Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

  William ShakespeareMiarka za miarkętłum. Leon Ulrich

  OSOBY

  1. Wincencjo — książę
  2. Angelo — namiestnik w nieobecności Księcia
  3. Eskalus — stary pan, kolega Angela w namiestnikostwie
  4. Klaudio — młody szlachcic
  5. Lucjo — dziwak
  6. Dwóch innych podobnego charakteru szlachciców
  7. Stróż więzienia
  8. Tomasz — mnich
  9. Piotr — mnich
  10. Sędzia
  11. Łokieć — głupowaty sługa policyjny
  12. Pianka — głupowaty szlachcic
  13. Pompej — służący Pani Przepieczonej
  14. Abhorson — kat
  15. Barnardyn — rozpustny więzień
  16. Izabela — siostra Klaudia
  17. Mariana — narzeczona Angela
  18. Julia — kochanka Klaudia
  19. Franciszka — zakonnica
  20. Pani Przepieczona — rajfurka
  21. Panowie, szlachta, straż, oficerowie, służba.

  Scena w Wiedniu.

  AKT PIERWSZY

  SCENA PIERWSZA

  Pokój w pałacu Księcia. Wchodzą Książę, Eskalus, panowie, służba.

  KSIĄŻĘ

  Eskalus…

  ESKALUS

  Panie.

  KSIĄŻĘ

  Chcieć ci wykładać rządu tajemnice,
  Byłoby tylko słowa marnotrawić,
  Bo wiem, że twoja w rzeczach tych nauka
  Prześciga wszystko, co mógłbym powiedzieć;
  Jedno więc tylko teraz mi zostaje:
  Przyrzucić władzę do twojej zasługi,
  Wolne ci pole działania zostawić.
  Nie znam prawnika dosyć ćwiczonego
  Samotną pracą i długą praktyką,
  Co by cię przeszedł znajomością ludzi
  I ustaw naszych, i prawnych terminów.
  Papier ten nasze zawiera zlecenia,
  A pragnę, żebyś wiernie się ich trzymał.
  Niechaj Angelo stawi się przed nami.
  Wychodzi sługa.
  Jak sądzisz, naszą zastąpi osobę?
  Trzeba ci wiedzieć, że go wybieramy
  Naszym zastępcą na czas oddalenia.
  Naszym postrachem i łaską odziany,
  Wszystkie przybory władzy naszej weźmie.
  Co o tym myślisz?

  ESKALUS

  Jeśli mąż jest w Wiedniu
  Godny tej łaski i takich honorów,
  Mężem tym jeden Angelo.
  Wchodzi Angelo.

  KSIĄŻĘ

  Przychodzi.

  ANGELO

  Zawsze książęcym rozkazom posłuszny,
  Przybiegam, panie, po twoje zlecenia.

  KSIĄŻĘ

  Słuchaj, Angelo, życie twoje całe
  Głośnym jest świadkiem duszy twej przymiotów,
  Lecz sam nie jesteś swych cnót właścicielem,
  Nie masz więc prawa w cieniu ich marnować!
  Co my z pochodnią, niebo robi z nami;
  Jak dla niej samej nie palim pochodni,
  Tak cnoty nasze, gdyby na jaw nie szły,
  Śpią w naszej duszy, jak gdyby nie były.
  Duch nasz odbiera piękne dary nieba,
  Tylko ażeby piękności był twórcą;
  Natura bowiem nigdy nie pożycza,
  Choćby skrupułu swej doskonałości,
  Żeby zarazem, gospodarna pani,
  Od swych dłużników, jak chciwy wierzyciel,
  Nie wymagała dzięków i procentów.
  Lecz na co długie mowy do człowieka,
  Co zna tak dobrze wielkość mych poruczeń?
  Przyjm więc, Angelo, w mej nieobecności
  Władzę mą całą; śmierć i przebaczenie
  W twym będą sercu i na twym języku.
  Stary Eskalus, choć pierwszy wybrany,
  Twym jest podwładnym. To twa nominacja.

  ANGELO

  Racz, panie, metal mój wprzód wypróbować,
  Nim tak szlachetny, wielki wizerunek
  Na nim wyciśniesz.

  KSIĄŻĘ

  Nie szukaj wybiegów;
  Nasz wybór długich skutkiem jest rozmysłów,
  Przyjmij więc honor, który ci dajemy.
  Odjazd nasz śpieszny nie daje nam czasu
  O ważnych z tobą rozmówić się sprawach;
  Lecz gdy pozwolą czas i interesa,
  Damy ci listem wiadomość o sobie,
  Jak wy listownie wszystko opowiecie,
  Co się tu dzieje. Teraz bądźcie zdrowi!
  A mam nadzieję, że wiernie i pilnie
  Będziecie pełnić powierzoną władzę.

  ANGELO

  Pozwól nam, panie, byśmy cię część drogi
  Odprowadzili.

  KSIĄŻĘ

  Pośpiech nie dozwala.
  Zresztą, na honor, nie troszczcie się o nic;
  Całą wam moją powierzyłem władzę,
  Możecie prawo ostrzyć lub łagodzić,
  Jak to myśl wasza za stosowne uzna.
  Dajcie mi rękę. Odjeżdżam tajemnie;
  Choć lud mój kocham, mam jakąś odrazę
  Na próżne dawać mu się widowisko
  Ni mi do smaku, chociaż w dobrej chęci,
  Głośne oklaski i krzykliwe „wiwat”!
  Liche mam zdanie o rozumie ludzi,
  Co za takimi gonią się fraszkami.
  Raz jeszcze jeden bywajcie mi zdrowi!

  ANGELO

  Niechaj Bóg waszym poszczęści zamiarom!

  ESKALUS

  I niech szczęśliwie do domu was wróci!

  KSIĄŻĘ

  Dzięki wam za to; bywajcie mi zdrowi!
  Wychodzi.

  ESKALUS

  Pozwól mi, panie, szczerze z sobą mówić,
  Albowiem wiele na tym mi zależy,
  Bym poznał całą władzy mej rozciągłość.
  Wiem, że mam władzę, lecz jaka jej siła,
  Jaka natura, nie rozumiem jeszcze.

  ANGELO

  I ja nie więcej. Odejdźmy na stronę,
  A cała nasza w sprawie tej wątpliwość
  Skończy się wkrótce.

  ESKALUS

  Jestem na rozkazy.
  Wychodzą.

  SCENA DRUGA

  Ulica. Wchodzą Lucjo i dwaj szlachcice.

  LUCJO

  1

  Jeśli książę z innymi książętami nie pogodzi się z królem węgierskim, to wszyscy książęta rzucą się na króla.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  2

  Niech nam da niebo swój pokój, ale nie pokój króla węgierskiego!

  DRUGI SZLACHCIC

  3

  Amen.

  LUCJO

  4

  Kończysz jak pobożny korsarz, który wypłynął na morze z dziesięcioma przykazaniami, ale wyskrobał jedno z tablicy.

  DRUGI SZLACHCIC

  5

  Nie kradnij?

  LUCJO

  6

  To właśnie przykazanie wyskrobał.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  7

  Bo to przykazanie nakazywało kapitanowi i jego ludziom wyrzec się własnego rzemiosła; boć, żeby kraść, wypłynęli. Nie ma między nami jednego żołnierza, który by odmawiając modlitwy przed obiadem, smakował w prośbie, która błaga o pokój.

  DRUGI SZLACHCIC

  8

  Nie słyszałem jednego żołnierza sarkającego na tę modlitwę.

  LUCJO

  9

  Coś mi się wszystko zdaje, że nie byłeś tam nigdy, gdzie odmawiają modlitwy.

  DRUGI SZLACHCIC

  10

  Nigdy? Przynajmniej tuzin razy.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  11

  A na jaką nutę śpiewanych?

  LUCJO

  12

  Na jaką chcesz nutę i w jakim chcesz języku.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  13

  A ja bym jeszcze dodał: i w jakiej chcesz religii.

  LUCJO

  14

  A czemu nie? Modlitwa jest modlitwą na przekór wszystkim dysputom; jak na przykład: z ciebie łotr wierutny mimo wszelkich cnót.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  15

  Przypuśćmy. Z jednej jesteśmy sztuki, jednymi wystrzyżeni nożycami.

  LUCJO

  16

  Zgoda, toć krajka i aksamit jedną robią sztukę: ty jesteś krajką.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  17

  A ty aksamitem. To prawda, trzy razy postrzyżonym aksamitem. Ja też wolę być krajką angielskiego szaraczku niż jak ty strzyżonym na francuski aksamit[1]. Czy się jasno wytłumaczyłem?

  LUCJO

  18

  Bardzo jasno. Z mowy twej widzę, że nie bez kosztów przyszedłeś do takiej nauki. Twoje własne zeznanie uczy mnie, jak pić twoje zdrowie: zawsze pierwszy, a nigdy po tobie i nigdy z twojej szklanki.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  19

  Zdaje mi się, że sam sobie zaszkodziłem. Jak sądzisz?

  DRUGI SZLACHCIC

  20

  Nie ma wątpliwości, a to czyś zdrów, czy robaczywy.

  LUCJO

  21

  Patrzcie, patrzcie, zbliża się pani Uśmierznicka.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  22

  Pod jej dachem tyle kupiłem chorób, że mi wypadają…

  DRUGI SZLACHCIC

  23

  Na ile?

  LUCJO

  24

  Zgadnij.

  DRUGI SZLACHCIC

  25

  Na trzy tysiące talarów rocznie.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  26

  I trochę więcej.

  LUCJO

  27

  Francuską koronę w dodatku.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  28

  Tylko choroby we mnie widzisz, ale się mylisz, jam czerstwy jak rydz.

  LUCJO

  29

  Nie przeczę; ale twoje: czerstwy, nie znaczy: zdrowy, ale wyschły. Kości twoje wyschły; bezbożność ucztowała na tobie.

  Wchodzi Rajfurka.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  30

  Witamy! W którym dziś biodrze głębsza scyjatyka?

  RAJFURKA

  31

  Dobrze, dobrze, tylko że nie pora teraz żartować; aresztowano tam i poprowadzono do więzienia człowieka, który wart takich jak wy wszyscy pięć tysięcy.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  32

  Kogo? Powiedz, proszę.

  RAJFURKA

  33

  Kogoż, jeśli nie Klaudia, sinior Klaudia.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  34

  Klaudio w więzieniu? To być nie może!

  RAJFURKA

  35

  A ja wiem, że to jest. Widziałam sama, jak go aresztowano, jak go poprowadzono; ale co gorsza, za trzy dni utną mu głowę.

  LUCJO

  36

  Mimo naszych żartów nie chciałbym, żeby go to spotkało. Czy jesteś tego pewna?

  RAJFURKA

  37

  Zbyt tylko pewna; a za to jedynie, że pani Julii zrobił dziecko.

  LUCJO

  38

  Zaczynam wierzyć, że to być może; dwie już godziny minęły, jak miał przyjść do mnie, a on zawsze był słowny.

  DRUGI SZLACHCIC

  39

  Prócz tego, zgadza się to, jak wiesz, z tym, cośmy przed chwilą mówili.

  PIERWSZY SZLACHCIC

  40

  A przede wszystkim zgadza się to z ostatnią proklamacją.

  LUCJO

  41

  Spieszmy wywiedzieć się o prawdzie.

  Wychodzi Lucjo i szlachcic.

  RAJFURKA

  42

  Tak więc trochę przez wojnę, trochę przez potnicę[2], trochę przez szubienicę, a trochę przez ubóstwo, dość, że straciłam całą klientelę. Wchodzi Pompej. A ty tu po co? Co za nowiny przynosisz?

  POMPEJ

  43

  Prowadzą tam człowieka do więzienia.

  RAJFURKA

  44

  Co on zrobił?

  POMPEJ

  45

  Panią…

  RAJFURKA

  46

  Ale jakie jego przewinienie?

  POMPEJ

  47

  Łowił pstrągi nie w swej rzece.

  RAJFURKA

  48

  Co? Czy jakiej pannie zrobił dziecko?

  POMPEJ

  49

  Nie, ale z panny zrobił panią. Jak to, czy nie słyszałaś o proklamacji?

  RAJFURKA

  50

  O jakiej proklamacji, człowieku?

  POMPEJ

  51

  Że wszystkie domy[3] na przedmieściach Wiednia będą zburzone?

  RAJFURKA

  52

  A co zrobią z domami w samym mieście?

  POMPEJ

  53

  Zostawią je na zasiew; a i one także ten sam los byłby spotkał, gdyby nie jeden mądry obywatel, który się wstawił za nimi.

  RAJFURKA

  54

  Jak to, wszystkie nasze domy schadzek na przedmieściach mają być zburzone?

  POMPEJ

  55

  Z ziemią zrównane.

  RAJFURKA

  56

  A to mi zmiana w rzeczypospolitej! A ze mną co się stanie?

  POMPEJ

  57

  Ba, ba, nie lękaj się niczego. Dobremu konsyliarzowi nie braknie nigdy na klientach. Zmieniając mieszkanie, nie potrzebujesz zmieniać rzemiosła, a ja zawsze twoim będę pomocnikiem. Nie trać serca, zmiłują się nad tobą ludzie; ty, co prawie straciłaś oczy na publicznej służbie, znajdziesz u ludzi poważanie.

  RAJFURKA

  58

  Co nam tu wypadnie robić, chłopcze mój, Tomaszu? Idźmy do domu.

  POMPEJ

  59

  Właśnie nadchodzi sinior Klaudio pod strażą dozorcy więzienia, a z tamtej strony zbliża się, widzę, pani Julia.

  Wychodzą.

  SCENA TRZECIA

  Klasztor. Wchodzą Stróż więzienia, Klaudio, Julia, straż, Lucjo, dwaj szlachcice.

  KLAUDIO

  Czemu po mieście wodzisz mnie jak dziwo?
  Wedle rozkazu zamknij mnie w więzieniu.

  STRÓŻ

  Co robię, panie, nie robię w złej myśli,
  Ale z wyraźnych poleceń Angela.

  KLAUDIO

  Tak więc półbożek Władza samowolnie
  Żelazną ręką uciskać nas może,
  Kogo chce, może łaskami osypać,
  Bez miłosierdzia, kogo chce, katować,
  Ale się zawsze zowie: Sprawiedliwość.

  LUCJO

  Jaki jest powód, mój Klaudio, twojego uwięzienia?

  KLAUDIO

  Zbytek wolności, mój Lucjo, wolności.
  Jak przesycenie postu jest rodzicem,
  Tak i swawola niewoli jest matką.
  Jak szczur swą trutkę pożera łakomie,
  Tak serce ludzkie, zguby swojej chciwe,
  Truciznę własną pije — i umiera.

  LUCJO

  Gdybym był pewny, że pod kluczem tak będę mądrze rozprawiał,
  posłałbym po którego z moich wierzycieli. Żeby jednak nie kłamać, wyznam, że przenoszę prawić duby na wolności niż moralizować w więzieniu. Jaki twój występek Klaudio?

  KLAUDIO

  Mówić o tym byłoby nowym występkiem.

  LUCJO

  Co? Mężobójstwo?

  KLAUDIO

  Nie.

  LUCJO

  Wszeteczeństwo?

  KLAUDIO

  Nazwij tak rzecz, jeśli ci się podoba.

  STRÓŻ

  W drogę, panie, czas nagli.

  KLAUDIO

  Jeszcze słowo, dobry przyjacielu. Lucjo, chciałbym ci powiedzieć
  jedno słowo.
  Bierze go na stronę.

  LUCJO

  Sto, jeśli ci się przydać na co mogę. Czy taki los czeka wszeteczeństwo?

  KLAUDIO

  Mnie taki spotkał. Do mej Julii łoża
  Kontrakt zupełne nadawał mi prawo.
  Wszak znasz ją; ona ślubną jest mi żoną;
  Jeśli brak jeszcze pewnych formalności,
  Te odłożyłem dlatego jedynie,
  By wyrwać posag z szkatuły jej krewnych;
  Przed nimi sprawę ukryliśmy całą,
  Póki nam lepszych nie pokażą chęci.
  Lecz los zawzięty na osobie Julii
  Zbyt jasno nasze wypisał zamęście.

  LUCJO

  Czy zaszła w ciążę?

  KLAUDIO

  Tak jest, na nieszczęście
  Nowy namiestnik, czy to zaślepiony
  Blaskiem potęgi uchwyconej świeżo,
  Czy, naród cały biorąc za rumaka,
  Chciał mu dać uczuć władzy swej ostrogę
  W tej zaraz chwili, w której siodła dosiadł;
  Czy miejsce samo tyranii jest gniazdem,
  Czy też osoba, co na nim zasiadła,
  Nie wiem, wiem tylko, że nowy namiestnik
  Rozbudził wszystkie prawa zapleśniałe,
  Które, jak zbroja rdzą czasu okryta,
  Od tak już dawna wisiały na ścianie,
  Że dziewiętnaście przeszło lat ubiegło,
  Jak się ich żadna nie dotknęła ręka;
  Aż nagle, żeby zrobić sobie imię,
  Drzemiące prawo do mnie zastosował,
  Tak tylko, żeby zrobić sobie imię.

  LUCJO

  Nie wątpię o tym. Twoja głowa tak słabo teraz na twoim karku
  się trzyma, że zakochana mleczarka strąciłaby ją westchnieniem.
  Wyślij za księciem; załóż do niego apelację.

  KLAUDIO

  Chciałem, lecz księcia niepodobna znaleźć.
  Proszę cię, Lucjo, zrób mi jedną łaskę;
  Dziś siostra moja wchodzi do klasztoru,
  Aby rozpocząć próby nowicjatu;
  Śpiesz do niej, opisz me niebezpieczeństwo,
  Proś w mym imieniu, niechaj mi wyszuka
  Przy namiestniku surowym obrońców,
  Błagaj, niech sama do niego pośpieszy;
  Niemało liczę na jej pośrednictwo,
  Bo jest w młodości milcząca wymowa
  Na serca mężów silnie działająca,
  A przy tym sztukę posiada szczęśliwą,
  Że kiedy zechce, budzi przekonanie
  Rozumnym słowem w słuchaczów swych myśli.

  LUCJO

  60

  Daj Boże, aby się jej to udało tak dla pociechy podobnych tobie, którzy inaczej pod surowym staliby prawem, jak dla uratowania twojego życia, które bym widział z żalem tak głupio przegrane w jednej partii mariasza.

  KLAUDIO

  Dziękuję ci, dobry przyjacielu Lucjo.

  LUCJO

  Nim dwie godzin upłynie.

  KLAUDIO

  Stróżu, idźmy teraz.
  Wychodzą.

  SCENA CZWARTA

  Klasztor. Wchodzi Książę i Mnich Tomasz.

  KSIĄŻĘ

  Nie, święty ojcze, myśl odrzuć podobną;
  Nie chciej przypuszczać, że miłości strzała
  Może dosięgnąć zbrojne męża serce.
  Jeżeli żądam u ciebie schronienia,
  To w poważniejszych, dojrzalszych zamiarach
  Niż płoche cele gorącej młodości.

  MNICH

  Wolnoż mi pytać o te tajemnice?

  KSIĄŻĘ

  Nikt lepiej nie wie jak ty, święty ojcze,
  Żem zawsze lubił życie na ustroniu,
  Że zawsze w niskiej były u mnie cenie
  Huczne zebrania, gdzie szalona młodzież
  Z dziecinną pychą marnowała skarby.
  Mąż niezachwiany, surowy i czysty,
  Angelo, w Wiedniu władzę moją dzierży;
  On i lud cały są dziś przekonani,
  Że wyruszyłem tajemnie do Polski,
  Bo sam z umysłu wieść tę rozpuściłem.
  Chcesz teraz wiedzieć dla jakich powodów?

  MNICH

  Chętnie, mój książę.

  KSIĄŻĘ

  Są u nas ustawy,
  Są u nas prawa ostre i surowe
  (Brykliwym koniom potrzebne wędzidło),
  Których czternaście lat nie rozbudziłem,
  Jak lew w jaskini, starością przykuty,
  Co przestał szukać pastwy pośród kniei.
  Lecz kiedy ojciec w zbytku pobłażania
  Związane rózgi przed dziećmi postawi
  Raczej na groźbę niż na ich użycie,
  Wnet rózga budzi szyderstwo, nie postrach.
  Tak prawa nasze, nie zastosowane,
  Są jak umarłe; zuchwała swawola
  Bezkarnie ciągnie za nos sprawiedliwość,
  Dziecko swą mamkę bije, przyzwoitość
  Znikła do szczętu.

  MNICH

  W twojej było mocy
  Sprawiedliwości rozwiązać znów pęta.
  Kara z twej ręki większy by wśród ludzi
  Zrobiła postrach.

