Spis treści

  1. Morze: 1
  2. Siła: 1
  3. Słowo: 1
  4. Żywioły: 1

  Józef RufferMorze

  1

  Morze, Żywioły, Siła, SłowoO czym ty szumisz, Morze, szumem chłonącej brzeg fali?

  O czym ty szumisz?… — — Jak hufce idą twe szumy

  I zagarniają mi duszę w głąb wielkiej, milczącej zadumy —

  O czym ty szumisz, Morze? — — Gdzieżeśmy — czego niechali[1]?…

  5

  O czym ty huczysz, Morze? hukiem jak gromów z oddali! —

  O czym ty huczysz?! — — Idą twe chmurne olbrzymy,

  Groźnie wołają na mnie! — O co, gdzie walkę stoczymy?

  O czym ty huczysz, Morze? — Gdzieżeśmy czego niechali?

  Gromią mnie groźne twe głosy! — takie tajemne, że nie wiem,

  10

  Jak ci mam podać duszę, aby spłonęła zarzewiem

  Wieszczby twej groźnej, Morze! — Drżeniem najświętszej drżę Trwogi!

  Morze!! gniew budzi się we mnie! — Lecz tłumię go, niech nie wybucha!

  Bowiem dusza mnie trwoży, że wstałby samemu mnie wrogi!

  — Morze! ty wieścisz mi oto jakiś potężny wzlot Ducha! —

  Przypisy

  [1]

  niechać — porzucić, zostawić, zaniechać. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…