TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bóg: 1 2
  2. Ciało: 1
  3. Dusza: 1
  4. Kondycja ludzka: 1
  5. Opieka: 1
  6. Strach: 1
  7. Wróg: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiPieśń IIIPsalmu LVI Paraphrasis

  1

  Bóg, Opieka, Strach, WrógRacz się nade mną zmiłować, mój Panie,

  Bo mię przeciwnik depce i staranie

  Ma o tym pilne, abym na odmiany

  Wszelkim kłopotem był umordowany.

  5

  Depce mię srodze, pyszniąc się wielością

  Ludzi, i zbytnią tłumi mie srogością;

  W żaden dzień wolnym nie jestem od niego,

  I noc nie próżna strachu okrutnego.

  Wszakże, choć we dnie, choć strach obciążliwy

  10

  Mnie w nocy ciśnie, Ojcze dobrotliwy,

  Tyś jest nadzieją moją, mój obrońca,

  I będziesz w każdej potrzebie do końca;

  Twemi ja, Panie, będąc uprawniony

  Obietnicami, ani zaślepionej

  15

  Ludzkiej chytrości, ani groźby srogiej

  Bać się nie będę, ni wojennej trwogi.

  Cóżkolwiek mówię, to źle wykładają,

  Każdej przyganę mojej sprawie dają,

  Na to swą pilność wszytkę obrócili

  20

  Bezbożni ludzie, aby mię hydzili.

  I w zborach radzą, aby głowę moję

  Lub skrytą zdradą, lub przez jawną zbroję

  Stracili: przeto ścieżek mych pilnują,

  Mnie przezpieczeństwa[2] nic nie zostawują[3].

  25

  A wiec to zcierpisz[4], Panie sprawiedliwy?

  Będąż sie cieszyć z swoich spraw złośliwi?

  Będziesz odwłaczał[5] zborowi zdradnemu

  Przyść[6] k upadkowi niepoddźwignionemu?

  Wiem, o wiem pewnie, wiekuisty Panie,

  30

  Że liczysz moje każde uciekanie

  I chowasz kropie[7] łez oczu płaczliwych

  I wiesz przyczynę kłopotów straszliwych.

  Staranie złośnych niczym czynisz prawie,

  A mnie twe ucho nakładasz łaskawie

  35

  I znaki jasne twojej życzliwości

  Mnie okazujesz i stałej miłości.

  Bóg, Kondycja ludzkaTwemi ja, Panie, będąc upewniony

  Obietnicami, ani zaślepionej

  Ludzkiej chytrości, ani groźby srogiej

  40

  Bać się nie będę, ni wojennej trwogi.

  A zawsze ciebie, o stróżu mojego

  Żywota, chwalić będę ojczystego

  Rytmem zwyczajnym i oswobodzony

  Dać nie omieszkam ofiary ślubionej,

  45

  Twą łaską wolny. Ciało, DuszaPomocą twą nogi

  Moje nie zstąpią z twojej świętej drogi,

  Dokąd duchowi mojemu mieszkanie

  W tym wątłym ciele będzie, o mój Panie!

  Przypisy

  [1]

  Zmiłuj się nade mną, o Boże, bo mię chce pochłonąć człowiek. [przypis redakcyjny]

  [2]

  przezpieczeństwa — bezpieczeństwa. [przypis redakcyjny]

  [3]

  zostawują — zostawiają. [przypis edytorski]

  [4]

  zcierpisz — dziś: scierpisz. [przypis edytorski]

  [5]

  odwłaczał — odwlekał. [przypis edytorski]

  [6]

  Przyść — przyjść. [przypis edytorski]

  [7]

  kropie — krople (starop. forma). [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...