Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 455 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wesprzyj!
Szacowany czas do końca: -
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Judasz

  Kazimierz Przerwa-TetmajerJudaszTragedia w 4 aktach

  TEMAT:

  XXVI, 6. A gdy Jezus był w Bethanii, w domu Symona trędowatego,

  7. Przystąpiła do niego niewiasta, mając alabastr olejku drogiego, i wylała na głowę Jego, gdy u stołu siedział.

  14. Tedy odszedł jeden ze dwanaście, którego zwano Judaszem Iszkariotem, do przedniejszych kapłanów,

  15. I rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam?

  16. A od onąd szukał pogody, aby Go wydał.

  Evang. sec. Mat.

  OSOBY:

  1. Judasz, lat około 40
  2. Sella, lat 16, córka Judasza
  3. Ada, lat 17, córka Judasza
  4. Mawiael, lat 16, syn Judasza
  5. SzalonaNawrócona, lat 20
  6. Jakób Zebedeuszów
  7. Jan Zebedeuszów
  8. Piotr
  9. Andrzej
  10. Mateusz
  11. Symeon, znajomy Judasza
  12. Ebal, lichwiarz
  13. Lamech, sługa gminny
  14. Nun i Kul, słudzy domowi
  15. Sąsiedzi i sąsiadki Judasza
  16. Przekupnie i przekupki
  17. Młodzieńcy: Rzymianin, Egipcjanin, Assyryjczyk

  FIGURY WIZYJNE:

  1. Nieznany
  2. Kaifasz
  3. Annasz
  4. Rada
  5. Matka Judasza
  6. Tłum dzieci, kobiet i mężczyzn

  AKT PIERWSZY

  Przed domem Judasza. Pod drzewem ławka, stół. Pod zachód słońca. Okolica pusta i posępna. Widok na jałowe wzgórza.

  SCENA I

  Judasz, niezamożnie, ale i nieubogo ubrany. Płaszcz na ramionach. Czarne włosy i broda. Wyraz twarzy posępny, odstręczający. Symeon, dobrotliwy staruszek z kijem podróżnym. — Siedzą pod drzewem.

  JUDASZ

  1
  Dług mam zapłacić Ebalowi,
  trzy srebrne — termin dziś już trzeci.

  SYMEON

  Nie masz?

  JUDASZ

  Skąd? Wszystko zjedzą dzieci
  5
  i —
  macha ręką z niechętną rezygnacją.

  SYMEON

  Cóż więc poczniesz?

  JUDASZ

  Że odmówi
  czwartej odwłoki, z góry wiem.

  SYMEON

  Hm…

  JUDASZ

  10
  Szkołę jeszcze mi gotowi
  zamknąć, że długów nie wypłacam.
  Na uczyciela nie wypada — —
  zły pogłos…

  SYMEON

  Hm… No, a sąsiedzi?

  JUDASZ

  15
  Z sąsiedztwem tylko wieczna zwada.
  Jak zwykle… Com pożyczył, zwracam,
  nie dziś, to jutro. I nie zjem,
  a płacę, com gdzie winien komu.
  Dziś darmo głowa mi się biedzi,
  20
  przyjdzie się gorzko najeść sromu,
  a może nawet ruszyć z domu…

  SYMEON

  Zaś by cię wygnać z domu miał?!
  Lichwiarz przeklęty!

  JUDASZ

  Żebym dał
  25
  choć co — lecz groszam nie dał dotąd…
  Com za naukę dzieci wziął —
  macha ręką z niechętną rezygnacją.

  SYMEON

  Hm…

  JUDASZ

  wskazując na gardło
  Już mam tego potąd! potąd!
  Niech Szatan!…

  SYMEON

  30
  Nie trza, abyś klął!

  JUDASZ

  Więc co?! Mam może błogosławić?!
  Już mnie tak nędza życie dławi,
  że rad bym czartu je zastawić,
  jeśli mnie od tej nędzy zbawi!

  SYMEON

  35
  Biedny nie jesteś —

  JUDASZ

  Biedy nie ma — —
  ja jedną łyżką, inni trzema.

  SYMEON

  Nie trza zazdrościć, bracie, komu.

  JUDASZ

  Lecz mnie strach sromu — strach mi sromu…
  40
  Już dość przez dzieci — jeszcze i to —
  niespłatny dłużnik — zbędę szkoły —
  a wtedy jeno zagiąć poły
  i w żebry —

  SYMEON

  Hm…

  JUDASZ

  45
  Niech grom zatrzaśnie!
  Bodaj mnie żywcem w ziemię wryto,
  niźli doczekać tego właśnie
  na ludzki śmiech, urągowisko!
  Po całym życia znoju, trudzie…

  SYMEON

  50
  Zaś by tak mieli źli być ludzie?
  Pomogą raczej —

  JUDASZ

  Starcze, drwisz,
  czyli udajesz niedorostka
  z cielęcem okiem, z gęsią szyją?!
  55
  Kiełźnij się tylko nogą z mostka,
  pchną, byś miał wodę głowy wzwyż!
  Ludzki świat to jest gnój, śmietnisko!
  Ludzie pomogą — bo dobiją!

  SYMEON

  Gorzkie są słowa te —

  JUDASZ

  60
  Prawdziwe.
  Tak mówi, kto zna sprawy świata.

  SYMEON

  Słuchajże… widzisz… bo to lata,
  tych zębów nie ma, tamte krzywe,
  człek więcej żyje już nabiałem,
  65
  otóż więc chciałem, u Anera,
  wiesz, krowę ma, syryjka szczera,
  cisula, łaty tak — łaciata —
  posuwa rękę niby wzdłuż grzbietu
  mleko, jak złoto — otóż chciałem
  kupić, bo to wiesz, człowiek stary —

  JUDASZ

  niecierpliwie
  70
  Aha; więc co? co?

  SYMEON

  Otóż chciałem
  kupić — bo to mi nie do wiary
  robi —

  JUDASZ

  j. w.
  Aha —

  SYMEON

  75
  Za darmo nie da,
  jakiś tam grosik uciułałem —

  JUDASZ

  j. w.
  Więc co?! Więc co?!

  SYMEON

  Poczkajże, bracie;
  więc wziąłem z domu —

  JUDASZ

  kończąc niecierpliwie
  80
  Pieniądze.

  SYMEON

  Tak.
  A gdy ci, bracie, dzisiaj brak,
  i kiedy cię przycisła bieda,
  otóż — schowane mam w tej szmacie —
  wydobywając z za pazuchy
  85
  poczkajże — zaraz… gdyś w kłopocie,
  weź —
  wydobywa z zawinięcia pieniądze.

  JUDASZ

  zdumiony
  Ty byś — tyle mi pożyczył?!

  SYMEON

  rozdzielając pieniądze
  Otóżem właśnie miedź odliczył —

  JUDASZ

  Trzy srebrne!… Tyle, ilem dłużen!

  SYMEON

  90
  Tylko kiedy byś zwrócić mógł?

  JUDASZ

  O Symeonie! Niech ci Bóg
  nagrodzi! Niech pomnoży w krocie!
  Dzień twój niech będzie troski próżen!

  SYMEON

  zadowolony
  Lecz kiedyż mógłbyś?

  JUDASZ

  95
  W dwa miesiące —
  jak ziemię widzisz i to słońce,
  co teraz za górami schodzi.

  SYMEON

  Pamiętaj, — bo to ludzie młodzi
  często najmniej to pamiętają,
  100
  kiedy, co winni, oddać mają.

  JUDASZ

  niecierpliwie
  Niech Bóg nagrodzi po sto razy!
  Idziesz już?

  SYMEON

  Pójdę dać zadatek.
  Kwiatek nie krowa! A co płatek
  105
  to inny! No, bywaj mi zdrowy —
  a gdzież to dzieci?
  Judasz macha ręką z niechętną rezygnacją.
  Nie w posłuchu?

  JUDASZ

  Serce na piętach — a świat w brzuchu —
  klątwa — na sercu mojem głazy —

  SYMEON

  110
  Co —

  JUDASZ

  j. w.
  Czuję, widzę —

  SYMEON

  chcąc umknąć
  Ja już pójdę —

  JUDASZ

  Ręka dosięgnie mnie Jehowy —
  grzeszyłem — wiem, że Mu nie ujdę —

  SYMEON

  kiwając głową przystaje
  115
  Czwartegoś nie czcił przykazania —

  JUDASZ

  Ściga mnie krzywda matki, ojca —
  ty wiesz —
  jam bił —
  dzisiaj ta dwójca
  120
  swej pomsty czeka i karania…

  SYMEON

  Jam ci to nieraz gadał, bracie….
  Jak jastrząb krwi, tak życie chciwe
  zemsty i w zemście nie leniwe…

  JUDASZ

  Już mści się…

  SYMEON

  125
  Możeć lepiej by szło,
  gdybyś zaś żonę pojął wtórą —
  sam jeden siedzisz z dziećmi w chacie,
  samemu w życiu jest ponuro.

  JUDASZ

  Samemu w życiu jest żałoba,
  130
  samemu w życiu jest tęsknica,
  samemu oko świeci łzą
  samemu więdną lica…

  SYMEON

  Pojmij —

  JUDASZ

  Nie mogę…

  SYMEON

  135
  Przeczże?

  JUDASZ

  wskazując na piersi z rozpaczą
  Tu
  jest żar, co pali…
  po chwili
  O ramiona!
  O duszo moja utęskniona!…
  140
  O miłowanie utracone!…
  O tęskna nocy!… Tęskny dniu!…
  O dolo moja nieszczęśliwa!…

  SYMEON

  Mówię ci, pojmij wtórą żonę —

  JUDASZ

  Jać mam.

  SYMEON

  zdumiony
  145
  Gdzie?!

  JUDASZ

  Śmiercią się nazywa.

  SYMEON

  Tyś, bracie, spragnion miłowania —

  JUDASZ

  posępnie
  Jam godzien ukamionowania.

  SYMEON

  Wyrzutyć dręczą —

  JUDASZ

  po chwili głośno do siebie
  150
  O miłości,
  stracona, wiecznie pożądana!
  po chwili
  Jam cię pogrzebał… Żal rwie kości!
  Nie zmartwychwstaniesz…

  SYMEON

  zabierając się Chwalmy Pana
  155
  i poszukujmy szczęśliwości,
  bo na to na świat jest posłana
  i tego duch pożąda nasz.

  JUDASZ

  Lecz pojrzyj na mnie — na mą twarz!
  Ona jest klątwą piętnowana!
  160
  Gdym w Jeruzalem w paschę był —
  a byłem jeszcze młodym chłopcem —
  gdziem się pokazał — zaraz szmer:
  złodziej… Jakąem wściekłość krył —
  a i ból jaki!… W oku obcem
  165
  myśl taką budzić — na pierwszy zer…
  W końcum się chował, jak bity pies…
  Złodziej… Wiesz, żem wsze uczciw był…
  Złodziej!… tym szeptem w twarz mi pluto!…

  SYMEON

  Na złość ci jeno robił bies…

  JUDASZ

  nie zwracając uwagi
  170
  Obliczem z ludzi mnie wyzuto —
  napiętnowano — i kto? Bóg…
  wstrząśnięty
  I słuchaj — miewam straszny sen —
  straszny sen — czasem mi się zdaje,
  że ile w świecie ścieżek, dróg,
  175
  chodników: zewsząd, przez wsze kraje,
  pielgrzymi idą, idzie tłum
  przez wieki, wieków wieki — hen —
  wszyscy drży na całem ciele — zimny mnie zlewa pot —
  wszyscy… urywanie
  180
  przeciwko mnie…
  z rękoma
  wyciągniętemi…
  w górą — wzwyż
  podniesionemi —
  z wysiłkiem
  185
  z klątwą…
  po chwili
  Szum
  okropny w uszach… w sercu młot —
  zjawa okropna — półwidoma,
  kryjoma pół — i jakiś krzyż —
  190
  krzyż jakiś we mgle — w górze — gdzieś
  nad mną — jak orzeł —

  SYMEON

  dając pieniądze, przerażony
  Bracie — weź —
  muszę już…
  wychodzi szybko.
  Po wyjściu Symeona Judasz, który bezmyślnie bierze pieniądze, bezmyślnie je zawija w węzełek i zatyka za opasek, tak, że wiszą przewieszone i widoczne. Judasz stoi pod wrażeniem własnych słów chwilę. Lamech ukazuje się i schodzi ze wzgórza ku niemu.

  SCENA II

  Judasz, Lamech.

  LAMECH

  tęgi, z pałką w ręku, z dali
  Hej tam! Judasz!

  JUDASZ

  195
  Co? Lamech?

  LAMECH

  Ja.
  Zwierzchność gminna mnie przysyła.

  JUDASZ

  Czego chcesz?

  LAMECH

  Córka twa
  200
  Ada —

  JUDASZ

  poruszony
  Ada? Co?

  LAMECH

  Dała zgorszenie.

  JUDASZ

  Ada się czego dopuściła!?
  Kłamiesz! Łżesz!!

  LAMECH

  spokojnie
  205
  Judasz, nie mów, że nie,
  skoro ci prawda nie jest znana —
  urzędowo naśladując sędziów, ordynarnie, z powagą, sucho
  Ada w uczynku jest schwytana,
  a że schwytana na uczynku,
  już jej tem samem dowiedziono —
  210
  czy nie?
  Gdy zatem jest schwytana
  i skoro dowód jest uczynku
  o co została oskarżona:
  ma być przez wieś we worze gnana,
  215
  stawiona oczom wszech na rynku,
  gdzie, że jest jeszcze bardzo młoda,
  karą jej będzie zimna woda:
  czterdzieści wiader i śmiech ludzi.

  JUDASZ

  gwałtownie
  O hańbo! Wstydzie! O boleści!
  220
  O podły płodzie ty niewieści!

  LAMECH

  Tak twoja córka się paskudzi;
  twój syn Mawiael zaś u Sali
  krawca skradł sukna postaw —

  JUDASZ

  Boże!!
  225
  Łżesz! Kłamiesz!

  LAMECH

  niewzruszenie
  który tam schowali
  kupiwszy —

  JUDASZ

  Gorze mi!

  LAMECH

  w komorze,
  230
  i ma być za to karan chłostą,
  pletni czterdzieści ze spocznięciem,
  ile że jeszcze jest chłopięciem.

  JUDASZ

  To wszystko kłamstwa! Niecne słowa!
  Łżą! Breszą! Skarze ich Jehowa!!

  LAMECH

  235
  Zwierzchności gminy jest ma mowa,
  a ty się nie drzyj ponad miarę,
  bo wół nie gada ze starostą.
  Bądź zdrów.

  JUDASZ

  Stój!

