TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Dziedzictwo: 1
  2. Grób: 1
  3. Ojczyzna: 1

  pisownia łączna / rozdzielna oraz pisownia spółgłosek dźwięcznych / bezdźwięcznych (s/z): z pod > spod

  Edmund Wasilewski[1](Na Wawel, na Wawel[2]…)

  1

  Na Wawel, na Wawel,

  Krakowiaku żwawy,

  Podumaj, potęsknij,

  Nad pomnikiem sławy;

  5

  Dzieje twojej ziemi

  Na grobowcach czytaj,

  Twoich wodzów groby

  Uściskiem powitaj

  Popatrz się po górach,

  10

  Po dołach, równinach —

  Nie dziewic[3] miłością

  Krew ci płynie w żyłach;

  Grób, Dziedzictwo, OjczyznaTu twych ojców kości,

  Bieleją spod sochy[4],

  15

  Tam w powietrzu drgają

  Braci twoich prochy.

  Przyłóż usta do nich

  I słodycz wysysaj,

  Na ich łonie głowę

  20

  Do snu ukołysaj[5];

  Do snu ukołysaj,

  Niech się przyśnią tobie,

  Tysiące tysięcy,

  Co już leżą w grobie.

  Przypisy

  [1]

  Edmund Wasilewski — w wydaniu źródłowym nie podano nazwiska autora. [przypis edytorski]

  [2]

  Wawel — zamek na wzgórzu nad brzegiem Wisły na Starym Mieście w Krakowie, dawna siedziba królów Polski; w kryptach pod katedrą wawelską znajdują się groby władców, wieszczów i bohaterów narodowych. [przypis edytorski]

  [3]

  dziewica — tu: dziewczyna, panna. [przypis edytorski]

  [4]

  socha — daw. drewniane narzędzie rolnicze stosowane do orki. [przypis edytorski]

  [5]

  ukołysaj — dziś popr. forma 2 os. lp trybu rozkazującego: ukołysz. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...