Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Kara: 1
  2. Pijaństwo: 1
  3. Przyjaźń: 1
  4. Urzędnik: 1
  5. Wino: 1
  6. Zabawa: 1

  Wacław PotockiNa urząd podczaszego

  1

  UrzędnikPrzyjaźńDowiedziawszy się moi przyjaciele starzy,

  Że mię król podczaszego[1] urzędem obdarzy,

  Zbiegną do mnie z braterskim łaski pańskiej winszem[2].

  Dziękuję. Zjadszy[3], potym nie mając czym inszym

  5

  Wino, Pijaństwo, ZabawaBawić ich: Podaj księgi, będę czytał fraszki.

  A ci: Panie podczaszy, podobniej by[4] flaszki.

  Przynieśże, chłopcze, wina, gdy nie ujdą wiersze.

  Pocznij beczkę[5]; jużto tu zabawy nie pierwsze.

  Że mi nie strychem poda[6]: Ukaż nam przywilej,

  10

  Nie tak piją podczaszy. Więc mi, chłopcze, przylej.

  Tażto, rzekę, z urzędu pociecha, ta chluba?

  I goście i gospodarz pijany jak buba[7].

  Z piwnice[8], to najmniejsza, poszło z winem piwo;

  KaraNazajutrz głowa boli, na żołądku ckliwo[9],

  15

  Jakoby mię najcięższą zmordowano chłostą.

  Weźm podczastwo, daj, królu, być leda[10]starostą.

  Przypisy

  [1]

  podczaszy — w dawnej Polsce wysoki urzędnik dworski, zastępca cześnika, opiekujący się królewską piwnicą, próbujący napoje przed podaniem ich na stół monarchy. [przypis edytorski]

  [2]

  winsz (z niem. Wunsch: życzenie; wunschen: życzyć) — z gratulacjami, życzeniami. [przypis edytorski]

  [3]

  zjadszy — dziś popr.: zjadłszy. [przypis edytorski]

  [4]

  podobniej by (daw.) — lepiej by, stosowniej by. [przypis edytorski]

  [5]

  pocznij beczkę — rozpocznij beczkę, otwórz beczkę. [przypis edytorski]

  [6]

  Że mi nie strychem poda — że nie poda do pełna. [przypis edytorski]

  [7]

  jak buba — jak bela, jak sztok. [przypis redakcyjny]

  [8]

  z piwnice (starop. forma D., lp, r.ż.) — z piwnicy. [przypis edytorski]

  [9]

  ckliwo — mdło, niedobrze. [przypis edytorski]

  [10]

  leda (daw.) — byle. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...