  LAMECH

  240
  Czego?

  JUDASZ

  Nie pozwolę!
  Ja jeden prawo karcić mam!
  Ja ojciec!

  LAMECH

  obojętnie
  Dano taką karę,
  245
  bo twoje dzieci są zakałem,
  wstydem i hańbą w mieście całem.

  JUDASZ

  Ty łotrze!!

  LAMECH

  j. w., poruszając pałę.
  Pilnuj się ty sam,
  bo mówią: czyli winien w szkole
  250
  nauczać taki dzieci cudze,
  co własne chował
  znowu naśladując
  na bezecne
  i które niecny płodzą czyn.

  JUDASZ

  255
  Lamech!!

  LAMECH

  kpiąc głupkowato
  Kłaniaj się twemu słudze —
  i niech ci słońce w północ świeci.
  Wychodzi.

  SCENA III

  Judasz, Sella, Ada, Mawiael.

  JUDASZ

  O słowa, słowa, słowa niecne!
  O niecne, niecne, niecne dzieci!
  260
  O córka moja!… O mój syn!…
  Mawiael w koźlej skórze wchodzi. Judasz rzuca się ku niemu.
  Coś ty uczynił?!

  MAWIAEL

  JUDASZ

  U krawca!
  Chwyta go za włosy. Sella, tęga, złowroga, wchodzi.
  U krawca!!

  SELLA

  zatrzymuje Judasza w miejscu.
  Ojciec — czy oprawca?!
  Ada bezczelna, głupia, wchodzi.

  ADA

  265
  Tacie się śniło, że psy łowi,
  o czem śnił, poznać dał synowi.

  JUDASZ

  tupiąc.
  Bezczelna! Z ojca hycla robisz?!

  ADA

  Cóż tata tak nogami drobisz?

  JUDASZ

  Ty suko!

  ADA

  niezmieszana
  270
  Albo?

  JUDASZ

  Zasądzona!

  ADA

  Aha! To tata już wie o tem?
  Owa! Nie z przodku, nie z ostatka.

  JUDASZ

  Bezecna!

  ADA

  obojętnie
  275
  Wiem, że coś tam będzie,
  głośno pomstują coś w urzędzie.
  Bo ja to chciałam poza płotem,
  a on, że szparę w ścianie zatka…
  Już mnie nie złapią po raz drugi —

  JUDASZ

  280
  Gdzieś była?

  ADA

  Albo? U Arona.

  JUDASZ

  Żmija jest każdy włos twój długi!
  Jaszczurek gniazdo usta twoje!

  ADA

  Rób ojciec swoje, a ja swoje.

  JUDASZ

  285
  Szmato plugawa!

  ADA

  Daj pieniądze —
  czy ja to tak, jak inne chodzę?

  JUDASZ

  Dość masz! na ciebie!

  ADA

  głupio, bezmyślnie
  Ja chcę lepiej.

  JUDASZ

  290
  Dość masz!

  ADA

  Za co się oporządzę?
  Mam taką być, jak groch przy drodze?
  Ja chcę być ładnie.

  MAWIAEL

  Daj pieniądze!
  295
  Nie będę kradał, gdy mieć będę!
  Skąpiście jak czart!

  SELLA

  pogardliwie
  Nie jedz! Nie pij!

  ADA

  Może przy drodze prosić siędę?

  JUDASZ

  Czemu roboty nie szukacie?

  MAWIAEL

  unosząc nieszczególny płaszcz ojca
  300
  A wasz płaszcz jaki? Wszak ją macie!

  ADA

  Jam młoda —

  JUDASZ

  Nie na cudze łoże!

  ADA

  bezczelnie
  Gdzież się we własnem z kim położę?
  pokazując na dom
  Tu?

  JUDASZ

  porywa kamień z ziemi
  305
  Ty!!

  SELLA

  uderza go w piersi dłonią.
  Biłbyś!? Co?!

  JUDASZ

  z widoczną obawą Selli
  Ty ochrono!
  Ty opiekunko!… Ty byś ojca
  własnego śćmiła krwią czerwoną —
  310
  zbójczyni —

  SELLA

  Któż tu chciał być zbójca?

  JUDASZ

  Dobrze, że matka już nie żyje!

  SELLA

  Zatem jej ojciec już nie bije.

  JUDASZ

  Milcz!

  SELLA

  zuchwale

  JUDASZ

  odwracając głowę
  315
  Gdy musiałem!

  SELLA

  Wściekłyś był!

  JUDASZ

  przyciszonym głosem
  Wężu!

  SELLA

  Dzieckiem małem
  byłam, lecz pomnę… Wieczna zwada,
  320
  wieczny krzyk, hałas, wyklinanie!

  JUDASZ

  z rozpaczą
  Bom musiał!

  SELLA

  Charkot o sąsiada,
  stryjów, znajomych, o Uzala
  szewca, o kupca Chusa — z dala,
  325
  czy z bliska kto nastąpił jeno,
  Izraelici, czy poganie,
  to o każdego podejrzenie,
  gwałt, wrzaski, klątwy — i rzemienie!
  Pamiętam dobrze!

  JUDASZ

  330
  Ty hyeno!
  Przestań!

  SELLA

  Nieprawdę mówię może?
  Tymczasem pojawili się sąsiedzi zwabieni hałasem.

  ADA

  Więc gdzież mam to postawić łoże?
  Mawiael parska śmiechem.

  JUDASZ

  do Ady
  Ty nierządnico!
  do Selli
  335
  A co z matką,
  Bóg niech —

  SELLA

  przerywając
  Bóg dał jej skórę gładką,
  a twoja zazdrość — garbowaną.

  JUDASZ

  Kochałem ją!

  SELLA

  340
  Zabiłeś!… Rano —
  pomnisz?

  JUDASZ

  Nie żrej mnie!…

  SELLA

  Pomnisz? Rano?
  Rzuciłeś z łoża rozespaną —
  345
  nie wstała więcej —
  wyłeś potem —

  JUDASZ

  Zamilcz —

  SELLA

  lekceważąco
  I kto? Taki człeczyna —
  z pierza, ni z mięsa — czyś to dał
  350
  sługi, pałace, wozy, konie?
  Inna po uszy w zbytku tonie,
  ty się dzień cały zlewasz potem
  a nie masz w domu stągwi wina!
  Cóżeś dał, żeś tak żądać śmiał?!
  355
  Cóż miała biedna kobiecina?!
  A córkęś z lepszych, niż sam, miał!

  JUDASZ

  Jam —

  SELLA

  wpadając w słowo
  Pracowałeś
  z rosnącą wzgardą
  jakeś umiał.
  360
  Żuk rył się w łajnie, orzeł szumiał.

  JUDASZ

  dotknięty
  A! Ty niegodna —

  MAWIAEL

  przerywając
  Mówię tacie —

  JUDASZ

  Ty masz wziąć chłostę!

  MAWIAEL

  Niech mnie prędzej
  365
  złapią! A ty mi daj pieniędzy,
  inaczej będę kradł, co da się!
  Choćby spod własnej twej pościeli.
  Podsuwa się.

  JUDASZ

  Psie!

  MAWIAEL

  Choćby to, co sam masz w pasie!
  chwyta i wyrywa pieniądze.

  JUDASZ

  370
  A!
  rzuca się ku niemu, Mawiael uderza go pieniędzmi w węzełku w czoło i ucieka; Judasz zatacza się w tył.
  A! A! A!

  SĄSIADKA

  drwiąc
  Gońże prędzej!
  Ada, Sella wychodzą.

  JUDASZ

  nieprzytomnie
  Wyście widzieli?

  SĄSIADKA inna

  My widzieli.

  SĄSIAD

  375
  Jakto sąsiedzi, po sąsiedzku.

  SĄSIADKA

  pierwsza, wskazując guz, drwiąc
  Nie trzeba wody, to po dziecku…
  Sąsiedzi odchodzą.

  JUDASZ

  pada na stół i zasłania twarz rękami
  A! A! A!

  SCENA IV

  Judasz, Jakób Zebedeuszów.
  Jakób wchodzi w płaszczu, młody.

  JAKÓB

  Pokój domowi temu.

  JUDASZ

  dźwigając głowę napółprzytomnie
  Pokój —
  380
  Kto zacz i czego chce?

  JAKÓB

  Spocznienia.

  JUDASZ

  Jest.

  JAKÓB

  Co jest z tobą?

  JUDASZ

  Nic.

  JAKÓB

  385
  Z kamienia
  nie poznasz śladu przeszłej nogi,
  ale nie z lica człowieczego.

  JUDASZ

  Dobrześ rzekł; poznasz nóg stąpanie
  po ludzkiem licu.

  JAKÓB

  390
  Żal uspokój
  i ciszę weź do serca twego.
  W wierzącym mieszka spokój błogi.

  JUDASZ

  W wierzącym? Wierzę w złość i zbrodnię,
  w grzechy i w grzechów pokaranie!…

  JAKÓB

  dotykając mu czoła
  395
  Głowa ci gorze — niech ochłodnie.
  Uderzyłć kto?

  JUDASZ

  Syn.

  JAKÓB

  A?!

  JUDASZ

  w rozdrażnieniu coraz większem
  Ja biłem —

  JAKÓB

  400
  Gdy winien —

  JUDASZ

  Jam bił me rodzice —

  JAKÓB

  A!?

  JUDASZ

  Mnie z kolei —

  JAKÓB

  Nie mów!

  JUDASZ

  405
  Drżysz?
  W pokrzywyś wszedł, chciałeś w winnicę
  W soczystem chciałeś, jesteś w zgniłem!
  Myślałeś ogród, a to gnój!…

  JAKÓB

  Ukój się bracie, bracie mój!…

  JUDASZ

  410
  Czyś ty rodzice swe katował
  i sam od dzieci swych był bit,
  że zwiesz mnie bratem?…

  JAKÓB

  kładzie mu rękę na ramieniu
  Bracie, cyt!
  Dotykam ręką — dźwignę wzwyż —

  JUDASZ

  415
  Jam dług miał spłacić — ukradł syn,
  com na dług jeden zaś pożyczył
  i com tu, o, za pasem schował —
  w dwie strony teraz dwie mam win —
  unosząc się
  w dwie strony teraz czynić rzecz!
  420
  Precz! Bom jest wściekły! Mówię: precz!
  jakby w szale
  Precz! Bym cię pasem nie oćwiczyl!!
  Precz!

  JAKÓB

  nie cofając się
  Bracie!

  JUDASZ

  Bratem jest mi Szatan!
  425
  Z nim jednym jestem jednej krwi!
  Pozdrowion bądź, jeżeliś on!

  JAKÓB

  Bracie, Jehowa —

  JUDASZ

  Z ludzi drwi!
  Na niebie siedzi utajony,
  430
  w ukryciu swój postawił tron,
  aby tem snadniej patrzeć mógł —
  a grzech żre ludzi, jak Lewiatan,
  a śmiech jest Boga grom czerwony,
  a żyje, kiedy żywych zmógł!
  435
  Szyderstwo jeno Jahwy duszą!
  Na szyd swój stworzył człeczy ród!
  Z Szatanem jest płomieniem zbratan!
  Szatan — Jehowa! Jahwe — Szatan!
  Za szyję jego ręce duszą!
  440
  Jak topór, żywo rąbie z nóg!
  Dymy ofiarne — piekła smród!
  pieni się.

  JAKÓB

  Tyś opętany od Demona!

  JUDASZ

  On szczęsny, gdy kto w bólach kona!
  Promienny, gdy w boleściach serca
  445
  człowiek się w krwawej glinie kurczy!
  O ojce moi! O ma żona!
  Wyrzutów, bólu straszny jad!
  O Jahwe, Jahwe, o szyderca!
  Człowieczy syn jest syn jaszczurczy!
  450
  Jam zbrodniarz — zbrodni pod nóż padł!…
  słania się i opada w tył, plecami o drzewo się opierając.

  JAKÓB

  Zmilcz!

  JUDASZ

  szalony, pokazuje na gardło
  Wszystkie lata ot, tu grzęzną —
  cały mojego życia wiek!…
  Pójdę — tam w lesie gałąź jest —
  455
  wynajdę gałąź tam uwięzną,
  tęgą — zawisnę —
  wyczerpany, dźwiga się, chce iść.

  JAKÓB

  Brałeś chrzest?!

  JUDASZ

  jakby nie słysząc
  I raz w spoczynku obym legł!…

  JAKÓB

  Pytam się: brałeś chrzest od Jana?!

  JUDASZ

  osłabły wybuchem
  460
  Była mi woda na grzbiet lana.
  Wszyscy szli, tom też poszedł razem.
  Prorok nauczał niedaleko.
  Myślałem: może spłynie z rzeką
  chwast zła i grzechu rodu mego,
  465
  lecz nie mknie z wodą, co jest głazem
  i nie zostałem zbawion złego…
  Lecz ktoś jest? Przecz mię pytasz? Jakie
  prawo twe pytać? Nie znam cię!

  JAKÓB

  uroczyście
  I jam cię nie znał, ale znał
  470
  Ten, co stworzenie zna wszelakie —
  gdy zechce: w owoc zmienia kał.

  JUDASZ

  uderzony mimo rozdrażnienia słowami Jakóba, z pewnem zdziwieniem, nieco frazesowo
  Mojżesz uczynił z laski węża —
  aza się drugi Mojżesz zrodził?

  JAKÓB

  kończąc uprzednie
  I ten mnie właśnie w drogę słał.
  z akcentem
  475
  a snadź, abym po nic nie chodził.

  JUDASZ

  By w owoc zmienić kał?

  JAKÓB

  By serce
  człowiecze znaleźć w poniewierce.

  JUDASZ

  wyczerpany, wpadając w dialektykę.
  Jesteś zbieraczem serc?

  JAKÓB

  480
  On z góry,
  kto słał mię, rzeszom mówił:
  „I odpuść nam nasze winy
  jako i my odpuszczamy
  naszym winowajcom”.

  JUDASZ

  485
  Który?

  JAKÓB

  Ten, który rzeszom mówił z góry:
  „Błogosławieni, którzy płaczą; albowiem
  będą pocieszeni. Błogosławieni
  pokój czyniący, albowiem
  490
  nazwani będą synami Bożymi”.

  JUDASZ

  do siebie, wyczerpany
  O co za straszne ciężkie dni…
  O co za straszny ciężki dzień…

  JAKÓB

  w przejęciu nauką
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:
  czyja się dusza pada, psowa,
  495
  czyja się dusza zsuwa w cień,
  czyjej się duszy chwycił grzyb,
  wziąwszy chleb w koszyk, nieco ryb,
  do Galilei niechaj spieszy,
  bo w Galilei wielkie dni
  500
  i wielka moc słyszącej rzeszy….

