Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Kobieta: 1
  2. Miłość: 1
  3. Poezja: 1
  4. Rzeka: 1
  5. Wierzenia: 1
  6. Wino: 1
  7. Woda: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiPannie Jadwidze Tarłównie (potym wojewodzinej ruskiej) kwoli[1]

  1
  PoezjaPiorunem strasznym obrzymy[2] pobite[3],
  Poważnych królów sprawy znamienite
  Niech, kto chce, śpiewa: nam sie, lutnio, mało
  Pegazskich zdrojów[4] wody pić dostało[5].
  5
  Miłość, WinoBacha[6] śpiewajmy, cicho pijącego,
  Przy nim Cyprydę[7] i wojny pustego
  Spokojne dziecka[8], które zawżdy swoję
  Na rozpalonej skale ostrzy zbroję.
  Powiedzmy k temu żartobliwe zdrady
  10
  Leśnych Satyrów[9] na śliczne Dryady[10],
  Albo płacz śmieszny nieważnej ciężkości,
  Która przy trudnej tuż chodzi miłości.
  Rzeka, Wierzenia, WodaI was, nadobne Nimfy[11], wspomieniemy[12],
  A zawsze ciebie naprzód przed inemi,
  15
  Którą Dniestr rybny, którą Wisła sobie
  Biorą (lecz z krzywdą[13] oba) ku ozdobie.
  Długi na kresie co krótkim Strwiąż[14] płynie,
  Że cię wychował, prawdziwie tym słynie,
  Pewien w tej mierze i oceanowi
  20
  Sławy nie stąpić, tysiąc[15] Nimf królowi.
  Niedarmo hardy: Kobietajawnie to baczymy,
  Jako ty kwitniesz dary ozdobnymi;
  Zrównałaś stanem w wstydliwą Dyaną[16],
  Zrównałaś twarzą z Wenerą[17] różaną.
  25
  Mniejsza od ciebie Pallas[18] w obyczaje,
  W kożdej[19] twej sprawie Charis[20] sie znać daje,
  I zdumiewa sie Helikon[21] uczony,
  Gdy lilianą[22] ręką bijesz w strony.
  Ozdobo ziemie[23]! szczęśliwy, szczęśliwy,
  30
  Komu cię Pan Bóg naznaczył życzliwy;
  Komu cię Hymen[24] słowy statecznemi
  I pochodniami przyłączy wiecznemi.

  Przypisy

  [1]

  Wiersz adresowany jest do Jadwigi, córki chorążego lwowskiego Jana Tarły, która w owym czasie była bardzo popularną osobą, o której rękę starało się wielu mężczyzn nie tylko dzięki jej urodzie, ale także dzięki pokaźnemu posagowi. Na podstawie tego wiersza wymyślono nieszczęśliwy romans Mikołaja Sępa Szarzyńskiego z Jadwigą. Stał się on podstawą noweli Adama Krechowieckiego Trałówna (1896) i dramatu Bronisława Grabowskiego Jadwiga Tarłówna (1899). Zob. Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, Warszawa 2001, s. 181-182. [przypis edytorski]

  [2]

  obrzymy — starop. olbrzymy. [przypis redakcyjny]

  [3]

  W wersie tym zawarta jest aluzja do walki olbrzymów przeciwko Zeusowi i bogom olimpijskim. Giganci zostali pobici piorunem Zeusa. Gigantomachia została opisana w Metamorfozach Owidiusza, który podobnie jak Szarzyński pod wpływem miłości zaczął opiewać inny temat. Zob. Owidiusz Miłoski (Amores). [przypis edytorski]

  [4]

  Pegazkich zdrojów — w mit. gr. na wzgórzu Muz, gdy Pegaz uderzył kopytem w skałę, wypłynęło źródło Hippokrene, które daje poetom natchnienie. „Pegazkie zdroje” czy „hipokreńska bania”, z których piją poeci to motyw często przewijający się w ówczesnej poezji. Zob. wiersz Jana Andrzeja Morsztyna Do swoich książek (Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?). [przypis edytorski]

  [5]

  Autor pisze o tym, że ponieważ nie pił zbyt wiele ze źródła natchnienia poetyckiego nie ma śmiałości, by napisać utwór o tematyce mitologicznej (gigantomachia, zob. wers 1) czy rycerskiej („Poważnych królów sprawy znamienite…”). [przypis edytorski]

  [6]

  Bachus a. Bakchus — rzymski bóg wina, patron poezji biesiadnej, Dionizos u Greków. Tutaj Bakchus pokazany jest jako spokojny, „cicho pijący”. Tak samo przedstawia go w Pieśniach Horacy. [przypis redakcyjny]

  [7]

  Cypryda — jedno z przezwisk Wenery, czczonej na wyspie Cyprze. [przypis redakcyjny]

  [8]

  Amor, Cupido, po grecku Eros, syn Afrodyty, przedstawiany w postaci chłopięcia skrzydlatego, wypuszczającego z łuku strzały miłości; szyk przestawny; powinno być: wojny spokojne pustego dziecka; puste — tu: beztroskie, swawolne, niepoważne. [przypis redakcyjny]

  [9]

  Satyry — przekorne bożki. [przypis redakcyjny]

  [10]

  Dryady — boginki leśne. [przypis redakcyjny]

  [11]

  Nimfy — bóstwa leśne i wodne. [przypis redakcyjny]

  [12]

  wspomieniemy — od starop. wspomionąć (dawn. wspomięnąć), wspomienę a. wspomionę; dziś wspomnieć. [przypis redakcyjny]

  [13]

  z krzywdą — niesłusznie. [przypis redakcyjny]

  [14]

  Strwiąż — rzeka, lewy dopływ Dniestru, w ziemi Przemyskiej, przepływająca przez wieś rodzinną Tarłówny; zwykły szyk wyrazów byłby: Długi Strwiąż, co płynie na krótkim kresie…; wpływ składni łacińskiej. [przypis redakcyjny]

  [15]

  dop. l. mn.: pewien w tej mierze nie ustąpić sławy i oceanowi, królowi tysięcy nimf. [przypis redakcyjny]

  [16]

  Dyana — u Rzymian bogini łowiectwa. [przypis redakcyjny]

  [17]

  Wenera — u Rzymian bogini miłości. [przypis redakcyjny]

  [18]

  Pallas — Atena (Minerwa) u Greków ukochana córka Zeusa, szczególniejsza opiekunka Aten, bóstwo wpływowe. [przypis redakcyjny]

  [19]

  W kożdej — w każdej; taka forma stale występuje u Sępa Szarzyńskiego. [przypis redakcyjny]

  [20]

  Charis — u Greków bogini wdzięku niewieściego. [przypis redakcyjny]

  [21]

  Helikon — góra w Grecji (Beocji), poświęcona Muzom. [przypis redakcyjny]

  [22]

  lilianą — liljową; neologizm autora. [przypis redakcyjny]

  [23]

  ziemie — dawn., dop. l. p. rzecz. r. ż. z osn. spółgł. podniebienną. [przypis redakcyjny]

  [24]

  Hymen — bożek małżeństwa, syn Apollona. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x