Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 365 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Cisza: 1
  3. Dusza: 1
  4. Kwiaty: 1
  5. Modlitwa: 1
  6. Muzyka: 1
  7. Ojczyzna: 1
  8. Poeta: 1 2
  9. Poezja: 1
  10. Ptak: 1
  11. Serce: 1
  12. Sława: 1
  13. Wizja: 1

  Juliusz SłowackiŚni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca…

  Wizja, Poeta, Modlitwa, BógŚni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca
  Powieść… niby na twarzy ogromnego miesiąca[1]
  Ludy wymalowane… krwią swoją purpurową
  Idące błagać Boga i wiekuiste Słowo
  Na niebiosach zjawione… O pomóż, Zbawicielu,
  Abym te wszystkie rzeczy… do gwiazdy i do celu
  Doprowadził… a ludzkim się nie zmieszał oklaskiem
  Ani łzami się zalał… ani śćmił[2] twoim blaskiem.
  Ojczyzna, Serce, Sława, CiszaOjczyzny nieśmiertelnej serce wielkie niech słyszę
  Ciągle w sobie bijące… a na wielką się ciszę
  Przygotuję[3]… że żadnych stąd oklasków nie będzie…
  Ptak, Poezja, Muzyka, PoetaChyba gdzie jakie pary… białe, wodne łabędzie
  Po stawach ukraińskich… albo też i nad nami,
  Które są echem kraju… tych… i muzykantami
  Niebios… Cecylii świętej[4]… za życia poślubione…
  Głos słysząc… złote palmy… niewidzialną koronę
  Spuszczą z chmur turkusowych… i ze złotego nieba
  Róż ognistych nasypią… więcej też nie potrzeba
  Kaznodziei poecie…
  Prześwięte więc żywoty
  Opiszę… Kwiaty, Duszai tych jasnych duchów słonecznik złoty,
  Ciągle ku przejasnemu słońcu odwracający
  Oblicze… więc i wielki ów kraj teraz płaczący
  Wolności… i wierzbami rozwieszony nad grobem
  Zbudzę… i ojce nasze[5] nad Zbawiciela żłobem
  W gwiaździe[6] wschodniej zjawione… ubiorę w dawne ciała,
  Więc i Litwę — co wtenczas nad jeziormi[7] siedziała.

  Przypisy

  [1]

  miesiąc — tu: księżyc. [przypis edytorski]

  [2]

  śćmić — dziś: zaćmić. [przypis edytorski]

  [3]

  przygotuję — w in. wyd.: przygotował. [przypis edytorski]

  [4]

  święta Cecylia — dziewica i męczennica chrześcijańska (zm. ok. 230–231), święta kościoła katolickiego i prawosławnego, patronka patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów. [przypis edytorski]

  [5]

  ojce nasze — dziś popr. B. lm: ojców naszych. [przypis edytorski]

  [6]

  gwiaździe — dziś popr. C. lp: gwieździe. [przypis edytorski]

  [7]

  jeziormi — dziś popr.: jeziorami. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...