  JUDASZ

  nie rozumiejąc
  Nie tłomaczona mi twa mowa.

  JAKÓB

  Aby ci była tłomaczona,
  zaodziej płaszcz twój na ramiona,
  pójdź ze mną!

  JUDASZ

  505
  Dokąd?

  JAKÓB

  Ruń zielona.
  Niebieskie zioła i różane.
  Od słońca wody wysrebrzane.
  Od słońca obłok złotem jasny.
  510
  Kielichy kwiatów i pąkowie.
  Wszędy chleb, wszędy napój własny.
  Wszędy dom. Wszędy jest wezgłowie.

  JUDASZ

  Aza mi prawisz zaś o raju?

  JAKÓB

  Aza nie jesteś z cierpień kraju?

  JUDASZ

  515
  Aza jest raj od Boga dany?

  JAKÓB

  Aza nie we krwi twoje rany?

  JUDASZ

  Aza lekarstwo obiecujesz?

  JAKÓB

  Aza swej studni sam nie trujesz?

  JUDASZ

  Azaś wysłannnik do mnie Boży?

  JAKÓB

  520
  Aza się żywot twój nie sroży
  przeciw cię?

  JUDASZ

  Mów: raj.

  JAKÓB

  Jest na ziemi.

  JUDASZ

  Gdzie?

  JAKÓB

  525
  Pójdź.

  JUDASZ

  Jest cisza?

  JAKÓB

  Jest. Podziemi.

  JUDASZ

  Jest sen?

  JAKÓB

  Jest. Nieba.

  JUDASZ

  530
  Jest wesele?

  JAKÓB

  Jest. Dzieci.

  JUDASZ

  Wróg jest?

  JAKÓB

  Jest. Przy ciele.

  JUDASZ

  Dusza?

  JAKÓB

  535
  Błyszczenie.

  JUDASZ

  Jakoż z domu —

  JAKÓB

  Dom jest złoczyństwa i jest sromu.

  JUDASZ

  Domy odlecieć —

  JAKÓB

  Jak orłowie —

  JUDASZ

  540
  Twarz odwracając —

  JAKÓB

  W niebo twarz!

  JUDASZ

  Kędy raj wróżbisz?

  JAKÓB

  Imię znasz?

  JUDASZ

  Imię?

  JAKÓB

  545
  Który skarb zamknął w słowie,
  który naucza ludu rzesze.

  JUDASZ

  Jan?

  JAKÓB

  Większy.

  JUDASZ

  Mów!

  JAKÓB

  550
  Wokoło lud.
  On, siedząc jasny, jako cud,
  kędy nad wodą, gdzie przy strzesze,
  na wzgórzu, w cieniu fig, w winnicy,
  czasem w miasteczku gdzie w ulicy,
  555
  w rzeźwy poranek, w późny chłód
  Królestwo Boże opowiada.

  JUDASZ

  Królestwo Boże?

  JAKÓB

  Słucha lud.
  Słowo po słowie tak upada,
  560
  jak między wróblów ziarno prosa,
  jak otrząs wiśni gdy się czyni,
  jak spadła na pustyni —
  i otwierają się niebiosa
  gdzie Boga widzą oczy ludzi!…

  JUDASZ

  nieufnie, matowo
  565
  A cóż ze snu takiego budzi?

  JAKÓB

  Błogość serdeczna, jako woda
  kryniczna rano —

  JUDASZ

  Imię jego?

  JAKÓB

  Święte.

  JUDASZ

  570
  Tyś co?

  JAKÓB

  Uczeń posłany —
  słychać bębnienie
  Co to? tam bębnią?
  Widać zbliżającą się Adę w worze, Lamecha i grupę ludzi.
  Orszak idzie —

  JUDASZ

  słoniąc oczy
  O hańbo! Bólu! O mój wstydzie!

  JAKÓB

  575
  Dziewczynę wiodą — dziewka młoda —

  JUDASZ

  Ha!
  chce biec ku Adzie — zatrzymuje się
  Pójdź!!

  JAKÓB

  Gdzie?

  JUDASZ

  Tam!
  580
  Do raju!
  nagle rzucając się ku tłumowi
  Łotry! Ja nie dam!
  Dziecko me! Łotry!
  Lamech i inni odtrącają go
  rzuca się ponownie
  Psy! Pogany!!!
  Lamech chwyta go z tyłu za ręce i przytrzymuje — tłum z wrzaskiem przechodzi — wchodzi Ebal.

  SCENA V

  Judasz, Jakób, Lamech, Ebal.

  JUDASZ

  do Lamecha
  Puść!!

  LAMECH

  spokojnie
  585
  Stój, aniele pozłacany.

  JUDASZ

  Córka ma! Córka! Ja nie dam
  hańbić!

  EBAL

  wsuwa się. Ryży. Przygarbiony
  Przepraszam.

  JUDASZ

  do niego
  Precz! Zabiję!

  EBAL

  poruzumiewa się oczami z Lamechem, uspokojony, tłomacząc Jakóbowi
  590
  Przepraszam. Ja tu po trzy srebrne —

  JUDASZ

  Precz!

  EBAL

  Czemu? Ja zawołam straży!
  do Jakóba.
  Winien —

  JAKÓB

  Wiem

  EBAL

  595
  Grozić się tu waży!
  podnosząc głos
  Niech naprzód odda co jest czyje!

  JAKÓB

  On odda.
  do Lamecha
  Puść go.

  LAMECH

  Nie.

  JUDASZ

  do Ebala
  600
  Weź dom!
  I wszystkie sprzęty! I mój srom,
  jeżeli ci się przyda na co!
  Weź! Za trzy srebrne ci zapłacą!
  do Lamecha
  Ty precz!
  wyrwawszy się
  605
  bo czaszkę ci rozbiję!
  odtrącając Lamecha
  Pachołku podły!
  Ebal przestraszony cofa się, Lamech odskakuje.
  O me córy!
  O syn mój! Hańba!… piekieł dym!
  Oczy wyżera — pierś zadusza —
  610
  wszystko dym. Kędy są niebiosa?
  Kędy jest raj i ten co w nim?
  Kędy jest głos mówiący z góry:
  do Jakóba
  Odpuść nam winy, jako i my?
  Kędy kał grzechu zrzuca dusza?
  615
  Kędy jest słowo, jako rosa?
  Kędy jest wszystko nie jak dymy?
  do Ebala
  Weź dom! Za srebrne wsadź do trzosa!
  do Lamecha, który stoi nie wiedząc co zrobić
  Bądź zdrów!
  chwyta Jakóba za rękę
  Ja idę z nim!
  Wybiega, ciągnąc Jakóba.

  AKT DRUGI

  Przed zachodem słońca pod miasteczkiem. Na lewo niewielka chata podleśna z oknem zamkniętem, za nią zarośla, dalej las. Pośrodku i na prawo plac podmiejski targowy wolny. W głębi za nim las.

  SCENA I

  Uczniowie w liczbie jedenastu i Judasz. Wszyscy mają płaszcze. Na lewo sceny. Przed nimi mały ogienek z drewek. Jan śpi.

  PIOTR

  620
  Cudna noc była. Słońce wstanie
  niedługo.

  MATEUSZ

  Nie wiem, czyli budzić Pana?

  PIOTR

  Nie. Niech śpi. Tak mi miłe jego spanie
  jak kwiat woniący.

  ANDRZEJ

  625
  Mnie się zawdy zdaje
  gdy śpi, że wtedy duch Jego powstaje
  i w niebo wraca. Uważcie, że z rana,
  gdy się obudzi, w oczach Jego błyska
  blask, co go ziemia w oczach nie zapala.

  MATEUSZ

  630
  Jak gwiazda, co się o świcie oddala,
  błękitnem światłem świeci w czystej studni.

  PIOTR

  do jednego z Uczniów, podrzucając mu drewka
  Suchutkie drewka… Dorzuć do ogniska…

  JUDASZ

  do Jakóba
  Niedługo się tu zaludni.

  JAKÓB

  z uśmiechem
  Już ci pachnie z targowiska?

  JUDASZ

  635
  Praca mi się w rękach spala
  jakby ogień buchał z ręki!
  Zda mi się, że dźwignę górę,
  takim silny!

  JAKÓB

  Bogu dzięki,
  640
  żeś odżył tu pośród nas.

  JUDASZ

  żywo
  Niech przeklętym będzie czas!…
  na znak ręką Jakóba
  Przeinaczę mą naturę,
  pośród świętych będę święty!…

  JAKÓB

  Porówna się ze zwierzęty,
  645
  co ryczą z gniewu w pustyni,
  kto przeklina.

  JUDASZ

  Czart to czyni
  w człowieku…
  zamyśla się.

  JAKÓB

  Co myślisz?

  JUDASZ

  650
  At — —
  myśl o domu…
  Kręci się świat…

  JAKÓB

  Dom był przekleństwa i sromu.

  JUDASZ

  Z nienacka nadleci myśl…

  JAKÓB

  655
  Precz
  odegnaj.

  JUDASZ

  Gdybym mógł miecz
  pochwycić i przeciąć węzły
  co z dawnym żywotem wiążą…
  660
  Tak, jak gdyby nogi grzęzły
  i ciało ku ziemi ciążą,
  gdy dusza skrzydeł dostała…

  JAKÓB

  Potrzeba wyjść duszą z ciała,
  jak Jan.

  JUDASZ

  665
  Są takie godziny — —
  są inne…
  Kupię dziś grochu,
  daktyli, czosnku po trochu,
  kołaczy…
  670
  Są takie godziny…
  Wczoraj, wiesz, posłał mię Pan —
  spotkałem Helkiasza syny:
  chcę mówić, co każe Pan —
  urwał się głos…
  675
  Chwytam słowo,
  zaczynam znowu — na nowo,
  aby odpuszczali winy,
  aby, niosąc wody dzban,
  spragnionego napoili
  680
  wprzód, zanim by sami pili —
  więzgnie słowo… rwie się wpół…
  ginie w ustach…

  JAKÓB

  Ciążyć dom.
  Życie dawne. Czas wyzwoli
  685
  i staniesz się jako łom
  w Pańskiej ręce, abyś kuł
  w opoczystem ludzkich dusz
  Pańskiemu posłaniu gwoli.
  Jan budzi się, siada na ziemi, gdzie spał.

  JUDASZ

  I Jan się obudził już.
  690
  Pośród nas on jako róża
  czerwona, lub żagiew ognia.
  I wonie i płonie razem.

  JAKÓB

  Ducha jego Pan rozognia,
  wichry myśli Pan rozchmurza,
  695
  zaświat mu staje obrazem…

  JAN

  ujmującej, zdolnej jednak grozy powierzchowności młodzieniec
  Świta…

  PIOTR

  JAN

  Kędym był…
  Czy to wy?… To Galileja
  ta ziem?…

  JAKÓB

  700
  Śniłeś bracie?

  JAN

  Śnił…
  Oto
  śniła mi się chmur zawieja,
  skłębione morze chmur…
  705
  Widziałem: orzeł z głową złotą
  przelatał — w poprzecz — chmur…
  Jam stał na szczycie — pode mną, w dół,
  otchłań — w mgłach ginął mur
  skały, co biegła w dół…
  710
  Rozwarta przepaść… Jam czuł
  martwy wiew z głębi — mrożący kość…
  I czułem skrzydeł orła wiew…
  Naprzeciw rozdarły się mgły —
  blask żółty począł róść —
  715
  jawił się lew — —
  pół-lew, pół-wąż,
  z lica pół-wąż, pół-mąż…

  PIOTR

  kiwając głową
  Janowe sny…

  JAN

  Rzucił się w przepaść — w mgły —
  720
  szponami orła chwycił —
  za pierś —
  widziałem bój — —
  orlą krwią jęzor sycił —
  świat grzmiał… Krwi zdrój
  725
  lał się w przepaść… W noc…
  Trwał bój…
  Jam stał
  bez ruchu, zda się w kloc
  kamienny zmienion…
  730
  Orzeł padł…
  Wraz z lwem…
  Przepaść zagrzmiała…
  W posadach drżał
  świat…
  735
  Pode mną skała
  zawisła.

  PIOTR

  Janowe sny…

  JAN

  Ocknąłem się… Pan jeszcze śpi?

  PIOTR

  Tak.

  JUDASZ

  740
  Słuchałem drżący —

  JAN

  spojrzawszy nań mimo woli
  Z lica pół-mąż, pół-wąż…

  ANDRZEJ

  Dzień będzie dzisiaj gorący.

  PIOTR

  do Jana
  Sny nawiedzają cię wciąż —
  trawią cię.

  JAN

  745
  Głowa jest moja
  jak wieża pośród chmur zwoja…

  JUDASZ

  do Jakóba
  Sen dziwny… Straszny…
  z wymusem
  Ach! Jak
  błogo tu — w lesie… Tam ptak
  750
  na drzewie świergoce nam…
  Tam synogarlic para
  leci — o tam…
  przechodząc z wymusu w szczerość
  Szczęście tu mieszka,
  wśród nas…
  755
  Gdy zbieram do mieszka
  grosze, za które was żywię:
  myślę: o jak to szczęśliwie!
  człowiek się o nic nie stara,
  żyje pół w raju żywotem
  760
  uniesion słowem Pańskiem
  i Pańską obecnością:
  tonie we świetle złotem,
  w świetle niebiańskiem,
  gorze światłością —
  765
  Zaiste — szczęście jest z nami!…

  PIOTR

  Oto przekupnie z warzywami,
  dzienny gwar…
  Od prawej strony na plac nadchodzą przekupnie obojej płci, z koszami w rękach i toczonymi na wózkach. Rozstawiają je. Napływa ludność kupująca. Tymczasem rozedniało zupełnie.

  JAKÓB

  do Judasza
  Pójdź na zakup.

  PIOTR

  Wszystkiego, co trzeba, nakup,
  770
  nie wiem gdzie Pan nas zwróci.
  wskazując
  Widzę tam pewnej dobroci
  dynie.
  Judasz bierze koszyki i zbliża się do przekupniów. Uczniowie powstają.

  PIOTR

  Pan śpi. Jest czas.
  Pójdźmy na chwilę w ten las —
  775
  pomodlić się.
  Odchodzą.

  SCENA II

  Targ ogólny.

  JUDASZ

  do najbliższego przekupnia
  Dzień dobry!

  PRZEKUPIEŃ

  Dzień dobry ci.

  JUDASZ

  Masz świeże jarzyny?

