TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Honor: 1
  2. Odwaga: 1
  3. Ojczyzna: 1
  4. Patriota: 1
  5. Przedmurze chrześcijaństwa: 1
  6. Rycerz: 1
  7. Sława: 1
  8. Śmierć: 1
  9. Śmierć bohaterska: 1
  10. Tchórzostwo: 1
  11. Walka: 1
  12. Zemsta: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiPieśń IIO Strusie, który zabit na Rastawicy od Tatarów. Roku Pańskiego[1]

  1

  Izaż wódz tebański[2], iż umarł, zgromiwszy

  Waleczne Spartany, zda się być szczęśliwszy,

  Niż on Aemilius[3], co przy wojsku zbitym

  U Kan żywot zawarł ześciem[4] znamienitym?

  5

  Honor, Odwaga, Sława, Ojczyzna, Przedmurze chrześcijaństwa

  Bądź tamten szczęśliwszy, poważniejsza żywie

  Sława tego, który z samym nielękliwie

  Potkał się nieszczęściem i stałą krwawemu

  Pokazał zwycięzcy twarz, Tchórzostwokiedy rączemu

  10

  Bachmatowi[5] drudzy, nie zbroi, ufają,

  A prze bojaźń próżną sławy odbiegają.

  Także Rastawica, potok nieszczęśliwy,

  Pierwej wód pozbędzie, niżli twe, poczciwy

  I nietrwożny Strusie, żywota skończenie

  15

  U rycerskich ludzi przyjdzie w zapomnienie:

  Wolał od strzał zginąć pohańca zdradnego,

  Niż tył swój pokazać sprośnie oczom jego.

  A gdy mu ktoś radził głupie sprzyjaźliwy,

  Aby, jako drudzy, zbiegł z chwile złośliwej,

  20

  Rzekł: „Ty folguj czasom, chceszli, a ja mojej

  Sławie będę godził; Śmierćnie tylko we zbrojej,

  Jest śmierć i na łożu; i tak pierzchliwego

  Śmierci grzbiet jest odkryt, jak piersi śmiałego.

  Nie wydam swych przodków: za Rzeczpospolitą

  25

  Upadnę ofiarą, da Bóg, znamienitą”.

  Tylkoż rzekł, wnet, jako pierzchać nieuczony

  Lew, od mnogiej zgrajej[6] będąc oskoczony

  I od tysiąc[7] łowców z gotowemi łuki,

  Patriota, Rycerz, Śmierć bohaterska, WalkaBliższe zagubiwszy, drugie straszy huki;

  30

  Wszytcy, wszytcy serca natrzeć nań nie mają,

  Tylko mu z daleka rany podawają;

  ZemstaOn zemdlon ostatniej już pomsty pożąda

  I, w kimby ząb martwy zostawić, pogląda:

  Tak sie Struś spracował w ostatniej potrzebie

  35

  I, sławie i cnocie czyniąc dosyć z siebie,

  Padł krwawy, gęstemi przywalon strzałami.

  Godny syn ojczyzny mężnymi sprawami!

  Przypisy

  [1]

  w pierwodruku brak daty. [przypis redakcyjny]

  [2]

  wódz tebański — Epaminondas, zwycięzca spod Leuktry i Mantinei, zm. 363 przed Chr. [przypis redakcyjny]

  [3]

  Aemilius — zwyciężony przez Hannibala r. 216 p.n.e. [przypis redakcyjny]

  [4]

  ześciem — zejściem. [przypis redakcyjny]

  [5]

  Bachmat — koń tatarski. [przypis redakcyjny]

  [6]

  od mnogiej zgrajej — przez liczną zgraję. [przypis redakcyjny]

  [7]

  od tysiąc — od tysiąca, prze tysiąc. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...