Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 460 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

Spis treści

  1. Bohaterstwo: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Odwaga: 1 2
  4. Praca: 1
  5. Przemijanie: 1
  6. Siła: 1
  7. Starość: 1
  8. Śmierć: 1
  9. Wiara: 1

  Cyprian Kamil NorwidBohater

  1
  Odwaga, Siła, PrzemijanieCzy już nie wróci czas siły — zupełnej
  Ani ma jeszcze zasłynąć
  Wiek, gdy po Runo ważono się płynąć
  Ze złotej uwite wełny[1]?…
  5
  Lec na kolchidzkiej[2] tkaniny kobierce
  Nikt-że już więcej nie pragnie?
  Lub, bohaterów czulsi spadkobierce,
  Woląż się ująć za jagnię?…
  Smoka czy wielki łeb dziś wyzwie kogo,
  10
  Rykiem otrębując turniej;
  Lub jest-że, kto by rad go potrzeć nogą
  I wynieść się nadeń górniej?…
  Kondycja ludzkaCzy ramion marmur — czy muszkułów[3] granie
  I cało-strojność budowy
  15
  Nie ma już więcej nic za powołanie
  Nad strawność dobrą? byt zdrowy?
  Bohaterowie wszak od wieków w wieki
  Kraj zdobywają zaklęty
  I od Achilla[4] mniej bywa kaleki,
  20
  Kto nie wyzuł z ostróg pięty!…
  Wiara, StarośćMiałażby słodycz chrześcijańska, nowa,
  Zawistnym być Męstwa druhem? —
  Gdy ona raczej, jako białogłowa[5]
  Wierna — współ-zwycięża duchem!
  25
  Miałażby włosów srebrność księżycowa
  Wyzwalać z Dziejów-zaciągu?
  Lecz starość, w czas swój, bywa więcej zdrowa
  Od bark[6] greckiego posągu:
  Mojżesz[7] — wiek blisko przeżywszy, powstawa
  30
  Wyswobodzicielem ludu —
  Heroizm czysty wcześnie nie dostawa,
  I nie dostawa — bez cudu!
  Śmierć, OdwagaOwszem — śmierć sama i jej piekieł-krater
  Cóż są?… — rzecz wielka lub licha:
  35
  W miarę do tego, jak? jaki bohater?
  Dopełnił swego kielicha —
  Bohaterstwo, PracaNiechże więc Kolchów wiek sobie nie wraca,
  Współczesność w równej mam cenie:
  Heroizm będzie trwał, dopóki praca;
  40
  Praca? — dopóki stworzenie!…

  Przypisy

  [1]

  runo ze złotej uwite wełny (mit. gr.) — złote runo; skóra skrzydlatego złotego barana, która była celem wyprawy Argonautów do Kolchidy. [przypis edytorski]

  [2]

  kolchidzkiej — Kolchida, historyczna nazwa terytorium nad Morzem Czarnym (obecnie Gruzja). [przypis edytorski]

  [3]

  muszkuły — dziś popr.: muskuły, tj. mięśnie. [przypis edytorski]

  [4]

  Achilles (mit. gr.) — legendarny bohater grecki, syn Peleusa, króla Ftyi, i Tetydy, boginki morskiej, uczestnik wojny trojańskiej, zabity przez Parysa. [przypis edytorski]

  [5]

  białogłowa (daw.) — kobieta. [przypis edytorski]

  [6]

  bark — dziś popr. forma D.lm: barków, tj. ramion. [przypis edytorski]

  [7]

  Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowadził Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, do której on sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go jak syna (Wj 2,1–10). Sprawował władzę nad ludem Izraela; na górze Synaj Bóg przekazał mu tablice kamienne z dziesięciorgiem przykazań (Wj 24,12; 31,18). Mojżesz zmarł w wieku 120 lat w krainie Moabu na górze Nebo (Pwt 34,5–70); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią ujrzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy tam nie dotarł (Pwt 32,49–52). [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x