Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Gość: 1
  3. Góry: 1
  4. Religia: 1
  5. Święty: 1 2
  6. Wierzenia: 1

  pisownia joty: genjusz > geniusz

  Wprowadzono poprawki zawarte w erracie.

  fleksja: tem, każdem > tym, każdym; niemi > nimi; przyjacioły > przyjaciele (M. lm)

  pisownia łączna / rozdzielna: zpowrotem > z powrotem; poczem > po czym; pół-boga > półboga; tam-oto, tam-to > tam oto, tam to; Wypowiedział-to > Wypowiedział to; wieleby > wiele by; straszliweby > straszliwe by; samby > sam by; zdala > z dala; wdal > w dal; znagła > z nagła; nietylko > nie tylko

  Fryderyk HölderlinPatmos[1]tłum. Stefan Napierski

  Landgrafowi Homburga

  1
  GóryBliski jest
  I do ujęcia trudny jest Bóg.
  Lecz gdzie jest niebezpieczeństwo, wzrasta
  Także to, co ocala.
  5
  Mroki zamieszkują
  Orły, i bez trwogi stąpają
  Synowie Alp ponad otchłanią
  Na mostach lekko wzniesionych.
  Tedy[2], skoro spiętrzone są wokół
  10
  Wierzchołki czasu
  I najukochańsi mieszkają w pobliżu, słabnący
  Na górach, najbardziej rozdzielonych oddalą,
  O, daj wody niewinnej,
  Skrzydlisk użyczże nam, najwierniejszym, wspomóż
  15
  Na tamtą stronę przejść oraz z powrotem nawrócić.
  Tak rzekłem i oto mnie uprowadził
  Szybciej, niźlim przypuszczał[3],
  I w dal, gdziem nigdy nie sądził,
  Iż wkroczę, geniusz jakowyś
  20
  Z domu mego własnego. Lśniły zmierzchowo
  W pół zmroku, kiedym tak kroczył,
  Bór cienisty
  I tęskniące potoki
  Ojczyzny; nigdym nie zaznał[4] tych krain.
  25
  Lecz w świeżym już blasku niebawem
  Tajemniczo
  W złotawym dymie rozkwitło,
  Wyrosło, o, jak szybko,
  Wraz z krokami słońca,
  30
  Pachnąc tysiącem szczytów.
  Ku mnie, o, Azjo, rozwarta przede mną, i oślepiony, szukałem
  Czegoś, com znał, gdyż nie nawykłem,
  Do tych ulic przestronnych, skąd
  Opada stromo z Tmolusa[5]
  35
  Paktol[6], zdobiony złotem,
  I Messogis się dźwiga i Taurus,
  A w kręgu rozkwieconych ogrodów,
  Cichy płomień. Ale na świetle
  Kwitnie wysoko srebrzysty śnieg,
  40
  I, świadek nieśmiertelnego życia,
  Na niedostępnych murach,
  Wzrasta pradawny bluszcz, a wspierane
  Są kolumnami żywymi, cedrami oraz wawrzynem,
  Dostojne,
  45
  Niby przez bogów wzniesione, pałace.
  Ale wokół bram Azji,
  Wijąc się tam i sam,
  W niepewnej morskiej dolinie, szumi
  Wiele gościńców bez cienia.
  50
  Lecz znajome są wyspy żeglarzom.
  A, żem posłyszał,
  Iż jedna, w pobliżu leżąca,
  To Patmos,
  Tedym wielce zapragnął[7],
  55
  Tam oto zażyć gościny i tam to
  Do ciemnej zbliżyć się groty.
  Gdyż, nie jak Cypros,
  Obfity w strugi, ani
  Inny jakowy ostrów,
  60
  Wspaniale nie dźwiga się Patmos.
  GośćAle gościnny
  W każdym uboższym domostwie
  Jest jednak.
  Tak, kiedy korab rozbiwszy, lub skargę wznoszący
  65
  O domowe ognisko, albo
  Przyjaciela, z którym skazano go na rozłąkę,
  Zbliża się kto
  Z obcych, chętnie go wysłucha; a jego dzieci,
  Głosy gajów gorących,
  70
  I tam, gdzie piaszczyste wybrzeże opada i rozdwaja się
  Pól płaszczyzna, brzmienia tych głosów
  Nasłuchują go i miłujący odzywa się oddźwięk
  Skargom owego męża. ŚwiętyTak piastował
  Ongi[8] ulubionego bóstwu
  75
  Zwida[9], który w błogiej młodości
  Odszedł
  Wraz z Najwyższego synem, nierozdzielny; albowiem
  Ów, dźwigający burze, miłował prostotę
  Ucznia, a ten baczny mąż
  80
  Pilnie oglądał oblicze Boga,
  Kiedy u tajemnicy szczepu winnego
  Wespół siedzieli porą wieczerzy,
  I, w wielkiej swej duszy przeczuwający zgon,
  Wypowiedział to Pan i ostatnia miłość; nigdy bowiem podówczas
  85
  Dość wypowiedzieć nie zdołał o słów dobroci
  I rozweselać nimi, gdy widział przed sobą
  Zagniewanie świata.
  Gdyż wszystko jest dobre. Po czym zmarł. Wiele by trzeba
  Rzec o tym. I dojrzeli go jeszcze, jak spoglądał zwycięsko,
  90
  Przyjaciele, przy końcu, gdy był najbardziej radosny.
  Lecz, ożałobieni[10], zasmucali się nad nim, gdy oto
  Wieczór już zapadł, zdumieni,
  Gdyż w duszach postanowili to, co wielkie, mężowie,
  A przecie miłowali pod słońcem
  95
  Życie i opuścić nie chcieli
  Oblicza Pana
  Oraz ojczyzny. Wszczepione
  Było to w nich, jak płomień w żelazo, a u boku ich
  Kroczył cień miłowany.
  100
  Tedy zesłał im
  Ducha, zaprawdę
  Zatrząsł się dom i gromy Boga,
  Hucząc z dala,
  Toczyły się ponad przeczuwającymi głowami,
  105
  Gdy zadumani kamiennie, zgromadzeni byli
  Heroje[11] śmierci,
  Teraz oto, kiedy rozstając się,
  Raz jeszcze im się pojawił.
  Gdy oto zgasło słońce dnia,
