Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Chłop: 1
  2. Obcy: 1
  3. Obyczaje: 1
  4. Pozycja społeczna: 1
  5. Sprawiedliwość: 1
  6. Szlachcic: 1

  Wacław PotockiNa chłopów podgórskich

  1

  Pozycja społeczna, Obyczaje, Obcy, Chłop, Szlachcic, SprawiedliwośćPocóż do cudzych z młodu szlachta jeździ krajów?

  Żeby mogli nawyknąć tamtych obyczajów,

  Że na chłopów podgórskich nieprzystępne Włochy[1],

  Do bliskich Węgier chodzą na podobne fochy[2].

  5

  Szlachta kłaniać, zalecać, stroić się chędogo[3],

  Nieznacznie albo raczej kształtnie odrwić[4] kogo;

  A chłopi się kraść, kłamać, modą zabieszczadną[5]

  Uczą, bowiem nad inszych kłamają i kradną.

  Czemuż różną nagrodę swej wędrówki mają?

  10

  Szlachtę czczą honorami, a chłopów wieszają.

  Przypisy

  [1]

  Włochy a. Wołochy — tu daw.: ludy z południa Europy. [przypis edytorski]

  [2]

  fochy — żarty, sposoby. [przypis redakcyjny]

  [3]

  chędogo (daw.) — tu: elegancko. [przypis edytorski]

  [4]

  odrwić — tu daw.: oszukać. [przypis edytorski]

  [5]

  moda zabieszczadna — moda zagórska, węgierska; rozbój. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...