Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

   Adam MickiewiczPieśń filaretów

   1
   Hej użyjmy żywota!
   Wszak żyjem tylko raz:
   Niechaj ta czara złota,
   Nie próżno wabi nas[1].
   5
   Hejże do niej wesoło!
   Niechaj obiega w koło;
   Chwytaj i do dna chyl
   Zwiastunkę złotych chwil!
   Po co tu obce mowy?
   10
   Polski pijemy miód:
   Lepszy śpiew narodowy,
   I lepszy bratni ród.
   W ksiąg greckich, rzymskich steki
   Wlazłeś, nie żebyś gnił;
   15
   Byś bawił się jak Greki,
   A jak Rzymianin bił.
   Ot tam siedzą prawnicy,
   I dla nich puchar staw:
   Dzisiaj trzeba prawicy,
   20
   A jutro trzeba praw.
   Wymowa wznieść nie zdoła
   Dziś na wolności szczyt,
   Gdzie przyjaźń, miłość woła,
   Tam bracia cyt, tam cyt!
   25
   Kto metal kwasi, pali,
   Skwasi metal i czas:
   My ze złotych metali
   Bacha ciągnijmy kwas.
   Ten się śród mędrców liczy,
   30
   Zna chemiją, ma gust,
   Kto pierwiastek słodyczy
   Z lubych wyciągnął ust.
   Mierzący świata drogi,
   Gwiazdy i nieba strop,
   35
   Archimed[2]był ubogi,
   Nie miał gdzie oprzeć stop.
   Dziś gdy chce ruszać światy
   Jego Newtońska Mość,
   Niechaj policzy braty
   40
   I niechaj powie: dość.
   Cyrkla, wagi i miary
   Do martwych użyj brył:
   Mierz siłę na zamiary,
   Nie zamiar podług sił!
   45
   Bo gdzie się serca palą,
   Cyrklem uniesień duch,
   Dobro powszechne skalą,
   Jedność większa od dwóch.
   Hej, użyjmy żywota!
   50
   Wszak żyjem tylko raz;
   Tu stoi czara złota,
   A wnet przeminie czas.
   Krew stygnie, włos się bieli,
   W wieczności wpadniem toń;
   55
   To oko zamknie Feli,
   To Filarecka dłoń.

   Przypisy

   [1]

   Pierwsza strofa jest naśladownictwem burszowskiej pieśni niemieckiej. [przypis redakcyjny]

   [2]

   Archimed — Archimedes; stawny geometra grecki z III–go wieku przed Chr., twierdził, ze poruszyłby ziemię całą, gdyby się miał na czym oprzeć. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x