TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Cierpienie: 1
  2. Ogień: 1
  3. Śmierć: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerPrometeusz[1]

  1

  OgieńOgniu ty, co tam w ziemi wnętrznościach, głęboko,

  Wresz, huczysz i potrząsasz kamienną opoką:

  Ty potęgo straszliwa, wstań! Rwij ziemi łono,

  Z rozdartych jej wnętrzności ruń lawą czerwoną,

  5

  Tocz odmęty płomienne[2] na skorupę ziemną,

  I wszystko, wszystko, wszystko niech ginie wraz ze mną!

  Oto do przykutego do tej twardej skały,

  Tam z dołu, tam z daleka, płyną ludzkie jęki,

  Ryczące, jak wezbranych oceanów wały[3]!

  10

  Biada! Biada!… Gdzież nie ma nieszczęścia i męki?

  Kędyż[4] nie dostąpiło[5] zło? Z jakiejże strony

  Nie wydziera się w niebo głos bólu szalony?

  CierpienieBiada! Biada!… Otom ja, w gryzącym łańcuchu,

  Ja, głodny i spragniony, bez woli, bez ruchu,

  15

  Z poszarpanym przez sępa bokiem i wątrobą,

  Trawiony najstraszniejszą ze wszystkich chorobą:

  Rozpaczą beznadziejną — — ja, co mym widokiem

  Gwiazdy straszę na niebie świecące wysokiem,

  Ja, nędzarz, od którego nawet huragany

  20

  Uciekają, na Kaukaz kiedy się zapędzą;

  Ja, wszystkim okropnościom na pastwę wydany;

  Ja, jak słońce światłością, otoczony nędzą:

  Otom jest cierpień ludzkich wcielonym obrazem….

  Biada! Biada!… O matko rodzicielko, ziemio,

  25

  Wzbudź te ognie, te żary, co w twym wnętrzu drzemią,

  Niech runą — — i uczynią cię wodą i głazem!…

  Jak tygrys, co ukryty w nadwodnej komyszy[6],

  Czyhając na gazele, krwią i mordem dyszy:

  Tak nieszczęście na ludzi czyha niestrudzenie

  30

  Wiecznie, wszędzie — — przemocne tak chce Przeznaczenie.

  Dziś, gdy wiem, co jest cała, straszna niemoc woli,

  Gdy każdy atom ciała i ducha mnie boli,

  Od wieków na tej skale cierpiący samotnie,

  Współczuję dziś z człowiekiem, o! lepiej[7] stokrotnie,

  35

  Niżem współczuł, gdym ogień z nieba dlań wykradał —

  ŚmierćI gdybym dziś wszechmocą Przeznaczenia władał,

  Ze wszystkich szczęść najwyższe rzuciłbym ludzkości,

  Nicestwiąc[8] ją i grzebiąc na wieki w nicości!

  Przypisy

  [1]

  Prometeusz — postać z mitologii greckiej, według której stworzył on człowieka, lepiąc go z gliny zmieszanej ze łzami, a następnie, wbrew woli bogów, obawiających się buntu ludzi podobnego do wcześniejszego buntu Tytanów, podarował ludziom ogień. Za karę został przykuty do skał Kaukazu, gdzie sęp wyjadał mu codziennie odrastającą wątrobę. [przypis edytorski]

  [2]

  odmęty płomienne — tu: lawa. [przypis edytorski]

  [3]

  wały (daw.) — fale. [przypis edytorski]

  [4]

  kędy (daw.) — gdzie. [przypis edytorski]

  [5]

  dostąpić — dojść, dotrzeć. [przypis edytorski]

  [6]

  komysze (reg.) — zarośla znajdujące się na terenie podmokłym. [przypis edytorski]

  [7]

  lepiej — tu: bardziej. [przypis edytorski]

  [8]

  nicestwić — unicestwiać. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...