Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Los: 1 2
  3. Poeta: 1
  4. Samobójstwo: 1
  5. Słowo: 1
  6. Śmierć: 1 2
  7. Zaświaty: 1
  8. Zwycięstwo: 1

  błąd źródła: kszałtować > kształtować

  fleksja: twem > twym itp.

  pisownia łączna i rozdzielna: niedozniesienia > nie do zniesienia; wgłębi > w głębi; zdawna > z dawna; wdół > w dół; jakgdyby > jak gdyby

  leksyka - pisownia ó/u: brózdy > bruzdy

  Rainer Maria RilkeRequiem za Wolfa hrabiego von Kalckreuth[1]tłum. Stefan Napierski

  1
  Zaprawdę, nie widziałem ciebie nigdyż? Serce
  tak mam ciężarne tobą, jak przez nadto
  ciężki początek, który się odracza. Niechbym
  rozpoczął ciebie, umarły, wymawiać, ty, coś
  5
  umarły jest; ty chętnie, ty namiętnie
  umarły. Byłoż to ci taką ulgą,
  jakeś osądził[2], albo zali jednak
  to już-nie-życie wciąż dalekie jeszcze
  od umarłości było? Tyś przypuszczał,
  10
  że tam prawdziwiej posiądziesz, własności
  gdzie nikt nie ceni. Zdało ci się: w dali
  tamtej od wewnątrz wsnuty będziesz w pejzaż,
  co tu przed tobą kroczył wciąż, jak obraz,
  i w ukochaną przenikniesz od wnętrza,
  15
  przejdziesz przez wszystko, silny i skrzydlaty!
  Och, obyś teraz twych lat pacholęcych
  pomyłki nadto długo nie wetował[3].
  Obyś, rozpłynion[4] na prądach żałości,
  porwany przez nie i wpół tylko świadom,
  20
  w ruchu okrężnym wokół gwiazd dalekich
  odnalazł radość, którąś stąd przełożył
  w umarłość twoich snów. Jakże blisko, miły,
  byłeś jej tutaj. Jak zadomowiona
  była ta, którąś mniemał: twej tęsknoty srogiej
  25
  poważna radość. Gdyś zarówno szczęściem,
  jak i niedolą gdy rozczarowany,
  ryłeś się w siebie i kiedyś z przejrzeniem
  mozolnie wracał, pod uciskiem niemal
  skruszon[5] ciemnego twego znaleziska:
  30
  wtedyś ty dźwigał[6] ją, nierozpoznaną,
  radość: drobnego twego Zbawiciela
  brzemię przez krew dźwigałeś i ponad nią.
  Czemuś nie czekał, aż ciężkość się stanie
  nie do zniesienia: wtedy się przemienia,
  35
  i tak jest ciężka, gdyż tak jest prawdziwa.
  Widzisz, to może twa najbliższa chwila
  była; we włosach wieniec układała
  może przed drzwiami, kiedyś ty je zawarł[7].
  Śmierć, Kondycja ludzka, LosO, huk ten, jakżeż przenika on wszechświat,
  40
  gdy kędyś ostry twardy niecierpliwy
  przeciąg na rygiel zatrzaskuje zamek.
  Któż zaprzysięgnie, że zdrowe nasiona
  nie popękają przezeń w głębi ziemi;
  któż zbadał, czy w zwierzętach oswojonych
  45
  rozkosz zabicia nie zadrga lubieżnie,
  gdy to szarpniecie w mózg im padnie blaskiem
  błyskawicowym? Któżże[8] wpływ rozezna,
  co z działań naszych przeskakuje w ostrze
  bliskie, i któżże zdołałby nareszcie
  50
  wieść go do końca, kiedy wszystko wiedzie?
  To, żeś ty zburzył. Że po koniec czasów
  to jedno trzeba będzie rzec o tobie.
  A, jeśli zrodzić się będzie bohater
  miał, co znaczenie, które my przyjmujem[9]
  55
  za rzeczy samych oblicze, jak larwę[10],
  zedrze i kiedy on to, oszalały,
  oblicza nam odkryje, których oczy
  znieruchomiałe z dawna są wpatrzone
  w nas poprzez szpary, dotąd maskowane;
  60
  to jest obliczem raz na zawsze, nigdy
  się nie przemieni; żeś zburzył. Tu spoczywały
  głazy, a na powietrzu wokół nich już rytm ten,
  ledwo wstrzymany, drgał przyszłej budowli;
  błądziłeś wokół, ale ich porządku
  65
  nie postrzegałeś, każdy ci przesłaniał
  następny; każdy zdał się wkorzeniony[11],
  kiedyś, przechodząc, próbował nieufnie,
  czy nie podejmiesz go. I wszystkieś podjął[12]
  w twej desperacji, ale tylko po to,
  70
  by je na powrót zawalić w ziejący
  ów kamieniołom, w który już nie wejdą
  twym sercem rozszerzone. Samobójstwo, LosGdyby jaka
  kobieta lekką dłoń na twego gniewu
  tak wątły jeszcze początek złożyła;
  75
  gdybyż ktoś, wielce zajęty, w najgłębszym
  zajęty wnętrzu swoim, gdyby ciebie
  bez słowa spotkał, gdy niemy wyszedłeś
  w świat czyn ów spełnić; — gdyby choćby ścieżka
  twa mimo wiodła w pobliżu warsztatu
  80
  czujnego, gdzie mężczyźni kują, gdzie z prostotą
