Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury są za darmo i bez reklam, bo utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.

Na stałe wspiera nas 373 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

  Adolf AbrahamowiczPo burzyFraszka w jednym akcie

  przedstawiona po raz pierwszy na scenie lwowskiej w lutym 1882 r.

  OSOBY:

  1. KANIKUŁA.
  2. GERTRUDA, jego żona.
  3. ZOFJA, ich córka.
  4. EUFROZYNA — siostra Kanikuły.
  5. ROZALJA — siostra Kanikuły.
  6. DYONIZY.
  7. RUMBALIŃSKI, notarjusz.
  8. WACŁAW, praktykant konceptowy.
  9. JÓZEF, służący.

  Rzecz dzieje się w małem miasteczku.

  Salonik, skromnie umeblowany

  SCENA I

  Wchodzi Kanikuła, z czerwonym parasolem, przemokły, za nim Dyonizy.

  KANIKUŁA

  1

  Józefie! Józefie! Do kroćset! Józefie!

  szamocze parasolem tak, że obryzguje Dyonizego

  JÓZEF

  wpada
  2

  Co się stało?

  KANIKUŁA

  3

  Nie widzisz cymbale? cały przemokłem! podaj szlafrok i gorącą herbatę.

  JÓZEF

  wychodząc
  4

  I po co to byłemu kupcowi udawać oficera od ułanów?

  KANIKUŁA

  5

  Nie mam słów dla wyrażenia panu mojej wdzięczności.

  DYONIZY

  6

  To było moim obowiązkiem.

  obciera oczy od wody i błota

  KANIKUŁA

  7

  Co? pan płaczesz?

  DYONIZY

  8

  Nie…. ale jestem….

  KANIKUŁA

  9

  Wzruszonym? I ja także. Wyobraź pan sobie co to za szalony pomysł; moje siostry, dwie stare panny, przysłały mi dziś, w dzień moich urodzin, konia wierzchowego… taki pomysł mogą mieć jedynie stare panny.

  DYONIZY

  10

  Wybacz! Panie te nie są tak stare… bardzo zresztą przyjemne, słodycz serca, łagodność charakteru..

  KANIKUŁA

  11

  To wszystko być może w łaskawych oczach pana, ale ja tego nie widzę. Lecz wracam do mojego opowiadania. Oprócz tego konia, kuzynka moja przysłała mi ten stary czerwony parasol; ma to być grat familijny mego pradziada… i wyobraź pan sobie, mnie byłemu kupcowi, mieszczaninowi, zachciało się wyjechać; nie wiele namyślając się, zamiast spicruta, biorę parasol, wyjeżdżam; szkapa ledwie się wlecze… nagle… zrywa się burza, grzmoty, błyskawice… otwieram to familijne straszydło

  otwiera parasol
  12

  a tu panie łaskawy, jak go spostrzeże mój wysłużony artylerzysta…. staje panie dęba aż mnie ciarki przechodzą!

  naśladuje w komiczny sposób konia spłoszonego, stającego dęba

  DYONIZY

  usuwając się przed nacierającym na niego Kanikułą
  13

  Taki artylerzysta… proszę!

  KANIKUŁA

  14

  A no… wybrakowana szkapa kanonierska, na której jechałem, jak zacznie panie manewrować to przodem….

  naśladuje jak wyżej

  DYONIZY

  15

  To tyłem….

  KANIKUŁA

  16

  Gromada trutniów, próżniaków, śmiejąc się, do koła mnie oblega i wykrzykuje: Hop! ha! hop! ha! Ja zaczynam czerwonym parasolem im grozić, koń jeszcze więcej szaleje, w tém…. w tak okropnej chwili zjawiasz się pan z szybkością….

  DYONIZY

  17

  Meteora!

  KANIKUŁA

  czule
  18

  O tak! meteora, błyskawicy, piorunu! zatrzymujesz moją szkapę, gromisz gamoniów i ocalasz mnie….

  z rozczuleniem
  19

  Tak! jestem drogiemu panu bardzo obowiązanym i niczego w tej chwili nie odmówiłbym.

  DYONIZY

  n. s.
  20

  Pomyślna sposobność; spróbójmy, skorzystajmy z jego rozczulenia.

  gł.
  21

  Szanowny Panie! Niechwalący się, starałem się panu, o ile moje skromne siły na to pozwalały, być użytecznym, nie wymawiając, broń Boże!… wyrządziłem panu nie jedną grzeczność z poświęceniem własnej osoby…

  KANIKUŁA

  ściskając go
  22

  O tak! z poświęceniem, to prawda! Prowadząc konia przez całe miasto, zdjąłeś pan swoją pąsową krawatkę ażeby go nie spłoszyć.

  czule
  23

  Pan dla mnie szedłeś bez krawatki w obec tylu kobiet! Bez krawatki!….

  ściska go

  DYONIZY

  24

  Robiłem to w pewnych zamiarach…. I tak….

  KANIKUŁA

  przerywa mu uściskami i patrząc z rozczuleniem na niego mówi n. s.
  25

  Wiem już jak się wywdzięczyć; poślę mu ćwiartkę cielęciny i cztery butelki wina węgierskiego.

  DYONIZY

  26

  Niechwalący się, wówczas kiedy pan byłeś jeszcze właścicielem korzennego sklepu, robiłem skuteczną reklamę pańskim hiszpańskim winom…

  KANIKUŁA

  n. s.
  27

  Przymawia się do hiszpańskiego wina, które darmo spija.

  DYONIZY

  28

  Niechwalący się, udowodniłem to całemu miastu, iż pan należysz do drugiej odrębnej rodziny Kanikułów, którzy są szlachcicami, herbu Doliwa.

  KANIKUŁA

  n. s
  29

  Niemiły z tem wypominaniem.

  DYONIZY

  30

  Nareszcie, starałem się notarjuszowi który, że tak powiem….

  KANIKUŁA

  31

  No, bez ceremonji, mów pan! Emabluje moją żonę?….

  DYONIZY

  32

  Otóż w imieniu pańskiem, dałem notarjuszowi do zrozumienia, ażeby zaprzestał tego nadskakiwania, ponieważ moja przyjaźń dla pana….

  KANIKUŁA

  n. s.
  33

  Truchleję, z czem on w końcu wyjedzie?

  DYONIZY

  przybierając uroczystą postawę
  34

  Drogi panie! Już od roku szukałem chwili, w której mógłbym szczerze wyjawić panu zamiary, dla których w domu pana Dobrodzieja tak często bywam. I nieraz kiedy miałbym był sposobność wypowiedzenia tego, co czuję, myśl, że nie dałem się jeszcze poznać dostatecznie, że nie pozyskałem zupełnego zaufania, wstrzymywała mnie od tak ważnego kroku. Dziś jednak w tak pięknej chwili, w której pan sam oświadczyłeś…

  KANIKUŁA

  35

  Cóż ja oświadczyłem?

  DYONIZY

  36

  Że niczego mi nie odmówisz…

  pada na kolana

  KANIKUŁA

  37

  Co pan robisz?

  DYONIZY

  38

  Proszę o rękę córki pańskiej, panny Zofii!

  KANIKUŁA

  n. s.
  39

  A niech go djabli wezmą — tom się złapał!

  gł.
  40

  Ależ kochany panie! tak niespodziewanie…. tak nagle…

  mięszając się
  41

  nie sądziłem zresztą, że tego rodzaju żądanie…. pan mnie pojmujesz?…. ojciec…. który jako ojciec….

