TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Matka Boska: 1
  2. Modlitwa: 1
  3. Rozstanie: 1
  4. Samotność: 1

  Uwspółcześniono:

  pisownię łączną i rozdzielną: zwolna -> z wolna; nakształt -> na kształt;

  fleksję: mię -> mnie; mem -> mym; wszystkiem -> wszystkim; niczem -> niczym.

  Kazimierz Przerwa-TetmajerDziwna chwila

  1

  Czas płynie… Nigdy więcej nie przyjdą ku sobie —

  rozeszli się na zawsze, na zawsze rozstali,

  żyją, jakby na innym każde żyło globie — —

  czas płynie, czas, co z każdym dniem rozdziela dalej…

  5

  Stracona chwila złudy… Już jak grobu płyta

  powoli mchem zarasta i pleśnią zakwita:

  tak owa chwila w pomrok wspomnienia się chowa

  i z wolna ginie z oczu, jak płyta grobowa.

  RozstanieRozstali się… Czy patrzą jeszcze kiedy w stronę

  10

  swojej dawnej przeszłości? Czy oczy, zaćmione

  mimowolnie mgłą żalu, zwracają ku sobie,

  żyjąc, jakby na innym każde żyło globie?…

  Obcy są sobie do dna…

  SamotnośćRaz, w dalekich górach,

  15

  gdy się wieczór na ziemię w ciemnych zsuwał chmurach,

  wieczór górski jesienny, posępny i słotny:

  na Anioł Pański dzwon bił. Siedziałem samotny,

  patrząc w okno. Tak pusto mi było, jakoby

  same mnie otoczyły mogiły i groby,

  20

  a dusza moja, na kształt oślepłego ptaka,

  co, bijąc skrzydłem próżno, nie chce sfrunąć z krzaka,

  błąkała mi się w piersi, smutna i samotna

  i ciemna, jako noc ta w mrocznych chmurach słotna[1].

  Nagle począł dzwon dźwięczeć… Matka BoskaW tej pustce, w tym mroku,

  25

  na nieskończone lasów i tęsknot otchłanie,

  smutny, w przestrzeń płynący dzwon na Zwiastowanie,

  jak u nas tam daleko, u gór moich stoku…

  I zdało mi się wówczas, że z chmur, jak lilija[2],

  wykwitnie twarz anielska, że się mgła rozwija

  30

  i że z mgły, na kształt srebrnej światłości księżyca,

  srebrna, cicha i jasna zjawi się Dziewica…

  Jam wówczas tylko wierzył… I wówczas, w tej zmroczy[3],

  w owej dalekiej stronie, w obczyźnie dalekiej,

  w tej samotności grobu, gdym wznosił powieki

  35

  i spojrzałem ku niebu — zawilgły mi oczy…

  Wezbrało mi się serce… Byłbym ziemię całą

  cisnął do mego serca — ono świat kochało,

  to puste, głuche serce w ową dziwną chwilę

  kochało świat do łez…

  40

  Byłem podniesiony

  w nieziemskie i nieznane mi dotąd regiony

  jakiejś wielkiej miłości, ukojeń wzajemnych,

  zapomnień krzywd i żalów i uniesień ziemnych,

  byłem, jakby na zmarłych ziemskich żądz mogile.

  45

  ModlitwaCzułem w wnętrzu mym, w piersi, duch, co się kołysze

  ponad wszystkim, co ludzkie, z niczym się nie zspala,

  jest jako mgła nad rzeką, pod którą grzmi fala,

  a ona ma swą wieczną, niezmąconą ciszę…

  I rzekły moje usta w ową dziwną chwilę

  50

  wielkie, święte i czyste: Ave Maria[4]

  Rozstali się — i nigdy nie przyjdą ku sobie,

  rozeszli się na zawsze, na zawsze rozstali,

  żyją, jakby na innym każde żyło globie — —

  czas płynie, czas, co z każdym dniem rozdziela dalej —

  55

  są sobie obcy do dna.

  Lecz czyż nigdy ona

  nie uczuła nad sercem, jakby wzdłuż jej łona

  płynęła ciepła, duża spadła łza deszczowa?

  i nigdy nie słyszała w wieczornej godzinie,

  60

  kiedy dusza się Bogu, jako kwiat rozwinie,

  cichego słów szelestu: bądź zdrowa! bądź zdrowa!

  bądź szczęśliwa na wieki! bądź błogosławiona!?…

  Przypisy

  [1]

  słotny — deszczowy. [przypis edytorski]

  [2]

  lilija — dziś popr.: lilia. [przypis edytorski]

  [3]

  w tej zmroczy — od zmrocze: mroczne miejsce, mrok; w tym mrocznym miejscu. [przypis edytorski]

  [4]

  Ave Maria (łac.) — Zdrowaś Mario; pierwsze słowa modlitwy Pozdrowienie anielskie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...