  urzeczywistnia się dzień; gdyby w twym wejrzeniu,
  po brzegi wypełnionym, choćby tyle
  przestrzeni pozostało, iż odbicie
  żuka, co się mozoli, wejść weń[13] mogło:
  85
  nagle, ujrzawszy jasno, przeczytałbyś
  pismo, którego znaki od dzieciństwa
  powoli rytowałeś w sobie, próbujący,
  czy jakie zdanie od czasu do czasu
  samo nie złoży się, ach, niedorzeczne
  90
  zdało się tobie. Wiem; o, wiem; leżałeś
  przed nim i palce zdzierałeś o bruzdy,
  jak po omacku wyczuwa się napis
  na płycie grobu. Co ci się zdawało,
  iż płonie jarko[14], dzierżyłeś, jak żagiew,
  95
  przed owym wierszem; ale płomień gasł,
  zanim pojąłeś, być może oddechem
  stłumiony, może dygotem twej dłoni;
  a może z siebie sam, jak to płomienie
  niekiedy gasną. Nigdyś nie przeczytał[15].
  100
  My się zaś czytać już nie ośmielamy
  z oddali nadto wielkiej, przez ból wszystek[16].
  Tylko się wierszom tym przypatrujemy,
  co słowa twe unoszą dobierane
  w dół, z prądem twego czucia zawsze jeszcze.
  105
  Nie, nie wybrałeś wszystkich; często bowiem
  powierzon[17] ci był początek, jak gdyby
  gotowa całość, której zawierzałeś,
  jak powołaniu. I zdał ci się smutny.
  Ach, obyś nigdy był go nie usłyszał.
  110
  Anioł twój zawsze jeszcze woła głośno
  i tekst ten sam inaczej akcentuje,
  a we mnie radość bezmierna wybucha,
  gdy słyszę, jak on wymawia: nad tobą
  zachwyt: albowiem to własnością twoją
  115
  było jedyną: iż kochania godne
  wszystko od ciebie znowu odpadało,
  iż wyrzeczenie pojąłeś w nauce
  długiej widzenia, a w śmierci twój postęp.
  To jeno twoim było, ty, artysto;
  120
  te trzy rozwarte formy. Oto odlew,
  o, spójrz, tej pierwszej: obszar wokół twego
  uczucia; z drugiej tej oto wykuję
  patrzenie, które nic już nie pożąda,
  wielkiego wzrok artysty, a zaś w trzeciej,
  125
  którą przedwcześnie sam pogruchotałeś,
  gdy w nią pokarmu ledwo pierwszy drżący
  z rozpalonego do białości serca
  haust wniknął — śmierć starannie wykończona
  była, głębokim ukształcona dłutem,
  130
  śmierć własna, której tak bardzo nas trzeba,
  gdyż my ją żyjem[18], a której przenigdzie[19]
  tak blisko nie jesteśmy, jako tutaj.
  To wszystko było twym dobytkiem oraz
  przyjaźnią twoją; czestoś to przeczuwał[20];
  135
  lecz potem próżnia form cię tych strwożyła,
  sięgnąłeś w nie i zaczerpnąłeś pustkę
  i wzniosłeś skargę. — Poeta, SłowoO, dawne przekleństwo
  poetów, co się skarżą, miast wymawiać,
  co sąd sprawują nad swoim uczuciem
  140
  wtedy, gdy winni je kształtować, którzy
  wciąż jeszcze myślą, iż to, co w nich smutne,
  albo radosne, znają: że im wolno
  żalić się nad tym w wierszu lub je sławić.
  I używają mowy tak, jak chorzy,
  145
  utyskujący, aby opisywać,
  gdzie też ich boli, zamiast się przemienić
  twardo w wyrazy, jak się przeobraża
  kamieniarz w głazu obojętność, kiedy,
  zawzięty, ciosa sklepienie katedry.
  150
  To był ratunek. Gdybyś choć raz jeden
  ujrzał, jak los przenika w strofy, stamtąd
  już nie powraca, jak się wewnątrz staje
  obrazem, tylko obrazem, podobnie,
  jak przodek, który, gdy wzniesiesz niekiedy
  155
  źrenice, w ramach zda ci się ten samy[21],
  to znowu inny —: byłbyś wytrwał.
  Jednak
  jest małostkowe to, co się nie stało,
  myśleć. A także jest pozór wyrzutu
  160
  w tym porównaniu, co cię nie dotyczy.
  To, co się dzieje, tak bardzo wyprzedza
  mniemanie o nim, że go nie dogonim[22]
  nigdy, nie pojmiem[23], jako wyglądało
  w rzeczywistości przenigdy.
  165
  Śmierć, ZaświatyO, nie bądź
  zawstydzon[24], kiedy cię muskać umarli
  będą, ci zmarli inni, którzy aż do końca
  wytrwali. (Cóżże znaczy słowo koniec?).
  Spokojnie wymień, jak jest we zwyczaju,
  170
  spojrzenie z nimi, wcale się nie lękaj,
  iż żal za tobą nasz tak cię obarczy
  dziwnie, że spojrzą zanadto uważnie.
  Z tych czasów wielkie słowa, gdy zdarzenia
  widzialne jeszcze były, nie są dla nas.
  175
  ZwycięstwoKtóż o zwycięstwie rzekł? Przetrwać jest wszystkim.