  DYONIZY

  42

  O! pojmuję! dla ojca który ma jedynaczkę, taka chwila uroczysta… jest przejmującą… lecz wierzaj mi pan, niechwalący się, ja też jako ojciec…. to jest chciałem powiedzieć jako… zięć, zdołam odpowiedzieć pańskim oczekiwaniom.

  KANIKUŁA

  n. s.
  43

  A to mi zajechał!

  j. w.
  44

  Otwarcie z przykrością wyznać muszę panu, iż jako ojciec decydować tu nie mogę, lecz głównie moja żona, moja córka i.. moje dwie siostry, które zrobiły zapisy dla mojej córki, pod warunkiem, jeżeli w wyborze pójdę za ich radą. Nie łakomię się na te zapisy, ale jak ojciec, moja żona jako….

  DYONIZY

  n. s.
  45

  Więc będę musiał przejść przez alembik…. ciotek.

  KANIKUŁA

  n. s.
  46

  A tom się zagalopował niepotrzebnie!…

  DYONIZY

  47

  Z siostrami pana dobrodzieja dawna łączy mnie znajomość i liczę, że będą mi przychylne.

  KANIKUŁA

  48

  Kochany panie! Uprzedzam, że z niemi nie łatwa sprawa; mam spis oddalonych konkurentów, prowadzony przez moje siostry, jest tam kilka znakomitości, dwóch lekarzy, jeden mecenas, jeden sędzia, kilku auskultantów…

  DYONIZY

  49

  Dołożę wszelkich starań, ażeby ich sympatję zyskać, ale przedewszystkiem liczę na pana.

  KANIKUŁA

  50

  Moje siostry dziś przyjeżdżają, staraj się dać im bliżej poznać.

  DYONIZY

  51

  Z żoną i z córką pana Dobrodzieja mógłbym zaraz pomówić w tej sprawie.

  KANIKUŁA

  n. s.
  52

  Hm! jak nagli! A niechże go!

  53

  Józefie! Józefie! gdzie jest mój szlafrok?

  SCENA II

  Ciż — Józef.
  (wchodzi ze szlafrokiem)

  JÓZEF

  54

  Proszę pana!

  ubiera go
  55

  Czy podać herbatę?

  KANIKUŁA

  56

  Później! — Deszcz pada?

  JÓZEF

  57

  Ustał.

  KANIKUŁA

  58

  Wynieś parasol na ganek, żeby go wysuszyć i schowaj na wieczne czasy.

  JÓZEF

  zabiera parasol
  59

  Dobrze panie!

  DYONIZY

  60

  Drogi panie! zechciej poprosić panie tutaj.

  KANIKUŁA

  61

  Zaraz, zaraz,

  n. s.
  62

  nieznośny!

  do Józefa
  63

  Poproś moją żonę i córkę.

  JÓZEF

  64

  Panie wyjechały na spacer.

  KANIKUŁA

  65

  Co? W taką burzę? krytym fiakrem?

  JÓZEF

  66

  Pan notarjusz powiózł własnym ekwipażem.

  KANIKUŁA

  67

  Co? Z notarjuszem pojechały? Z notarjuszem? Zkąd notarjusz wziął ekwipaż? Nie, moja żona nie ma taktu!

  DYONIZY

  68

  Bez pańskiej opieki…. z notarjuszem!…. W istocie to może w mieście wywołać…. i tak nie brak już pogłosek….

  KANIKUŁA

  69

  Co? mówią już o tem?

  DYONIZY

  70

  Na herbacie u poczmistrza, słyszałem jak poczmistrzowa robiła pewne, złośliwe uwagi w tym względzie… ale ja ostro sfiksowałem ją oczami, tak ostro, że zamilkła.

  KANIKUŁA

  71

  Dziękuję panu!

  DYONIZY

  72

  Jak będę pańskim zięciem, pierwszym moim obowiązkiem będzie notarjusza wyprosić z tego domu.

  KANIKUŁA

  73

  Nie taję się, że jestem zaniepokojony!

  n. s.
  74

  Ale co z nim począć? On uważa się już za zięcia!

  JÓZEF

  wpada
  75

  Panie przyjechały!

  KANIKUŁA

  z gniewem
  76

  Dobrze! Pomówimy ze sobą!

  DYONIZY

  77

  Nie unoś się pan, to gorzej!

  SCENA III

  Gertruda, Zofja, Rumbaliński, Wacław.
  wchodzą

  GERTRUDA

  78

  Ach! jakaż to okropna burza! mógł być fatalny wypadek!

  DYONIZY

  79

  Co już wiecie? pewnie całe miasto mówi już o tem?

  GERTRUDA

  80

  O czem?

  KANIKUŁA

  81

  Że omal z konia nie spadłem.

  GERTRUDA

  82

  Nie! o tem nie wiemy.

  KANIKUŁA

  n. s.
  83

  Otóż macie niepotrzebnie wypaplałem.

  gł.
  84

  Mniejsza o to, ale pan Rumbaliński….

  patrzy groźnie na niego

  GERTRUDA

  85

  Pełen poświęcenia, nie mam słów dla wyrażenia mu mojej wdzięczności.

  KANIKUŁA

  86

  Pan Rumbaliński za często się poświęca…. ale cóż to się stało?

  RUMBALIŃSKI

  87

  Złego nic.

  GERTRUDA

  88

  Ale mogło źle się zakończyć dla nas.

  KANIKUŁA

  89

  Cóż takiego?

  RUMBALIŃSKI

  90

  Pan Wacław spłoszył konie!

  WACŁAW

  szybko
  91

  Ale zaręczam panu Dobrodziejowi!….

  GERTRUDA

  92

  Wyobraź sobie, chciał nam konno obok powozu, zrobić…. zawsze zapominam jak się to mówi….

  RUMBALIŃSKI

  93

  Fensterparade.

  GERTRUDA

  94

  Aha! tak jest, fensterparade…

  KANIKUŁA

  zdziwiony bardzo
  95

  Jak to? Więc pan jako bezpłatny praktykant konceptowy trzymasz wierzchowca?

  WACŁAW

  96

  A czyż ta posada ustawą rządową wzbrania jazdy konnej?

  KANIKUŁA

  97

  Nie, ale…. to jakiś feralny dzisiaj dzień dla wierzchowców.

  RUMBALIŃSKI

  98

  Raczej dla jeźdźców….

  WACŁAW

  99

  Zobaczywszy, że uprząż pękła, zbliżyłem się na koniu ażeby….

  DYONIZY

  100

  Uprząż zapewne kupiona na licytacji.

  RUMBALIŃSKI

  101

  Mógłbyś pan być mniej dowcipnym.

  GERTRUDA

  102

  Konie się tedy spłoszyły…

  KANIKUŁA

  n. s.
  103

  Tak jak mój koń.

  GERTRUDA

  104

  Poczęły uciekać!….

  KANIKUŁA

  n. s.
  105

  Mój stał na miejscu i wierzgał.

  GERTRUDA

  106

  Pan Rumbaliński z całą energią a raczej z heroizmem właściwym notarjuszom, rzuca się z kozła…. chwyta konie….

  KANIKUŁA

  głośniej
  107

  Tak jak…. Dyonizy.