  PRZEKUPIEŃ

  Pi!
  780
  Cóż myślisz, że mi zostały
  od wczoraj?!
  wskazując towar
  Mam ogród cały!

  JUDASZ

  Wiele za czosnek chcesz?

  PRZEKUPIEŃ

  Pięć groszy.

  JUDASZ

  785
  Dwa.

  PRZEKUPIEŃ

  O wa!
  do drugiego
  Dwa!
  drugi kiwa głową.

  JUDASZ

  No wiele?
  przekupień macha lekceważąco ręką
  Trzy?
  790
  No?

  PRZEKUPIEŃ

  Powiedziałem.

  JUDASZ

  Pięć?! Za to nic?! Za tę wiązę!
  Za pięć groszy fig gałązkę!

  PRZEKUPIEŃ

  To nie kup! Kto ci każe!

  JUDASZ

  795
  Trzy!

  PRZEKUPIEŃ

  Nie!

  JUDASZ

  Cztery, dałem.

  PRZEKUPIEŃ

  Nie!

  DZIEWCZYNA Z LUDU

  Idą kuglarze!
  800
  O!
  Nadchodzi kilku kuglarzy ludowych. Jeden gra na flecie.

  INNY Z LUDU

  pokazując błazna
  Jak śmiesznie podryga ciałem!

  JUDASZ

  Cztery!

  PRZEKUPIEŃ

  Nie!

  JUDASZ

  Niech cię Szatani!

  PRZEKUPIEŃ

  805
  Niech ciebie!

  PRZEKUPKA

  Cygani,
  jeszcze klnie!

  JUDASZ

  Ja cyganię?! Ja?!

  INNY PRZEKUPIEŃ

  śmiejąc się
  Kręcisz, jak biczem po wodzie!
  810
  Dość na cię spojrzeć!

  JUDASZ

  gwałtownie
  Ty!! A!!
  miarkując się
  Drzeć się nie chcę dać!

  DZIEWCZYNA

  Cicho! Cicho! Będą grać!

  KTOŚ Z TŁUMU

  Sztuki będą pokazywać!

  JUDASZ

  815
  U tej marchwi śmierdzi nać!
  Nie chcę!

  PRZEKUPIEŃ

  Bodajś w takim smrodzie
  całe życie…

  SCENA III

  Ciż sami. Szalona, trzej młodzieńcy. Szalona młoda, piękna, ubrana strojnie i wykwintnie. Młodzieniec jeden Rzymianin, drugi Assyryjczyk, trzeci Egipcjanin. Bogato i wytwornie ubrani.

  PRZEKUPKA

  do sąsiadki
  Patrz — idzie ta drań — wstyd! rano!

  DRUGA

  820
  Idzie spać!

  SZALONA

  Świeże daktyle,
  figi — a! jest i muzyka!
  Dobrze, będą nam przygrywać!…

  PRZEKUPKA

  Wieleś miała w nocy?

  SZALONA

  śmiejąc się
  825
  Pięciu!

  PRZEKUPKA

  Ja myślałam, że dziesięciu!

  SZALONA

  śmiejąc się
  I to się trafiało już —
  Potrafię i drugie tyle — —

  II PRZEKUPKA

  do pierwszej
  Nie mów z nią! z tą…

  SZALONA

  830
  Świeże róże, świeże figi — —
  świeże słońce — świeży dzień!
  Judasz spostrzega Szaloną — zapomina się

  PRZEKUPIEŃ

  No! Bierzesz daktyle — nie?

  SZALONA

  Świeże róże! Świeży dzień!

  PRZEKUPIEŃ

  Zgłupiał!
  ciągnie Judasza za rękaw, ten mimo woli wstrząsa ręką
  835
  Będziesz kupował na migi?
  Zgłupiał naraz…

  JUDASZ

  Nie szarp mnie.

  PRZEKUPIEŃ

  Bierzesz daktyl?

  JUDASZ

  nieprzytomnie
  Wiele?

  PRZEKUPIEŃ

  840
  Groszy sześć.
  Ośm dał — zgłupiał…
  do sąsiada
  O czosnek się targował,
  a przy daktylach darował —
  zgłupiał…

  SZALONA

  845
  Wieńce pleść!
  Wiecie co? Będziem sprzedawać!
  Więcej kwiatów, lilij, róż!
  Kwiatów! Kwiatów! Kwiatów dawać!
  Chcę utonąć w kwiatach cała,
  850
  jak kuropatwa wśród zbóż,
  i świecić ciałem przez kwiaty,
  w kwiatach świecić kwiatem ciała
  jak gwiazda w morzu spłoniona,
  jak dyjament przez szkarłaty,
  855
  jak przez kobiet sto tysięcy
  błyszczy się Pani Szalona!
  Kto chce wieńcy! wieńcy! wieńcy!

  I PRZEKUPKA

  Od Szatanów opętana —

  II PRZEKUPKA

  Suka!

  III PRZEKUPKA

  860
  Gzi się! Jak się gzi!

  I PRZEKUPIEŃ

  chwytając pieniądz rzucony przez Szaloną
  Srebrniaka rzuciła mi —

  SZALONA

  Hollaho! Hallo! Hollaho!
  Dajcie wina na śniadanie!
  Daktyli, fig — będziem jeść!
  865
  Płynu z pomarańczy w dzbanie!
  Kwiatów! Kwiatów! Wiele stanie!
  Wiele stanie: kwiatów znieść!
  Przez noc całą miłowanie!
  Przez dzień cały róże pleść!

  II PRZEKUPIEŃ

  870
  Suka…

  III PRZEKUPIEŃ

  Jak się gzi —

  SZALONA

  Hej tam!
  Grać! A żywo!
  dookoła rzucając kwiaty
  Róże dam!
  śmiejąc się do Rzymianina
  875
  Tym za darmo — a ty płać!…

  I PRZEKUPKA

  Ja jej pójdę w gębę dać!
  Gorszy!

  II PRZEKUPKA

  Płaci jak królowa.

  III PRZEKUPKA

  Lekko zarabia i chowa…

  I PRZEKUPKA

  880
  Zgnije kiedyś…

  SZALONA

  do jakiegoś przechodnia
  A ty chcesz?
  Ah! Przeraził się, jak zwierz!
  Hahahaha! Zląkł się!… Cóż?
  Mnie przeląkłeś się, czy róż?
  885
  Każdy bierze —
  rzuca kwiaty, wszyscy chwytają
  a ty co?!…
  Ach! Popląsać chęć mnie bierze!

  PRZEKUPKI

  Siedm szatanów! Siedm szatanów!

  SZALONA

  Chce mi się szaleństwa, tanów!
  okręca się
  890
  Lalaho!
  Lalaho! Lalaho! Z drogi!!
  Assyryi i Syryi bogi!
  Mithry, Isthary, Baale,
  Izydy, Jowisze — z drogi!
  895
  Promienna, Bezcenna w szale!
  Depce człowieka i bogi!
  Krasa, kwiatami owiana!
  Światło, kochanka Szatana!!…
  Lalaho! Lalaho!!
  chwyta przekupnia, okręca nim, rzuca
  900
  Precz!
  chwyta innego
  Precz!
  wiruje sama sypiąc kwiaty z rozwianemi złotemi włosami. Spostrzega Judasza, który stoi osłupiały, zatrzymuje się.
  A!!
  do młodzieńców
  Wilk, człowiek wąż, sowa, lew,
  czy wszystko w człowieku wraz?!
  905
  Ktoś jest?
  Judasz milczy
  Ktoś jest? Mów!
  do otoczenia
  Niemowa?

  I PRZEKUPIEŃ

  Dobrze się o czosnek kłócił.

  SZALONA

  Jak cię zwą? Gdzie taki siew
  910
  wzrósł? Chyba nie pośród nas
  w Galilei? Piekłoś rzucił,
  czyli dążysz tam, jak sowa
  widny i milczący człeku?

  JUDASZ

  drżąc od wrażenia
  Jestem z Keriothu, dzień
  915
  drogi od Hebron miasta…

  SZALONA

  Mów! Zali jest ziemi niewiasta
  co na mnie rzuci swój cień?
  Zali w Keriocie lub Hebronie
  widziałeś taką biel łona
  920
  i zaliś widział na łonie,
  że lilia z zazdrości kona?
  Zaliś nad temi miastami
  widział błękity w purpurze,
  gdy oczy wzniosę ku górze
  925
  i niebo przyćmię oczami,
  aby ze wstydu gorzało?
  Zali widziałeś tam ciało
  pełne tak cudnych tajemnic,
  że groby Assyryi ciemnic
  930
  szepcą do siebie nieśmiało,
  że one większych nie mają?
  Zali widziałeś gdzie włosy
  gęste, jak piaski pustynne,
  wśród których na każdym włosie
  935
  jednego człowieka losy
  jak łzy na rzęsach zwisają?
  I usta takie niewinne
  jak jad wężowy na rosie?
  Widziałeś? Mów!

  JUDASZ

  940
  Nie!

  SZALONA

  I cóż na mnie patrzysz tak?
  Czym ja żmija, a tyś ptak?
  do młodzieńców
  Patrzcie, co za dziwny stwór!
  To potwór! To z piekieł czart!
  945
  Mów człowieku! coś ty wart?
  Czemeś?

  JUDASZ

  Jestem…

  SZALONA

  Jesteś kto?
  Satyr? Zali przybył z gór
  950
  i gajów laurowych Idy
  z fletem lasów greckich bóg,
  koźlej brody, koźlich nóg
  wiodąc dziką rzeszę swą?
  uderza go dłonią w pierś
  I tyś Satyr? Haha! Hola!
  955
  Dzika chwyta mnie swawola —
  na Astarte! pierś Izydy!
  biodro Wenus! Devów sto!
  Gdyś ty Satyr, łowca ciał:
  jam Nimfa! Bachantek szał!
  960
  Goń mnie! Ha!
  chwyta Judasza za rękę jak szalona i ciągnie za sobą w las.
  Na Afrodytę!
  Goń, aż pot się będzie lał!
  Jam Nimfa! Ha!…
  wybiega w las, ciągnąc za sobą Judasza.
  Zasłona spada.
  Zasłona się podnosi.

  SCENA IV

  Plac pusty. Uczniowie oprócz Judasza.

  PIOTR

  Już południe.
  965
  Gdzie Judasz? Ot jego kosz.
  Kupił za niemały grosz.
  do Andrzeja
  Bracie — czy gadałeś z Panem,
  przyszedłszy wprzód?

  ANDRZEJ

  Są zakryte
  970
  myśli Pańskie. Nie rzekł nic,
  choć mnie ujrzał; zszedł pod studnię,
  obmył milcząc twarz i szyję
  i ogarnął włosy z lic,
  poczem powrócił do chaty
  975
  milczący.

  PIOTR

  Nie zgadną czyje
  myśli, co ducha przenika
  Bożego Syna.

  JAN

  Skrzydlaty
  980
  duch leci, jak gołębica
  nad polami, z oczu znika
  jak gołąb w obłoku.

  PIOTR

  Trudno
  pojąć, co z Judą?… Bezludno
  985
  wszędy, targ dawno skończony —

  JAN

  Duch leci jak błyskawica
  nad morzami… jako woda
  w fałach rzeki.
  Judasz ukazuje się z lasu.
  Judasz idzie!
  990
  Gdzieś był bracie?… Jak strudzony!…
  Spotkałać jaka przygoda?

  JUDASZ

  do siebie
  O klątwa!… Hańbo!… O wstydzie!…

  PIOTR

  Kędyś bywał?

  JUDASZ

  Z tamtej strony
  995
  szukałem…

  PIOTR

  My zamodleni
  szli, aż w lesie na polanie,
  gdyśmy siedli, gorejące
  uśpiło nas wszystkich słońce.
  1000
  Pierwszy Andrzej wstał.

  JUDASZ

  Jam szukał,
  zabiegłem het — głośnom hukał
  po lesie —

  JAKÓB

  uchylając drzwi chaty
  Posiądźmy w sieni.
  1005
  Słońce prażyć nie przestanie.
  Uczniowie wchodzą do sieni.

  SCENA V

  Judasz, Nieznany.

  JUDASZ

  O klątwa!… O hańbo!… O wstydzie!…
  Nieznany pojawia się nagle. Wysoki, owity w płaszcz czarny tkany w złote gwiazdy. Twarz mroczna. Na głowie wieniec czarnych róż.

  NIEZNANY

  Zali tak?
  Staje się nagle ciemno.

  JUDASZ

  przerażony
  Ktoś jest?!

  NIEZNANY

  Przechodzień.

  JUDASZ

  1010
  Nie zbliżaj się!

  NIEZNANY

  Czemu?

  JUDASZ

  Zbrodzień!

  NIEZNANY

  A ty?

  JUDASZ

  Ty wiesz?!…

  NIEZNANY

  1015
  Co?

  JUDASZ

  Nic…

  NIEZNANY

  Czemu?
  pytasz zatem?

  JUDASZ

  Widziałeś?

  NIEZNANY

  1020
  Co?

  JUDASZ

  Tak: co?…

  NIEZNANY

  Grzech?

  JUDASZ

  Grzech?

  NIEZNANY

  Ktoś ty?

  JUDASZ

  1025
  Jam Judasz, z Keriothu…

  NIEZNANY

  Poseł
  Mistrza…

  JUDASZ

  Ty wiesz?…

  NIEZNANY

  Wrogi złemu —

  JUDASZ

  chce krzyczeć, lecz głos nie wychodzi mu z ust
  1030
  Ktoś jest?! Ktoś ty?! Ktoś ty!? Kto?!…
  Ktoś jest?!

  NIEZNANY

  Krzyk nie zwabi cichy…
  Płyniesz — ale łódź bez wioseł…

  JUDASZ

  Ha!…
  chce uciekać ku chacie, lecz kroku zrobić nie może
  1035
  Jezu!…

  NIEZNANY

  Jeszcze się nie spełniło…

  JUDASZ

  zmiażdżony w duszy przemocą Nieznanego
  Co?…

  NIEZNANY

  Co się spełni…

  JUDASZ

  błagalnie
  Jam lichy,
  1040
  nędzny robak — puść mię —

  NIEZNANY

  Nie!…
  Rozjaśnia się.

  JUDASZ

  woła głośno
  Klątwa na mnie!!
  Obcy znika.

  SCENA VI

  Judasz, Uczniowie wychodzą z chaty.

  PIOTR

  Co się stało?

  JUDASZ

  To wy?!…
  opanowując się
  1045
  Wilk!

  PIOTR

  zdumiony
  Wilk? Tu?

  JUDASZ

  Przelatał…

  JAN

  Lecz wołałeś: „klątwa na mię”?