  110
  Królewskie, i złamało
  Promieniejące prosto
  Berło, cierpiąc bosko, nieprzymuszone:
  Albowiem powrócić miało
  O wyznaczonym czasie. Straszliwe by potem
  115
  Było i nagle urwane, niewierne
  Dzieło człowieka, a stało się radością
  Od teraz oto
  Zamieszkać w miłującej nocy i zachować
  W oczach naiwnych niezachwiane
  120
  Otchłanie mądrości. A zielenią się
  W głębi na stokach gór żywe zarówno obrazy.
  Jednak straszliwe jest, kiedy tu i ówdzie
  Bóg nieskończenie rozprasza to, co jest żywe.
  Gdyż to już znaczy porzucić oblicze
  125
  Druha drogiego
  I w dal poza turnie się wspiąć
  Samemu, gdzie, rozpoznany dwojako,
  W jeden głos zestrojony niebiański był ducha; a nie był on zwiastowany, lecz porwał
  Za kudły, obecny,
  130
  Kiedy z nagła,
  ŚwiętyUchodząc w dal, wstecz spojrzał ku nim Bóg,
  I, przysięgający,
  Aby je ujął, jakby związani
  Linami złotymi, odtąd
  135
  Zło nazywając imieniem, dłonie sobie podali.
  Ale, gdy umrze niebawem
  Ów, któremu piękno
  Najbardziej wierne było,
  Iż sama postać jego
  140
  Cudem była i owi wszyscy niebiańscy
  Ukazywali nań, a kiedy wieczną zagadką będąc wzajem dla siebie,
  Nie mogący wzajem ująć się,
  Którzy żyli pospołu
  W pamięci; a duch nie tylko piasek,
  145
  Albo wierzby unosi z sobą i świątynie
  Porywa, kiedy rozwiewa się
  Cześć półboga i jego bliskich,
  A nawet najwyższy odwraca oblicze,
  Że nigdzie niepodobna ujrzeć w niebiosach
  150
  Ani na ziemi zielonej
  Tego, co jest nieśmiertelne: cóżże to jest?
  To rzut siewcy, kiedy szuflą podbiera pszenicę
  I ku klarowności dorzuca, kołysząc ją ponad klepiskiem
  Plewy do stóp się sypią, ale
  155
  Przy końcu wyłuska się ziarno.
  A nie szkoda, jeśli co nieco
  Zatraca się i z wieści
  Przebrzmiewa żywy dźwięk:
  Albowiem dzieło boskie jest podobne naszemu.
  160
  Nie pragnie wszystkiego naraz dokonać Najwyższy.
  Wprawdzie szyb dźwiga żelazo
  A rozżarzone żywice Etna;
  Tedy miałbym dostatek,
  By ukształtować obraz i podobnym ujrzeć
  165
  Takiego, jakim był, Chrystusa.
  BógJeśli jednak jakowyś sam by siebie rozniecił,
  I, przemawiając smutnie, po drodze, gdy jestem bezbronny,
  Gdyby mnie napadł, iżbym się zdumiał i zapragnął
  Naśladować ten obraz Boga, ja, rab[12]
  170
  W gniewie widziałem raz jeden
  Widzialnego Pana niebiosów[13]: nie, iżbym miał być czymś, lecz
  Bym się pouczył. Są dobrotliwi oni, ale najbardziej im nienawistne
  Jest, dopóki władają, to, co fałszywe, a wtedy
  Wśród ludzi to, co jest ludzkie, już jest bez znaczenia.
  175
  Gdyż nie oni to rządzą, ale on rządzi,
  Los śmiertelny, i przeobraża ich dzieło
  Samo z siebie i spiesznie skłania je ku zakończeniu.
  Kiedy bowiem wyżej wznosi się niebiański
  Wchód triumfalny, nazwany jest słońcu równy
  180
  Przez silnych — weselący się syn Najwyższego.
  On, hasło; a tutaj
  Skłania się w dół berło śpiewu.
  Gdyż nic pospolite nie jest. Wskrzesza
  Z martwych umarłych, co nie są jeszcze w niewoli
  185
  U rubaszności. Ale czeka wiele
  Oczu lękliwych,
  By ujrzeć światło. Niechętnie
  Zakwitnąć muszą na ostrym promieniu,
  Aczkolwiek odwaga dzierży złote wędzidło.
  190
  Lecz, jeśli kiedy
  Zapomniana od wzdymających się powiek
  Świata,
  Cicho lśniąca opada moc z świętego pisma, niechże,
  Radujący się łaską, ćwiczą się
  195
  W cichym wejrzeniu.
  A jeśli teraz niebiańscy,
  Tak, jak w to wierzę, miłują mnie,
  Ileż bardziej ciebie;
  Bowiem wiem jedno:
  200
  Że wola Ojca przedwiecznego
  Wiele tobie oznacza. Cichy jest jego znak
  Na piorunującym niebie. A jeden, a któryś, pod nim
  Całe swe życie stoi; gdyż jeszcze żyje Chrystus.
  A bohatery[14] — to Jego synowie,
  205
  Wywodzący się z Niego i litery święte
  Z Niego, a błyskawicę tę
  Po dziś dzień objaśniają wszystkie czyny ziemi,
  Gonitwa niepowstrzymana. A on jest przy tym, gdyż dzieła Jego
  Są mu świadome od samego początku.
  210
  Wierzenia, ReligiaZa długo, za długo już
  Niewidzialna jest cześć niebiańskich.
  Gdyż niemalże wieść nas muszą
  Za palce i haniebnie
  Serce wydziera nam jakowaś potęga.
  215
  Wszelkiej bowiem ofiary pragnie każdy z niebiańskich.
  A gdy zaniedbano jakiej, to
  Nigdy nie zaowocowało dobrem.
  Służyliśmy matce ziemi
  I służyliśmy potąd słonecznemu światłu,
  220
  Niewiedzący. Lecz Ojciec, co włada nad wszystkim,
  Najbardziej pragnie, miłując, iżby strzeżono
  Utrwalonej litery i to, co ma przetrwać,
  Wyłożono, jak trzeba. W ślad za tym śpiew kroczy Germanów.

