Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Bóg: 1
  3. Cień: 1
  4. Kondycja ludzka: 1 2
  5. Miłosierdzie: 1
  6. Miłość: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiSonet II

  Na one[1] słowa Jopowe[2]:
  Homo natus de muliere, brevi vivens tempore[3] etc.
  Cień, Kondycja ludzkaZ wstydem poczęty człowiek, urodzony
  Z boleścią, krótko tu na świecie żywie,
  I to odmiennie[4], nędznie, bojaźliwie;
  Ginie od słońca jak cień opuszczony.
  W sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie
  Sam przez sie żyjąc, żądasz jakmiarz[5] chciwie
  Być miłowany i chcesz być chwalony.
  Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy[6]:
  Tym się Cherubim[7], przepaść zrozumności,
  Dziwi zdumiały, i stąd pała[8] prawy
  Płomień, Serafim[9], w szczęśliwej miłości.
  O święty Panie, daj, niech i my mamy
  To, co mieć każesz, i tobie oddamy!

  Przypisy

  [1]

  one (daw.) — te. [przypis edytorski]

  [2]

  słowa Jopowe — słowa Hioba (J 14,1). [przypis edytorski]

  [3]

  Homo natus de muliere, brevi vivens tempore (łac.) — Człowiek urodzony z niewiasty żyje przez krótki czas; początek pierwszej strofy jest wolnym przekładem tego motta. [przypis edytorski]

  [4]

  odmiennie — tu: niestale, niejednakowo. [przypis redakcyjny]

  [5]

  jakmiarz — ledwie nie; prawie. [przypis redakcyjny]

  [6]

  Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy — Boże miłosierdzie i łaska były pojęciami teologicznymi intensywnie dyskutowanymi w XVII wieku. [przypis edytorski]

  [7]

  cherubim a. cherub — anioł pozostający w bezpośredniej bliskości Boga. [przypis edytorski]

  [8]

  pałać (daw.) — płonąć a. jarzyć się. [przypis edytorski]

  [9]

  Serafim — anioł pozostający w bezpośredniej bliskości Boga, przedstawiany jako istota powstała z bezdymnego ognia. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...