TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Anioł: 1 2
  2. Bóg: 1 2 3
  3. Choroba: 1
  4. Cnota: 1
  5. Czyn: 1 2 3
  6. Duch: 1 2
  7. Dziedzictwo: 1 2
  8. Gwiazda: 1
  9. Historia: 1 2 3 4 5
  10. Krew: 1
  11. Literat: 1
  12. Lot: 1
  13. Lud: 1 2 3 4 5
  14. Matka Boska: 1
  15. Modlitwa: 1
  16. Naród: 1 2 3
  17. Niewola: 1
  18. Ojciec: 1
  19. Ojczyzna: 1
  20. Patriota: 1
  21. Poeta: 1
  22. Poezja: 1
  23. Polityka: 1
  24. Pozycja społeczna: 1 2
  25. Przekleństwo: 1
  26. Przemiana: 1
  27. Przywódca: 1 2 3
  28. Rewolucja: 1 2
  29. Samotność: 1
  30. Strach: 1
  31. Szatan: 1
  32. Szlachcic: 1 2 3 4
  33. Umiarkowanie: 1
  34. Upadek: 1
  35. Upiór: 1
  36. Władza: 1
  37. Wróg: 1

  Wiersze Juliusza Słowackiego opublikowano na podstawie: Juliusz Słowacki, Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe, t. I, Wiersze drobne, wyd. Bronisław Gubrynowicz, Lwów 1909. Przy redakcji uwzględniono wersje tekstu (w tym podział na strofy) w innych wydaniach. Tekst uwspółcześniono w zakresie: interpunkcji, pisowni łącznej/rozdzielnej (np. zato- za to; niepotrzeba - nie potrzeba), pisowni wielką/małą literą, pisowni partykuł, ubezdźwięcznień (np. z pod - spod; blizki-bliski), fleksji (usunięto é z wyjątkiem wyrazów tworzących rym w brzmieniu zmienionym przez é; poza tym np.: niemi-nimi, rozwahanem-rozwahanym), pisowni joty (uwzględniono jednak brzmienie wyrazu ze względu na rytmikę wiersza, np. milijony, dyjamenty). Pozostawiono (niekiedy przywrócono) niektóre charakterystyczne dla epoki i autora, niestosowane współcześnie formy (np. źrennica, przeklęstwo, spiemy, korónki, choralnie), w razie potrzeby opatrując je stosownymi przypisami z myślą o czytelnikach w wieku szkolnym.

  Juliusz SłowackiOdpowiedź na „Psalmy przyszłości”[Ujęcie wcześniejsze]

  1

  Niewola, CnotaPodług ciebie, mój szlachcicu,

  Cnotą naszą — znieść niewolę.

  Ty przemieniasz ziemską dolę

  W żywot ducha na księżycu;

  5

  Lud, Czyn, NaródGłosem dziecka wołasz: Czynu!

  Czynu — czynu naród czeka!

  Lecz ty wiesz, bez ducha gminu

  Jaka słaba pierś człowieka…

  A ty, który budzisz czyn,

  10

  Gdy spojrzałeś w ludu oczy,

  Rzekłeś, że z nich rzeź wyskoczy!!

  A kto inny jest — niż gmin?

  *

  Czyn, Lud, PrzywódcaNie tak — nie tak, mój szlachetny,

  Bo czyn ludu nie piosenka.

  15

  To nie w herbie z mieczem ręka,

  To nie ród imieniem świetny,

  To nie pieśni próżny twór,

  To nie buntu próżna mara,

  LotTo nie chmurny lot Ikara,

  20

  Gdzie zasługą upaść z chmur!

  To nie na słońc, gwiazd granicy

  Z kochankami mdlejąc latać,

  Włosy splatać i rozplatać,

  Tchnienie tracić w błyskawicy;

  25

  Ale twardo, ale jasno

  Śród narodu swego stać,

  Myślą bić, chorągwie rwać,

  Świecić czynu tarczą własną!

  W drogę, choćby niepowrotną,

  30

  Ale prostą — naprzód twarzą,

  Z piersią czystą, choć samotną,

  Choć ją sztyletami rażą,

  Z twarzą smętną, ale białą,

  Chrystusową, choć zwiędniałą,

  35

  A ciągnącą lud do siebie

  Niesłychanym bożym czarem:

  Takim duchem i sztandarem

  Być na ziemi — jest być w niebie!

