Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Chrystus: 1
  2. Ciało: 1
  3. Cierpienie: 1
  4. Czas: 1
  5. Dusza: 1 2
  6. Dźwięk: 1
  7. Kondycja ludzka: 1
  8. Los: 1
  9. Miłość: 1
  10. Natura: 1
  11. Niewola: 1
  12. Pamięć: 1
  13. Poezja: 1
  14. Przyroda nieożywiona: 1
  15. Sen: 1
  16. Słowo: 1
  17. Twórczość: 1
  18. Wolność: 1
  19. Zwątpienie: 1

  Uwspółcześniono:

  fleksję: wszystkiem -> wszystkim; czerwonemi -> czerwonymi; jednem -> jednym; nadludzkiem -> nadludzkim; etc.

  pisownię łączną i rozdzielną: cóżbym -> cóż bym; napróżno -> na próżno; niema -> nie ma; z pod -> spod;

  ubezdźwięcznienia: z pod -> spod;

  interpunkcję: Czy nigdy oczy ludzkie nie będą, jak kwiaty uśmiechnięte ku słońcu? -> Czy nigdy oczy ludzkie nie będą, jak kwiaty, uśmiechnięte ku słońcu?;

  pisownię joty: melodyi -> melodii; poezya -> poezja; abdykacya -> abdykacja; wszechmateryi -> wszechmaterii.

  Inne zmiany: nigdzie nieistniejące idealny światy -> nigdzie nieistniejące idealne światy.

  Kazimierz Przerwa-TetmajerNa szczycie

  P. Franciszkowi Kvapilowi.

  1
  Wkoło złomy[1] granitów dzikie i olbrzymie,
  pode mną gdzieś jeziora, a tam niżej, niżej
  świat, życie, nędza ludzka, tłumy nieszczęśliwych
  i garstka panów świata — i tych zagrożonych
  5
  tysiącem niebezpieczeństw, cierpień, nędz i bólów!
  Nad wszystkim jest cierpienie… O! gdybym z tej góry
  sięgnąwszy ręką, schwycić mógł kołowrót świata
  i bieg mu zmienić, ażby jedna pieśń olbrzymia,
  jedna pieśń szczęścia w niebo runęła i gwiazdy
  10
  zdumiała, jakby nagle ziemia, czerwonymi
  wybuchając ogniami, między nie wybiegła
  szalona i podobna do racy puszczonej
  między ciche łabędzie na spokojnej wodzie…
  Kondycja ludzkaO pieśni! pieśni szczęścia! czyż nigdy nie zabrzmisz?
  15
  Czy nigdy tryumfalny twój głos się nie wmiesza
  do cudownej melodii wichrów, mórz i lasów?
  Czy nigdy oczy ludzkie nie będą, jak kwiaty,
  uśmiechnięte ku słońcu? Nigdy ludzkie piersi,
  jak łąki, co oparem oddychają złotym
  20
  O świcie w dzień wiosenny? Nigdy ludzkie myśli
  nie będą jak obłoki swobodnie płynące,
  zanurzone w topieli błękitu i światła?
  I nigdy dusza ludzka nie będzie jak słońce
  promienna i gorąca, jednym tylko czuciem
  25
  przejęta, aby ciepło rozrzucać i świecić?
  Nigdy?… I wieczny, wieczny będzie rozdźwięk w świecie
  między tym, co śni człowiek, i tym, co snem nie jest?…
  Tak! Poezja, LosTysiące już ludzi zło życia wskazało,
  tysiące już ból ludzki wykrwawiło w słowach,
  30
  nigdy jednak nikt Dobra i Szczęścia nie stworzył.
  Cóż, choć nam filozofia i poezja cały
  bezmiar, całą głąb złego przed oczy postawi,
  pokaże całą nędzę ludzkiego żywota,
  całą niemoc człowieczej samoistnej woli,
  35
  całą jego zawisłość od Woli Tajemnej,
  i wszystkich jego pragnień źródła i maszynę
  wszystkich jego postępków, uczynków i myśli
  na najdrobniejsze cząstki składowe rozbierze?
  Czyż przez to ludzkość będzie szczęśliwszą? zło mniejszym?…
  40
  MiłośćSą, którzy ukochali ludzkość: czyż nie widzą,
  że ta miłość jest niczym?… Najstraszliwsze z uczuć,
  najstraszliwsze, najgorsze, najsroższe uczucie
  niemocy woli ludzkiej, bezsilności ludzkiej
  wobec Woli Tajemnej i Jej głuchej Siły!
  45
  Czym jest życie ludzkości? Od tysięcy wieków
  patrzeniem wciąż w zwierciadło jedno i to samo
  i ciekawym śledzeniem w tym jednym odbiciu
  coraz nowych wyrazów bólu i rozpaczy.
  Przyroda nieożywionaO góry! o jeziora, które tutaj widać!
  50
  Jak jesteście szczęśliwe wy, co nie możecie
  nic czuć, nic myśleć, nic chcieć!… Jesteście bezwładne
  jak my, lecz bezwładności swojej nieświadome:
  I to jest szczęście wasze!.. — O! Cóż bym dał za to,
  gdybym mógł, jak wy, nie mieć wiedzy mojej doli!
  55
  Wietrzeje granit szczytów, piorun go rozbija,
  od lawin głazów zwolna znikają jeziora,
  ale nie wiedzą o tym. Tak ziemia się cała
  od swoich pierwopłodów, od praepok swoich
  rozwija bezświadomie, naprzód ciągle dąży,
  60
  bez pamięci, co przeszło, bez troski, co będzie,
  nie obarczona gorzkim ciężarem doświadczeń.
  PamięćA my, bogaci przodków naszych doświadczeniem,
  wiemy, że nas nie czeka nic, prócz tego tylko,
  co było — i bogactwo to jest straszną nędzą,
  65
  jest Strachem, który pęta ramiona Odwadze.
  Przed niedolą rozwagi, przed niedolą wiedzy
  dwie są tylko ucieczki: szał i wyobraźnia.
  Kiedy kobietę, ciało, nazywam aniołem,
  gdy dla idei życie poświęcam bez żalu,
  70
  kiedy mnie twórcza władza w zaświaty uniesie,
  w nigdzie nieistniejące idealne światy,
  gdy stracę pamięć: wtedy mogę być szczęśliwy.
  Lecz jest to abdykacja ducha, który przecież
  jest we mnie czymś najwyższym — zaprzeczenie Myśli,
  75
  najszlachetniejszej cząstce mojego istnienia —
  gdyby wznieść się tak Myślą, ażby ponad wszystkim
  zawisnąć, niedostępnym niczemu, co ziemskie…
  Być czystą myślą… Przebóg! Co za widmo wstało
  z czarnej czeluści skalnej?! Okiem jak sztyletem
  80
  przebija mnie i krew mi swym uśmiechem ścina,
  swym okropnym uśmiechem!… Ktoś ty jest?!…/

