Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 443 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Los: 1 2
  3. Poeta: 1
  4. Samobójstwo: 1
  5. Słowo: 1
  6. Śmierć: 1 2
  7. Zaświaty: 1
  8. Zwycięstwo: 1

  błąd źródła: kszałtować > kształtować

  fleksja: twem > twym itp.

  pisownia łączna i rozdzielna: niedozniesienia > nie do zniesienia; wgłębi > w głębi; zdawna > z dawna; wdół > w dół; jakgdyby > jak gdyby

  leksyka - pisownia ó/u: brózdy > bruzdy

  Rainer Maria RilkeRequiem za Wolfa hrabiego von Kalckreuth[1]tłum. Stefan Napierski

  1
  Zaprawdę, nie widziałem ciebie nigdyż? Serce
  tak mam ciężarne tobą, jak przez nadto
  ciężki początek, który się odracza. Niechbym
  rozpoczął ciebie, umarły, wymawiać, ty, coś
  5
  umarły jest; ty chętnie, ty namiętnie
  umarły. Byłoż to ci taką ulgą,
  jakeś osądził[2], albo zali jednak
  to już-nie-życie wciąż dalekie jeszcze
  od umarłości było? Tyś przypuszczał,
  10
  że tam prawdziwiej posiądziesz, własności
  gdzie nikt nie ceni. Zdało ci się: w dali
  tamtej od wewnątrz wsnuty będziesz w pejzaż,
  co tu przed tobą kroczył wciąż, jak obraz,
  i w ukochaną przenikniesz od wnętrza,
  15
  przejdziesz przez wszystko, silny i skrzydlaty!
  Och, obyś teraz twych lat pacholęcych
  pomyłki nadto długo nie wetował[3].
  Obyś, rozpłynion[4] na prądach żałości,
  porwany przez nie i wpół tylko świadom,
  20
  w ruchu okrężnym wokół gwiazd dalekich
  odnalazł radość, którąś stąd przełożył
  w umarłość twoich snów. Jakże blisko, miły,
  byłeś jej tutaj. Jak zadomowiona
  była ta, którąś mniemał: twej tęsknoty srogiej
  25
  poważna radość. Gdyś zarówno szczęściem,
  jak i niedolą gdy rozczarowany,
  ryłeś się w siebie i kiedyś z przejrzeniem
  mozolnie wracał, pod uciskiem niemal
  skruszon[5] ciemnego twego znaleziska:
  30
  wtedyś ty dźwigał[6] ją, nierozpoznaną,
  radość: drobnego twego Zbawiciela
  brzemię przez krew dźwigałeś i ponad nią.
  Czemuś nie czekał, aż ciężkość się stanie
  nie do zniesienia: wtedy się przemienia,
  35
  i tak jest ciężka, gdyż tak jest prawdziwa.
  Widzisz, to może twa najbliższa chwila
  była; we włosach wieniec układała
  może przed drzwiami, kiedyś ty je zawarł[7].
  Śmierć, Kondycja ludzka, LosO, huk ten, jakżeż przenika on wszechświat,
  40
  gdy kędyś ostry twardy niecierpliwy
  przeciąg na rygiel zatrzaskuje zamek.
  Któż zaprzysięgnie, że zdrowe nasiona
  nie popękają przezeń w głębi ziemi;
  któż zbadał, czy w zwierzętach oswojonych
  45
  rozkosz zabicia nie zadrga lubieżnie,
  gdy to szarpniecie w mózg im padnie blaskiem
  błyskawicowym? Któżże[8] wpływ rozezna,
  co z działań naszych przeskakuje w ostrze
  bliskie, i któżże zdołałby nareszcie
  50
  wieść go do końca, kiedy wszystko wiedzie?
  To, żeś ty zburzył. Że po koniec czasów
  to jedno trzeba będzie rzec o tobie.
  A, jeśli zrodzić się będzie bohater
  miał, co znaczenie, które my przyjmujem[9]
  55
  za rzeczy samych oblicze, jak larwę[10],
  zedrze i kiedy on to, oszalały,
  oblicza nam odkryje, których oczy
  znieruchomiałe z dawna są wpatrzone
  w nas poprzez szpary, dotąd maskowane;
  60
  to jest obliczem raz na zawsze, nigdy
  się nie przemieni; żeś zburzył. Tu spoczywały
  głazy, a na powietrzu wokół nich już rytm ten,
  ledwo wstrzymany, drgał przyszłej budowli;
  błądziłeś wokół, ale ich porządku
  65
  nie postrzegałeś, każdy ci przesłaniał
  następny; każdy zdał się wkorzeniony[11],
  kiedyś, przechodząc, próbował nieufnie,
  czy nie podejmiesz go. I wszystkieś podjął[12]
  w twej desperacji, ale tylko po to,
  70
  by je na powrót zawalić w ziejący
  ów kamieniołom, w który już nie wejdą
  twym sercem rozszerzone. Samobójstwo, LosGdyby jaka
  kobieta lekką dłoń na twego gniewu
  tak wątły jeszcze początek złożyła;
  75
  gdybyż ktoś, wielce zajęty, w najgłębszym
  zajęty wnętrzu swoim, gdyby ciebie
  bez słowa spotkał, gdy niemy wyszedłeś
  w świat czyn ów spełnić; — gdyby choćby ścieżka
  twa mimo wiodła w pobliżu warsztatu
  80
