TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Córka: 1
  2. Matka: 1
  3. Niebezpieczeństwo: 1
  4. Obyczaje: 1

  Dokonano uwspółcześnień z zakresu: pisowni łącznej / rozdzielnej (niemasz > nie masz; Podejdź że > Podejdźże); pisowni spółgłosek dźwięcznych / bezdźwięcznych (francuzkiej > francuskiej); interpunkcji - dodano przecinek (Pilnujże drzwi, aż wrócę). Uzupełniono cudzysłowy w pierwszej wypowiedzi kozy.

  Adam MickiewiczKoza, kózka i wilk

  Z Lafontaine'a

  1

  Matka, Córka, NiebezpieczeństwoSąsiadka koza, ta co to rozwódka,

  Z rodu Ostrożanka, a tak rześka czołem,

  Że umie łeb za łeb rozmówić się z wołem,

  I nie da lada wilku[1] brać się do podbródka,

  5

  Wczoraj w las idąc zbierać na domu potrzebę

  Rokitę czy łupią skórkę,

  Na gospodarstwie zostawiła córkę,

  Której jest na imię Bebe.

  A że młodym osobom pod niebytność matki

  10

  Rozliczne grożą przypadki,

  Nakazuje dziecku srogo:

  «Nie ruszać mi za próg nogą

  I nie przyjmować nikogo, nikogo.

  Jest tu wilk w okolicy; mam go w podejrzeniu,

  15

  Że zamyśla o czem brzydkiem[2];

  Pilnujże drzwi, aż wrócę i dam znak kopytkiem,

  Wołając cię po imieniu:

  Bebe! Lepiej że zgrzeszym ostrożności zbytkiem,

  Niż gdyby miało kiedy być przysłowiem trzodzie:

  20

  Mądra koza po szkodzie».

  O wilku mówiono w izbie,

  A wilk tuż siedział na przyzbie[3];

  Podsłuchał. Matka z domu, a on wnet do córki:

  Stuk i puk we drzwi komórki.

  25

  Wilk zwykle wyciem łaje albo grozi;

  Lecz gdy prosić ma potrzebę,

  Nieźle udaje śpiew kozi;

  Więc jako mógł najkoziej odezwał się: «Bebe!

  Otwórz!». A kózka na to: «Przepraszam, nie można,

  30

  Mamy nie masz[4], jestem sama».

  On znowu: «Bebe, otwórz, to ja, mama».

  Na to znów kózka ostrożna:

  «Głos wprawdzie matczyn[5]; ale czyś ty matka

  Jak mogę wiedzieć, gdy zamknięta klatka?

  35

  Podejdźże[6] tu i przez to pod progiem korytko

  Pokaż mi na znak kopytko».

  Wilk odszedł, klnąc Bebe i mać jej z ruska brzydko.

  ObyczajeTa bajka jest po całym świecie znana z treści;

  Lecz żeby ją dać poznać polskiej płci niewieściej,

  40

  Udawajmy, że wzięta z francuskiej powieści[7].

  Przypisy

  [1]

  wilku — dziś popr. forma C. lp: wilkowi. [przypis edytorski]

  [2]

  czem brzydkiem — daw. forma Msc.lp r.n.; dziś popr.: czymś brzydkim. [przypis edytorski]

  [3]

  przyzba — wał ziemny przy podmurówce, często z miejscem do siedzenia, np. ławeczką, przy daw. chacie wiejskiej. [przypis edytorski]

  [4]

  nie masz (tu daw.) — nie ma. [przypis edytorski]

  [5]

  matczyn — matczyny, należący do matki. [przypis edytorski]

  [6]

  podejdźże — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

  [7]

  Udawajmy, że wzięta z francuskiej powieści — pod koniec XVIII i w XIX w. powieści francuskie stanowiły ulubioną lekturę kobiet z wyższych sfer w Europie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...