Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

Spis treści

  1. Nadzieja: 1
  2. Niemiec: 1
  3. Polityka: 1
  4. Walka: 1

  Henryk SienkiewiczH. K. T. [1]Bajka

  1

  Leci sobie drapieżny sęp, leci, leci, wreszcie siada wśród skał przy sokolim gnieździe i poczyna krakać na sokoła:

  2

  — W imieniu moich praw, słuchaj mnie!

  3

  — Czego chcesz? — pyta sokół.

  4

  — Chcę cię zabić i pożreć — powiada sęp.

  5

  — A cóż ci po mojej zgubie?

  6

  Polityka— Co za głupie pytanie i co za brak wykształcenia! Ciasno mi jest w rodzinnym gnieździe, więc chcę zabrać twoje, abym miał gdzie umieścić moich młodszych synów; po wtóre, mam swoją sępią politykę, której twoje istnienie zawadza; a po trzecie, kraczesz innym głosem niż ja i nie kochasz mnie.

  7

  — Co do mego głosu, odzywam się takim, jaki mi Bóg dał, a co do mych uczuć, za cóż ja mam cię kochać?

  8

  — Mniejsza o to. Wiem tylko, że mam prawo zabić i pożreć każdego, kto mnie nie kocha.

  9

  — Więc gdybym cię kochał, nie zabijałbyś mnie?

  10

  — Ach! — rzecze sęp — gdybyś mnie kochał, oddałbyś mi dobrowolnie swoje gniazdo, a również dobrowolnie dałbyś mi się pożreć, aby moja osoba mogła nieco zaokrąglić się i utyć.

  11

  — W każdym razie nie uniknąłbym zguby?

  12

  — Rozumie się: jednakże śmierć z poświęcenia przyniosłaby ci większy zaszczyt.

  13

  Chwila milczenia.

  14

  Niemiec— Co ma być, to będzie… — mówi wreszcie sokół. — Ale powiedz mi też, mój kochany, kto cię nauczył tak rozumować?

  15

  Usłyszawszy to sęp podnosi głowę i rzecze z wielką dumą:

  16

  — Prostaku, to chyba nie wiesz, że ja przez dwa lata byłem na edukacji w ogrodzie zoologicznym w Berlinie!

  17

  Walka, Nadzieja— Tak?… — mówi sokół. — Ha! to w takim razie nadzieja moja tylko w Bogu — i trochę także w… dziobie.

  Przypisy

  [1]

  H. K. T. — skrót nazwy nacjonalistycznej organizacji niemieckiej, założonej w r. 1894 przez Hansemanna, Kennemanna i Tiedemanna (stąd inicjały) w celu germanizacji ziem polskich znajdujących się wówczas pod zaborem pruskim. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...