TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

  Kazimierz Przerwa-TetmajerJudaszTragedia w 4 aktach

  TEMAT:

  XXVI, 6. A gdy Jezus był w Bethanii, w domu Symona trędowatego,

  7. Przystąpiła do niego niewiasta, mając alabastr olejku drogiego, i wylała na głowę Jego, gdy u stołu siedział.

  14. Tedy odszedł jeden ze dwanaście, którego zwano Judaszem Iszkariotem, do przedniejszych kapłanów,

  15. I rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam?

  16. A od onąd szukał pogody, aby Go wydał.

  Evang. sec. Mat.

  OSOBY:

  1. Judasz, lat około 40
  2. Sella, lat 16, córka Judasza
  3. Ada, lat 17, córka Judasza
  4. Mawiael, lat 16, syn Judasza
  5. SzalonaNawrócona, lat 20
  6. Jakób Zebedeuszów
  7. Jan Zebedeuszów
  8. Piotr
  9. Andrzej
  10. Mateusz
  11. Symeon, znajomy Judasza
  12. Ebal, lichwiarz
  13. Lamech, sługa gminny
  14. Nun i Kul, słudzy domowi
  15. Sąsiedzi i sąsiadki Judasza
  16. Przekupnie i przekupki
  17. Młodzieńcy: Rzymianin, Egipcjanin, Assyryjczyk

  FIGURY WIZYJNE:

  1. Nieznany
  2. Kaifasz
  3. Annasz
  4. Rada
  5. Matka Judasza
  6. Tłum dzieci, kobiet i mężczyzn

  AKT PIERWSZY

  Przed domem Judasza. Pod drzewem ławka, stół. Pod zachód słońca. Okolica pusta i posępna. Widok na jałowe wzgórza.

  SCENA I

  Judasz, niezamożnie, ale i nieubogo ubrany. Płaszcz na ramionach. Czarne włosy i broda. Wyraz twarzy posępny, odstręczający. Symeon, dobrotliwy staruszek z kijem podróżnym. — Siedzą pod drzewem.

  JUDASZ

  1

  Dług mam zapłacić Ebalowi,

  trzy srebrne — termin dziś już trzeci.

  SYMEON

  Nie masz?

  JUDASZ

  Skąd? Wszystko zjedzą dzieci

  5

  i —

  macha ręką z niechętną rezygnacją.

  SYMEON

  Cóż więc poczniesz?

  JUDASZ

  Że odmówi

  czwartej odwłoki, z góry wiem.

  SYMEON

  Hm…

  JUDASZ

  10

  Szkołę jeszcze mi gotowi

  zamknąć, że długów nie wypłacam.

  Na uczyciela nie wypada — —

  zły pogłos…

  SYMEON

  Hm… No, a sąsiedzi?

  JUDASZ

  15

  Z sąsiedztwem tylko wieczna zwada.

  Jak zwykle… Com pożyczył, zwracam,

  nie dziś, to jutro. I nie zjem,

  a płacę, com gdzie winien komu.

  Dziś darmo głowa mi się biedzi,

  20

  przyjdzie się gorzko najeść sromu,

  a może nawet ruszyć z domu…

  SYMEON

  Zaś by cię wygnać z domu miał?!

  Lichwiarz przeklęty!

  JUDASZ

  Żebym dał

  25

  choć co — lecz groszam nie dał dotąd…

  Com za naukę dzieci wziął —

  macha ręką z niechętną rezygnacją.

  SYMEON

  Hm…

  JUDASZ

  wskazując na gardło

  Już mam tego potąd! potąd!

  Niech Szatan!…

  SYMEON

  30

  Nie trza, abyś klął!

  JUDASZ

  Więc co?! Mam może błogosławić?!

  Już mnie tak nędza życie dławi,

  że rad bym czartu je zastawić,

  jeśli mnie od tej nędzy zbawi!

  SYMEON

  35

  Biedny nie jesteś —

  JUDASZ

  Biedy nie ma — —

  ja jedną łyżką, inni trzema.

  SYMEON

  Nie trza zazdrościć, bracie, komu.

  JUDASZ

  Lecz mnie strach sromu — strach mi sromu…

  40

  Już dość przez dzieci — jeszcze i to —

  niespłatny dłużnik — zbędę szkoły —

  a wtedy jeno zagiąć poły

  i w żebry —

  SYMEON

  Hm…

  JUDASZ

  45

  Niech grom zatrzaśnie!

  Bodaj mnie żywcem w ziemię wryto,

  niźli doczekać tego właśnie

  na ludzki śmiech, urągowisko!

  Po całym życia znoju, trudzie…

  SYMEON

  50

  Zaś by tak mieli źli być ludzie?

  Pomogą raczej —

  JUDASZ

  Starcze, drwisz,

  czyli udajesz niedorostka

  z cielęcem okiem, z gęsią szyją?!

  55

  Kiełźnij się tylko nogą z mostka,

  pchną, byś miał wodę głowy wzwyż!

  Ludzki świat to jest gnój, śmietnisko!

  Ludzie pomogą — bo dobiją!

  SYMEON

  Gorzkie są słowa te —

  JUDASZ

  60

  Prawdziwe.

  Tak mówi, kto zna sprawy świata.

  SYMEON

  Słuchajże… widzisz… bo to lata,

  tych zębów nie ma, tamte krzywe,

  człek więcej żyje już nabiałem,

  65

  otóż więc chciałem, u Anera,

  wiesz, krowę ma, syryjka szczera,

  cisula, łaty tak — łaciata —

  posuwa rękę niby wzdłuż grzbietu

  mleko, jak złoto — otóż chciałem

  kupić, bo to wiesz, człowiek stary —

  JUDASZ

  niecierpliwie
  70

  Aha; więc co? co?

  SYMEON

  Otóż chciałem

  kupić — bo to mi nie do wiary

  robi —

  JUDASZ

  j. w.

  Aha —

  SYMEON

  75

  Za darmo nie da,

  jakiś tam grosik uciułałem —

  JUDASZ

  j. w.

  Więc co?! Więc co?!

  SYMEON

  Poczkajże, bracie;

  więc wziąłem z domu —

  JUDASZ

  kończąc niecierpliwie
  80

  Pieniądze.

  SYMEON

  Tak.

  A gdy ci, bracie, dzisiaj brak,

  i kiedy cię przycisła bieda,

  otóż — schowane mam w tej szmacie —

  wydobywając z za pazuchy
  85

  poczkajże — zaraz… gdyś w kłopocie,

  weź —

  wydobywa z zawinięcia pieniądze.

  JUDASZ

  zdumiony

  Ty byś — tyle mi pożyczył?!

  SYMEON

  rozdzielając pieniądze

  Otóżem właśnie miedź odliczył —

  JUDASZ

  Trzy srebrne!… Tyle, ilem dłużen!

  SYMEON

  90

  Tylko kiedy byś zwrócić mógł?

  JUDASZ

  O Symeonie! Niech ci Bóg

  nagrodzi! Niech pomnoży w krocie!

  Dzień twój niech będzie troski próżen!

  SYMEON

  zadowolony

  Lecz kiedyż mógłbyś?

  JUDASZ

  95

  W dwa miesiące —

  jak ziemię widzisz i to słońce,

  co teraz za górami schodzi.

  SYMEON

  Pamiętaj, — bo to ludzie młodzi

  często najmniej to pamiętają,

  100

  kiedy, co winni, oddać mają.

  JUDASZ

  niecierpliwie

  Niech Bóg nagrodzi po sto razy!

  Idziesz już?

  SYMEON

  Pójdę dać zadatek.

  Kwiatek nie krowa! A co płatek

  105

  to inny! No, bywaj mi zdrowy —

  a gdzież to dzieci?

  Judasz macha ręką z niechętną rezygnacją.

  Nie w posłuchu?

  JUDASZ

  Serce na piętach — a świat w brzuchu —

  klątwa — na sercu mojem głazy —

  SYMEON

  110

  Co —

  JUDASZ

  j. w.

  Czuję, widzę —

  SYMEON

  chcąc umknąć

  Ja już pójdę —

  JUDASZ

  Ręka dosięgnie mnie Jehowy —

  grzeszyłem — wiem, że Mu nie ujdę —

  SYMEON

  kiwając głową przystaje
  115

  Czwartegoś nie czcił przykazania —

  JUDASZ

  Ściga mnie krzywda matki, ojca —

  ty wiesz —

  jam bił —

  dzisiaj ta dwójca

  120

  swej pomsty czeka i karania…

  SYMEON

  Jam ci to nieraz gadał, bracie….

  Jak jastrząb krwi, tak życie chciwe

  zemsty i w zemście nie leniwe…

  JUDASZ

  Już mści się…

  SYMEON

  125

  Możeć lepiej by szło,

  gdybyś zaś żonę pojął wtórą —

  sam jeden siedzisz z dziećmi w chacie,

  samemu w życiu jest ponuro.

  JUDASZ

  Samemu w życiu jest żałoba,

  130

  samemu w życiu jest tęsknica,

  samemu oko świeci łzą

  samemu więdną lica…

  SYMEON

  Pojmij —

  JUDASZ

  Nie mogę…

  SYMEON

  135

  Przeczże?

  JUDASZ

  wskazując na piersi z rozpaczą

  Tu

  jest żar, co pali…

  po chwili

  O ramiona!

  O duszo moja utęskniona!…

  140

  O miłowanie utracone!…

  O tęskna nocy!… Tęskny dniu!…

  O dolo moja nieszczęśliwa!…

  SYMEON

  Mówię ci, pojmij wtórą żonę —

  JUDASZ

  Jać mam.

  SYMEON

  zdumiony
  145

  Gdzie?!

  JUDASZ

  Śmiercią się nazywa.

  SYMEON

  Tyś, bracie, spragnion miłowania —

  JUDASZ

  posępnie

  Jam godzien ukamionowania.

  SYMEON

  Wyrzutyć dręczą —

  JUDASZ

  po chwili głośno do siebie
  150

  O miłości,

  stracona, wiecznie pożądana!

  po chwili

  Jam cię pogrzebał… Żal rwie kości!

  Nie zmartwychwstaniesz…

  SYMEON

  zabierając się Chwalmy Pana

  155

  i poszukujmy szczęśliwości,

  bo na to na świat jest posłana

  i tego duch pożąda nasz.

  JUDASZ

  Lecz pojrzyj na mnie — na mą twarz!

  Ona jest klątwą piętnowana!

  160

  Gdym w Jeruzalem w paschę był —

  a byłem jeszcze młodym chłopcem —

  gdziem się pokazał — zaraz szmer:

  złodziej… Jakąem wściekłość krył —

  a i ból jaki!… W oku obcem

  165

  myśl taką budzić — na pierwszy zer…

  W końcum się chował, jak bity pies…

  Złodziej… Wiesz, żem wsze uczciw był…

  Złodziej!… tym szeptem w twarz mi pluto!…

  SYMEON

  Na złość ci jeno robił bies…

  JUDASZ

  nie zwracając uwagi
  170

  Obliczem z ludzi mnie wyzuto —

  napiętnowano — i kto? Bóg…

  wstrząśnięty

  I słuchaj — miewam straszny sen —

  straszny sen — czasem mi się zdaje,

  że ile w świecie ścieżek, dróg,

  175

  chodników: zewsząd, przez wsze kraje,

  pielgrzymi idą, idzie tłum

  przez wieki, wieków wieki — hen —

  wszyscy drży na całem ciele — zimny mnie zlewa pot —

  wszyscy… urywanie

  180

  przeciwko mnie…

  z rękoma

  wyciągniętemi…

  w górą — wzwyż

  podniesionemi —

  z wysiłkiem
  185

  z klątwą…

  po chwili

  Szum

  okropny w uszach… w sercu młot —

  zjawa okropna — półwidoma,

  kryjoma pół — i jakiś krzyż —

  190

  krzyż jakiś we mgle — w górze — gdzieś

  nad mną — jak orzeł —

  SYMEON

  dając pieniądze, przerażony

  Bracie — weź —

  muszę już…

  wychodzi szybko.
  Po wyjściu Symeona Judasz, który bezmyślnie bierze pieniądze, bezmyślnie je zawija w węzełek i zatyka za opasek, tak, że wiszą przewieszone i widoczne. Judasz stoi pod wrażeniem własnych słów chwilę. Lamech ukazuje się i schodzi ze wzgórza ku niemu.

  SCENA II

  Judasz, Lamech.

  LAMECH

  tęgi, z pałką w ręku, z dali

  Hej tam! Judasz!

  JUDASZ

  195

  Co? Lamech?

  LAMECH

  Ja.

  Zwierzchność gminna mnie przysyła.

  JUDASZ

  Czego chcesz?

  LAMECH

  Córka twa

  200

  Ada —

  JUDASZ

  poruszony

  Ada? Co?

  LAMECH

  Dała zgorszenie.

  JUDASZ

  Ada się czego dopuściła!?

  Kłamiesz! Łżesz!!

  LAMECH

  spokojnie
  205

  Judasz, nie mów, że nie,

  skoro ci prawda nie jest znana —

  urzędowo naśladując sędziów, ordynarnie, z powagą, sucho

  Ada w uczynku jest schwytana,

  a że schwytana na uczynku,

  już jej tem samem dowiedziono —

  210

  czy nie?

  Gdy zatem jest schwytana

  i skoro dowód jest uczynku

  o co została oskarżona:

  ma być przez wieś we worze gnana,

  215

  stawiona oczom wszech na rynku,

  gdzie, że jest jeszcze bardzo młoda,

  karą jej będzie zimna woda:

  czterdzieści wiader i śmiech ludzi.

  JUDASZ

  gwałtownie

  O hańbo! Wstydzie! O boleści!

  220

  O podły płodzie ty niewieści!

  LAMECH

  Tak twoja córka się paskudzi;

  twój syn Mawiael zaś u Sali

  krawca skradł sukna postaw —

  JUDASZ

  Boże!!

  225

  Łżesz! Kłamiesz!

  LAMECH

  niewzruszenie

  który tam schowali

  kupiwszy —

  JUDASZ

  Gorze mi!

  LAMECH

  w komorze,

  230

  i ma być za to karan chłostą,

  pletni czterdzieści ze spocznięciem,

  ile że jeszcze jest chłopięciem.

  JUDASZ

  To wszystko kłamstwa! Niecne słowa!

  Łżą! Breszą! Skarze ich Jehowa!!

