Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Dusza: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Las: 1
  4. Natura: 1

  Dokonane uwspółcześnienia

  Ubezdźwięcznienia: ślizko - ślisko; blizko - blisko

  Fleksja: tem, czem itp. -> tym, czym (z oprócz pozycji rymowej)

  Kazimierz Przerwa-TetmajerSalamandra

  1

  LasNaturaPrzez obcy szedłem las — posępny stał;

  ciemniał w nim dzień — wilgotne mchy

  słały się u mych nóg, z nadwodnych skał

  zwisały zimne, brudne, ślisko szły

  5

  w parowów głąb. Potoku pienny[1] nurt

  po progach wył wzdłuż drogi, to znów cichł,

  z kamiennych w toń się przelewając furt.

  Wśród gonnych[2] drzew tu owdzie, jakby mnich

  (dalekich Tatr widziadło), karli[3] smrek[4],

  10

  obrosły gąszczem konarów aż do stóp,

  w milczeniu stał i ciszy leśnej strzegł.

  I nic nie rwało jej; jak ciemny grób

  milczał ten las, tonąc w ponury mrok.

  Tam szedłem sam — szeleścił w ścieli[5] krok,

  15

  to patyk trząsł, to bełkło[6] trzęsawisko.

  Gdziem był? — tak, wiem: ja byłem ludziom blisko,

  ale mój duch, jak niegdyś na Jeziorze

  Królewskim, zszedł z kolisk ludzkiego świata,

  i wszystkie w tłum zbiegły się ku mnie lata,

  20

  przeżytych dni, przeżytych godzin morze…

  Wszystko, com czuł, czegom przepragnął w życiu,

  zbiegło się ku mnie w tłum — wszystkie tęsknice, chęci;

  widziałem tam, jak pasmo wzgórz w odbiciu

  kliszy: zebrane współ[7] epoki mej pamięci.

  25

  Kondycja ludzkaI moja krew, i mózg mój, i marzenia,

  porywy duszy, woli mojej sny,

  nadzieje, wiary: wśród tego milczenia

  ozwały się, przyszły i ze mną szły

  mówiące do mnie, w mrok. A głos to jeden był,

  30

  ogromne, straszne jedno zapytanie:

  Co pozostało z nich?… Ze skalnych brył,

  gdy spadną w dół, skruszony rum[8] zostanie,

  kamieni stos — lecz co zostało z nich?

  Co z duszy mej i z mojej krwi żywota?

  35

  Czyliż, jak kurz od koła leci szprych,

  tak z życia duszy treść odlata i robota?

  Wewnętrznej pracy wóz przetoczy się wśród dróg,

  i nie zostaje nic, jakby nie przebiegł wcale?

  I gorzki żal się wśród czeredy[9] wzmógł

  40

  mych myśli, czuć. Po cóż — mówiły — po co

  byłyśmy, jeśli mniej trwania w nas, niźli w skale

  podłej, z której się żwir i głazy wygruchocą?

  Po coś ty rodził nas i my rodziły ciebie?

  Pytały tak, a ja, jak gdybym na pogrzebie

  45

  pochodnią tylko był i więcej niczym, wkoło

  świecąc na smutku mrok i na zgryzotne kiry[10],

  tak szedłem — — milczał las, woń stęchłą zioło

  dawało z błot, i mchy, nad wodne wiry

  zwisłe, dławiły dech… I ciągły szum: Gdzie my?

  50

  Gdzie żywot twój, co z nas się plótł, jak z sita[11]

  plecie się kosz? Gdzie my: twe myśli, sny,

  gdzie żywot twój?… Cóż powiem? Pod kopyta

  wtrącił was Czasu rumak i Nicości?

  Zdeptał was, jako koń Atylli[12] złém

  55

  kopytem deptał wsie? Kędyście[13] w toń tej czczości[14],

  co się przeszłością zwie, kędyście w grób, w pokłady

  strawionych ludzkich rzeczy zapadły — czyż ja wiem?…

  Wtem u mych stóp, pod zboczem usypiska,

  wśród mokrych nor, patyków, jako gady

  60

  pełznących w las, nad miejscem, gdzie połyska

  bagienka szkło: ujrzałem nieruchomie

  stojącą salamandrę. Czarne ciało,

  pomalowane w żółte plamy, słało

  się tuż nad ziemią i w leśnym ogromie

  65

  wiązało do się wzrok, jak świeca w ciemnej sali.

  DuszaPrzez długą chwilę przeciweśmy stali,

  aż mi się zdało, że w tej wędrownicy

  pustkowi leśnych, w tej wiecznego cienia

  mieszkance niemej: wszystkie me pragnienia

  70

  i cały bezmiar żywota tęsknicy,

  i wszystko, co się w mym życiu nie stało,

  wraz[15] się skupiło i wraz zamieszkało,

  ażeby błądzić tu, w wiecznej mrocznicy

  obcego lasu… Dni, godziny, lata,

  75

  co za mną z głuchym zapytaniem gnacie,

  widma cmentarne, czyliż[16] wy w warsztacie

  natury wiecie, jakim kręgiem lata

  koło wszechbytu? Czy znacie pierścienia

  początek i kres? Czy wiecie, że współ wraz

  80

  może wam wszystkim ten odpowiedź daje las ?

  Że wszystkie zżyte sny, sny zżyte i natchnienia

  i cały skarb, co człowiek w sobie miał,

  może się taką ot straconą rzeczą stał,

  jak salamandra ta wśród lasu mrocznych głębi?

  85

  Więc nie pytajcie mnie, kędy jesteście,

  ani pytajcie mnie, czy się z was co zezrębi[17],

  ani się za mną w tłum tych mar żałobnych nieście,

  bo nie wiem nic — — widzicie: milczy las…

  Jeżeli tu przez wszystek bytu czas

  90

  błądzić człowieka los — może i to, co zżył,

  wieczyście błądzi kędyś — tuman sił

  straconych w wieczny mrok…

  Przypisy

  [1]

  pienny — spieniony. [przypis edytorski]

  [2]

  gonny (o drzewie) — wysoki i prosty. [przypis edytorski]

  [3]

  karli — tu: karłowaty. [przypis edytorski]

  [4]

  smrek (reg.) — świerk. [przypis edytorski]

  [5]

  ściela — ściółka. [przypis edytorski]

  [6]

  bełkłąć — zabulgotać. [przypis edytorski]

  [7]

  współ — razem. [przypis edytorski]

  [8]

  rum — gruz, rumowisko. [przypis edytorski]

  [9]

  czereda — tłum. [przypis edytorski]

  [10]

  kir — czarna tkanina, symbolizująca żałobę. [przypis edytorski]

  [11]

  sito — tu: sitowie. [przypis edytorski]

  [12]

  Atylla (406–453) — wódz Hunów, znany z okrucieństwa, wielokrotnie atakował Cesarstwo Rzymskie. [przypis edytorski]

  [13]

  kędy — gdzie. [przypis edytorski]

  [14]

  czczość — pustka, coś nieznaczącego. [przypis edytorski]

  [15]

  wraz — naraz, jednocześnie. [przypis edytorski]

  [16]

  czyliż — czy z partykułą pytajną -li i wzmacniającą -ż. [przypis edytorski]

  [17]

  zezrębić — zacząć stanowić zrąb, fundament. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...