  KSIĄŻĘ

  Lękam się, zbyt wielki.
  Z mej winy lud się na swawolę puścił,
  Tyranią teraz z mej byłoby strony
  Karać za grzechy, które wywołałem,
  Bo kto nie karze winy przy spełnieniu,
  Ten upoważnia do spełnienia winy.
  Dlategom władzę Angelowi zwierzył;
  Pod moją tarczą śmiało może karcić,
  A mnie od ciężkich zasłonić wyrzutów.
  By jego rządom przypatrzeć się bliżej,
  Niby braciszek twojego zakonu
  Odwiedzę władcę i lud mu podległy.
  Daj mi więc habit i naucz mnie, proszę,
  Jak się mam trzymać, bym uszedł za mnicha.
  W wolniejszej chwili obszerniej wyłożę
  Moje powody; teraz jeszcze słowo:
  Angelo, człowiek sumienny, surowy
  I zawsze baczny na zawistnych sądy,
  Ledwo chce przyznać, że ma krew w swych żyłach,
  Że kawał chleba nad kamień przenosi;
  Obaczę, czyli władza zmienia ludzi,
  Czy pozór często mylną ufność budzi.
  Wychodzą.

  SCENA PIĄTA

  Klasztor zakonnic. Wchodzą Izabela i Franciszka.

  IZABELA

  Nie macie żadnych innych przywilejów?

  FRANCISZKA

  Czy tych nie dosyć?

  IZABELA

  O, aż nadto dosyć,
  Uchowaj Boże, bym pragnęła więcej;
  Chciałabym raczej surowszej reguły
  Dla sióstr pod świętej Klary inwokacją.

  LUCJO

  za sceną
  Pokój tym ścianom! Hola!

  IZABELA

  Kto tam woła?

  FRANCISZKA

  To głos mężczyzny. Słodka Izabelo,
  Otwórz mu furtkę, spytaj, czego pragnie;
  Jeszcze ci wolno, nie przyjęłaś ślubów;
  Bo gdy je przyjmiesz, nie będziesz już mogła,
  Jak ja nie mogę, z mężczyzną rozmawiać
  Bez obecności matki przeoryszy,
  A wtedy nawet nie wolno ci będzie
  W ciągu rozmowy oblicza odsłonić
  Lub słowa wyrzec, jeśli kwef odchylisz.
  Raz jeszcze woła. Idź się z nim rozmówić.
  Wychodzi.

  IZABELA

  Pokój i szczęście z tobą! Kto mnie woła?
  Wchodzi Lucjo.

  LUCJO

  Witaj, dziewico! Bo lic twoich róże
  Są mi świadkami, że jesteś dziewicą.
  Czy możesz wielką wyświadczyć mi łaskę,
  Dać mi sposobność mówić z Izabelą.
  Nowicyjuszką w tych murach, a siostrą
  Nieszczęśliwego brata Klaudiusza?

  IZABELA

  Nieszczęśliwego? A z jakich powodów?
  Pozwól mi, proszę, pytanie to zrobić,
  Bo ja tą siostrą jestem Izabelą.

  LUCJO

  Piękna dziewico, twój brat cię pozdrawia,
  A w krótkich słowach — brat twój jest w więzieniu.

  IZABELA

  Biada mi, biada! Za jakie przestępstwo?

  LUCJO

  Przestępstwo, które, gdybym ja był sędzią,
  Karę by jego zmieniło na dzięki:
  Swojej kochance zrobił prezent z dziecka.

  IZABELA

  Proszę cię, panie, racz żarty te skończyć.

  LUCJO

  To czysta prawda. Choć moim zwyczajem
  Przy młodych pannach żartami się bawić,
  Wśród których język daleko od serca,
  Nie chciałbym z tobą wolności tej użyć,
  Bo mi się zdajesz niebieskim stworzeniem,
  Przez ślub zrzeczenia duchem nieśmiertelnym,
  Przy którym szczerość jest mi powinnością,
  Jakby przy świętym.

  IZABELA

  Jeśli ze mnie szydzisz,
  Jesteś bluźniercą.

  LUCJO

  Wierzaj memu słowu
  I słuchaj prawdy, która tej jest treści:
  Twój brat kochankę do łona przycisnął;
  Lecz kto się karmi, ten się i napełnia;
  Jak pole długim odłogiem leżące,
  Jeśli posiane w porę, plon przynosi,
  Tak jej dziś łono jasny daje dowód
  Skrzętnej uprawy swego gospodarza.

  IZABELA

  Jakaś kobieta w ciąży jego sprawą?
  Czy to nie Julia, a moja kuzynka?

  LUCJO

  Czy jest twą krewną?

  IZABELA

  Tylko przez przybranie.
  Dziewczyny w szkole dają sobie miana,
  Które ich uczuć szczerym są wyrazem.

  LUCJO

  Tak jest, to Julia.

  IZABELA

  Niech ją więc zaślubi.

  LUCJO

  W tym cała trudność. Jest temu dni kilka,
  Jak książę w dziwny oddalił się sposób;
  Dawał nadzieje kilku młodym panom,
  I mnie w ich liczbie, władzy i urzędów,
  Aż my tu dzisiaj słyszymy od ludzi,
  Dla których nie ma tajemnicy stanu,
  Że obietnica ta była odległa
  O nieskończoność od jego zamiarów.
  Na jego miejscu z całą jego władzą
  Stoi Angelo, mąż, w którego żyłach
  Zamiast krwi płynie tylko śnieg stopiony;
  On nie czuł nigdy zmysłowości żądła,
  Postem i pracą, na duszy swej korzyść,
  Przytępia ostrze natury popędów.
  Żeby przestraszyć swawolę, co z dawna
  Przed srogim prawem igrała bezkarnie
  Jak przed lwem myszka, on odkopał prawo,
  Które twojego brata śmiercią karze;
  Na jego mocy do turmy go wtrącił,
  A dla przykładu chce bez miłosierdzia
  Całą surowość jego na nim spełnić.
  Ostatni promień nadziei nam zgaśnie,
  Jeśli nie zdołasz tkliwą twoją prośbą
  Wzruszyć Angela; w tym mnie właśnie celu
  Brat twój przysyła.

  IZABELA

  Czy pewno nastaje
  Na jego życie?

  LUCJO

  Już wyrok nań wydał,
  A jak słyszałem, rozkaz egzekucji
  Był wyprawiony.

  IZABELA

  O ja nieszczęśliwa!
  Cóż ja dla niego zrobić będę w stanie?

  LUCJO

  Próbuj sił swoich.

  IZABELA

  Sił moich? Niestety!
  Ja wątpię bardzo…

  LUCJO

  Wątpienie to zdrajca,
  Który zwycięstwo często z rąk wydziera,
  Kiedy nas trwogą odwodzi od próby.
  Idź do Angela, naucz go, że ludzie,
  Gdy dziewczę prosi, szczodrzy są jak bogi,
  Gdy dziewczę klęknie, kiedy łzę wyleje,
  Każda jej prośba jest tylko rozkazem.

  IZABELA

  Obaczę, panie, co mogę dlań zrobić.

  LUCJO

  A nie trać czasu.

  IZABELA

  Nie zabawię dłużej
  Niż trzeba, żeby matkę zawiadomić.
  Poleć mnie bratu, sam przyjmij me dzięki.
  Tej jeszcze nocy przyślę wam wiadomość,
  Jaki osiągną skutek me zabiegi.

  LUCJO

  Żegnam cię teraz.

  IZABELA

  Bądź zdrów, dobry panie.
  Wychodzą.

  AKT DRUGI

  SCENA PIERWSZA

  Sala w domu Angela. Wchodzą Angelo, Eskalus, Sędzia, Stróż więzienia, służba.

  ANGELO

  Nie róbmy z prawa śmiesznego straszydła,
  Co miało ptaki drapieżne odganiać,
  A które wkrótce przez przyzwyczajenie
  Stało się grzędą zamiast być postrachem.

  ESKALUS

  Zgoda, zaostrzmy miecz sprawiedliwości,
  By lekko zaciąć, nie żeby zabijać.
  Ach, ten młodzieniec, za którym się wstawiam,
  Jest synem ojca wysokiej zasługi.
  Rozważ sam, panie (choć wierzę, że ciągle
  Życie twe biegło prostą drogą cnoty),
  Czyli w wybuchu twoich namiętności,
  Gdyby czas, miejsce twym sprzyjało żądzom,
  Gdyby podszepty twej krwi rozpalonej
  Znalazły pewną do celów swych drogę,
  O, rozważ, czyli nie uległbyś czasem
  Pokusom, które potępiasz w nim dzisiaj,
  Czy by cię prawa nie dosięgła srogość.

  ANGELO

  Inną jest rzeczą pokus być przedmiotem,
  A inną rzeczą pokusom tym ulec.
  Wiem ja, że nieraz w dwunastu przysięgłych
  O życiu więźnia mających stanowić,
  Zasiada stokroć wierutniejszy złodziej
  Niż ten, którego ma dotknąć ich wyrok;
  Lecz sprawiedliwość jawne chwyta zbrodnie;
  Rzecz obojętna dla prawa, że złodziej
  Złodzieja sądzi. Gdy obaczę klejnot,
  Zapewne skrzętnie podejmę go z ziemi,
  Lecz klejnot, który oczów moich uszedł,
  Rozgniotę stopą bez myśli i żalu.
  To jego winy wcale nie umniejsza,
  Że grzech podobny i ja popełniłem,
  To może tylko służyć za prawidło
  (Jeżeli kiedy ja, sędzia surowy,
  Stanę się winnym podobnego czynu),
  Aby ta sama dosięgła mnie kara
  Bez żadnych względów. On więc musi umrzeć.

  ESKALUS

  Niechaj się stanie wedle twej mądrości.

  ANGELO

  Gdzie stróż więzienia?

  STRÓŻ

  Jestem na rozkazy.

  ANGELO

  Dopilnuj, żeby jutro o dziewiątej
  Wyrok spełniono. Daj mu spowiednika,
  Niech się na drogę dobrze przygotuje,
  Bo to ostatnia jest jego pielgrzymka.
  Wychodzi Stróż.

  ESKALUS

  I nam, i jemu racz przebaczyć Boże!
  Grzech wznosi jednych, innych cnota traci:
  Jeden bezkarnie ciągle grzeszyć może,
  Inny grzech jeden gardłem swoim płaci.
  Wchodzą Łokieć, Pianka, Pompej i straż.

  ŁOKIEĆ

  61

  Dalej, odstawcie ich tu. Jeśli to są dobrzy ludzie w rzeczypospolitej, co marnie czas marnują po domach publicznych, to ja się nie znam na prawie. Odstawcie ich tu.

  ANGELO

  62

  Cóż to, mości panie? Jak się nazywasz i po co tu przychodzisz?

  ŁOKIEĆ

  63

  Z pozwoleniem waszej dostojności, jestem ubogi konstabel jego książęcej mości, a nazywam się Łokieć. Stoję na sprawiedliwości i przyprowadzam przed waszą dostojność dwóch znanych dobroczyńców.

  ANGELO

  64

  Dobroczyńców? Cóż to za dobroczyńcy? Czy nie chcesz czasem powiedzieć złoczyńców?

  ŁOKIEĆ

  65

  Jeśli tak się waszej dostojności podoba. Nie wiem ja dobrze, czym oni są, ale to wiem i tego jestem pewny, że wierutne z nich hultaje, że nie ma w nich okruszyny bezbożności, którą dobry chrześcijan mieć powinien.

  ESKALUS

  66

  Sprawa doskonale wyłożona; dowodzi mądrości urzędnika.

  ANGELO

  67

  Ciągnij rzecz dalej. Co to za ludzie? Imię twoje Łokieć; czemu nie mówisz, panie Łokciu?

  POMPEJ

  68

  Nie może, dostojny panie, do tego trzeba światła, a u niego tylko łokcie świecą.

  ANGELO

  69

  A ty co za jeden?

  ŁOKIEĆ

  70

  On, panie? To szynkarczyk, panie, a półrajfur, sługa złej niewiasty, której dom, jak powiadają, rozwalono na przedmieściu, a która teraz trzyma łazienki, choć nie radziłbym nikomu szukać w nich czystości.

  ESKALUS

  71

  Skąd wiesz o tym?

  ŁOKIEĆ

  72

  Żona moja, panie, którą przed niebem i waszą dostojnością prostytuję…

  ESKALUS

  73

  Jak to? Twoją żonę?

  ŁOKIEĆ

  74

  Tak jest, panie, bo to, dzięki Bogu, uczciwa jest niewiasta.

  ESKALUS

  75

  I dlatego ją prostytujesz?

  ŁOKIEĆ

  76

  I siebie samego tak dobrze jak ją prostytuję, że jeśli ten dom nie jest domem wszeteczności, to tym gorzej dla niej, bo to nic warte domisko.

  ESKALUS

  77

  Ale skąd wiesz o tym, konstablu?

  ŁOKIEĆ

  78

  Skąd wiem? Od mojej żony, która, gdyby miała cielesne depozycje, mogłaby się tam była dopuścić porubstwa, cudzołóstwa i wszystkich nieczystości.

  ESKALUS

  79

  Z podszeptów tej kobiety?

  ŁOKIEĆ

  80

  Tak jest, panie, z podszeptów pani Przepieczonej; ale jak mu w twarz plunęła, obaczył dopiero, z kim ma do czynienia.

  POMPEJ

  81

  Z pozwoleniem waszej dostojności, nie tak stoi sprawa.

  ŁOKIEĆ

  82

  Dowiedź tego przed tymi hajdamakami, ty honorowy człowieku, dowiedź tego.

  ESKALUS

  do Angela
  83

  Uważaj na jego przekładnię.

  POMPEJ

  84

  Przyszła ona do nas brzemienna, bo się jej zachciało, z pańskim przeproszeniem, gotowanych śliwek. Mieliśmy podówczas dwie tylko w całym domu, a i te, w owym odległym czasie, leżały, że tak powiem, na talerzyku od wetów wartującym mniej więcej trzy grosze. Wasza dostojność widziała zapewne tego rodzaju talerzyki; nie chińska to porcelana, ale fajans niezgorszy.

  ESKALUS

  85

  Do rzeczy, do rzeczy, mniejsza o talerzyk.

  POMPEJ

  86

  To prawda, talerzyk niewart niucha tabaki. Wasza dostojność ma w tym zupełną rację, a więc do rzeczy. Otóż więc, jak już powiedziałem, ta pani Łokciowa, będąc, jak już powiedziałem, brzemienną, miała żywot odęty, a zachciało się jej gotowanych śliwek, a że nie mieliśmy więcej jak dwie na talerzyku, jak to już powiedziałem, bo pan Pianka, ten sam właśnie tu człowiek, zjadł resztę, jak powiedziałem, i jak powiedziałem, zapłacił za nie uczciwie, bo jak pewnie zapamiętasz, panie Pianko, nie miałem ci wydać reszty trzech groszy…

  PIANKA

  87

  To prawda, nie miałeś.

  POMPEJ

  88

  Bardzo dobrze; gdy więc, jak zapamiętasz, w tę właśnie porę gryzłeś pestki śliwek wyż rzeczonych…

  PIANKA

  89

  To prawda, gryzłem podówczas pestki.

  POMPEJ

  90

  Więc dobrze, a ja ci mówiłem, jeśli zapamiętasz, że ten jeden i tamten drugi nie wyleczą się z wiadomej ci rzeczy, jeśli nie pójdą na ścisłą dietę, jak ci powiedziałem…

  PIANKA

  91

  Wszystko prawda.

  POMPEJ

  92

  Więc dobrze…

  ESKALUS

  93

  Do rzeczy; nudny z ciebie błazen; do rzeczy. Coście zrobili żonie Łokcia, że przychodzi na skargę? Opowiedz, coście jej zrobili. Przystąp do rzeczy.

  POMPEJ

  94

  Wasza dostojność nie może jeszcze do niej przystąpić.

  ESKALUS

  95

  Ani też myślę.

  POMPEJ

  96

  A jednak przystąpi do niej wasza dostojność, z waszej dostojności przyzwoleniem. Błagam, niech wasza dostojność raczy spojrzeć na tego tu Piankę; człowiek ten ma osiemdziesiąt funtów intraty, a jego ojciec umarł w dzień Wszystkich Świętych. Czy nie w dzień Wszystkich Świętych, panie Pianko?

  PIANKA

  97

  W wilię Wszystkich Świętych.

  POMPEJ

  98

  A, tak jest, w wilię Wszystkich Świętych. Spodziewam się, że to mi są prawdy. Otóż więc, jak powiedziałem, siedział pan Pianka na stołeczku w izbie Winogradu, w której, jak wiadomo, najwięcej sobie upodobałeś. Czy to prawda?

  PIANKA

  99

  Prawda, bo to ciepła izba i doskonała na zimę.

  POMPEJ

  100

  Dobrze więc; spodziewam się, że to mi są prawdy.

  ANGELO

  Widzę, że będziesz bajał przez noc ruską
  W porze, gdy noce ciągną się najdłużej.
  Ja muszę odejść; zostawiam ci sprawę,
  A mam nadzieję, że znajdziesz powody,
  Aby na chłostę wszystkich razem skazać.

  ESKALUS

  101

  I ja tak myślę. Więc żegnam cię, panie. Wychodzi Angelo. Wróćmy teraz do rzeczy. Coście zrobili żonie Łokcia? Raz jeszcze pytam.

  POMPEJ

  102

  Raz, panie? Nic jej raz nie zrobiliśmy.

  ŁOKIEĆ

  103

  Błagam cię, panie, zapytaj, co hultaj ten żonie mojej zrobił.

  POMPEJ

  104

  I ja także błagam cię, panie, zapytaj mnie.

  ESKALUS

  105

  Więc pytam, co zrobił jej ten jegomość.

  POMPEJ

  106

  Błagam cię, panie, przyjrzyj się twarzy tego jegomościa. Dobry panie Pianko, spojrzyj na jego dostojność, proszę cię o to w dobrej myśli. Czy przypatrzyła się wasza dostojność jego twarzy?

  ESKALUS

  107

  Przypatrzyłem się jej dobrze.

  POMPEJ

  108

  Błagam cię, panie, przypatrz się jej tylko dobrze.

  ESKALUS

  109

  Już to zrobiłem.

  POMPEJ

  110

  Czy wasza dostojność widzi co złego w jego twarzy?

  ESKALUS

  111

  Nic wcale.

  POMPEJ

  112

  Otóż ja gotów przysiąc na Biblię, że co w nim najgorsze, to twarz jego; jeśli więc co w nim najgorsze, to twarz jego, jakżeby mógł pan Pianka zrobić co złego żonie konstabla? Pragnąłbym, żeby mi na to pytanie wasza dostojność odpowiedział.

  ESKALUS

  113

  Ma rację. Cóż ty na to, konstablu?

  ŁOKIEĆ

  114

  Naprzód, z pozwoleniem waszej dostojności, dom tamten jest respektowany, po wtóre, jegomość ten jest respektowany, a na koniec, pani jego jest respektowana kobieta.

  POMPEJ

  115

  A ja, panie, na tę rękę przysięgam, że żona jego więcej jest respektowana jak my wszyscy.

  ŁOKIEĆ

  116

  Łżesz, hultaju, łżesz, obrzydły hultaju, nie przyszedł jeszcze czas, w którym by żona moja była respektowana przez mężczyznę, kobietę lub dziecię.

  POMPEJ

  117

  Panie, panie, ona była z nim respektowana, nim jeszcze wziął ją za żonę.

  ESKALUS

  118

  Kto tu jest mądrzejszy? Sprawiedliwość czy niegodziwość? — Czy to prawda?

  ŁOKIEĆ

  119

  A, ty łotrze! a ty hajdamaku! ty złośliwy Hannibalu[4]! Ja z nią respektowany, nim ją wziąłem za żonę? Jeśli się pokaże, że ja byłem z nią respektowany albo ona ze mną, to niech mnie wasza dostojność nie uważa więcej za urzędnika jego książęcej mości. Dowiedź tego, złośliwy Hannibalu, albo ci wytoczę proces o gwałt publiczny.

  ESKALUS

  120

  A gdyby ci jeszcze dał w gębę, mógłbyś dołączyć proces o potwarz!

  ŁOKIEĆ

  121

  To prawda; dziękuję waszej dostojności za radę. Co mi każe wasza dostojność zrobić z tym hultajem?

  ESKALUS

  122

  Żeby ci powiedzieć prawdę, mój konstablu, skoro ten człowiek dopuścił się rzeczy, które byś denuncjował, gdybyś mógł, pozwól, niech brnie w nich dalej, póki się nie dowiesz, co to za rzeczy.

  ŁOKIEĆ

  123

  Dziękuję waszej dostojności za wyrok. Widzisz, rozpustny hultaju, na co ci przyszło, musisz brnąć teraz, hultaju, tak jest, musisz brnąć, hultaju, w twoich rzeczach.

  ESKALUS

  do Pianki
  124

  Gdzie się rodziłeś, przyjacielu?

  PIANKA

  125

  Tu w Wiedniu, panie.

  ESKALUS

  126

  Czy masz osiemdziesiąt funtów rocznej intraty?

  PIANKA

  127

  Mam, z pozwoleniem waszej dostojności.

  ESKALUS

  do Pompeja
  128

  Jakie twoje rzemiosło?

  POMPEJ

  129

  Szynkarczyk, szynkarczyk w służbie u biednej wdowy.

  ESKALUS

  130

  Nazwisko twojej pani?

  POMPEJ

  131

  Pani Przepieczona.

  ESKALUS

  132

  Czy miała więcej niż jednego męża?

