Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Szacowany czas do końca: -
Maria Konopnicka, O Janku Wędrowniczku

  Maria KonopnickaO Janku Wędrowniczku

  I. Janek Wędrowniczek

  1
  Chcecie poznać się z chłopczykiem,
  Jankiem, wielkim podróżnikiem,
  Co zwędrował ziemie, wody,
  I przeróżne miał przygody?
  5
  No, to patrzcie co za mina,
  Bo już powieść się zaczyna!
  Janeczkowi, choć tak mały,
  Dziwnie ciasne się zdawały
  Bielonego domku ściany,
  10
  Dziwnie niski dach słomiany.
  Więc pomyślał:
  «Wiem, co zrobię!
  Podróżnikiem będę sobie!
  Het, precz wszystko wkoło zwiedzę,
  15
  Przejdę nawet aż za miedzę,
  Aż za wielkie te topole,
  Aż za rzeczkę, het, przez pole,
  Tam, gdzie ziemia tyka nieba!…
  Tylko wezmę z masłem chleba.»

  II. Na bocianie

  20
  No, i poszedł! Stał nad rzeką
  Domek Janka niedaleko,
  A że zwykle do podróży
  Jest potrzebny statek duży,
  O czem łatwo z Robinsona
  25
  Każdy kto chce się przekona,
  Więc skierował Janek kroki
  Na brzeg stromy i wysoki.
  Tutaj wszakże niespodzianie
  Osobliwsze miał spotkanie.
  30
  Z boćkiem w własnej swej osobie,
  Który trzymał kiełbia w dziobie.
  Janek w prośby:
  «Mój bocianie!
  Gdzie okrętów tu dostanie?»
  35
  Bocian patrzy, aż po chwili
  Rzecze:
  «Jeśli mnie nie myli
  Wzrok, bom zgubił okulary,
  Brodząc wiosną przez moczary,
  40
  To my się już trochę znamy…
  Bom panicza niósł do Mamy!
  Więc to panicz tak już duży,
  Że zamyśla o podróży?
  Statków niema tu, ni łodzi,
  45
  Ale jeśli o to chodzi,
  To po dawnej znajomości
  Grzbietem służę jegomości.»
  Tu zatrzepał w wielkie loty.
  No, cóż było do roboty?
  50
  Janek skoczył, jak na konia,
  I pomknęli het, nad błonia!

  III. Za płotem

  Szczerze powiem moje zdanie:
  Licha podróż na bocianie!
  Ledwie rzekę przelecieli,
  55
  Ledwie wioska się zabieli,
  Ledwie żaby skrzekną w błocie,
  Już ustaje bocian w locie,
  I z klekotem w trawy spada:
  — Popas tutaj! Niech pan zsiada! —
  60
  Bardzo jeszcze wielka łaska,
  Jeśli dziobem choć zaklaska,
  I ostrzeże pierwej o tem,
  Że popasać chce nad błotem!
  Bo gdzie żabie się niebodze
  65
  Zdarzy spotkać z nim na drodze,
  To o jeźdźca ani pyta:
  Prosto w moczar brnie, i kwita!
  A cóż! Każdy ma gospodę:
  Dom, kto dom; a bocian wodę.
  70
  Sprzykrzył Janek te reduty:
  Mokre nogi, mokre buty,
  Gdy więc bocian krąg zatoczył,
  Puścił go się, z grzbietu skoczył,
  I zmęczony długim lotem,
  75
  Za Kasinym stoi płotem.

  IV. W sadzie

  Nic wybornie tak nie służy,
  Jak apetyt po podróży!
  Kasia sama, dzięki Bogu!
  Pełną miskę ma twarogu,
  80
  Ale choć nie wielkiej miary,
  Zjeść zje tyle, co i stary.
  A tu jeszcze jak umyślnie,
  Kogut się do łyżki ciśnie,
  I dziobiskiem łap z niej sera!
  85
  Tuż kokosza czarna gdera:
  — «Cóż to? Będę jajka składać,
  A nie będę sera jadać?
  Ho! ho! Jajka chcesz, kochanie,
  To daj sera na śniadanie! —
  90
  Toć ja muszę żywić dzieci!»
  Za tą jedną druga leci…
  Cała toczy się gromada…
  — «Co to Kasia tak zajada?»
  Widząc Janek, że nic z tego,
  95
  Szedł do sadu przydrożnego,
  Gdzie z nim pani Marcinowa
  Zgadała się we dwa słowa,
  I z pełnego jabłek kosza
  Dała wybrać trzy — bez grosza.