  *

  Gwiazda, Anioł, Przekleństwo, Samotność, PrzemianaJam spróbował na mej głowie,

  40

  Na kształt gwiazdy kałakuckiej[1],

  Nosić gwiazdę myśli ludzkiej

  I z tą gwiazdą żyć surowie[2].

  I przybiegli aniołowie,

  Aniołowie betleemscy[3]

  45

  A odbiegli ludzie ziemscy

  I drzwi moje pożegnali,

  I przeklęli… me domowe

  Duchy — serce — moję[4] głowę —

  Każdy włos poprzeklinali…

  50

  A jam przecie bez ich wiedzy

  I bez serc ludzkiego ciepła

  Czuł, że w żyłach krew nie krzepła.

  Ani na rozstajnej miedzy,

  Która świat od Boga dzieli,

  55

  A do przyszłych idzie światów,

  Rosło mniej tęczowych kwiatów,

  Choć suszyli ją i klęli.

  I dlatego, żem się umiał

  Pohamować — być nad zgraję —

  60

  Wichr przeleciał i wyszumiał,

  I legł martwy… a ja wstaję;

  Ojczyzna, Patriota, Polityka, WrógBo ojczyznę mą w łańcuchu

  Widząc, miałem tę pokorę,

  Żem żadnego nie klął ruchu…

  65

  Czuł gorących — bo sam gorę,

  Modlił się o czasy nowe

  I o wrogów mych zwycięstwo,

  Choć groziło mi męczeństwo

  I w sąd… mogło pójść o głowę.

  70

  Anioł, Historia, Bóg, KrewBo ty nie myśl, że z anioły

  Tylko boża myśl nadchodzi;

  Czasem Bóg ją we krwi rodzi,

  Czasem rzuca przez Mongoły!…

  *

  Literat, Pozycja społeczna, UmiarkowanieA ty, jasny jakiś panie,

  75

  Bo cię nie znam, ale słyszę,

  Słysząc twoje wierszowanie,

  Że ktoś jak perłami pisze,

  Że ktoś na kształt się proroka

  Stawia ludziom — ale modny,

  80

  Jak historyk świata — chłodny,

  Obejrzawszy świat z wysoka,

  Wieszcze rymy jako cugi

  Posłał na świat równym kłusem

  I napełnił wóz Chrystusem

  85

  Jak Owidiusz Faetonem,

  I rozesłał swoje sługi,

  Swe kolory czcić pokłonem.

  *

  Honor myślom, z których błyska

  Nowy duch i forma nowa!

  90

  Bo są światu jak zjawiska,

  Jako jutrznia są różowa,

  Jak ogniste meteory,

  Stopom ludu podścielona

  By gościńce Irydiona[5]

  95

  Pielgrzymowi, który od nich

  Bierze ogień i kolory,

  Gdy już gwiazd dochodzi wschodnich.

  *

  PoezjaTaką była dawniej dana

  Poetyczna karm dla ludu,

  100

  Objawienie pełne cudu;

  Myśl jak mara niespodziana

  Z piersi naszej wychodziła

  Na kształt gwiazdy lub miesiąca,

  Narodowi dźwiękiem miła,

  105

  Ludu sen wspominająca,

  To jak słońce w półobłoku

  Oczom wschodziła i rosła,

  To jak róża na potoku

  Albo lekki Sylf[6] bez wiosła,

  110

  Jakaś siła niewidzialna,

  Przez poetę na świat lana,

  Wolna — jako anioł Pana!

  Silna — jako skra zapalna!

  *

  Lud, Czyn, Historia, Poeta, SzlachcicDziś co? — Każdy wieszcz z rozkazem,

  115

  Każdy patron… lecz za sobą;

  Nie z promieniem, lecz z wyrazem,

  Nie duch-duchem, lecz osobą;

  Kiedy gore świat cierpieniem,

  Kiedy wzbiera czynu fala,

  120

  On się kładzie sam kamieniem,

  Na ruch ludzki nie pozwala;

  Chce zawrócić w stare łoże

  Nowe fale — rzeki boże;

  Do zbolałych serc nie wnika,

  125

  Gromu ludu nie ma w dłoni,

  Ale w uszy formą dzwoni,

  Albo dzwoni — albo syka.