  GERTRUDA

  108

  Ależ nie pan Dyonizy tylko pan Rumbaliński.

  do Rumbalińskiego
  109

  Ach! jestem tak oczarowaną pańską energią; tak dalece jestem mu obowiązaną, że niczego w tej chwili nie odmówiłabym drogiemu panu.

  RUMBALIŃSKI

  po cichu
  110

  To téż spodziewam się przychylnej odpowiedzi co do córki pani…

  KANIKUŁA

  111

  Oho! oho!

  GERTRUDA

  112

  Cóż znaczy to: oho! oho! Cóż cię tak zadziwia?

  KANIKUŁA

  113

  To, że nie pojmuję jak mogłaś się zdecydować na podobną przejazdkę.

  GERTRUDA

  114

  Przejazdka byłaby wcale przyjemną, gdyby nie pan Wacław, który konie spłoszył….

  WACŁAW

  115

  Niech mi pani przebaczy, ale udowodnię że….

  KANIKUŁA

  116

  Nie o to mi chodzi, tylko, że spacer bez mego przyzwolenia, bez mojej opieki, spacer w mojej nieobecności….

  GERTRUDA

  117

  Panie Rumbaliński, nie zwracaj pan na to uwagi.

  KANIKUŁA

  118

  Nieprawdaż panie Dyonizy?

  DYONIZY

  119

  Ha, cóż robić? Pan notarjusz, który często legalizuje, sam nie dość legalnie postępuje.

  RUMBALIŃSKI

  120

  Raz już pana prosiłem, ażebyś w swoich słowach poskramiał się!…

  DYONIZY

  kłócąc się
  121

  A jeżeli mnię się podoba tak mówić?

  RUMBALIŃSKI

  122

  Ale mnie się to nie podoba!

  n. s.
  123

  Śmieszny rywal! Parodja kochanka!

  patrzy na niego z pogardą

  GERTRUDA

  124

  Panowie! dziś urodziny mego męża…

  KANIKUŁA

  125

  A! to fatalny dzień!

  do Dyonizego
  126

  Dobrze mu palnąłeś, dziękuję panu.

  DYONIZY

  127

  Ja państwa pożegnam, jestem cokolwiek wzruszony, wzburzony! Moje nerwy! Pójdę na świeże powietrze, lecz za chwilę powrócę.

  do Kanikuły
  128

  Mam pańskie przyrzeczenie!

  wychodzi

  KANIKUŁA

  129

  Czekamy, czekamy!

  GERTRUDA

  cicho do Kanikuły
  130

  Nie zapraszaj go, to nieznośny człowiek!

  KANIKUŁA

  do Gertrudy
  131

  A ten pan notarjusz dla mnie jeszcze nieznośniejszy ; nie zapraszaj tego, to ja tamtego nie będę prosił.

  JÓZEF

  wpada zadyszany
  132

  Ah! ah! hm! hm!

  WSZYSCY

  133

  Cóż takiego?

  JÓZEF

  134

  Ah! awantura!

  KANIKUŁA

  135

  Pewnie pan Dyonizy kark skręcił?!

  JÓZEF

  136

  Jeszcze gorzej. Wiatr schwycił i połamał czerwony parasol.

  KANIKUŁA

  137

  A niech go tam djabli porwą.

  JÓZEF

  138

  Ale bo się konie pana notarjusza spłoszyły, na miejscu przed gankiem wywaliły i połamały powóz!

  KANIKUŁA

  139

  A to nieszczęście! Ach, ten parasol! Ten parasol!

  RUMBALIŃSKI

  zmięszany
  140

  Żegnam państwa na chwilę. Gdzież mój kapelusz?

  n. s.
  141

  Ciekawy jestem jak się nie ożenię z jego córką, kto mi szkodę wróci?

  wybiega

  GERTRUDA

  142

  Ach to nieszczęście! trzeba pójść zobaczyć!

  wybiega

  KANIKUŁA

  143

  Co tu się dzisiaj dzieje? Jakieś licho łamie konia, wywraca notarjusza, płoszy mój parasol, moją żonę, moją córkę…

  wybiega

  SCENA IV

  WacławZofia.

  WACŁAW

  144

  Droga panno Zofio! staraj się pani matkę przekonać, że ja nie byłem powodem tego wypadku

  ZOFIA

  145

  Ależ panie Wacławie, wierzę ci. Miałażbym ciebie posądzać o taką nieostrożność, ciebie, który przecież pragniesz mojego dobra?

  WACŁAW

  146

  O tak, droga panno Zofio! i dziś właśnie chciałem rodzicom oświadczyć się — i gdyby nie ten wypadek….

  ZOFIA

  147

  Dlaczegoż pan cały rok zwlekasz? — wahasz się?

  WACŁAW

  148

  Kiedyś…. później…. pani to wytłómaczę, na teraz pozwól ażeby to zostało moją tajemnicą….

  ZOFIA

  149

  Dziś przyjeżdżają moje ciotki, staraj się pan im przypodobać, w przeciwnym razie wszystko stracone.

  WACŁAW

  150

  Panno Zofio! Cóż mam czynić, aby je pozyskać?

  ZOFIA

  151

  A mój Boże! moje ciotki są poczciwe, dobre, tylko kapryśne, wymagające, prędko się obrażają….

  WACŁAW

  152

  Jak wszystkie stare panny! A to okropne! Odchodzę panno Zofio — nie chcę bowiem, ażeby zastawszy nas tu razem, czyniono pani wyrzuty; za chwilkę będę z powrotem.

  wychodząc
  153

  Panno Zofio! w tobie pokładam jedyną nadzieję szczęścia całego życia!

  ZOFIA

  sama
  154

  Mama widocznie chciałaby mnie wydać za notarjusza — ale ja za niego nie pójdę! Ja go nie cierpię, on taki gwałtowny, szorstki, gdy przeciwnie Wacław taki łagodny, taki dobry. A jakie Wacław ma oczy! Chciałabym mieć jego oczy!

  SCENA V

  ZofiaKanikułaGertruda.
  wchodzą

  KANIKUŁA

  155

  Chwała Ci panie! Nic się nie stało!

  n. s.
  156

  Chociaż na chwilkę pozbyłem się tego natręta.

  gł.
  157

  Po co temu notarjuszowi ekwipaż potrzebny?

  GERTRUDA

  158

  Twoje uwagi nie mają sensu…

  KANIKUŁA

  n. s.
  159

  Teraz najlepsza chwila powiadomić je o nowym konkurencie Dyonizym.

  gł.
  160

  Moja kochana żono i moja droga córko! Zbliżcie się!

  zbliżają się

  GERTRUDA

  161

  Cóż takiego?

  KANIKUŁA

  z komiczną powagą
  162

  Są chwile w życiu, w których zarówno matka jak i ojciec nie mogą mówić bez pewnego rozrzewnienia; taką chwilą uroczystą jest dzień dzisiejszy. — Dziś bowiem oświadczył się o rękę Zosi….

  GERTRUDA

  żywo
  163

  I mnie się oświadczył.

  KANIKUŁA

  164

  Co i wam… Dyonizy się oświadczył?

  GERTRUDA

  165

  Ależ notarjusz — nie Dyonizy.

  ZOFIA

  166

  A mnie… Wacław.

  KANIKUŁA

  167

  Notarjusz oświadczył się o Zosię?