  V. U owieczek

  100
  Po szczęśliwym tym popasie,
  By nie tracić nic na czasie,
  Idzie Janek, jedząc w drodze,
  Smakują mu jabłka srodze.
  Naraz słucha… Co za głosy?
  105
  Wstały mu na głowie włosy,
  Bo wszak nieraz podróżnika
  Kupa Indjan spotka dzika,
  O czem także z Robinsona
  Każdy łatwo się przekona.
  110
  A i to się przecież zdarza,
  Iż wędrowca lew przeraża,
  Tygrys, albo ryś zażarty…
  W książkach o tem pełne karty!
  Iść — czy wracać?… Zamknął oczy,
  115
  By nie widzieć jak zwierz skoczy.
  Wtem, o losie niespodziany!
  Poznał, że to są barany!
  W Janku wnet odżyło serce,
  Jedno jabłko dał pasterce,
  120
  Co na rękach własnych trzyma
  Jagnię, które matki nie ma!

  VI.Na skale

  — «O, jak cudnie z szczytu skały
  Na świat boży patrzeć cały!
  Na te pola, na te rzeki,
  125
  Na ten błękit gdzieś daleki,
  Na te wzgórza siniejące,
  Na promienne, złote słońce!
  Na ptaszyny, co nad rzeką
  Przelatują gdzieś daleko,
  130
  Na ten obłok, co po niebie
  Za wietrzykiem się kolebie,
  Na te kwiatki, na te zioła,
  Co podnoszą ku mnie czoła!»
  Tak nasz Janek myśli w duszy.
  135
  Wtem chrup! Gałąź się ukruszy,
  Której trzymał się nieboże,
  I już noskiem ziemię orze…

  VII. Do młyna

  Pożegnawszy grzecznie owce,
  Pobiegł Janek przez manowce.
  140
  Nuż napotka tutaj wilka,
  Albo nawet wilków kilka?
  Ho! ho! Pewnie że nie stchórzy!
  Trzeba mężnym być w podróży.
  By więc dowieść, że junakiem,
  145
  Za przydrożnym skrył się krzakiem.
  Siedzi, czeka. A nuż zbóje?
  Pozabija i zakłuje!
  Albo, gdyby go ścigali,
  To ucieknie jak najdalej!
  150
  Siedzi, tentent słychać drogą! —
  Zabiło mu serce trwogą.
  Jakieś krzyki i wołania,
  Pewno herszt swą bandę zgania!
  Nasz bohater ledwie żyje!
  155
  Zamknął oczy, skurczył szyję.
  Aż zebrawszy siły wreszcie,
  Krzyknie: Łaski, panie herszcie!
  Krzyk się odbił wielkiem echem,
  Wtem ktoś głośnym parsknął śmiechem.
  160
  Ach, to Franek od Marcina,
  Idzie z osłem swym do młyna!
  Janek śmiechem sam wybucha,
  Skacze na grzbiet kłapoucha.
  I boki mu piętą ściska,
  165
  Krzycząc: «Jadę do zamczyska!»

  VIII. U dróżnika

  Grzeczny rycerz nie dba zgoła,
  Choć mu guz wyskoczy z czoła.
  A że w drodze siły trzeba,
  Dobył Janek z torby chleba
  170
  I zajadał go ze smakiem,
  By tym większym być junakiem.
  Gdy dogryzał już ośródka,
  Patrzy, stoi jakaś budka!
  Dróżnik nie wiem gdzie się bawił,
  175
  Tylko pudla w niej zostawił.
  Janek więc jak na komendę
  Krzyknął: «Twierdzę tę zdobędę!
  Wnet tu będzie wojna sroga,
  Musi poddać się załoga!» —
  180
  Jeszcze chwila nie minęła,
  A już spełnił wielkie dzieła:
  Z bronią w łapie, w pełnej zbroi,
  Pokonany pudel stoi,
  Przed nim rycerz nasz bez trwogi,
  185
  Woła: «Baczność! Broń do nogi!»