  JUDASZ

  patrząc na Jana złowrogo
  Kląłem nań, na wilka…

  JAN

  do Jakóba.
  1050
  Kłamie.

  PIOTR

  Tu? Wilk? A to chodzi śmiało!
  W pobliż ludzi — w biały dzień!…

  ANDRZEJ

  Spłatał
  gdzie może sztuczkę jakową
  1055
  i tu zbiegł ścigany psami —

  JAN

  do Jakóba
  Słyszałem wyraźnie słowo —
  tu nie był zwierz —

  JAKÓB

  do Jana
  Więc kto?

  ANDRZEJ

  do Judasza
  Mami
  1060
  czasem w oczach upał zbytni —

  JUDASZ

  chwyta kosz, siląc się na humor
  Hej! Tu czosnek! Tu chleb żytni!
  Zielonego grochu strąki —
  figi — kołacz z słodkiej mąki —
  częstuje, siląc się panować nad sobą.

  ANDRZEJ

  Panu się przerwać nie godzi?

  JAN

  1065
  Kto ducha kradnie, jest złodziej
  gorszy, niż kto skarb ukradnie,
  bo skarb przywrócić jest snadnie,
  lecz duch skradziony nie wraca.

  JUDASZ

  Mówisz?

  JAN

  1070
  Mówię: próżna praca,
  kto jest rozrzutnikiem ducha.

  JUDASZ

  Odrasta i trawa sucha.

  JAN

  Lecz nie wzrośnie wypalona.

  JUDASZ

  Gdyby była z nowa siana —

  JAN

  1075
  Z nowa byłaby wyrwana,
  jeśli miejsce jest przeklęte.

  JUDASZ

  Święty czyni miejsce święte.

  JAN

  Święty przeklina, co czarta.

  JUDASZ

  Dusza w pokucie uparta.

  JAN

  1080
  Dusza grzesząca zgubiona.

  PIOTR

  Nie jest grzech bez przebaczenia.

  JAN

  Demona jest, co Demona!

  PIOTR

  Z ręki Boskiej piekło wstało.

  JUDASZ

  I grzech wstał z Boskiego tchnienia,
  1085
  gdy wszystko z Boga powstało.

  JAN

  Piekło powstało z Szatana!

  JUDASZ

  Lecz Szatana stworzył Bóg!

  JAN

  w uniesieniu
  By go w otchłań strącić mógł!
  Aby walka była Złego
  1090
  z Dobrem i Dobra zwycięztwo!
  Aby była moc i męstwo!
  Aby był bój i Hosanna!
  Aby był tryumf i chwała!
  By ziemia w posadach drżała
  1095
  i po piorunowej nocy
  by wstała zorza poranna!

  JUDASZ

  z udaną i zarazem prawdziwą złą pokorą
  Mówisz, jak mówią prorocy —

  JAN

  mierząc go wzrokiem
  Mówisz, jak mówią wątpiący!

  JAKÓB

  do Jana
  Bracie!

  JUDASZ

  oburzony
  1100
  Jam w wierze gorący
  jak wy! Wierzę w Boga! Więcej
  nie wierzył nikt!!

  PIOTR

  surowo do Jana i Judasza
  Dość.

  JAKÓB

  Młodzieńcy
  1105
  jakowiś…

  SCENA VII

  Ciż sami. Trzech młodzieńców z otoczenia Szalonej. — Judasz zakrywa twarz.

  MŁODZIENIEC I

  Powiedzcie, proszę,
  nie widzieliście kobiety?

  PIOTR

  Jakiej?

  MŁODZIENIEC II

  Szalonej.

  MŁODZIENIEC I

  1110
  Uciekła
  w las —

  PIOTR

  Szalona?

  MŁODZIENIEC III

  Diable łoszę!

  MŁODZIENIEC I

  I człeka z sobą powlekła.
  Judasz kryje twarz jeszcze lepiej.

  PIOTR

  1115
  Młoda?

  SCENA VIII

  Ciż sami. Szalona wychodzi z lasu. Judasz spostrzegłszy ją powstaje szybko i cofa się za ścianę chaty.

  SZALONA

  do młodzieńców
  Haha! Szukacie?
  Otom jest! W godowej szacie!
  Nimfa z satyrem po ślubie!
  Otom jest! Skrzydła cherubie
  1120
  obimały pierś włochatą —
  szalony, szalony sen — —
  Mithrze dwa pawie dam za to
  białe i hen, z morskich den,
  dwa sznury pereł bezcenne —

  JAN

  powstając
  1125
  Pójdź precz, nierządna! W Gehennę!!

  SZALONA

  zdumiona
  Ten kto?
  Jak patrzy — źrenice
  u niego: to błyskawice —
  gorzą — jak oczy orła — ha!
  1130
  myślisz, że ci się zlęknę?!
  Ty orła masz oczy — jak piękne!!
  Patrz w twarz!! Czy oko me drga?!
  Czy drży przed tobą?! Potęgi!
  Oto się mierzy świat z światem!
  1135
  Grom z tęczą!
  Tniesz mieczem twych źrenic? Ja kwiatem!
  Tniesz czołem? Ja łonem! Na wstęgi
  twych spojrzeń płomienie palące
  ja rzucam mych blasków tysiące —
  1140
  pochłonę!!…
  postępuje naprzód
  Czy słyszysz, jak dźwięczą
  spojrzenia ócz naszych krzyż w krzyż?!
  Ustąpisz!!… Krok ku mnie się zbliż!
  Ustąpisz!!…
  1145
  Na pomoc, Szatanie!
  Ja muszę pokonać! Szatanie!
  Szatanie! Szatanie! Szatanie!
  Uczniowie cofają się przerażeni. Młodzieńcy stoją bezradni. Jan ze skrzyżowanemi rękoma na piersiach patrzy płomieniami w oczy Szalonej. Uchyla się okno chaty i wysuwa się z niej biała ręka, skierowana ku Szalonej.

  SZALONA

  ujrzawszy rękę cofa się i pada w tył z krzykiem.
  A!!…
  Zasłona spada.

  AKT TRZECI

  Ogród cienisty. W głębi dom namalowany na zasłonie, która się może podnieść. Kwiaty, drzewa. Pod grubym pniem ławka. Pora pod zachód słońca.

  SCENA I

  Nun i Hul siedzą na trawie jedząc bób.

  NUN

  starszy, lepiej odziany
  1149

  Jakoś nie widać tych gościów, co u nasz mają być dzisiaj.

  HUL

  młodszy, parobek ze wsi, mówi po chłopsku
  1150

  A któs to ma być?

  NUN

  1151

  A cóż cię to nasza pani nie objaśniła, kiedy cię pożyczała od pana Jorobaama na dzisiaj?

  HUL

  1152

  Nie.

  NUN

  1153

  He! Żebyś ty wiedział!… W czałej okolicy tylko u nasz takie goście bywają! Aż oczy bolą!

  HUL

  1154

  A któs to taki?

  NUN

  1155

  Pan Syn Boży i uczniowie jego.

  HUL

  rozdziawia gębę nie rozumiejąc
  1156

  Eee…

  NUN

  1157

  Ma się wiedzieć!

  HUL

  gapiowato
  1158

  Jakże on wyglądo? Wielgi?

  NUN

  1159

  Głupiś. Nie twoja głowa w tem. Nasze państwo ma wyszokie sztosonki. Panna mieszkała długie czaszy w Jerozolimie. Tam dopiero! Bywali tam panowie rzymscy, greccy, perszcy, aszyryjszcy, szyryjszcy, egipszcy — aż oczy bolały! To ci nieraz powiem brachu, moja pani, niby nasza pani, nieraz mnie tam poszyłała z lisztem — bo niby się turbowała bardzo o naszą pannę, ale to już przeszło — bo nasza panna — wiesz, niby tego ten, oho! — aż oczy bolały! To byli bogaci panowie! A nasza panna to ci z nimi po perszku, szyryjsku, po rzymsku — to ci tak trzepała, jak ja tu do ciebie mówię! Hoho! Nie w kij dmuchał! Edukaczja! Ale to się wszystko zmieniło. Panna teraz jak święta. O czemże to ja chciałem mówić? Ehe! Pytałeś mi się, czy Pan Syn Boży wielki? A ja ci powiedziałem, żeś głupi. Słuśniem ci powiedział.

  HUL

  1160

  Moze, ale bez co?

  NUN

  1161

  „Bez co?” „Bez co?” Mówi się: cemu? „Bez to”, żeś się pytał. Pan Syn Boży taki jest, jak ty i ja. Ani więksy, ani mniejszy. Ino, że patrzeć nań — aż oczy bolą!

  HUL

  1162

  Bbe — — cemu?

  NUN

  1163

  Uwidzisz.

  zamyśla się
  1164

  Hm… Żeby to do nasz szam pan prekurator Pilatusz Poncziusz — albo szam pan arczykapłan Kaifas przyszedł — ciekawość, ktoby na pierwszem miejszczu siedział? Czy Pan Syn Boży, czy pan prekurator Pilatusz na ten przykład, albo na ten przykład pan arczykapłan, czy Pan Syn Boży?

  HUL

  1165

  Tak się pise: Syn Bozy?

  NUN

  1166

  Głupiś. Tak Go nazywa moje pańsztwo. Ale — hm — kto by na pierwszem miejszczu siedział? Zawsze to, choć osoba niezwyczajna, ale co prekurator, to prekurator, a jeszcze rzymski! Albo i arczykapłan… Musieliby się państwo dobrze namyśleć… A ty co myślis?

  HUL

  1167

  Co myślę? Niby względem tego, kto by na pierwsem miejscu za stołem siedział? Ja myślę, ze ten, co by se na niem pierwsy siad.

  NUN

  1168

  Głupiś. Ale kogo by posadzić trzeba? W tem rzecz.

  HUL

  1169

  W tem rzec? Niby Pana Syna Bożego, cy pana prekuratora, abo pana arcykapłana? He, cłeku, Pan Bóg daleko, a prekurator i arcykapłan blisko.

  NUN

  1170

  Mądrześ powiedział, dobrześ powiedział, słuśnieś wykalkulował. Pan Syn Boży jak Syn Boży, a co urząd to urząd i o honór stoi. Lada Rzymianin, abo i nasz Saduceus, jak się mu nie ustąpisz, to cię w pysk dziabnie, aż oczy bolą… Co urząd to urząd…

  Słychać głos kobiecy wołający: Nun! Hul!

  NUN

  1171

  Żara! Żara!

  do Hula
  1172

  Chybaj! Aleśmy się też nagadali, aż oczy bolały…

  Wychodzą.

  SCENA II

  Judasz wchodzi powoli z lewej strony i siada na ławce, schylając głowę w zamyśleniu. W chwilę za nim pojawia się z tej samej strony Nieznany i staje obok Judasza z założonemi na piersiach rękami. Judasz spostrzegłszy go przeraża się.

  JUDASZ

  Jesteś znów!?

  NIEZNANY

  Widzisz.

  JUDASZ

  1175
  Jak tu wszedłeś?

  NIEZNANY

  Bramą.

  JUDASZ

  Zawarta.

  NIEZNANY

  Nie — otwarta owszem oścież.

  JUDASZ

  oglądając się, rwąc myśl
  Zawarta! Widzę!…

  NIEZNANY

  1180
  Uczta będzie. Proścież.

  JUDASZ

  Kogo?

  NIEZNANY

  Kto prawo ma to samo
  wejść, co ty.

  JUDASZ

  Prawo to samo?
  1185
  Któż ma je?

  NIEZNANY

  Cień twój…

  JUDASZ

  głowa zwisa mu bezradnie
  Cień mój… Iście…
  Co cię tu wiodło?

  NIEZNANY

  Smród.

  JUDASZ

  opanowując się siłą
  1190
  He — he! Straszysz…
  wzdryga się strachem.

  NIEZNANY

  Liście.

  JUDASZ

  Tak… liście…
  znów siłą się opanowując
  He — he… straszysz…

  NIEZNANY

  „Gdziekolwiek było
  1195
  ciało, tam się i orłowie zgromadzą”…

  JUDASZ

  posuwa się buntowniczo
  Nie jesteś władzą!
  Nie jesteś siłą!…
  z rozpaczą
  Ty jesteś niczem!…

  NIEZNANY

  Wszystkiem.

  JUDASZ

  1200
  Nie dla mnie!

  NIEZNANY

  Właśnie dla ciebie.

  JUDASZ

  broniąc się z rozpaczą
  Nie jestem twoim! Nie jestem listkiem!
  Nie jesteś wichrem! Z drzewa nie urwiesz mnie!

  NIEZNANY

  Zawieszę ciebie mocno — na kształt wiech —

  JUDASZ

  kuląc się
  1205
  Gdzie?…

  NIEZNANY

  By cień twój był na niebie.

  JUDASZ

  Na niebie? Mój cień?

  NIEZNANY

  Wszerz!
  Ściemnia się.

  JUDASZ

  Jak tęcza?…

  NIEZNANY

  1210
  Jako cień.

  JUDASZ

  Ty wiesz?…

  NIEZNANY

  Ty wiesz.

  JUDASZ

  z rozpaczą słaniając się ku ziemi
  Nie!!

  NIEZNANY

  Popełnisz!

  JUDASZ

  buntowniczo
  1215
  Nie!!

  NIEZNANY

  Popełnisz —

  JUDASZ

  błagalnie
  Nie!!

  NIEZNANY

  Popełnisz grzech!…
  znika.
  Rozjaśnia się. Judasz zatacza się bez sił z zamkniętemi pod grozą oczyma.

  SCENA III

  Judasz. Nawrócona.

  NAWRÓCONA

  w białej sukni, błękitnym płaszczu. Wchodząc od prawej strony spostrzega Judasza.
  Co to?

  JUDASZ

  otwiera oczy i upada na kolana przed Nawróconą
  1220
  A!!

  NAWRÓCONA

  Co czynisz?!

  JUDASZ

  Święta!

  NAWRÓCONA

  Świętym jest Pan. Przecz padłeś na kolana?
  Słyszałam głos…

  JUDASZ

  z rozpaczną rezygnacją szepce
  1225
  Szatana…

  NAWRÓCONA

  z ufną pogodą
  Już nie ma wstępu…

  JUDASZ

  podnosząc się
  Posłuchaj mnie.
  ujmuje Nawróconą za rękę, siada i lekko przymusza ją do usiąścia obok.
  Pamiętasz?…

  NAWRÓCONA

  Moment, gdym ocknęła się
  1230
  z martwych?

  JUDASZ

  Nie. Serce pamięta —

  NAWRÓCONA

  Serce pamięta wzrok
  co na mnie padł jak ton
  Dawida harfy w żal ducha…

  JUDASZ

  1235
  On!…

  NAWRÓCONA

  z miłością nieziemską uwielbiającą
  On — winnicy sok,
  który napełnia kielich próżny.