  LAMECH

  235

  Zwierzchności gminy jest ma mowa,

  a ty się nie drzyj ponad miarę,

  bo wół nie gada ze starostą.

  Bądź zdrów.

  JUDASZ

  Stój!

  LAMECH

  240

  Czego?

  JUDASZ

  Nie pozwolę!

  Ja jeden prawo karcić mam!

  Ja ojciec!

  LAMECH

  obojętnie

  Dano taką karę,

  245

  bo twoje dzieci są zakałem,

  wstydem i hańbą w mieście całem.

  JUDASZ

  Ty łotrze!!

  LAMECH

  j. w., poruszając pałę.

  Pilnuj się ty sam,

  bo mówią: czyli winien w szkole

  250

  nauczać taki dzieci cudze,

  co własne chował

  znowu naśladując

  na bezecne

  i które niecny płodzą czyn.

  JUDASZ

  255

  Lamech!!

  LAMECH

  kpiąc głupkowato

  Kłaniaj się twemu słudze —

  i niech ci słońce w północ świeci.

  Wychodzi.

  SCENA III

  Judasz, Sella, Ada, Mawiael.

  JUDASZ

  O słowa, słowa, słowa niecne!

  O niecne, niecne, niecne dzieci!

  260

  O córka moja!… O mój syn!…

  Mawiael w koźlej skórze wchodzi. Judasz rzuca się ku niemu.

  Coś ty uczynił?!

  MAWIAEL

  JUDASZ

  U krawca!

  Chwyta go za włosy. Sella, tęga, złowroga, wchodzi.

  U krawca!!

  SELLA

  zatrzymuje Judasza w miejscu.

  Ojciec — czy oprawca?!

  Ada bezczelna, głupia, wchodzi.

  ADA

  265

  Tacie się śniło, że psy łowi,

  o czem śnił, poznać dał synowi.

  JUDASZ

  tupiąc.

  Bezczelna! Z ojca hycla robisz?!

  ADA

  Cóż tata tak nogami drobisz?

  JUDASZ

  Ty suko!

  ADA

  niezmieszana
  270

  Albo?

  JUDASZ

  Zasądzona!

  ADA

  Aha! To tata już wie o tem?

  Owa! Nie z przodku, nie z ostatka.

  JUDASZ

  Bezecna!

  ADA

  obojętnie
  275

  Wiem, że coś tam będzie,

  głośno pomstują coś w urzędzie.

  Bo ja to chciałam poza płotem,

  a on, że szparę w ścianie zatka…

  Już mnie nie złapią po raz drugi —

  JUDASZ

  280

  Gdzieś była?

  ADA

  Albo? U Arona.

  JUDASZ

  Żmija jest każdy włos twój długi!

  Jaszczurek gniazdo usta twoje!

  ADA

  Rób ojciec swoje, a ja swoje.

  JUDASZ

  285

  Szmato plugawa!

  ADA

  Daj pieniądze —

  czy ja to tak, jak inne chodzę?

  JUDASZ

  Dość masz! na ciebie!

  ADA

  głupio, bezmyślnie

  Ja chcę lepiej.

  JUDASZ

  290

  Dość masz!

  ADA

  Za co się oporządzę?

  Mam taką być, jak groch przy drodze?

  Ja chcę być ładnie.

  MAWIAEL

  Daj pieniądze!

  295

  Nie będę kradał, gdy mieć będę!

  Skąpiście jak czart!

  SELLA

  pogardliwie

  Nie jedz! Nie pij!

  ADA

  Może przy drodze prosić siędę?

  JUDASZ

  Czemu roboty nie szukacie?

  MAWIAEL

  unosząc nieszczególny płaszcz ojca
  300

  A wasz płaszcz jaki? Wszak ją macie!

  ADA

  Jam młoda —

  JUDASZ

  Nie na cudze łoże!

  ADA

  bezczelnie

  Gdzież się we własnem z kim położę?

  pokazując na dom

  Tu?

  JUDASZ

  porywa kamień z ziemi
  305

  Ty!!

  SELLA

  uderza go w piersi dłonią.

  Biłbyś!? Co?!

  JUDASZ

  z widoczną obawą Selli

  Ty ochrono!

  Ty opiekunko!… Ty byś ojca

  własnego śćmiła krwią czerwoną —

  310

  zbójczyni —

  SELLA

  Któż tu chciał być zbójca?

  JUDASZ

  Dobrze, że matka już nie żyje!

  SELLA

  Zatem jej ojciec już nie bije.

  JUDASZ

  Milcz!

  SELLA

  zuchwale

  JUDASZ

  odwracając głowę
  315

  Gdy musiałem!

  SELLA

  Wściekłyś był!

  JUDASZ

  przyciszonym głosem

  Wężu!

  SELLA

  Dzieckiem małem

  byłam, lecz pomnę… Wieczna zwada,

  320

  wieczny krzyk, hałas, wyklinanie!

  JUDASZ

  z rozpaczą

  Bom musiał!

  SELLA

  Charkot o sąsiada,

  stryjów, znajomych, o Uzala

  szewca, o kupca Chusa — z dala,

  325

  czy z bliska kto nastąpił jeno,

  Izraelici, czy poganie,

  to o każdego podejrzenie,

  gwałt, wrzaski, klątwy — i rzemienie!

  Pamiętam dobrze!

  JUDASZ

  330

  Ty hyeno!

  Przestań!

  SELLA

  Nieprawdę mówię może?

  Tymczasem pojawili się sąsiedzi zwabieni hałasem.

  ADA

  Więc gdzież mam to postawić łoże?

  Mawiael parska śmiechem.

  JUDASZ

  do Ady

  Ty nierządnico!

  do Selli
  335

  A co z matką,

  Bóg niech —

  SELLA

  przerywając

  Bóg dał jej skórę gładką,

  a twoja zazdrość — garbowaną.

  JUDASZ

  Kochałem ją!

  SELLA

  340

  Zabiłeś!… Rano —

  pomnisz?

  JUDASZ

  Nie żrej mnie!…

  SELLA

  Pomnisz? Rano?

  Rzuciłeś z łoża rozespaną —

  345

  nie wstała więcej —

  wyłeś potem —

  JUDASZ

  Zamilcz —

  SELLA

  lekceważąco

  I kto? Taki człeczyna —

  z pierza, ni z mięsa — czyś to dał

  350

  sługi, pałace, wozy, konie?

  Inna po uszy w zbytku tonie,

  ty się dzień cały zlewasz potem

  a nie masz w domu stągwi wina!

  Cóżeś dał, żeś tak żądać śmiał?!

  355

  Cóż miała biedna kobiecina?!

  A córkęś z lepszych, niż sam, miał!

  JUDASZ

  Jam —

  SELLA

  wpadając w słowo

  Pracowałeś

  z rosnącą wzgardą

  jakeś umiał.

  360

  Żuk rył się w łajnie, orzeł szumiał.

  JUDASZ

  dotknięty

  A! Ty niegodna —

  MAWIAEL

  przerywając

  Mówię tacie —

  JUDASZ

  Ty masz wziąć chłostę!

  MAWIAEL

  Niech mnie prędzej

  365

  złapią! A ty mi daj pieniędzy,

  inaczej będę kradł, co da się!

  Choćby spod własnej twej pościeli.

  Podsuwa się.

  JUDASZ

  Psie!

  MAWIAEL

  Choćby to, co sam masz w pasie!

  chwyta i wyrywa pieniądze.

  JUDASZ

  370

  A!

  rzuca się ku niemu, Mawiael uderza go pieniędzmi w węzełku w czoło i ucieka; Judasz zatacza się w tył.

  A! A! A!

  SĄSIADKA

  drwiąc

  Gońże prędzej!

  Ada, Sella wychodzą.

  JUDASZ

  nieprzytomnie

  Wyście widzieli?

  SĄSIADKA inna

  My widzieli.

  SĄSIAD

  375

  Jakto sąsiedzi, po sąsiedzku.

  SĄSIADKA

  pierwsza, wskazując guz, drwiąc

  Nie trzeba wody, to po dziecku…

  Sąsiedzi odchodzą.

  JUDASZ

  pada na stół i zasłania twarz rękami

  A! A! A!

  SCENA IV

  Judasz, Jakób Zebedeuszów.
  Jakób wchodzi w płaszczu, młody.

  JAKÓB

  Pokój domowi temu.

  JUDASZ

  dźwigając głowę napółprzytomnie

  Pokój —

  380

  Kto zacz i czego chce?

  JAKÓB

  Spocznienia.

  JUDASZ

  Jest.

  JAKÓB

  Co jest z tobą?

  JUDASZ

  Nic.

  JAKÓB

  385

  Z kamienia

  nie poznasz śladu przeszłej nogi,

  ale nie z lica człowieczego.

  JUDASZ

  Dobrześ rzekł; poznasz nóg stąpanie

  po ludzkiem licu.

  JAKÓB

  390

  Żal uspokój

  i ciszę weź do serca twego.

  W wierzącym mieszka spokój błogi.

  JUDASZ

  W wierzącym? Wierzę w złość i zbrodnię,

  w grzechy i w grzechów pokaranie!…

  JAKÓB

  dotykając mu czoła
  395

  Głowa ci gorze — niech ochłodnie.

  Uderzyłć kto?

  JUDASZ

  Syn.

  JAKÓB

  A?!

  JUDASZ

  w rozdrażnieniu coraz większem

  Ja biłem —

  JAKÓB

  400

  Gdy winien —

  JUDASZ

  Jam bił me rodzice —

  JAKÓB

  A!?

  JUDASZ

  Mnie z kolei —

  JAKÓB

  Nie mów!

  JUDASZ

  405

  Drżysz?

  W pokrzywyś wszedł, chciałeś w winnicę

  W soczystem chciałeś, jesteś w zgniłem!

  Myślałeś ogród, a to gnój!…

  JAKÓB

  Ukój się bracie, bracie mój!…

  JUDASZ

  410

  Czyś ty rodzice swe katował

  i sam od dzieci swych był bit,

  że zwiesz mnie bratem?…

  JAKÓB

  kładzie mu rękę na ramieniu

  Bracie, cyt!

  Dotykam ręką — dźwignę wzwyż —

  JUDASZ

  415

  Jam dług miał spłacić — ukradł syn,

  com na dług jeden zaś pożyczył

  i com tu, o, za pasem schował —

  w dwie strony teraz dwie mam win —

  unosząc się

  w dwie strony teraz czynić rzecz!

  420

  Precz! Bom jest wściekły! Mówię: precz!

  jakby w szale

  Precz! Bym cię pasem nie oćwiczyl!!

  Precz!

  JAKÓB

  nie cofając się

  Bracie!

  JUDASZ

  Bratem jest mi Szatan!

  425

  Z nim jednym jestem jednej krwi!

  Pozdrowion bądź, jeżeliś on!

  JAKÓB

  Bracie, Jehowa —

  JUDASZ

  Z ludzi drwi!

  Na niebie siedzi utajony,

  430

  w ukryciu swój postawił tron,

  aby tem snadniej patrzeć mógł —

  a grzech żre ludzi, jak Lewiatan,

  a śmiech jest Boga grom czerwony,

  a żyje, kiedy żywych zmógł!

  435

  Szyderstwo jeno Jahwy duszą!

  Na szyd swój stworzył człeczy ród!

  Z Szatanem jest płomieniem zbratan!

  Szatan — Jehowa! Jahwe — Szatan!

  Za szyję jego ręce duszą!

  440

  Jak topór, żywo rąbie z nóg!

  Dymy ofiarne — piekła smród!

  pieni się.

  JAKÓB

  Tyś opętany od Demona!

  JUDASZ

  On szczęsny, gdy kto w bólach kona!

  Promienny, gdy w boleściach serca

  445

  człowiek się w krwawej glinie kurczy!

  O ojce moi! O ma żona!

  Wyrzutów, bólu straszny jad!

  O Jahwe, Jahwe, o szyderca!

  Człowieczy syn jest syn jaszczurczy!

  450

  Jam zbrodniarz — zbrodni pod nóż padł!…

  słania się i opada w tył, plecami o drzewo się opierając.

  JAKÓB

  Zmilcz!

  JUDASZ

  szalony, pokazuje na gardło

  Wszystkie lata ot, tu grzęzną —

  cały mojego życia wiek!…

  Pójdę — tam w lesie gałąź jest —

  455

  wynajdę gałąź tam uwięzną,

  tęgą — zawisnę —

  wyczerpany, dźwiga się, chce iść.

  JAKÓB

  Brałeś chrzest?!

  JUDASZ

  jakby nie słysząc

  I raz w spoczynku obym legł!…

  JAKÓB

  Pytam się: brałeś chrzest od Jana?!

  JUDASZ

  osłabły wybuchem
  460

  Była mi woda na grzbiet lana.

  Wszyscy szli, tom też poszedł razem.

  Prorok nauczał niedaleko.

  Myślałem: może spłynie z rzeką

  chwast zła i grzechu rodu mego,

  465

  lecz nie mknie z wodą, co jest głazem

  i nie zostałem zbawion złego…

  Lecz ktoś jest? Przecz mię pytasz? Jakie

  prawo twe pytać? Nie znam cię!

  JAKÓB

  uroczyście

  I jam cię nie znał, ale znał

  470

  Ten, co stworzenie zna wszelakie —

  gdy zechce: w owoc zmienia kał.

  JUDASZ

  uderzony mimo rozdrażnienia słowami Jakóba, z pewnem zdziwieniem, nieco frazesowo

  Mojżesz uczynił z laski węża —

  aza się drugi Mojżesz zrodził?

  JAKÓB

  kończąc uprzednie

  I ten mnie właśnie w drogę słał.

  z akcentem
  475

  a snadź, abym po nic nie chodził.

  JUDASZ

  By w owoc zmienić kał?

  JAKÓB

  By serce

  człowiecze znaleźć w poniewierce.

  JUDASZ

  wyczerpany, wpadając w dialektykę.

  Jesteś zbieraczem serc?

  JAKÓB

  480

  On z góry,

  kto słał mię, rzeszom mówił:

  „I odpuść nam nasze winy

  jako i my odpuszczamy

  naszym winowajcom”.

  JUDASZ

  485

  Który?

  JAKÓB

  Ten, który rzeszom mówił z góry:

  „Błogosławieni, którzy płaczą; albowiem

  będą pocieszeni. Błogosławieni

  pokój czyniący, albowiem

  490

  nazwani będą synami Bożymi”.