  Ironia…

  Znam cię, o znam cię, widmo! Ty z pierwszym promieniem
  słońca przychodzisz rano, w południowym dzwonie
  85
  ty dźwięczysz ponade mną, ty o zmroku we mgłach
  wieczornych nad mą głową zawisasz w przestworze,
  ty z nocnych cieniów i z gwiazd wychylasz się ku mnie,
  znam cię!… Niegdyś alpejski ów samotnik, władca
  duchów elementarnych, słyszał ponad sobą
  90
  rzuconą klątwę życia za zbrodnię spełnioną,
  lecz jakaż moja zbrodnia? Jedna chyba tylko:
  wątpienie… Zwątpienie, TwórczośćTak zaiste, pierwszym fundamentem,
  pierwszą podstawą dzieła: wiara w jego koniec.
  Tylko kto ślepo wierzy, potrafi iść naprzód,
  95
  zwycięży, albo padnie, ale z raną w piersiach,
  jak rycerz… Żyć, to tworzyć, a tworzyć, to wierzyć…
  Nie wierzyć, wątpić: lepiej znicestwieć i przepaść!…

  Płynę cichy i świetlany
  100
  przez przestrzenie nieskończone,
  przez wieczności oceany
  w nadświatową płynę dal;
  w gwiazd otchłanie, w mgieł oponę
  patrzę jasnym, świetnym wzrokiem,
  105
  widzę światła, co potokiem
  w bezmiar rwą się z pramgły fal…
  CzasPrzy mnie ziemie się rodziły
  ze słońc swoich pryskające;
  widzę ciche ich mogiły,
  110
  jak szybują ścięte w lód
  i padają znów na słońce:
  giną, aby wstać z kolei,
  wstają, aby w lat zawiei
  zginąć, jak powstały wprzód…
  115
  Wieczny ruch, przemianę bytu,
  wieczną śmierć i życie wieczne
  widzę, płynąc wskróś[2] błękitu
  przez bezdenie pustych sfer;
  bryły toczą się słoneczne,
  120
  grzmiąc i hucząc na przestworza,
  szumią lotnych mgławic morza,
  brzmią miliardy świetlnych skier…
  SenW ponadziemskich gędźb[3] tych toni
  płynę cichy, niewidzialny,
  125
  u stóp moich czas się kłoni
  i z gwiazd gwiazdy tworzą się…
  Gdzie wszechmocny, tryumfalny
  ruch istnienia koło toczy:
  w sfer głębinie mknąc przezroczej,
  130
  cicho, słodko, bosko śnię…

