TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Przemijanie: 1
  2. Smutek: 1
  3. Tęsknota: 1
  4. Upadek: 1

  grzymsów -> gzymsów. W głębinie duszy mej: żałości -> W głębinie duszy mej — żałości

  Kazimierz Przerwa-TetmajerSierpniowe złote muchy…

  1

  SmutekSierpniowe złote muchy lecą,

  promienie słońca bystro świecą —

  taki mnie smutek, żal porywa,

  aż ręka dłonią wzrok przykrywa.

  5

  TęsknotaNie chcę na światło patrzeć Boże,

  gdy serce być, gdzie chce — nie może,

  gdy wola losu nieugięta

  ruch mój i wolę moją pęta.

  Nie tęsknię ja za niczym takiem,

  10

  czego bym nie chciał, będąc ptakiem;

  za wszystkim tęsknię, co w swej sferze

  orzeł pod skrzydeł łuki bierze.

  Któż tak ukochał słońca wyże,

  gdzie wrą atomy światła chyże[1],

  15

  wre atmosfera i w krysztale

  nieba stopione wrą korale?…

  Tam Bóg mój mieszka uśmiechniony[2],

  na niebios oparł się opony[3],

  w nieskończoności, precz, w bezbyciu,

  20

  daleki, obcy wszemu[4] życiu.

  Wielcy poeci! Wstańcie z grobu!

  Zejdźcie się, duchy z prochów globu,

  śpiewajmy ponad huragany[5]

  większy hymn Panu ponad Pany…

  25

  PrzemijanieSierpniowe blaski złote świecą,

  złociste, szkliste muchy lecą,

  a moje serce schnie w żałobie

  na siły swojej, męstwa grobie…

  Butwieją[6] statki u wybrzeży,

  30

  choć się ocean pianą śnieży,

  choć tysiąc wichrów na topieli

  grzmi, jak na trąbach grzmią anieli…

  Jak aniołowie pełni dumy,

  w piór grzmoty strojni, w włosów szumy,

  35

  a których brew, jak błyskawica,

  nad oczy, jak nad krąg księżyca…

  UpadekW głębinie duszy mej — żałości

  nie pojmą ludzie mali, prości —

  lecz ty, strącony hełmie w mrowie

  40

  z gzymsów świątyni: wiesz, co mówię.

  Przypisy

  [1]

  chyży (daw.) — szybki. [przypis edytorski]

  [2]

  uśmiechniony — dziś popr.: uśmiechnięty. [przypis edytorski]

  [3]

  opona (daw.) — zasłona. [przypis edytorski]

  [4]

  wszemu (daw.) — wszystkiemu, całemu. [przypis edytorski]

  [5]

  huragany — dziś popr. forma N.lm: huraganami. [przypis edytorski]

  [6]

  butwieć — gnić, rozkładać się pod wpływem wilgoci. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...