Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Lud: 1 2
  4. Obraz świata: 1
  5. Ogień: 1
  6. Omen: 1
  7. Sen: 1
  8. Strach: 1
  9. Walka: 1
  10. Zemsta: 1
  11. Życie snem: 1

  Juliusz SłowackiNarodzie mój…

  1

  OmenNarodzie mój,

  Coś widział miecz

  Na niebie ciemnym świecący,

  Zemsta, OgieńPowrócę ja —

  5

  Patrz, Furia[1] zła,

  Przyjdę jak płomień gorący.

  Wezmę wichrzyce

  I na stolicę

  Wpadnę i dachy pozrywam;

  10

  W rzeki się rzucę,

  W krew je obrócę,

  W domy zlęknione powpływam.

  Przez nocne cienie

  Tak jak płomienie

  15

  Pójdę, a wam wzroki wypalę —

  Przez błyskawice

  Mocarze chwycę,

  Nagie postawię na skale.

  *

  Lud, StrachPrzepuść jeszcze ludowi,

  20

  On sędzie postanowi

  I proroki swe boskie wybierze,

  Oto leżą jak snopki

  Błękitne twoje chłopki

  I baranków duchowi pasterze.

  25

  Przez błękitne niebiosy

  Rozwiń słoneczne włosy,

  Nie trwóż biednych — patrz — jęczą znędzniali;

  Tysiąc lat w gwiazdę twoją

  Idą, a w miejscu stoją,

  30

  A tak drżą, jak gdyby po fali.

  *

  Lud, WalkaA jakiż to lud,

  Który broni swych trzód?

  Jak przewinił, że nie pomógł żadnemu?

  Jeżeli mieczem władnie

  35

  A stoi, to upadnie

  I blaskowi się pokłoni złotemu.

  Obnażę jego wstyd,

  Spod sztandarów i kit

  Oberwanych, twarz jego zawstydzę;

  40

  Bo on sam sobie płacił,

  Z chwał się swoich zbogacił,

  Kwiat swój wydał na ludu łodydze.

  *

  Duchu, na mały czas,

  Proszę, pozostaw nas,

  45

  Pozwól dożyć spokojnie starości —

  AniołWłaśnieśmy jak anieli

  Wytrzeźwieli, dojrzeli

  Krajów naszych cudownej piękności.

  Promień nowej oświaty

  50

  Na tureckie makaty

  W nasze ciemne uderzył alkowy —

  Od stepów przyszły szumy

  Wiatrów, smętki i dumy,

  A od Litwy szum drugi sosnowy. —

  55

  Ziemi wrócona siła

  Oto nas upowiła

  I wonnymi oblała balsamy;

  Życie snem, Sen, Kondycja ludzka, Obraz świataŚwiat snem — snu ziemia łożem —

  Ze snu powstać nie możem,

  60

  Ale z łoża do Boga wołamy.

  Przypisy

  [1]

  Furie (mit. rzym.) — boginie zemsty zrodzone z krwi Uranosa: Alekto była uosobieniem gniewu, Tyzyfona zemsty, a Megera nienawiści; Furie należały do bóstw chtonicznych (związanych z żywiołem Ziemi), ich odpowiednik w mit. gr. stanowią Erynie. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…