  Jego dźwiękiem, jego mową

  Nie odetchnie pierś szeroka,

  130

  Nie pomyśli jego głową,

  Skier nie weźmie z jego oka;

  Tylko nędzne ujrzy płachty,

  Zamiast wieszcza — sztandar jego

  I krzyk: „Na Boga żywego!

  135

  Ty, kto jesteś? nie rznij szlachty!!…”

  *

  Szlachcic, Lud, StrachKtóż i gdzie zagroził nożem?

  Któż i gdzie ci stanął sporem? —

  Możeś spotkał się z upiorem,

  Z całym dawnym Zaporożem[7]?

  140

  Możeś widział pochód głuchy,

  Krzyki krwawe i namiętne

  I księżyce nad krwią smętne,

  I sokoły w mgle jak duchy?

  Może tobie zastąpiły

  145

  W poprzek twojej sennej stecki[8]

  Same tylko ich mogiły —

  A ty zląkł się! — wódz szlachecki!! —

  *

  Upiór, RewolucjaMoże tylko w noc półjasną

  Upiór taki nadlatywał,

  150

  Strzały sobie z ran wyrywał

  I mgły krwią czerwienił własną,

  Hełm rozpalił w błyskawicę,

  Miecz potrząsnął purpurowy,

  A okropne cztery głowy,

  155

  Jako perły zausznice

  Z twarzą nieznajomych plemion,

  Niby róże — niósł u strzemion.

  — A ty zaraz — w ręku kord,

  W kosach przed nim cała wieś!

  160

  Duch ten — krzyczysz — jest to rzeź!

  Duch ten to czerwony mord!…

  — Nie mord, nie rzeź: — to z girlandy,

  Co leciała ponad Lidą,

  Jakiś sługa dziewki Wandy,

  165

  Jakiś złoty husarz z dzidą,

  Jakiś krzyża kapłan świecki,

  Z tęczy widzeń oderwany,

  Znów powracał na kurhany —

  A ty zląkł się! — syn szlachecki!! —

  *

  170

  Duchy lecą i nie giną —

  Czasem pełne słów czerwonych:

  Czy ty jeden z przestraszonych

  Ręką rzezi — gilotyną?

  Skądże taka w tobie trwoga

  175

  I od ludu rów i przedział?

  Prawdę mówisz?… Nie, na Boga,

  Wiem, żeś prawdy nie powiedział!

  Tylko jakieś sny czerwone,

  Zaludnione czartów gminem,

  180

  Twych firanek karmazynem

  Owionięte, osłonione,

  Jak róż jasne — jak sen płone[9],

  Pełne, mówię, mar szkaradnych,

  Bez słońc, bez gwiazd, kwiatów żadnych,

  185

  Przestraszyły cię, żeś krzyknął;

  „Stójmy tak — na ojców kości!”

  I twój anioł, już w przyszłości

  Zabłyśniony, — jak sen zniknął.

  *

  Naród, Szlachcic, Przywódca, ChorobaJeszcze co? ani zamachu —

  190

  Naród cały hasła czeka —

  A krzyk pierwszy z ust człowieka

  Był krzyk: Stójmy! był krzyk strachu.

  Bo to sen na końcu pieśni,

  Że magnaty — kiedyś — staną

  195

  Z wielką tęczą chorągwianą

  Otrząśnięci z wieków pleśni,

  Z wielką myślą w sercu — w głowie —

  Chatom — niby aniołowie;

  I bunt święty rozpłomienią,

  200

  I świat cały od nich zgore…

  — W tych magnatach serce chore:

  Wąż im sercem, a proch rdzenią!…

  *

  Szlachcic, UpadekKiedyś ze sto was tysięcy

  Było szlachty z serc i z lica;

  205

  Dziś jednegom znał szlachcica

  I kraj cały nie znał więcej.

  Jeden tylko serca męką,

  Zamiarami, choć nie skutkiem,

  Wielkim, cichym, dumnym smutkiem,

  210

  Pełną zawsze darów ręką,

  Smętną jakąś nieszczęść sławą

  Był szlachcicem — i miał prawo…

  Dziś i ten nie został z wami

  I godności swej nie trzyma;

  215

  Poszedł gnić między królami,

  Już go nié ma — i was nié ma!

