Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Klęska: 1
  2. Młodość: 1 2
  3. Odrodzenie: 1
  4. Poeta: 1
  5. Polska: 1
  6. Powstanie: 1
  7. Ruiny: 1
  8. Syberia: 1
  9. Zesłaniec: 1
  10. Zwątpienie: 1

  Zmodernizowano interpunkcję, m.in. dodając przecinki przed imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi, zgodnie z obowiązującą obecnie zasadą oraz przy wtrąceniach.

  Franciszek NowickiApoteoza[1]

  1

  PoetaGdy ból milionów długi i przewlekły

  Twoją pierś młodą obrał za swe gniazdo,

  Żłobiąc na czole cierniem wieszcza znamię —

  Gdy oczy tłumów mgły zwątpień powlekły,

  5

  W próżnym pościgu za nadziei gwiazdą

  I gdy opadło w dół bezsilne ramię —

  Ty, dróg szukając błędnym życia rzekom,

  Z którymi serce płomienne się wiodło,

  I skostniałego świata rwąc wędzidła, —

  10

  Rzuciłeś wtedy wszystkim świata wiekom

  To wulkaniczne, niestygnące godło:

  Młodości, podaj mi skrzydła!

  I usłyszały młode pokolenia

  Te słowa wiecznie młode i płomienne,

  15

  Budzące w duszy Ikarowe[2] loty,

  I Prometejów[3] śmiałe wysilenia,

  I dni niepokój, i noce bezsenne,

  I wszystkie rannej młodości tęsknoty.

  I pierś tych młodych wydęła otucha,

  20

  I gwałt tytanów uczuwszy w ramionach

  Od zimnych reguł gorętszy, silniejszy,

  Lotem Farysów[4] przebiegli kraj ducha,

  Zburzyli wszystko, czując siłę w łonach

  Świat odbudować lepszy i piękniejszy.

  25

  Szli naprzód — kresu nawet nie szukali

  W tym dumnym biegu ku jutrzence świata,

  Młodości fala niosła ich wezbrana;

  Za nimi w gruzach świat stary legł w dali,

  Za nimi ludzkość była karłowata,

  30

  Za nimi stała przeszłość zadumana…

  Młodość, Powstanie, Polska, KlęskaA gdy dzwon dziejów, wśród płaczu i gwałtu,

  Hasłem do czynu rozgłosił w przestworze,

  Najkrwawszą z polskich tragedyj szeregu —

  Oni, marzeniom swym szukając kształtu,

  35

  Wzburzyli tchem swym narodowe morze,

  Sterując śmiało do wolności brzegu.

  Czy w czyn odziali swoją pieśń młodzieńczą,

  Spytajcie ulic zbryzganych posoką[5],

  Spytajcie lasów!… Polskich puszcz głębiny

  40

  Taką wam o nich głuchą pieśń wyjęczą,

  Że krew zastygnie wam w żyłach głęboko…

  W tej pieśni będą spisane ich czyny.

  Syberia, ZesłaniecCzy w czyn oblekli sny młodości dumne,

  Spytajcie pustyń polarnej północy,

  45

  Gdzie lot skończyły nieszczęsne Ikary! —

  Może tam wichry powiedzą wam szumne

  Czyny tych ludzi, co szli jak prorocy

  Za przyszłość świata paść na stos ofiary.

  A mrąc w pustyni śniegami obległej[6],

  50

  Tęskną pamięcią jeszcze tam wracali,

  Gdzie duch ognisty nie znał hamowidła[7],

  W ów kraj uroczy młodości ubiegłej —

  I stygnącymi już usty szeptali:

  Młodości, podaj nam skrzydła!

  55

  Młodość, Ruiny, Zwątpienie, OdrodzenieCóż nam zostało?… ruiny, zwaliska,

  Niewiara w wszystko, a nawet w niewiarę,

  Życia bez celu puste, błędne koła,

  I to szyderstwo, co lodem przyciska

  Dwudziestoletnie nasze serca stare,

  60

  Dwudziestoletnie, zmęczone już czoła

  Dziś młodość ziewa u bramy żywota,

  Taka rozumna, zgrzybiała, znudzona —

  Zgaszono przed nią blask wszystkich gwiazd dawnych,

  Każąc jej wierzyć tylko w gwiazdę — złota;

  65

  I przyduszono wszystkie żary łona

  Popiołem naszych mogilników[8] sławnych.

