Spis treści

  1. Dusza: 1 2 3
  2. Nirwana: 1
  3. Okręt: 1
  4. Przemijanie: 1

  Dokonane uwspółcześnienia

  Pisownia joty: rezygnacyi - rezygnacji

  Pisownia łączna i rozdzielna: wkońcu -> w końcu, naoścież -> na oścież, fata morgana -> fatamorgana

  Ubezdźwięcznienia: blizki -> bliski

  Kazimierz Przerwa-TetmajerPsyche

  1

  DuszaPsyche[1] tajemna, smętna, zamyślona,

  wyciąga ku mnie dziewicze ramiona

  i twarz nade mną pochyliwszy białą,

  duchowi memu każe rzucać ciało

  5

  i z własnych żądz mych i pragnień pogrzebu,

  z mogiły szałów mych i namiętności

  ku mistycznemu podnosi mię niebu,

  jakbym już duchem odstawał od kości.

  PrzemijanieMłodości mojej purpury i łuny

  10

  w dym się zmieniają i w ciemne całuny…

  Niejedno myśli wybujałe kwiecie

  wiatr po rozłogach i topielach miecie…

  Niejedna chęć ma, ach! niejedna prysła

  jak bańka szklana, gdy na głaz upadnie;

  15

  niejedna gwiazda, nade mną rozbłysła[2],

  w głuchych odmętach leży zgasła na dnie…

  Ileż wiar moich i obłędów ile

  we wspomnień żywej spoczywa mogile…

  Wielkie kościoły, kędym[3] klękał wprzódy,

  20

  kłamstw okazały się pełne i złudy…

  Pustynia ruin wokoło się piętrzy,

  strzaskanych kolumn leżą całe zwały —

  posągi bogów o twarzy najświętszej

  strącone z podstaw w proch poupadały.

  25

  Jak czynią ludzie, wielką trwogą zdjęci,

  zło myśli chciałem pogrześć[4] w niepamięci,

  lecz ono było jako wąż pod liśćmi —

  i nie wiedziałem w końcu, dokąd iść mi,

  w jakiej się ukryć niedostępnej twierdzy

  30

  przed własnej myśli pościgiem zażartym?

  Gdzie obmyć ducha ze śniedzi i ze rdzy,

  by Blask odświetlał i był Blasku wartym?

  OkrętW bezdni upadku, w porywów bezkresie,

  byłem jak okręt, który burza niesie:

  35

  jedna pod chmury wyrzuca go fala,

  druga w przepastną toń odmętów zwala…

  Czegom nie odczuł?!… Każdy atom duszy

  przez piekło swoje szedł, boleścią siny —

  i czułem w końcu, że się duch już kruszy

  40

  i że nic nie mam dla życia — prócz śliny…

  DuszaAż niewzywana i niespodziewanie

  biała i czysta Psyche przy mnie stanie

  i takie światy mi nowe ujawni,

  jakich śnić nawet nie zdołałbym dawniéj;

  45

  światy, gdzie wchodzić tylko ci są zdolni,

  co poświęcili swoje zmysły Myśli,

  których duch z ciała się więzów uwolni,

  choć jeszcze odeń są śmiercią zawiśli[5].

  Jeśli przez moich namiętności zgliszcze

  50

  zbrudzoną duszą przelśnię i oczyszczę;

  jeśli człowieka w duchu moim zgniotę

  i ducha zmienię w wszechwładną istotę:

  królestwa swego mistyczne wrzeciądze

  na oścież wówczas otworzy mi Psyche,

  55

  i wejdę w jasność, jak dziś w mroku błądzę,

  i ze skał grzmiących wejdę w łąki ciche.

  W owej tajemnej, głębokiej wyżynie

  duch mój się w duchu wszechświata rozpłynie,

  a razem w siebie jego bezmiar wchłonie,

  60

  jak jedną tworzą toń dwie zlane tonie.

  W ów świat podniósłszy się raz i wstąpiwszy,

  wzgardę czuć będę, kędy dziś się trwożę,

  i mrąc dla siebie, sobie będę żywszy,

  i gasząc płomień, będę patrzył w zorzę.

  65

  I mieć tam będę tryumf wyzwolenia

  ducha z pęt żądzy, co go opierścienia;

  tryumf najwyższy, kiedy mi poddanem

  będzie, co wprzódy było moim panem;

  gdy ludzkie szały, jak sokół w kapturze,

  70

  nie będą śmiały zrywać się do lotu

  i wszystkie zmysłów i umysłów burze,

  jak dym rozwiany, znikną bez powrotu.

  NirwanaI bliski będę wyczuć i zrozumień,

  jakim się biegiem toczy życia strumień;

  75

  w jakie niebiosa, z bagien i topielisk,

  dźwiga się bytu olbrzymi obelisk?

  I wiem, że wówczas będę mógł w wszechświecie

  znaleźć harmonię pełną i porządek

  i ze spokojem patrzeć, jak się plecie

  80

  nić na wrzecionie czas mierzących Prządek[6].

  Bo ponad wszystkie i nowe i stare,

  znajdę tam głębszą: rezygnacji wiarę;

  wiarę poddania się najwyższej woli,

  co się nad wszystkie inne aureoli,

  85

  skąd wszystkie inne biorą swój początek

  i moc pozorną, naprawdę bezwładną;

  gdzie wrócić muszą, podobne do łątek[7],

  co z wody wyszły i w wodę upadną.

  DuszaJeszcze czas nie jest, lecz mi Psyche biała

  90

  na oczach duszy wiecznie będzie stała,

  i owa w dali, jak fatamorgana,

  kraina ducha, przez nią pokazana,

  już zapomnienia mgłą się nie powlecze,

  i zapalone mam gwiazdy przewodnie:

  95

  zwyciężyć w duchu, co w nim jest człowiecze,

  i patrzeć śmierci w twarz wprost i pogodnie.

  Przypisy

  [1]

  Psyche (z gr.) — dusza, tchnienie. [przypis edytorski]

  [2]

  rozbłysła — to imiesłów przymiotnikowy bierny, nie czasownik. [przypis edytorski]

  [3]

  kędy — gdzie. [przypis edytorski]

  [4]

  pogrześć — dziś: pogrzebać. [przypis edytorski]

  [5]

  zawisły — zależny. [przypis edytorski]

  [6]

  Prządki — w mit. gr. Parki, boginie niezależne od bogów olimpijskich, przędące i przecinające nić ludzkiego żywota. [przypis edytorski]

  [7]

  łątka — jętka, krótko żyjący owad spotykany nad brzegami jezior. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…