  JUDASZ

  do siebie, wyczerpany

  O co za straszne ciężkie dni…

  O co za straszny ciężki dzień…

  JAKÓB

  w przejęciu nauką

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:

  czyja się dusza pada, psowa,

  495

  czyja się dusza zsuwa w cień,

  czyjej się duszy chwycił grzyb,

  wziąwszy chleb w koszyk, nieco ryb,

  do Galilei niechaj spieszy,

  bo w Galilei wielkie dni

  500

  i wielka moc słyszącej rzeszy….

  JUDASZ

  nie rozumiejąc

  Nie tłomaczona mi twa mowa.

  JAKÓB

  Aby ci była tłomaczona,

  zaodziej płaszcz twój na ramiona,

  pójdź ze mną!

  JUDASZ

  505

  Dokąd?

  JAKÓB

  Ruń zielona.

  Niebieskie zioła i różane.

  Od słońca wody wysrebrzane.

  Od słońca obłok złotem jasny.

  510

  Kielichy kwiatów i pąkowie.

  Wszędy chleb, wszędy napój własny.

  Wszędy dom. Wszędy jest wezgłowie.

  JUDASZ

  Aza mi prawisz zaś o raju?

  JAKÓB

  Aza nie jesteś z cierpień kraju?

  JUDASZ

  515

  Aza jest raj od Boga dany?

  JAKÓB

  Aza nie we krwi twoje rany?

  JUDASZ

  Aza lekarstwo obiecujesz?

  JAKÓB

  Aza swej studni sam nie trujesz?

  JUDASZ

  Azaś wysłannnik do mnie Boży?

  JAKÓB

  520

  Aza się żywot twój nie sroży

  przeciw cię?

  JUDASZ

  Mów: raj.

  JAKÓB

  Jest na ziemi.

  JUDASZ

  Gdzie?

  JAKÓB

  525

  Pójdź.

  JUDASZ

  Jest cisza?

  JAKÓB

  Jest. Podziemi.

  JUDASZ

  Jest sen?

  JAKÓB

  Jest. Nieba.

  JUDASZ

  530

  Jest wesele?

  JAKÓB

  Jest. Dzieci.

  JUDASZ

  Wróg jest?

  JAKÓB

  Jest. Przy ciele.

  JUDASZ

  Dusza?

  JAKÓB

  535

  Błyszczenie.

  JUDASZ

  Jakoż z domu —

  JAKÓB

  Dom jest złoczyństwa i jest sromu.

  JUDASZ

  Domy odlecieć —

  JAKÓB

  Jak orłowie —

  JUDASZ

  540

  Twarz odwracając —

  JAKÓB

  W niebo twarz!

  JUDASZ

  Kędy raj wróżbisz?

  JAKÓB

  Imię znasz?

  JUDASZ

  Imię?

  JAKÓB

  545

  Który skarb zamknął w słowie,

  który naucza ludu rzesze.

  JUDASZ

  Jan?

  JAKÓB

  Większy.

  JUDASZ

  Mów!

  JAKÓB

  550

  Wokoło lud.

  On, siedząc jasny, jako cud,

  kędy nad wodą, gdzie przy strzesze,

  na wzgórzu, w cieniu fig, w winnicy,

  czasem w miasteczku gdzie w ulicy,

  555

  w rzeźwy poranek, w późny chłód

  Królestwo Boże opowiada.

  JUDASZ

  Królestwo Boże?

  JAKÓB

  Słucha lud.

  Słowo po słowie tak upada,

  560

  jak między wróblów ziarno prosa,

  jak otrząs wiśni gdy się czyni,

  jak spadła na pustyni —

  i otwierają się niebiosa

  gdzie Boga widzą oczy ludzi!…

  JUDASZ

  nieufnie, matowo
  565

  A cóż ze snu takiego budzi?

  JAKÓB

  Błogość serdeczna, jako woda

  kryniczna rano —

  JUDASZ

  Imię jego?

  JAKÓB

  Święte.

  JUDASZ

  570

  Tyś co?

  JAKÓB

  Uczeń posłany —

  słychać bębnienie

  Co to? tam bębnią?

  Widać zbliżającą się Adę w worze, Lamecha i grupę ludzi.

  Orszak idzie —

  JUDASZ

  słoniąc oczy

  O hańbo! Bólu! O mój wstydzie!

  JAKÓB

  575

  Dziewczynę wiodą — dziewka młoda —

  JUDASZ

  Ha!

  chce biec ku Adzie — zatrzymuje się

  Pójdź!!

  JAKÓB

  Gdzie?

  JUDASZ

  Tam!

  580

  Do raju!

  nagle rzucając się ku tłumowi

  Łotry! Ja nie dam!

  Dziecko me! Łotry!

  Lamech i inni odtrącają go
  rzuca się ponownie

  Psy! Pogany!!!

  Lamech chwyta go z tyłu za ręce i przytrzymuje — tłum z wrzaskiem przechodzi — wchodzi Ebal.

  SCENA V

  Judasz, Jakób, Lamech, Ebal.

  JUDASZ

  do Lamecha

  Puść!!

  LAMECH

  spokojnie
  585

  Stój, aniele pozłacany.

  JUDASZ

  Córka ma! Córka! Ja nie dam

  hańbić!

  EBAL

  wsuwa się. Ryży. Przygarbiony

  Przepraszam.

  JUDASZ

  do niego

  Precz! Zabiję!

  EBAL

  poruzumiewa się oczami z Lamechem, uspokojony, tłomacząc Jakóbowi
  590

  Przepraszam. Ja tu po trzy srebrne —

  JUDASZ

  Precz!

  EBAL

  Czemu? Ja zawołam straży!

  do Jakóba.

  Winien —

  JAKÓB

  Wiem

  EBAL

  595

  Grozić się tu waży!

  podnosząc głos

  Niech naprzód odda co jest czyje!

  JAKÓB

  On odda.

  do Lamecha

  Puść go.

  LAMECH

  Nie.

  JUDASZ

  do Ebala
  600

  Weź dom!

  I wszystkie sprzęty! I mój srom,

  jeżeli ci się przyda na co!

  Weź! Za trzy srebrne ci zapłacą!

  do Lamecha

  Ty precz!

  wyrwawszy się
  605

  bo czaszkę ci rozbiję!

  odtrącając Lamecha

  Pachołku podły!

  Ebal przestraszony cofa się, Lamech odskakuje.

  O me córy!

  O syn mój! Hańba!… piekieł dym!

  Oczy wyżera — pierś zadusza —

  610

  wszystko dym. Kędy są niebiosa?

  Kędy jest raj i ten co w nim?

  Kędy jest głos mówiący z góry:

  do Jakóba

  Odpuść nam winy, jako i my?

  Kędy kał grzechu zrzuca dusza?

  615

  Kędy jest słowo, jako rosa?

  Kędy jest wszystko nie jak dymy?

  do Ebala

  Weź dom! Za srebrne wsadź do trzosa!

  do Lamecha, który stoi nie wiedząc co zrobić

  Bądź zdrów!

  chwyta Jakóba za rękę

  Ja idę z nim!

  Wybiega, ciągnąc Jakóba.

  AKT DRUGI

  Przed zachodem słońca pod miasteczkiem. Na lewo niewielka chata podleśna z oknem zamkniętem, za nią zarośla, dalej las. Pośrodku i na prawo plac podmiejski targowy wolny. W głębi za nim las.

  SCENA I

  Uczniowie w liczbie jedenastu i Judasz. Wszyscy mają płaszcze. Na lewo sceny. Przed nimi mały ogienek z drewek. Jan śpi.

  PIOTR

  620

  Cudna noc była. Słońce wstanie

  niedługo.

  MATEUSZ

  Nie wiem, czyli budzić Pana?

  PIOTR

  Nie. Niech śpi. Tak mi miłe jego spanie

  jak kwiat woniący.

  ANDRZEJ

  625

  Mnie się zawdy zdaje

  gdy śpi, że wtedy duch Jego powstaje

  i w niebo wraca. Uważcie, że z rana,

  gdy się obudzi, w oczach Jego błyska

  blask, co go ziemia w oczach nie zapala.

  MATEUSZ

  630

  Jak gwiazda, co się o świcie oddala,

  błękitnem światłem świeci w czystej studni.

  PIOTR

  do jednego z Uczniów, podrzucając mu drewka

  Suchutkie drewka… Dorzuć do ogniska…

  JUDASZ

  do Jakóba

  Niedługo się tu zaludni.

  JAKÓB

  z uśmiechem

  Już ci pachnie z targowiska?

  JUDASZ

  635

  Praca mi się w rękach spala

  jakby ogień buchał z ręki!

  Zda mi się, że dźwignę górę,

  takim silny!

  JAKÓB

  Bogu dzięki,

  640

  żeś odżył tu pośród nas.

  JUDASZ

  żywo

  Niech przeklętym będzie czas!…

  na znak ręką Jakóba

  Przeinaczę mą naturę,

  pośród świętych będę święty!…

  JAKÓB

  Porówna się ze zwierzęty,

  645

  co ryczą z gniewu w pustyni,

  kto przeklina.

  JUDASZ

  Czart to czyni

  w człowieku…

  zamyśla się.

  JAKÓB

  Co myślisz?

  JUDASZ

  650

  At — —

  myśl o domu…

  Kręci się świat…

  JAKÓB

  Dom był przekleństwa i sromu.

  JUDASZ

  Z nienacka nadleci myśl…

  JAKÓB

  655

  Precz

  odegnaj.

  JUDASZ

  Gdybym mógł miecz

  pochwycić i przeciąć węzły

  co z dawnym żywotem wiążą…

  660

  Tak, jak gdyby nogi grzęzły

  i ciało ku ziemi ciążą,

  gdy dusza skrzydeł dostała…

  JAKÓB

  Potrzeba wyjść duszą z ciała,

  jak Jan.

  JUDASZ

  665

  Są takie godziny — —

  są inne…

  Kupię dziś grochu,

  daktyli, czosnku po trochu,

  kołaczy…

  670

  Są takie godziny…

  Wczoraj, wiesz, posłał mię Pan —

  spotkałem Helkiasza syny:

  chcę mówić, co każe Pan —

  urwał się głos…

  675

  Chwytam słowo,

  zaczynam znowu — na nowo,

  aby odpuszczali winy,

  aby, niosąc wody dzban,

  spragnionego napoili

  680

  wprzód, zanim by sami pili —

  więzgnie słowo… rwie się wpół…

  ginie w ustach…

  JAKÓB

  Ciążyć dom.

  Życie dawne. Czas wyzwoli

  685

  i staniesz się jako łom

  w Pańskiej ręce, abyś kuł

  w opoczystem ludzkich dusz

  Pańskiemu posłaniu gwoli.

  Jan budzi się, siada na ziemi, gdzie spał.

  JUDASZ

  I Jan się obudził już.

  690

  Pośród nas on jako róża

  czerwona, lub żagiew ognia.

  I wonie i płonie razem.

  JAKÓB

  Ducha jego Pan rozognia,

  wichry myśli Pan rozchmurza,

  695

  zaświat mu staje obrazem…

  JAN

  ujmującej, zdolnej jednak grozy powierzchowności młodzieniec

  Świta…

  PIOTR

  JAN

  Kędym był…

  Czy to wy?… To Galileja

  ta ziem?…

  JAKÓB

  700

  Śniłeś bracie?

  JAN

  Śnił…

  Oto

  śniła mi się chmur zawieja,

  skłębione morze chmur…

  705

  Widziałem: orzeł z głową złotą

  przelatał — w poprzecz — chmur…

  Jam stał na szczycie — pode mną, w dół,

  otchłań — w mgłach ginął mur

  skały, co biegła w dół…

  710

  Rozwarta przepaść… Jam czuł

  martwy wiew z głębi — mrożący kość…

  I czułem skrzydeł orła wiew…

  Naprzeciw rozdarły się mgły —

  blask żółty począł róść —

  715

  jawił się lew — —

  pół-lew, pół-wąż,

  z lica pół-wąż, pół-mąż…

  PIOTR

  kiwając głową

  Janowe sny…

  JAN

  Rzucił się w przepaść — w mgły —

  720

  szponami orła chwycił —

  za pierś —

  widziałem bój — —

  orlą krwią jęzor sycił —

  świat grzmiał… Krwi zdrój

  725

  lał się w przepaść… W noc…

  Trwał bój…

  Jam stał

  bez ruchu, zda się w kloc

  kamienny zmienion…

  730

  Orzeł padł…

  Wraz z lwem…

  Przepaść zagrzmiała…

  W posadach drżał

  świat…

  735

  Pode mną skała

  zawisła.

  PIOTR

  Janowe sny…

  JAN

  Ocknąłem się… Pan jeszcze śpi?

  PIOTR

  Tak.

  JUDASZ

  740

  Słuchałem drżący —

  JAN

  spojrzawszy nań mimo woli

  Z lica pół-mąż, pół-wąż…

  ANDRZEJ

  Dzień będzie dzisiaj gorący.

  PIOTR

  do Jana

  Sny nawiedzają cię wciąż —

  trawią cię.

  JAN

  745

  Głowa jest moja

  jak wieża pośród chmur zwoja…

  JUDASZ

  do Jakóba

  Sen dziwny… Straszny…

  z wymusem

  Ach! Jak

  błogo tu — w lesie… Tam ptak

  750

  na drzewie świergoce nam…

  Tam synogarlic para

  leci — o tam…

  przechodząc z wymusu w szczerość

  Szczęście tu mieszka,

  wśród nas…

  755

  Gdy zbieram do mieszka

  grosze, za które was żywię:

  myślę: o jak to szczęśliwie!

  człowiek się o nic nie stara,

  żyje pół w raju żywotem

  760

  uniesion słowem Pańskiem

  i Pańską obecnością:

  tonie we świetle złotem,

  w świetle niebiańskiem,

  gorze światłością —

  765

  Zaiste — szczęście jest z nami!…

  PIOTR

  Oto przekupnie z warzywami,

  dzienny gwar…

  Od prawej strony na plac nadchodzą przekupnie obojej płci, z koszami w rękach i toczonymi na wózkach. Rozstawiają je. Napływa ludność kupująca. Tymczasem rozedniało zupełnie.

  JAKÓB

  do Judasza

  Pójdź na zakup.

  PIOTR

  Wszystkiego, co trzeba, nakup,

  770

  nie wiem gdzie Pan nas zwróci.

  wskazując

  Widzę tam pewnej dobroci

  dynie.