  POMPEJ

  133

  Dziewięciu, panie, ostatni był Przepieczony.

  ESKALUS

  134

  Dziewięciu! — Zbliż się tu, panie Pianko. Panie Pianko, nie życzyłbym sobie, żebyś zabierał znajomość z szynkarczykami, oni cię odszumują, panie Pianko, a ty ich poprowadzisz na szubienicę. Idź teraz z Bogiem i niech nie słyszę o tobie więcej.

  PIANKA

  135

  Dziękuję waszej dostojności. Co do mnie, moja noga nie postanie w szynkowni, żeby mnie tam kto nie pociągnął.

  ESKALUS

  136

  Dosyć na tym, panie Pianko, żegnam cię. Wychodzi Pianka. Teraz na ciebie kolej, panie szynkarczyku. Twoje nazwisko, panie szynkarczyku?

  POMPEJ

  137

  Pompejusz.

  ESKALUS

  138

  Pompejusz, a potem?

  POMPEJ

  139

  Zad, z przeproszeniem waszej dostojności.

  ESKALUS

  140

  Sprawiedliwie cię nazwano od rzeczy, którą celujesz, tak więc w najbestliwszym znaczeniu wyrazu jesteś Pompejusz Wielki. Pompejuszu, jesteś trochę rajfurem, choć osłaniasz twoje rzemiosło szynkarskim fartuchem. Czy nie prawda? Bądź ze mną szczery, nic na tym nie stracisz.

  POMPEJ

  141

  Uznaję, panie, że biedny ze mnie chudeusz, że chcę na kawałek chleba zarobić.

  ESKALUS

  142

  Chcesz na kawałek chleba zarobić, Pompejuszu, rajfurując? Co myślisz o twoim rzemiośle? Czy to prawne rzemiosło?

  POMPEJ

  143

  Gdyby prawo pozwoliło.

  ESKALUS

  144

  Ale prawo nie pozwoliło; rzemiosło to zakazane w Wiedniu.

  POMPEJ

  145

  Czy wasza dostojność zamierza owałaszyć i okapłonić wszystką młodzież naszego miasta?

  ESKALUS

  146

  Bynajmniej.

  POMPEJ

  147

  To wedle mojego biednego sądu młodzież pójdzie, gdzie chodziła. Niech tylko wasza dostojność weźmie w dobrą ryzę jejmościanki i birbantów, a nie będzie miała potrzeby obawiać się rajfurów.

  ESKALUS

  148

  Przedsięwzięte są już środki zaradcze, możesz wierzyć mojemu słowu: miecz i szubienica.

  POMPEJ

  149

  Jeżeli tylko przez lat dziesięć będziecie ścinać i wieszać tego rodzaju przestępców, to radzę wam zawczasu za granicą świeży transport głów zapisać. Niech to prawo utrzyma się w Wiedniu przez lat dziesięć, to ja najpiękniejszy dom wynajmę po trojaku od łokcia fasady. Jeśli wasza dostojność dnia tego dożyje, niech powie: Pompejusz mi to przepowiedział.

  ESKALUS

  150

  Dziękuję ci, dobry Pompejuszu, a słuchaj, co ci powiem w nagrodę twoich przepowiedni: Strzeż się, żebym cię znowu nie obaczył przed sobą oskarżonego o cokolwiek bądź, choćby tylko o dalszy pobyt w twoim dzisiejszym mieszkaniu, bo inaczej przepędzę cię do twoich namiotów i będę dla ciebie niemiłosiernym Cezarem, a tłumacząc się jaśniej, każę cię wychłostać. Na teraz, żegnam cię, Pompejuszu.

  POMPEJ

  151

  Dziękuję waszej dostojności za dobrą radę; o ile jej usłucham, będzie to zależało od ciała i fortuny. Wychłostać! Chłop cham swego niech wychłoszcze osła: Kij nie odstraszy męża od jego rzemiosła.

  Wychodzi.

  ESKALUS

  152

  Zbliż się, panie Łokciu, zbliż się, panie konstablu. Od jak dawna piastujesz godność konstabla?

  ŁOKIEĆ

  153

  Od siedmiu lat i sześciu miesięcy, panie.

  ESKALUS

  154

  Domyślałem się z twojej zręczności w pełnieniu urzędu, że go sprawowałeś czas długi. Powiadasz więc, całych lat siedem?

  ŁOKIEĆ

  155

  I sześć miesięcy.

  ESKALUS

  156

  Ach, niemały to być musiał krzyż dla ciebie! Źle, że tak często obarczasz się tą godnością. Czy nie ma w twoim cyrkule zdolnych do tego ludzi?

  ŁOKIEĆ

  157

  Mało, panie, mających dość sprytu do takich rzeczy; wybrani radzi wybierają mnie na zastępcę. Podejmuję się obowiązku za trochę grosiwa, a starczę wszystkiemu.

  ESKALUS

  158

  Słuchaj, przynieś mi listę imienną sześciu lub siedmiu najzdolniejszych ludzi twojej parafii.

  ŁOKIEĆ

  159

  Do mieszkania waszej dostojności?

  ESKALUS

  160

  Do mojego mieszkania. Żegnam cię. Wychodzi Łokieć. Która teraz, jak sądzisz, godzina?

  SĘDZIA

  161

  Jedenasta.

  ESKALUS

  162

  Proszę cię z sobą na obiad.

  SĘDZIA

  163

  Pokornie dziękuję.

  ESKALUS

  Wyrok na Klaudia głęboko mnie smuci,
  Lecz nie ma na to rady.

  SĘDZIA

  Zbyt się surowym okazał Angelo.

  ESKALUS

  Surowość jednak była koniecznością.
  Nie zawsze, co się miłosierdziem zdaje,
  Jest miłosierdziem. Zawsze przebaczenie
  Nowych i gorszych występków jest ojcem.
  A przecie — przecie — o biedny nasz Klaudio!
  Nie ma lekarstwa. Czas już, śpieszmy, panie.
  Wychodzą.

  SCENA DRUGA

  Inna sala w pałacu Angela. Wchodzą Stróż więzienia i Sługa.

  SŁUGA

  Angelo teraz daje posłuchanie:
  Lecz wkrótce wyjdzie, idę go uprzedzić.
  Wychodzi.

  STRÓŻ

  Raz jeszcze spytam, jaka jego wola;
  Może przebaczy — to grzech jakby we śnie,
  Grzech wspólny wszystkim i sektom, i wiekom,
  A on za grzech ten gardłem ma zapłacić!
  Wchodzi Angelo.

  ANGELO

  Czego chcesz, stróżu?

  STRÓŻ

  Czy twą zawsze wolą,
  By Klaudia głowa spadła jutro rano?

  ANGELO

  Czyś nie odebrał już moich rozkazów?
  Co się ma znaczyć powtórne pytanie?

  STRÓŻ

  Popędliwości zbytku się obawiam;
  Przebacz mi, panie, jeśli śmiem powiedzieć:
  Były przypadki, że po egzekucji
  Trybunał swego żałował wyroku.

  ANGELO

  To rzecz jest moja, ty rób, co ci każą,
  Lub złóż twój urząd, nie będziemy płakać
  Po twojej stracie.

  STRÓŻ

  O, przebacz mi, panie.
  A co z płaczącą Julią mamy począć?
  Jej czas się zbliża.

  ANGELO

  Wynajdź jej schronienie
  Z jej położeniem zgodniejsze, a śpiesz się.
  Wchodzi Sługa.

  SŁUGA

  U progu błaga siostra skazanego
  O posłuchanie.

  ANGELO

  Czy Klaudio ma siostrę?

  STRÓŻ

  Ma, panie, siostrę, pełną cnót dziewicę,
  Która ma wkrótce wstąpić do klasztoru
  Lub już wstąpiła.

  ANGELO

  Możesz ją wprowadzić.
  Wychodzi Sługa.
  Dojrzyj, ażeby dano poróbnicy
  Co jej potrzeba, ale nic nad miarę.
  Wydam potrzebne do tego rozkazy.
  Wchodzą Lucjo i Izabela.

  STRÓŻ

  Składam me służby.
  Chce odchodzić.

  ANGELO

  Zatrzymaj się chwilę.
  do Izabeli
  Po co przychodzisz?

  IZABELA

  Przychodzę ze łzami
  O miłosierdzie błagać cię, o panie!
  Racz mnie wysłuchać.

  ANGELO

  Słucham, czego żądasz?

  IZABELA

  Jest grzech od wszystkich grzechów obrzydliwszy,
  Który bym chciała, by praw miecz surowy
  Z ziemi wyplenił, w którego obronie
  Słowa jednego nie rzekłabym nigdy,
  Gdyby z mą wolą nie walczyło serce.

  ANGELO

  Tłumacz się jaśniej.

  IZABELA

  Ach, panie, mam brata,
  Twoim wyrokiem na śmierć skazanego.
  Niech grzech, nie człowiek będzie potępiony.

  STRÓŻ

  na stronie
  Natchnij cię Boże przekonania siłą!

  ANGELO

  Mam grzech potępić, przebaczyć grzesznikom?
  Już przed uczynkiem grzech jest potępiony,
  A mój by urząd wszelką wagę stracił,
  Gdybym grzech tylko surowo potępiał,
  A grzesznikowi dawał przebaczenie.

  IZABELA

  Surowe prawo, chociaż sprawiedliwe!
  Miałam więc brata. Bóg z tobą, o panie!
  Chce wychodzić.

  LUCJO

  do Izabeli
  Nic trać już serca; powtórz jeszcze prośbę,
  Uklęknij, zawieś się na jego płaszczu;
  Zbyt jesteś zimna; gdyby szło o szpilkę,
  Mniej byś niż teraz nie była natrętną.
  Powtórz twą prośbę.

  IZABELA

  A więc umrzeć musi?

  ANGELO

  Nie ma ratunku.

  IZABELA

  O, jest, jest ratunek;
  Możesz przebaczyć, a litości słowo
  Nie zbudzi smutku na niebie ni ziemi.

  ANGELO

  Nie chcę.

  IZABELA

  A gdybyś chciał, panie, czy możesz?

  ANGELO

  Tego nie mogę, czego zrobić nie chcę.

  IZABELA

  Lecz czy byś nie mógł — a bez krzywdy świata —
  Nie mógł przebaczyć, gdyby twoje serce
  Litość uczuło, którą czuje moje?

  ANGELO

  Wyrok już zapadł, wszystko już za późno.

  LUCJO

  do Izabeli
  Zbyt jesteś zimna.

  IZABELA

  Wszystko już za późno?
  Kto wyrzekł słowo, może je odwołać.
  O, wierz mi, panie, znak żaden godności,
  Królów korona lub miecz namiestnika,
  Sędziów gronostaj, hetmanów buława,
  Nie tyle zdobią ich co miłosierdzie.
  Gdybyś, o panie, był na jego miejscu,
  A on na twoim, gdybyś jak on zgrzeszył,
  Nie byłby sędzią tak jak ty surowym.

  ANGELO

  Skończ, proszę; odejdź.

  IZABELA

  Gdyby Bóg łaskawy
  Twą mi dał władzę, tyś był Izabelą,
  Czy bym tak twoją prośbę odepchnęła?
  Ja bym ci słowem wskazała różnicę
  Pomiędzy sędzią a pomiędzy więźniem.

  LUCJO

  do Izabeli
  Dalej, mów dalej! Trafiłaś w słabiznę.

  ANGELO

  Praw tylko naszych twój brat jest ofiarą;
  Na próżno ze mną słowa twe marnujesz.

  IZABELA

  Ach! Pomnij, panie, że ród ludzki cały
  Pierwszego grzechu padł także ofiarą,
  A ten, co mógłby uwiecznić upadek,
  W samym upadku znalazł wybawienie.
  Czym byłbyś, panie, gdyby sędziów Sędzia
  Chciał tylko wedle zasług twych cię sądzić?
  O, pomyśl o tym, pomyśl, a z ust twoich
  Wypłynie wdzięczne słowo miłosierdzia,
  Jakbyś na nowo odżył odkupieniem.

  ANGELO

  Piękna dziewico, raz jeszcze powtarzam,
  Nie ja, lecz prawo brata twego sądzi;
  Gdyby mym krewnym, bratem był lub synem,
  Temu samemu uległby losowi.
  On jutro umrze.

  IZABELA

  Jutro! To zbyt nagle!
  Ach, nazbyt nagle! O, przebacz mu, panie!
  On na śmierć jeszcze nie przygotowany.
  Na stół nasz ptactwo zabijamy w porę;
  Ty niebu służyć z mniejszą chcesz bacznością,
  Niż kucharz naszym grzesznym służy ciałom?
  O dobry panie, rozważ w twojej myśli,
  Kto dotąd życiem płacił ten występek,
  Choć go się tylu dopuściło!

  LUCJO

  Dobrze!

  ANGELO

  Prawo to spało, ale nie umarło.
  Występnych liczbę zmniejszyłaby trwoga,
  Gdyby, kto pierwszy śmiał przestąpić prawo,
  Gardłem zapłacił. Dziś prawo zbudzone
  Notuje czyny i na wzór proroka
  Patrzy w zwierciadło, w którym jasno widzi
  Zbrodnie, gotowe lub dziś pobłażaniem,
  Albo w następnych pojawić się latach,
  I czujnie w samym niszczy je zarodku.

  IZABELA

  Bądź miłosierny!

  ANGELO

  Mego miłosierdzia
  Najlepszym świadkiem moja sprawiedliwość,
  Która litośnie ratuje tysiące,
  Gnana do grzechów zbytkiem pobłażania,
  A łaską nawet jest dla winowajcy,
  Co, życiem płacąc jeden grzech spełniony,
  Ginie i więcej grzeszyć już nie może.
  Dość na tym, odejdź; twój brat umrze jutro.

  IZABELA

  Pierwszy wydajesz wyrok tak surowy,
  On surowości tej pierwszą ofiarą.
  Dobrze jest, panie, mieć olbrzymią siłę,
  Lecz jest tyranią jak olbrzym używać
  Siły tej.

  LUCJO

  Pysznie, mówisz jak należy.

  IZABELA

  Gdyby potężni ludzie w swoich dłoniach
  Mieli Jowisza grzmoty, nigdy Jowisz
  W swoim by niebie nie ostał spokojnie.
  Lada urzędnik słaby, karłowaty,
  Wiecznym by grzmotem niebiosa ogłuszał.
  Grzmoty! Wciąż grzmoty! Miłosierny Boże,
  Ty częściej swoim siarczystym piorunem
  Kruszysz pień dębu twardy i sękaty
  Niż gibkie mirtu gałązki, lecz człowiek,
  Dumny potęgą na chwilę mu daną,
  A swojej szklanej niepomny kruchości,
  Jak małpa w gniewie, przed wysokim niebem,
  Tak dziwne stroi wybryki i susy,
  Że łzy boleści sączy chór aniołów,
  A gdyby chór ten ludzkie miał szyderstwo,
  Całe by niebo śmiechem swym napełnił.

  LUCJO

  na stronie do Izabeli
  O, jeszcze, jeszcze! Mięknąć już zaczyna.

  STRÓŻ

  Dozwól, o Boże, by go przebłagała!

  IZABELA

  Nie możem bliźnich wagą naszą mierzyć;
  Wolno jest wielkim ludziom z świętych szydzić,
  Lecz co dowcipem u nich, to w maluczkich
  Jest profanacją.

  LUCJO

  Wybornie! Ciąg dalszy!

  IZABELA

  Co w ustach wodza gniew tylko oznacza,
  W ustach żołnierza czystym jest bluźnierstwem.

  LUCJO

  na stronie do Izabeli
  Skąd wiesz to wszystko? Ale ciągnij dalej!

  ANGELO

  W jakim mi celu prawisz te maksymy?

  IZABELA

  Bo władza, panie, choć jak my omylna,
  Ma jednak w sobie razem i lekarstwo,
  Którym wielkości wady może leczyć.
  Uderz się w piersi, zagłąb się sam w sobie
  Spytaj się serca, czy w nim nie ma śladu
  Grzechu, za który brat mój płaci głową.
  Gdy serce zezna winę przyrodzoną,
  Niech językowi i myślom twym wzbroni
  Na życie brata mojego nastawać.

  ANGELO

  na stronie
  Tyle rozumu w tym wszystkim, co mówi,
  Że się mój rozum chwiać we mnie zaczyna.
  Bądź zdrowa!

  IZABELA

  Panie, zatrzymaj się jeszcze!

  ANGELO

  Pomyślę o tym, wróć tu jutro rano.

  IZABELA

  Słuchaj, jakimi przekupię cię skarby.

  ANGELO

  Co? Mnie przekupisz?

  IZABELA

  Tak jest, ciebie, panie,
  Skarby, którymi z niebem się podzielisz.

  LUCJO

  O, co za szczęście! Bez tego dodatku
  Psułaby wszystko.

  IZABELA

  Nie złotą monetą,
  Nie klejnotami, których wartość leży
  W kaprysie ludzkim, lecz czystą modlitwą,
  Co przed tron boski, skrzydlata, dociera
  Przed wschodem słońca. Niewinną modlitwą
  Poszczących dziewic, które się wyrzekły
  Myśli o wszystkim, co z czasem przemija.

  ANGELO

  Dobrze, przyjdź jutro.

  LUCJO

  Idźmy, jest nadzieja.

  IZABELA

  Niechaj Bóg waszą dostojność zachowa!

  ANGELO

  na stronie
  Amen! Bo czuję, że pokusa modłom
  Drogę zabiega.

  IZABELA

  O której godzinie
  Mam się tu stawić?

  ANGELO

  Byle przed południem.

  IZABELA

  Niech Bóg was strzeże!
  Wychodzą Lucjo, Izabela i Stróż.

  ANGELO

  O, niech Bóg mnie strzeże,
  Strzeże od ciebie, nawet od twej cnoty!
  Cóż to jest? Jej to czy moja jest wina?
  Ha! Kto winniejszy! Kto? Czyli kusiciel,
  Czyli kuszony? Nie, nie, to nie ona,
  Ona nie kusi, lecz ja, przy fiołku
  Stojąc na słońcu, na jego promieniach,
  Nie jak kwiat wonię, lecz jak ścierwo gniję.
  Czemu na zmysły nasze silniej działa
  Kobiety cnota niż jej lekkomyślność?
  Czemu, gdy tyle pustych mamy gruntów,
  Pragniemy jeszcze i świątynię zburzyć,
  By na jej gruzach dom grzechu budować?
  O zgroza, zgroza! Co robisz, Angelo?
  Czym jesteś? Czemu pragniesz jej do grzechu,
  Który był dla niej podnietą do cnoty?
  Niech brat jej żyje; złodziej ma wymówkę,
  Gdy się sam sędzia kradzieży dopuszcza.
  Co? Czy ją kocham, kiedy tak gorąco
  Pragnę raz jeszcze jej słodki głos słyszeć
  I grzać się pragnę przy ócz jej płomieniach?
  O czymże marzę? O chytry nasz wrogu,
  Który, świętego złapać chcąc na haczyk,
  Świętą zanętę włożyć potrafiłeś!
  Ze wszystkich pokus najniebezpieczniejsza,
  Co nas miłością cnoty na grzech pędzi.
  Nigdy mi dotąd rozpustna kobieta
  Podwójną wędką sztuki i natury
  Nie rozbudziła śpiącej zmysłowości,
  A ta dziewica podbija mnie cnotą!
  Do dziś, gdy parę kochanków widziałem,
  Tylkom się dziwił, tylko uśmiechałem.
  Wychodzi.

  SCENA TRZECIA

  Izba w więzieniu. Wchodzą Książę przebrany za mnicha, Stróż więzienia.

  KSIĄŻĘ

  Witam cię, stróżu! Wszak ze stróżem mówię?

  STRÓŻ

  Tak jest, mój ojcze, jakie twe żądanie?

  KSIĄŻĘ

  Prawa zakonu, miłość chrześcijańska
  Mury więzienia nawiedzać mi każą,
  By nieść pociechę duszom utrapionym.
  Wedle zwyczaju otwórz mi ich wrota,
  Opowiedz zbrodni każdego naturę,
  Bym dał stosowną każdemu naukę.

  STRÓŻ

  Zrobię i więcej, jeśli więcej trzeba.
  Wchodzi Julia.
  Patrz, oto wchodzi jedna z uwięzionych,
  Co wpadła w ogień swej własnej młodości
  I w nim spaliła czyste swoje imię.
  W ciąży jest, widzisz; jej współwinowajca
  Na śmierć skazany; gorący młodzieniec
  Gotowszy grzech swój raz jeszcze powtórzyć
  Niż popełniony swą zapłacić głową.

  KSIĄŻĘ

  Kiedy ma umrzeć?

  STRÓŻ

  Jutro, jak się zdaje.
  do Julii
  Zaczekaj chwilę, wszystko już gotowe.
  Wnet do nowego wyślę cię mieszkania.

  KSIĄŻĘ

  Czyli żałujesz za grzech, który dźwigasz?

  JULIA

  Żałuję; hańbę mą z pokorą znoszę.