  *

  Nie myśl, że wszystko na naszej łące

  Smutnieje, więdnie, zachodzi nocą,

  Że nietoperze ociemniające

  220

  W powietrzu cicho skrzydły[10] łopocą,

  Gdzie znajdą lampę — skrzydły zaduszą,

  Gdzie znajdą ciepłą polską krew w żyłach,

  To ją wysmokczą — serce wysuszą —

  Mózg o wariackich zostawią siłach.

  225

  Nie tak, tu nie tak… jak ci się może

  Przyśniło, głośny szlachty upiorze!

  *

  Matka BoskaDuch, ogień, młodość

  Orla i żywa

  Ogniem porywa

  230

  I z ducha czerpie.

  Nad nią, na sierpie

  Z blasków księżyca,

  Boga Rodzica

  W zorzy czerwonej,

  235

  Na wywróconej

  Tęczy porannej !

  A pod nią mgła

  Z ognia i szkła

  W skrze nieustannej

  240

  Bałwany wznosząca,

  By znieść ją z miesiąca,

  Z gwiazdami złotemi

  Postawić na ziemi,

  Ogłosić królową,

  245

  Piękność z płomieniem w sercu, z gwiazdami nad głową.

  *

  Wyszła, wyszła zza obłoku,

  Ludom się pokaże,

  I na żniwie, i na toku

  Ujrzą ją żniwiarze!

  250

  Cała w słońcach, cała w błyskach,

  Z kwiatem złotym w dłoni;

  Pastuszkowie przy ogniskach

  Zaśpiewają o niéj!…

  Ujrzą ją na polu trzody

  255

  I smętnie zaryczą;

  Zadrżą drzewa, staną wody,

  Sny z niej tęcz pożyczą!

  I zgromadzą się włódarze

  Z kosami na roli;

  260

  Bo się w sercach — w śnie pokaże

  Człowiek dobrej woli…

  *

  Bądźże żywotniejszej cery,

  Bo cię żywym być przymuszę;

  Wygnaj z myśli Maryjusze[11],

  265

  Cezary[12] i Robespiery[13].

  Z komet, z meteorów cyfer

  Czytaj przyszłość, wieszczu młody,

  Nie bądź w przyszłą noc pogody,

  Jako gwiazda zła — Lucyfer,

  270

  Gdy słoneczny wóz wyciąga,

  Jak pies — węża mając szyję,

  I zła skrzy… i w oczy bije,

  I bezsennym się urąga. —

  Bo my z bezsennego łoża

  275

  Wzrok rzucamy gorączkowy,

  A ty łyskasz blaskiem noża,

  Dziecko lub zły duch Jehowy,

  Bo nam tworzysz czarną marę

  I w zrodzoną rodzisz wiarę.

  *

  280

  Lud, Ojciec, BógTen, kto ojcu powie: Raka[14]!

  Ten przeklęty: — więc się bój!

  Polski lud to ojciec twój.

  Zeń, jak z cierniowego krzaka,

  Gotów znowu Bóg wybuchnąć,

  285

  Z wichru mając twarz i lice,

  I na ciebie, jak na świécę —

  Iść — i dalej pójść — i zdmuchnąć!

  *

  Więc się bój: — bo nie ja grożę,

  Marny człowiek i twój brat,

  290

  Ale jakiś straszny świat

  I widzialne światła boże,

  Z ciszą, z wiatrem i z szelestem

  Rzucające się na lud,

  Strachy, które mówią: Cud!

  295

  Ognie, które szepcą: Jestem!

  *

  Duch, Historia, RewolucjaWięc się bój: — bo Duch się wdziera

  Zewsząd i podważa wieże.

  Słaby — mówisz — rzeź wybiera;

  A czy wiesz, co on wybierze?

  300

  Może ludów zatracenie.

  Może nam przyniesie w dłoni

  Komet wichry i płomienie,

  W których drży król, matka roni,

  Działa, wozy, hufce, konie

  305

  Ogień pali, ziemia chłonie;

  A nikt z mogił nie korzysta,

  Jeno wszczynający ruch,

  Wieczny Rewolucjonista,

  Pod męką ciał — leżący Duch!