  IX. W WODZIE

  W Janku żądza się zapala,
  Na małego wyjść kaprala,
  Co to pobił wielkie ludy!
  A wtem wrócił stróż do budy.
  190
  Jakże go mój pudel zoczy,
  Jak nie szczeknie, jak nie skoczy!
  Z takiem wojskiem niećwiczonem
  Trudno być Napoleonem!
  Tak skończyły się popisy!
  195
  Z stróżem przyszły dwa urwisy,
  Stach i Józiek, obaj mali,
  Więc się zaraz pokumali.
  «Gdzie to panicz?» — «Podróż sobie
  Dookoła świata robię!» —
  200
  Tak zakrzykną: — «O dla Boga!
  To i nam tamtędy droga!
  Pójdziem razem, bo tam bąki
  Tną okrutnie, jak iść w łąki!» —
  Idą, patrzą, łódź na stawie:
  205
  Dalej myśleć o wyprawie!
  Janek wcale się nie cofa,
  By w Kolumba grać Krzysztofa,
  Więc powstaje okrzyk dziki:
  — «Na odkrycie Ameryki!» —
  210
  Łódź, bo łódź! Niema co gadać!
  Lecz gdy przyszło do niej siadać,
  Stach i Józiek smyrk, bez szkody,
  A nasz Janek buch do wody!
  Nie wiem jakby się skończyło,
  215
  Gdyby stróża tam nie było.
  Ten usłyszał wrzaski dzieci,
  I na pomoc pędem leci.

  X. W chacie

  Stróż był chłopak zręczny, młody,
  Śmiało nura dał do wody,
  220
  A jak kaczka pływał dzika,
  I wyłowił podróżnika.
  Chata stała niedaleko,
  Idzie, z Janka strugi cieką,
  Za nim pędzą oba smyki,
  225
  Wyrzekłszy się Ameryki.
  Po niedługiej w chacie chwili
  Ślicznie Janka obsuszyli,
  I nie myśląc długo wiele,
  Dali Jóźka kamizelę,
  230
  Dali Stacha szarawary,
  Wszystko prawie jednej miary.
  A nim przeschnie mu ubranie,
  Dali klusek na śniadanie.
  Gospodyni patrzy rada,
  235
  Jak to panicz smacznie zjada,
  Maryś patrzy też ciekawie,
  Przy niej siedzi Stach na ławie,
  Jakoś mu się to nie zdaje,
  Że gość nożem kluski kraje.
  240
  On to łyżką je drewnianą,
  By mu tylko dużo dano!
  Janek, całej rad przygodzie,
  Już zapomniał, że był w wodzie,
  I przebrany, najedzony,
  245
  Rusza śmiało w dalsze strony.

  XI. W lesie

  Idzie, słonko mu dopieka,
  Patrzy, stoi las zdaleka.
  Inny chłopiec, nie daj Boże
  Przeląkłby się lasu może?
  250
  Ale w Janku mężna dusza!
  Sporym tedy krokiem rusza,
  I po chwili go nakrywa
  Starych dębów zieleń żywa.
  O jak cudnie tu dokoła!
  255
  Pełno kwiatków wznosi czoła,
  We mchu miękkim nogi toną,
  Świeżo wszędzie i zielono.
  Tysiąc ptaszków w krzakach śpiewa,
  Cichy pacierz szepcą drzewa,
  260
  A na głowę rzuca cienie,
  Słońcem tkane ich sklepienie.
  Gdzie wpierw patrzeć — Janek nie wie!
  Tu wiewiórka smyrk! po drzewie,
  Tu zajączek szust! przez trawę,
  265
  Tu lśnią żuczki się jaskrawe,
  Tutaj z brzękiem leci pszczoła,
  Tu kukułka go zawoła,
  Tu znów dzięcioł w korę puka
  I robaczków sobie szuka.
  270
  Biega Janek w lewo, w prawo,
  Aż gdy zmęczył się zabawą,
  Chce już wracać, — ani rady!
  Zgubił dróżkę, stracił ślady!
  Huka, woła, echo niesie
  275
  Głos po coraz gęstszym lesie,
  Aż po długiem tak bieganiu
  Z płaczem usnął w mchów posłaniu.

  XII. Z powrotem

  Śniło mu się — sen był miły —
  Że go ptaszki obstąpiły,
  280
  Że zajączek stanął słupka,
  Że wyrosła grzybów kupka,
  I kapelusz swój czerwony
  Widział, w grzyba zamieniony.
  Śniło mu się, że jest łąka,
  285
  Że on wcale się nie błąka,
  Wcale z lasem się nie biedzi,
  I że przy nim Tyras siedzi.
  — «Tyras! Tyras!» — raźno skoczy,
  Spojrzy, przetrze modre oczy,
  290
  A to nie sen, lecz na jawie
  Tyras przy nim siedzi w trawie.
  Więc wracali w zorzy blasku,
  Jak widzicie na obrazku,
  Gdzie domowa miła strzecha.
  295
  Cóż tam była za uciecha!
  Jak radosnym się okrzykiem
  Mama wita z podróżnikiem!
  A on tylko: — «Jeść, jeść, mamo!» —
  A może i my tak samo?
  x