  KSIĄŻĘ

  Zrobimy razem rachunek sumienia,
  Obaczym, czyli szczera twa pokuta,
  Czyli pozorna.

  JULIA

  Słucham cię, mój ojcze.

  KSIĄŻĘ

  Czy kochasz męża, nieszczęść twoich sprawcę?

  JULIA

  Kocham, jak kocham sprawcę jego nieszczęść.

  KSIĄŻĘ

  Więc grzech wasz wielki był, widzę, spełniony
  Za wspólną zgodą?

  JULIA

  Za wspólną, mój ojcze.

  KSIĄŻĘ

  Gdy tak, to większe twoje przewinienie.

  JULIA

  Wiem o tym, ojcze, i żałuję za nie.

  KSIĄŻĘ

  To dobrze, córko, lecz czy żal twój czasem
  Nie skutkiem hańby, którą grzech sprowadził?
  Żal taki o nas, nie o niebie, myśli
  I nie jest bożej miłości owocem,
  Lecz naszej trwogi.

  JULIA

  Jak za zły uczynek
  Za grzech żałuję i z radością teraz
  Hańbę mą znoszę.

  KSIĄŻĘ

  Wytrwaj w tym uczuciu.
  Jutro ma umrzeć twój współwinowajca,
  Idę go właśnie na śmierć przygotować.
  Benedicite! Pan z tobą.
  Wychodzi.

  JULIA

  On jutro,
  Jutro ma umrzeć! Jak okrutna litość,
  Co mi zostawia życie, które odtąd
  Będzie mi tylko bolesnym konaniem!

  STRÓŻ

  Los jego smutny serce mi zakrwawia.
  Wychodzą.

  SCENA CZWARTA

  Pokój w domu Angela. Wchodzi Angelo.

  ANGELO

  Gdy chcę się modlić lub myśleć, modlitwy
  I myśl ku różnym ulatują stronom.
  Niebo ma tylko próżne moje słowa,
  Ma wyobraźnia nie słucha języka,
  Przy Izabeli zarzuca kotwicę.
  Niebo w mych ustach, jakbym jego imię
  Przeżuwał tylko, lecz w sercu panuje
  I ciągle rośnie namiętność bez granic.
  Rząd, dotąd myśli mych jedyny przedmiot,
  Jest dla mnie teraz jakby dobra księga,
  Ciągłym czytaniem sucha i nudząca:
  Moją powagę, którąm tak był dumny
  (Niechaj mnie ludzkie nie dosłyszy ucho!)
  Moją powagę mógłbym dziś wymienić
  Za lada piórko, wietrzyków igraszkę.
  O wielka formy i miejsca potęgo!
  Jak często twoją powłoką i suknią
  Nie tylko głupców odurzasz, lecz nawet
  I mędrców dusze wiążesz pozorami!
  Krew krwią jest zawsze; napisz „dobry anioł”
  Na diabła rogu, a ujrzysz, dla tłumu
  Rogi przestaną diabła być znamieniem.
  Wchodzi Sługa.
  Co mi przynosisz?

  SŁUGA

  Siostra Izabela
  O posłuchanie prosi.

  ANGELO

  Wskaż jej drogę.
  Wychodzi Sługa.
  O Boże! Czemu żył moich krew wszystka
  Do serca bieży, władzę mu odbiera,
  I wszystkie moje krępuje zdolności?
  Tak omdlałego głupi tłum zabija,
  Każdy chce pomóc, a tylko tamuje
  Powietrze, które mogłoby go jeszcze
  Do zmysłów wrócić; tak lud nierozważny,
  A do swojego przywiązany króla,
  By się pokazał, swe rzuca warsztaty,
  Tłoczy się wkoło, tak że się na koniec
  Natrętna miłość obrazą wydaje.
  Wchodzi Izabela.
  Piękna dziewico, po co tu przychodzisz?

  IZABELA

  O twej ostatniej dowiedzieć się woli.

  ANGELO

  Wolałbym raczej, żebyś bez pytania
  Wiedziała o niej. Brat twój żyć nie może.

  IZABELA

  Czy tak? Niech niebo zachowa cię, panie.
  Chce wychodzić.

  ANGELO

  Żyć jednak może na chwilę, a nawet
  Żyć jeszcze może jak ty lub ja długo:
  A jednak musi umrzeć.

  IZABELA

  Przez twój wyrok?

  ANGELO

  Tak jest.

  IZABELA

  Więc, panie, racz mi dzień powiedzieć,
  By, korzystając z krótkiej chwili zwłoki,
  Brat mój choć duszę uratować zdołał.

  ANGELO

  Ha, szpetne grzechy! Byłoby to samo
  Przebaczyć temu, który skradł naturze
  Postać człowieka już ukształtowaną,
  Co ułaskawić występne słodycze,
  Które fałszywym wybijać śmią stemplem
  Obraz niebieski; nie trudniej jest bowiem
  Fałszywie wydrzeć życie prawnie dane,
  Co odlać nowe na fałszywą formę.

  IZABELA

  Tak napisano w niebie, nie na ziemi.

  ANGELO

  To twoje zdanie? Zaraz obaczymy:
  Powiedz, co wolisz, czy by twemu bratu
  Wydarło życie prawo sprawiedliwe,
  Czy też dla brata twojego ratunku
  Ciało twe oddać słodkiej nieczystości,
  Jak ta oddała, którą on zniesławił?

  IZABELA

  Lepiej poświęcić ciało niźli duszę,
  Wierzaj mi, panie.

  ANGELO

  Lecz o twojej duszy
  Nie ma tu mowy. Z grzechów przymuszonych,
  Choć robią liczbę, nie zdajemy liczby.

  IZABELA

  Jak to rozumiesz?

  ANGELO

  Nie zaręczam za to,
  Bo mógłbym przeczyć temu, co wyrzekłem.
  Odpowiedz jednak: Ja, jak tłumacz prawa,
  Na śmierć skazuję twojego dziś brata,
  Czyliżby nie był grzech dobrym uczynkiem,
  By tego brata życie uratować?

  IZABELA

  O, grzech ten popełń, a ja bez obawy,
  Na mój go duszy rachunek zapiszę:
  To nie grzech będzie, lecz dobry uczynek.

  ANGELO

  Jeżeli pragniesz dopuścić się grzechu
  I na twej duszy rachunek go wpisać,
  Chęć miłosierna twój grzech równoważy.

  IZABELA

  Jeśli o życie jego błagać grzechem,
  Niechaj przed niebem za grzech ten odpowiem;
  Jeśli jest grzechem błagań mych wysłuchać,
  W moich modlitwach prosić będę Boga,
  By grzech ten dodał do wszystkich mych grzechów,
  A liczby z niego od ciebie nie żądał.

  ANGELO

  Nie, słuchaj; myśl twa nie idzie mej śladem
  Zbytkiem prostoty szczerej czy udanej;
  Jesteś niedobrą, jeśli ją udajesz.

  IZABELA

  Niechże więc będę prostą i niedobrą,
  Bylem w pokorze ducha ci wyznała,
  Żem nie jest lepszą.

  ANGELO

  Tak mądrość chce świecić
  W całej swej chwale, kiedy się poniża,
  Tak czarna maska przymusza nas marzyć
  O wdziękach stokroć razy potężniejszych
  Niż wdzięki w całym jaśniejące blasku —
  Lecz słuchaj, muszę tłumaczyć się jaśniej,
  Abyś na koniec myśl mą zrozumiała.
  Brat musi umrzeć.

  IZABELA

  Wiem.

  ANGELO

  Jego występek
  Wyraźne prawo śmiercią każe płacić.

  IZABELA

  Wiem.

  ANGELO

  Teraz przypuść, że dla ocalenia
  Żadnych już innych nie znajdziesz dlań środków…
  (Wszystko, co mówię, mówię w przypuszczeniu)
  Jak żebyś sama, skazanego siostra,
  Od tej osoby chciwie pożądana,
  Której wpływ w sądach lub godność wysoka
  Może z praw matni wyrwać twego brata,
  Jeżeli żaden inny ludzki środek
  Nie może brata twojego ocalić
  I jeśli skarbów ciała twego nie dasz
  Tej przypuszczonej przeze mnie osobie,
  Surowe prawo pójdzie w wykonanie,
  Co byś zrobiła?

  IZABELA

  Gotowam jest zrobić
  Dla brata mego, co dla siebie samej:
  Na śmierć skazana, przód bym się ubrała,
  Jakby w rubiny, w krwawe znaki bicza,
  Przódy bym cichej zapragnęła trumny,
  Jak pragną łoża bolejące członki,
  Nim bym me ciało na wstyd miała wydać.

  ANGELO

  Więc brat twój umrze.

  IZABELA

  Strata mniej kosztowna:
  Lepiej, że brat mój chwilową śmierć zniesie,
  Niż żeby siostra, aby go odkupić,
  Miała na wieki umrzeć.

  ANGELO

  Powiedz teraz,
  Czyli nie jesteś okrutna jak prawo,
  Które potępiasz.

  IZABELA

  Nie w jednym się domu
  Haniebny wykup życia mego brata
  I dobrowolne rodzi przebaczenie;
  Prawna też łaska nie może być siostrą
  Grzesznej frymarki.

  ANGELO

  A jednak przed chwilą,
  Zda mi się, brałaś prawo za tyrana;
  Jego występek był raczej pustotą
  Niż szpetnym grzechem.

  IZABELA

  O, przebacz mi, panie!
  Zdarza się nieraz, że chcąc łaskę zyskać,
  Nie zawsze słowem naszą myśl tłumaczym;
  Wymawiam trochę grzech, którym się brzydzę,
  Na korzyść tego, który mi jest drogi.

  ANGELO

  Wszyscyśmy słabi.

  IZABELA

  Niech więc brat mój umrze,
  Jeśli on jeden grzechem się tym skalał.

  ANGELO

  Kobieta także jest słaba.

  IZABELA

  O, prawda!
  Słaba i krucha jak kruche zwierciadło,
  W którym jej słabe odbija się ciało.
  Kobiety! Boże! Czystą ich naturę
  Mężczyźni psują dla własnej korzyści.
  Sto razy powtórz, że jesteśmy słabe,
  Bo duch nasz wiotki, jak wiotkie jest ciało
  Wierzy zbyt łatwo przysięgom fałszywym.

  ANGELO

  Gdy, twoim zdaniem, płeć twoja tak słaba,
  Gdy i my także nie więcej sił mamy,
  By opór stawić napaściom pokusy,
  Więc, śmielszy teraz, biorę cię za słowo:
  Bądź tym, czym jesteś, to jest, bądź kobietą;
  Jeśliś jest więcej, kobietą nie jesteś.
  Jeśli nią jesteś, jak piękność twa świadczy,
  Pokaż to dzisiaj i poddaj się prawu,
  Przywdziej kobietom barwę przeznaczoną.

  IZABELA

  Jeden mam tylko język, i ty, panie,
  Mów teraz ze mną, jak mówiłeś wprzódy.

  ANGELO

  Więc powiem jasno — kocham cię.

  IZABELA

  O panie,
  I brat mój kochał Julię, a powiadasz,
  Że umrzeć za to musi.

  ANGELO

  On nie umrze,
  Nie, Izabelo, jeśli chcesz mnie kochać.

  IZABELA

  Cnota ci twoja przywilej ten daje,
  Że, aby innych cnotę wypróbować,
  Bierzesz na chwilę pozory występku.

  ANGELO

  Wierz mi na honor, mówię ci, co myślę.

  IZABELA

  Mały ten honor, gdzie takie są myśli.
  O zgubny zamiar! Pozory, pozory!
  Słuchaj, Angelo, odkryję, czym jesteś:
  Podpisz natychmiast brata przebaczenie
  Lub z całych piersi całą twą brzydotę
  Światu opowiem.

  ANGELO

  A kto ci uwierzy?
  Czyste me imię, surowość żywota
  I słowo moje, i moje znaczenie
  Odejmą wiarę twoim oskarżeniom,
  Które świat weźmie za występną potwarz.
  Gdy raz zacząłem, puszczam wolne cugle
  Mej zmysłowości szalonym popędom;
  Skończ próżny opór, ustąp moim żądzom,
  Pożegnaj skromność, zbyteczny rumieniec,
  Który odpycha to, czego sam pragnie.
  Żeby ocalić brata, twoje ciało
  Woli mej oddaj, bo inaczej — umrze,
  A śmierć tę, dzięki twemu oporowi,
  Długie, okrutne poprzedzą męczarnie.
  Odpowiedz jutro. Pomnij, że dla niego
  Miłość mnie moja zmieni na tyrana,
  Pomnij, że kłamstwo moje w sądach ludzi
  Od twojej prawdy większą wiarę znajdzie.
  Wychodzi.

  IZABELA

  Do kogoż teraz skargę mą poniosę?
  Kto mi uwierzy, gdy mu prawdę powiem?
  O zgubne usta, w których ten sam język
  Może potępić i może przebaczyć!
  Po swojej woli nagina ustawy
  I sprawiedliwość, i niesprawiedliwość
  Ciągnie za sobą na haczyku żądzy!
  Pójdę do brata, choć krewkością zgrzeszył.
  W sercu ma dosyć uczucia honoru,
  Że gdyby trzeba było głów dwadzieścia,
  Chętniej by wszystkie na krwawy pień oddał,
  Nim by zezwolił, aby jego siostra
  Na zgrozę taką oddała swe ciało.
  Niech umrze; moja niechaj żyje cnota;
  Droższa ma czystość od jego żywota.
  Angela żądze wyjawić mu muszę,
  Ażeby na śmierć przygotował duszę.
  Wychodzi.

  AKT TRZECI

  SCENA PIERWSZA

  Izba w więzieniu. Wchodzą Książę, Klaudio i Stróż.

  KSIĄŻĘ

  Więc myślisz, że ci Angelo przebaczy?

  KLAUDIO

  Jedynym biednych lekarstwem — nadzieja.
  Z nadzieją życia jestem gotów umrzeć.

  KSIĄŻĘ

  Na śmierć się gotuj, a śmierć albo życie
  Słodsze ci będą. Z życiem tak rozumuj:
  Jeśli cię stracę, stracę rzecz, o którą
  Jeden się tylko może głupiec troszczyć.
  Bo czymże jesteś? Tylko lekkim tchnieniem,
  Wszystkich niebieskich wpływów niewolnikiem,
  Co dom twój ciągłym napełniają bólem,
  Tylko igraszką śmierci jesteś wieczną.
  Całą twą troską, jak od niej uciekać,
  A uciekając, do niej tylko lecisz.
  Wszelka szlachetność daleko od ciebie,
  Bo pospolitość wszystkich twych rozkoszy
  Jest rodzicielką; nie masz i odwagi,
  Bo drżysz przed żądłem lichego robaka;
  Sen jest najlepszym twoim wypoczynkiem.
  Często go szukasz, a przecie nikczemnie
  Śmierci się lękasz, która snem jest tylko.
  Nie jesteś samo sobą, bo cię składa
  Tysiąc atomów z prochu wydzielonych.
  Na chwilę nawet nie jesteś szczęśliwe,
  Bo gonisz za tym, czego nie posiadasz,
  A nie dbasz o to, co w twym posiadaniu.
  Nie jesteś stałe, każdy bowiem księżyc
  Dziwne przemiany w tobie wywołuje.
  Jesteś ubogie, choć bogactwa dzierżysz,
  Bo jako osieł pod złotem się gnący
  W krótkiej podróży niesiesz ciężkie skarby,
  Aż śmierć je zdejmie; nie masz przyjacieli,
  Bo twe wnętrzności, które zwą cię ojcem,
  Ten czysty wypływ własnych swoich lędźwi,
  Klną trąd, podagrę, febry i katary,
  Że tak powoli do końca cię wiodą;
  Nie masz młodości ni starego wieku,
  Ale, podobne do snu po obiedzie,
  Jesteś ich tylko przelotnym marzeniem;
  Bo twoja młodość, jak wiekowy nędzarz,
  Koślawych starców o jałmużnę prosi,
  A gdy bogactwo przyjdzie ze starością,
  Nie masz piękności, ognia, uczuć, członków,
  Aby bogactwo wdzięki jakie miało.
  Cóż się więc mieści w tym, co zwiemy życiem?
  O, tysiąc śmierci w tym się życiu kryje,
  A my, szaleni, śmierci się lękamy,
  Co w końcu godzi wszystkie te sprzeczności.

  KLAUDIO

  Dzięki ci, ojcze! Błagając o życie,
  Jak widzę teraz, śmierci tylko szukam,
  Szukając śmierci, wynajduję życie.
  Niech więc śmierć przyjdzie!
  Wchodzi Izabela.

  IZABELA

  Pokój wam i łaska!

  STRÓŻ

  Życzenie warte dobrego przyjęcia.
  Witaj więc!

  KSIĄŻĘ

  Wkrótce znowu cię nawiedzę.

  KLAUDIO

  Święty mój ojcze, z serca ci dziękuję.

  IZABELA

  Kilka słów bratu chciałabym powiedzieć.

  STRÓŻ

  Przychodzisz w porę. Klaudio, twoja siostra.

  KSIĄŻĘ

  Słowo, mój stróżu.

  STRÓŻ

  Ile chcesz, mój ojcze.

  KSIĄŻĘ

  Ukryj mnie, proszę, podczas ich rozmowy
  Tak, żebym każde słowo mógł usłyszeć.
  Wychodzą Książę i Stróż.

  KLAUDIO

  Jaką mi, siostro, pociechę przynosisz?

  IZABELA

  Pociechę dobrą, bardzo, bardzo dobrą:
  Angelo, w niebie mając interesa,
  W wyborze dał ci nad wszystkich pierwszeństwo,
  Tam na stałego wyprawia cię posła.
  Więc do podróży gotuj się co prędzej,
  Jutro wyruszasz.

  KLAUDIO

  Czy nie ma ratunku?

  IZABELA

  Jest jeden, który ocalając głowę,
  Serce rozedrze.

  KLAUDIO

  Lecz czy jest ratunek?

  IZABELA

  O, jest ratunek, możesz żyć, mój bracie;
  Diabelska litość w sędziego jest duszy,
  Jeśli ją przyjmiesz, życie uratujesz,
  Ale łańcuchy do śmierci zachowasz.

  KLAUDIO

  Wieczne więzienie?

  IZABELA

  Tak, wieczne więzienie.
  Choćbyś mógł nawet świat cały przebiegać,
  Na chwilę z ciasnej nie wymkniesz się jamy.

  KLAUDIO

  Ale ratunku powiedz mi naturę.

  IZABELA

  Jego naturę? Jeżeli go przyjmiesz,
  Poszarpiesz honor, który cię odziewa,
  I będziesz nagi.

  KLAUDIO

  Objaw mi warunki.

  IZABELA

  Lękam się, bracie, i drżę, abyś czasem,
  Wiedziony życia gorączkową żądzą,
  Przez miłość sześciu lub siedmiu zim więcej
  Na pastwę nie dał wiecznego honoru,
  Śmieszli ty umrzeć? Tylko w czczej obawie
  Gorzkie uczucie śmierci głównie leży,
  A biedny chrabąszcz, nogą rozdeptany,
  Cielesną mękę tak boleśnie czuje
  Jak konający olbrzym.

  KLAUDIO

  Siostro moja,
  Krzywdzisz mnie ciężko; nie w kwiecistych słowach
  Gdy trzeba, męskiej szukam rezolucji.
  Gdy umrzeć muszę, wieczne śmierci cienie
  Jak narzeczoną do serca przycisnę.

  IZABELA

  To brat mój mówił, z ojcowskiego grobu
  Słowa te wyszły. Tak jest, umrzeć musisz,
  Bo serce twoje zbyt szlachetnie bije,
  Abyś podłością ratować chciał życie.
  Ha, ten pozorny świętoszek, namiestnik!
  Co ostrą twarzą i mierzonym słowem
  Przeraża młodość, szaleństwo rozgania
  Jak sokół kury — on diabeł jest tylko!
  Ach, gdyby można duszy jego błoto
  Na jaw pokazać, świat ujrzałby tylko
  Bez dna kałużę.

  KLAUDIO

  Poważny Angelo?

  IZABELA

  O, ta powaga to piekła jest barwa,
  Osłaniająca jak kapłańska szata
  Przeklęte ciało. Czy uwierzysz, bracie,
  Że gdybym moje dała mu dziewictwo,
  Wyszedłbyś wolny?

  KLAUDIO

  Nie, to być nie może!

  IZABELA

  Za grzech ten ciężki gotów ci dać prawo
  Grzeszyć na nowo. Jeżeli tej nocy
  Nie spełnię, co się i wymówić wzdrygam,
  Umrzesz, mój bracie.

  KLAUDIO

  Nie, tego nie zrobisz.

  IZABELA

  O, gdyby tylko szło o moje życie!
  Dla twej wolności ja bym je jak szpilkę
  Chętnie rzuciła.

  KLAUDIO

  Dzięki, droga siostro.

  IZABELA

  Więc się na jutro przygotuj do śmierci.

  KLAUDIO

  Tak jest. Więc człowiek ten ma namiętności,
  Gdy szczypie prawo, które chce na innych
  Surowo pełnić? To nie grzech, zapewne,
  Lub z siedmiu grzechów śmiertelnych najmniejszy.