  Judasz bierze koszyki i zbliża się do przekupniów. Uczniowie powstają.

  PIOTR

  Pan śpi. Jest czas.

  Pójdźmy na chwilę w ten las —

  775

  pomodlić się.

  Odchodzą.

  SCENA II

  Targ ogólny.

  JUDASZ

  do najbliższego przekupnia

  Dzień dobry!

  PRZEKUPIEŃ

  Dzień dobry ci.

  JUDASZ

  Masz świeże jarzyny?

  PRZEKUPIEŃ

  Pi!

  780

  Cóż myślisz, że mi zostały

  od wczoraj?!

  wskazując towar

  Mam ogród cały!

  JUDASZ

  Wiele za czosnek chcesz?

  PRZEKUPIEŃ

  Pięć groszy.

  JUDASZ

  785

  Dwa.

  PRZEKUPIEŃ

  O wa!

  do drugiego

  Dwa!

  drugi kiwa głową.

  JUDASZ

  No wiele?

  przekupień macha lekceważąco ręką

  Trzy?

  790

  No?

  PRZEKUPIEŃ

  Powiedziałem.

  JUDASZ

  Pięć?! Za to nic?! Za tę wiązę!

  Za pięć groszy fig gałązkę!

  PRZEKUPIEŃ

  To nie kup! Kto ci każe!

  JUDASZ

  795

  Trzy!

  PRZEKUPIEŃ

  Nie!

  JUDASZ

  Cztery, dałem.

  PRZEKUPIEŃ

  Nie!

  DZIEWCZYNA Z LUDU

  Idą kuglarze!

  800

  O!

  Nadchodzi kilku kuglarzy ludowych. Jeden gra na flecie.

  INNY Z LUDU

  pokazując błazna

  Jak śmiesznie podryga ciałem!

  JUDASZ

  Cztery!

  PRZEKUPIEŃ

  Nie!

  JUDASZ

  Niech cię Szatani!

  PRZEKUPIEŃ

  805

  Niech ciebie!

  PRZEKUPKA

  Cygani,

  jeszcze klnie!

  JUDASZ

  Ja cyganię?! Ja?!

  INNY PRZEKUPIEŃ

  śmiejąc się

  Kręcisz, jak biczem po wodzie!

  810

  Dość na cię spojrzeć!

  JUDASZ

  gwałtownie

  Ty!! A!!

  miarkując się

  Drzeć się nie chcę dać!

  DZIEWCZYNA

  Cicho! Cicho! Będą grać!

  KTOŚ Z TŁUMU

  Sztuki będą pokazywać!

  JUDASZ

  815

  U tej marchwi śmierdzi nać!

  Nie chcę!

  PRZEKUPIEŃ

  Bodajś w takim smrodzie

  całe życie…

  SCENA III

  Ciż sami. Szalona, trzej młodzieńcy. Szalona młoda, piękna, ubrana strojnie i wykwintnie. Młodzieniec jeden Rzymianin, drugi Assyryjczyk, trzeci Egipcjanin. Bogato i wytwornie ubrani.

  PRZEKUPKA

  do sąsiadki

  Patrz — idzie ta drań — wstyd! rano!

  DRUGA

  820

  Idzie spać!

  SZALONA

  Świeże daktyle,

  figi — a! jest i muzyka!

  Dobrze, będą nam przygrywać!…

  PRZEKUPKA

  Wieleś miała w nocy?

  SZALONA

  śmiejąc się
  825

  Pięciu!

  PRZEKUPKA

  Ja myślałam, że dziesięciu!

  SZALONA

  śmiejąc się

  I to się trafiało już —

  Potrafię i drugie tyle — —

  II PRZEKUPKA

  do pierwszej

  Nie mów z nią! z tą…

  SZALONA

  830

  Świeże róże, świeże figi — —

  świeże słońce — świeży dzień!

  Judasz spostrzega Szaloną — zapomina się

  PRZEKUPIEŃ

  No! Bierzesz daktyle — nie?

  SZALONA

  Świeże róże! Świeży dzień!

  PRZEKUPIEŃ

  Zgłupiał!

  ciągnie Judasza za rękaw, ten mimo woli wstrząsa ręką
  835

  Będziesz kupował na migi?

  Zgłupiał naraz…

  JUDASZ

  Nie szarp mnie.

  PRZEKUPIEŃ

  Bierzesz daktyl?

  JUDASZ

  nieprzytomnie

  Wiele?

  PRZEKUPIEŃ

  840

  Groszy sześć.

  Ośm dał — zgłupiał…

  do sąsiada

  O czosnek się targował,

  a przy daktylach darował —

  zgłupiał…

  SZALONA

  845

  Wieńce pleść!

  Wiecie co? Będziem sprzedawać!

  Więcej kwiatów, lilij, róż!

  Kwiatów! Kwiatów! Kwiatów dawać!

  Chcę utonąć w kwiatach cała,

  850

  jak kuropatwa wśród zbóż,

  i świecić ciałem przez kwiaty,

  w kwiatach świecić kwiatem ciała

  jak gwiazda w morzu spłoniona,

  jak dyjament przez szkarłaty,

  855

  jak przez kobiet sto tysięcy

  błyszczy się Pani Szalona!

  Kto chce wieńcy! wieńcy! wieńcy!

  I PRZEKUPKA

  Od Szatanów opętana —

  II PRZEKUPKA

  Suka!

  III PRZEKUPKA

  860

  Gzi się! Jak się gzi!

  I PRZEKUPIEŃ

  chwytając pieniądz rzucony przez Szaloną

  Srebrniaka rzuciła mi —

  SZALONA

  Hollaho! Hallo! Hollaho!

  Dajcie wina na śniadanie!

  Daktyli, fig — będziem jeść!

  865

  Płynu z pomarańczy w dzbanie!

  Kwiatów! Kwiatów! Wiele stanie!

  Wiele stanie: kwiatów znieść!

  Przez noc całą miłowanie!

  Przez dzień cały róże pleść!

  II PRZEKUPIEŃ

  870

  Suka…

  III PRZEKUPIEŃ

  Jak się gzi —

  SZALONA

  Hej tam!

  Grać! A żywo!

  dookoła rzucając kwiaty

  Róże dam!

  śmiejąc się do Rzymianina
  875

  Tym za darmo — a ty płać!…

  I PRZEKUPKA

  Ja jej pójdę w gębę dać!

  Gorszy!

  II PRZEKUPKA

  Płaci jak królowa.

  III PRZEKUPKA

  Lekko zarabia i chowa…

  I PRZEKUPKA

  880

  Zgnije kiedyś…

  SZALONA

  do jakiegoś przechodnia

  A ty chcesz?

  Ah! Przeraził się, jak zwierz!

  Hahahaha! Zląkł się!… Cóż?

  Mnie przeląkłeś się, czy róż?

  885

  Każdy bierze —

  rzuca kwiaty, wszyscy chwytają

  a ty co?!…

  Ach! Popląsać chęć mnie bierze!

  PRZEKUPKI

  Siedm szatanów! Siedm szatanów!

  SZALONA

  Chce mi się szaleństwa, tanów!

  okręca się
  890

  Lalaho!

  Lalaho! Lalaho! Z drogi!!

  Assyryi i Syryi bogi!

  Mithry, Isthary, Baale,

  Izydy, Jowisze — z drogi!

  895

  Promienna, Bezcenna w szale!

  Depce człowieka i bogi!

  Krasa, kwiatami owiana!

  Światło, kochanka Szatana!!…

  Lalaho! Lalaho!!

  chwyta przekupnia, okręca nim, rzuca
  900

  Precz!

  chwyta innego

  Precz!

  wiruje sama sypiąc kwiaty z rozwianemi złotemi włosami. Spostrzega Judasza, który stoi osłupiały, zatrzymuje się.

  A!!

  do młodzieńców

  Wilk, człowiek wąż, sowa, lew,

  czy wszystko w człowieku wraz?!

  905

  Ktoś jest?

  Judasz milczy

  Ktoś jest? Mów!

  do otoczenia

  Niemowa?

  I PRZEKUPIEŃ

  Dobrze się o czosnek kłócił.

  SZALONA

  Jak cię zwą? Gdzie taki siew

  910

  wzrósł? Chyba nie pośród nas

  w Galilei? Piekłoś rzucił,

  czyli dążysz tam, jak sowa

  widny i milczący człeku?

  JUDASZ

  drżąc od wrażenia

  Jestem z Keriothu, dzień

  915

  drogi od Hebron miasta…

  SZALONA

  Mów! Zali jest ziemi niewiasta

  co na mnie rzuci swój cień?

  Zali w Keriocie lub Hebronie

  widziałeś taką biel łona

  920

  i zaliś widział na łonie,

  że lilia z zazdrości kona?

  Zaliś nad temi miastami

  widział błękity w purpurze,

  gdy oczy wzniosę ku górze

  925

  i niebo przyćmię oczami,

  aby ze wstydu gorzało?

  Zali widziałeś tam ciało

  pełne tak cudnych tajemnic,

  że groby Assyryi ciemnic

  930

  szepcą do siebie nieśmiało,

  że one większych nie mają?

  Zali widziałeś gdzie włosy

  gęste, jak piaski pustynne,

  wśród których na każdym włosie

  935

  jednego człowieka losy

  jak łzy na rzęsach zwisają?

  I usta takie niewinne

  jak jad wężowy na rosie?

  Widziałeś? Mów!

  JUDASZ

  940

  Nie!

  SZALONA

  I cóż na mnie patrzysz tak?

  Czym ja żmija, a tyś ptak?

  do młodzieńców

  Patrzcie, co za dziwny stwór!

  To potwór! To z piekieł czart!

  945

  Mów człowieku! coś ty wart?

  Czemeś?

  JUDASZ

  Jestem…

  SZALONA

  Jesteś kto?

  Satyr? Zali przybył z gór

  950

  i gajów laurowych Idy

  z fletem lasów greckich bóg,

  koźlej brody, koźlich nóg

  wiodąc dziką rzeszę swą?

  uderza go dłonią w pierś

  I tyś Satyr? Haha! Hola!

  955

  Dzika chwyta mnie swawola —

  na Astarte! pierś Izydy!

  biodro Wenus! Devów sto!

  Gdyś ty Satyr, łowca ciał:

  jam Nimfa! Bachantek szał!

  960

  Goń mnie! Ha!

  chwyta Judasza za rękę jak szalona i ciągnie za sobą w las.

  Na Afrodytę!

  Goń, aż pot się będzie lał!

  Jam Nimfa! Ha!…

  wybiega w las, ciągnąc za sobą Judasza.
  Zasłona spada.
  Zasłona się podnosi.

  SCENA IV

  Plac pusty. Uczniowie oprócz Judasza.

  PIOTR

  Już południe.

  965

  Gdzie Judasz? Ot jego kosz.

  Kupił za niemały grosz.

  do Andrzeja

  Bracie — czy gadałeś z Panem,

  przyszedłszy wprzód?

  ANDRZEJ

  Są zakryte

  970

  myśli Pańskie. Nie rzekł nic,

  choć mnie ujrzał; zszedł pod studnię,

  obmył milcząc twarz i szyję

  i ogarnął włosy z lic,

  poczem powrócił do chaty

  975

  milczący.

  PIOTR

  Nie zgadną czyje

  myśli, co ducha przenika

  Bożego Syna.

  JAN

  Skrzydlaty

  980

  duch leci, jak gołębica

  nad polami, z oczu znika

  jak gołąb w obłoku.

  PIOTR

  Trudno

  pojąć, co z Judą?… Bezludno

  985

  wszędy, targ dawno skończony —

  JAN

  Duch leci jak błyskawica

  nad morzami… jako woda

  w fałach rzeki.

  Judasz ukazuje się z lasu.

  Judasz idzie!

  990

  Gdzieś był bracie?… Jak strudzony!…

  Spotkałać jaka przygoda?

  JUDASZ

  do siebie

  O klątwa!… Hańbo!… O wstydzie!…

  PIOTR

  Kędyś bywał?

  JUDASZ

  Z tamtej strony

  995

  szukałem…

  PIOTR

  My zamodleni

  szli, aż w lesie na polanie,

  gdyśmy siedli, gorejące

  uśpiło nas wszystkich słońce.

  1000

  Pierwszy Andrzej wstał.

  JUDASZ

  Jam szukał,

  zabiegłem het — głośnom hukał

  po lesie —

  JAKÓB

  uchylając drzwi chaty

  Posiądźmy w sieni.

  1005

  Słońce prażyć nie przestanie.

  Uczniowie wchodzą do sieni.

  SCENA V

  Judasz, Nieznany.

  JUDASZ

  O klątwa!… O hańbo!… O wstydzie!…

  Nieznany pojawia się nagle. Wysoki, owity w płaszcz czarny tkany w złote gwiazdy. Twarz mroczna. Na głowie wieniec czarnych róż.

  NIEZNANY

  Zali tak?

  Staje się nagle ciemno.

  JUDASZ

  przerażony

  Ktoś jest?!

  NIEZNANY

  Przechodzień.

  JUDASZ

  1010

  Nie zbliżaj się!

  NIEZNANY

  Czemu?

  JUDASZ

  Zbrodzień!

  NIEZNANY

  A ty?

  JUDASZ

  Ty wiesz?!…

  NIEZNANY

  1015

  Co?

  JUDASZ

  Nic…

  NIEZNANY

  Czemu?

  pytasz zatem?

  JUDASZ

  Widziałeś?

  NIEZNANY

  1020

  Co?

  JUDASZ

  Tak: co?…

  NIEZNANY

  Grzech?

  JUDASZ

  Grzech?

  NIEZNANY

  Ktoś ty?

  JUDASZ

  1025

  Jam Judasz, z Keriothu…

  NIEZNANY

  Poseł

  Mistrza…

  JUDASZ

  Ty wiesz?…

  NIEZNANY

  Wrogi złemu —

  JUDASZ

  chce krzyczeć, lecz głos nie wychodzi mu z ust
  1030

  Ktoś jest?! Ktoś ty?! Ktoś ty!? Kto?!…

  Ktoś jest?!

