TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

  Krystyna Miłobędzka (ur. 8 czerwca 1932 w Margoninie koło Chodzieży) — poetka, autorka scenariuszy przedstawień teatralnych dla dzieci (teatrem dla dzieci zajmowała się również naukowo). Rozgłos zdobyła tomikami wydawanymi na początku XXI wieku, co przypieczętowała Nagroda Literacka Nike w roku 2005. Sięgała wówczas do rozwiązań bliskich poezji konkretnej, w których graficzny kształt wiersza współtworzył jego znaczenie.

  Krystyna MiłobędzkaPokrewne

  Roślinne

  1

  Pcha się w górę, tłoczy, tędy przepływa, odkąd urodziło, co

  miało wykarmić, odkąd karmiło, co miało urodzić — na-

  rodzenie przed narodzeniem schwytane w zielony miąższ.

  Wyrwie się ziemi (tam zaczajone, wygięte do biegu cze-

  5

  kają korzenie świszczące), wyjdzie naprzeciw, siebie wtuli

  w drgający kłąb. Przez pnie i gałęzie wtargnie w ciemne bryły

  poczęcia, będzie szło coraz głębiej i szerzej, aby odrodzić

  przyczynę.

  Oddane pulsowaniu, krążeniu, odpływom, powrotom — tym

  10

  tylko są — gospodarzami w sobie: co daje ziemia, co daje

  światło, co daje powietrze.

  Chlorofil

  Jak to powtórzyć? Pień może być inny, trzeba tylko wyrwać

  włosy, przewiązać łykiem. Tu oddychają w ciasnocie szybko,

  krople potu i śliny moczą przygotowane miejsca. Wysoko pod

  15

  szkłem głowy na sprężynach, reszta została zjedzona. Życie

  powtórzone sztucznie, pewnie nie dość wielkie, ale straszne.

  To rośnięcie płaskie na boki, jakie to męczące. Ciągłe zgina-

  nie łodyg w łuki niepodtrzymujące niczego. Od urodzenia

  przygotowywane kołyski na ramionach. Łódki, połowy łódek

  20

  zbudowane z ciała, ślady po odeszłych nigdy niedopłynięte

  do brzegu siebie, do końca liścia, jak to można powtórzyć?

  Śpiew

  Idą skośnie, lecz nie wiedzą, że zsypują się w dół — mają proste

  laseczki, parasolki i światło pada z góry. Cienkie druty trzy-

  mają tych ludzi, mimo to idą, tylu ich, nie można rozpoznać.

  25

  To są kobiety zaduszone przez lisy i suknie, teraz szeptem

  bez ubrania idą. Uduszeni krawatami. To są mężczyźni, idą

  równo, śpiewają, niosą ostrza albo karabiny. Cienkie druty

  zadusiły tych ludzi, za głęboko weszły w gardła, żeby mogli

  mówić o śmierci, więc o śmierci idą: idziemy w równych

  30

  rzędach, nie możemy wyjść ze stołów i ławek, mieszkamy

  w ścianie, nocami wirują domy, w dzień koło staje i wszystko

  wraca znowu, dobre oczy przygotują cię znowu do mijania

  rzędów ludzi pionowych, ukośnych i płaskich, dobre ręce

  wydźwigną cię znowu, dobre nogi poniosą cię znowu i zno-

  35

  wu życie ślimaka otwierane powoli specjalnym nożem. Tak

  płyną. Przepływają przez powietrze wymawiane, wypluwane,

  wyśpiewywane, wykrzyczane.

  Ogród

  Kto tu oddzieli, komu potrzebne nazywanie, splecione kryją

  się w sobie, owijające owijane, dławione jednych oddechem,

  40

  podają sobie pokarm wielkimi przełykami. Nie ma żadnych

  ścieżek, nie ma dojścia, jest tylko kawałek uległego podłoża

  na ogrody w tobie, zawsze ten sam powrót, ten sam cień

  wysyłany spod najniższych roślin, wyrastanie powoli od

  stóp, uderzenie ciepła w ciasne objęcia tkanek. Tu ogień,

  45

  kiedy się otworzą.