  IZABELA

  Który z śmiertelnych grzechów jest najmniejszy?

  KLAUDIO

  Inaczej bowiem jak człowiek tak mądry
  Chciałby dla jednej chwilowej rozkoszy
  Na wieczne męki narażać swą duszę?
  O Izabelo!

  IZABELA

  Co mówić chcesz, bracie?

  KLAUDIO

  Śmierć to rzecz straszna.

  IZABELA

  Życie bez honoru
  Rzecz jest nieznośna.

  KLAUDIO

  Droga Izabelo,
  O, pomyśl, umrzeć! Pójść, nikt nie wie dokąd,
  I leżeć w zimnej trumnie, gnić powoli,
  Zamienić ciało żywe i gorące
  Na gliny garstkę, gdy duch wywołany
  Albo się kąpie pośród fal ognistych,
  Albo drży w wiecznych, zamarzniętych lodach
  Lub, w niewidzialnych uwięziony wiatrach,
  W gwałtownym pędzie nad wiszącym światem,
  Krąży bez końca — lub zostać nędzniejszym
  Od najnędzniejszych istot, co wśród wycia
  Czarne, bezkształtne ciągle tworzą myśli!
  O, to zbyt straszne! Na ziemi tej życie,
  Jakkolwiek ciężkie, smutne, opłakane,
  Starość, choroba, nędza i więzienie,
  Jasnym są rajem porównane z śmiercią.

  IZABELA

  O, biada!

  KLAUDIO

  Pozwól mi żyć, droga siostro!
  Grzech popełniony dla ratunku brata
  W swojej dobroci przebacza natura,
  Na cnotę zmienia.

  IZABELA

  O, bydlę przeklęte!
  Podły nędzniku, tchórzu wiarołomny,
  Chcesz się wybawić kosztem mojej cnoty?
  Powiedz, czy nie jest prawie kazirodztwem
  Żywota szukać w hańbie własnej siostry?
  Co ja mam myśleć? Przebacz mi, o Boże!
  Lecz wierność matki zda mi się wątpliwa,
  Bo niepodobna, by z krwi mego ojca
  Taka wyrodna strzeliła latorośl.
  Nie rachuj na mnie; umrzyj i przepadnij!
  Gdyby mi tylko schylić się wypadło,
  By cię ocalić, i schylić się nie chcę.
  Dla twojej śmierci modłów mam tysiące,
  Lecz nie mam słowa dla twojego życia.

  KLAUDIO

  Słuchaj mnie tylko, droga Izabelo!

  IZABELA

  O zgrozo, zgrozo! Grzech twój jest rzemiosłem,
  A nie przypadkiem, i litość dla ciebie
  Byłaby nowych występków rajfurką.
  Im prędzej umrzesz, tym lepiej.

  KLAUDIO

  O siostro!
  Wchodzi Książę.

  KSIĄŻĘ

  164

  Pozwól mi powiedzieć jedno słowo, młoda siostro, jedno tylko słowo.

  IZABELA

  165

  Czego żądasz?

  KSIĄŻĘ

  166

  Jeśli masz chwilę wolnego czasu, pragnąłbym się z tobą rozmówić; łaska, o którą proszę, będzie i dla ciebie korzystna.

  IZABELA

  167

  Nie mam chwili do stracenia; czas, który tu spędzam, muszę kraść innym obowiązkom, gotowa jednak jestem posłuchać cię na chwilę.

  KSIĄŻĘ

  do Klaudia na stronie
  168

  Mój synu, podsłuchałem, co zaszło między tobą a twoją siostrą. Angelo nie miał nigdy zamiaru uwiedzenia jej, chciał tylko cnoty jej doświadczyć, ćwiczyć się w sztuce sądzenia ludzkiej natury. Siostra twoja, pełna uczuć prawdziwego honoru i cnoty, dała mu odmowną odpowiedź, którą on z największą usłyszał radością. Jestem spowiednikiem Angela i wiem, że to prawda, na śmierć się więc przygotuj. Nie łudź się próżną nadzieją, jutro musisz umrzeć; więc na kolana i bądź gotowy.

  KLAUDIO

  169

  Pozwól mi prosić siostrę o przebaczenie. Życie mi tak obmierzło, że co prędzej pozbyć się go pragnę.

  KSIĄŻĘ

  170

  Wytrwaj w tym uczuciu. Bądź zdrów!

  Wychodzi Klaudio. Wchodzi Stróż.

  KSIĄŻĘ

  171

  Stróżu, mam ci coś powiedzieć.

  STRÓŻ

  172

  Jaka twoja wola, ojcze?

  KSIĄŻĘ

  173

  Oddal się, jak przyszedłeś; zostaw mnie na chwilę z tą dziewicą; mój charakter i mój habit ręczą ci, że nic jej nie zagraża w moim towarzystwie.

  STRÓŻ

  174

  Bardzo chętnie.

  Wychodzi.

  KSIĄŻĘ

  175

  Ręka, która ci dała piękność, dała ci także i dobroć. Dobroć, która frymarczy wdziękami, wkrótce zmarnotrawi wdzięki piękności, ale cnota, która jest duszą twojej istoty, zachowa także piękność twojego ciała na zawsze. Napaść Angela na ciebie doszła przypadkiem mojej wiadomości i gdyby słabość ludzkiej natury nie dała już licznych przykładów podobnego upadku, dziwiłby mnie Angelo. Co zrobić zamierzasz, aby zadosyć uczynić namiestnikowi i brata ocalić?

  IZABELA

  176

  Idę mu objawić moje postanowienie: wolę, żeby brat mój umarł wedle prawa, niż żeby syn mój urodził się na przekór prawa. Ale jak bardzo dobry książę na Angelu się oszukał! Jeśli wróci kiedykolwiek, a zdołam otrzymać posłuchanie, albo nadaremnie usta otworzę, albo mu rządy jego namiestnika odsłonię.

  KSIĄŻĘ

  177

  Myśl bardzo dobra, ale jak rzeczy dziś stoją, łatwo się będzie obronić Angelowi przeciw twoim oskarżeniom, utrzymując, że chciał tylko wziąć cię na próbę. Daj ucho moim radom, bo mojej żądzy dobrze czynienia przedstawia się lekarstwo. Przekonany jestem, że możesz najniewinniej wyświadczyć zasłużoną łaskę biednej, pokrzywdzonej kobiecie, wyzwolić brata od surowości prawa bez żadnej plamy dla twojej wdzięcznej osoby, a oddać miłą usługę nieobecnemu księciu, jeśli kiedy wróci, a przypadkiem o sprawie tej usłyszy.

  IZABELA

  178

  Słucham, co masz dalej powiedzieć, gotowam zrobić wszystko, co w prawdzie mojego ducha za niewinne uznam.

  KSIĄŻĘ

  179

  Cnota jest odważna i dobroć nie zna trwogi. Czy nie słyszałaś kiedy o niejakiej Marianie, siostrze Fryderyka, wielkiego kapitana, który zginął na morzu?

  IZABELA

  180

  Słyszałam, a dobre słowa towarzyszyły jej nazwisku.

  KSIĄŻĘ

  181

  Ją właśnie Angelo miał wziąć za żonę; już się odbyły zaręczyny, nawet dzień ślubu był oznaczony. Między zrękowinami a uroczystością brat jej Fryderyk rozbił się na morzu, a z nim i z okrętem przepadł zarazem i posag jego siostry. Patrz, ile nieszczęść zwaliło się na biedną Marianę: straciła szlachetnego i sławnego brata, który czuł dla niej najtkliwsze i najszczersze przywiązanie, straciła z nim razem najlepszą cząstkę swojej fortuny, swój posag, straciła na koniec zaręczonego małżonka, tego pozornego świętoszka Angela.

  IZABELA

  182

  Byćże to może? Więc ją opuścił Angelo?

  KSIĄŻĘ

  183

  Opuścił ją we łzach, z których ani jednej słowem pociechy nie osuszył; połknął wszystkie swoje przysięgi pod pozorem, że odkrył rzeczy krzywdzące jej honor, słowem, zostawił ją w żałobie, którą jeszcze po stracie jego nosi, a na łzy jej kamienny, choć nimi oblany, obcy jest litości.

  IZABELA

  184

  Jaką łaskę oddałaby śmierć tej biednej dziewicy, zabierając ją z tego świata! Co za zepsucie w życiu, gdy człowiek ten jeszcze żyje! Lecz jaka może być dla niej korzyść z tego, co tu zaszło?

  KSIĄŻĘ

  185

  Nietrudno ci będzie uleczyć złamanie jego wiary, a lekarstwo to i brata twojego ocali, i czystości twojej nie naruszy.

  IZABELA

  186

  Wytłumacz mi, jakim sposobem, mój ojcze.

  KSIĄŻĘ

  187

  Dziewica, o której mówię, zachowała w sercu całą pierwszą miłość dla niego; niesprawiedliwe jego okrucieństwo, które, biorąc rzeczy na rozum, powinno było miłość tę zagasić, jak tama na potoku, tylko ją potężniejszą i niesforniejszą zrobiło. Idź do Angela, oświadcz pozorną gotowość do posłuszeństwa jego żądaniom, przystań na wszystko, połóż tylko za warunek, że twoje z nim spotkanie będzie krótkie, odbędzie się w godzinie ciemności i milczenia, w stosownym do tego miejscu. Warunki te raz przyjęte, reszta pójdzie jak z płatka. Uprzedzimy tę pokrzywdzoną dziewicę, aby za ciebie poszła na umówione miejsce. Jeśli tajemnica tego spotkania na jaw kiedy wyjdzie, może zmusić Angela do naprawienia wyrządzonej jej krzywdy. Tym więc sposobem brat twój będzie ocalony, honor twój nietknięty, Mariana pocieszona, a występny namiestnik odkryty. Sam uwiadomię o wszystkim młodą dziewicę i do przedsięwzięcia ją przygotuję. Jeżeli gotowa jesteś wszystko wedle możności wykonać, podwójna z tego korzyść ochroni nasze oszukaństwo od nagany. Co o tym myślisz?

  IZABELA

  188

  Myśl sama pociechą mnie napełnia, a spodziewam się, że szczęśliwy skutek uwieńczy wykonanie.

  KSIĄŻĘ

  189

  Wiele od ciebie zależy. Śpiesz do Angela; jeśli się będzie domagał spełnienia przyrzeczeń tej nocy, przyrzecz posłuszeństwo. Ja tymczasem biegnę do Świętego Łukasza, gdzie w samotnej chatce mieszka niepocieszona Mariana. Tam mnie znajdziesz. Śpiesz się z Angelem, aby co prędzej wszystko ukończyć.

  IZABELA

  190

  Dziękuję ci za te zbawienne rady i żegnam cię, dobry ojcze.

  Wychodzą.

  SCENA DRUGA

  Ulica przed więzieniem. Wchodzą Książę, przebrany za mnicha, Łokieć, Pompej, straż policyjna.

  ŁOKIEĆ

  191

  Słuchaj, jeśli nie ma na to lekarstwa, jeśli chcesz gwałtem kupować i sprzedawać mężczyzn i kobiety, jak bydlęta, wkrótce świat cały będzie musiał pić białego i czerwonego bękarta[5].

  KSIĄŻĘ

  192

  O Boże, cóż to za gawiedź?!

  POMPEJ

  193

  Radość z tego świata uciekła od czasu, jak z dwóch lichwiarzy weselszy był zrujnowany, a gorszy prawem był upoważniony do przywdziania płaszcza z futrem, żeby mu było ciepło; płaszcz podbity był lisem i barankami na znak, że oszustwo bogatsze od uczciwości może się stroić tym godłem.

  ŁOKIEĆ

  194

  No, dalej w drogę, mopanku. Pan z tobą, dobry ojcze braciszku.

  KSIĄŻĘ

  195

  I z tobą, dobry braciszku ojcze. W czym ci ten człowiek zawinił?

  ŁOKIEĆ

  196

  Człowiek ten pogwałcił prawo, a prócz tego, panie, zdaje się nam, że to złodziej, bo znaleźliśmy na nim dziwnej natury wytrych, któryśmy posłali do namiestnika.

  KSIĄŻĘ

  Obrzydły potwór, rajfur, grzeszny rajfur!
  Grzech, do którego jesteś pośrednikiem,
  Chlebem jest twoim; czyś pomyślał kiedy:
  Co się to znaczy grzbiet swój przyodziewać
  I brzuch napełniać z tak brudnego źródła?
  Sam sobie powiedz: z ich dotknięć zwierzęcych
  I jem, i piję, ubieram się, żyję.
  Możeszli wierzyć, że życiem jest życie
  Od tak smrodliwej zależne kałuży?
  Popraw się, popraw, póki jeszcze pora.

  POMPEJ

  Prawda, panie, że to śmierdząca trochę kałuża, jednakże podejmuję się dowieść…

  KSIĄŻĘ

  Jeśli ci diabeł podsunął dowody,
  By grzech obronić, to dowód, że jesteś
  Własnością diabła. Precz z nim do więzienia!
  Nim takie bydlę dobrą pójdzie drogą,
  Trzeba mu dodać chłostę do nauki.

  ŁOKIEĆ

  197

  Musi się stawić przed namiestnikiem, który mu dobrą dał już przestrogę. Namiestnik nie może ścierpieć rajfurów. Jeśli się pokaże, że to jego rzemiosło, lepiej by mu było pójść milę za sprawunkami niż pokazać mu się na oczy.

  KSIĄŻĘ

  O, bodaj byli ludzie, za co chcą uchodzić,
  Bez grzechu albo, grzeszni, nie pragnęli zwodzić!
  Wchodzi Lucjo.

  ŁOKIEĆ

  198

  Wkrótce będzie miał na szyi, co ty, braciszku, na brzuchu — postronek.

  POMPEJ

  199

  Nadchodzi sukurs! Złożę kaucję; oto jest szlachcic, a mój dobry przyjaciel.

  LUCJO

  200

  Co tu nowego, szlachetny Pompejuszu? Jak to, przy wozie Cezara? czy cię w tryumfie prowadzą? Co, czy nie ma już posągów Pigmaliona, świeżo w kobiety zmienionych, które by można nabyć, wkładając rękę do kieszeni, a wyciągając ją stuloną? Co na to odpowiesz, hę? Co mówisz o tej nucie, o tym temacie, o tej metodzie? Czy ci język w ostatnim deszczu utonął? hę? Co mówisz, brukowcze? Czy świat idzie zawsze po staremu? Dokąd droga? Czy smutna, a krótka? No, jakże dziś stoją rzeczy?

  KSIĄŻĘ

  201

  Świat zawsze jednakowy! Coraz gorszy i gorszy!

  LUCJO

  202

  A jak się ma drogi mojemu sercu kąsek, twoja pani? Czy zawsze prokuruje, hę?

  POMPEJ

  203

  Żeby ci powiedzieć prawdę, panie, już zjadła wszystek swój pekefleisz i sama siedzi teraz w solówce[6].

  LUCJO

  204

  Bardzo dobrze, nic sprawiedliwszego, tak być powinno. Dziewczyna zawsze świeża, a rajfurka zawsze solona, to nieuniknione następstwo, tak być powinno. A ty, Pompejuszu, idziesz do więzienia?

  POMPEJ

  205

  Tak jest, panie.

  LUCJO

  206

  Nic w tym złego, Pompejuszu. Bądź zdrów! Idź z Bogiem! Powiedz, że to ja cię tam posłałem. Czy za długi, Pompejuszu, czy za co innego?

  POMPEJ

  207

  Za rajfurstwo, za rajfurstwo!

  LUCJO

  208

  Więc co prędzej z nim do więzienia. Jeśli więzienie należy się rajfurom, ma do niego najlepsze prawo, bo to rajfur niewątpliwy, rajfur starożytny, rajfur z dziada pradziada. Bądź zdrów, Pompejuszu! Poleć mnie więzieniu, Pompejuszu; zostaniesz tam dobrym gospodarzem, będziesz pilnował domu.

  POMPEJ

  209

  Spodziewam się, panie, że nie zechcesz mi odmówić twojego poręczenia.

  LUCJO

  210

  Ani dać go myślę, Pompejuszu, nie w modzie to teraz. Poproszę ich nawet, Pompejuszu, aby przedłużyli twoje więzienie, jeśli go nie będziesz znosił cierpliwie, bo będzie to znak, że masz za gorący temperament. Bądź zdrów, wierny Pompejuszu! Pan z tobą, ojcze!

  KSIĄŻĘ

  211

  I z tobą.

  LUCJO

  212

  Czy Brygita zawsze się maluje, hę?

  ŁOKIEĆ

  213

  Dalej, mopanku, w drogę!

  POMPEJ

  214

  Więc mi odmawiasz, panie, twojego poręczenia?

  LUCJO

  215

  Na teraz przynajmniej, Pompejuszu. Co za nowiny na świecie, mój ojcze, co za nowiny?

  ŁOKIEĆ

  216

  Dalej, mopanku, w drogę!

  LUCJO

  217

  Idź do psiarni, Pompejuszu, idź śmiało. Wychodzą Łokieć, Pompej, straż. Co za nowiny, ojcze? Co nowego słyszałeś o księciu?

  KSIĄŻĘ

  218

  Żadnej nie słyszałem o nim nowiny. A ty czy możesz mi co o nim powiedzieć?

  LUCJO

  219

  Jedni powiadają, że jest u cesarza rosyjskiego, inni, że jest w Rzymie; a tobie jak się zdaje? Gdzie on teraz?

  KSIĄŻĘ

  220

  Nie wiem wcale; lecz gdzie bądź jest, życzę mu szczęścia.

  LUCJO

  221

  Fantastyczny był to wybryk z jego strony wykraść się z własnego księstwa, a osiąść na rzemiośle wagabundy, do którego się nie rodził. Angelo w jego nieobecności dobrze się rozpanoszył, tylko że poszedł trochę za daleko.

  KSIĄŻĘ

  222

  Dobrze zrobił.

  LUCJO

  223

  Trochę więcej pobłażania jurności nie zrobiłoby mu krzywdy; trochę on za cierpki do tego artykułu.

  KSIĄŻĘ

  224

  Występek ten zbyt się rozpowszechnił; surowość musi go wyleczyć.

  LUCJO

  225

  Nie przeczę, że występek ten liczną ma familię i wysokie koligacje, ale niepodobna do szczętu go wyplenić, ojcze, dopóki jeść i pić nie zabronisz. Powiadają, że ten Angelo nie rodził się z mężczyzny i niewiasty wedle zwyczajnej formy stworzenia: czy to prawda? Co o tym myślisz?

  KSIĄŻĘ

  226

  A w jakiż rodził się sposób?

  LUCJO

  227

  Jedni utrzymują, że go wyikrzyła syrena, inni, że był poczęty przez dwóch stokfiszów; ale co jest niewątpliwe to to, że kiedy wypuszcza wodę, uryna jego ścina się na lód; wiem z pewnością, że to prawda, jak prawda niezawodna, że jest rodzaju nijakiego.

  KSIĄŻĘ

  228

  Zabawny z ciebie człowiek; sam nie wiesz, co pleciesz.

  LUCJO

  229

  Pomyśl tylko, co za okrucieństwo z jego strony za bunt rozporka wydzierać człowiekowi życie! Czy nieobecny książę zrobiłby co podobnego? Nim by jednego człowieka powiesił za to, że spłodził stu bękartów, on by dał raczej na mamki dla tysiąca, bo on ma trochę w tych sprawach doświadczenia, zna tę służbę, dlatego też czuje dla niej miłosierdzie.

  KSIĄŻĘ

  230

  Nigdy nie słyszałem, aby nieobecny książę zbyt był kobietom oddany; nie jego to słabość.

  LUCJO

  231

  Mylisz się, mój ojcze.

  KSIĄŻĘ

  232

  To być nie może.

  LUCJO

  233

  Co, książę nie miał do kobiet słabości? Choćby do pięćdziesięcioletniej żebraczki. Zwyczajem jego było rzucać jej dukata na miseczkę. Książę miał swoje przywidzenia; lubił się też zalewać, mogę cię o tym zapewnić.

  KSIĄŻĘ

  234

  Krzywdzisz go niewątpliwie.

  LUCJO

  235

  Byłem jednym z jego poufałych. Nurkowaty to był jegomość, mój pan książę, i zdaje mi się, że zgaduję przyczynę jego oddalenia się.

  KSIĄŻĘ

  236

  Powiedz, proszę, jaka może być tego przyczyna?

  LUCJO

  237

  Nie, daruj, ale ten sekret musi mi zostać za zębami. To jednak mogę ci powiedzieć, że wielka liczba poddanych przyznaje księciu rozum.

  KSIĄŻĘ

  238

  Rozum? Wszak nie ma wątpliwości, że go posiadał.

  LUCJO

  239

  To człowiek powierzchowny, nieuk i wiatrołów.

  KSIĄŻĘ

  240

  Jest tu z twojej strony albo zazdrość, albo szaleństwo, albo omyłka. Cały potok jego żywota i sprawy, którymi sterował, powinny mu w potrzebie lepsze zapewnić imię. Niech mu tylko własne jego czyny za świadków służą, a zazdrośni nawet przyznają, że to mąż uczony, statysta i żołnierz. Albo więc mówisz bez świadomości, albo tę świadomość, jeśli ją posiadasz, złośliwość twoja ogromnie przyćmiła.

