Spis treści

  1. Honor: 1
  2. Ojczyzna: 1
  3. Sława: 1
  4. Śmierć bohaterska: 1
  5. Święty: 1
  6. Zemsta: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiPieśń IO Fridruszu, który pod Sokalem zabit od Tatarów roku Pańskiego 1519

  1

  ŚwiętyUmysł stateczny i w cnotach gruntowny

  Kto ma od Boga, żywie świętym równy;

  Nie tylko wytrwa gniew szczęścia surowy,

  Ale i łaską wzgardzić jest gotowy.

  5

  Tysiąc przykładów! Ale dostatecznyŚmierć bohaterska, Honor

  Słów moich świadek sam Fridrusz serdeczny,

  Który to sprawił, że sie mniej wstydamy

  Blizny, prze upór co nieszczęścia mamy.

  Na Sokal wojska gdy już płaczliwego

  10

  Ostatek uwiódł od rąk okrutnego

  Pohańca, — wolny, serce nielękliwe

  Odkrył, te słowa mówiąc pamiętliwe:

  „Farbę Bugowej, widziałem, krew wody

  Nasza zmieniła, prócz pohańskiej szkody.[1]

  15

  Skryły się pola pod zacnemi ciały,

  A mnie, niestetyż, kto w te zagnał wały?

  Bojaźń wyrodna w serce me nie wchodzi,

  Lecz, mogąc pomóc, żywiąc, umrzeć szkodzi,

  Choć miejsce wzywa, i dusza uczciwa

  20

  Krwią, ciałem, zbroją, sławę kupić chciwa.

  Ale jeszcze trwa ten targ: otwórz bronę[2],

  Otwórz, już mię wstyd mur mieć za obronę;

  Niechaj przypłaci pohaniec zdradliwy,

  Że tył mój widział, gdym zbrojny i żywy”.

  25

  To rzekszy[3], jako z działa śmiertelnego

  Kamień, płomienia gwałtem siarczystego

  Z hukiem wyparty, jako przez wiatr rzadki

  Leci przez ciała, dając im upadki:

  ZemstaTak mężny Fridrusz, gniewy ślachetnemi

  30

  Zapalon, z zamku z krzyki rycerskiemi

  Wypadł i przeszedł zastęp niezliczony

  Swą i tatarską prawie krwią zjuszony.

  Tam zaś, by tygrys, gdy swe baczy dzieci

  Miedzy myśliwcy, choć tysiąc strzał leci,

  35

  Wpada w pośrodek, nie o ratunk[4] dbając,

  Ale o pomstę, szkodzi, i konając:

  Taki był on mąż. Widząc swój lud zbity,

  Drugi związany, aż go znamienity

  Duch ze krwią odbiegł. Padł. Krzyknął bezbożny

  40

  Zastęp i więźnie. Lecz był okrzyk różny…

  Ojczyzna, SławaO cny rycerzu! nie tylko szczęśliwie

  Duch twój z wielkimi bohatyry żywie:

  I tu, dokąd Bug cichy wody swoje

  Niesie do Wisły, dotąd imię twoje

  45

  Trwać będzie w ustach ludu rycerskiego.

  I rzecze człowiek serca wspaniałego:

  „Z lepszym ojczyzny szczęściem, wieczny Panie,

  Racz mi naznaczyć tak prędkie skonanie”.

  Przypisy

  [1]

  Farbę Bugowej, widziałem, krew wody / Nasza zmieniła, prócz pohańskiej szkody — tj.: widziałem, jak nasza krew zmieniła barwę wody Bugu, choć pohańcy nie odnieśli szkody. [przypis redakcyjny]

  [2]

  brona (tu daw.) — brama. [przypis redakcyjny]

  [3]

  rzekszy — dziś: rzekłszy. [przypis edytorski]

  [4]

  ratunk (daw.) — ratunek. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…