Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 420 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

Spis treści

  1. Bogactwo: 1
  2. Bóg: 1
  3. Grzech: 1
  4. Maszyna: 1
  5. Natura: 1
  6. Obraz świata: 1
  7. Pycha: 1
  8. Słońce: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiPieśń INa psalm Dawidów XIX

  1
  Bóg, NaturaNarodzie, głupią mądrością chłubliwy[2]
  I błędom zmyślnym wierzyć uporczywy,
  Mnóstwem gwiazd ślicznych niebo ozdobione
  Obacz, a smysły[3] wżdy oświeć zaćmione!
  5
  Poznasz, że mądrym, że jest wiekuistym
  Pan, co ma pałac na sklepie ognistym,
  W którym zawiesił i wietrzne próżności
  I możną wodę zniósł z ziemnej ciężkości.
  W pewne godziny dzień — nocy, cieniowi,
  10
  W pewne godziny noc zstępując dniowi,
  Świadczą swym biegiem, tak porządnie zgodnym
  Że nie trafunkiem świat stanął przygodnym.
  Maszyna, Obraz świataNieba machina tak zgodnie sprawiona,
  Że mądrość Pańska, że moc nieskończona
  15
  Wiecznie ją[4] rządzi, woła; a po wielkim
  Świecie jest słyszny[5] głos i uszom wszelkim.
  Bo w żadnym kącie świata mieszkanego
  Niemasz narodu tak sprośnie grubego,
  By wżdy nie baczył, iże prawo rządzi
  20
  Niezmylne niebem, bo nigdy nie błądzi.
  Kto się, gdy nieba chmura nie zakrywa,
  Patrząc na jasnych gwiazd blask, nie zdumiewa?
  SłońceAbo gdy światłem uderzy go w oczy
  Słońce, ognistym gdy sie kołem toczy?
  25
  Które, gdy z łoża powstawa swojego,
  Jak oblubieniec, obleczon z szczyrego
  Złota ubiorem, a wieniec, z kamieni
  Kosztownych sprawion, głowę mu promieni.
  Do kresu swego nic niezmordowany
  30
  Gwałtem się wali: dobrze przyrównany
  Kształtem i siłą i pędem onemu
  Jest obrzymowi, sto rąk mającemu.
  Od wschodu bieżąc aż tam, gdzie powstawa
  Noc ciemna, gwiazdom światłości dodawa
  35
  I, co jest kolwiek tu, na nizkiej[6] ziemi,
  Wspładza[7] i żywi płomieńmi swojemi.
  Ale porządek na wysokim niebie
  Nie tak patrzących myśl ciągnie do siebie,
  Jak zakon[8], Panie, twój ku przystojności
  40
  Nakłania smysły i psuje chciwości.
  Twe obietnice odmiany nie znają
  I światłem prawdy serca utwierdzają;
  A tak nas karzesz, gdyć który przewini,
  Że w nim pożytek twa święta kaźń[9] czyni.
  45
  Twe przykazanie oczy nam zabawia
  Wdzięczną radością i szczyrą ustawia,
  Panie, twą chwałę, której nie naruszy
  Starość, co zębem stalnym wszytko kruszy.
  BogactwoPrzy twych dekretach prawda z pobożnością
  50
  Zawsze przebywa, strzegąc ich z pilnością,
  Które są słodsze nad miód i nad złoty
  Kruszec ważniejsze i rzadkie klejnoty.
  Przeto ich w sercu swym sługa twój, Panie,
  Słusznie pilnować nigdy nie ustanie,
  55
  Wiedząc nagrodę, którąś ty zgotował
  Każdemu, stale kto ich będzie chował.
  GrzechLecz błędy wszytkie kto swe wiedzieć może?
  Ty mię sam oczyść, wiekuisty Boże,
  I wniwecz obróć moje wszytkie złości,
  60
  Któremim zmazań prócz[10] mej wiadomości,
  PychaA daj, by pychy tobie brzydkiej siła
  Do serca mego nigdy nie wchodziła;
  Tak mię na wieki prócz trudności wszelkiej
  Oków pozbawisz bezbożności wielkiej.
  65
  Słowa ust moich, myśl serca mojego
  Pokorną przyjąć racz uniżonego,
  Proszę, o Panie! Bo tyś jest zbawieniem,
  Bogiem, nadzieją i mym wspomożeniem.

  Przypisy

  [1]

  Niebiosa opowiadają chwałę Bożą. [przypis redakcyjny]

  [2]

  chłubliwy — (tak w rękopisie) chełpliwy, chlubiący się. [przypis redakcyjny]

  [3]

  smysły — zmysły. [przypis edytorski]

  [4]

  — nią. [przypis redakcyjny]

  [5]

  słyszny — słyszany, słyszalny. [przypis edytorski]

  [6]

  nizkiej — dziś: niskiej. [przypis edytorski]

  [7]

  Wspładza — rozpładza, mnoży. [przypis redakcyjny]

  [8]

  zakon — tu: prawo. [przypis edytorski]

  [9]

  kaźń — kara. [przypis redakcyjny]

  [10]

  prócz — bez. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x