  Galapagos

  Przezroczyste krajobrazy o kształtach drzew, niebolesne

  miniatury w kolorze seledynowym i złotym nałożone na

  siebie niezbyt szczelnie. Zapach przechodzi przez ramiona,

  wyspa odpływa od oczu albo jest tak bliska, że widać tylko

  50

  rude liście. W jakiejś chwili ciemnieje i pęka. Czerwony żar,

  blask, olbrzymie ciała pokryte łuską, trą o siebie, trzeszczą,

  nie można wydobyć głosu, rozrywają oddechem. To nie są

  smoki z bajek, skąd to jest, podarta kora drzew, strzępy skóry.

  Jak z rozciętego ciała może nie wytrysnąć krew, jak sprawić,

  55

  żeby była biała, nie wiem.

  Krwi nie ma. Suchy krajobraz obserwuje siebie. Wzgórza

  drążone ręką, odsłaniane do rdzenia. Białe odlewy. Białe,

  pośpiesznie zaszyte kikuty rąk. Matowa biel, krajobraz

  z kredy.

  Gra

  60

  Naprzeciw siebie, zamknięte w piórach, zbyt miękkie jeszcze,

  żeby rozpocząć. Coraz ciemniej znaczy coraz bliżej. Zaczyna

  kolor czarny. Oczy wbiegają na siebie, chłód występuje z brze-

  gów, powietrze zastyga na chwilę, bieleje. W ciepły czerwony

  wir wbito — umarłe, kruche, powykręcane, ostre.

  65

  „Jesteś moim dobrym ptakiem. Jesteś miękką klatką z moich

  piór. Przez ciebie przechodzę, w tobie zostaję schwytany”.

  Kołysanka

  Palmy z blaszanej puszki skręcone w pień, cięte po liściach,

  w liście, i te drugie, niedokładne, te zniszczone odległością,

  bez przewodów pokarmowych — w ciemności wracają do

  70

  siebie w zielone światło fosforu. A na otwartej dłoni jest

  dom. Płomień ogrzewa wnętrze, dłoń zgina się miękko — są

  narodziny muszli, w której szumi krew. Razem z krwią pły-

  nie światło. Nie tknięte światłem czekają ukrycia ryb, ziemie

  pereł. Pasma roślin, kłącza rozwijane w zamkniętych oczach.

  75

  Odebrane ciemności, pną się na drgający brzeg. Co przyjmu-

  je, co oddala, nie jest głębią, nie jest ruchem, kołysaniem — to

  są przyjścia i odejścia w wielką ciszę.

  Rozpięty pomiędzy ścianami kawałek syczącej zieleni.

  Narodzenie z oczu

  Spojrzenie po spojrzeniu rozgina wejścia coraz głębsze:

  80

  trawa dzieli się trawą, liść łamie się liściem, gną się i strzę-

  pią, wplątane w ziemię biją powietrze drzewami. Spadający

  las, pochylona woda, dookoła, w kole podzielonym między

  drzewa drzewami pocięte, między wody, które nie potrafią

  dopędzić brzegu; drzewo nabiega drzewem, woda nakrywa

  85

  wodę, pęka szklisty krąg.

  Krajobraz w bezruchu obdzielany coraz mniejszymi tęcza-

  mi.

  *** (Oczy nie widzą głęboko)

  Oczy nie widzą głęboko, widzą daleko albo blisko, dlatego

  tyle brzegów, tyle zgniecionych mórz — czy myśleniu wystar-

  90

  czy oczu na zatopienie świata? Za dużo razy poznane przez

  siebie, żeby mogło zapuścić korzenie. Przesuwane przez

  wszystkie pory roku. Zbliżało się do siebie nieustannie zbyt

  lekkie, aż zmieniło się w wiatr.