  JUDASZ

  On!…
  nieśmiało
  Ty — nie dasz i jałmużny?

  NAWRÓCONA

  1240
  Ubogie miłować każe —

  JUDASZ

  On?

  NAWRÓCONA

  On.

  JUDASZ

  A kto ma uszy,
  niech słyszy —

  NAWRÓCONA

  1245
  Mów

  JUDASZ

  O miłowaniu.

  NAWRÓCONA

  Pana naszego.

  JUDASZ

  do siebie
  O piekło!

  NAWRÓCONA

  Mów.

  JUDASZ

  1250
  O darze —

  NAWRÓCONA

  Słowo jak balsam wciekło
  w głąb duszy —
  w trwaniu…

  JUDASZ

  szukając sposobu
  Cierpiałem srodze…

  NAWRÓCONA

  1255
  Pocieszy.

  JUDASZ

  Życie się wlekło
  jak gad.

  NAWRÓCONA

  z nieograniczoną ufnością
  Ulęże przy nodze.

  JUDASZ

  Nieszczęsny byłem —

  NAWRÓCONA

  z nieograniczoną wiarą
  1260
  Ukoi.

  JUDASZ

  szukając innego sposobu
  Jam grzech…

  NAWRÓCONA

  W Nim przebaczenie.

  JUDASZ

  szukając innego sposobu
  Żona zdradzała mnie… Dzieci złe…
  Dom lichwiarz wziął… Wróg stoi
  1265
  wokół…

  NAWRÓCONA

  W Nim przecie
  żona i dzieci i dom i przyjaźń.

  JUDASZ

  szukając innego sposobu
  Posłuchaj mnie…
  zastanawia się, wreszcie
  Patrz na mą twarz:
  1270
  jam wstręt — jam — — obrzydzenie — —

  NAWRÓCONA

  Przed duchem niebo masz…

  JUDASZ

  szybko, namiętnie
  Cierpiałem… Nienawiść ojca,
  ból matki, braci wstyd,
  pospólstwa żart —
  1275
  kryłem się, jak zabójca — pytałem sam: com wart?
  echo mówiło: ciemności…

  NAWRÓCONA

  W ciemnościach Światło gości…

  JUDASZ

  I żyłem tak — i jeden dzień
  nie był radosny — jeden świt —
  1280
  ot:
  robak deptany, śmieć za płot
  rzucony — pleń,
  który się czołga, a ptaki żrą —
  i żyłem tak, dławiony krwią…
  1285
  bom prawo miał!
  I żyłem tak — —
  a wszak
  byłem człowiekiem, prawom miał
  jak drudzy żyć!
  1290
  Pośród róż!
  Szczęście znać!
  Szczęście ciał!
  Szczęście dusz!
  Prawom miał
  1295
  jak drudzy żyć!
  Jeść i pić
  z szczęścia mis —
  rozkosz pić,
  kochanym być,
  1300
  jak drudzy!… Prawom też miał!
  I dzień mój zwisł
  i spadł — —
  uwiądł kwiat,
  życia kwiat — —
  gwałtownie
  1305
  bom był od urodzenia przeklęty!…
  przeklęty!… przeklęty!…
  Bo przeklął Bóg!…
  Nawrócona chce mówić. Judasz nie dopuszcza jej do słowa, usuwa się do jej kolan i mówi szybko chwytając oddech
  I przyszedł dzień — i przyszedł czas:
  jam szczęśliw był… jam szczęście czuł…
  1310
  wśród cichych głusz… wśród błędnych dróg,
  wśród ciemnych drzew, wśród wonnych ziół,
  jam szczęśliw był… i wyrósł las
  co szczęście krył…
  I nadszedł czas
  1315
  i był ten czas,
  żem szczęśliw był…
  powstaje, z potęgą
  I muszę być!!

  NAWRÓCONA

  spokojnie
  W Nim żyć.

  JUDASZ

  po chwili
  Nie — nie w Nim — nie — nie w Nim —
  z rosnącą namiętnością
  1320
  Słowa — dym!
  chwyta Nawróconą za rękę, jak nieprzytomny
  Jam krew — krwi chcę!
  Wiem, w kim mi żyć — nie w Nim —
  słowa — dym!
  Pędzą dnie,
  1325
  nie wrócą — pójdź!

  NAWRÓCONA

  odtrącając go
  Precz!

  JUDASZ

  Nie!
  Jam krew — krwi chcę!
  Pójdź!!

  NAWRÓCONA

  1330
  Precz!

  JUDASZ

  Nie!
  Jam silny!… Przecz
  odtrącasz? W rękuś drżała!…
  Las widział nas — —
  1335
  Pójdź!!

  NAWRÓCONA

  obejmując ramieniem drzewo
  Precz! Tyś jest zakała,
  trąd —

  JUDASZ

  szarpiąc ją ochrypły z żądzy
  Pójdź!…

  NAWRÓCONA

  Opętańcze!
  1340
  Precz!!

  JUDASZ

  nieprzytomny z uniesienia
  Sen w piersi niańczę — —
  cienisty las — —
  piorunująco
  Co ty?! nieszczędna za dukata!
  Ty jesteś szmata!!
  chce ją unieść w rękach, Nawrócona wydaje krzyk. Judasz pada po raz trzeci na kolana z widoczną nową błyskawicą myśli w głowie.
  1345
  Przebacz mi!…
  po chwili, gdy Nawrócona dyszy nie mogąc przyjść do siebie.
  Ja wydam…

  NAWRÓCONA

  przerażona
  Coś rzekł?!

  JUDASZ

  Wydam Go…
  Nawrócona chce się zerwać, biec, Judasz przytrzymuje ją, powstając.
  W twojem jest ręku Jego los.
  Nawrócona jakoby zobaczyła otwartą przepaść u stóp.
  1350
  Pójdź…
  Widzisz cios
  nad Jego sercem?…
  Widzisz kły
  Saduceuszów?…
  1355
  Pazurów sto.
  w Jego pierś — Faryzeusze!… Patrz!…
  Pójdź…
  Bacz:
  w twem ręku On…
  do siebie
  1360
  Piekielny jad…
  głośno
  Twa siostra, brat —
  uczniowie, Matka Jego… lud…
  do siebie
  Stanie się cud…
  głośno
  I cały świat — —
  1365
  On — pasterz trzód —
  do siebie
  Omdlewa kwiat…
  głośno
  W twem ręku Jego los —
  wydam —
  Patrz: rany —
  1370
  cały we krwi skąpany,
  ciało odpada od kości,
  język schnie, kona głos,
  a każdy, każdy włos
  śliną oplwany,
  1375
  błotem zbryzgany
  krwawem —
  po kamieniach
  wloką Go głową — skronią bije —
  słyszysz?! On wyje —
  1380
  wyje w cierpieniach —
  kona —
  przez ciebie — —
  wydam…
  Jeden dzień! Dziś!…
  1385
  Inaczej: kto sprawcą? Tyś!!

  NAWRÓCONA

  w najwyższem przejęciu błagalnie
  O słuchaj!… Tyś z Nim chodził razem,
  w Jego owczarni jako pies —
  drzwi Mu maiłeś wonnym ślazem
  i miętą w chacie, kędy spał —
  1390
  ty okna Mu stroiłeś w bez
  i wiśni kwiat — tyś karmił Go —
  tyś kochał Go — o Niego dbał —
  ty byś Go wrogom wydać miał?
  Ty — — wydać Go?!…

  JUDASZ

  1395
  Ja okna Mu stroiłem ślazem
  i miętą w chacie, kędy spał — —
  ja z Nim chodziłem, jak pies, razem,
  karmiłem Go, o Niegom dbał — —
  z ponurą odwagą
  jeśli On czaszka: jam jest głazem!
  1400
  jeśli On głazem; jam jest grom!
  Albo ty ze mną pójdziesz razem,
  lub runie dom!

  NAWRÓCONA

  błagalnie
  O wysłuchaj!…

  JUDASZ

  Pójdź! W twem ręku Jego los —
  namiętnie
  1405
  za ten twój włos —
  za ten twój kark —
  za białość bark —
  za łona srom —

  NAWRÓCONA

  z rozpaczą
  Zabij mnie!…
  rzuca mu się do nóg
  1410
  Ja u nóg twych — —
  włosami — patrz —
  Nie wydaj Go!!

  JUDASZ

  Daremny płacz — — W twojem jest ręku Jego los…

  NAWRÓCONA

  z rozpaczą
  Ha! Na stos
  1415
  ofiarny — w płomień… w serce nóż…
  Oto kara
  za złota trzos,
  za fale róż,
  za wina żar — oto kara
  1420
  za żądzy war,
  rozkoszy głębokie fale —
  oto się palę
  jak suchy szczep w rozpaczy,
  w bezdennej męce —
  1425
  oto ofiara — jeśli poświęcę — —
  On i ja —
  grzech — i On —
  o piekło!… piekło!… zgon!…

  JUDASZ

  Wola twa — —
  1430
  pójdź — — przebaczy — —

  NAWRÓCONA

  nagle zrywając się z ziemi
  Ja wiem, czego On chce!
  Nie!! Nie!!
  do Judasza
  Słaby! Ty będziesz u Jego stóp
  jak wiór!… Tyś grób!
  1435
  Życie — On!!
  wybiega na prawo.

  JUDASZ

  z podniesionemi rękami
  Ha!!… O rozpaczy!!…

  SCENA IV

  Judasz i Jakób.
  Jakób Zebedeuszów wchodzi od lewej strony.

  JAKÓB

  Szukamy cię,
  wieczerzać zasiadł Pan —
  co ci jest?

  JUDASZ

  1440
  Nic! krew do głowy —

  JAKÓB

  Weź zimnej wody dzban,
  wypij —
  wychodzą na prawo.
  Zasłona podnosi się.
  W głębi na podwyższeniu, wewnątrz domu widać ucztę. Za stołem siedzi Pan, Uczniowie, Judasz i inni, mężczyźni i kobiety. Od prawej strony wchodzi Nawrócona z alabastrowem naczyniem z wonnym olejkiem, uklęka u stóp Pana, namaszcza mu stopy i wyciera je włosami, poczem powstaje i rzuca naczynie opodal od siebie, tak, że pryska z dźwiękiem.
  Zasłona spada.
  Mrok.

  SCENA V

  JUDASZ

  O rozpaczy! rozpaczy! rozpaczy!

  NIEZNANY

  Przyzywasz mnie?

  JUDASZ

  1445
  Ha! To ty! Płód kainowy!
  Prowadź mnie!

  NIEZNANY

  Dokąd?

  JUDASZ

  Tam!!…
  O! O! O!…
  1450
  O ja nieszczęsny! Ja przeklęty!
  O miłujący tak!… O wzięty
  na tortur krzyż!… Kamionowany!…
  O miłujący!… O oplwany!…
  O serce!… Serce!… Żywot mój!…
  1455
  O boleść bez dna!…
  Jego krew…
  Stój!!
  Co czynisz?!…
  Jeden dzień!…
  1460
  Jeden raz… Szczęścia siew — jedno ziarno — ziarenko małe — —
  Niech piekło schłonie
  mnie i ich!…
  Jedno ziarenko na życie całe…
  Wstąpić w sień — —
  1465
  tam — o — na tronie
  Szatan —
  książę złych — — —
  Ha! Niebo wszerz
  przerznie mój cień
  1470
  jak tęcza!…
  Nas dwu — On — ja!!
  Skujemy świat — —
  obręczą — —
  On słońcem — jam tęcza —
  1475
  pioruny dźwięczą
  i tysiąc lat
  w jednem westchnieniu przedźwięcza…
  Jam — wieczność…

  NIEZNANY

  Nie lękasz się mnie?

  JUDASZ

  1480
  Nie!
  Jam wieczność…
  A ona — Ewa — —
  dwa drzewa —
  tu i tam —
  1485
  w Raju i tu…
  Jakóbie! wiodłeś mnie w Raj —
  wewiodłeś w Raj…
  w kraj snu…
  Po dwakroć gubi Ewa…
  dotyka pnia nad ławką ręką
  1490
  dwa drzewa…
  tu i tam…
  Adam i On… wąż — i jam…
  Jam wąż… ninie…
  On zginie…
  do Nieznanego
  1495
  Pójdź…
  Wyciąga ku Nieznanemu dłoń, ujmuje go za rękę, wychodzą.
  Zasłona spada.

  AKT CZWARTY

  Rano. Dom Judasza od innej strony. Duże drzewa. Od prawej strony mały pagórek. Omszone głazy półkręgiem po lewej stronie sceny.
  Judasz siedzi na głazie po środku sceny z głową zwisłą ku ziemi.

  GŁOS Z GÓRY

  Judaszu! Judaszu!…

  JUDASZ

  Jak gromem ugodzony
  To On!…

  GŁOS Z GÓRY

  Judaszu! Judaszu!