  LUCJO

  241

  Znam go, mój ojcze, i kocham go.

  KSIĄŻĘ

  242

  Miłość mówi z lepszą znajomością, a z większą miłością znajomość.

  LUCJO

  243

  Ba, ba, wiem ja, co wiem.

  KSIĄŻĘ

  244

  Nie sądzę, skoro sam nie wiesz, co mówisz. Jeśli kiedykolwiek książę wróci (o co modły zanoszę codziennie), w jego przytomności odpowiesz za to, co mówisz; jeśli powiedziałeś prawdę, będziesz miał zapewne odwagę w oczy mu ją powtórzyć; moim będzie obowiązkiem zawezwać cię do tego; proszę cię więc, powiedz mi twoje nazwisko.

  LUCJO

  245

  Nazywam się Lucjo, a książę zna mnie dobrze.

  KSIĄŻĘ

  246

  Pozna cię lepiej, bylem dożył, aby mu naszą rozmowę opowiedzieć.

  LUCJO

  247

  Nie boję się ciebie.

  KSIĄŻĘ

  248

  Bo myślisz, że książę nie wróci, albo sobie wyobrażasz, że jestem zbyt słabym przeciwnikiem; mogę ci jednak trochę dokuczyć i wiem, że się wszystkiego odprzysiężesz.

  LUCJO

  249

  Dam się powiesić wprzódy. Mylisz się w twoim o mnie sądzie, o mój ojcze. Lecz skończmy rzecz tę na teraz. Możeszli mi powiedzieć, czy Klaudio umrze jutro?

  KSIĄŻĘ

  250

  Dlaczego miałby umrzeć, mój panie?

  LUCJO

  251

  Dlaczego? Dlatego że butelkę za pomocą lejka napełnił. Chciałbym, żeby książę, o którym mówiliśmy, co prędzej wrócił, inaczej bowiem ten wykapłoniony namiestnik wstrzemięźliwością całe państwo wyludni. Wróblom nawet nie wolno pod jego dachem się gnieździć, zbyt są jurne. Sam książę sądziłby w ciemności czyny ciemności, a nie wyprowadzał ich na światło dzienne. Jakże pragnę, aby wrócił! Biedny ten Klaudio skazany na śmierć za podgięcie fartuszka! Bądź zdrów, dobry ojcze, a proszę cię, módl się za mną. Książę, raz ci jeszcze powtarzam, jadłby w piątek baraninę. Choć minęły już jego dobre czasy, jeszcze jednak, wierzaj mi, gotów się cmoktać z żebraczką, którą czuć czosnkiem i berłowym chlebem. Powiedz, że ja ci to powiedziałem. Bądź zdrów!

  Wychodzi.

  KSIĄŻĘ

  Z największych królów złośnik się natrząsa,
  Najbielszą cnotę zawiść z tyłu kąsa;
  Gdzie król klucz znajdzie, co szczelnie zamyka
  Żółć ściekającą z potwarzy języka?
  Lecz ktoś nadchodzi.
  Wchodzą Eskalus, Stróż więzienia, Rajfurka, straż.

  ESKALUS

  252

  Precz z nią do więzienia.

  RAJFURKA

  253

  Dobry mój panie, bądź dobrym i dla mnie. Dostojność wasza ma u ludzi imię człowieka miłosiernego, dobry mój panie.

  ESKALUS

  254

  Po dwóch i trzech ostrzeżeniach zawsze to samo przestępstwo? Toć na ten widok samo miłosierdzie kląć by zaczęło i zmieniło się na tyranię.

  STRÓŻ

  255

  Rajfurka ta praktykuje od lat jedenastu, z przeproszeniem waszej dostojności.

  RAJFURKA

  256

  Dobry panie, to niejaki Lucjo mnie denuncjował. Zrobił dziecko Kasi Trzymaj-go-nisko jeszcze za czasów książęcia; obiecał się z nią ożenić; dziecko będzie miało rok i trzy miesiące na świętego Filipa i Jakuba, chowało się u mnie, a patrzcie, jak mi za to płaci.

  ESKALUS

  257

  Wiem, że to rozpustny jegomość; zawezwać go, żeby się stawił przed nami. Tymczasem precz z nią do więzienia. Precz z nią! Ani słowa więcej. Wychodzą Rajfurka i straż. Stróżu, brat mój Angelo jest nieugięty. Klaudio musi umrzeć jutro. Poślij mu księdza i dopilnuj, żeby miał wszystko, co chrześcijańska miłość nakazuje. Gdyby brat mój chciał się był moją litością kierować, nie przyszłoby mu na ten koniec.

  STRÓŻ

  258

  Ten właśnie braciszek był już u niego i na śmierć go dysponował.

  ESKALUS

  259

  Dobry wieczór, dobry ojcze.

  KSIĄŻĘ

  260

  Błogosławieństwo boże z tobą!

  ESKALUS

  261

  Skąd jesteś, mój ojcze?

  KSIĄŻĘ

  Nie z tego kraju, chociaż czas niejaki
  Zostać tu muszę; z mojego klasztoru
  Ojca świętego rozkaz mnie oddalił
  W świątobliwości jego interesach.

  ESKALUS

  262

  Co słychać nowego na świecie?

  KSIĄŻĘ

  263

  Nic nowego, chyba to, że uczciwość tak na gorączkę zapadła, iż tylko śmierć może ją wyleczyć; sama tylko nowość poszukiwana, a tak niebezpieczną jest rzeczą zestarzeć się w jakiej bądź profesji, jak korzystną zmieniać co chwila rzemiosło. Ledwo jest dosyć szczerości na ziemi, aby towarzystwo zachować, tyle jednak zaręczeń, że wszyscy przeklinają stowarzyszenia: na tej zagadce obraca się cała mądrość świata. Dość to stara nowina, a przecie codzienna to nowina. Proszę cię teraz, panie, powiedz mi, jaki był charakter książęcia?

  ESKALUS

  264

  Był to mąż, który wszystkimi siłami starał się poznać sam siebie.

  KSIĄŻĘ

  265

  W czym szukał głównie rozrywki?

  ESKALUS

  266

  Cieszył się raczej widząc innych wesele, niż rozweselał się rzeczami, którymi weselić go chciano: pan wielkiej wstrzemięźliwości. Lecz zostawmy go jego przeznaczeniom, prosząc Boga, aby przeznaczenia te były szczęśliwe. A teraz pozwól mi zapytać, w jakim usposobieniu znalazłeś Klaudia? Mówiono mi, że go dysponowałeś.

  KSIĄŻĘ

  267

  Sam wyznaje, że sędzia nie był względem niego niesprawiedliwy; z dobrowolną pokorą poddaje się wyrokowi prawa; jednakże pod wpływem ludzkiej słabości łudził się jeszcze zwodną nadzieją życia, lecz powoli moimi przestrogami wybiłem mu ją z głowy i teraz na śmierć jest przygotowany.

  ESKALUS

  268

  Dopełniłeś obowiązków twojego stanu względem nieba i względem więźnia. Z mojej strony do ostatnich granic wyrozumiałości pracowałem w interesie tego szlachcica, lecz sędziego sprawiedliwość tak surową znalazłem, iż musiałem mu w końcu powiedzieć, że jest naprawdę wcieloną sprawiedliwością.

  KSIĄŻĘ

  269

  Jeśli własne jego życie zgadza się z surowością jego sądów, surowość ta mu przystoi; ale jeśli zbłądzi przypadkiem, sam wyda wyrok na siebie.

  ESKALUS

  270

  Idę odwiedzić więźnia. Bądź zdrów!

  KSIĄŻĘ

  Pokój z tobą!
  Wychodzą Eskalus i Stróż.
  Kto trzymać w ręku miecz nieba się kusi,
  Jeśli surowy, i święty być musi;
  Wzór życia drugim twardą cnoty drogą
  Iść zawsze musi nieznużoną nogą,
  Przeciw występnym chcąc stanowić karę,
  Na swoich własnych słabościach brać miarę.
  O, hańba temu, co na śmierć skazuje
  Występek, w którym sam równie smakuje!
  Potrójna hańba dla tego Angela,
  Co, swój hodując, innych grzech wypiela!
  Jak czarną duszę człowiek nieraz zdoła
  Chować pod jasną postacią anioła!
  Jak często zbrodnia, strojna pozorami,
  Płaszczykiem cnoty zwiedziony świat mami,
  I w słabe swojej pajęczyny nici
  Godność, powagę i władzę uchwyci!
  Tej nocy zbrodnię podstępem założę,
  Oszukanego Angela położę
  Przy nieszczęśliwej narzeczonej boku,
  Którą opuścił w gorzkich łez potoku.
  Tak oszukaństwo oszukaństwem zmażę,
  I starych przysiąg dochować mu każę.
  Wychodzi.

  AKT CZWARTY

  SCENA PIERWSZA

  Pokój w domu Mariany. Mariana, Paź.

  PAŹ

  śpiewa
  O, odwróć usta, co mi fałszywe
  Przysięgi słodko kłamały,
  I oczy, których płomienie żywe
  Jutrzenkę oszukiwały,
  Lecz zwróć całunki, uczuć zadatki,
  uczuć zadatki,
  Miłości naszej fałszywe świadki,
  fałszywe świadki!

  MARIANA

  Skończ twoje pieśni i opuść komnatę,
  Bo mąż nadchodzi, co słowem pociechy
  Cierpień mych burzę nieraz ukołysał.
  Wychodzi Paź. Wchodzi Książę.
  Przebacz mi, ojcze, jeśli mnie znalazłeś
  Łakomym uchem pieśni słuchającą;
  Wierzaj mi jednak, śpiewu słodkie fale
  Nie leczą ducha, choć łagodzą żale.

  KSIĄŻĘ

  Przebaczam, chociaż nieraz pieśni siła
  Złe czasem w dobre, dobre w złe zmieniła.
  Powiedz mi, proszę, czy się tu nie pytał kto dziś o mnie?
  O tej właśnie godzinie miałem tu spotkać się z pewną osobą.

  MARIANA

  271

  Nikt się nie pytał, ojcze: cały dzień tu siedziałam.

  Wchodzi Izabela.

  KSIĄŻĘ

  272

  Zawsze wierzę twojemu słowu. Właśnie teraz pora. Oddal się, proszę, na chwilę. Być może, że cię niebawem zawołam w sprawie nie bez korzyści dla ciebie.

  MARIANA

  273

  Zawsze mnie znajdziesz posłuszną.

  Wychodzi.

  KSIĄŻĘ

  Witaj mi, siostro, a jakie nowiny
  Od uczciwego niesiesz namiestnika?

  IZABELA

  Ma on ogródek murem otoczony,
  Zachodnią stronę osłania winnica,
  Prowadzi do niej brama tarcicowa,
  Która tym wielkim otwiera się kluczem,
  A ten znów kluczyk furtkę ma otworzyć,
  Która z winnicy do ogrodu wiedzie;
  Tam mu przyrzekłam tajemnie się stawić,
  Tam czeka na mnie o głuchej północy.

  KSIĄŻĘ

  Czy tylko sama zdołasz drogę znaleźć?

  IZABELA

  Z pilną bacznością na wszystko zważałam,
  Gdy szepcząc z całą grzechu gorącością,
  Sam mi dwa razy wszystko czynem wskazał.

  KSIĄŻĘ

  Czyście na jaki znak się nie zmówili,
  Który przy wejściu zdać mu będzie trzeba?

  IZABELA

  Nie. Wśród ciemności wejść mam do ogrodu,
  A tam mój pobyt nie może być długi,
  Bo powiedziałam, że mam służebnicę,
  Która u bramy na mój powrót czeka,
  W tym przekonaniu, że tajemna podróż
  Jest w brata mego opłakanej sprawie.

  KSIĄŻĘ

  To wszystko dobrze. Dotąd o tej rzeczy
  Jednego słowa nie wie Mariana;
  Czas ją objaśnić. Hola, Mariano!
  Wchodzi Mariana.
  Zabierz znajomość z młodą tą dziewicą,
  Chętną ci służyć.

  MARIANA

  To moje życzenie.

  KSIĄŻĘ

  Czy wierzysz w moją życzliwą przychylność?

  MARIANA

  Wierzę, bo tego dałeś mi dowody.

  KSIĄŻĘ

  Ściśnij więc rękę młodej towarzyszki,
  Która gotową ma dla ciebie powieść.
  Ja czekam na was, lecz nie traćcie czasu,
  Bo noc wilgotna niedługo zapadnie.

  MARIANA

  Czy chcesz pójść ze mną?
  Wychodzą Mariana i Izabela.

  KSIĄŻĘ

  O władzo, potęgo,
  Ócz tysiąc błędnych w ciebie się wlepiło!
  Tysiące sprzecznych a fałszywych wieści
  O każdym czynie twym wśród tłumu krąży!
  Tysiączne ludzkich dowcipów wybryki
  Robią cię ojcem swych szalonych marzeń,
  W swych wyobraźniach męczą cię bez końca!
  Wchodzą Mariana i Izabela.
  Czy już z powrotem? Czy zgoda na wszystko?

  IZABELA

  Chętnie się, ojcze, sprawy tej podejmie,
  Jeśli ty radzisz.

  KSIĄŻĘ

  Ja nie tylko radzę,
  Lecz błagam o to.

  IZABELA

  Niewiele masz mówić,
  Tylko odchodząc, cichym szepnij głosem:
  „Pamiętaj o mym bracie!”

  MARIANA

  Bądź spokojna.

  KSIĄŻĘ

  I ty spokojną bądź, o! córko moja,
  Bo on jest twoim mężem zaręczonym,
  Wasze spotkanie nie może być grzechem,
  A praw twych świętość podstęp nasz rozgrzesza.
  Do dzieła teraz, idźmy! Czas ucieka:
  Siać wprzódy musi, kto na żniwo czeka.
  Wychodzą.

  SCENA DRUGA

  Izba w więzieniu. Wchodzą Stróż i Pompej.

  STRÓŻ

  274

  Sam tu, mopanku! Czy potrafiłbyś uciąć głowę człowiekowi?

  POMPEJ

  275

  Potrafię, jeśli to kawaler, ale nie potrafię, jeśli żonaty, bo żonaty jest głową swojej żony, a nigdy nie potrafię uciąć głowy kobiecie.

  STRÓŻ

  276

  Skończ tylko twoje koncepta, a daj mi jasną odpowiedź. Jutro rano Klaudio i Barnardyn mają być egzekutowani. Mamy tu w więzieniu zwyczajnego kata, który potrzebuje pomocnika; jeśli się chcesz podjąć tej służby, otrzymasz wolność, w przeciwnym razie wysiedzisz w turmie czas twój cały, a przy wyjściu dostaniesz niemiłosierne cięgi, bo byłeś znanym rajfurem.

  POMPEJ

  277

  Byłem, panie, nieprawnym rajfurem od niepamiętnych czasów, podejmę się chętnie prawnym zostać katem. Chciałbym tylko, żeby poprzednio mój kolega dał mi potrzebne instrukcje.

  STRÓŻ

  278

  Hola! Abhorson! Gdzie jest Abhorson! Przybywaj!

  Wchodzi Abhorson.

  ABHORSON

  279

  Czy wołasz mnie, panie?

  STRÓŻ

  280

  Oto człowiek, który jutro będzie twoim pomocnikiem przy egzekucji. Jeśli ci to po myśli, ułóż się z nim rocznie i niech tu z tobą zostanie; jeśli nie chcesz, to weź go na ten raz, a odpraw go potem. Nie może ci robić trudności przez wzgląd na swoje dobre imię, był rajfurem.

  ABHORSON

  281

  Rajfurem, panie? O zgrozo! Człowiek ten poda w dyskredyt naszą sztukę.

  STRÓŻ

  282

  Bądź spokojny, jedną macie wagę, a piórko przechyli szalę.

  Wychodzi.

  POMPEJ

  283

  Jak to, dobry panie (bo jesteś dobry, choć źle ci patrzy z oczu), więc nazywasz twoje rzemiosło sztuką?

  ABHORSON

  284

  Tak je nazywam, bo jest sztuką.

  POMPEJ

  285

  Malarstwo, słyszałem, jest sztuką; a że panienki, uczestniczki mojego rzemiosła, na malarstwie się znają, mogę śmiało utrzymywać, że moje rzemiosło jest sztuką, ale jaka może być sztuka w wieszaniu, tego, choćbym miał wisieć, pojąć nie jestem w stanie.

  ABHORSON

  286

  Powtarzam, że to jest sztuka.

  POMPEJ

  287

  Jak tego dowiedziesz?

  ABHORSON

  288

  Suknia każdego uczciwego człowieka przystaje złodziejowi…

  POMPEJ

  289

  Bo jeśli za ciasna dla złodzieja, uczciwemu człowiekowi zdaje się dość przestronna, a jeśli za przestronna dla złodzieja, złodziejowi zdaje się dosyć ciasna, tak więc suknia każdego uczciwego człowieka przystaje złodziejowi.

  Wchodzi Stróż.

  STRÓŻ

  290

  Czyście się ugodzili?

  POMPEJ

  291

  Przyjmuję u niego służbę, bo widzę, że rzemiosło oprawcy pokutniejsze od rzemiosła rajfura: oprawca prosi częściej o przebaczenie.

  STRÓŻ

  292

  Miej więc na pogotowiu pień i topór jutro o czwartej godzinie.

  ABHORSON

  293

  Chodź ze mną, rajfurze, dam ci naukę mej sztuki, chodź ze mną.

  POMPEJ

  294

  Znajdziesz we mnie gorliwego ucznia, panie, i mam nadzieję, że jeśli zapotrzebujesz mnie kiedy na własną usługę, nie powstydzisz się mojej roboty, bo twoja dla mnie dobroć zasługuje na wzajemność.

  STRÓŻ

  Przyślij mi Klaudia tu i Barnardyna.
  Wychodzą Pompej z Abhorsonem.
  Żal mi jednego, drugi zbrodniarz z katem
  Bez łez mych pójdzie, choćby był mym bratem.
  Wchodzi Klaudio.
  Widzisz? To rozkaz twojej egzekucji.
  Jest teraz północ, a o ósmej rano
  Posłać cię muszę w grono nieśmiertelnych.
  Gdzie jest Barnardyn?

  KLAUDIO

  Tak usnął głęboko
  I tak spokojnie, jak znużony pielgrzym.
  Nie chce się zbudzić.

  STRÓŻ

  Kto by go naprawił?
  Niech i tak będzie. Ty na śmierć się gotuj.
  Lecz cicho! Słuchaj! Co krzyki te znaczą?
  Słychać stukanie za sceną.
  Bodaj Bóg zesłał pociechę twej duszy.
  Wychodzi Klaudio.
  Idę już, zaraz. Mam jeszcze nadzieję,
  Że to jest łaska albo odroczenie.
  Wchodzi Książę.
  Witam cię, ojcze!

  KSIĄŻĘ

  Niechaj, dobry stróżu,
  Najlepsze nocy duchy cię otoczą!
  Czyli przed chwilą nikt się tu nie zgłosił?

  STRÓŻ

  Od wczorajszego wieczora nikt wcale.

  KSIĄŻĘ

  Ni Izabela?

  STRÓŻ

  Nie.

  KSIĄŻĘ

  To przyjdzie wkrótce.

  STRÓŻ

  Jakie dla Klaudia przynosisz nowiny?

  KSIĄŻĘ

  Trochę nadziei.

  STRÓŻ

  Cierpki nasz namiestnik.

  KSIĄŻĘ

  Nie, nie, bo dotąd całe jego życie
  Z sprawiedliwością jego było w zgodzie,
  I w duszy jego święta wstrzemięźliwość
  Podbija żądze, które w drugich karci;
  Dopiero kiedy w ten grzech sam popadnie,
  Będziesz go słusznie tyranem nazywał:
  Dotąd jest tylko sędzią sprawiedliwym.
  Słychać stukanie za sceną.
  A, już przychodzą. Czy słyszysz stukanie?
  Wychodzi Stróż.
  Uczciwy człowiek! Rzadko cień litości
  W żelaznych sercach więzień stróżów gości.
  Cóż to za wrzawa? Śpieszno jest tej ręce,
  Co z taką siłą w więzienia drzwi tłucze.
  Wchodzi Stróż i mówi do osoby za sceną.

  STRÓŻ

  295

  Tam musi czekać, aż nadejdzie klucznik, który go wpuści; posłałem go zbudzić.

  KSIĄŻĘ

  Czy nic nowego względem losu Klaudia?
  Zawsze na jutro?

  STRÓŻ

  Ach, nic, nic nowego.

  KSIĄŻĘ

  Choć ranek bliski, wierz mi jednak, stróżu,
  Przed wschodem słońca nowy przyjdzie rozkaz.

  STRÓŻ

  Może słyszałeś jakie o tym wieści?
  Nie sądzę jednak, bym odebrał rozkaz
  Biednego Klaudia wstrzymać egzekucję.
  Dotąd przynajmniej nie było przykładu,
  A sam Angelo na sędziowskim krześle
  Odmienny wyrok publicznie ogłosił.
  Wchodzi Posłaniec.
  Oto jest właśnie sługa namiestnika.