  DźwiękO dziwny głosie, jak gdyby w mej duszy
  słyszany własnej, a razem w przestworze
  płynący kędyś[4]… Dziwny, słodki śpiewie!
  Świetlana struno przestrzennego światła!
  135
  Brzmisz tak nade mną, jednak mi się zdaje,
  jakobyś wespół brzmiał w mej własnej duszy…
  DuszaDusza człowieka! Czyli nie jest ona
  częścią wszechduszy świata oderwaną
  i w część zamkniętą wszechmaterii świata?
  140
  Lecz czemuż, czemuż, ah! czemuż tak bardzo,
  tak strasznie więzom materii podległą?!…

  Ciszy! Przestrzeni! Światło! o ty święta
  ojczyzno ducha! Wszystkiemu odjęty
  145
  w was on jest taki, jak wy, czysty, święty!
  W was, kiedy skrzydła związane rozpęta,
  tęcze z nich biją i płomienne łuny,
  usta są jego, jak wichrowe struny,
  oczy, jak gwiazdy, serce, jak kwiat z pola,
  150
  ramiona jego są jak pioruny,
  jak oceanu przypływ — jego wola!
  Wtenczas on stwarza Piękno, Dobro świata,
  zło, wstręt, brzydotę skrzydłem jak pył zmiata,
  leci, jak anioł pokoju po ziemi,
  155
  jak anioł szczęścia ku ludzkości zlata,
  rany jej koi ustami własnemi[5],
  własnego serca darzy ją pokojem,
  krew jej oczyszcza własnej krwi swej zdrojem,
  jest dla niej chlebem i różdżką oliwy[6]
  160
  Ciało, NiewolaI gdyby przez swą boleść i męczeństwo
  mógł wieczne kupić jej błogosławieństwo,
  wieczną szczęśliwość: umarłby szczęśliwy…
  Lecz owa klątwa, co się ciałem zowie,
  to pęto ducha, to upokorzenie,
  165
  budzi go ze snów, jak orła, co ranny
  śnił, że ma słońca purpurę na głowie,
  pod skrzydłem wichry, pod piersią bezdenie,
  i gdzieś w błotnistym ocknął się parowie…
  Na próżno! Nie ma mocy zwyciężenia,
  170
  nie ma zwycięstwa nad życia przemocą…
  CierpienieO wieczny ducha ból! ból nieustanny!
  Na próżno!… Skrzydła, co się tu szamocą,
  do piersi łańcuch ziemski opierścienia.
  Ciszy! Przestrzeni! Światło! O ty święta
  175
  trójco mej duszy! Do ciebie ramiona
  wznoszę bolesne… Otom jak w pustyni:
  wiatr na pierś piasku mi rzuca brzemiona,
  nogi me tuman rozżarzony pęta,
  strach w kość mi wchodzi, w oczach noc się czyni…
  180
  Co jest przed światem? Co jest przed człowiekiem?
  Co jest przed duchem?… Milczenie!… Milczenie!…
  W uszach mych huczy rwący wiek za wiekiem…
  Pędzą… Przelata[7] cała ludzka fala,
  przelata całe odwieczne Istnienie…
  185
  Jak się lawina głazów w przepaść zwala
  z skalnego zrębu: tak wieki się toczą
  z hukiem i grzmotem i giną w Bezdeni— —
  a ponad ziemią niebo lśni przezroczo
  i słońce wiecznie jasno się płomieni…
  190
  SłowoSłowa, oh, słowa!… Słowa rozwiązania
  zagadki bytu, cierpień tajemnicy!
  Pociechy w chwili szału i konania!…
  Chryste! Na górę wchodzisz mi olbrzymią!
  Pod nią się morza kotłują i dymią,
  195
  wąż ją opasał światła błyskawicy…
  ChrystusChryste! Dlaczego masz tę twarz straszliwą?
  Włosy jak z miedzi? oczy jak ze grzmotów?
  Dlaczego ręką wstrząsasz jak lew grzywą?
  Dlaczego usta twe pełne milczenia
  200
  gorszego, niźli pożarnych łoskotów?
  Dlaczego milczysz? Na górze z płomienia
  dlaczego milczysz?!… Chryste! Chryste! Chryste!
  Przez męki świata i bóle wieczyste,
  przemów!… Posągu olbrzymi na stropie[8]!
  205
  Straszna Światłości w błyskawic potopie!
  Straszna Białości na nieba błękitach!
  Straszliwa Głuszo wśród jęków i zgrzytów!
  Straszliwa Góro na chmurach i szczytach!
  Straszna Kolumno wśród wieków i bytów!…
  210
  Chryste! Patrz! Niezmiar, ogrom Twej Miłości
  jest czymś nadludzkim tak i niepojętem,
  że co być miało żywotem ludzkości,
  staje się trwogą, otchłanią i wstrętem…
  Nie mogąc zdążyć za Tobą, upada!
  215
  Spod nieba w piekieł upada płomienie,
  a Ty jej nikniesz i odchodzisz z oczu,
  i gdzieś w błękitnym, dalekim przezroczu
  postać się Twoja ukazuje blada
  i niedościgła rośnie w Przerażenie…
  220
  Chryste!…