  czujnego, gdzie mężczyźni kują, gdzie z prostotą
  urzeczywistnia się dzień; gdyby w twym wejrzeniu,
  po brzegi wypełnionym, choćby tyle
  przestrzeni pozostało, iż odbicie
  żuka, co się mozoli, wejść weń[13] mogło:
  85
  nagle, ujrzawszy jasno, przeczytałbyś
  pismo, którego znaki od dzieciństwa
  powoli rytowałeś w sobie, próbujący,
  czy jakie zdanie od czasu do czasu
  samo nie złoży się, ach, niedorzeczne
  90
  zdało się tobie. Wiem; o, wiem; leżałeś
  przed nim i palce zdzierałeś o bruzdy,
  jak po omacku wyczuwa się napis
  na płycie grobu. Co ci się zdawało,
  iż płonie jarko[14], dzierżyłeś, jak żagiew,
  95
  przed owym wierszem; ale płomień gasł,
  zanim pojąłeś, być może oddechem
  stłumiony, może dygotem twej dłoni;
  a może z siebie sam, jak to płomienie
  niekiedy gasną. Nigdyś nie przeczytał[15].
  100
  My się zaś czytać już nie ośmielamy
  z oddali nadto wielkiej, przez ból wszystek[16].
  Tylko się wierszom tym przypatrujemy,
  co słowa twe unoszą dobierane
  w dół, z prądem twego czucia zawsze jeszcze.
  105
  Nie, nie wybrałeś wszystkich; często bowiem
  powierzon[17] ci był początek, jak gdyby
  gotowa całość, której zawierzałeś,
  jak powołaniu. I zdał ci się smutny.
  Ach, obyś nigdy był go nie usłyszał.
  110
  Anioł twój zawsze jeszcze woła głośno
  i tekst ten sam inaczej akcentuje,
  a we mnie radość bezmierna wybucha,
  gdy słyszę, jak on wymawia: nad tobą
  zachwyt: albowiem to własnością twoją
  115
  było jedyną: iż kochania godne
  wszystko od ciebie znowu odpadało,
  iż wyrzeczenie pojąłeś w nauce
  długiej widzenia, a w śmierci twój postęp.
  To jeno twoim było, ty, artysto;
  120
  te trzy rozwarte formy. Oto odlew,
  o, spójrz, tej pierwszej: obszar wokół twego
  uczucia; z drugiej tej oto wykuję
  patrzenie, które nic już nie pożąda,
  wielkiego wzrok artysty, a zaś w trzeciej,
  125
  którą przedwcześnie sam pogruchotałeś,
  gdy w nią pokarmu ledwo pierwszy drżący
  z rozpalonego do białości serca
  haust wniknął — śmierć starannie wykończona
  była, głębokim ukształcona dłutem,
  130
  śmierć własna, której tak bardzo nas trzeba,
  gdyż my ją żyjem[18], a której przenigdzie[19]
  tak blisko nie jesteśmy, jako tutaj.
  To wszystko było twym dobytkiem oraz
  przyjaźnią twoją; czestoś to przeczuwał[20];
  135
  lecz potem próżnia form cię tych strwożyła,
  sięgnąłeś w nie i zaczerpnąłeś pustkę
  i wzniosłeś skargę. — Poeta, SłowoO, dawne przekleństwo
  poetów, co się skarżą, miast wymawiać,
  co sąd sprawują nad swoim uczuciem
  140
  wtedy, gdy winni je kształtować, którzy
  wciąż jeszcze myślą, iż to, co w nich smutne,
  albo radosne, znają: że im wolno
  żalić się nad tym w wierszu lub je sławić.
  I używają mowy tak, jak chorzy,
  145
  utyskujący, aby opisywać,
  gdzie też ich boli, zamiast się przemienić
  twardo w wyrazy, jak się przeobraża
  kamieniarz w głazu obojętność, kiedy,
  zawzięty, ciosa sklepienie katedry.
  150
  To był ratunek. Gdybyś choć raz jeden
  ujrzał, jak los przenika w strofy, stamtąd
  już nie powraca, jak się wewnątrz staje
  obrazem, tylko obrazem, podobnie,
  jak przodek, który, gdy wzniesiesz niekiedy
  155
  źrenice, w ramach zda ci się ten samy[21],
  to znowu inny —: byłbyś wytrwał.
  Jednak
  jest małostkowe to, co się nie stało,
  myśleć. A także jest pozór wyrzutu
  160
  w tym porównaniu, co cię nie dotyczy.
  To, co się dzieje, tak bardzo wyprzedza
  mniemanie o nim, że go nie dogonim[22]
  nigdy, nie pojmiem[23], jako wyglądało
  w rzeczywistości przenigdy.
  165
  Śmierć, ZaświatyO, nie bądź
  zawstydzon[24], kiedy cię muskać umarli
  będą, ci zmarli inni, którzy aż do końca
  wytrwali. (Cóżże znaczy słowo koniec?).
  Spokojnie wymień, jak jest we zwyczaju,
  170
  spojrzenie z nimi, wcale się nie lękaj,
  iż żal za tobą nasz tak cię obarczy
  dziwnie, że spojrzą zanadto uważnie.
  Z tych czasów wielkie słowa, gdy zdarzenia
  widzialne jeszcze były, nie są dla nas.
  175
  ZwycięstwoKtóż o zwycięstwie rzekł? Przetrwać jest wszystkim.