  KSIĄŻĘ

  Pewno przynosi Klaudia przebaczenie.

  POSŁANIEC

  296

  Pan mój przysyła ci to pismo, a ustnie oświadczyć mi polecił, abyś co do czasu, sprawy i wszystkich szczegółów na jedną jotę nie oddalił się od danych w nim rozkazów. A teraz, dzień dobry! bo zdaje mi się, że dzień niedaleko.

  STRÓŻ

  297

  Wypełnię rozkazy.

  Wychodzi Posłaniec.

  KSIĄŻĘ

  na stronie
  To przebaczenie kupił grzech krzyczący,
  Którym się splamił sam przebaczający.
  Łatwo tam zbrodnia rządy rozpościera,
  Gdzie ją urzędu powaga podpiera.
  Gdzie grzech ma łaskę, tam powszednia łaska
  Przez miłość grzechu i grzesznika głaska.
  Co tam nowego?

  STRÓŻ

  298

  Tak ci mówiłem, ojcze, Angelo mając, zdaje się, w podejrzeniu moją gorliwość, budzi ją tym niezwykłym napomnieniem. Nie pomału mnie to dziwi, bo nigdy dotąd tego nie robił.

  KSIĄŻĘ

  299

  Odczytaj mi, proszę, jego pismo.

  STRÓŻ

  czyta
  300

  „Mimo wszystkich przeciwnych wieści, które dojść cię mogą, dopilnuj, aby Klaudio był egzekutowany o czwartej godzinie, a Barnardyn po południu. Dla większej pewności przyślij mi głowę Klaudia o piątej. Pamiętaj, aby rozkaz ten wykonany był co do joty, bo więcej mi na tym zależy, niż w tej chwili powiedzieć ci jestem w stanie. Za niedokładne wykonanie włożonego na ciebie obowiązku głową mi odpowiesz”. Co mówisz na to, mój ojcze?

  KSIĄŻĘ

  301

  Kto jest ten Barnardyn, którego egzekucja ma mieć miejsce po południu?

  STRÓŻ

  302

  Jest to Cygan z urodzenia, lecz tu się wychował i urósł. Od lat dziewięciu jest już w więzieniu.

  KSIĄŻĘ

  303

  Jak się to stało, że nieobecny książę albo na wolność go nie wypuścił, albo egzekutować nie kazał? Mówiono mi, że to był jego zwyczaj.

  STRÓŻ

  304

  Przyjaciele więźnia otrzymywali zawsze odroczenie. Zresztą zbrodnia jego do czasów rządów Angela nie była stanowczo dowiedzioną.

  KSIĄŻĘ

  305

  A teraz na jaw wyszła?

  STRÓŻ

  306

  Wszystko odkryte i on sam się przyznaje.

  KSIĄŻĘ

  307

  Czy okazał w więzieniu żal jaki za swoje zbrodnie? Czy okazuje skruchę?

  STRÓŻ

  308

  Śmierć nie straszniejsza dla niego niż sen dla pijaka. Na wszystko obojętny, patrzy bez trwogi na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Gotowy na wszystko, ze śmierci się śmieje.

  KSIĄŻĘ

  309

  Potrzeba mu dobrej rady.

  STRÓŻ

  310

  Nie chce słuchać żadnej. Od dawna używał pewnej wolności w więzieniu, ale gdyby nawet dano mu sposobność ucieczki, nie chciałby z niej korzystać. Upija się kilka razy na dzień, jeśli nie leży pijany całe dnie. Budziliśmy go nieraz, pokazując fałszywy rozkaz egzekucji, jakby chcąc go prowadzić na rusztowanie; nie zrobiło to na nim najmniejszego wrażenia.

  KSIĄŻĘ

  311

  Wkrótce pomówimy o nim obszerniej. Stróżu, na twoim czole stoi napisane: Uczciwość i Stałość. Jeśli się pomyliłem w czytaniu, to mnie zawiodło moje stare doświadczenie. Ale ufny w nieomylność mojego sądu, wszystko na los stawić się odważam. Klaudio, do którego egzekucji rozkaz trzymasz w ręku, nie więcej przeciw prawu zawinił niż Angelo, który go na śmierć skazał: aby ci tego jasno dowieść, proszę cię tylko o cztery dni zwłoki. Czy chcesz mi wyświadczyć wielką, choć niebezpieczną łaskę?

  STRÓŻ

  312

  Jaką?

  KSIĄŻĘ

  313

  Odłóż egzekucję.

  STRÓŻ

  314

  Ach, mój ojcze, jakże to mogę zrobić? Czas mój ograniczony, rozkaz wyraźny, pod surową karą mam głowę do Angela odesłać; los Klaudia mi grozi za najmniejsze nieposłuszeństwo.

  KSIĄŻĘ

  315

  Na mój ślub zakonny, za wszystko odpowiadam, byłeś chciał radą moją się kierować. Każ dziś rano uciąć głowę Barnardynowi i poślij ją do Angela.

  STRÓŻ

  316

  Angelo widział obydwu i rysy rozpozna.

  KSIĄŻĘ

  317

  Wielki ze śmierci przeobrażca, a jeszcze dopomóc jej możesz. Ogól mu głowę, ostrzyż brodę i powiedz, że zrobiłeś to wskutek ostatniej prośby umierającego. Wszak wiesz, że się to często zdarza. Jeśli cię spotka za to co innego jak podziękowanie i łaska, przysięgam na mojego świętego patrona, że cię uratuję kosztem własnego żywota.

  STRÓŻ

  318

  Przebacz mi, dobry ojcze, lecz to się przeciwia mojej przysiędze.

  KSIĄŻĘ

  319

  Czy księciu, czy namiestnikowi wierność przysięgłeś?

  STRÓŻ

  320

  Księciu i jego pełnomocnikom.

  KSIĄŻĘ

  321

  Czy będziesz się sądził wolnym od wszelkiej winy, jeśli książę uzna sprawiedliwość twojego postępowania?

  STRÓŻ

  322

  Ale jakie w tym prawdopodobieństwo?

  KSIĄŻĘ

  323

  Nie prawdopodobieństwo, ale pewność. Gdy jednak widzę twój przestrach, gdy ani mój habit, ani moja uczciwość, ani moje przedkładania nic z tobą wskórać nie mogą, pójdę dalej, niż zamierzałem, aby ci odjąć wszelką obawę. Patrz, oto ręka i pieczęć książęca. Znasz niewątpliwie jego pismo i pieczęć nie jest ci zapewne obca.

  STRÓŻ

  324

  Znam je dobrze.

  KSIĄŻĘ

  325

  List ten donosi o powrocie książęcia, odczytasz go później uważnie i dowiesz się, że za dwa dni tu będzie. Angelo nic o tym nie wie, bo dziś właśnie odebrał listy dziwnej treści, może o śmierci książęcia, może o jego wstąpieniu do jakiego klasztoru, w każdym razie nic o tym, co się tu zawiera. Lecz patrz, już gwiazda poranna budzi pasterza. Przestań się dziwić, jak się to wszystko stało; wszelka trudność łatwa jest temu, kto zna jej sekret. Zawołaj oprawcę i precz z głową Barnardyna! Wyspowiadam go natychmiast i przygotuję do lepszej ojczyzny. Widzę twoje zdziwienie; list ten wytłumaczy ci wszystko. Idźmy, bo już prawie dzień biały.

  Wychodzą.

  SCENA TRZECIA

  Inna izba więzienia. Wchodzi Pompej.

  POMPEJ

  326

  Mam tu tyle znajomości, co w naszym magazynie; myślałby kto, że to własny dom pani Przepieczonej, bo co krok spotykam jakiego z jej starych klientów. Mamy tu najprzód młodego pana Postrzeleńca; dostał się on tu za ładunek bibuły i starego imbiru, oceniony na sto dziewięćdziesiąt siedem funtów szterlingów, a który mu przyniósł pięć grzywien gotowizną; ale nic w tym dziwnego, imbir nie był podówczas poszukiwany, bo wszystkie stare kobiety powymierały. Mamy tu także niejakiego panicza nazwiskiem Hołupiec; dostał się do nas na żądanie sławetnego Trzywłosa, bławatnika, za cztery ubrania atłasowe brzoskwiniowego koloru, bo był twardy jak brzoskwiniowa pestka do zapłaty. Siedzi tu następnie młody Kostka, młody pan Przysięgalski i pan Miedziostrogski, i pan Głodosłupski, człowiek od szabli i sztyletu, i młody pan Psujdziedzicki, co zabił tłustego Pudynga, i pan fechtmistrz Rębaczewski, i nieustraszony pan Rzemyczek, wielki podróżnik, i szalony Półkwartek, co zakłuł pana Garnca, i, jeśli się nie mylę, czterdziestu innych wielkich amatorów i znawców naszego towaru, a którym dziś przyszło żyć z miłosierdzia bożego.

  Wchodzi Abhorson.

  ABHORSON

  327

  Przyprowadź mi tu natychmiast Barnardyna.

  POMPEJ

  328

  Panie Barnardyn! Wstawaj! Bo musisz iść na szubienicę. Panie Barnardyn!

  ABHORSON

  329

  Barnardyn, wstawaj!

  BARNARDYN

  330

  Bodajeście ochrypli! Kto tam tak wrzeszczy? co wy za ludzie?

  POMPEJ

  331

  Twoi przyjaciele, oprawcy. Wyświadcz nam jedną łaskę, wstań i chodź z nami na szubienicę.

  BARNARDYN

  za sceną
  332

  Precz mi stąd, łajdaki! Spać mi się chce.

  ABHORSON

  333

  Powiedz mu, że musi wstać, i to natychmiast.

  POMPEJ

  334

  Proszę cię, panie Barnardyn, obudź się, nim cię powieszą, a śpij potem, póki ci się spodoba.

  ABHORSON

  335

  Idź po niego i przyprowadź go tu.

  POMPEJ

  336

  Przychodzi, sam przychodzi! Słyszę, jak jego słoma chrzęści.

  Wchodzi Barnardyn.

  ABHORSON

  337

  Czy topór już na pniu, mopanku?

  POMPEJ

  338

  Wszystko gotowe, panie.

  BARNARDYN

  339

  A, witam, panie Abhorson; co tam nowego?

  ABHORSON

  340

  Szczerze bym pragnął, mój panie, żebyś się wziął do modlitwy, bo patrz, przyszedł rozkaz egzekucji.

  BARNARDYN

  341

  A, ty łajdaku! Piłem noc całą, nie jest przygotowany.

  POMPEJ

  342

  Więc tym lepiej, panie, bo kto noc całą pije, a powieszony jest rano, może spać tym twardziej cały dzień następujący.

  Wchodzi Książę.

  ABHORSON

  343

  Patrz, panie, nadchodzi twój ojciec duchowny; czy jeszcze myślisz, że to żarty?

  KSIĄŻĘ

  344

  Natchniony chrześcijańską miłością, słysząc, jak nagle ten świat masz opuścić, przynoszę ci radę i pociechę, przychodzę modlić się z tobą.

  BARNARDYN

  345

  Żartujesz, braciszku. Piłem na zabój przez noc całą, potrzeba mi więcej czasu na przygotowanie. Chyba mi drągami głowę roztrzaskają, bo dobrowolnie nie zgodzę się na egzekucję, możesz być tego pewny.

  KSIĄŻĘ

  346

  A jednak musisz, więc błagam cię, panie, myśl o podróży, która na cię czeka.

  BARNARDYN

  347

  Przysięgam, że nie chcę dziś umrzeć mimo twoich wszystkich perswazji.

  KSIĄŻĘ

  348

  Ale słuchaj tylko…

  BARNARDYN

  349

  Ani słowa więcej. Jeśli mi masz co do powiedzenia, chodź do mojej ciupy, z której nie myślę się dziś na krok oddalić.

  Wychodzi. Wchodzi Stróż więzienia.

  KSIĄŻĘ

  O bydlę, umrzeć ani żyć niezdolne!
  Idźcie, prowadźcie go na rusztowanie.
  Wychodzą Abhorson i Pompej.

  STRÓŻ

  W jakim znalazłeś stanie więźnia, ojcze?

  KSIĄŻĘ

  Człowiek ten nie jest dziś na śmierć gotowy.
  Na świat go tamten słać w obecnym stanie
  Byłoby zbrodnią.

  STRÓŻ

  Słuchaj mnie, mój ojcze:
  Właśnie dziś rano na zgniłą gorączkę
  Umarł w więzieniu niejaki Rakocy,
  Głośny pirata, był on Klaudia wieku,
  Ich włos i broda jednej były farby;
  Co mówisz, czyli nie byłoby dobrze
  Dać czas pokuty temu grzesznikowi,
  A zaspokoić żądania Angela
  Widokiem głowy do Klaudia podobnej?

  KSIĄŻĘ

  O, niebo samo na pomoc nam przyszło!
  Śpiesz się! Godzina, którą ci wyznaczył,
  Już niedaleko; dopilnuj, by wszystko
  Wedle się jego spełniło rozkazów,
  Ja tu powrócę, gdy się na dzień zbierze,
  Na śmierć to dzikie przygotować zwierzę.

  STRÓŻ

  Ojcze mój, wszystko wykonam bez zwłoki.
  Barnardyn musi umrzeć po południu.
  Co zrobić z Klaudiem, by mnie uratować
  Od niebezpieczeństw głowie mej grożących,
  Gdy się dowiedzą, że on jeszcze żyje?

  KSIĄŻĘ

  Słuchaj mej rady; zamknij w ciemnych lochach
  Obu tych więźniów, a bądź przekonany,
  Że zanim słońce dwa razy pozdrowi
  Jasnym obliczem ziemi tej mieszkańców,
  I twoja także skończy się obawa.

  STRÓŻ

  Chętnie się, ojcze, twą kieruję radą.

  KSIĄŻĘ

  Więc spiesz się, głowę poślij do Angela.
  Wychodzi Stróż.
  Ja list tymczasem do niego napiszę,
  Stróż mu go wręczy, w nim go zawiadomię,
  Że nagle wracam, że dla ważnych przyczyn
  Mój wjazd się odbyć musi uroczyście;
  Wezwę go, żeby szedł na me spotkanie
  Milę za miasto, do świętego źródła,
  Stamtąd ordynkiem, procesjonalnie
  Do bram się miasta wspólnie posuniemy.
  Wchodzi Stróż.

  STRÓŻ

  Oto jest głowa, sam mu ją poniosę.

  KSIĄŻĘ

  Wybornie. Wracaj, jak możesz najprędzej,
  Bo chciałbym z tobą pogadać o rzeczach
  Dla twego tylko ucha przeznaczonych.

  STRÓŻ

  Wrócę niebawem.
  Wychodzi.

  IZABELA

  za sceną
  Pokój święty z wami!

  KSIĄŻĘ

  To Izabela, zapewne nadbiega
  Pytać, czy przyszło brata przebaczenie.
  Nic jednak o jej nie powiem jej szczęściu,
  Aby pociecha tym słodszą się zdała,
  Im mniej już na nią w swej ciężkiej niedoli
  Rachować będzie.
  Wchodzi Izabela.

  IZABELA

  Daruj, dobry ojcze!

  KSIĄŻĘ

  Dzień dobry, córko czysta i nadobna!

  IZABELA

  Tym lepszy, gdy go mąż tak święty życzy.
  Przysłał namiestnik brata przebaczenie?

  KSIĄŻĘ

  On go wyzwolił od wszystkich trosk ziemi,
  Już jego głowa jest w domu Angela.

  IZABELA

  To być nie może.

  KSIĄŻĘ

  To jest jednak, córko.
  Mądrości twojej dowiedź cierpliwością.

  IZABELA

  Biegnę do niego, oczy mu wydrapię.

  KSIĄŻĘ

  Straż cię nie wpuści przed jego oblicze.

  IZABELA

  O biedny Klaudio! Biedna Izabelo!
  Okrutny świecie! Przeklęty Angelo!

  KSIĄŻĘ

  Wszystkie te żale tobie nie pomogą
  I nie zaszkodzą jemu, skończ je przeto,
  A niebu zostaw pomstę za twe krzywdy.
  Słuchaj mnie teraz, a każde me słowo
  Wkrótce się sprawdzi: książę jutro wraca —
  Osusz łzy twoje — mnich z mego klasztoru,
  Jego spowiednik, donosi mi o tym.
  Już uprzedzeni Eskalus, Angelo,
  Wyjdą za bramy na jego spotkanie,
  Aby mu oddać władzę powierzoną.
  Jeżeli możesz, prowadź mądrość twoją
  Tą dobrą ścieżką, którą ci pokażę,
  A znajdziesz pomstę, której w duszy pragniesz,
  I łaskę księcia, i sławę u świata.

  IZABELA

  Twą radą, ojcze, kierować się pragnę.

  KSIĄŻĘ

  Więc list ten zanieś do braciszka Piotra
  (W nim mnie uprzedził o księcia powrocie),
  Znak ten oddając, powiedz, że tej nocy
  Czekać go będę w domu Mariany,
  Tam mu opowiem jej i twoją sprawę,
  On was powiedzie przed księcia oblicze,
  Tam śmiało, w oczy, skarż przed nim Angela.
  Tajemne śluby wiążą mnie, biedaka,
  Bronią iść z tobą. Teraz śpiesz się z listem,
  Otrzyj łzy gorzkie — weź do serca radość,
  A jeśli błędną powiodę cię drogą,
  Przestań mieć wiarę w świętym mym zakonie.
  Któż to nadchodzi?
  Wchodzi Lucjo.

  LUCJO

  Ojcze, dobry wieczór!
  Gdzie stróż więzienia?

  KSIĄŻĘ

  Wyszedł; wkrótce wróci.

  LUCJO

  350

  O piękna Izabelo! Serce moje blednieje na widok twoich czerwonych oczu. Cierpliwości! I mnie jej potrzeba, i ja na obiad i wieczerzę poprzestać muszę na garści otrąb i szklance wody; ze strachu o głowę nie śmiem napełnić brzucha, bo po jednej dobrej uczcie wzięłaby mnie pokusa. Lecz powiadają, że jutro wraca książę. Na uczciwość, Izabelo, kochałem twojego brata; gdyby stary ten dziwak książę, miłośnik czarnych kątów, został był w domu, on żyłby teraz.

  Wychodzi Izabela.

  KSIĄŻĘ

  351

  Książę niewielką winien ci wdzięczność, mój panie, za sąd twój o nim, tylko na szczęście, obraz niepodobny.

  LUCJO

  352

  Nie znasz tak dobrze księcia jak ja, mój ojcze; lepszy z niego strzelec, niż ci się zdaje.

  KSIĄŻĘ

  353

  Dobrze, dobrze, odpowiesz kiedyś za to wszystko. Bądź zdrów!

  LUCJO

  354

  Czekaj chwilę; pójdę z tobą i opowiem ci jeszcze parę pięknych historyjek o naszym księciu.

  KSIĄŻĘ

  355

  Już i tak opowiedziałeś mi ich więcej niż potrzeba, jeśli są prawdziwe; jeśli nie — to i jednej byłoby za wiele.

  LUCJO

  356

  Stawiono mnie raz przed jego oblicze za to, że jakiejś dziewce zrobiłem dziecko.

  KSIĄŻĘ

  357

  Czy to była prawda?

  LUCJO

  358

  Niewątpliwa prawda, ale musiałem się wszystkiego wyprzysiąc, bo inaczej byłby mnie ożenił z tym zgniłym niesplikiem.

  KSIĄŻĘ

  359

  Towarzystwo twoje więcej wesołe jest niż uczciwe. Bądź zdrów!

  LUCJO

  360

  Na uczciwość, pójdę z tobą przynajmniej do rogu ulicy, a jeśli cię gniewają tłuste powiastki, nie będziesz ich miał zbyt wiele. Trzeba ci wiedzieć, kochany braciszku, że należę do familii łopianów; nie puszczam, jak się raz przyczepię.

  Wychodzą.

  SCENA CZWARTA

  Pokój w domu Angela. Wchodzą Angelo i Eskalus.

  ESKALUS

  361

  Każdy nowy list jego jest w sprzeczności z poprzedzającymi.

  ANGELO

  362

  W sposób najdziwniejszy i najbezładniejszy. Postępowanie jego nosi piętno obłąkania; daj tylko Boże, aby mu się w głowie nie pomieszało! Dlaczego mamy się z nim spotkać u bram miasta, tam mu oddać naszą władzę?

  ESKALUS

  363

  Ani się domyślam.

  ANGELO

  364

  Dlaczego nakazał ogłosić godzinę przed swoim przybyciem, że każdy chcący zanieść skargę na jaką niesprawiedliwość winien mu wręczyć prośbę na ulicy?

  ESKALUS

  365

  Daje tego powód: chce od razu położyć koniec wszelkim zażaleniom, zasłonić nas na przyszłość od skarg, które odtąd posłuchania nie znajdą.

