Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Bóg: 1
  3. Cień: 1
  4. Kondycja ludzka: 1 2
  5. Miłosierdzie: 1
  6. Miłość: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiSonet II

  Na one[1] słowa Jopowe[2]:

  Homo natus de muliere, brevi vivens tempore[3] etc.

  1

  Cień, Kondycja ludzkaZ wstydem poczęty człowiek, urodzony

  Z boleścią, krótko tu na świecie żywie,

  I to odmiennie[4], nędznie, bojaźliwie;

  Ginie od słońca jak cień opuszczony.

  5

  Anioł, Bóg, Kondycja ludzka, Miłosierdzie, MiłośćI od takiego, Boże nieskończony,

  W sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie

  Sam przez sie żyjąc, żądasz jakmiarz[5] chciwie

  Być miłowany i chcesz być chwalony.

  Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy[6]:

  10

  Tym się Cherubim[7], przepaść zrozumności,

  Dziwi zdumiały, i stąd pała[8] prawy

  Płomień, Serafim[9], w szczęśliwej miłości.

  O święty Panie, daj, niech i my mamy

  To, co mieć każesz, i tobie oddamy!

  Przypisy

  [1]

  one (daw.) — te. [przypis edytorski]

  [2]

  słowa Jopowe — słowa Hioba (J 14,1). [przypis edytorski]

  [3]

  Homo natus de muliere, brevi vivens tempore (łac.) — Człowiek urodzony z niewiasty żyje przez krótki czas; początek pierwszej strofy jest wolnym przekładem tego motta. [przypis edytorski]

  [4]

  odmiennie — tu: niestale, niejednakowo. [przypis redakcyjny]

  [5]

  jakmiarz — ledwie nie; prawie. [przypis redakcyjny]

  [6]

  Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy — Boże miłosierdzie i łaska były pojęciami teologicznymi intensywnie dyskutowanymi w XVII wieku. [przypis edytorski]

  [7]

  cherubim a. cherub — anioł pozostający w bezpośredniej bliskości Boga. [przypis edytorski]

  [8]

  pałać (daw.) — płonąć a. jarzyć się. [przypis edytorski]

  [9]

  Serafim — anioł pozostający w bezpośredniej bliskości Boga, przedstawiany jako istota powstała z bezdymnego ognia. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...