  Przypisy

  [1]

  Wolf graf von Kalckreuth (1887–1906) — niem. poeta, zmarły w wieku 19 lat; pozostawił po sobie zbiór wierszy i tłumaczenia z fr. (m.in. przekład Kwiatów zła Baudelaire'a). [przypis edytorski]

  [2]

  jakeś osądził — dziś: jak osądziłeś. [przypis edytorski]

  [3]

  wetować — odpłacać, wynagradzać; odbijać sobie. [przypis edytorski]

  [4]

  rozpłynion — ten, który się rozpłynął. [przypis edytorski]

  [5]

  skruszon — dziś: skruszony. [przypis edytorski]

  [6]

  wtedyś ty dźwigał — dziś: wtedy dźwigałeś. [przypis edytorski]

  [7]

  kiedyś ty je zawarł — dziś: kiedy je zamknąłeś. [przypis edytorski]

  [8]

  któżże — kto, któż. [przypis edytorski]

  [9]

  przyjmujem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.ter.: przyjmujemy. [przypis edytorski]

  [10]

  larwa (tu daw.) — maska. [przypis edytorski]

  [11]

  wkorzeniony — zakorzeniony. [przypis edytorski]

  [12]

  wszystkieś podjął — dziś: podjąłeś wszystkie. [przypis edytorski]

  [13]

  weń (daw.) — w nie. [przypis edytorski]

  [14]

  jarko (z ros.) — jasno, intensywnie. [przypis edytorski]

  [15]

  nigdyś nie przeczytał — dziś: nigdy nie przeczytałeś. [przypis edytorski]

  [16]

  wszystek (daw.) — cały, wszelki. [przypis edytorski]

  [17]

  powierzon — dziś: powierzony. [przypis edytorski]

  [18]

  żyjem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.ter.: żyjemy. [przypis edytorski]

  [19]

  przenigdzie (reg.) — zupełnie nigdzie. [przypis edytorski]

  [20]

  częstoś to przeczuwał — dziś: często to przeczuwałeś. [przypis edytorski]

  [21]

  ten samy — dziś: ten sam. [przypis edytorski]

  [22]

  dogonim — dziś popr. forma 2 os. lm cz.przysz.: dogonimy. [przypis edytorski]

  [23]

  pojmiem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.przysz.: pojmiemy. [przypis edytorski]

  [24]

  zawstydzon — dziś: zawstydzony. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x