TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Kłamstwo: 1
  2. Obraz świata: 1
  3. Pielgrzym: 1
  4. Prawda: 1
  5. Raj: 1
  6. Sprawiedliwość: 1
  7. Szczęście: 1

  Andrzej NiemojewskiKiedy kłamią

  1

  Pielgrzym, Prawda, Kłamstwo, SprawiedliwośćPójdź mój kiju, druhu stary,

  Przemierzymy glob dokoła,

  Wiatr-nomada[1] do nas woła,

  Że fałszywe są pomiary —

  5

  Na fałszywych miar łańcuchu

  My się znamy, stary druhu!

  Idźmy żwawo a miarowo,

  Kiedy kłamią, u pioruna,

  Od bieguna do bieguna

  10

  Przemierzymy świat na nowo —

  A nam prędzej lud da wiarę,

  Bo my mamy dobrą miarę.

  Obraz świata, Szczęście, RajZ cyrklem w ręku, z chłodem w duszy,

  W togach, których nie uznajem,

  15

  Przyszli, jęli mierzyć ziemię

  I orzekli — że jest rajem!

  Kogo zaś ten sąd obruszy,

  Ten — orzekli — bity w ciemię.

  No, nie łokieć do wymiarów

  20

  Nam posłuży, bo to łudzi,

  Bo my mamy głupi narów[2],

  Że świat mierzym szczęściem ludzi —

  A gdy przejdziem kraj za krajem,

  Kto wie, czy świat takim rajem.

  25

  Więc nie traćmy życia chwili,

  Niechaj prawdę lud się dowie —

  Ho, coś krzywo pomierzyli

  Ci miernicy urzędowi…

  Do stu gromów, bomb, kartaczy[3],

  30

  Nam wypada coś inaczej!

  Czy nas mylą nasze oczy?

  Kędy[4] spojrzym — łza się toczy,

  Ile kroków — tyle mroków!

  Ile ludów — tyle trudów!

  35

  Ile grodów — tyle głodów!

  A rzekami — łzy narodów!

  Dość, ha, stójmy! Tam w krwi płużą[5]

  To pomyłka nadto gruba.

  Nasza miara i rachuba

  40

  Wykazuje kłamstw za dużo.

  Mierzmy dalej, druhu stary,

  Bo my mamy dobre miary!

  Czy my ślepi, kijku-druhu?

  Czyli[6] słońce zaszło chmurą?

  45

  Jakoś tłumno, lecz ponuro —

  Jakieś jęki błądzą w uchu —

  Choć nałożym śmiałość głową,

  Bieżmy żwawo a miarowo.

  Kto tam płacze?… To gmin świata!

  50

  Ha, dławiłeś łzy twe długo,

  Teraz burzą krzyk ulata —

  Gdzie twe szczęście, władców sługo?

  Motłoch wyje do pielgrzyma:

  «Ha, tam szczęście, gdzie nas nie ma!».

  55

  O, mój druhu, coś się zdaje,

  Że miernicy wiadomości

  Drzewa złego i dobrego

  W swych pomiarach krzywo biegą[7]

  I kłamane głoszą raje

  60

  Tam, gdzie ból i rozpacz gości.

  Wznieś się kijku, uderz z góry

  Na tych panów, utnij stary!

  Bo choć mamy lepsze miary,

  Oni mają grubsze skóry —

  65

  A gdy drzewa prawdy strzegą,

  Pędź ich kijku z raju tego!

  Nam słonecznej prawdy trzeba,

  A gdy strzeli jutrznia[8] złota,

  Zobaczymy, czy tu nieba,

  70

  Czy też zwykły padół błota…

  Bo gdzie tyle jest zgorszenia,

  Nawet raj się w piekło zmienia!

  Przypisy

  [1]

  nomada — włóczęga, błąkający się. [przypis redakcyjny]

  [2]

  narów — wada, przywara. [przypis edytorski]

  [3]

  kartacz — pocisk artyleryjski. [przypis edytorski]

  [4]

  kędy (daw.) — gdzie. [przypis edytorski]

  [5]

  płużyć — słowo użyte tu w znaczeniu: pławić się; niewłaściwie, gdyż staropolskie płużyć znaczy sprzyjać komuś, korzyść przynosić. [przypis redakcyjny]

  [6]

  czyli — tu: konstrukcja z partykułą wzmacniającą -li; znaczenie: czy też; czyż. [przypis edytorski]

  [7]

  biegą (daw. forma) — dziś: biegną. [przypis edytorski]

  [8]

  jutrznia — tu: wschód słońca, poranek. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...