  Jaskółki

  Białe, czarne błyski — walczące i pochłonięte: przez powie-

  95

  trze, z powietrzem. Przyciskają do ziemi skrzydłami prze-

  zroczyste chwiejne góry. Po czarnym kole, puste koło — tak

  odchodzą.

  Cały nasz dobytek

  Kawałek dnia podsunął się do połknięcia, jedzą go, obgryzają,

  liżą w świetle. Tyle co widzę, tyle co upływam.

  *** (Za mały schowek)

  100

  Za mały schowek, już mnie nie pomieści. Matkujesz mym

  ucieczkom przez zdyszany ogród, w przejrzyste zaniki,

  w co-było-słyszane. Tam jesteś — dochowanie moje niewyro-

  śnięte, zatrzymanie nagłe w pół trzepotu serca. Moje naraz

  wszystko żywe.

  ***(Już senni jesteśmy)

  105

  Już senni jesteśmy, wydobyci bezładnie, chociaż nie do szczę-

  tu, każde z nas osobne, w ucieczce zmieniamy miejsca. I to

  jest zawsze: kto kogo ogarnie? Czy polne to co mnie z polem

  łączy, czy to co się polnego we mnie dopomina? Kiedyśmy

  się rozstali, choć posiani razem?

  ***(Moje wśród ciebie oczekiwanie)

  110

  Moje wśród ciebie oczekiwanie — nie donoszone, nie takie, za

  prędko, bo co więcej wytarguje głodny od głodnego, prócz

  — że się powtórzy, pomnoży, zachłyśnie?

  Wycinanka na jesień

  Zapaść na zawsze w gniazdo snu, zmieścić się w jedno zwi-

  nięcie spopielałych nitek — jest taka droga jesiennych śmierci,

  115

  tędy przechodzą oszalałe, rozmiękłe kolory wezwane wia-

  trem. Płatek po płatku w ordynku barw, najpierw żarłoczne,

  potem cichnące, aż po ostatnią, najniższą zieleń — schnące

  arterie, krople bólu w ciemnych tkankach. Rośnie w ramio-

  nach, rozwija się popielate gniazdo, już sięga miękko w liście

  120

  między szelest, pulsujące soki obejmuje ciaśniej — ciasno —

  drżącymi kręgami. Aż głuchną.

  Malejące

  jeżeli maleję cierpliwie z dnia na dzień

  jeżeli za dużo mi do panowania przychylili świata, kto bądź

  dodawał swoje dobra kiedy

  125

  jeżeli może raz ubędzie, czego nadto nie czuję a gdzieś sły-

  szałam jakby powtórzone widziane dłużej

  jeżeli co rozpoznaję za nie dość płynne w niepewnym wnę-

  trzu domu zawsze mi groźnym nagłą ciemnością, chociaż

  tak lekko dotykam przedmiotu pełniącego światło wśród

  130

  innych

  jeżeli nawet ćmie bliska przez ślad ćmy na palcach

  Wycinanka na liście

  Aureole szczerbione w wieczny znak rodzaju, rozpalone,

  wezbrane, żegnające owoc, zrównane z ogniem w komorze

  jesieni, czy potrafię je zmówić nim zgasną? Niebo rdza-

  135

  mi zachodzi, cień wyżera grube łyki trawy, karmi ziemię

  w ostatnich olejach. Chłodne odpoczywanie świętych nie

  nazywanych, w wielkim bezimieniu gorącymi strzałami

  przez śmierć trafionych. A mnie ledwo czerwień.

  Tak mi w ucieczce przybywa

  Niby las, niby płot, niby wojsko, niby zboże, chwiejne i wyso-

  140

  kie nazywanie świata, co ciągle inaczej zwołuje swą przemoc

  nade mną. Tyle siły, żeby ledwo nie zaznać schronienia pod

  rękami i liśćmi, tyle odwagi co brudu za paznokciem, którym

  skrobię pracowicie odpoczynek w ziemi, a Bóg mnie jeszcze

  na tyle nie spotkał, na zawadzie nie miał, żebyśmy mogli

  145

  polegać na sobie. Którędy wraca bezpowrotne — przed sobą

  gubiąc ślady, nie o drogę pytam, ale o wydrążone miejsce

  wśród małego życia, o mój dołek w piasku, czy nie zasypany.

