TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Pieniądz: 1
  2. Poeta: 1

  Wacław PotockiChwalą dzieci pawia

  1

  Poeta, PieniądzChwalą wszyscy poetę, aż ów odpowieda:

  Chwaląć i dzieci pawia, a nikt mu nic nie da.

  Piękna rzecz jest i miła chwała ludzka, ale

  Piękniejsza, kiedy datek będzie przy pochwale.

  5

  Jednak dziś wiersze piszą w tym ludzie dostatku,

  Mało o łaskę w chwale dbają, mało w datku;

  Przecież to nic wielkiego pana nie oszpeci,

  Gdy się domyśli, choć są dyskretni poeci.

  Co przed laty rzemiosłem, co bywało zyskiem,

  10

  To dziś, szkolnych wyjąwszy, zabawą, igrzyskiem.

  (Ci jedną ręką piszą, nadstawiają drugiej[1],

  Aby krople czekając z Helikońskiej strugi[2]).

  Jakoż lepsza rzecz, niż pić, niż w karty zasiadać —

  Wiersze krom[3] ujmy zdrowia, szkody w mieszku[4] składać,

  15

  Kto z przyrodzenia pochop[5] ma do nich; a kto nie,

  Lepiej grać, pić, mordować w polu za psy[6] konie.

  Ale dość będzie oczu miał mój ogon pawi,

  Dość łaski, kto go światu na oczy wystawi.

  Przypisy

  [1]

  Ci jedną ręką piszą, nadstawiają drugiej (…) — panegiryki [utwory pochwalne — red. WL.] dla „datku” pisano i drukowano. [przypis redakcyjny]

  [2]

  struga Helikońska — struga płynąca z góry Muzom świętej [z Hippokrene, źródła na stokach masywu Helikon — red. WL.]. [przypis redakcyjny]

  [3]

  krom — tu: prócz, bez. [przypis edytorski]

  [4]

  w mieszku — w worku pieniężnym. [przypis redakcyjny]

  [5]

  pochop (daw.) — skłonność, zapęd. [przypis edytorski]

  [6]

  za psy — za psami. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...