  Przypisy

  [1]

  Wolf graf von Kalckreuth (1887–1906) — niem. poeta, zmarły w wieku 19 lat; pozostawił po sobie zbiór wierszy i tłumaczenia z fr. (m.in. przekład Kwiatów zła Baudelaire'a). [przypis edytorski]

  [2]

  jakeś osądził — dziś: jak osądziłeś. [przypis edytorski]

  [3]

  wetować — odpłacać, wynagradzać; odbijać sobie. [przypis edytorski]

  [4]

  rozpłynion — ten, który się rozpłynął. [przypis edytorski]

  [5]

  skruszon — dziś: skruszony. [przypis edytorski]

  [6]

  wtedyś ty dźwigał — dziś: wtedy dźwigałeś. [przypis edytorski]

  [7]

  kiedyś ty je zawarł — dziś: kiedy je zamknąłeś. [przypis edytorski]

  [8]

  któżże — kto, któż. [przypis edytorski]

  [9]

  przyjmujem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.ter.: przyjmujemy. [przypis edytorski]

  [10]

  larwa (tu daw.) — maska. [przypis edytorski]

  [11]

  wkorzeniony — zakorzeniony. [przypis edytorski]

  [12]

  wszystkieś podjął — dziś: podjąłeś wszystkie. [przypis edytorski]

  [13]

  weń (daw.) — w nie. [przypis edytorski]

  [14]

  jarko (z ros.) — jasno, intensywnie. [przypis edytorski]

  [15]

  nigdyś nie przeczytał — dziś: nigdy nie przeczytałeś. [przypis edytorski]

  [16]

  wszystek (daw.) — cały, wszelki. [przypis edytorski]

  [17]

  powierzon — dziś: powierzony. [przypis edytorski]

  [18]

  żyjem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.ter.: żyjemy. [przypis edytorski]

  [19]

  przenigdzie (reg.) — zupełnie nigdzie. [przypis edytorski]

  [20]

  częstoś to przeczuwał — dziś: często to przeczuwałeś. [przypis edytorski]

  [21]

  ten samy — dziś: ten sam. [przypis edytorski]

  [22]

  dogonim — dziś popr. forma 2 os. lm cz.przysz.: dogonimy. [przypis edytorski]

  [23]

  pojmiem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.przysz.: pojmiemy. [przypis edytorski]

  [24]

  zawstydzon — dziś: zawstydzony. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x