  Przypisy

  [1]

  Patmos — wyspa gr. na Morzu Egejskim, blisko wybrzeży tureckich; należy do archipelagu Dodekanez. Na Patmos przebywał przymusowo św. Jan, autor Apokalipsy, i Grota Apokalipsy jest do dziś celem pielgrzymek chrześcijan. [przypis edytorski]

  [2]

  tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  [3]

  niźlim przypuszczał — niż przypuszczałem. [przypis edytorski]

  [4]

  nigdym nie zaznał — nigdy nie zaznałem. [przypis edytorski]

  [5]

  Tmolus, własc. Tmolos — góra w starożytnej Lidii (dziś zach. Turcja), wg mit. gr. miejsce pojedynku muzycznego Apollona i Marsjasza. [przypis edytorski]

  [6]

  Paktol (gr. Paktolos, tur. Sart Çayı) — rzeka w zach. Turcji (w starożytnej Lidii); w starożytności z Paktolu wydobywano kruszec do bicia monet. [przypis edytorski]

  [7]

  tedym wielce zapragnął — wtedy zapragnąłem wielce. [przypis edytorski]

  [8]

  ongi (daw.) — dawniej, kiedyś. [przypis edytorski]

  [9]

  zwid — tu: duch, widmo. [przypis edytorski]

  [10]

  ożałobiony — osierocony, pozostający w żałobie. [przypis edytorski]

  [11]

  heroj (z ukr.) — bohater. [przypis edytorski]

  [12]

  rab (daw.) — niewolnik. [przypis edytorski]

  [13]

  niebiosów — dziś popr. forma D. lm: niebios. [przypis edytorski]

  [14]

  bohatery — dziś popr. forma M. lm: bohaterowie. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x