  GERTRUDA

  168

  O kogoż miał się oświadczyć? Przecież mamy tylko jedną córkę.

  KANIKUŁA

  169

  Moja droga! a ja go posądzałem….

  n. s.
  170

  Ha! ha! a niechże mnie….

  GERTRUDA

  171

  O cóż go posądzałeś?

  KANIKUŁA

  172

  Nic — nic —

  całuje ją
  173

  Ha…. ha…. ha!….

  GERTRUDA

  174

  Jak widzę, jesteś zadowolonym i zgadzasz się na notarjusza, któremu z mej strony przyrzekłam….

  KANIKUŁA

  przerywa
  175

  Na notarjusza nigdy się nie zgodzę!

  całuje ją.

  GERTRUDA

  176

  Za cóż mnie całujesz?

  KANIKUŁA

  177

  Dziś moje urodziny, jestem rozczulony… Że i Wacław także się oświadczył, dobrze słyszałem.

  ZOFIA

  178

  Tak jest proszę papy!

  całuje go.

  KANIKUŁA

  179

  I wszyscy trzej oświadczyli się po burzy… słyszałem że ludzie wieszają się w czasie burzy, ale żeby się żenili tego jeszcze nie było.

  GERTRUDA

  180

  Jak uważam, chcesz popierać Dyonizego.

  KANIKUŁA

  181

  Tak jest! jako ojciec mógłbym postąpić sobie despotycznie, absolutnie, ale dziś moje urodziny… przemawiam przeto do was nie jako ojciec, ale jako człowiek… jako przyjaciel.. za Dyonizym. Muszę mu oddać tę sprawiedliwość, że wyświadczał mnie i wam różne grzeczności, a czynił to w tym celu, ażeby pozyskać rękę Zosi i nasze zezwolenie, dlatego ja za nim zawsze przemawiać będę.

  GERTRUDA

  182

  Wierzaj mi Zosiu, słuchaj matki, notarjusz to ideał męża! Co za odwaga w tym człowieku, jaka energia!

  ZOFIA

  183

  Proszę rodziców, ja za żadnego z nich nie pójdę.

  GERTRUDA

  184

  Więc za kogóż?

  ZOFIA

  185

  Za Wacława.

  GERTRUDA

  186

  Koncepspraktykanta?

  KANIKUŁA

  187

  Bezpłatnego??…

  GERTRUDA

  188

  Ależ Zosiu, to być nie może.

  ZOFIA

  189

  Moja mamo nie gniewaj się na mnie, ale…

  GERTRUDA

  190

  Żeby przynajmniej miał jaki mająteczek.

  KANIKUŁA

  191

  Ale to panie goły jak turecki święty.

  ZOFIA

  192

  Kiedy ja jego kocham.

  GERTRUDA

  193

  Tak ci się zdaje!

  ZOFIA

  194

  Z pewnością.

  GERTRUDA

  195

  Taka miłość prędko przemija.

  ZOFIA

  196

  O nie! nigdy mateczko!

  KANIKUŁA

  197

  No, skoro ona go kocha, należałoby może zastanowić się?…

  GERTRUDA

  198

  Ej! ty się na tem nie rozumiesz.. Mnie moja znajoma hrabina powiedziała: Niech pani w wyborze zięcia na kochanie nie zważa! Byle był szacunek, miłość znajdzie się po ślubie.

  KANIKUŁA

  199

  Ktoby temu wierzył co tam jakaś hrabina powie…

  GERTRUDA

  z gniewem
  200

  Ależ to powiedziała moja znajoma, hrabina, wykształcona i mądra kobieta!

  ZOFIA

  201

  Dyonizy i notarjusz, to stare graty!

  GERTRUDA

  202

  Z gratami cicho!

  ZOFIA

  203

  Jak się Wacław ze mną nie ożeni, to oboje pomrzemy.

  zaczyna płakać.

  GERTRUDA

  204

  On jeżeli chce niech umiera, tobie nie pozwalam.

  ZOFIA

  205

  Tak jest, nie będziemy jedli ani pili nic a nic i pomrzemy.

  KANIKUŁA

  206

  Zosiu, dziś moje urodziny…

  GERTRUDA

  do męża
  207

  Otóż widzisz, tak się dzieje, jeżeli w domu bywa bezpłatny praktykant.

  głośno do Zofii
  208

  Ależ moja Zosiu i tak o twoim przyszłym mężu twoje ciotki będą decydować.

  KANIKUŁA

  209

  A przecież nie można lekceważyć dwóch takich sukcesji, one zapewniają ci przyszłość.

  ZOFIA

  210

  Ale ciotki będą tak długo przebierać, aż i ja się zestarzeję, jak one.

  KANIKUŁA

  211

  Zosia ma rację; już siedmnastu konkurentom odpaliliśmy z powodu tych sukcesji i dziwnych żądań moich sióstr.

  ZOFIA

  płacząc
  212

  Bo moje ciotki będą wybierać, przebierać tak długo, aż zgorżknieję, skwaśnieję, jak one i zostanę… zostanę…

  z silniejszym wybuchem płaczu
  213

  starą panną!

  GERTRUDA

  214

  Ależ Zosiu uspokój się!

  biegnie do okna
  215

  Słychać turkot…

  KANIKUŁA

  216

  To pewnie moje siostry! Zosiu idź zmyj oczy. Wstydź się płakać.

  całuje ją — Zosia wychodzi.

  SCENA VI

  KanikułaGertrudaRozaliaEufrozyna.
  Rozalia i Eufrozyna wpadają. Obie ubrane są z pewną komiczną pretensją, lecz bez wielkiej przesady Rozalia ma pince-nez na nosie, Eufrozyna dużo biżuterji i zegarek złoty, na który ciągle spogląda otwierając ostentacyjnie koperty złote.

  ROZALIA i EUFROZYNA

  wpadając
  217

  Ach! Wojtuś! Wojtuś! Cóż to za burza!

  KANIKUŁA

  prowadzi je do kanapy
  218

  Drogie siostry! Jakże się cieszę! Cóż się stało?

  ROZALIA i EUFROZYNA

  219

  Ach Wojtusiu! Wojtusiu!

  GERTRUDA

  220

  Ależ uspokójcie się!

  EUFROZYNA

  221

  Wojtuś! eteru!!

  ROZALIA

  222

  Wody kolońskiej!

  Kanikuła podaje Eufrozynie pomadę w słoiku — Gertruda Rozalii wodę kolońską.

  ROZALIA

  nacierając sobie skronie, ręce i całe ubranie nakrapiając
  223

  Konie.. się….

  nakrapiając
  224

  spłoszyły…

  nakrapia
  225

  od… czerwonego… parasola…

  KANIKUŁA

  226

  A niechże cię!.. Znowu ten nieszczęsny parasol!

  EUFROZYNA

  227

  Co ty mi dałeś? To nie eter ale topolowa pomada i do tego zepsuta!..

  KANIKUŁA

  228

  Ach przepraszam!… Gwałtu! cóż to za dzień dzisiaj! Józefie! Józefie!

  Józef wpada
  229

  Bałwanie jakiś! Dlaczego nie wyrzuciłeś tego parasola? Masz tu słoik, posmaruj sobie głowę a potem wyrzuć.

  JÓZEF

  230

  Dobrze panie!

