Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Bóg: 1 2
  2. Kłamstwo: 1
  3. Opieka: 1
  4. Siła: 1 2
  5. Słowo: 1
  6. Sprawiedliwość: 1
  7. Zemsta: 1
  8. Zło: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiPieśń IINa psalm Dawidów LII

  1

  Bóg, Siła, Sprawiedliwość, Zemsta, ZłoCzemu się chłubisz[2], tyranie,

  Z twoich praktyk złością możnych?

  Pańska dobroć nie ustanie

  Pilnować ludzi pobożnych.

  5

  Kłamstwo, SłowoOstrzejszy nad naostrzoną

  Brzytwę język twój pilnuje

  Nieprawdę zmyślać szaloną

  I na dobre potwarz knuje.

  Milszać złość, niż cnoty święte,

  10

  Milszyć kłamca, niż prawdziwy,

  Rado oko twe przeklęte

  Patrzą zdrady zaraźliwej.

  Przetoż cię Pan Bóg wyrzuci

  Z pośrodka ludu swojego,

  15

  Starwszy[3] cie na proch, wywróci

  I dom twój z gruntu samego.

  Bóg, Opieka, SiłaNa to patrząc, ukrzywdzony

  Zlęknie się Pańskiej możności,

  A iż nagle zły skażony[4],

  20

  Rozśmieje się z przezpieczności[5].

  Rzecze: „Onoż on, co w złocie

  Ufał, w mocy, w chytrej sprawie,

  Z płaczliwych sie śmiał w kłopocie,

  Zapomniawszy Boga prawie.

  25

  A ja, drzewo jak oliwy,

  W ogrodzie Pańskim wszczepiony,

  Kwitnąć będę, nielękliwy,

  W nadzieję z nieba obrony.

  A ciebie przed wszemi, Panie,

  30

  Wyznam skaźcą[6] nieprawości

  I, mając w tobie ufanie,

  Zniosę wszelkie doległości”.

  Przypisy

  [1]

  Przeczże się chlubisz ze złości, o mocarzu niesprawiedliwości? [przypis redakcyjny]

  [2]

  chłubisz — (tak w rękopisie) chlubisz, chełpisz. [przypis redakcyjny]

  [3]

  Starwszy — starłszy. [przypis redakcyjny]

  [4]

  nagle zły skażony — nagle zły [został] ukarany. [przypis edytorski]

  [5]

  przezpieczność — bezpieczność. [przypis edytorski]

  [6]

  skaźca — niszczyciel. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...