  Tak mi przybyło na wróbla przez podwórze.

  Dom

  Trzyma mnie w swoim wnętrzu, nisko od korzeni do ciem-

  150

  ności drzewa mój cień jego ruchem cieniem, a pory roku

  pędzą w gęstwinę. Dotykam pierwszych ścian przez grubość

  lat, przez życia ubiegłe do kory, między kołyską i drzwiami

  w twarde drewno wryty przypływ. Ze skraju, z drgnienia ma

  wejście jedyne: wysoko po skórze drze płomień do szumu

  155

  w kołowrót zieleni, aż skrzypią ramiona. Gdzie dotknie po-

  lany, wyrębu w pamięci?

  Nie udźwignie ten kraj człowieka, nie wysyła znaków

  Mówią o nim, pokazują palcem to miejsce, a ja ciebie do dziś

  z klocków ustawiam. Do rozsupływania się dałeś, w gardle

  czuję twój węzeł, do ciebie drogi prowadzę szare, kruche.

  160

  Wyciągam z poplątanego — i to jest proste. Kładę proste na

  prostym — i znów się plącze.

  Ta jabłoń we mnie odkąd się zaczyna

  Z białości ponad ogród czarną słyszę jabłkami zawęźloną

  w kwiaty, przez śnieg nagłe odbywam zielenie. Liści się

  bezwiedna mojej obecności, zbyt jawna jeszcze, zbyt jabłoń,

  165

  aż nasycone wspólnym oddaleniem ramionami plączemy

  ciemność. „Zdarzyłaś mi ogród, w którym jestem dzieckiem,

  w śniegu cała, jabłek pełna i zakwitająca”.

  Matka

  Jesteś — moje gniazdo na pamięć, naszej ciemności trawa

  wspólna, z siebie tajemnej dałaś mi wyjść, okruch mroczny

  170

  w wirowanie światła.

  Ty nie znasz swej wielkości, twoje ziarno niepojęte, nam na

  kiełek w głębi ciebie porzucone. Jesteś — między nasieniem

  i głodem, jesteś — ogród przybywający tobą bez tchu.

  Stworzenia twoje znaczysz żarem, w siebie nachylasz czarne

  175

  złoża, nimi spłonęłaś do sosen do sarny, teraz wybuchają

  z ciebie, pierwszym ogniem liżą twoje ślady, w pióropuszach

  stajesz i w skrzydłach.

  Jesteś — drzewem w owocu zanim pąkiem, kwiatem jeszcze

  korzeniem, zaczynem, pęknięciem w kamieniu, własnym

  180

  chwytem z dna. czy czułaś wszystko?

  Jesteś wokół mnie, kiedy nazwać cię nie potrafię, pierwszy

  liść pokazałaś, rozwarłaś lato na upał i cień a we mnie były

  złączone, jesienie swoje dźwigasz, a mnie lęk o czerwie

  o czerwienie, coraz ciaśniej w serce. I nie umiem ciebie

  185

  z mojej zimy wyprowadzić.

  Biegło uwięzło Twoje w Tobie zaplątane. Ty Ciebie moje

  w krąg swój rozpoczynasz, nieustający krąg swój zataczasz

  we mnie, wieczny szelest.

  Pojemne

  mówię oczy, patrzę zapach, pachnę las, czyimi płucami

  190

  oddycham

  słyszę gorzkie coraz ostrzej sosnom do igieł, wyłaniam kraje

  kory pękate, drzewa nie swoje — czym dla nich jestem, ziemią

  ich czy śmiercią, jakby śmiertelnym urodzajem siebie

  one też z bieli formują w skok zielony

  *** (Gnieździ się żarłoczne w oddechu)

  195

  Gnieździ się żarłoczne w oddechu, męczy się do mnie po

  omacku, gdzie ja w głuszy, w skorupie równie pisklę schronio-

  ne co ziarno, nasza ku sobie udręka żywienia, kiełkowania,

  wyklucia, nigdy nie dość własna — to w ptaku, co ziarno pcha

  w kłosy czy w jabłoń.