  *

  310

  Bóg, Historia, Modlitwa, NaródWe łzach, Panie, ręce podnosimy do Ciebie,

  Odpuść nam nasze winy!

  Niech będzie twoja wola na ziemi i na niebie;

  Przez nas czyń twoje czyny!

  Niechaj się twoje imię na wysokościach święci,

  315

  Niech się święci trzy razy!

  Abyśmy już nie byli z ksiąg żywota wyjęci

  Dla naszych ran i zmazy.

  Wspomnij, cośmy cierpieli pod chłostą tych mocarzy,

  A duchaśmy nie dali;

  320

  Nie poznaliby ojce naszych bolesnych twarzy,

  Gdyby z grobowca wstali.

  Gdyśmy cierpieli mocno, wołaliśmy do góry

  Jak gołębie: „Nie ciśnij” —

  Duchy jak gołębice rozleciały się w chmury;

  325

  Zatrwóż! niech wrócą!… błyśnij!

  W tej błyskawicy, Panie, ujrzym się i z daleka

  Brat pozna swego brata —

  I wejdzie nieśmiertelność jako anioł w człowieka,

  I staniem ludem świata!…

  *

  330

  A tu niżej

  Pan poniży

  Namiętnych.

  Głos uciszysz,

  A usłyszysz

  335

  Jęk smętnych.

  Zebrzydowscy

  I Zborowscy

  W czerwonych deliach[15],

  Błyskawice

  340

  I dziewice

  W bladych kameliach.

  Chór przychodzi

  Zda się w łodzi,

  O brzegi trąca.

  345

  Nad smętnemi

  Lampa ziemi

  Okrąg miesiąca.

  Zegar świata,

  Ptak Piłata

  350

  Godzinę pieje.

  Strach i nudności,

  W grobach drzą[16] kości,

  Bez-duch szaleje.

  Duch uciska,

  355

  Mroczy i błyska,

  Aż uzupełni

  Wiek idący,

  Bogiem błyszczący

  Jak miesiąc w pełni.

  *

  360

  W takim hymnie, wieszczu, stój;

  Bo pieśń taka pójdzie górą,

  Nad podlejszych dusz naturą

  Panująca — boży strój[17],

  Do którego Bóg nagina

  365

  Wszystkie tego wieku struny,

  Złączy dźwięki i pioruny,

  Świat, co kocha i przeklina,

  I błękitu rzuci na tła,

  Przemienioną krwawość w światła.

  370

  Anioł się z aniołem zetrze,

  Chrystus wyjdzie na ciał złamy

  I z Chrystusem się spotkamy,

  A spotkania plac… powietrze!…

  *

  Przywódca, Dziedzictwo, Duch, Pozycja społeczna, HistoriaLecz dopóki ty i twoi,

  375

  Duchem bożym nieskrzydlaci,

  Szatan, Dziedzictwo, WładzaChcecie stać na głowach braci,

  Tak jak szatan dotąd stoi

  Ciałem — formą, która kuta

  Od tysięcy lat we świecie,

  380

  Choć spróchniała — duchy gniecie,

  Wyrobiona i przeżuta,

  Przeświecona piekłem mara,

  Dla was święta tym, że stara…

  Póki wy jakby z kamienia,

  385

  A kryjący strach kobiecy,

  Opieracie wasze plecy

  O ten wiatr z gwiazd i z płomienia,

  Który się jak słońce pali

  I lud niesie, a was wali —

  390

  Lecz dotychczas jeszcze szczędzi

  Najpiękniejszych od zagłady,

  A nie mogąc, dusz gromady

  Przerażone z ciał wypędzi; —

  To ja — pomny na potrzebę

  395

  Przyszłych ludzi, tych cezarów,

  Którym każdy stary narów

  Kładł pod nogi kamień, glebę,

  Męczenników pełną chatę,

  Swój interes i prywatę;

  400

  To my święci, to my młodzi

  Jutrzenkami i błyskaniem

  Charonowej Twojej łodzi,

  Pełnej trupów — poprzek staniem!