  A jeśli czasem wśród gniazda szaroty[9]

  Rój piskląt orlich wykluł się, a potem

  Uczuwszy pióra na swych skrzydeł końcu,

  70

  Przy blasku jutrzni chciał wzbić się w poloty —

  Zlepiano wtedy orle skrzydła błotem,

  By wznieść nie mogły ku gwiazdom i słońcu.

  Lecz cóż my winni, że z błota i kału

  Wciąż z Feniksowym[10] uporem powstajem,

  75

  Gdy zimny rozum zbyt nam pierś ochłodzi —

  I tęskni serca, pędu, wiru, szału,

  Płomiennym nurtom świata nieść się dajem —

  Cóżeśmy winni, że jesteśmy młodzi?

  Cóżeśmy winni, że ta młodość smutna,

  80

  Marzącym palcem maluje jutrzenki

  Na tle naszego bezgwiezdnego nieba,

  I mówi do nas zamyślona, smutna,

  Odwieczne słowa odwiecznej piosenki:

  «Młodości serca i ofiary trzeba».

  85

  Gdy w ziemi naszej wszystkie zorze zbladły,

  Gdy wróg dziś pisze na narodu ścianie

  Żelazną ręką Baltazara runy[11],

  I kiedy mężów ramiona opadły,

  Grzebiąc ostatnie nadzieje w nirwanie[12],

  90

  Gdy starcy idą z rozpaczą do truny[13]

  I cóż my winni, że patrząc[14] zbawienia,

  Jako Anteje[15] zrywamy się z ziemi —

  A u nóg czując ciężkie hamowidła,

  Szukamy świtu na niebie marzenia,

  95

  Wołając usty[16] z tęsknoty drżącemi:

  Młodości! podaj nam skrzydła!

  Przypisy

  [1]

  apoteoza (gr.) — ubóstwienie; w literaturze: pochwała. [przypis edytorski]

  [2]

  Ikar (mit. gr.) — syn Dedala. Dedal, uchodząc z synem przed zemstą Minosa, posłużył się sztucznymi skrzydłami zlepionymi woskiem. Ikar wzbił się zbyt wysoko, tak że słońce stopiło wosk, i runął do morza. Ulubiona przenośnia poetycka. [przypis redakcyjny]

  [3]

  Prometej właśc. Prometeusz (mit. gr.) — wykradł ogień z nieba i przyniósł go ludziom. Za karę przykuty przez Zeusa do skały i skazany na to, aby sęp szarpał mu ustawicznie wątrobę. Również ulubiona przenośnia poetycka. [przypis redakcyjny]

  [4]

  farys — arabski jeździec, muzułmański wojownik poruszający się na koniu; farysi słynęli z waleczności oraz szybkości, z jaką się poruszali; tu również: nawiązanie do tytułu jednego z utworów Mickiewicza. [przypis edytorski]

  [5]

  posoka — krew. [przypis edytorski]

  [6]

  obległy — [tu:] pokryty. [przypis redakcyjny]

  [7]

  hamowidło (neol.) — hamulec. [przypis edytorski]

  [8]

  mogilnik (daw.) — cmentarz. [przypis edytorski]

  [9]

  szarota — roślina z rodziny astrowatych. [przypis edytorski]

  [10]

  Feniks — mityczny ptak, który budował sobie w świątyni boga słońca gniazdo z mirry i spalał się w nim, aby się odrodzić z popiołów. [przypis redakcyjny]

  [11]

  Baltazara runy — złowróżbne: «Mane, Tekel, Fares» z Pisma św.; runy: prastare, tajemnicze pismo. [przypis redakcyjny]

  [12]

  nirwana — Zaczerpnięta z nauk buddyzmu nirwana, często powracająca w obrazowaniu Młodej Polski (Tetmajer, Hymn do Nirwany): nicość jako kres ludzkich dążeń, wiekuista błogość spoczynku i bezczucia. [przypis redakcyjny]

  [13]

  truna — trumna. [przypis redakcyjny]

  [14]

  patrząc — tu: wyglądając. [przypis edytorski]

  [15]

  Antej właśc. Anteusz (mit. gr.) — olbrzym, który odzyskiwał siłę, skoro znużony padł i ciałem dotknął się ziemi. Charakterystyczna dla epoki (gdy szkoła jeszcze była przeniknięta kultem klasycyzmu) obfitość przenośni mitologicznych. [przypis redakcyjny]

  [16]

  usty — dziś popr. forma N.lm: ustami. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...