  JUDASZ

  przychyla się, zakrywając głowę płaszczem.
  To On… Szuka mnie… Ha!…
  1500
  Woła…
  po chwili
  Cyt — cicho…
  Ucichło…
  A — —
  ucichło…
  1505
  Cisza…
  Wieki brzmią!
  ten głos…
  Wołał mnie…
  Jak ciche drzewa…
  1510
  Złudzenie!
  Nie wołał nikt…
  uśmiecha się boleśnie
  Jam miał
  przywidzenie…
  Cicho… Trawa śpi — —
  1515
  zielona trawa — — wonieje — — —
  O, co za straszne dni…
  Co za dzieje…
  Trawa — — zielona — — czysta — —
  cicha tak…
  1520
  Glista
  sunie się — o — —
  Mrówka się spieszy —
  niesie coś — — co?…
  Z pieleszy
  1525
  wyłazi pająk ziemny — co za brzuch
  pękaty… Wszędy ruch,
  życie…
  Tak — trawa cicha — —
  cicho wokół — nie wzdycha
  1530
  nikt — — nie jęczy — — nie łka — —
  w najwyższem przerażeniu
  A!!
  Ta trawa cała krzyczy:
  drżąc
  Judaszu!… Judaszu!…
  po chwili głucho
  Stało się…
  1535
  Któż sobie życzy
  być żywcem chowany w grobie?
  którzy chcą —
  chcieli — — —
  1540
  W tej dobie
  opiera się o pień
  oparty o drzewa pień
  jest — — człowiek — — —
  zakrywa gwałtownie twarz
  A!! Dzień Rady!!…
  Ów dzień! Ów dzień! Ów dzień!…
  1545
  Dzień Rady…
  Bezradnie obwisa cały ze zwieszonemi rękoma w dół.
  Dzień rady…
  po chwili
  Gdyby wrócił — — —
  Znów — —
  ze strasznem westchnieniem
  O!
  1550
  Gdyby wrócił…
  po chwili zimno
  Szatan chciał,
  lub On… Włada…
  po chwili z rozpaczą
  Kto gnał
  w tę sieć? Jam człowiek…
  po chwili
  1555
  Czemże jest człowiek
  przeciw Boga? i przeciw Czarta? Nic…
  dotyka końcem stopy
  Oto ten nędzny rydz
  rosnący tu
  pod krzem: roztoczy skrzydeł dwoje
  1560
  i wzleci w strop, jak sokół niedosiężny,
  gdy zechce On — lub Szatan… Któż jest mężny
  przeciw nim?…
  drży
  Ach!… Przecz się boję?
  Jest las — — i nic…
  wielkim głosem, zimno
  1565
  Jam chciał — mą wolą się stało,
  chciałem zabić — i jest zabitem Ciało…
  po chwili
  Te ulice… w Jeruzalem… tam…
  idę — — sam — —
  sam jeden — — z żelazem w duszy — —
  1570
  ni jeden się nie ruszy
  pod nogą głaz chodnika, ani zadrgnie
  kamienny schód — —
  idę, a nikt nie pragnie
  zatrzymać — — Rady Dom — — wszedłem,
  1575
  by wydać Go… Paść musiał…
  po chwili
  Wszedłem:
  przed Radę wiodą — — — przecz
  nie wstrzymał nikt? Wstecz
  nie pchnął?… Tak być musiało — —
  1580
  chciałem zabić — — i jest zabitem Ciało…
  po chwili
  O co za natłok krwi — — w głowie — — szum — —
  czy chwyta sen gorączki?… Jakiś tłum — —
  zjawa — — czy mór — — — orszak głów — —
  widzę — — —
  Ściemnia się.

  WIDZENIE

  Wchodzi Annasz, Kaifasz, dziesięciu z Rady i urzędnik arcykapłanów. Zasiadają półkolem na głazach, arcykapłani w środku. Urzędnik staje obok Kaifasza z pergaminem w ręku. Judasz powstaje w hallucynacji, czyni kilka kroków i staje przed arcykapłanami. Cała ta scena trzymana być ma matowo.
  Rozjaśnia się, lecz niezupełnie.

  KAIFASZ

  1585
  Ktoś jest?

  JUDASZ

  Judaszem mnie zwą
  z Keriothu, dzień od Hebronu —

  KAIFASZ

  Czego chcesz?

  JUDASZ

  Zdrady.

  KAIFASZ

  1590
  Jego?

  JUDASZ

  Zgonu.

  KAIFASZ

  Mów!

  JUDASZ

  Przychodzę k'wam,
  aby się stały ostateczne rzeczy…
  1595
  Ja znam — —
  Syn Człowieczy,
  który jest Synem Bożym, będzie
  wydan.
  Jam jest narzędzie.
  1600
  Jam uczeń Jego.

  KAIFASZ

  Jezusa z Nazarethu?

  JUDASZ

  Tak.

  KAIFASZ

  Ktoś jest, jak rak
  wyciągający szczypce? A zuchwale.
  1605
  Przed Radą jesteś!

  JUDASZ

  Większa jest zbrodnia ma, niż wy.

  KAIFASZ

  Wiesz: kto my?
  W jakiej chwale?
  Pokłon nam!

  JUDASZ

  1610
  Wam?
  Ja Boga mam
  w rękach…
  rozstawia palce
  tu — — —
  Cóż wy?
  1615
  Jam jest, który wali zrąb
  co stawił Bóg — —
  ćmy
  spadające na trup!…
  Wy — popiół będzie z was,
  1620
  choćbyście trwali świat — —
  robactwa kłąb —
  Syn Boga jest mój łup.
  Przychodzę zabić ciało…
  Czas
  1625
  przyszedł…
  Lat
  tysiące… Chwałą
  napełnion…
  nagle
  On znał!
  1630
  Potargał mnie i psom mnie dał!
  On przeklął!…
  On tknął
  palcem czoło — przychodzę zabić ciało —
  Bóg żywie — ciało zginie…

  KAIFASZ

  1635
  Zabijasz, co jest ziemi?

  JUDASZ

  Tyś powiedział.

  KAIFASZ

  Zemsta cię gna?

  JUDASZ

  On wiedział.
  To życie — kał:
  1640
  któż je dał
  ulepił ręcy swemi
  w glinie?…
  I przyszedł czas… i przyszedł dzień…
  zaświtał blask… zajaśniał dzień…
  1645
  com czuł…
  zakrywa twarz
  odsłaniając twarz
  Arcykapłani
  i wy, przytomni!
  Jeden był Słońca Wschód!…
  Com czuł — — gdy w lasu cień
  1650
  podobna łani — — —
  u Boga się upomni
  krew…

  TRZYNASTU

  Biada!…

  JUDASZ

  Dwa cienie przewalą świat — —
  1655
  orzeł i lew — —
  Abel tu padł — —
  wstał Kain — —
  Krew
  znowu rzucona…
  po chwili
  1660
  Ruń zielona.
  Niebieskie zioła i różane.
  Od słońca wody wysrebrzane.
  Od słońca obłok złotem jasny.
  Kielichy kwiatów i pąkowie.
  1665
  Wszędy chleb, wszędy napój własny.
  Wszędy dom. Wszędy jest wezgłowie…
  Słowo po słowie tak upada,
  jak między wróblów ziarno prosa,
  jak otrząs wiśni gdy się czyni,
  1670
  jak manna spadła na pustyni —
  i otwierają się niebiosa
  gdzie Boga widzą oczy ludzi…
  A cóż ze snu takiego budzi?…
  po chwili
  Ile jest w świecie ścieżek, dróg,
  1675
  chodników, zewsząd przez wsze kraje
  pielgrzymi idą, idzie tłum,
  przez wieki, wieków wieki…
  Wszyscy przeciwko mnie
  z rękoma
  1680
  wyciągniętemi…
  wstaje
  krzyż nad mną — — jak orzeł…
  krzyczy przeraźliwie
  Bóg
  na krzyżu!…
  pada na twarz, po chwili powstając
  1685
  Jam
  przyszedł wydać. Wiadoma
  mnie rzecz. Nie we dnie,
  w noc…
  On przed wiekami
  1690
  wiedział… w niebie… Dajcie mi straż. Powiodę!

  ANNASZ

  Jakąć nagrodę
  dać?

  JUDASZ

  Nagrodę?
  Starcze! Tyś proch przede mną! Cóż od ciebie?

  ANNASZ

  1695
  Dajcie srebrników mu trzydzieści!

  JUDASZ

  wyciągając rękę
  Dajcie! Aby był większy stos!
  Na hańbę?
  chwyta włos na głowie
  Starcze, widzisz włos?
  Jeszcze ten jeden włos — — —
  1700
  na nim się mieści
  nagroda za mękę Boską…
  Ściemnia się. Rada zapada się w cień. Judasz stoi chwilę nieruchomy, potem woła głośno.
  O niezwładana trosko,
  od której włos nie siwieje,
  ale odpryska od głowy!…

  EBAL

  uchylając okno domu Judasza.
  1705
  Co to jest? Co się dzieje?
  Kto krzyczy?

  JUDASZ

  Ebal!

  EBAL

  No, nowy
  gospodarz —
  poznając Judasza
  1710
  To ty? A po co?

  JUDASZ

  Ukradł!

  EBAL

  A tyś oddał dług?

  JUDASZ

  Gdzie dzieci?!

  EBAL

  drwiąco, wysuwając równocześnie koniec kija
  Poszły pod stóg.
  Judasz jakby się chciał rzucić ku Ebalowi, gdy ukazują się Sella, Ada i Mawiael z tobołkami na plecach. Nie widzą Judasza.

  ADA

  1715
  Dokądże pójdziem?

  SELLA

  Przed siebie,
  po prośbie.

  MAWIAEL

  Przez ojca tego!
  Niech go czart żywcem pogrzebie!

  JUDASZ

  nie posuwając się
  1720
  Dzieci!
  Dzieci Judasza zatrzymują się. Chwila milczenia.

  MAWIAEL

  Ojciec?!

  ADA

  Wygnali nas!

  SELLA

  Ty?!

  EBAL

  Precz! Pachołki domu strzegą!
  1725
  Kijami was odegrzmocą!

  JUDASZ

  Dzieci!
  Ani Judasz, ani dzieci nie robią ku sobie kroku.

  MAWIAEL

  Odszedłeś!

  SELLA

  Zapłacić
  przychodzisz dług?

  EBAL

  1730
  Są i psy!

  MAWIAEL

  Musieliśmy dom utracić
  przez ciebie!

  JUDASZ

  A tyś uderzył
  ojca w czoło! Gdzie trzy srebrniki?!

  SELLA

  1735
  Przyszedłeś się kłócić z nami?
  Ukazują się sąsiedzi wychodzący do rannej pracy koło domu.

  SĄSIAD I

  Patrz! Judasz! Kto by uwierzył?!

  SĄSIAD II

  Już kłótnia!

  SĄSIADKA I

  Dziada z dziadami!

  SĄSIADKA II

  Patrzcie, jaki Judasz dziki —
  1740
  jakiś inny, niźli był —

  SELLA

  Przez ciebie cierpimy nędzę!

  JUDASZ

  Przez was czartu dałem duszę!

  SELLA

  Czartaś, boś rodzice bił!

  JUDASZ

  A ty?!

  SĄSIADKA I

  1745
  Żrą się, jak te jędze!

  SĄSIADKA II

  Ledwie się spotkali.

  SĄSIAD I

  Ale!

  JUDASZ

  Przez was piekło się otwarło!
  Przez was się w męczarni duszę!

  SELLA

  1750
  Przez ciebie iść nędzy w gardło!
  Przez ciebie się wstydem spalę!

  ADA

  głupowato powtarza
  Przez ciebie!

  JUDASZ

  Przez was!

  MAWIAEL

  Przez ciebie!

  SĄSIAD I

  1755
  Patrz, jako się dziady kłócą.

  SĄSIADKA I

  Patrzeć, rychło li się rzucą
  z pięściami na się?

  SĄSIADKA II

  Zgorszenie!
  1760
  Ojciec z dziećmi! Drzeć się tak
  poprzed ludzi!

  SĄSIAD I

  Miast o chlebie
  myśleć teraz, kiedy brak —

  SĄSIADKA II

  A żeby tak za kamienie
  1765
  nie czekając —

  SĄSIADKA I

  Przegnać licho!
  Niech nie gorszy!

  SELLA I MAWIAEL

  Gdzieś był?! Gdzie?

  EBAL

  ukazuje się z okna.
  Nie będziecie wy raz cicho?!
  1770
  Psy spuszczę!
  Wchodzą Jan i Jakób Zebedeuszowi.

  JUDASZ

  z rozpaczą załamując ręce
  Znaleźli mnie!
  Jakby chciał uciec, jednak zostaje w miejscu.

  JAKÓB

  Patrz, bracie, idąc przed siebie,
  zaszliśmy przed zdrajcy dom —
  spostrzega Judasza
  Tu on?!

  GŁOS Z GÓRY

  1775
  Judaszu! Judaszu!
  Daleki grzmot.

  GŁOSY POMIESZANE

  Grom!
  Zagrzmiało!
  Czyście słyszeli?
  W grzmieniu głos!
  1780
  Mnie się wydało,
  ktoś wołał!

  JAN

  podniesionym głosem
  Ucho słyszało!
  Żar błysnął z pośród topieli!

  JAKÓB

  do Judasza
  Bracie!

  JUDASZ

  zwieszając głowę, złowrogo
  1785
  Jam nie twój brat…

  JAKÓB

  Coś uczynił?!…
  Wszyscy skupiają się.
  Zaprzedałeś krew niewinną!
  Rozdziera szatę.

  SĄSIEDZI

  Biada!

  JAKÓB

  Wziąłeś trzydzieści srebrników!

  JUDASZ

  1790
  Zwróciłem…

  SĄSIEDZI

  On zaprzedał krew niewinną!…

  JAKÓB

  Wstałeś, jako Kain nowy!
  Wąż cię swą śliną oślinił,
  który w Raju wzbudził grzech!

  SĄSIEDZI

  1795
  Co on takiego uczynił?

  JAKÓB

  Zaprzedał niewinną krew!

  SĄSIEDZI

  Biada!…
  Grzmot.

  JAN

  Ludzie! Chylcie głowy!
  Żebrzcie, by od waszych strzech
  1800
  odstąpił gniew Pański, ściany
  domów waszych nie pokruszył!
  Bo się wzruszył Pański gniew!
  Bo rozewrą się niebiosy
  i ujrzycie bok krwią zlany
  1805
  i ujrzycie krwawe włosy,
  i ujrzycie z włosów krew!
  Żebrzcie, bo się Bóg poruszył
  wskazuje Judasza
  przeciw temu!! Bóg się jawi!
  Drżyjcie! Bo wał wstaje w morzach,
  1810
  piętrzą się głębie żywiołu,
  góra się na górę stawi,
  aby zagrzmiały pospołu:
  oto, który przedał krew!!!

  JUDASZ

  dygocąc
  Jam zwrócił…

  SĄSIEDZI

  nie rozumiejąc, ze zgrozą
  1815
  On przedał krew…

  JAN

  do Judasza
  Przecz przed Szatanaś położył
  Ciało Boga?!

  JUDASZ

  On mnie stworzył…

  SĄSIEDZI

  Co uczynił? Jak uczynił?

  JAN

  1820
  Niemy kamień będzie winił!
  Nieme drzewa będą sędzie!
  Niema trawa krzyczeć będzie:
  przeklęty!!

  JAKÓB

  On za trzydzieści
  1825
  srebrników zaprzedał Boga!

  SĄSIEDZI

  Biada!…

  JAKÓB

  Z nim ciemność i trwoga!
  Jan i Jakób wychodzą.

  JUDASZ

  z rozpaczą
  Zwróciłem…

  ADA

  głupowato
  Toś wziął
  1830
  i zwrócił, a Ebal w domu?

  MAWIAEL

  A w domu się Ebal mieści,
  a on zwrócił?! oddał komu?!

  ADA

  głupowato
  A wiatr taki zimny dął
  przez noc całą tam pod stogiem…

  SĄSIEDZI

  połowa
  1835
  Biada!… On frymarczył Bogiem!…

  SĄSIEDZI

  druga połowa
  Zgroza!… Za kamienie brać!…

  SĄSIADKA I

  wskazując za Janem i Jakóbem
  Może Aniołowie byli?