  NIEZNANY

  Krzyk nie zwabi cichy…

  Płyniesz — ale łódź bez wioseł…

  JUDASZ

  Ha!…

  chce uciekać ku chacie, lecz kroku zrobić nie może
  1035

  Jezu!…

  NIEZNANY

  Jeszcze się nie spełniło…

  JUDASZ

  zmiażdżony w duszy przemocą Nieznanego

  Co?…

  NIEZNANY

  Co się spełni…

  JUDASZ

  błagalnie

  Jam lichy,

  1040

  nędzny robak — puść mię —

  NIEZNANY

  Nie!…

  Rozjaśnia się.

  JUDASZ

  woła głośno

  Klątwa na mnie!!

  Obcy znika.

  SCENA VI

  Judasz, Uczniowie wychodzą z chaty.

  PIOTR

  Co się stało?

  JUDASZ

  To wy?!…

  opanowując się
  1045

  Wilk!

  PIOTR

  zdumiony

  Wilk? Tu?

  JUDASZ

  Przelatał…

  JAN

  Lecz wołałeś: „klątwa na mię”?

  JUDASZ

  patrząc na Jana złowrogo

  Kląłem nań, na wilka…

  JAN

  do Jakóba.
  1050

  Kłamie.

  PIOTR

  Tu? Wilk? A to chodzi śmiało!

  W pobliż ludzi — w biały dzień!…

  ANDRZEJ

  Spłatał

  gdzie może sztuczkę jakową

  1055

  i tu zbiegł ścigany psami —

  JAN

  do Jakóba

  Słyszałem wyraźnie słowo —

  tu nie był zwierz —

  JAKÓB

  do Jana

  Więc kto?

  ANDRZEJ

  do Judasza

  Mami

  1060

  czasem w oczach upał zbytni —

  JUDASZ

  chwyta kosz, siląc się na humor

  Hej! Tu czosnek! Tu chleb żytni!

  Zielonego grochu strąki —

  figi — kołacz z słodkiej mąki —

  częstuje, siląc się panować nad sobą.

  ANDRZEJ

  Panu się przerwać nie godzi?

  JAN

  1065

  Kto ducha kradnie, jest złodziej

  gorszy, niż kto skarb ukradnie,

  bo skarb przywrócić jest snadnie,

  lecz duch skradziony nie wraca.

  JUDASZ

  Mówisz?

  JAN

  1070

  Mówię: próżna praca,

  kto jest rozrzutnikiem ducha.

  JUDASZ

  Odrasta i trawa sucha.

  JAN

  Lecz nie wzrośnie wypalona.

  JUDASZ

  Gdyby była z nowa siana —

  JAN

  1075

  Z nowa byłaby wyrwana,

  jeśli miejsce jest przeklęte.

  JUDASZ

  Święty czyni miejsce święte.

  JAN

  Święty przeklina, co czarta.

  JUDASZ

  Dusza w pokucie uparta.

  JAN

  1080

  Dusza grzesząca zgubiona.

  PIOTR

  Nie jest grzech bez przebaczenia.

  JAN

  Demona jest, co Demona!

  PIOTR

  Z ręki Boskiej piekło wstało.

  JUDASZ

  I grzech wstał z Boskiego tchnienia,

  1085

  gdy wszystko z Boga powstało.

  JAN

  Piekło powstało z Szatana!

  JUDASZ

  Lecz Szatana stworzył Bóg!

  JAN

  w uniesieniu

  By go w otchłań strącić mógł!

  Aby walka była Złego

  1090

  z Dobrem i Dobra zwycięztwo!

  Aby była moc i męstwo!

  Aby był bój i Hosanna!

  Aby był tryumf i chwała!

  By ziemia w posadach drżała

  1095

  i po piorunowej nocy

  by wstała zorza poranna!

  JUDASZ

  z udaną i zarazem prawdziwą złą pokorą

  Mówisz, jak mówią prorocy —

  JAN

  mierząc go wzrokiem

  Mówisz, jak mówią wątpiący!

  JAKÓB

  do Jana

  Bracie!

  JUDASZ

  oburzony
  1100

  Jam w wierze gorący

  jak wy! Wierzę w Boga! Więcej

  nie wierzył nikt!!

  PIOTR

  surowo do Jana i Judasza

  Dość.

  JAKÓB

  Młodzieńcy

  1105

  jakowiś…

  SCENA VII

  Ciż sami. Trzech młodzieńców z otoczenia Szalonej. — Judasz zakrywa twarz.

  MŁODZIENIEC I

  Powiedzcie, proszę,

  nie widzieliście kobiety?

  PIOTR

  Jakiej?

  MŁODZIENIEC II

  Szalonej.

  MŁODZIENIEC I

  1110

  Uciekła

  w las —

  PIOTR

  Szalona?

  MŁODZIENIEC III

  Diable łoszę!

  MŁODZIENIEC I

  I człeka z sobą powlekła.

  Judasz kryje twarz jeszcze lepiej.

  PIOTR

  1115

  Młoda?

  SCENA VIII

  Ciż sami. Szalona wychodzi z lasu. Judasz spostrzegłszy ją powstaje szybko i cofa się za ścianę chaty.

  SZALONA

  do młodzieńców

  Haha! Szukacie?

  Otom jest! W godowej szacie!

  Nimfa z satyrem po ślubie!

  Otom jest! Skrzydła cherubie

  1120

  obimały pierś włochatą —

  szalony, szalony sen — —

  Mithrze dwa pawie dam za to

  białe i hen, z morskich den,

  dwa sznury pereł bezcenne —

  JAN

  powstając
  1125

  Pójdź precz, nierządna! W Gehennę!!

  SZALONA

  zdumiona

  Ten kto?

  Jak patrzy — źrenice

  u niego: to błyskawice —

  gorzą — jak oczy orła — ha!

  1130

  myślisz, że ci się zlęknę?!

  Ty orła masz oczy — jak piękne!!

  Patrz w twarz!! Czy oko me drga?!

  Czy drży przed tobą?! Potęgi!

  Oto się mierzy świat z światem!

  1135

  Grom z tęczą!

  Tniesz mieczem twych źrenic? Ja kwiatem!

  Tniesz czołem? Ja łonem! Na wstęgi

  twych spojrzeń płomienie palące

  ja rzucam mych blasków tysiące —

  1140

  pochłonę!!…

  postępuje naprzód

  Czy słyszysz, jak dźwięczą

  spojrzenia ócz naszych krzyż w krzyż?!

  Ustąpisz!!… Krok ku mnie się zbliż!

  Ustąpisz!!…

  1145

  Na pomoc, Szatanie!

  Ja muszę pokonać! Szatanie!

  Szatanie! Szatanie! Szatanie!

  Uczniowie cofają się przerażeni. Młodzieńcy stoją bezradni. Jan ze skrzyżowanemi rękoma na piersiach patrzy płomieniami w oczy Szalonej. Uchyla się okno chaty i wysuwa się z niej biała ręka, skierowana ku Szalonej.

  SZALONA

  ujrzawszy rękę cofa się i pada w tył z krzykiem.

  A!!…

  Zasłona spada.

  AKT TRZECI

  Ogród cienisty. W głębi dom namalowany na zasłonie, która się może podnieść. Kwiaty, drzewa. Pod grubym pniem ławka. Pora pod zachód słońca.

  SCENA I

  Nun i Hul siedzą na trawie jedząc bób.

  NUN

  starszy, lepiej odziany
  1149

  Jakoś nie widać tych gościów, co u nasz mają być dzisiaj.

  HUL

  młodszy, parobek ze wsi, mówi po chłopsku
  1150

  A któs to ma być?

  NUN

  1151

  A cóż cię to nasza pani nie objaśniła, kiedy cię pożyczała od pana Jorobaama na dzisiaj?

  HUL

  1152

  Nie.

  NUN

  1153

  He! Żebyś ty wiedział!… W czałej okolicy tylko u nasz takie goście bywają! Aż oczy bolą!

  HUL

  1154

  A któs to taki?

  NUN

  1155

  Pan Syn Boży i uczniowie jego.

  HUL

  rozdziawia gębę nie rozumiejąc
  1156

  Eee…

  NUN

  1157

  Ma się wiedzieć!

  HUL

  gapiowato
  1158

  Jakże on wyglądo? Wielgi?

  NUN

  1159

  Głupiś. Nie twoja głowa w tem. Nasze państwo ma wyszokie sztosonki. Panna mieszkała długie czaszy w Jerozolimie. Tam dopiero! Bywali tam panowie rzymscy, greccy, perszcy, aszyryjszcy, szyryjszcy, egipszcy — aż oczy bolały! To ci nieraz powiem brachu, moja pani, niby nasza pani, nieraz mnie tam poszyłała z lisztem — bo niby się turbowała bardzo o naszą pannę, ale to już przeszło — bo nasza panna — wiesz, niby tego ten, oho! — aż oczy bolały! To byli bogaci panowie! A nasza panna to ci z nimi po perszku, szyryjsku, po rzymsku — to ci tak trzepała, jak ja tu do ciebie mówię! Hoho! Nie w kij dmuchał! Edukaczja! Ale to się wszystko zmieniło. Panna teraz jak święta. O czemże to ja chciałem mówić? Ehe! Pytałeś mi się, czy Pan Syn Boży wielki? A ja ci powiedziałem, żeś głupi. Słuśniem ci powiedział.

  HUL

  1160

  Moze, ale bez co?

  NUN

  1161

  „Bez co?” „Bez co?” Mówi się: cemu? „Bez to”, żeś się pytał. Pan Syn Boży taki jest, jak ty i ja. Ani więksy, ani mniejszy. Ino, że patrzeć nań — aż oczy bolą!

  HUL

  1162

  Bbe — — cemu?

  NUN

  1163

  Uwidzisz.

  zamyśla się
  1164

  Hm… Żeby to do nasz szam pan prekurator Pilatusz Poncziusz — albo szam pan arczykapłan Kaifas przyszedł — ciekawość, ktoby na pierwszem miejszczu siedział? Czy Pan Syn Boży, czy pan prekurator Pilatusz na ten przykład, albo na ten przykład pan arczykapłan, czy Pan Syn Boży?

  HUL

  1165

  Tak się pise: Syn Bozy?

  NUN

  1166

  Głupiś. Tak Go nazywa moje pańsztwo. Ale — hm — kto by na pierwszem miejszczu siedział? Zawsze to, choć osoba niezwyczajna, ale co prekurator, to prekurator, a jeszcze rzymski! Albo i arczykapłan… Musieliby się państwo dobrze namyśleć… A ty co myślis?

  HUL

  1167

  Co myślę? Niby względem tego, kto by na pierwsem miejscu za stołem siedział? Ja myślę, ze ten, co by se na niem pierwsy siad.

  NUN

  1168

  Głupiś. Ale kogo by posadzić trzeba? W tem rzecz.

  HUL

  1169

  W tem rzec? Niby Pana Syna Bożego, cy pana prekuratora, abo pana arcykapłana? He, cłeku, Pan Bóg daleko, a prekurator i arcykapłan blisko.

  NUN

  1170

  Mądrześ powiedział, dobrześ powiedział, słuśnieś wykalkulował. Pan Syn Boży jak Syn Boży, a co urząd to urząd i o honór stoi. Lada Rzymianin, abo i nasz Saduceus, jak się mu nie ustąpisz, to cię w pysk dziabnie, aż oczy bolą… Co urząd to urząd…

  Słychać głos kobiecy wołający: Nun! Hul!

  NUN

  1171

  Żara! Żara!

  do Hula
  1172

  Chybaj! Aleśmy się też nagadali, aż oczy bolały…

  Wychodzą.

  SCENA II

  Judasz wchodzi powoli z lewej strony i siada na ławce, schylając głowę w zamyśleniu. W chwilę za nim pojawia się z tej samej strony Nieznany i staje obok Judasza z założonemi na piersiach rękami. Judasz spostrzegłszy go przeraża się.

  JUDASZ

  Jesteś znów!?

  NIEZNANY

  Widzisz.

  JUDASZ

  1175

  Jak tu wszedłeś?

  NIEZNANY

  Bramą.

  JUDASZ

  Zawarta.

  NIEZNANY

  Nie — otwarta owszem oścież.

  JUDASZ

  oglądając się, rwąc myśl

  Zawarta! Widzę!…

  NIEZNANY

  1180

  Uczta będzie. Proścież.

  JUDASZ

  Kogo?

  NIEZNANY

  Kto prawo ma to samo

  wejść, co ty.

  JUDASZ

  Prawo to samo?

  1185

  Któż ma je?

  NIEZNANY

  Cień twój…

  JUDASZ

  głowa zwisa mu bezradnie

  Cień mój… Iście…

  Co cię tu wiodło?

  NIEZNANY

  Smród.

  JUDASZ

  opanowując się siłą
  1190

  He — he! Straszysz…

  wzdryga się strachem.

  NIEZNANY

  Liście.

  JUDASZ

  Tak… liście…

  znów siłą się opanowując

  He — he… straszysz…

  NIEZNANY

  „Gdziekolwiek było

  1195

  ciało, tam się i orłowie zgromadzą”…

  JUDASZ

  posuwa się buntowniczo

  Nie jesteś władzą!

  Nie jesteś siłą!…

  z rozpaczą

  Ty jesteś niczem!…

  NIEZNANY

  Wszystkiem.

  JUDASZ

  1200

  Nie dla mnie!

  NIEZNANY

  Właśnie dla ciebie.

  JUDASZ

  broniąc się z rozpaczą

  Nie jestem twoim! Nie jestem listkiem!

  Nie jesteś wichrem! Z drzewa nie urwiesz mnie!

  NIEZNANY

  Zawieszę ciebie mocno — na kształt wiech —

  JUDASZ

  kuląc się
  1205

  Gdzie?…

  NIEZNANY

  By cień twój był na niebie.

  JUDASZ

  Na niebie? Mój cień?

  NIEZNANY

  Wszerz!

  Ściemnia się.

  JUDASZ

  Jak tęcza?…

  NIEZNANY

  1210

  Jako cień.

  JUDASZ

  Ty wiesz?…

  NIEZNANY

  Ty wiesz.

  JUDASZ

  z rozpaczą słaniając się ku ziemi

  Nie!!

  NIEZNANY

  Popełnisz!

  JUDASZ

  buntowniczo
  1215

  Nie!!

  NIEZNANY

  Popełnisz —

  JUDASZ

  błagalnie

  Nie!!

  NIEZNANY

  Popełnisz grzech!…

  znika.
  Rozjaśnia się. Judasz zatacza się bez sił z zamkniętemi pod grozą oczyma.

  SCENA III

  Judasz. Nawrócona.

