Spis treści

   Zygmunt KrasińskiResurrecturis

   1

   Swiat ten cmętarzem z łez, ze krwi i błota!

   Świat ten jak wieczna każdemu Golgota!

   Darmo się duch miota

   Kiedy ból go zrani!

   5

   Na burze żywota

   Niema tu przystani!

   Los z nas szydzi w każdéj chwili!

   Dzielnych strąca do otchłani —

   Giną święci — giną mili —

   10

   Żyją niecierpiani!

   Wszystko się plącze — i nierozgmatwanie!

   Śmierć w pobliżu — a w oddali

   Gdzieś na wieków późnéj fali

   Zmartwychwstanie!

   *

   15

   Więc trzeba skrzepnąć — stwardnieć — być bez serca!

   Pośród morderców, stanąć jak morderca!

   Pośród zbrodniarzy, wystąpić zbrodniarzem?

   Kłamać — nienawidzić —

   Zabijać i szydzić —

   20

   Tak swiat, tém samém co dawa, obdarzem!

   — Oto potęga! — lub stańmy się niczém!

   Jedzmy i pijmy — bądźmy śmiecią złotą —

   Ciała wygodą a myśli nędzotą —

   Tak się do głupich i szczęśliwych wliczem!

   *

   25

   O! nie! O Duchu mój!

   Wstecz się cofnij — stój!

   Nie takąć to bronią

   Na ludzkości czele

   Z złem na ostre gonią

   30

   Zła Okróciciele!

   Jedna tylko w świecie

   Moc ofiary cicha

   Los gniotący zgniecie —

   Oto dziejów lew!

   35

   A podłość czy pycha

   To jednakie śmiecie,

   Które w otchłań spycha

   Lada dziejów wiew!

   *

   40

   O! poznaj sam siebie!

   Nie żądaj być panem

   Jak Pan, który w niebie!

   Nie chciéj jak bydle, gnić nad paszy łanem!

   Z téj strony grobu przed zmartwychwstań wschodem

   45

   Bądź ty w człowieku, męką z niebios rodem,

   Bądź arcydziełem nieugiętém woli!

   Bądź cierpliwością — tą panią niedoli —

   Co gmach swój stwarza z niczego — powoli!

   Bądź tą przegraną — któréj cel daleki,

   50

   A która w końcu wygrywa na wieki!

   Bądź spokojnością — śród burz niepokoju —

   W zamęcie miarą — i strojem w rozstroju —

   Bądź wieczném pięknem — w wiecznym życia boju!

   Dla podłych tylko i Faryzeuszów

   55

   Bądź groźbą — gniewem — lub świętém milczeniem!

   I nie miéj żadnych z obłudą sojuszów!

   Dla wszystkich innych bądź anielskiém tchnieniem!

   Bądź tym pokarmem, który serca żywi —

   Bądź im łzą siostry — kiedy nieszczęśliwi —

   60

   A głosem męzkim — gdy się w męztwie chwieją!

   Tym którzy z domu wygnani — bądź domem!

   Tym co nadzieję stracili — nadzieją!

   A śpiącym trupio — bądź przebudzeń gromem!

   W walce z tém piekłem świata co się złości,

   65

   Zawsze i wszędzie, bądź siłą co skłania —

   Nad śmierć silniejszą siłą ukochania —

   Bądź piekłem miłości!

   *

   W ciągłéj przykładu i słowa postaci

   Rozdawaj siebie samego, twéj braci!

   70

   Mnóż ty się jeden przez czyny żyjące

   A będą z ciebie jednego — tysiące!

   Bądź i w kajdanach niestrudzonym trudem!

   Niech ból cię każden choć boli, nie boli!

   W jednéj twéj piersi — bądź twym całym ludem!

   75

   Bądź niebo z ziemią spajającym cudem!

   Świętością w niewoli!

   *

   Ni spiesz się na śmierć — aż jak ziarno w ziemi

   Myśl twa się w serca wsieje — i rozplemi!

   80

   Póki męczeństwo nie pewnią zwycięztwa —

   — Twém dobrem tylko — a nie człowieczeństwa,

   Unikaj męczeństwa! —

   Marnéj sławy wieńce

   Chwytają szaleńce!

   85

   W niebezpieczeństw wiry

   Skaczą bohatyry!

   Lecz wyższa moc Ducha

   Tych ułud nie słucha!

   *

   Dopiero kiedy jęczący dokoła

   90

   Dzwon zdarzeń wszystkich na ciebie zawoła,

   Byś ty się w odkup ofiarował za nie —

   A usłyszawszy to ziemi wołanie

   Ty padniesz duszą w pokornianéj skrusze

   U rozstajnego obu światów proga

   95

   I w twą rozsłaną tam przed Bogiem duszę

   Spłynie śród ciszy natchnienny głos Boga

   Wstań — i jak szermierz dobiegły do mety,

   Ze stóp twych strząśnij pył tego planety —

   Wstań — i z miłości co gdy kocha, kona,

   100

   Odlatujące wznieś w niebo ramiona!

   Wstań i do katów co spieszą ku tobie

   Sam spiesz się naprzód i witaj tych gości

   Cicho — spokojnie — błogo — w bezżałobie —

   Litośnym wzrokiem twéj nieśmiertelności!

   105

   Wtedy świadectwem skończ w przyszłość obfitém,

   Śmiercią, bądź życia najwyższym wykwitem.

   Co świat przezwał snem i marą

   Uczyń jawem,

   Uczyń wiarą,

   110

   Uczyń prawem,

   Czemciś pewném i ujętém,

   Czemciś świętém,

   Co głęboko w serca

   Jak sztylet się wwierca

   115

   I tkwi w nich bez końca,

   Choć tylko je trąca

   Westchnienia powieniem…

   Aż świat twój morderca

   Sam klęknie i wyzna

   120

   Że Bóg i ojczyzna

   Narodów sumieniem!

   *

   Gdy z krwi płynnéj twego ciała

   Myśl twa, szkarłat będzie miała,

   125

   Myśl twa będzie — światła prądem,

   Skrzącym w górze bożym sądem

   Nad bezbożnych dolną zgrają. —

   Jej nie dotrzymają

   Ni męże ni działa,

   130

   Ni kłamstwa ni złudy,

   Ni Geniusz ni chwała,

   Ni króle ni ludy!

   I o trzeciéj dobie

   Na męki twéj grobie

   135

   Ze zdarzeń powodzi

   Po nad klęsk otchłanie,

   Niezrodzone się narodzi —

   Sprawiedliwość wstanie! —

   Zamknij
   Proszę czekać…