  Na dwu i na czterech łapach

  200

  po co ta przytulność, którą widać przez palce

  mało wzięłam a przecież i temu nie wybrzęczę, nie dojrzę,

  nie dosłucham, ledwo się o mnie otarło i już już własne, kwili

  dawnym wilkiem, całym matecznikiem odbrzęknie

  zawsze nie moje, moje co? zawsze to moje, nie moje co? tak

  205

  zdaje się na człowieka

  Tyle mi do niej włókien

  Dług ci spłacam, dużo tego, wszystko, a ciągle za mało, bo

  jest jedna cena: świat za świat wydać. Kto wydany, ten goni,

  dopóki siebie nie zaklepie w twarde. Ja dziecko w Tobie

  dziewczynce z lalką, zanim wspólnie nad Tobą, nade mną

  210

  w mojej córce się pochylimy. Z tego kłębka — ile nici ile włó-

  kien ile kroków, i znowu z piskiem do dziecka się turla.

  Rdzenne

  Donikąd nie chce, uwięzło w swoim, do progu po psiemu

  przywarło, żeby chociaż cień wygrzać, skomli o szczodre

  poszycie, o dach nad głową — z czego mu wezmę, kiedy każdą

  215

  słomką przepłacam rozstaje, niech ominą ten kąt, gdzie ra-

  zem pulsujemy w jedno. Tarmosi o byle przeszłe kroki, prze-

  budzenia, o piłkę — tu, wśród bliskich, zawsze mu dłużna.

  Kawałek ziemi pewnej

  co ja się nachodzę, żeby okryć to kochane zawcześnie

  ile gniazdo okrąglę od czerwonej wstążki z warkocza, /a już moszczę siwym

  220

  ile czekam na pisklę piórko za piórkiem

  ile ciasto zaczyniam — usta ręce w popłochu, gruda ścierp-

  nięta po grudzie

  coraz zostaję, zatrzymana sobie, wśród

  ani wiem, kiedy to nasze przeleci, zakręci się w oczach

  225

  nasz kawałek ziemi pewnej, tylko dokoła po drzewach

  i dzieciach się starzejemy

  Pokrewne

  w co porzucają ziemię, że tak wynosi swoje małe z brzuchów

  skorup do wielkiej misy, boję się tego nic, co głodne siedzi

  w oczach

  230

  co tak pulsuje w palcach kiedy chcemy ujść przed pości-

  giem

  co to za kołujące wędrowanie, ten głodny we mnie ruch

  ziemi kiedy zanurza kły po śmiertelne nic —

  zamyka, otwiera, jest zajęte, kurczy, rozmyka, jakiegoś szme-

  235

  ru jeszcze zapominam, uderzenie, zlizuję krew z rozciętej

  ręki

  co tak kołu kołu w koło roku, co tak czujemy to własne coraz

  bardziej ciszej zmęczona, łakome wybiegi ścieżki krwio-

  ścieżki krwi do przedsionków serca

  240

  ja domu serca kołatanie czerwone

  Sobie na urodziny

  Za wiele powietrza zabieram bliźnim, oni tacy nadęci z głodu

  i ząb na ząb trafia pusto, miejsca też podobno za wiele odkąd

  się przechadzam i samowtór z siebie do siebie przesypuję

  cukier, a choćby o stół jaki zadrzeć, po swojemu zbiorę — tak

  245

  co więcej, gdzie milej, komu ciszej ustępować z drogi? Kiedy

  wreszcie dobijamy targu, znowu zaczną, znowu połknę za

  wiele, za słodko.