  SELLA

  A tyś wziął i oddał komu?!
  Gdy my tak —
  zaciska pięście i zbliża się ku Judaszowi. Mawiael i Ada za nią.
  1840
  Ha, psie parszywy!
  Gdy my tu —

  JUDASZ

  nie cofając się, głucho
  Będziecie bili?

  SĄSIEDZI

  Dosyć! Dosyć! Raz mu dać!
  Bił swą żonę! Bił swą mać!
  1845
  Boga za srebrniki zdał!
  Jeszcze ściągnie Boży gniew
  na domy nasze i niwy!
  Aniołowie go przeklęli!
  Kamionować!!
  Straszliwe grzmoty z przerażającym błyskiem. Powicher skręca i obala drzewa.

  GŁOSY

  1850
  Biada!… Byśmy nie zginęli!…
  Pioruny!… Ulewa drzew!…
  Sąsiedzi uciekają do domów. Dzieci Judasza za nimi. Judasz pozostaje nieruchomy. Powicher przelata i ucisza się.

  NIEZNANY

  pojawiając się.
  Żyjesz —

  JUDASZ

  głucho
  Żyję —

  NIEZNANY

  Czemu? Wiesz?

  JUDASZ

  j. w.
  1855
  Bym na niebie wisiał wszerz
  jak tęcza —

  NIEZNANY

  Byś dokończył —

  JUDASZ

  j. w.
  Com rozpoczął —

  NIEZNANY

  Przed stworzeniem —

  JUDASZ

  1860
  Widział Bóg —

  NIEZNANY

  W żywocieś się matki począł —

  JUDASZ

  z bolesną rezygnacją
  Abym w ziemi spocząć mógł…
  po chwili
  O matko…

  NIEZNANY

  Daremny jęk —

  JUDASZ

  1865
  O matko!…

  NIEZNANY

  Pustynia krzyczy —

  JUDASZ

  z rozpaczą
  O matko! matko! matko!…
  Ściemnia się. Nieznany znika. Rozjaśnia się.
  z czułością
  Twarz twoja — —
  twe włosy — — twe oczy — — twe ręce —
  1870
  spod śmiertelnego zawoja — —
  twe oczy — —
  otom twój syn…
  widzisz mnie?
  Och, twe spojrzenie!…
  w uniesieniu
  1875
  O większa, niż w niebie, słodyczy!
  z rozpaczą wyrzutów sumienia
  O męka — — o męka w męce…
  po chwili
  Matko, patrz — oto kamienie,
  któremi miał twój syn
  kamionowany być…
  po chwili
  1880
  Ty znasz mych win
  bezmierny ciężar…
  po chwili
  Twe łzy,
  twe nieprzespane noce,
  twoje serdeczne płacze,
  1885
  twoje rozpacze…
  Twoje sieroce
  godziny życia… Twe czoło
  zdeptane — —
  wzdryga się
  nogą syna — —
  1890
  twe łzy — — —
  Bóg nie powiedział: przebaczę…
  z wybuchem
  Ty, matko, poniewierana,
  bita — —
  ty, któraś kryła twarz połą
  1895
  szaty, gdy ręka cię syna — —
  by twarz zakryta — —
  by twarz! — — —
  Godzina
  straszna — — pamięci…
  po chwili
  1900
  Gdy wszystkie ręce
  przeciwko mnie — — gdy krzyż
  nad mną, jak orzeł — matko! i ty?!…
  przeciw mnie?!…
  słania się
  głucho
  dałaś mi serce, krwawsze niż
  1905
  tygrysa…
  przecz?…
  po chwili
  Twe łzy,
  cóż łzy twe?
  w wyczerpaniu ducha
  Czym kupił za nie
  1910
  szczęście i miłowanie?…
  Z za domu Judasza wychodzi stara kobieta z sierpem, schyla się i poczyna żąć trawę.

  JUDASZ

  Co to?!
  Matko!…
  To ty?! To ty?!…
  jakby w obłędzie
  Mamo — widzisz motyla?
  1915
  Jak śliczny — o,
  na kwiecie… skrzydła rozchyla,
  poleciał…
  Mamo, o,
  widzisz, jaki on duży — —
  1920
  jak dłonie dwie — —
  jak się ślicznie lśnią
  skrzydła — — mknie — —
  jak kwiat do gwiazd w podróży…
  Co będziesz żęła? Trawę?
  1925
  Dla krowy?
  Szkoda trawy,
  biegną w niej takie żwawe
  robaczki — o — — —
  takie rade…
  nagle
  1930
  Matko — — jak blade
  twe lica!… Nie żnij trawy —
  pot z niej wystąpił krwawy — —
  krew z trawy!!… krople jak groch!!…
  chwyta się za głowę
  Czy słyszysz mnie?!
  1935
  Przestań żąć trawę!!
  Nie?!
  Zbliża się gwałtownie i podnosi rękę jak do uderzenia. Nagle zakręca się i pada u stóp widma, które żnie dalej.
  Och! Och! Och!
  powstając, po chwili
  Proch — —
  nic więcej…
  1940
  Nie ma krwi…
  Matko — — przebacz mi — —
  ty wiesz — — ty…
  ty wiesz — — —
  Bóg tak chciał — —
  1945
  przeklął — —
  i życie dał…
  po chwili pod nagłą myślą
  Spójrz na mnie — — widzisz twarz?
  Mą twarz?
  Tyś ją dała — —
  1950
  sierp w ręku masz:
  zedrzej!… Rękami
  zedrzej — — plami…
  Gdym w paschę był
  w Jerozolimie młodym chłopcem,
  1955
  gdziem się pokazał, zaraz szmer:
  złodziej… Jakąem wściekłość krył,
  a i ból jaki!… W oku obcem
  myśl taką budzić — na pierwszy zer…
  Złodziej!… tym szeptem w twarz mi pluto!..
  zrywając się z dzikim krzykiem
  1960
  Matko! Obliczem wyzuto
  z śród żywych mnie!!
  z furią
  To ty!!… Tyś dała je!!…
  Widmo przestaje żąć, podnosi się i patrzy na Judasza. Moment wahania. Wydaje się, jakby widmo chciało wyciągnąć ku niemu ręce i postąpić ku niemu, jakby czekało, aby on się zbliżył. On jednak stoi nieruchomy. Ściemnia się. Widmo niknie. Rozjaśnia się.
  Znikła!… Ha!…
  z wysileniem
  Uszła — —
  1965
  przede mną — —
  uciekła — — drugi raz — —
  raz pierwszy w ciszę podziemną,
  pod grobu głaz — —
  raz drugi — —
  1970
  Skończone.
  Był cień…
  Uszła — — jam — — jam — —
  po chwili podnosząc powoli palec ku niebu.
  W nieskończoności
  znikła — to było widmo — — szloch
  1975
  i nic…
  Tam kiedyś matek dwóch
  zadrżą wnętrzności
  naprzeciw się — tam — w niewysłowionej boleści — —
  dwóch matek — — —
  1980
  a przecież oddałem trzydzieści
  srebrnych, nie wziąłem nic!
  Słychać śmiech i w oddali grzmot piorunu.
  Judasz z przerażeniem
  Czyj śmiech?!

  GŁOS NIEZNANEGO

  Wygnałeś matkę swoją!…
  Odeszła!

  JUDASZ

  chwytając się za głowę.
  1985
  O! O! O!…
  W hallucynacji Judasza pojawia się gromada dzieci, potem orszak kobiet młodych i starych, potem orszak mężów i starców, na końcu Uczniowie. Jan Ewangelista trzyma ogromny czarny krzyż przed sobą. Wchodzą z różnych stron i prawie otaczają Judasza stojącego pod drzewem. Wszyscy mają prawice wyciągnięte ku Judaszowi, piętnujące.

  JUDASZ

  w największej trwodze
  Panie!!…
  po chwili z rękoma do tłumu
  Przyszli!!…
  po chwili na wsze strony
  I czegóż chcecie?
  Po co idziecie?
  1990
  Zwróciłem tych trzydzieści…
  Żem wydał Pana,
  że krew rozlana — —
  lecz patrzcie w głąb boleści…
  Mojego serca
  1995
  straszny szyderca
  kawały przed psy miotał!
  przetom przezdradził — —
  przetom prowadził — —
  przetom ten Dom zdruzgotał…
  2000
  Czego wy chcecie?…
  Po co idziecie?…
  Krzyż mnie pod ziemię wgniata!…
  Okropni sędzie!…
  I sąd wasz będzie
  2005
  do końca, do końca świata!!…
  Tłum cofa się i wychodzi.

  JUDASZ

  sam
  Jestem…
  Nie jestem proch… O straszliwość…
  Pusto… Jasność świetlana
  dnia…
  2010
  Świata żywość
  pełna, a pusta tak — — jak szczyty gór — —
  Ni Boga, ni Szatana…
  O klątwa!!
  chwyta sznur, którym jest przepasany
  Jedno: sznur
  2015
  i ja…
  I przecz?!
  Grzmot.
  I znowu gromy?
  Cały mi świat
  przez wieków grad
  2020
  na oczach jest widomy —
  jam Wieczność…
  W jasności wstępuje na pagórek po prawej stronie sceny Nieznany w purpurowym płaszczu z płomiennym trójzębem w ręce.

  NIEZNANY

  Piekło…

  JUDASZ

  przeniknięty do szpiku kości
  Wieczność kary…

  NIEZNANY

  Idźcie przeklęci w ogień wieczny,
  2025
  tam będzie płacz i zgrzytanie zębów…

  JUDASZ

  Ha!… Piekła żary — —

  NIEZNANY

  Miecz obosieczny
  płomienia w ręku Anioła
  u Raju zrębów.

  JUDASZ

  2030
  Piekło — — — u Raju zrębów…
  powtarzając
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:
  czyja się dusza pada, psowa,
  czyja się dusza zsuwa w cień,
  czyjej się duszy chwycił grzyb,
  2035
  wziąwszy chleb w koszyk, nieco ryb,
  do Galilei niechaj spieszy,
  bo w Galilei wielkie dni…
  wybucha płaczem spazmatycznym.
  Och! Och! Och!

  NIEZNANY

  Słowa, słowa,
  2040
  słowa — dym…

  JUDASZ

  Wieczność kary — —
  wieczność męki — — —
  nikt nie pocieszy — —
  nie przebaczy — —

  NIEZNANY

  2045
  Wieczność męki,
  wieczność kary,
  wieczność rozpaczy.

  JUDASZ

  I nigdy wyzwolenia?!
  I nigdy przebaczenia?!

  NIEZNANY

  2050
  Nikt nie przebaczy.
  Grzmot.

  JUDASZ

  porywając się
  Więc nie!!

  GŁOS Z GÓRY

  Judaszu! Judaszu!

  JUDASZ

  Nie szukaj mnie!
  Jam nie Adam, co drżał!
  2055
  Przeklęty byłem tu, niech będę tam
  potępiony!!…
  Przeciągłe grzmoty.
  Zczeźnij na miał
  ziemio! Ruń gwiazdo i słońce!
  Z niebiosów bram
  2060
  wyjdź ogniu i z piekła krat!!
  Klnę rodzące
  i niemowlęta!!
  Zioła, zwierzęta,
  zasiew i plon
  2065
  i wszystek ludzki świat!
  Niech zginie, co stworzył On!!…
  Przeklinam!!

  NIEZNANY

  Spełniło się…
  zstępuje za pagórek.

  JUDASZ

  z podniesionemi obu pięściami ku niebu.
  Słyszysz?!
  Nagle zatacza się, jakby jakaś moc ugodziła weń.
  2070
  Co?
  Co to?! Z niebiosów?! Ręka?!
  Ku mnie?! Nad głową mą?!
  Ku mnie — — w czoło — — w pierś — — a!!
  Palec wytknięty! Palec — we mnie!
  2075
  Ach! We mnie!!…
  O jak mię nęka!
  Wieki już trwa!!
  Wieki już tak… Ha, skryć się — — —
  Daremnie! Daremnie! Daremnie!
  2080
  Ziemię na wskroś przebije!!
  A!! wyję
  jak pies…
  O to okropne
  ten palec tam — — ten palec nad mą głową…
  2085
  Jak wąż zdeptany: wić się…
  O to okropne! okropne! okropne!
  Tak nieruchomo wytknięty — — z mocą,
  na której wisi świat…
  Włosy się pocą
  2090
  krwią — — — jak Jemu…
  Rwą się
  wnętrzności… Nie znikniesz?!…
  Puste słowo — —
  to Wieczność…
  2095
  Ha!! Zapadam się — — przepadam — —
  widziałem w pąsie
  Czarta — — czy siebie samego — —
  Płomienie żegą — — —
  Z Raju — jak Adam — —
  2100
  W Piekło — jak Kain…
  Zrywa z siebie sznur i zarzuca na gałąź.
  Zasłona spada.

  15 zł

  tyle kosztują 2 minuty nagrania audiobooka

  35 zł

  tyle kosztuje redakcja jednego krótkiego wiersza

  55 zł

  tyle kosztuje przetłumaczenie 1 strony z jęz. angielskiego na jęz. polski

  200 zł

  tyle kosztuje redakcja 20 stron książki

  500 zł

  Dziękujemy za Twoje wsparcie! Uzyskujesz roczny dostęp do przedpremierowych publikacji.

  20 zł /mies.

  Dziękujemy, że jesteś z nami!

  35 zł /mies.

  W ciągu roku twoje wsparcie pozwoli na opłacenie jednego miesiąca utrzymania serwera, na którym udostępniamy lektury szkolne.

  55 zł /mies.

  W ciągu roku twoje wsparcie pozwoli na nagranie audiobooka, np. z baśnią Andersena lub innego o podobnej długości.

  100 zł /mies.

  W ciągu roku twoje wsparcie pozwoli na zredagowanie i publikację książki o długości 150 stron.

  Bezpieczne płatności zapewniają: PayU Visa MasterCard PayPal

  Dane do przelewu tradycyjnego:

  nazwa odbiorcy

  Fundacja Wolne Lektury

  adres odbiorcy

  ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa

  numer konta

  75 1090 2851 0000 0001 4324 3317

  tytuł przelewu

  Darowizna na Wolne Lektury + twoja nazwa użytkownika lub e-mail

  wpłaty w EUR

  PL88 1090 2851 0000 0001 4324 3374

  Wpłaty w USD

  PL82 1090 2851 0000 0001 4324 3385

  SWIFT

  WBKPPLPP

  x
  Skopiuj link Skopiuj cytat
  Zakładka Istniejąca zakładka Notka
  Słuchaj od tego miejsca