  KANIKUŁA

  231

  Józefie! herbaty gorącej.

  EUFROZYNA

  232

  Dla mnie lemoniady!

  KANIKUŁA

  do Józefa — który za każdem wołaniem wpada
  233

  Nie trzeba herbaty! Przynieś lemoniadę!

  ROZALIA

  234

  Ja piję czekoladę. To uspokaja…

  KANIKUŁA

  j. w.
  235

  Józefie! Dla panny Eufrozyny… lemoniadę… a dla panny Rozalii… czekoladę!… Tylko nie pomieniaj!

  JÓZEF

  odchodząc n. s.
  236

  A to skaranie boże z temi staremi pannami!

  EUFROZYNA

  237

  Ach! jakie grzmoty!

  biorąc perfumę
  238

  one rozstrajają mi nerwy…

  ROZALIA

  239

  A ja namiętnie lubię burzę!

  EUFROZYNA

  240

  Siostra mówisz to tylko jak zwykle, dla miłej opozycji. Wszak siostra omal nie zemdlałaś.

  ROZALIA

  241

  To z powodu błyskawic!

  EUFROZYNA

  242

  Przecież grzmoty a błyskawice to jedno i to samo.

  ROZALIA

  243

  Przepraszam! Jeżeli grzmi, to grzmi, a jeżeli łyska, to łyska. Ja wolę grzmoty!

  EUFROZYNA

  z przekąsem
  244

  A ja błyskawice!

  ROZALIA

  z przekąsem
  245

  Zapewne, dla miłej opozycji siostra woli ażeby jej grzmiało?

  EUFROZYNA

  246

  A siostra dla miłej opozyci,[1] woli ażeby jej błyskało!

  KANIKUŁA

  247

  Ale o cóż wam idzie? w tej chwili mamy już prześliczną pogodę!

  ROZALIA

  248

  Doprawdy nie pojmuję jak można wybrać sobie urodziny w taką burzę.

  KANIKUŁA

  249

  Ależ to nie moja wina; ja nie wybrałem tego dnia…. to moi rodzice….

  EUFROZYNA

  250

  I gdyby nie to, że brat skończyłeś dziś lat 50.

  ROZALIA

  251

  Przepraszam lat 49.

  EUFROZYNA

  252

  Przepraszam… bo 50.

  KANIKUŁA

  253

  Ale 49. czy 50, to na jedno wychodzi. O cóż idzie?

  ROZALIA

  254

  O zasadę!

  EUFROZYNA

  255

  O prawdziwość tego, co się mówi.

  GERTRUDA

  256

  Jedna jak proch, druga jak saletra! Lubią dysputować gorąco.

  KANIKUŁA

  257

  Ale co też siostruni za pomysł przyszedł do głowy, kupować dla mnie na urodziny wierzchowego konia.

  ROZALIA

  258

  Radziłam zamiast konia, osła kupić; z osła większy pożytek!

  KANIKUŁA

  259

  Jakto osła na wierzchowca?

  EUFROZYNA

  260

  Ten koń przeznaczony do wożenia wody ze źródła, do którego bardzo daleko pieszo…. a bratu szkodzi woda gipsowa ze studni; tak mój bracie zdrowie, zdrowie to najważniejsze dla człowieka!

  KANIKUŁA

  261

  Otóż macie, a ja sądziłem, że to wierzchowiec okropnie bystry, tak tęgo wygląda….

  n. s.
  262

  a to woziwoda! zbłaźniłem się i gdyby nie Dyonizy byłbym jeszcze chrymnął z tej szkapy.

  ROZALIA

  263

  Ale gdzież Zosia? kochana Zosia?

  EUFROZYNA

  264

  Wspólne nasze dziecko.

  GERTRUDA

  265

  Zosiu! Zosiu!

  wchodzi Zosia

  SCENA VII

  Ciż — Zofia.

  ZOFIA

  266

  Drogie cioteczki!

  chce ucałować im ręce, ale obiedwie wyrywają ręce z czułości całą całując ją

  ROZALIA

  267

  Jak się masz luba Zosiuniu?

  EUFROZYNA

  268

  Jak się masz luba Zosiuniu? Ale jak ona blado wygląda….

  ROZALIA

  269

  Gdzie też siostra widzi bladość? Przeciwnie wygląda jak jabłuszko!

  EUFROZYNA

  270

  Może jak pomidor, dla miłej opozycyi?

  ROZALIA

  z przekąsem
  271

  A może jak lilija?

  EUFROZYNA

  272

  Oczęta czerwone, jak u królika…

  KANIKUŁA

  273

  Ależ siostro przywidzenia! Cokolwiek zakatarzona. Idź, idź moje dziecko — powiedz Józefowi niech przyniesie, czekoladę i lemoniadę.

  Zosia wychodzi

  KANIKUŁA

  n. s.
  274

  A teraz do najważniejszej sprawy przystąpimy.

  gł.
  275

  Czyby kto mógł przypuścić, żeby burza do czegoś przydać się mogła?

  EUFROZYNA

  276

  Chyba do zerwania starego dachu.

  KANIKUŁA

  277

  Otóż z powodu burzy…

  GERTRUDA

  278

  Nie z powodu burzy, tylko w czasie burzy.

  KANIKUŁA

  279

  Przepraszam, po burzy trzech nowych konkurentów oświadczyło się o rękę Zosi.

  EUFROZYNA

  280

  Brat masz widocznie fabrykę do wyrabiania konkurentów…

  ROZALIA

  281

  Cóż dziwnego? Dziewczyna mająca od nas dwie sukcessje w sperandzie…

  GERTRUDA

  282

  Tak! ale tylko w sperandzie…

  EUFROZYNA

  283

  Przestrzegam jednak brata jak zwykle; jeżeli się nie zgodzimy w wyborze…

  ROZALIA

  284

  Zmażemy zapisy!

  KANIKUŁA

  285

  Moje siostry! aż nadto pamiętam o tem, ponieważ już 17. konkurentów na wasze żądanie pochowałem; prowadzę osobny do tego katalog. W tej chwili mamy trzech nowych kandydatów, których dziś będę mógł osobiście wam przedstawić. Błagam, raz już zdecydujcie, uchwalajcie, bo mi już kością w gardle być ciągle egzekutorem waszych wyroków; wierzajcie mi siostry, to ciągłe dawanie koszów, jest bardzo przykre!

  EUFROZYNA

  286

  Prosimy o bliższe określenie konkurentów…

  ROZALIA

  287

  Szczegółowe.

  KANIKUŁA

  288

  Siadajcie!

  otwiera katalog
  289

  Każdy młodzieniec, który u nas bywa, jest szczegółowo w tym katalogu opisany. Są w życiu chwile że nie tylko matka jako matka, ale i ojciec… nie może bez rozrzewnienia…

  wchodzi Józef — wnosząc na tacy limoniadę i czekoladę

  EUFROZYNA

  odbierając kosztuje
  290

  Fiii! A to co?

  ROZALIA

  291

  Ależ tego nie można pić.

  GERTRUDA

  292

  Co, może nie dobre?

  EUFROZYNA

  293

  Moja limoniada ma jakiś zapach zabijający!

  ROZALIA

  294

  A moją czekoladę czuć pomadą topolową.

  GERTRUDA

  obrażona
  295

  Co też siostra mówi… my nie dajemy pomady do czekolady.