  *** (Śpij tu śpij nie zmruż oka!)

  Śpij tu śpij nie zmruż oka! Nie moje, nie moje słowa meble

  ozdoby, czyszczą. Dom chwieją raz do mnie raz do słuchu,

  250

  wkiwnęli. Oko w oko na siebie mnie biorą, przedstawiają

  żywe obrazy. Aż się zapadnie na głucho rozkruszy niezdo-

  byta forteca.

  *** (Wykołowali mnie na człowieka i dalej kołują)

  Wykołowali mnie na człowieka i dalej kołują, a ja im się

  dziwię. Tacy biedni rodzice, tacy rozrzutni, mogli mieć ze

  255

  mnie nie wiedzieć co jeszcze.

  Kogut

  Przyniosło mnie na pustkowie, tu się rzeczy dzielą: głos,

  ostrogi, mięso, grzebień. Bardzo pięknie wystygliśmy, do

  czego te dokładnie osobne szpargały będą mi potrzebne?

  Nie posiądę więcej, choć jeszcze zobaczę. Wierzę sobie, tu

  260

  nie ma innego koguta, tylko ten: czerwone drgnienia w za-

  ciśnięciu powiek rozłuskane pozłotą na dreszcze zieleni. Tyle

  mojego.

  Odpisane na straty

  Nie dotykać kiedy włazi w oczy ani uszu przykładać do tego

  co roi, niech się nasyci zagarniętym ciałem, niech się napu-

  265

  szy w rozgadane zdziebko i potrzęsie domem, a skąd samo

  nie wie, nawet skóry nie ma — skądeś, mimo, niechcąco aż

  moje.

  ***(Krzesło to krzesło)

  Krzesło to krzesło — strugali je inni a mnie nie bolało. Ogród

  ma się dobrze, co mi do gałęzi, same się szacują. Nie wchodzę,

  270

  nie wychodzę. Ogłuchłam na wszystkie drzwi, którymi by

  dziać się mogło, witać się zaczęło.

  W gospodarstwie

  Jak to w gospodarstwie, raz wzejdzie, raz uschnie. Głupie

  się urodzi, chociaż dwie głowy widać, do latania niezdatne

  ma pióra jak ulał, nie po myśli, nie po naturze. Rok po roku

  275

  przychówek niby jest, niby nie ma, ale liże ręce. Zadanie moje:

  NIC przygotować dla wszystkiego stworzenia,

  co w tak lichą skorupę zechce.

  Wilk

  Dużo po lasach wymowy, którą lekceważy ucho leśnego.

  Teraz, odkąd jestem w mieście, winszuję sobie. Wydawało

  280

  mi się kiedy indziej byle nie ludzkim głosem udane i wyło.

  Lżej się to udaje we znaki nad stołem.

  A to sztuka

  Przeszłam? przeskoczyłam ile metrów czasu i jak to się sły-

  szy — górę wysoko, a dolinę nisko? Mierzę tętno, składam go-

  dzinę, w której mi się dzieje pomaleńku po cichu zapodziewa

  285

  między sobą, między sobą i tobą, i krwią, krwią wydźwignię-

  tą i krwią spadającą, krwią zużytą i znowu wtłaczaną między

  nas, tak nuci się metr po metrze.

  Wszystkiemu można rodowód

  Za gładko nam idzie. Byle prędzej do wyzwolin, żeby majstra

  ugłaskać. Strużemy tu każdy swoje w przywleczonym klocu,

  290

  namknie się kto zaraz inny staje na niepewnych nogach, jesz-

  cze mchem obrosły, jeszcze od lasu nie odrósł. Do kogutków,

  do niedźwiedzi, do dłubania świata. Darz bór trocinom,

  a znajdzie się może ostrużyna Boga. To na co ją jeszcze roz-

  skubać, gdzie popchnąć?

  Po ciemku trafić do swego

  295

  Tyle różnych mocno żyje po świecie, gdy wypatrzę, chudną.