  NAWRÓCONA

  w białej sukni, błękitnym płaszczu. Wchodząc od prawej strony spostrzega Judasza.

  Co to?

  JUDASZ

  otwiera oczy i upada na kolana przed Nawróconą
  1220

  A!!

  NAWRÓCONA

  Co czynisz?!

  JUDASZ

  Święta!

  NAWRÓCONA

  Świętym jest Pan. Przecz padłeś na kolana?

  Słyszałam głos…

  JUDASZ

  z rozpaczną rezygnacją szepce
  1225

  Szatana…

  NAWRÓCONA

  z ufną pogodą

  Już nie ma wstępu…

  JUDASZ

  podnosząc się

  Posłuchaj mnie.

  ujmuje Nawróconą za rękę, siada i lekko przymusza ją do usiąścia obok.

  Pamiętasz?…

  NAWRÓCONA

  Moment, gdym ocknęła się

  1230

  z martwych?

  JUDASZ

  Nie. Serce pamięta —

  NAWRÓCONA

  Serce pamięta wzrok

  co na mnie padł jak ton

  Dawida harfy w żal ducha…

  JUDASZ

  1235

  On!…

  NAWRÓCONA

  z miłością nieziemską uwielbiającą

  On — winnicy sok,

  który napełnia kielich próżny.

  JUDASZ

  On!…

  nieśmiało

  Ty — nie dasz i jałmużny?

  NAWRÓCONA

  1240

  Ubogie miłować każe —

  JUDASZ

  On?

  NAWRÓCONA

  On.

  JUDASZ

  A kto ma uszy,

  niech słyszy —

  NAWRÓCONA

  1245

  Mów

  JUDASZ

  O miłowaniu.

  NAWRÓCONA

  Pana naszego.

  JUDASZ

  do siebie

  O piekło!

  NAWRÓCONA

  Mów.

  JUDASZ

  1250

  O darze —

  NAWRÓCONA

  Słowo jak balsam wciekło

  w głąb duszy —

  w trwaniu…

  JUDASZ

  szukając sposobu

  Cierpiałem srodze…

  NAWRÓCONA

  1255

  Pocieszy.

  JUDASZ

  Życie się wlekło

  jak gad.

  NAWRÓCONA

  z nieograniczoną ufnością

  Ulęże przy nodze.

  JUDASZ

  Nieszczęsny byłem —

  NAWRÓCONA

  z nieograniczoną wiarą
  1260

  Ukoi.

  JUDASZ

  szukając innego sposobu

  Jam grzech…

  NAWRÓCONA

  W Nim przebaczenie.

  JUDASZ

  szukając innego sposobu

  Żona zdradzała mnie… Dzieci złe…

  Dom lichwiarz wziął… Wróg stoi

  1265

  wokół…

  NAWRÓCONA

  W Nim przecie

  żona i dzieci i dom i przyjaźń.

  JUDASZ

  szukając innego sposobu

  Posłuchaj mnie…

  zastanawia się, wreszcie

  Patrz na mą twarz:

  1270

  jam wstręt — jam — — obrzydzenie — —

  NAWRÓCONA

  Przed duchem niebo masz…

  JUDASZ

  szybko, namiętnie

  Cierpiałem… Nienawiść ojca,

  ból matki, braci wstyd,

  pospólstwa żart —

  1275

  kryłem się, jak zabójca — pytałem sam: com wart?

  echo mówiło: ciemności…

  NAWRÓCONA

  W ciemnościach Światło gości…

  JUDASZ

  I żyłem tak — i jeden dzień

  nie był radosny — jeden świt —

  1280

  ot:

  robak deptany, śmieć za płot

  rzucony — pleń,

  który się czołga, a ptaki żrą —

  i żyłem tak, dławiony krwią…

  1285

  bom prawo miał!

  I żyłem tak — —

  a wszak

  byłem człowiekiem, prawom miał

  jak drudzy żyć!

  1290

  Pośród róż!

  Szczęście znać!

  Szczęście ciał!

  Szczęście dusz!

  Prawom miał

  1295

  jak drudzy żyć!

  Jeść i pić

  z szczęścia mis —

  rozkosz pić,

  kochanym być,

  1300

  jak drudzy!… Prawom też miał!

  I dzień mój zwisł

  i spadł — —

  uwiądł kwiat,

  życia kwiat — —

  gwałtownie
  1305

  bom był od urodzenia przeklęty!…

  przeklęty!… przeklęty!…

  Bo przeklął Bóg!…

  Nawrócona chce mówić. Judasz nie dopuszcza jej do słowa, usuwa się do jej kolan i mówi szybko chwytając oddech

  I przyszedł dzień — i przyszedł czas:

  jam szczęśliw był… jam szczęście czuł…

  1310

  wśród cichych głusz… wśród błędnych dróg,

  wśród ciemnych drzew, wśród wonnych ziół,

  jam szczęśliw był… i wyrósł las

  co szczęście krył…

  I nadszedł czas

  1315

  i był ten czas,

  żem szczęśliw był…

  powstaje, z potęgą

  I muszę być!!

  NAWRÓCONA

  spokojnie

  W Nim żyć.

  JUDASZ

  po chwili

  Nie — nie w Nim — nie — nie w Nim —

  z rosnącą namiętnością
  1320

  Słowa — dym!

  chwyta Nawróconą za rękę, jak nieprzytomny

  Jam krew — krwi chcę!

  Wiem, w kim mi żyć — nie w Nim —

  słowa — dym!

  Pędzą dnie,

  1325

  nie wrócą — pójdź!

  NAWRÓCONA

  odtrącając go

  Precz!

  JUDASZ

  Nie!

  Jam krew — krwi chcę!

  Pójdź!!

  NAWRÓCONA

  1330

  Precz!

  JUDASZ

  Nie!

  Jam silny!… Przecz

  odtrącasz? W rękuś drżała!…

  Las widział nas — —

  1335

  Pójdź!!

  NAWRÓCONA

  obejmując ramieniem drzewo

  Precz! Tyś jest zakała,

  trąd —

  JUDASZ

  szarpiąc ją ochrypły z żądzy

  Pójdź!…

  NAWRÓCONA

  Opętańcze!

  1340

  Precz!!

  JUDASZ

  nieprzytomny z uniesienia

  Sen w piersi niańczę — —

  cienisty las — —

  piorunująco

  Co ty?! nieszczędna za dukata!

  Ty jesteś szmata!!

  chce ją unieść w rękach, Nawrócona wydaje krzyk. Judasz pada po raz trzeci na kolana z widoczną nową błyskawicą myśli w głowie.
  1345

  Przebacz mi!…

  po chwili, gdy Nawrócona dyszy nie mogąc przyjść do siebie.

  Ja wydam…

  NAWRÓCONA

  przerażona

  Coś rzekł?!

  JUDASZ

  Wydam Go…

  Nawrócona chce się zerwać, biec, Judasz przytrzymuje ją, powstając.

  W twojem jest ręku Jego los.

  Nawrócona jakoby zobaczyła otwartą przepaść u stóp.
  1350

  Pójdź…

  Widzisz cios

  nad Jego sercem?…

  Widzisz kły

  Saduceuszów?…

  1355

  Pazurów sto.

  w Jego pierś — Faryzeusze!… Patrz!…

  Pójdź…

  Bacz:

  w twem ręku On…

  do siebie
  1360

  Piekielny jad…

  głośno

  Twa siostra, brat —

  uczniowie, Matka Jego… lud…

  do siebie

  Stanie się cud…

  głośno

  I cały świat — —

  1365

  On — pasterz trzód —

  do siebie

  Omdlewa kwiat…

  głośno

  W twem ręku Jego los —

  wydam —

  Patrz: rany —

  1370

  cały we krwi skąpany,

  ciało odpada od kości,

  język schnie, kona głos,

  a każdy, każdy włos

  śliną oplwany,

  1375

  błotem zbryzgany

  krwawem —

  po kamieniach

  wloką Go głową — skronią bije —

  słyszysz?! On wyje —

  1380

  wyje w cierpieniach —

  kona —

  przez ciebie — —

  wydam…

  Jeden dzień! Dziś!…

  1385

  Inaczej: kto sprawcą? Tyś!!

  NAWRÓCONA

  w najwyższem przejęciu błagalnie

  O słuchaj!… Tyś z Nim chodził razem,

  w Jego owczarni jako pies —

  drzwi Mu maiłeś wonnym ślazem

  i miętą w chacie, kędy spał —

  1390

  ty okna Mu stroiłeś w bez

  i wiśni kwiat — tyś karmił Go —

  tyś kochał Go — o Niego dbał —

  ty byś Go wrogom wydać miał?

  Ty — — wydać Go?!…

  JUDASZ

  1395

  Ja okna Mu stroiłem ślazem

  i miętą w chacie, kędy spał — —

  ja z Nim chodziłem, jak pies, razem,

  karmiłem Go, o Niegom dbał — —

  z ponurą odwagą

  jeśli On czaszka: jam jest głazem!

  1400

  jeśli On głazem; jam jest grom!

  Albo ty ze mną pójdziesz razem,

  lub runie dom!

  NAWRÓCONA

  błagalnie

  O wysłuchaj!…

  JUDASZ

  Pójdź! W twem ręku Jego los —

  namiętnie
  1405

  za ten twój włos —

  za ten twój kark —

  za białość bark —

  za łona srom —

  NAWRÓCONA

  z rozpaczą

  Zabij mnie!…

  rzuca mu się do nóg
  1410

  Ja u nóg twych — —

  włosami — patrz —

  Nie wydaj Go!!

  JUDASZ

  Daremny płacz — — W twojem jest ręku Jego los…

  NAWRÓCONA

  z rozpaczą

  Ha! Na stos

  1415

  ofiarny — w płomień… w serce nóż…

  Oto kara

  za złota trzos,

  za fale róż,

  za wina żar — oto kara

  1420

  za żądzy war,

  rozkoszy głębokie fale —

  oto się palę

  jak suchy szczep w rozpaczy,

  w bezdennej męce —

  1425

  oto ofiara — jeśli poświęcę — —

  On i ja —

  grzech — i On —

  o piekło!… piekło!… zgon!…

  JUDASZ

  Wola twa — —

  1430

  pójdź — — przebaczy — —

  NAWRÓCONA

  nagle zrywając się z ziemi

  Ja wiem, czego On chce!

  Nie!! Nie!!

  do Judasza

  Słaby! Ty będziesz u Jego stóp

  jak wiór!… Tyś grób!

  1435

  Życie — On!!

  wybiega na prawo.

  JUDASZ

  z podniesionemi rękami

  Ha!!… O rozpaczy!!…

  SCENA IV

  Judasz i Jakób.
  Jakób Zebedeuszów wchodzi od lewej strony.

  JAKÓB

  Szukamy cię,

  wieczerzać zasiadł Pan —

  co ci jest?

  JUDASZ

  1440

  Nic! krew do głowy —

  JAKÓB

  Weź zimnej wody dzban,

  wypij —

  wychodzą na prawo.
  Zasłona podnosi się.
  W głębi na podwyższeniu, wewnątrz domu widać ucztę. Za stołem siedzi Pan, Uczniowie, Judasz i inni, mężczyźni i kobiety. Od prawej strony wchodzi Nawrócona z alabastrowem naczyniem z wonnym olejkiem, uklęka u stóp Pana, namaszcza mu stopy i wyciera je włosami, poczem powstaje i rzuca naczynie opodal od siebie, tak, że pryska z dźwiękiem.
  Zasłona spada.
  Mrok.

  SCENA V

  JUDASZ

  O rozpaczy! rozpaczy! rozpaczy!

  NIEZNANY

  Przyzywasz mnie?

  JUDASZ

  1445

  Ha! To ty! Płód kainowy!

  Prowadź mnie!

  NIEZNANY

  Dokąd?

  JUDASZ

  Tam!!…

  O! O! O!…

  1450

  O ja nieszczęsny! Ja przeklęty!

  O miłujący tak!… O wzięty

  na tortur krzyż!… Kamionowany!…

  O miłujący!… O oplwany!…

  O serce!… Serce!… Żywot mój!…

  1455

  O boleść bez dna!…

  Jego krew…

  Stój!!

  Co czynisz?!…

  Jeden dzień!…

  1460

  Jeden raz… Szczęścia siew — jedno ziarno — ziarenko małe — —

  Niech piekło schłonie

  mnie i ich!…

  Jedno ziarenko na życie całe…

  Wstąpić w sień — —

  1465

  tam — o — na tronie

  Szatan —

  książę złych — — —

  Ha! Niebo wszerz

  przerznie mój cień

  1470

  jak tęcza!…

  Nas dwu — On — ja!!

  Skujemy świat — —

  obręczą — —

  On słońcem — jam tęcza —

  1475

  pioruny dźwięczą

  i tysiąc lat

  w jednem westchnieniu przedźwięcza…

  Jam — wieczność…

  NIEZNANY

  Nie lękasz się mnie?

  JUDASZ

  1480

  Nie!

  Jam wieczność…

  A ona — Ewa — —

  dwa drzewa —

  tu i tam —

  1485

  w Raju i tu…

  Jakóbie! wiodłeś mnie w Raj —

  wewiodłeś w Raj…

  w kraj snu…

  Po dwakroć gubi Ewa…

  dotyka pnia nad ławką ręką
  1490

  dwa drzewa…

  tu i tam…

  Adam i On… wąż — i jam…

  Jam wąż… ninie…

  On zginie…

  do Nieznanego
  1495

  Pójdź…

  Wyciąga ku Nieznanemu dłoń, ujmuje go za rękę, wychodzą.
  Zasłona spada.

  AKT CZWARTY

  Rano. Dom Judasza od innej strony. Duże drzewa. Od prawej strony mały pagórek. Omszone głazy półkręgiem po lewej stronie sceny.
  Judasz siedzi na głazie po środku sceny z głową zwisłą ku ziemi.

  GŁOS Z GÓRY

  Judaszu! Judaszu!…

  JUDASZ

  Jak gromem ugodzony

  To On!…

  GŁOS Z GÓRY

  Judaszu! Judaszu!

  JUDASZ

  przychyla się, zakrywając głowę płaszczem.

  To On… Szuka mnie… Ha!…

  1500

  Woła…

  po chwili

  Cyt — cicho…

  Ucichło…

  A — —

  ucichło…

  1505

  Cisza…

  Wieki brzmią!

  ten głos…

  Wołał mnie…

  Jak ciche drzewa…

  1510

  Złudzenie!

