Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 465 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Szacowany czas do końca: -
Franciszek Karpiński, Powrót z Warszawy na wieś

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Dom: 1
  3. Korzyść: 1 2
  4. Książka: 1
  5. Niewola: 1
  6. Ojciec: 1
  7. Pan: 1
  8. Pochlebstwo: 1
  9. Pozycja społeczna: 1
  10. Prawda: 1 2
  11. Sługa: 1
  12. Syn: 1
  13. Umiarkowanie: 1
  14. Wieś: 1 2

  Franciszek KarpińskiPowrót z Warszawy na wieś

  1
  DomOtóż mój dom ubogi, też lepione ściany,
  Też okna różnofarbne[1], piec niepolewany,
  I niska strzecha moja!.. Wszystko tak jak było,
  Tylko się ku starości więcej pochyliło!
  5
  WieśSzczęśliwy! kto na małym udziale przebywa,
  Spokojny siadł przy stole wiejskiego warzywa;
  Z swej obory ma mięso, z ogrodu jarzynę,
  Z domu napój i wierną przy boku drużynę.
  Obym ja był tak dawniej myślił[2], oszukany!
  10
  I w ukrytym gdzie kącie żył raczej nieznany;
  Gdyby o mnie w powiecie nawet nie wspomniano;
  I tylko mię sąsiadem dobrym nazywano!
  Bym się żywił z krwawego rąk moich wyrobku,
  Żył na świecie bez wieści, umarł bez nagrobku,
  15
  Com zyskał, że rzuciwszy ubogie zagrody,
  Chciałem nieopatrzony[3] płynąć przeciw wody?
  I widząc na me oczy, jak drudzy tonęli,
  Jam sobie myślił:… „Oni płynąć nie umieli”.
  PanCom zyskał na wysokie pańskie pnąc się progi,
  20
  Gdzie po śliskich ich stopniach, obrażając nogi,
  Nic się z moim lepszego nie zrobiło stanem,
  Prócz marnego wspomnienia, że gadałem z panem.
  Prawda, Ojciec, Syn, Pochlebstwo, KorzyśćKiedy mię ojciec stary żegnał przy swym zgonie:
  „Idź — mówił — synu, na świat; w jakiej będziesz stronie,
  25
  Pamiętaj, że na prawdzie nikt nigdy nie traci:
  Zostawiam cię ubogim, prawda cię wzbogaci”.
  Słuchałem cię, ojcze mój, goszcząc między pany;
  Takem pisał lub mówił, jak był przekonany.
  Nie brałem sobie za cel ludzkie głosić winy,
  30
  A jeślim kogo chwalił, nigdy bez przyczyny,
  Cóżem zyskał pochlebstwem nie służąc nikomu?
  Otom wrócił uboższym, niż wyjechał z domu.
  Nie przeto[4], święta Cnoto, porzucić cię trzeba[5],
  Że wieku dzisiejszego nic nie dajesz chleba,
  35
  Choćby mi jeszcze wolniej miało szczęście pociec,
  Bo i z prawdą pięknie jest, i tak kazał ojciec.
  Korzyść, Niewola, SługaTrzeba wyznać, jak było, że mi coś dawano,
  Ale wszystkie godziny życia kupić chciano,
  Żebym wieczny niewolnik nosił jarzmo czyje,
  40
  Żył cały komuś, a sam zapomniał, że żyję;
  A wreszcie mi nadzieją szafowano szczodrze.
  Nikomum źle nie robił, ani mnie nikt dobrze.
  Pozycja społeczna, Umiarkowanie, WieśNadziejo! czyż ja ciebie w złotej chciał mieć szacie,
  Żeby oczy pospólstwo obracało na cię?
  45
  Żebym słynął majątkiem? drugiemi pomiatał?
  Nie o tom ja pod drzwiami Fortuny kołatał.
  Jedna wioska do śmierci, jeden dom wygodny,
  Gdzie bym jadł nie z wymysłem[6], ale wstał niegłodny;
  Gdzie bym się nie usuwał nikomu do zgonu,
  50
  Swym pługiem zoranego pilnował zagonu;
  Spokojnym będąc na tem, co stan mierny niesie,
  Stałbym sobie na dole, niech kto inny pnie się.
  W tym zamiarze praca mię całe życie tłoczy;
  KsiążkaNad książkami straciłem i zdrowie, i oczy:
  55
  Nad książkami, które ja, co gębie odjąłem,
  Może zbytecznym na mnie nakładem ściągnąłem.
  Cóż mi książki oddały? Jak niewierna niwa,
  Co zgubiła nadzieję rolnikowi żniwa;
  Po wieku mego wiosny niewróconej szkodzie,
  60
  Nachylony ku zimie, zostałem o głodzie.
  Za lat Symonidesów albo Kochanowskich,
  Może znalazłbym sobie Zamoyskich, Myszkowskich,
  Przy których bym wygodnie wieku mego użył,
  I pismem pożytecznem narodowi służył.
  65
  Dziś zabierz mi kto księgi, ten sprzęt nieszczęśliwy,
  Do których mię przywiązał nałóg uporczywy;
  I co mi będzie lepiej w ubóstwie usłużne,
  Zamieniaj na motyki i żelaza płużne.
  Porzucę nad pismami myśli kłopotliwe;
  70
  A serce niech mi tylko zostanie dotkliwe[7],
  Żebym się mógł nad losem biedniejszych litować,
  I przy pracy miał sposób bliźniego ratować.
  Mario! siostro moja! jakżeś się kwapiła[8]!…
  Prawieś wraz z mym powrotem i ty tu przybyła!
  75
  Czego, stojąc w tym kącie z twarzą wyniszczoną,
  Otoczona dziatkami, nieszczęśliwa żono,
  Poglądasz mi na ręce, rychło[9] jakim datkiem,
  Wesprę cię, już goniącą majątku ostatkiem.
  Bieda, PrawdaNędza was jak popadła, tak statecznie[10] gniecie.
  80
  I tyś także, jak widzę, prawdą szła na świecie.
  Opłakana rodzino! Wy myślicie ślepi:
  «On był między panami i nam będzie lepiej».
  Byłem i byłbym pewnie panom na coś zdatny;
  To wiem, a tego nie wiem, za com niepopłatny.
  85
  Stało się! nie mam swojej, kopmy cudzą grzędę.
  Podeprzeć tę lepiankę! jeszcze w niej przebędę!

  Przypisy

  [1]

  różnofarbny — wielobarwny, kolorowy. [przypis edytorski]

  [2]

  myślił (daw. forma 3 os. lp cz. przesz. rodz. m.) — myślał. [przypis edytorski]

  [3]

  nieopatrzony — niezabezpieczony, nieprzygotowany. [przypis edytorski]

  [4]

  przeto — zatem, więc. [przypis edytorski]

  [5]

  Nie przeto, święta Cnoto, porzucić cię trzeba — w zdaniu tym występuje szyk przestawny, możnaby je zapisać również tak: „Nie trzeba przeto porzucić cię, święta Cnoto”. [przypis edytorski]

  [6]

  z wymysłem — wymyślnie, wykwintnie. [przypis edytorski]

  [7]

  serce (…) dotkliwe — czułe, wrażliwe serce. [przypis edytorski]

  [8]

  kwapić się — spieszyć się. [przypis edytorski]

  [9]

  rychło — szybko. [przypis edytorski]

  [10]

  statecznie — stale, niezmiennie. [przypis edytorski]

  x