  Ten kogut niedooglądany, nieodnowiony ptakiem, wypiał

  więcej, niż ogarnął skrzydłami: ogromne, brzuchate na

  mgnienie — i zapadł. Inne moje nie dają echa. Źdźbło po

  źdźble rudzieje, tyle gorzkich co słodkich, w ciasnych pętlach

  300

  krtani tylko lis mógłby się przegryźć, dokąd pójdzie? Roz-

  pierzcha się to na marne sierści, rozfruwa na pierza. Każdy

  pan na swoim, do nikogo podegnać.

  Proces konia

  Do mnie nigdy całe zwierzę nie wychodzi z konia, za nic ma

  mój wysiłek, a tu jeszcze — dzień rozpoznać rozrzucony pod

  305

  pozorem suszenia siana

  a tu jeszcze — rozsądzić przyjście na świat pierwsze i powtór-

  ne. Płochliwe źrebię podejrzane w koniu? kasztan, który

  spadł w dzieciństwo i pogalopował? Obiecać drzewo, jeśli to

  był kasztan, przynęcić cukrem, jeśli wdał się w zwierzę. A tu

  310

  jeszcze mam nie płakać nad swym niedołęstwem.

  Nie bój się, trochę siły, już cię wyłaniam z zachodzącej łąki.

  Znak zniżony do szmeru, do niedowidzenia, cofnięcie w na-

  głe to samo: zielone zwierzę! Ale był jeszcze głos chrapliwy —

  i tak po kole karuzeli, od kasztana do konia, w zawrotach

  315

  do mdłości, martwe konie, ruch we mnie, plama skacząca

  z pastwiska w pastwisko.

  A gdyby mu teraz nienazwanym dopiec? Bawić się tak lek-

  ko jak wtedy — nitką? postronkiem? zwidzeniem, co usidli

  konia?

  320

  Cały przyjść nie może, zaświadczam tylko, że był spodzie-

  wany.

  Porządek rzeczy

  Poezja, ta chwila, gdy nuży się stoły, gdy spiętrza się groźba

  jeszcze nie ochrzczona, cudak z wysiłku do natury smoka

  — z wierzchu żywe liście, a wewnątrz zapałka. Jeśli zrosły

  325

  siebie, już w sobie zamilkły.

  Kuźnia

  mieć ją żeby rozkuć co od lat się toczy

  mieć ją gdyby raz nawet cicha i zbadać skąd głos uderza

  z tych oczu co swoje wypatrzyły w ogniu

  nadstawić bolące od pola brać ulgę

  330

  mieć ją żeby z niej poręczyć duszę, poręcznie wygiąć rzecz

  polną — zapamiętam się w progu i ani rusz dalej, a w ręce już

  chłodem z wczesnych stron ciągnie

  przed czarnym mnie zostawili

  rozeznaję co żelazne co polne

  335

  kiedy mignie co w co, we wszystkie pola stąd stłoczone po-

  chwytane między między, mam z nich pociechę, czasami

  się zdarzą

  W dwa ognie jedna, tu i tam przegrywam

  tu sama ta sama a przecież się dwoję, odstęp między nami,

  odstępstwo od kogo?

  340

  świadek koronny własnego wybiegu, ciemnego pokoju, wy-

  trzeszczonej politury mebli i wielkie uszy strachu do dziś

  żeby cichsze słyszeć

  dzwoni chrapie zaspało, gdzie kogo het dobudzę — a tu mi

  ucho przesyła swoje przypuszczenie straszne do tajemnicy,

  345

  do żywego ocknięcia

  Ja i ta którą śledzę obecna

  trudno mieć cię całą z ciebie dowieść każde poruszenie

  w tobie rosnąć rozcapierzać stokrotnieć

  kręcić się do mnie dzień po dniu z zabawy w zabawę coraz

  szybciej sięgać

  350

  i tylko wierzyć, że cię wydobędę wypiastuję wspólnym szcze-

  biotem jeszcze

  czy już obcym

  Pamiątka po mnie, pamięć po rodzicach

  jej moje małe duże ręce?