  O! Matko! Naturo! Wszechwierna,
  wszędy obecna, wszechmocna, niezmierna,
  Naturo, Matko, co szumiącem drzewem
  duszę unosisz z błękitów powiewem;
  225
  co rzeczną falą niesiesz ją w bezdenie
  za rubież ziemi i za gwiazd świecenie;
  co wierchem górskim dźwigasz ją w bezmiary,
  skąd widać obrót kołowrotu świata;
  której szum głuchy podziemnej pieczary
  230
  woła w praczasie przeminione lata
  i zmartwychwstawać im przed oczy każe;
  NaturaNaturo! Matko! co Bogu ołtarze
  stawiasz na górach, pustyniach i morzach,
  kurzem wulkanów śląc kadzidła mszalne,
  235
  grzmotami Boga sławiąc na przestworzach:
  do ciebie ręce wyciągam błagalne!
  Naturo! Matko! Oto w twoim łonie
  wszechwiernym istność niech moja zatonie;
  w twojej potędze, pod twoim ogromem,
  240
  niech się ma dusza uczuje atomem,
  cząstką tych szumów, które w drzewach szumią,
  cząstką tej fali, która w rzece płynie,
  cząstką tych głosów, co się w grotach tłumią,
  cząstką gry słońca na górskiej dolinie…
  245
  Naturo! Matko! Tak pragnę dla ducha
  tej świętej chwili, gdy czysty i szczytny
  jak orzeł, co się wzniesie w sklep błękitny,
  gdy pod nim huczy burzy zawierucha:
  wydarty burzom, w które krew go ciska,
  250
  wzniesie się w czystej myśli uroczyska,
  na Cisz zawrotnych wwiedziony krawędzie,
  tylko twą piękność czuć i widzieć będzie,
  tylko pięknością twoją żyć się zgodzi,
  podobny dumnej i spokojnej łodzi,
  255
  co przewalczywszy wiry i orkany,
  żaglem na toni błyszczy zwierciadlanej.
  Wówczas niech biali przyjdą aniołowie
  rozmawiać z duszą; wówczas im odpowie
  nie jękiem bólu, nie klątwą, nie krzykiem,
  260
  ale odpowie im cichym spokojem
  wód, co się w lesie kołyszą, językiem,
  mową drzew górskich pod mgławic zawojem.
  Dusza, WolnośćChcę lecieć wolny, jak światło w błękicie,
  chcę duszę rozbić na bezkresną przestrzeń,
  265
  chcę być jak cisza na łąk pierwobycie…
  O duszo! Wzbij się! Skrzydła twe rozprzestrzeń!
  Wzbijaj się! Wyżej!… Pękajcie więzadła
  ramion i skrzydeł! Lecz wpierw tam, z zenitu,
  raz, jak Bóg spojrzyj na otchłanie bytu,
  270
  a jeśli runiesz, toś spod nieba spadła!…

  Przypisy

  [1]

  złom — blok skalny, odłupany kawał kamienia. [przypis edytorski]

  [2]

  wskróś — dziś popr.: wskroś. [przypis edytorski]

  [3]

  gędźba — muzyka towarzysząca, akompaniament. [przypis edytorski]

  [4]

  kędyś (daw.) — gdzieś. [przypis edytorski]

  [5]

  własnemi — dziś popr.: własnymi. [przypis edytorski]

  [6]

  różdżka oliwy — gałązka oliwna. [przypis edytorski]

  [7]

  przelatać (daw.) — przelecieć. [przypis edytorski]

  [8]

  strop — zewnętrzna powierzchnia warstwy skalnej lub jaskini. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x