  Nie wołał nikt…

  uśmiecha się boleśnie

  Jam miał

  przywidzenie…

  Cicho… Trawa śpi — —

  1515

  zielona trawa — — wonieje — — —

  O, co za straszne dni…

  Co za dzieje…

  Trawa — — zielona — — czysta — —

  cicha tak…

  1520

  Glista

  sunie się — o — —

  Mrówka się spieszy —

  niesie coś — — co?…

  Z pieleszy

  1525

  wyłazi pająk ziemny — co za brzuch

  pękaty… Wszędy ruch,

  życie…

  Tak — trawa cicha — —

  cicho wokół — nie wzdycha

  1530

  nikt — — nie jęczy — — nie łka — —

  w najwyższem przerażeniu

  A!!

  Ta trawa cała krzyczy:

  drżąc

  Judaszu!… Judaszu!…

  po chwili głucho

  Stało się…

  1535

  Któż sobie życzy

  być żywcem chowany w grobie?

  którzy chcą —

  chcieli — — —

  1540

  W tej dobie

  opiera się o pień

  oparty o drzewa pień

  jest — — człowiek — — —

  zakrywa gwałtownie twarz

  A!! Dzień Rady!!…

  Ów dzień! Ów dzień! Ów dzień!…

  1545

  Dzień Rady…

  Bezradnie obwisa cały ze zwieszonemi rękoma w dół.

  Dzień rady…

  po chwili

  Gdyby wrócił — — —

  Znów — —

  ze strasznem westchnieniem

  O!

  1550

  Gdyby wrócił…

  po chwili zimno

  Szatan chciał,

  lub On… Włada…

  po chwili z rozpaczą

  Kto gnał

  w tę sieć? Jam człowiek…

  po chwili
  1555

  Czemże jest człowiek

  przeciw Boga? i przeciw Czarta? Nic…

  dotyka końcem stopy

  Oto ten nędzny rydz

  rosnący tu

  pod krzem: roztoczy skrzydeł dwoje

  1560

  i wzleci w strop, jak sokół niedosiężny,

  gdy zechce On — lub Szatan… Któż jest mężny

  przeciw nim?…

  drży

  Ach!… Przecz się boję?

  Jest las — — i nic…

  wielkim głosem, zimno
  1565

  Jam chciał — mą wolą się stało,

  chciałem zabić — i jest zabitem Ciało…

  po chwili

  Te ulice… w Jeruzalem… tam…

  idę — — sam — —

  sam jeden — — z żelazem w duszy — —

  1570

  ni jeden się nie ruszy

  pod nogą głaz chodnika, ani zadrgnie

  kamienny schód — —

  idę, a nikt nie pragnie

  zatrzymać — — Rady Dom — — wszedłem,

  1575

  by wydać Go… Paść musiał…

  po chwili

  Wszedłem:

  przed Radę wiodą — — — przecz

  nie wstrzymał nikt? Wstecz

  nie pchnął?… Tak być musiało — —

  1580

  chciałem zabić — — i jest zabitem Ciało…

  po chwili

  O co za natłok krwi — — w głowie — — szum — —

  czy chwyta sen gorączki?… Jakiś tłum — —

  zjawa — — czy mór — — — orszak głów — —

  widzę — — —

  Ściemnia się.

  WIDZENIE

  Wchodzi Annasz, Kaifasz, dziesięciu z Rady i urzędnik arcykapłanów. Zasiadają półkolem na głazach, arcykapłani w środku. Urzędnik staje obok Kaifasza z pergaminem w ręku. Judasz powstaje w hallucynacji, czyni kilka kroków i staje przed arcykapłanami. Cała ta scena trzymana być ma matowo.
  Rozjaśnia się, lecz niezupełnie.

  KAIFASZ

  1585

  Ktoś jest?

  JUDASZ

  Judaszem mnie zwą

  z Keriothu, dzień od Hebronu —

  KAIFASZ

  Czego chcesz?

  JUDASZ

  Zdrady.

  KAIFASZ

  1590

  Jego?

  JUDASZ

  Zgonu.

  KAIFASZ

  Mów!

  JUDASZ

  Przychodzę k'wam,

  aby się stały ostateczne rzeczy…

  1595

  Ja znam — —

  Syn Człowieczy,

  który jest Synem Bożym, będzie

  wydan.

  Jam jest narzędzie.

  1600

  Jam uczeń Jego.

  KAIFASZ

  Jezusa z Nazarethu?

  JUDASZ

  Tak.

  KAIFASZ

  Ktoś jest, jak rak

  wyciągający szczypce? A zuchwale.

  1605

  Przed Radą jesteś!

  JUDASZ

  Większa jest zbrodnia ma, niż wy.

  KAIFASZ

  Wiesz: kto my?

  W jakiej chwale?

  Pokłon nam!

  JUDASZ

  1610

  Wam?

  Ja Boga mam

  w rękach…

  rozstawia palce

  tu — — —

  Cóż wy?

  1615

  Jam jest, który wali zrąb

  co stawił Bóg — —

  ćmy

  spadające na trup!…

  Wy — popiół będzie z was,

  1620

  choćbyście trwali świat — —

  robactwa kłąb —

  Syn Boga jest mój łup.

  Przychodzę zabić ciało…

  Czas

  1625

  przyszedł…

  Lat

  tysiące… Chwałą

  napełnion…

  nagle

  On znał!

  1630

  Potargał mnie i psom mnie dał!

  On przeklął!…

  On tknął

  palcem czoło — przychodzę zabić ciało —

  Bóg żywie — ciało zginie…

  KAIFASZ

  1635

  Zabijasz, co jest ziemi?

  JUDASZ

  Tyś powiedział.

  KAIFASZ

  Zemsta cię gna?

  JUDASZ

  On wiedział.

  To życie — kał:

  1640

  któż je dał

  ulepił ręcy swemi

  w glinie?…

  I przyszedł czas… i przyszedł dzień…

  zaświtał blask… zajaśniał dzień…

  1645

  com czuł…

  zakrywa twarz
  odsłaniając twarz

  Arcykapłani

  i wy, przytomni!

  Jeden był Słońca Wschód!…

  Com czuł — — gdy w lasu cień

  1650

  podobna łani — — —

  u Boga się upomni

  krew…

  TRZYNASTU

  Biada!…

  JUDASZ

  Dwa cienie przewalą świat — —

  1655

  orzeł i lew — —

  Abel tu padł — —

  wstał Kain — —

  Krew

  znowu rzucona…

  po chwili
  1660

  Ruń zielona.

  Niebieskie zioła i różane.

  Od słońca wody wysrebrzane.

  Od słońca obłok złotem jasny.

  Kielichy kwiatów i pąkowie.

  1665

  Wszędy chleb, wszędy napój własny.

  Wszędy dom. Wszędy jest wezgłowie…

  Słowo po słowie tak upada,

  jak między wróblów ziarno prosa,

  jak otrząs wiśni gdy się czyni,

  1670

  jak manna spadła na pustyni —

  i otwierają się niebiosa

  gdzie Boga widzą oczy ludzi…

  A cóż ze snu takiego budzi?…

  po chwili

  Ile jest w świecie ścieżek, dróg,

  1675

  chodników, zewsząd przez wsze kraje

  pielgrzymi idą, idzie tłum,

  przez wieki, wieków wieki…

  Wszyscy przeciwko mnie

  z rękoma

  1680

  wyciągniętemi…

  wstaje

  krzyż nad mną — — jak orzeł…

  krzyczy przeraźliwie

  Bóg

  na krzyżu!…

  pada na twarz, po chwili powstając
  1685

  Jam

  przyszedł wydać. Wiadoma

  mnie rzecz. Nie we dnie,

  w noc…

  On przed wiekami

  1690

  wiedział… w niebie… Dajcie mi straż. Powiodę!

  ANNASZ

  Jakąć nagrodę

  dać?

  JUDASZ

  Nagrodę?

  Starcze! Tyś proch przede mną! Cóż od ciebie?

  ANNASZ

  1695

  Dajcie srebrników mu trzydzieści!

  JUDASZ

  wyciągając rękę

  Dajcie! Aby był większy stos!

  Na hańbę?

  chwyta włos na głowie

  Starcze, widzisz włos?

  Jeszcze ten jeden włos — — —

  1700

  na nim się mieści

  nagroda za mękę Boską…

  Ściemnia się. Rada zapada się w cień. Judasz stoi chwilę nieruchomy, potem woła głośno.

  O niezwładana trosko,

  od której włos nie siwieje,

  ale odpryska od głowy!…

  EBAL

  uchylając okno domu Judasza.
  1705

  Co to jest? Co się dzieje?

  Kto krzyczy?

  JUDASZ

  Ebal!

  EBAL

  No, nowy

  gospodarz —

  poznając Judasza
  1710

  To ty? A po co?

  JUDASZ

  Ukradł!

  EBAL

  A tyś oddał dług?

  JUDASZ

  Gdzie dzieci?!

  EBAL

  drwiąco, wysuwając równocześnie koniec kija

  Poszły pod stóg.

  Judasz jakby się chciał rzucić ku Ebalowi, gdy ukazują się Sella, Ada i Mawiael z tobołkami na plecach. Nie widzą Judasza.

  ADA

  1715

  Dokądże pójdziem?

  SELLA

  Przed siebie,

  po prośbie.

  MAWIAEL

  Przez ojca tego!

  Niech go czart żywcem pogrzebie!

  JUDASZ

  nie posuwając się
  1720

  Dzieci!

  Dzieci Judasza zatrzymują się. Chwila milczenia.

  MAWIAEL

  Ojciec?!

  ADA

  Wygnali nas!

  SELLA

  Ty?!

  EBAL

  Precz! Pachołki domu strzegą!

  1725

  Kijami was odegrzmocą!

  JUDASZ

  Dzieci!

  Ani Judasz, ani dzieci nie robią ku sobie kroku.

  MAWIAEL

  Odszedłeś!

  SELLA

  Zapłacić

  przychodzisz dług?

  EBAL

  1730

  Są i psy!

  MAWIAEL

  Musieliśmy dom utracić

  przez ciebie!

  JUDASZ

  A tyś uderzył

  ojca w czoło! Gdzie trzy srebrniki?!

  SELLA

  1735

  Przyszedłeś się kłócić z nami?

  Ukazują się sąsiedzi wychodzący do rannej pracy koło domu.

  SĄSIAD I

  Patrz! Judasz! Kto by uwierzył?!

  SĄSIAD II

  Już kłótnia!

  SĄSIADKA I

  Dziada z dziadami!

  SĄSIADKA II

  Patrzcie, jaki Judasz dziki —

  1740

  jakiś inny, niźli był —

  SELLA

  Przez ciebie cierpimy nędzę!

  JUDASZ

  Przez was czartu dałem duszę!

  SELLA

  Czartaś, boś rodzice bił!

  JUDASZ

  A ty?!

  SĄSIADKA I

  1745

  Żrą się, jak te jędze!

  SĄSIADKA II

  Ledwie się spotkali.

  SĄSIAD I

  Ale!

  JUDASZ

  Przez was piekło się otwarło!

  Przez was się w męczarni duszę!

  SELLA

  1750

  Przez ciebie iść nędzy w gardło!

  Przez ciebie się wstydem spalę!

  ADA

  głupowato powtarza

  Przez ciebie!

  JUDASZ

  Przez was!

  MAWIAEL

  Przez ciebie!

  SĄSIAD I

  1755

  Patrz, jako się dziady kłócą.

  SĄSIADKA I

  Patrzeć, rychło li się rzucą

  z pięściami na się?

  SĄSIADKA II

  Zgorszenie!

  1760

  Ojciec z dziećmi! Drzeć się tak

  poprzed ludzi!

  SĄSIAD I

  Miast o chlebie

  myśleć teraz, kiedy brak —

  SĄSIADKA II

  A żeby tak za kamienie

  1765

  nie czekając —

  SĄSIADKA I

  Przegnać licho!

  Niech nie gorszy!

  SELLA I MAWIAEL

  Gdzieś był?! Gdzie?

  EBAL

  ukazuje się z okna.

  Nie będziecie wy raz cicho?!

  1770

  Psy spuszczę!

  Wchodzą Jan i Jakób Zebedeuszowi.

  JUDASZ

  z rozpaczą załamując ręce

  Znaleźli mnie!

  Jakby chciał uciec, jednak zostaje w miejscu.

  JAKÓB

  Patrz, bracie, idąc przed siebie,

  zaszliśmy przed zdrajcy dom —

  spostrzega Judasza

  Tu on?!

  GŁOS Z GÓRY

  1775

  Judaszu! Judaszu!

  Daleki grzmot.

  GŁOSY POMIESZANE

  Grom!

  Zagrzmiało!

  Czyście słyszeli?

  W grzmieniu głos!

  1780

  Mnie się wydało,

  ktoś wołał!

  JAN

  podniesionym głosem

  Ucho słyszało!

  Żar błysnął z pośród topieli!

  JAKÓB

  do Judasza

  Bracie!

  JUDASZ

  zwieszając głowę, złowrogo
  1785

  Jam nie twój brat…

  JAKÓB

  Coś uczynił?!…

  Wszyscy skupiają się.

  Zaprzedałeś krew niewinną!

  Rozdziera szatę.

  SĄSIEDZI

  Biada!

  JAKÓB

  Wziąłeś trzydzieści srebrników!

  JUDASZ

  1790

  Zwróciłem…

  SĄSIEDZI

  On zaprzedał krew niewinną!…

  JAKÓB

  Wstałeś, jako Kain nowy!

  Wąż cię swą śliną oślinił,

  który w Raju wzbudził grzech!

  SĄSIEDZI

  1795

  Co on takiego uczynił?

  JAKÓB

  Zaprzedał niewinną krew!

  SĄSIEDZI

  Biada!…

  Grzmot.

  JAN

  Ludzie! Chylcie głowy!

  Żebrzcie, by od waszych strzech

  1800

  odstąpił gniew Pański, ściany

  domów waszych nie pokruszył!

  Bo się wzruszył Pański gniew!

  Bo rozewrą się niebiosy

  i ujrzycie bok krwią zlany

  1805

  i ujrzycie krwawe włosy,

  i ujrzycie z włosów krew!

  Żebrzcie, bo się Bóg poruszył

  wskazuje Judasza

  przeciw temu!! Bóg się jawi!

