Spis treści

  1. Melancholia: 1
  2. Śmierć: 1
  3. Zwątpienie: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerRefleksja

  1

  ŚmierćTam, gdy pomyślę, że się spotkać mamy,

  wstąpiwszy w wiecznej Tajemnicy bramy,

  my, cośmy w krótkiej wspólnej życia chwili

  kochali siebie lub nienawidzili:

  5

  niczym mi zda się, prochem, wobec niemej

  martwoty śmierci, wszystko, co czujemy.

  Tam, jeśli spotkam pomiędzy smętnemi

  marami — ludzi, których tu na ziemi

  nienawidziłem niegdyś, lub kochałem:

  10

  czyliż ich sobie umarły przypomnę?

  Uczucia owe będąż mi przytomne[1],

  które wstrząsały mym żyjącym ciałem?

  Melancholia, ZwątpienieTam chyba spokój jest wieczny… Więc gdy mię

  ta myśl ogarnie, kiedy z tym orszakiem

  15

  widzę złączonych i siebie, i ludzi,

  wtłoczonych w chmury umarłych olbrzymie

  na wieki wieków: wówczas mi się takiem

  niczym wydaje treść duszy człowieczej,

  która się życiem oślepia i łudzi,

  20

  a której wszędzie i zawsze śmierć przeczy.

  Z tą myślą wszystko przebaczyć tu mogę,

  a razem[2] żądać win mych niepamięci,

  bo Tam, w posępną śmierci idąc drogę,

  cielesnym szałom i nędzom odjęci,

  25

  czyż nie będziemy, jak głuchy i niemy

  mgieł poczet, co się przez górskie pustynie

  przesuwa wolno i gdzieś w bezmiar płynie,

  jeśli w ogóle Tam jeszcze będziemy?…

  Przypisy

  [1]

  przytomny — tu: świadomy. [przypis edytorski]

  [2]

  razem — tu: jednocześnie. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…