Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 472 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Wacław Potocki, O fraszkach

Spis treści

  1. Grzech: 1
  2. Ksiądz: 1
  3. Literat: 1
  4. Poezja: 1
  5. Spowiedź: 1
  6. Zabawa: 1
  7. Żart: 1

  Uwspółcześnienie:

  Interpunkcji: raz ciepło a drugi raz chłodno > raz ciepło, a drugi raz chłodno; Sławnym wierszem z żabami Homer wojny mysze/ Nikczemnego komara Wirgilijusz pisze. > Sławnym wierszem z żabami Homer wojny mysze, / Nikczemnego komara Wirgilijusz pisze; Nie czyń tego Wacławie! > Nie czyń tego, Wacławie!

  Wacław PotockiO fraszkach

  1
  Poezja, Grzech, Ksiądz, SpowiedźSpowiedałem[1] się księdzu na jubileuszu
  Fraszek swoich. Ledwo to dójdzie jego uszu,
  Upewnił mię[2] po śmierci za nie czyścem długim.
  Skrupulat to. Znowu się spowiedam przed drugim.
  5
  Aż ten baje[3] o piekle. Tam do kata, rzekę,
  Wolę, że się oczyszczę, niżeli upiekę.
  Więc wróciwszy do domu na onę[4] pokutę,
  Każę sobie założyć na kominie hutę[5].
  Jeszcze się z nimi żegnam, ba, i nie bez żalu,
  10
  Nim je na swoje miejsce wyprawię do palu[6].
  Aż mój stary przyjaciel we drzwi zakołace.
  Do takiejli zniewagi twoje przyszły prace?
  Nie czyń tego, Wacławie! o Muzy gra chodzi.
  Wierzcie mi, żeć to u nich na potym zaszkodzi.
  15
  Żart, ZabawaZ początku świata były fraszki, były żarty,
  Byle w nich Bóg miał pokój. Czyli twoje karty
  Treny tylko a wojny? Wiesz, że raz pogodno,
  Drugi dżdżysto; raz ciepło, a drugi raz chłodno;
  Raz dniem, drugi raz nocą niebo świat przeplata.
  20
  Podobała się Bogu taka alternata[7].
  W twych księgach (bodaj ten mnich i z swoją przestrogą!)
  Przy poważniejszych rzeczach fraszki ujść nie mogą?
  Sławnym wierszem z żabami Homer[8] wojny mysze,
  Nikczemnego komara Wirgiljusz[9] pisze.
  25
  Czytałeś Klaudjusza w uczonym Senece[10]?
  Synezjusz[11] łysinę, Plutarch[12] tak dalece
  Świerczka chwali, Heinsius[13], niżeli ci[14] zdrowszy
  W rozumie chrześcijanin, księgę pisał o wszy;
  Wielką Naso[15] miłości część swych rymów święci.[16]
  30
  LiteratCzytają i ludzie to oddają pamięci,
  Co my żartem piszemy; chociaż nas stąd winią,
  Toż sami księża, prawda, że nie wszyscy, czynią.
  Źdźbła nam wyjmują, sami w oku mając kłody,
  Bez małaby nie lepiej sobie radzić wprzódy.
  35
  Szkoda palić, lecz, wedle najpierwszej spowiedzi,
  Niech przeczyści i niechaj autor je przecedzi.
  Precz plugawe paskwile[17], precz przymówki głupie…
  Acz[18] dziś ludzie na słowa połykają ślinki;
  Pewnieć ich nie zawstydzą najgorsze uczynki.
  40
  Dałem sobie rozradzić; czemubyśmy radzi,
  Wskok słuchamy; próżno się na racyje sadzi[19].

  Przypisy

  [1]

  spowiedałem (daw.) — dziś popr.: spowiadałem. [przypis edytorski]

  [2]

  mię (starop.) — dziś popr.: mnie. [przypis edytorski]

  [3]

  bajać — opowiadać niestworzone historie, fantazjować. [przypis edytorski]

  [4]

  onę (starop.) — dziś: tę. [przypis edytorski]

  [5]

  huta — stos drzewa na opał. [przypis redakcyjny]

  [6]

  pal — spalenie. [przypis redakcyjny]

  [7]

  aiternata — odmiana. [przypis redakcyjny]

  [8]

  Homer — najstarszy grecki poeta, wędrowny śpiewak, twórca dwóch ważnych dzieł: Iliady i Odysei. Ponadto uważa się go za autora poematu heroikomiczego Batrachomyomachii, czyli „wojny żabio-mysiej”. [przypis edytorski]

  [9]

  Wirgiliusz — Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, 70–19 p.n.e.) był jednym z najwybitniejszych twórców rzymskich, napisał Eneidę. Uznawany jest również za twórcę poematu Komar. [przypis edytorski]

  [10]

  Seneka — Seneka Młodszy (Lucjusz Anneusz Seneka, 4 p.n.e.–65 n.e.) był rzymskim pisarzem, poetą, retorem oraz przede wszystkim filozofem — wyznawcą stoicyzmu. Napisał satyrę Udynienie boskiego Klaudiusza. [przypis edytorski]

  [11]

  Synezjusz — Synesius z Cyreny (ok. 373–413) był filozofem, poetą, ojcem Kościoła, biskupem. Napisał m.in. Pochwałę łysiny. [przypis edytorski]

  [12]

  Plutarch — Plutarch z Cheronei (ok. 50–125) był greckim filozofem, historykiem, moralistą. Najbardziej znany z autorstwa żywotów sławnych ludzi starożytnej Grecji i Rzymu. [przypis edytorski]

  [13]

  Heinsius — Daniel Heinsius (1580–1655) był holenderskim filologiem, poetą, profesorem uniwersytetu w Lejdzie. Pisał po łacinie oraz w języku ojczystym. Napisał żartobliwą Pochwałę wszy. [przypis edytorski]

  [14]

  niżeli ci — autorzy wymienieni wcześniej (Homer, Wergiliusz, Seneka, Plutarch), którzy byli poganami. [przypis edytorski]

  [15]

  Naso — Owidiusz (Publius Ovidius Naso, 43 p.n.e.–18 n.e.) był jednym z najwybitniejszych, ale też ostatnich wielkich rzymskich poetów. Znany głównie z twórczości o tematyce miłosnej. Napisał Sztukę kochania oraz Pieśni miłosne, a także poemat epicki Metamorfozy. [przypis edytorski]

  [16]

  Sławnym wierszem z żabami… — Potocki wymienia błahe wiersze znanych autorów: Wojnę żab i myszy Homera; Komara Wirgiliusza; Klaudiusza Seneki (satyrę na cesarza Klaudiusza); Pochwałę łysiny biskupa Synezjusza; Świerczka Plutarcha (co było pomyłką Potockiego); Pochwałę wszy skierowaną do ojców żebraków filologa holenderskiego Heinsiusza; wiersze o miłości Owidiusza. [przypis redakcyjny]

  [17]

  paskwil — dziś popr.: paszkwil; utwór literacki mający na celu zniesławienie kogoś. [przypis edytorski]

  [18]

  acz (starop.) — chociaż. [przypis edytorski]

  [19]

  sadzić (starop.) — opierać się. [przypis edytorski]

  x