  KANIKUŁA

  który stoi obok Józefa, patrząc na jego wysmarowaną głowę
  296

  Ależ do kroćset! to ten bałwan wysmarował sobie głowę pomadą.

  JÓZEF

  297

  Przecież pan kazał mi posmarować…

  KANIKUŁA

  298

  Pójdziesz ty trutniu!..

  JÓZEF

  wybiegając
  299

  Dalibóg!… to skaranie!…

  ROZALIA

  300

  Prosimy czytać!…

  EUFROZYNA

  301

  Czekamy.

  KANIKUŁA

  302

  Nr. 7… sędzia; nie, Nr. 17… pocztmistrz — aha Nr. 20… Dyonizy Ciepiałowski! Polecam go waszym względom; wyświadczył on mi nie mało grzeczności, nie taji się iż czynił to w pewnych zamiarach…

  GERTRUDA

  303

  Wojtuś! tylko nie nudź!…

  KANIKUŁA

  304

  Dyonizy Ciepiałowski, z dobrej szlacheckiej rodziny, pochodzącej z Pomorza…

  GERTRUDA

  305

  Prosimy o dowody!

  EUFROZYNA

  306

  Później, poszukamy w Niesieckim…

  ROZALIA

  307

  Ciepiałowski? Aha!… przypominam sobie. Widziałam go na pikniku u poczmistrzowej. Ten z nosem…

  KANIKUŁA

  308

  Tak jest, z nosem.

  ROZALIA

  309

  Ależ chciałam powiedzieć z orlim nosem!

  GERTRUDA

  310

  Ależ przeciwnie, ma nos jak kaczka!

  KANIKUŁA

  311

  Jesteś stronniczą. Ma lat 30…

  GERTRUDA

  312

  Lat 34.

  KANIKUŁA

  313

  Lat 34 i miesięcy dwa!

  EUFROZYNA

  314

  Będziemy potrzebować metryki chrztu!

  ROZALIA

  z przekąsem
  315

  I może jeszcze daty bierzmowania?

  KANIKUŁA

  316

  Kapitalista!

  GERTRUDA

  317

  Pośredniczący w interesach!

  KANIKUŁA

  318

  Przepraszam, ogłosisz go jeszcze wspólnikiem Mendla, naszego faktora.

  EUFROZYNA

  319

  Prosimy dalej!

  KANIKUŁA

  320

  Pragnie się koniecznie ożenić.

  EUFROZYNA

  321

  Co, koniecznie? w ogóle?

  GERTRUDA

  322

  Widocznie z rozpaczy chce to uczynić. Pierwsza miłość zawiodła, a więc pierwsza lepsza aby się tylko ożenić!

  ROZALIA

  z zapałem
  323

  Pierwsza lepsza! Ma bratowa słuszność!

  n. s.
  324

  To moja w tem wina, przed kilku laty starał się o moją rękę i dałam mu kosza.

  KANIKUŁA

  325

  Cóż ma robić? Nie chciała go jedna, próbuje szczęścia u drugiej. I ma słuszność, bo to panny jak zaczną wybierać, przebierać, jak żyd między śliwkami na targu, aż nareszcie kawaler frrru! a panna zostaje starą panną w objęciach kota.

  ROZALIA

  dotknięta słowami Kanikuły
  326

  Brat widocznie mnie wymówki robi, ale nie jestem tak starą…

  EUFROZYNA

  również wpadając w mowę
  327

  Ażeby nas to zmartwiło.

  KANIKUŁA

  328

  Moje siostry! nie obrażajcie się! Ale podobno przysłowie mówi: „Uderz w stół nożyce się odezwą.”

  ROZALIA

  n. s.
  329

  Muszę z nim pomówić koniecznie. Gdyby się z Zosią ożenił, byłoby to upokorzeniem dla mnie.

  KANIKUŁA

  330

  To jedno mogę mu tylko zarzucić, iż moja córka go nie kocha.

  GERTRUDA

  331

  Ale na tem nic ci nie zależy, ażeby się tylko ożenił.

  ROZALIA

  n. s.
  332

  Doskonała sposobność do sprzeciwienia się temu związkowi.

  gł.
  333

  Jakto Zosia go nie kocha i wy chcecie ją za niego wydać? Ależ to byłoby barbarzyństwem!

  GERTRUDA

  całując Rozalię
  334

  Ma siostra słuszność!

  ROZALIA

  335

  Biedne nieszczęśliwe dziecię rzucać w objęcia człowieka, którego nie kocha! Nie! Na to nigdy nie pozwolę!

  EUFROZYNA

  336

  Tak jest! jeżeli Zosia go nie kocha, lepiej że nie pójdzie za niego.

  GERTRUDA

  całując Eufrozynę
  337

  Święta prawda!

  żywo
  338

  Przejdźmy do notarjusza Rumbalińskiego…

  KANIKUŁA

  przegląda
  339

  Nr. 18. notarjusz, lat 48!

  GERTRUDA

  340

  Lat 38!

  KANIKUŁA

  341

  Jesteś parcjalną, dla zaokrąglenia swojego kapitału, poszukuje posagu.

  GERTRUDA

  342

  Chcesz powiedzieć, że nie szuka serca, młodości i wdzięku, tylko posagu?

  KANIKUŁA

  343

  Chce…

  GERTRUDA

  344

  Oczerniasz go! Nie wierzcie mu.

  EUFROZYNA

  345

  Na młodość nie zważa?

  GERTRUDA

  346

  Pełen kurtuazyi, nonszalansyi i trzy tysiące dochodu!

  KANIKUŁA

  347

  Dochód płynny ale nie stały.

  GERTRUDA

  348

  Pleciesz nie do rzeczy.

  KANIKUŁA

  349

  Dochód zależy od śmiertelności i od cyfry zaciągniętych notarjalnie długów.

  GERTRUDA

  350

  Cóż więcej?

  KANIKUŁA

  351

  On mi sam oświadczył; „Potrzebuję i szukam posagu”!

  GERTRUDA

  352

  Tak jest; ponieważ chciałby otworzyć kancelarję we Lwowie — a tam, jak powiada, mając już ustaloną sławę dobrego notarjusza, pozyskałby wziętość.. zostałby wybranym na posła do sejmu….

  z wrzastającym[2] zapałem!
  353

  a dalej… dalej… ministrem! Nasza córka byłaby żoną ministra! ty ojcem ministra… a ja, matką ministerjalną! ach!

  EUFROZYNA

  zamyślona — mówi z rozmarzeniem
  354

  Mogłam zostać jego żoną, gdyby nie Pieprzycka, ta stara intrygantka, która nas z notarjuszem poróżniła…

  KANIKUŁA

  355

  Cóż tak siostra się zamyśliła?

  EUFROZYNA

  356

  Ale nie!

  n. s.
  357

  Co się odwlekło, jeszcze nie uciekło. Muszę mieszkać we Lwowie!

  GERTRUDA

  358

  Cóż? zgadza się siostra na notarjusza?

  EUFROZYNA

  359

  Nie! Notarjusz nie może być mężem Zosi! On jej nie kocha byłaby nieszczęśliwą!

  ROZALIA

  360

  A mnie proszę zanotować… jestem za notarjuszem.

  EUFROZYNA

  361

  Dla miłej opozycyi! Na złość! A mnie proszę zanotować za Dyonizym!