  Przypisy

  [1]

  kałakucki (daw.) — pochodzący z Kalkuty. [przypis edytorski]

  [2]

  surowie (daw.) — dziś popr. forma przysłówka: surowo. [przypis edytorski]

  [3]

  betleemscy — dziś popr.: betlejemscy. [przypis edytorski]

  [4]

  moję — dziś popr.: moją. [przypis edytorski]

  [5]

  Irydion — imię bohatera dramatu Zygmunta Krasińskiego, które w swym brzmieniu kryje zarówno nawiązanie do Irydy, gr. bogini tęczy, posłanki bogów, jak również do bibl. znaczenia tęczy jako symbolu pojednania Boga z ludźmi; Irydion, początkowo kierujący się żądzą zemsty na ciemiężycielach jego ojczyzny, ostatecznie doznaje oświecenia i można sądzić, że jego losem jest w przyszłości podążać za naukami Chrystusa. [przypis edytorski]

  [6]

  Sylf — niewidzialny duch będący uosobieniem żywiołu powietrza; opowieści o sylfach mają źródło w średniowiecznym opisie tych istot autorstwa Paracelsusa. [przypis edytorski]

  [7]

  Zaporoże — daw. nazwa terytorium nad dolnym Dnieprem, tzw. Dzikie Pola, gdzie żyli kozacy zaporoscy, społeczność wielonarodowa zorganizowana na modłę wojskową, trudniąca się wyprawami łupieskimi; począwszy od XVI w. oddziały Zaporożców były włączane w razie potrzeby w szeregi armii Rzeczpospolitej jako płatne wojsko, częste też były również bunty kozackie przeciwko magnatom i urzędnikom państwowym; w 1648 r. wybuchło powstanie Kozaczyzny pod wodzą Bohdana Chmielnickiego (krwawe szczególnie dla osiadłej na tych terenach szlachty), które doprowadziło do zaangażowania się w konflikt Rzeczpospolitej Polskiej i Rosji; doszło wówczas do podziału kozaków zaporoskich po dwóch stronach Dniepru na promoskiewskich i propolskich; do tego właśnie konfliktu nawiązuje w tym miejscu wiersz Słowackiego. [przypis edytorski]

  [8]

  stecka — a. steczka: dróżka. [przypis edytorski]

  [9]

  płony — niepłodny, jałowy, słaby, mizerny. [przypis edytorski]

  [10]

  skrzydły — dziś popr. N. lm: skrzydłami. [przypis edytorski]

  [11]

  Maryjusze — nawiązanie do postaci konsula rzym. Gajusza Mariusza (156 p.n.e.–86 p.n.e.), reformatora armii rzym., wybitnego wodza; kiedy w roku 87 p.n.e. wybuchła w Rzymie walka między stronnictwem optymatów i popularów, tzw. pierwsza wojna domowa, Mariusz wprowadził terror w mieście, skazując na śmierć wielu swych przeciwników polit. spośród optymatów; wówczas został ostatni, siódmy raz wybrany konsulem w 86 p.n.e. [przypis edytorski]

  [12]

  Cezary — nawiązanie do postaci Gajusza Juliusza Cezara (100 a. 102 p.n.e.–44 p.n.e.), rzym. polityka, wodza i dyktatora, z którego działaniami politycznymi przyjęło się wiązać upadek republiki i początek cezaryzmu w Rzymie. [przypis edytorski]

  [13]

  Robespiery — nawiązanie do postaci Maximiliena de Robespierre'a (1758–1794) jednego z przywódców rewolucji francuskiej, czołowej postaci lewicowego klubu jakobinów; Robespierre'a zwykło się uznawać za symbol krwawego terroru i dyktatury rewolucyjnej. [przypis edytorski]

  [14]

  raka — bibl.: nędznik. [przypis edytorski]

  [15]

  delia — nakrycie wierzchnie, element stroju męskiego noszony przez szlachtę pol. od XVI w., szczególnie popularny wśród husarii; rodzaj płaszcza, w odróżnieniu od kontusza nieprzepasywanego, często wykańczanego lub podbitego futrem, z kołnierzem, o luźnych, rozciętych rękawach, zapinanego na ozdobne guziki. [przypis edytorski]

  [16]

  drzeć — dziś: drżeć. [przypis edytorski]

  [17]

  strój — tu: nastrojenie instrumentu. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...