TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Sudabartinta:

   * leksiką, pvz.: musu -> mūsų;

   * fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. G. formas (ašarėlės -> ašarėles);

   * joto rašymą, pvz.: jieško -> ieško;

   * skyrybą, pvz.:

   Mergelė myli o Vilija plaukia. -> Mergelė myli, o Vilija plaukia.

   *didžiųjų raidžių rašymą, pvz: Lietuvei -> lietuvei.

   Adomas MickevičiusVilijatłum. Vincas Kudirkas

   1

   Vilija mūsų motina upelių

   Aukso tur dugną, mėlyną veidužį.

   Širdies gražesnės, aiškesnių akelių

   Skaisti lietuvė, kur sem vandenužį.

   5

   Vilija teka kvietkynais puikiausiais

   Klonyje Kauno nepasakytos grožės.

   Lietuvę kalbin žodeliais meiliausiais

   Mūsų berneliai, kaip tulpės ir rožės.

   Klonio žolynus Vilija išpeikia —

   10

   Nemuno ieško su atida tvirta.

   Ilgu lietuvei — lietuvių nereikia,

   Nes jos širdelė svetimšaliui skirta.

   Nemuns į glėbį Viliją pagavęs,

   Neša į erdvą, kur gelmės ir uola,

   15

   Spaudžia širdingai meilužę prie savęs

   Ir manų gylyj abudu prapuola.

   Ir tu ateivio attolinta būsi,

   Vargšė, lietuve, nuo gimtinės tavo

   Ir užmiršimo vilnyje pražūsi.

   20

   Tiktai liūdnesnė, tik be brolių savo.

   Neklausys, upe, nė širdis, sudraudžiant.

   Mergelė myli, o Vilija plaukia.

   Vilija dingsta, Nemunui beglaudžiant,

   Mergelė bokšte ašarėles braukia.

   Close
   Please wait...