  KANIKUŁA

  362

  Moje siostry! uspokójcie się!

  n. s.
  363

  Już mi cierpliwości braknie!

  gł.
  364

  Pozostaje nam jeszcze Wacław!… Nr… 19… bezpłatny praktykant… ubogi!

  EUFROZYNA — GERTRUDA — ROZALIA

  razem
  365

  Nad tem przechodzimy do porządku!

  KANIKUŁA

  366

  Zosia go kocha — możebyśmy się nad tem zastanowili.

  GERTRUDA

  367

  Jako matka czuwająca nad przyszłością Zosi, sprzeciwiam się temu! Ubóstwo męża, zabija miłość!

  EUFROZYNA — ROZALIA

  razem
  368

  Nad praktykantem do porządku!

  KANIKUŁA

  z gniewem
  369

  Więc znów mam spełnić misję dania trzech koszów? To już nad moje siły!

  JÓZEF

  wchodzi
  370

  Pan Dyonizy.

  KANIKUŁA

  371

  Proś!

  Józef wychodzi

  GERTRUDA

  372

  Wojtuś proszę cię, daj mu prędko odprawę!

  KANIKUŁA

  373

  Nie jestem twoją maszyną.

  SCENA VIII

  KANIKUŁA

  półgłosem do Dyonizego
  374

  Eufrozyna za tobą — Rozalia przeciw!

  DYONIZY

  375

  Która jest Eufrozyna, a która Rozalia? Tyle lat upłynęło jak ostatni raz rozmawialiśmy z sobą, że nie pamiętam.

  KANIKUŁA

  376

  Basem przedstawię cię Eufrozynie — a dyskantem Rozalii.

  DYONIZY

  377

  Dobrze!

  KANIKUŁA

  zbliżając się do Eufrozyny — basem
  378

  Pan Dyonizy Ciepiałowski!

  dyskantem do Rozalii
  379

  Pan Dyonizy!

  GERTRUDA

  do męża
  380

  Co ci się stało?

  KANIKUŁA

  381

  Ochrypłem.

  DYONIZY

  n. s.
  382

  Trzeba ją pochlebstwem pozyskać dla siebie.

  do Rozalii
  383

  Wielce uradowany jestem ze zaszczytu, być ponownie pani przedstawionym.

  jąkając się
  384

  Zaszczyt ten… spada już po raz drugi na mnie. Już na pikniku u poczmistrzowej, serce moje przeczuło, że będziesz mi pani życzliwą…

  ROZALIA

  n. s.
  385

  Miły człowiek!

  DYONIZY

  j. w.
  386

  O, bo każda znajomość w swych następstwach najczęściej jest przewidzianą.

  ROZALIA

  spuszczając oczy
  387

  Co pan chcesz przez to powiedzieć?

  DYONIZY

  388

  Wierzę w to bowiem, że pierwsze poznanie, pierwsze wejrzenie wzbudza w nas sympatją, lub antypatją.

  całuje ją w rękę

  ROZALIA

  389

  O i ja w to wierzę!

  n. s.
  390

  Jaki on wzruszony; widocznie z rozpaczy, chce zaślubić Zosię!

  melodramatycznie
  391

  Ale ja go wybawię!

  DYONIZY

  392

  O, są oczy, w których tyle słodyczy niebiańskiej — rzewności — że mówią one co czuje serce i dlatego, teraz chciałbym ponownie…

  ROZALIA

  do Dyonizego po cichu
  393

  Później!… później!… gdy będziemy sami, pomówimy o tem…

  GERTRUDA

  n. s.
  394

  A to pochlebca, nawet się nie maskuje; teraz do tej robi słodkie oczy.

  ROZALIA

  do Kanikuły
  395

  Proszę cię, nie zrywaj z nim, trzeba go bliżej poznać.

  do Dyonizego
  396

  Pan wybaczy, że oddalę się na chwilę, ale przyjechałyśmy w czasie takiej burzy… toaleta jest cokolwiek w… nieładzie…

  DYONIZY

  397

  O!… proszę!…

  KANIKUŁA

  n. s.
  398

  Ah!… pojmuję!… ona widocznie sama ostrzy ząbki…

  DYONIZY

  po odejściu Rozalii, do Eufrozyny
  399

  Przeczucie mnie nie omyliło, iż wnosząc z opisu brata, w osobie pani spotkam anioła — opiekuna!..

  EUFROZYNA

  400

  I mnie nigdy przeczucie nie myli… z moją bratową zawsze się zgadzamy.

  DYONIZY

  401

  O bo tak, jak w młodszym wieku u panien szukamy zalet w piękności — w turniurce — gorącem sercu… tak…

  EUFROZYNA

  n. s.
  402

  Co on plecie?

  DYONIZY

  403

  Tak w starszym wieku; w wieku pani!…

  EUFROZYNA

  404

  W moim wieku?

  n. s.
  405

  Głupiec!

  DYONIZY

  406

  Szukamy innych zalet; bogobojności, miłości i poświęcenia dla rodziny.

  EUFROZYNA

  gwałtownie wstaje n. s.
  407

  Impertynent!

  DYONIZY

  n. s.
  408

  Zdaje mi się, iż głupstwo… powiedziałem!

  GERTRUDA

  409

  Ale gdzie ten notarjusz siedzi? Czemu nie przychodzi! To dopiero…

  SCENA IX

  Ciż — Rumbaliński.

  GERTRUDA

  410

  Aaa! Kochany pan Rumbaliński!

  zwracając się do niego
  411

  Prosimy!…

  RUMBALIŃSKI

  412

  Przepraszam, iż bez anonsowania wchodzę — ale gospodyni domu mię do tego upoważniła!

  DYONIZY

  do Kanikuły
  413

  Bez anonsowania. Słyszysz pan! Do tego już doszło… bardzo pana żałuję!…

  KANIKUŁA

  414

  Lepiej siebie żałować!

  GERTRUDA

  415

  Prosimy pana notarjusza…

  półgłosem
  416

  Eufrozyna jest przeciw tobie, staraj się ją pozyskać.

  gł.
  417

  Panie Rumbaliński, moja siostra Eufrozyna.

  EUFROZYNA

  418

  Cieszę się bardzo…

  RUMBALIŃSKI

  419

  Bardzo się cieszę… nie mam słów…

  EUFROZYNA

  n. s.
  420

  Zawsze pełen kurtuazyi.

  patrzy na zegarek demonstracyjnie

  RUMBALIŃSKI

  do Eufrozyny
  421

  Panie jechały w czasie burzy.

  EUFROZYNA

  422

  Niestety! — wyobraź pan sobie moje nerwy — moje nerwy…

  RUMBALIŃSKI

  wpatrując się w Eufrozynę
  423

  Czy mnie wzrok nie myli, lat temu 15. u Pieprzyckich…

  EUFROZYNA

  poprawiając branzoletkę
  424

  A tak u Pieprzyckich…

  RUMBALIŃSKI

  425

  Tańczyłem z panią kadryla.

  EUFROZYNA

  426

  Tak jest; tańczyliśmy razem kadryla.

  RUMBALIŃSKI

  427

  W szóstej figurze.

  EUFROZYNA

  428

  W piątej!

  patrzy na zegarek demonstracyjnie

  RUMBALIŃSKI

  429

  W szóstej — taka chwila pozostaje wiecznie w pamięci.

