Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Artysta: 1
  2. Miłość: 1
  3. Poeta: 1

  August von Platen Oda XXI Skarga zerwanatłum. Stefan Napierski

  1

  Artysta, PoetaZ drżącej powieki nocy łza mi opada,

  Podczas gdy dzień utęskniony zwiastuje pianie kogutów:

  Zbudź się, duszo, pełna zgryzoty,

  Zawrzyj przymierze z Bogiem!

  5

  Ślubuję piękną przysięgę, że zawsze wierny będę

  Srogiemu prawu, nie sprzeniewierzę się nigdy,

  Dłonie położę na lirze,

  Pokorny, śpiewnej, mosiężnej!

  MiłośćO, racz z ducha mojego raz jeden zdjąć ów ciężar.

  10

  Zezwól, bym, nieprzytomny z miłości, na piersi, podobnej własnej,

  W triumfie, zapomniawszy o sobie,

  Poczuł się wreszcie człowiekiem!

  Na darmo. Stygnie dłoń, gdy pychą ziębnąca

  Po ziemski owoc sięga! Wzdycha pod tobą,

  15

  O, ciężkie brzemię myśli,

  Kark mój, zaryty w pył!

  Oko zasnute mgłą. Światłości przeczysta,

  Niechaj się wzbiję na rozwidnioną wysokość!

  Ale któżże z śmiertelnych

  20

  Na chmurę postawił stopę?

  Szczęśliw ów, jeśli taki narodził się kiedy,

  Kto noce spędzał w spokoju, dnie w ciszy,

  Komu róża starczyła i wiosna,

  Komu serca nie zżegłaś[1], miłości!

  Przypisy

  [1]

  zżegłaś (daw.) — spaliłaś. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...