  siebie jej dziecko matka

  355

  najmniejsze ogromne zagubione znalezione uczepione piasku

  ze śmiechem zasypuje małe oczy małe uszy małe nogi

  co to kogo to kokon kulka jajko matko dziecko

  Podzielne

  Dokładnie, ostrzem, po skrajach — zrywa związek ręki

  z trawą, zaręczyny ramion z ciągłym we śnie pofruwaniem,

  360

  po kołataniu rozstrzyga to drzwi domu, to serce, to będzie

  śmierć dziecinnie własna, przecina sprawę stołu w lesie

  zrównanym do wspomnienia, i wszystko jest po naszej

  stronie podzielne, i dalej naprzykrzamy się sobie — źdźbło

  oku, nożyce trawie, piła drzewu, do nóg naszych krzywo

  365

  poślubiona łąka.

  Pobyt mój taki piskliwy w nieustannym głosie

  To, co zasiałam: teraz boli wzeszłe przede mną. To, co pła-

  kałam: coraz więcej pustych krzeseł, moje wysokie do ma-

  my na mleku puste. To, co osiadłam: to zabrane zwierzętom,

  to zabrane roślinom, huczna spiżarnia a wszystkiego mało

  370

  żeby dojść smaku. To, co dorosłam: dziecinnieje, coraz

  innym szczebiotem zbywa. To, co płynęłam, te dźwięki.

  Z rozległych powołana — skąd?

  bez wykrętów siebie tu powołam nad sobą

  nie odmierzaj mnie dreptaniem przez i przez a w kółko

  drobną kaszą

  375

  nie sądź pomąceniem statecznych, wirującym podwórzem

  gdzie dach do ręki leci, głowa psa spada z kolan

  wysoko chciałam

  odmawiam tę górę za ojca kiedy o nim nic nic, ani się prze-

  konać, czy wtedy był drzewem, a ile było chodzenia dziecin-

  380

  nienia po lesie — ale jak wyżej góry wołać gdzie listku gdzie

  lekko?

  więc to tyle widać z gorącego, że dotknięte i nikt nie prosi

  o więcej? tyle co powiedziane na chrzcie?

  nie sądź mnie tym pytaniem

  Umieszczona sobie dnia tego i tego między rodzicami

  385

  ni stąd ni zowąd napomknięta na świadka bez dnia i godziny

  o słuch wzrok dotyk

  moje, moje to samo naoczne po tylu zmarszczkach: więc

  jesteś duża, więc jesteś mała, dwie krople wody

  w jadalni chłód tamtejszy, ja na furkocie bielizny bielinek

  390

  przysiadł a tu niżej i już biało

  gdzieś mnie niosą ćwierkającą zaćwierkaną tu. tu, ja, ja

  to nie pamięć, tylko dyszący motyl motor turkot walczy

  o mnie — którą? uchyla się. dopóki żywe

  Dzięcioł

  Sytuacja dzięcioła w moim opukiwaniu — z głodu ale bez

  395

  pamięci do drzew

  ta przegroda na przegłosy, uszy nie do tej sprawy

  od czułków dziobów szczypiec za cicha zacicha, siebie

  w siebie przelotnie donosi

  ja dzięcioł i za przegrodą ja odstuka na głos na głód

  400

  na stracenie błyszczy czerwoną pręgą, tam uderzę zasłyszę

  za słyszę

  na głos na głód na śmierć, bo co żywe, ledwo smaczne. Po-

  żyjesz, zobaczysz.

  Tu tak łatwo oddalić, odbiec

  Dudni jedno o drugie o drugim. W domu z krwi i kości

  405

  jak ci tam, pogruchotane? Ludzkie. Dokąd się tłuczesz? Na

  pole drabiniastym wozem po więcej niż się rodzi. Smuży się

  smyk smyk pole od słońca do oczu, od oczu w śnięte niebo

  po przedsennych wybojach, co słomka to miedza, z jesieni na

  zimę którąś tam już po mnie smyk smyk śpiącej w grudzie.

  410

  Przełkniesz? Tylko oczy bolą z powrotem do ziemi.

  Close
  Please wait...