  EUFROZYNA

  n. s.
  430

  Niepotrzebnie dałam mu wówczas kosza.

  gł. z uczuciem
  431

  Więc pan nie zapomniałeś tych chwil…

  poprawia branzoletę

  RUMBALIŃSKI

  432

  Wówczas byłaś pani dla mnie srogą — lecz teraz sądzę gdy bliżej mnię poznasz, pozyskam zaufanie i sympatię twoją pani.

  EUFROZYNA

  ze znaczeniem
  433

  Kto wie. Może. Nieprzeczę.

  n. s.
  434

  Widocznie chciałby odnowić dawną znajomość.

  RUMBALIŃSKI

  435

  O… bo ja dla pani zawsze żywię uczucia… które…

  EUFROZYNA

  spuszczając oczy
  436

  Dobrze… dobrze… później bez świadków pomówimy o tem…

  po cichu do Kanikuły
  437

  Jeżeli notarjusz zostanie mężem Zosi zmażę cały zapis.

  KANIKUŁA

  438

  Dobrze.

  EUFROZYNA

  n. s.
  439

  Zostanę żoną posła, ministra i będę we Lwowie.

  JÓZEF

  wchodzi
  440

  Proszę państwa, podano do stołu!

  GERTRUDA

  441

  Gdzie jest panna Zofia?

  JÓZEF

  442

  Na balkonie rozmawia z panem Wacławem.

  WSZYSCY

  wstają
  443

  Z panem Wacławem?

  KANIKUŁA

  444

  Proś!

  GERTRUDA

  445

  Pannę Zofią.

  KANIKUŁA

  446

  I pana Wacława.

  Józef odchodzi.

  SCENA X

  Ciż — Rozalia.

  ROZALIA

  wchodzi — głowa uczesana z pretensją, różowa jedwabna chusteczka na szyi i mnóstwo kokard
  447

  Państwo wybaczą.

  DYONIZY

  448

  Jakże pięknie pani wygląda.

  KANIKUŁA

  n. s.
  449

  Cóż to, ona ubrała się na redutę?

  ROZALIA

  zbliżając się do Kanikuły
  450

  Jeżeli Zosia pójdzie za Dyonizego, zmażę cały legat. Ani grosza… rozumiesz?

  KANIKUŁA

  patrząc na obydwie
  451

  A… tego już zawiele. Dla głupich pieniędzy mają rzucać moją córką jak piłką? Dosyć już tego!

  SCENA XI

  Ciż — WacławZofia.
  wchodzą

  GERTRUDA

  półgłosem
  452

  Panie Wacławie! cóż to? z moją córką na balkonie?

  ZOFIA

  453

  Spostrzegłam wchodzącego pana Wacława i sama prosiłam go o chwilkę rozmowy.

  GERTRUDA

  454

  Proszę do mnie panno Zofio!

  po cichu
  455

  Zabaw notarjusza…

  KANIKUŁA

  z determinacją
  456

  Moi państwo! Są w życiu chwile, że nie tylko matka jako matka, ale ojciec jako ojciec — nie może mówić bez rozrzewnienia!!!

  GERTRUDA

  457

  O czem ty chcesz mówić?

  KANIKUŁA

  458

  Dziś skończyłem lat 50. Dziś są moje urodziny — należy mi się, żebym choć raz w pię dziesiąt[3] lat, jako mąż i jako ojciec — energicznie i stanowczo postąpił. Moje siostry na których sądzie w wyborze zięcia polegać chciałem, tak nie mogą się zdecydować, iż nazwaćby to można sądem ostatecznym!…

  ROZALIA i EUFROZYNA

  459

  Oho!…

  KANIKUŁA

  460

  Krótko mówiąc… Panie Wacławie chciałeś dziś nas prosić o rękę Zosi.

  WACŁAW

  461

  Tak! chciałem prosić.

  KANIKUŁA

  462

  O stronniczość nikt mnie nie posądzi — pan Wacław jest… konkurentem…

  GERTRUDA

  do Kanikuły półgłosem
  463

  Co czynisz?

  KANIKUŁA

  nie zważając
  464

  Jest konkurentem, którego kocha moja Zosia, a ja jako ojciec pozwalam.

  WSZYSCY

  465

  Co? co? co?

  RUMBALIŃSKI

  z ironją
  466

  Pan Wacław wczoraj dostał sukcesyę; i ta sukcesya… zdaje się…

  KANIKUŁA

  467

  O sukcesyi nic nie wiedziałem; nie jestem notarjuszem, żebym wiedział zaraz o każdej sukcesyi.

  GERTRUDA

  n. s.
  468

  Sukcesya!…

  469

  Panie Wacławie — sprzeciwiałam się pańskiemu ożenieniu z moja[4] córką, ponieważ lękałam się o jej przyszłość; ale teraz jako matka kochająca…

  RUMBALIŃSKI

  n. s.
  470

  Matka kochająca sukcesyę!…

  GERTRUDA

  471

  Zezwalam!

  ROZALIA

  472

  A o nas, brat zapomniał?

  EUFROZYNA

  473

  I już nie reflektujesz?

  KANIKUŁA

  474

  Na nowe sukcysye… Broń Boże! Pobłogosławicie, a ja się postaram, ażeby dzieci były szczęśliwe.

  do Rozalji po cichu
  475

  Wpadłaś w oczko Dyonizemu!

  ROZALIA

  p. g.
  476

  Czy być może? Jak brat szlachetny jesteś.

  KANIKUŁA

  do Eufrozyny po cichu
  477

  Notarjusz chciałby z tobą wyjechać do Lwowa, pytał mię o twój posag.

  EUFROZYNA

  p g.
  478

  To dla Zosi!

  KANIKUŁA

  p. g
  479

  Serce dla Zosi, posag dla Notarjusza!

  EUFROZYNA

  n. s.
  480

  O! przeczucie nie omyliło mnie. Będę we Lwowie. Zobaczę Kisielkę! Wysoki Zamek! Wały!

  JÓZEF

  wchodzi
  481

  Proszę państwa, objad wystygnie!

  KANIKUŁA

  482

  No moi państwo — parami! Pierwsza para narzeczeni;

  podając sobie ręce
  483

  druga para pan notarjusz z Eufrozyną — trzecia para — Dyonizy z Rozaliną — a my staruszkowie będziemy się cieszyć szczęściem drugich.

  EUFROZYNA

  484

  Trzeba go przekonać że będę umiała gości przyjmować;

  gł.
  485

  Pan lubi strudel z jabłkami?

  RUMBALIŃSKI

  prowadząc
  486

  O… bardzo!

  n. s.
  487

  Kokietuje mnie widocznie! No… jeżeli ta ma zastąpić Zofię?… ale cóż robić — lepszy wróbel w garści jak kanarek na dachu.

  ROZALIA

  przyjmując ramię Dyonizego
  488

  Pan lubi poziomki ze śmietaną?

  DYONIZY

  489

  O bardzo!

  n. s.
  490

  Kokietuje mnie widocznie; ale cóż robić? na bezrybiu i rak ryba!

  Wychodzą wszyscy
  Zasłona spada.

  Przypisy

  [1]

  opozycyi [przypis redakcyjny]

  [2]

  wzrastającym [przypis redakcyjny]

  [3]

  pięćdziesiąt [przypis redakcyjny]

  [4]

  moją [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...