  Drżyjcie! Bo wał wstaje w morzach,

  1810

  piętrzą się głębie żywiołu,

  góra się na górę stawi,

  aby zagrzmiały pospołu:

  oto, który przedał krew!!!

  JUDASZ

  dygocąc

  Jam zwrócił…

  SĄSIEDZI

  nie rozumiejąc, ze zgrozą
  1815

  On przedał krew…

  JAN

  do Judasza

  Przecz przed Szatanaś położył

  Ciało Boga?!

  JUDASZ

  On mnie stworzył…

  SĄSIEDZI

  Co uczynił? Jak uczynił?

  JAN

  1820

  Niemy kamień będzie winił!

  Nieme drzewa będą sędzie!

  Niema trawa krzyczeć będzie:

  przeklęty!!

  JAKÓB

  On za trzydzieści

  1825

  srebrników zaprzedał Boga!

  SĄSIEDZI

  Biada!…

  JAKÓB

  Z nim ciemność i trwoga!

  Jan i Jakób wychodzą.

  JUDASZ

  z rozpaczą

  Zwróciłem…

  ADA

  głupowato

  Toś wziął

  1830

  i zwrócił, a Ebal w domu?

  MAWIAEL

  A w domu się Ebal mieści,

  a on zwrócił?! oddał komu?!

  ADA

  głupowato

  A wiatr taki zimny dął

  przez noc całą tam pod stogiem…

  SĄSIEDZI

  połowa
  1835

  Biada!… On frymarczył Bogiem!…

  SĄSIEDZI

  druga połowa

  Zgroza!… Za kamienie brać!…

  SĄSIADKA I

  wskazując za Janem i Jakóbem

  Może Aniołowie byli?

  SELLA

  A tyś wziął i oddał komu?!

  Gdy my tak —

  zaciska pięście i zbliża się ku Judaszowi. Mawiael i Ada za nią.
  1840

  Ha, psie parszywy!

  Gdy my tu —

  JUDASZ

  nie cofając się, głucho

  Będziecie bili?

  SĄSIEDZI

  Dosyć! Dosyć! Raz mu dać!

  Bił swą żonę! Bił swą mać!

  1845

  Boga za srebrniki zdał!

  Jeszcze ściągnie Boży gniew

  na domy nasze i niwy!

  Aniołowie go przeklęli!

  Kamionować!!

  Straszliwe grzmoty z przerażającym błyskiem. Powicher skręca i obala drzewa.

  GŁOSY

  1850

  Biada!… Byśmy nie zginęli!…

  Pioruny!… Ulewa drzew!…

  Sąsiedzi uciekają do domów. Dzieci Judasza za nimi. Judasz pozostaje nieruchomy. Powicher przelata i ucisza się.

  NIEZNANY

  pojawiając się.

  Żyjesz —

  JUDASZ

  głucho

  Żyję —

  NIEZNANY

  Czemu? Wiesz?

  JUDASZ

  j. w.
  1855

  Bym na niebie wisiał wszerz

  jak tęcza —

  NIEZNANY

  Byś dokończył —

  JUDASZ

  j. w.

  Com rozpoczął —

  NIEZNANY

  Przed stworzeniem —

  JUDASZ

  1860

  Widział Bóg —

  NIEZNANY

  W żywocieś się matki począł —

  JUDASZ

  z bolesną rezygnacją

  Abym w ziemi spocząć mógł…

  po chwili

  O matko…

  NIEZNANY

  Daremny jęk —

  JUDASZ

  1865

  O matko!…

  NIEZNANY

  Pustynia krzyczy —

  JUDASZ

  z rozpaczą

  O matko! matko! matko!…

  Ściemnia się. Nieznany znika. Rozjaśnia się.
  z czułością

  Twarz twoja — —

  twe włosy — — twe oczy — — twe ręce —

  1870

  spod śmiertelnego zawoja — —

  twe oczy — —

  otom twój syn…

  widzisz mnie?

  Och, twe spojrzenie!…

  w uniesieniu
  1875

  O większa, niż w niebie, słodyczy!

  z rozpaczą wyrzutów sumienia

  O męka — — o męka w męce…

  po chwili

  Matko, patrz — oto kamienie,

  któremi miał twój syn

  kamionowany być…

  po chwili
  1880

  Ty znasz mych win

  bezmierny ciężar…

  po chwili

  Twe łzy,

  twe nieprzespane noce,

  twoje serdeczne płacze,

  1885

  twoje rozpacze…

  Twoje sieroce

  godziny życia… Twe czoło

  zdeptane — —

  wzdryga się

  nogą syna — —

  1890

  twe łzy — — —

  Bóg nie powiedział: przebaczę…

  z wybuchem

  Ty, matko, poniewierana,

  bita — —

  ty, któraś kryła twarz połą

  1895

  szaty, gdy ręka cię syna — —

  by twarz zakryta — —

  by twarz! — — —

  Godzina

  straszna — — pamięci…

  po chwili
  1900

  Gdy wszystkie ręce

  przeciwko mnie — — gdy krzyż

  nad mną, jak orzeł — matko! i ty?!…

  przeciw mnie?!…

  słania się
  głucho

  dałaś mi serce, krwawsze niż

  1905

  tygrysa…

  przecz?…

  po chwili

  Twe łzy,

  cóż łzy twe?

  w wyczerpaniu ducha

  Czym kupił za nie

  1910

  szczęście i miłowanie?…

  Z za domu Judasza wychodzi stara kobieta z sierpem, schyla się i poczyna żąć trawę.

  JUDASZ

  Co to?!

  Matko!…

  To ty?! To ty?!…

  jakby w obłędzie

  Mamo — widzisz motyla?

  1915

  Jak śliczny — o,

  na kwiecie… skrzydła rozchyla,

  poleciał…

  Mamo, o,

  widzisz, jaki on duży — —

  1920

  jak dłonie dwie — —

  jak się ślicznie lśnią

  skrzydła — — mknie — —

  jak kwiat do gwiazd w podróży…

  Co będziesz żęła? Trawę?

  1925

  Dla krowy?

  Szkoda trawy,

  biegną w niej takie żwawe

  robaczki — o — — —

  takie rade…

  nagle
  1930

  Matko — — jak blade

  twe lica!… Nie żnij trawy —

  pot z niej wystąpił krwawy — —

  krew z trawy!!… krople jak groch!!…

  chwyta się za głowę

  Czy słyszysz mnie?!

  1935

  Przestań żąć trawę!!

  Nie?!

  Zbliża się gwałtownie i podnosi rękę jak do uderzenia. Nagle zakręca się i pada u stóp widma, które żnie dalej.

  Och! Och! Och!

  powstając, po chwili

  Proch — —

  nic więcej…

  1940

  Nie ma krwi…

  Matko — — przebacz mi — —

  ty wiesz — — ty…

  ty wiesz — — —

  Bóg tak chciał — —

  1945

  przeklął — —

  i życie dał…

  po chwili pod nagłą myślą

  Spójrz na mnie — — widzisz twarz?

  Mą twarz?

  Tyś ją dała — —

  1950

  sierp w ręku masz:

  zedrzej!… Rękami

  zedrzej — — plami…

  Gdym w paschę był

  w Jerozolimie młodym chłopcem,

  1955

  gdziem się pokazał, zaraz szmer:

  złodziej… Jakąem wściekłość krył,

  a i ból jaki!… W oku obcem

  myśl taką budzić — na pierwszy zer…

  Złodziej!… tym szeptem w twarz mi pluto!..

  zrywając się z dzikim krzykiem
  1960

  Matko! Obliczem wyzuto

  z śród żywych mnie!!

  z furią

  To ty!!… Tyś dała je!!…

  Widmo przestaje żąć, podnosi się i patrzy na Judasza. Moment wahania. Wydaje się, jakby widmo chciało wyciągnąć ku niemu ręce i postąpić ku niemu, jakby czekało, aby on się zbliżył. On jednak stoi nieruchomy. Ściemnia się. Widmo niknie. Rozjaśnia się.

  Znikła!… Ha!…

  z wysileniem

  Uszła — —

  1965

  przede mną — —

  uciekła — — drugi raz — —

  raz pierwszy w ciszę podziemną,

  pod grobu głaz — —

  raz drugi — —

  1970

  Skończone.

  Był cień…

  Uszła — — jam — — jam — —

  po chwili podnosząc powoli palec ku niebu.

  W nieskończoności

  znikła — to było widmo — — szloch

  1975

  i nic…

  Tam kiedyś matek dwóch

  zadrżą wnętrzności

  naprzeciw się — tam — w niewysłowionej boleści — —

  dwóch matek — — —

  1980

  a przecież oddałem trzydzieści

  srebrnych, nie wziąłem nic!

  Słychać śmiech i w oddali grzmot piorunu.
  Judasz z przerażeniem

  Czyj śmiech?!

  GŁOS NIEZNANEGO

  Wygnałeś matkę swoją!…

  Odeszła!

  JUDASZ

  chwytając się za głowę.
  1985

  O! O! O!…

  W hallucynacji Judasza pojawia się gromada dzieci, potem orszak kobiet młodych i starych, potem orszak mężów i starców, na końcu Uczniowie. Jan Ewangelista trzyma ogromny czarny krzyż przed sobą. Wchodzą z różnych stron i prawie otaczają Judasza stojącego pod drzewem. Wszyscy mają prawice wyciągnięte ku Judaszowi, piętnujące.

  JUDASZ

  w największej trwodze

  Panie!!…

  po chwili z rękoma do tłumu

  Przyszli!!…

  po chwili na wsze strony

  I czegóż chcecie?

  Po co idziecie?

  1990

  Zwróciłem tych trzydzieści…

  Żem wydał Pana,

  że krew rozlana — —

  lecz patrzcie w głąb boleści…

  Mojego serca

  1995

  straszny szyderca

  kawały przed psy miotał!

  przetom przezdradził — —

  przetom prowadził — —

  przetom ten Dom zdruzgotał…

  2000

  Czego wy chcecie?…

  Po co idziecie?…

  Krzyż mnie pod ziemię wgniata!…

  Okropni sędzie!…

  I sąd wasz będzie

  2005

  do końca, do końca świata!!…

  Tłum cofa się i wychodzi.

  JUDASZ

  sam

  Jestem…

  Nie jestem proch… O straszliwość…

  Pusto… Jasność świetlana

  dnia…

  2010

  Świata żywość

  pełna, a pusta tak — — jak szczyty gór — —

  Ni Boga, ni Szatana…

  O klątwa!!

  chwyta sznur, którym jest przepasany

  Jedno: sznur

  2015

  i ja…

  I przecz?!

  Grzmot.

  I znowu gromy?

  Cały mi świat

  przez wieków grad

  2020

  na oczach jest widomy —

  jam Wieczność…

  W jasności wstępuje na pagórek po prawej stronie sceny Nieznany w purpurowym płaszczu z płomiennym trójzębem w ręce.

  NIEZNANY

  Piekło…

  JUDASZ

  przeniknięty do szpiku kości

  Wieczność kary…

  NIEZNANY

  Idźcie przeklęci w ogień wieczny,

  2025

  tam będzie płacz i zgrzytanie zębów…

  JUDASZ

  Ha!… Piekła żary — —

  NIEZNANY

  Miecz obosieczny

  płomienia w ręku Anioła

  u Raju zrębów.

  JUDASZ

  2030

  Piekło — — — u Raju zrębów…

  powtarzając

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:

  czyja się dusza pada, psowa,

  czyja się dusza zsuwa w cień,

  czyjej się duszy chwycił grzyb,

  2035

  wziąwszy chleb w koszyk, nieco ryb,

  do Galilei niechaj spieszy,

  bo w Galilei wielkie dni…

  wybucha płaczem spazmatycznym.

  Och! Och! Och!

  NIEZNANY

  Słowa, słowa,

  2040

  słowa — dym…

  JUDASZ

  Wieczność kary — —

  wieczność męki — — —

  nikt nie pocieszy — —

  nie przebaczy — —

  NIEZNANY

  2045

  Wieczność męki,

  wieczność kary,

  wieczność rozpaczy.

  JUDASZ

  I nigdy wyzwolenia?!

  I nigdy przebaczenia?!

  NIEZNANY

  2050

  Nikt nie przebaczy.

  Grzmot.

  JUDASZ

  porywając się

  Więc nie!!

  GŁOS Z GÓRY

  Judaszu! Judaszu!

  JUDASZ

  Nie szukaj mnie!

  Jam nie Adam, co drżał!

  2055

  Przeklęty byłem tu, niech będę tam

  potępiony!!…

  Przeciągłe grzmoty.

  Zczeźnij na miał

  ziemio! Ruń gwiazdo i słońce!

  Z niebiosów bram

  2060

  wyjdź ogniu i z piekła krat!!

  Klnę rodzące

  i niemowlęta!!

  Zioła, zwierzęta,

  zasiew i plon

  2065

  i wszystek ludzki świat!

  Niech zginie, co stworzył On!!…

  Przeklinam!!

  NIEZNANY

  Spełniło się…

  zstępuje za pagórek.

  JUDASZ

  z podniesionemi obu pięściami ku niebu.

  Słyszysz?!

  Nagle zatacza się, jakby jakaś moc ugodziła weń.
  2070

  Co?

  Co to?! Z niebiosów?! Ręka?!

  Ku mnie?! Nad głową mą?!

  Ku mnie — — w czoło — — w pierś — — a!!

  Palec wytknięty! Palec — we mnie!

  2075

  Ach! We mnie!!…

  O jak mię nęka!

  Wieki już trwa!!

  Wieki już tak… Ha, skryć się — — —

  Daremnie! Daremnie! Daremnie!

  2080

  Ziemię na wskroś przebije!!

  A!! wyję

  jak pies…

  O to okropne

  ten palec tam — — ten palec nad mą głową…

  2085

  Jak wąż zdeptany: wić się…

  O to okropne! okropne! okropne!

  Tak nieruchomo wytknięty — — z mocą,

  na której wisi świat…

  Włosy się pocą

  2090

  krwią — — — jak Jemu…

  Rwą się

  wnętrzności… Nie znikniesz?!…

  Puste słowo — —

  to Wieczność…

  2095

  Ha!! Zapadam się — — przepadam — —

  widziałem w pąsie

  Czarta — — czy siebie samego — —

  Płomienie żegą — — —

  Z Raju — jak Adam — —

  2100

  W Piekło — jak Kain…

  Zrywa z siebie sznur i zarzuca na gałąź.
  Zasłona spada.
  Close
  Please wait...