  ANGELO

  Niech i tak będzie. Ogłoś wolę księcia.
  Do twego domu przyjdę jutro rano,
  Tymczasem poślij do panów i Rady,
  Z którymi ruszym na przyjęcie księcia.

  ESKALUS

  Zajmę się wszystkim.

  ANGELO

  A teraz dobranoc!
  Wychodzi Eskalus.
  Ten czyn me wszystkie odebrał mi władze,
  Sparaliżował wszelkie me działania.
  Zwiedzione dziewczę! Przez kogo? Przez męża,
  Co srogo karcił zbrodnie tej natury!
  Gdyby wstydliwość ust jej nie zamknęła,
  Jaką by skargą mogła mnie przywalić!
  Ale jej rozum nie pozwala mówić,
  Bo cnoty mojej taka jest powaga,
  Że kto by na nią chuchnąć się poważył,
  Marnie przepadnie. Klaudio żyłby teraz,
  Gdyby nie trwoga, że niesforny młokos
  Zapragnie kiedyś pomścić się za życie,
  Kupione drogo siostry jego hańbą.
  Co bym dał jednak, gdyby on żył jeszcze!
  Lecz gdy się raz kto z drogi cnoty skręci,
  Wszystko źle idzie mimo dobrych chęci.
  Wychodzi.

  SCENA PIĄTA

  Pole za miastem. Wchodzą Książę we własnym ubiorze, Mnich Piotr.

  KSIĄŻĘ

  List mi ten wręczysz przy stosownej porze.
  daje mu list
  Stróż wie o naszych planach i zamiarach.
  Trzymaj się wiernie danych ci instrukcji
  I zmierzaj ciągle do naszego celu,
  Choćby ci przyszło w wypadków natłoku
  Porzucić jeden, chwycić inny środek.
  Idź, Flawiuszowi powiedz, gdzie mnie znajdzie,
  Uprzedź Rolanda, Walentyna, Krassa,
  Każ im do bramy sprowadzić trębaczy,
  Lecz przede wszystkim przyślij mi Flawiusza.

  MNICH PIOTR

  Nie tracąc czasu, wypełnię rozkazy.
  Wychodzi. Wchodzi Wariusz.

  KSIĄŻĘ

  Dzięki za pośpiech, dobry mój Wariuszu.
  Chodź teraz ze mną, za niedługą chwilę
  Przyjdzie nas drugi pozdrowić przyjaciel.
  Wychodzą.

  SCENA SZÓSTA

  Ulica niedaleko bramy. Wchodzą Izabela i Mariana.

  IZABELA

  Wstręt jakiś czuję mówić z ogródkami,
  Całą bym prawdę wolała powiedzieć;
  Lecz oskarżenie do ciebie należy,
  Ja z mojej strony zrobię, co przykazał,
  Aby tajemne spełnić jego cele.

  MARIANA

  Słuchaj go wiernie.

  IZABELA

  Dodał oprócz tego,
  Żebym słuchała bez dziwu i trwogi,
  Jeśli przypadkiem za stosowne uzna
  Stanąć w obronie mego przeciwnika.
  Gorzkie lekarstwo słodkie wyda skutki.

  MARIANA

  Ojciec Piotr…

  IZABELA

  Cicho! Widzę, że nadchodzi.
  Wchodzi Mnich Piotr.

  MNICH PIOTR

  Znalazłem dla was doskonałe miejsce;
  Musi was książę obaczyć w pochodzie.
  Lecz już się trąby rozległy dwa razy,
  Osiedli bramy miasta dostojnicy,
  I lada chwila pokaże się książę.
  I my też śpieszmy, bo czas jest nam drogi.
  Wychodzą.

  AKT PIĄTY

  SCENA PIERWSZA

  Publiczny plac przy bramie miasta. Mariana zakwefiona, Izabela i Mnich Piotr w odległości; wchodzą z przeciwnych stron Książę, Wariusz, panowie; Angelo, Eskalus, Lucjo, Stróż, oficerowie, mieszczanie.

  KSIĄŻĘ

  do Angela
  Zacny mój bracie, szczęśliwe spotkanie! do Eskala Rad cię znów widzę, stary przyjacielu!

  ANGELO I ESKALUS

  Szczęśliwy powrót waszej dostojności!

  KSIĄŻĘ

  Z całego serca obu wam dziękuję.
  Zewsząd jednakie odbieram świadectwa,
  Że wielka była wasza sprawiedliwość.
  Dziś wam publicznie składam za to dzięki,
  Przyszłej nagrody ubogi zadatek.

  ANGELO

  Dług tylko moich powiększasz dziękczynień.

  KSIĄŻĘ

  O, głośno twoja przemawia zasługa!
  Byłoby krzywdą, gdybym się ją ważył
  Jak tajemnicę zamknąć w głębi serca;
  Jej się należy obrona spiżowa
  Od zębów czasu, pyłu zapomnienia.
  Daj mi twą rękę; niechaj lud mój widzi
  W zewnętrznych znakach duszy mojej myśli,
  A ty, Eskalus, stań po drugiej stronie,
  Niech mnie podeprą dwa moje filary.
  Piotr i Izabela posuwają się naprzód.

  MNICH PIOTR

  Teraz czas, klęknij i przemów doń głośno.

  IZABELA

  Sprawiedliwości, książę mój i panie!
  Łaskawe oko rzuć na pokrzywdzoną,
  Czemu nie mogę powiedzieć: dziewicę!
  O dobry książę, nie sromoć twych oczu,
  Na inny przedmiot zwracając je wprzódy,
  Zanim wysłuchasz głosu wołającej
  O sprawiedliwość, świętą sprawiedliwość,
  Tak, sprawiedliwość!

  KSIĄŻĘ

  Krzywdy twe opowiedz:
  W czym kto cię skrzywdził? Mów śmiało! Angelo
  Tu sprawiedliwość wymierzy ci całą.
  Krótko więc swoją opowiedz mu skargę.

  IZABELA

  Książę i panie, słowa mi twe każą
  Mego zbawienia szukać u szatana.
  Sam mnie wysłuchaj, bo co mam powiedzieć,
  Karę mi ściągnie, gdy nie znajdzie wiary,
  Lub cię przymusi krzywdę mą naprawić.
  Więc tu natychmiast wysłuchaj mnie, książę!

  ANGELO

  Rozum jej, panie, pomieszał się trochę,
  Znam ją, bo była kiedyś u mnie z prośbą
  O życie brata, które musiał stracić
  Pod mieczem prawa.

  IZABELA

  O, pod mieczem prawa!

  ANGELO

  I dziwne rzeczy gotowa jest prawić.

  IZABELA

  O, bardzo dziwne! Dziwne, lecz prawdziwe,
  Że ten Angelo jest krzywoprzysięzcą,
  Czy to nie dziwne? Czy to rzecz nie dziwna,
  Że jest mordercą, że jest obłudnikiem
  I cudzołożnym złodziejem? Że dziewic
  Jest gwałcicielem, czy to rzecz nie dziwna?
  Czy to nie dziwna?

  KSIĄŻĘ

  O, sto razy dziwna.

  IZABELA

  Jeśli jest pewna, że to jest Angelo,
  To jest pewniejszą dziwna moja powieść,
  Stokroć pewniejszą, bo prawda jest prawdą
  Do końca czasów.

  KSIĄŻĘ

  Weźcie tę biedaczkę.
  Wyraźnie plecie w obłąkaniu zmysłów.

  IZABELA

  Książę, zaklinam cię na twoją wiarę
  W świat inny, lepszy nad ten świat boleści,
  Nie gardź mą prośbą w błędnym przekonaniu,
  Że mi szaleństwo zmysły pomąciło;
  Nie rób w pośpiechu niemożebną rzeczy,
  Która jest tylko nieprawdopodobną.
  Być bowiem może, że łotr najgrzeszniejszy,
  Jakiego jeszcze ziemia nie nosiła,
  Może mieć minę świętą jak Angelo;
  Jak to być może równie, że Angelo,
  Mimo tytułów, form i swych godności,
  Może być arcyłotrem. Wierzaj, książę,
  Jeżeli mniej jest od tego, jest niczym,
  Ale jest więcej, tylko że słów więcej
  Nie mogę znaleźć na jego złośliwość.

  KSIĄŻĘ

  Jeśli ta dziewka szalona, jak sądzę,
  Na honor, sens jest dziwny w jej szaleństwie,
  Tak myśl się jedna z drugą myślą wiąże,
  Jak nigdym jeszcze w szaleństwie nie słyszał.

  IZABELA

  O książę, błagam, sąd twój porzuć błędny,
  Mimo sprzeczności nie wątp o rozumie;
  Lecz niech twój własny rozum dopomoże
  Odsłonić prawdę tam, gdzie kryć się zdaje,
  A z kłamstwa prawdy obedrze pozory.

  KSIĄŻĘ

  Nieraz mniej bywa sensu w słowach ludzi,
  Których nikt nigdy za szaleńców nie brał.
  Co chcesz powiedzieć?

  IZABELA

  Jestem siotrą Klaudia,
  Którego na śmierć Angelo ten skazał
  Za grzech porubstwa. Do mego klasztoru
  Brat nieszczęśliwy przysłał mi w poselstwie
  Pewnego Lucja.

  LUCJO

  To jest mnie, mój książę.
  Poszedłem do niej na żądanie Klaudia
  Z prośbą, ażeby próbowała szczęścia,
  I u Angela błagała o życie
  Biednego brata.

  IZABELA

  To on był.

  KSIĄŻĘ

  O słowo
  Nikt cię nie prosił.

  LUCJO

  Prawda, mości książę,
  Jak i milczenia nikt mi nie nakazał.

  KSIĄŻĘ

  To ja ci teraz zalecam milczenie;
  Zapisz to sobie, a kiedy z kolei
  O twoich sprawach mówić nam wypadnie,
  Proś Boga, żebyś czysty miał rachunek.

  LUCJO

  Za wszystko ręczę.

  KSIĄŻĘ

  Ręcz lepiej za siebie;
  Powtarzam jeszcze, miej się na baczności.

  IZABELA

  On część mej sprawy powiedział.

  LUCJO

  A dobrze.

  KSIĄŻĘ

  Może i dobrze, lecz teraz źle robisz
  Mówiąc przed czasem. Ciągnij twoją powieść.

  IZABELA

  Kiedym więc przyszła do tego nędznika…

  KSIĄŻĘ

  Wyraz zda mi się trochę za szalony.

  IZABELA

  Nie, książę, wyraz tylko sprawiedliwy.

  KSIĄŻĘ

  Byleś go mogła dowieść; lecz mów dalej.

  IZABELA

  Skracam rzecz, książę. Nie chcę opowiadać,
  Jakie na klęczkach prośby doń zaniosłam,
  Jak mnie odepchnął, co odpowiedziałam
  (Bo długi, długi czas trwała rozmowa),
  Lecz przystępuję do szpetnego końca,
  Choć w każdym słowie boleść jest i hańba.
  Za głowę brata w zwierzęcej rozpuście
  Zapragnął ciała mojego czystości.
  Miłość braterska po długim wahaniu
  Tryumfowała nad moim honorem.
  Uległam, książę, lecz nazajutrz rano,
  Kiedy chuć swoją występną nasycił,
  Ponowił rozkaz śmierci mego brata.

  KSIĄŻĘ

  Jak cała powieść ta prawdopodobna!

  IZABELA

  O, gdyby była tak prawdopodobna,
  Jak jest prawdziwa!

  KSIĄŻĘ

  Szalona dziewczyno,
  Przez Boga, sama nie wiesz, co mi pleciesz,
  Albo cię jakaś piekielna intryga
  Na jego honor nastawać skłoniła.
  Jego uczciwość jest dotąd bez plamy,
  A potem, jest to przeciw rozumowi,
  Aby tak srogo karcić chciał występek,
  Którego sam się przed chwilą dopuścił.
  Gdyby był grzeszny, zamiast śmiercią karać,
  Brata by twego własną ważył wagą.
  Ani też wątpię, że cię ktoś podżegnął.
  Wyznaj mi prawdę, mów, za czyją radą
  Przychodzisz do mnie z tą fałszywą skargą.

  IZABELA

  I na tym koniec? Więc ty, wielki Boże,
  Natchnij mnie teraz świętą cierpliwością,
  A spraw, by zbrodnia pozorami skryta
  Wyjść mogła na jaw, kiedy czas dojrzeje!
  Odchodzę. Niech ci Bóg przebaczy, panie,
  Że moja krzywda bez pomsty zostanie.

  KSIĄŻĘ

  O, bardzo wierzę, że byś odejść chciała.
  Sierżancie, dziewkę mi tę aresztować.
  Mamże pozwolić, by oddech zatruty
  Na wierne sługi czarną potwarz miotał?
  To jest wyraźny praktyk tajnych skutek.
  Kto wiedział o twym tu przyjściu i skargach?

  IZABELA

  Braciszek Ludwik. Czemuż go tu nie ma!

  KSIĄŻĘ

  Pewno spowiednik. Czy komu tu znany?

  LUCJO

  Ja go znam, książę. To mnich wszędowścibski;
  Nigdy ten bratek nie był po mej myśli,
  Gdyby nie habit, za pewne wyrazy
  Przeciw książęcej mości powiedziane
  Byłby ode mnie dobre dostał cięgi.

  KSIĄŻĘ

  Przeciw mnie słowa? A to mi braciszek!
  On to podmówił tę biedną dziewczynę,
  By oszkalować mego namiestnika.
  Wyszukać mnicha!

  LUCJO

  Przeszłej właśnie nocy
  I ją, i mnicha widziałem w więzieniu.
  Mnich to ladaco, wielki świszczypałka.

  MNICH PIOTR

  Bóg z tobą, książę! Słyszałem wyrazy,
  Którymi uszy twe oszukać chciano.
  Najprzód, ta dziewka twego namiestnika
  Niesprawiedliwie oskarżać przychodzi,
  Bo on tak wolny od grzesznej z nią sprawy,
  Jak dziecię jeszcze w łonie matki śpiące.

  KSIĄŻĘ

  Ani wątpiłem. Czy znasz tego mnicha,
  Ojca Ludwika, o którym mówiła?

  MNICH PIOTR

  Znam, panie. Mąż to pobożny i święty,
  Nie świszczypałka ani wszędowścibski,
  Jak to jegomość ten chce utrzymywać.
  Zaręczam, nigdy nierozważnym słowem
  Waszej książęcej nie obraził mości.

  LUCJO

  Wierzaj mi, panie, obraził, i ciężko.

  MNICH PIOTR

  W swym czasie sam się uniewinnić przyjdzie,
  Dziś na gorączkę w celi swej boleje.
  Na jego prośbę (dowiedział się bowiem,
  Że na Angela ma tę skargę zanieść)
  Przybyłem tutaj, by w jego imieniu
  Powtórzyć słowa, których on rzetelność
  Stwierdzić przysięgą i świadkami gotów
  Na twoje pierwsze, książę mój, wezwanie.
  A najprzód, żeby od publicznej skargi
  Usprawiedliwić niewinnego pana,
  Postawię świadka, który, oko w oko,
  Fałsz jej zarzuci i zmusi do wyznań.

  KSIĄŻĘ

  Dobry braciszku, powtórz jego słowa.
  Straż wyprowadza Izabelę; zbliża się Mariana, zakwefiona.
  Angelo, czy się nie uśmiechasz na to?
  O Boże, co za szaleństwo nędzników!
  Przynieście krzesła. Siądź przy mnie, Angelo,
  Chcę być bezstronny; zostanę na boku,
  Sam będziesz sędzią skargi przeciw sobie.
  Czy to jest świadek? Niech wprzód się odsłoni,
  A świadczy potem.

  MARIANA

  Przebacz mi, mój książę,
  Tylko na męża mojego rozkazy
  Twarz mą odsłonię.

  KSIĄŻĘ

  Czy jesteś mężatką?

  MARIANA

  Nie.

  KSIĄŻĘ

  A więc panną?

  MARIANA

  Nie, nie jestem panną.

  KSIĄŻĘ

  Więc jesteś wdową?

  MARIANA

  Nie wdową, mój książę.

  KSIĄŻĘ

  Co? Ni mężatką, ni panną, ni wdową?

  LUCJO

  To może jest szurgotką, mości książę; niejedna z takich jejmościanek nie jest ani panną, ani wdową, ani mężatką.

  KSIĄŻĘ

  Zamknijcie gębę temu paplaczowi;
  Jakżebym pragnął, by miał jaką sprawę,
  Aby w swej własnej sprawie perorował!

  LUCJO

  Bardzo dobrze, mości książę.

  MARIANA

  Wyznaję, nigdy nie byłam zamężną,
  Wyznaję także, że nie jestem panną;
  Poznałam męża, chociaż mąż mój nie wie,
  Że i on także poznał mnie za żonę.

  LUCJO

  366

  To chyba był pijany, mości książę, trudno inaczej tajemnicę tę wytłumaczyć.

  KSIĄŻĘ

  367

  Pragnąłbym dla miłości milczenia, żebyś i ty był pijany.

  LUCJO

  368

  Bardzo dobrze, mości książę.

  KSIĄŻĘ

  369

  Lecz to w Angela sprawie nie jest świadek.

  MARIANA

  Przebacz mi, książę. Ta młoda kobieta,
  Która go skarżyć przyszła o porubstwo,
  Oskarża razem i mojego męża,
  A czas oznacza, w którym, jak dowiodę,
  Sama go w moim trzymałam objęciu
  I miałam jego miłości dowody.

  ANGELO

  Czyż jeszcze kogo oprócz mnie oskarża?

  MARIANA

  Nie sądzę.

  KSIĄŻĘ

  Jednak mówisz o twym mężu.

  MARIANA

  O mężu, lecz tym mężem jest Angelo,
  On myśli, że on nigdy mnie nie poznał,
  Pewny, że tylko poznał Izabelę.

  ANGELO

  A, to już nadto! Pokaż mi oblicze.

  MARIANA

  Na rozkaz męża zdejmuję zasłonę.
  odsłania się
  Czy twarz poznajesz, okrutny Angelo,
  Która, jak kiedyś nieraz przysięgałeś,
  Czułych twych spojrzeń nie była niegodną?
  To ręka, którą w twej trzymałeś ręce.
  Wiarę ślubując, i patrz, to jest ciało,
  Co Izabeli podjęło się roli
  I w twej altanie za nią wystąpiło.

  KSIĄŻĘ

  Znasz tę kobietę?

  LUCJO

  Cieleśnie, jak mówi.

  KSIĄŻĘ

  Ni słowa więcej!

  LUCJO

  Dość na tym, mój książę.

  ANGELO

  Wyznaję, książę, że znam tę kobietę.
  Pięć lat już temu była między nami
  O stadle mowa, lecz się rzecz zerwała,
  Częścią, że wiano nie było spłacone
  Wedle układów, lecz głównie dlatego,
  Że cień podejrzeń upadł na jej cnotę.
  Lecz odtąd, książę, przez pięciu lat przeciąg,
  Na honor, słowa z nią nie przemówiłem,
  Anim ją widział, ni o niej słyszałem.

  MARIANA

  Jak prawda, że nam z nieba światło spada,
  Że dźwięk i słowa rodzi oddech piersi,
  Że prawda cnotą, że rozum jest w prawdzie,
  Tak to jest prawda, miłościwy książę,
  Że jestem żoną jego zaręczoną,
  Jeśli przysięgi są znakiem zrękowin,
  Że mnie w ogrodzie swoim w przeszły wtorek,
  Jak żonę poznał; jeżeli to kłamstwo,
  Z ziemi, na której klęczę, niech nie wstanę,
  Niech do niej wiecznie zostanę przykuta
  Jak martwy kamień!

  ANGELO

  Dotąd śmiać się mogłem,
  Lecz się przebrała cierpliwości miarka.
  Teraz, mój książę, domagam się sądu,
  Bo jasno widzę, że te puste dziewki
  Są podszczuwaczy mędrszych, potężniejszych
  Prostym narzędziem; pozwól mi więc, panie,
  Bym się zapuścił aż na dno tych praktyk.

  KSIĄŻĘ

  Z całego serca pozwalam, a karę
  Wedle twej woli naznaczę występnym.
  Szalony mnichu, przewrotna kobieto,
  W zmowie z tą, którą zamknąć już kazałem,
  Czy wam się zdaje, że wasze przysięgi
  Choćby na wszystkich świętych po kolei
  Potrafią kredyt człowieka osłabić,
  Którego cnota prób już tyle przeszła?
  I ty, Eskalu, siądź przy jego boku,
  A twoją radą pomóż mu uprzejmie
  Całej intrygi odkryć szpetne źródło,
  Zaraz drugiego wyszukać mi mnicha,
  Który ją podszczuł.

  MNICH PIOTR

  Bodaj tu był teraz!
  On tym kobietom skargę zanieść radził.
  Stróż ten o miejscu jego wie pobytu.
  On go wynajdzie.

  KSIĄŻĘ

  Przyprowadź go zaraz.
  Wychodzi Stróż.
  Ty mój szlachetny, ty zacny mój bracie,
  Któremu tyle zależy na prawdzie,
  Pomścij twą krzywdę, jak sam chcesz, surowo.
  Teraz na krótką opuszczam was chwilę;
  Lecz wy zostańcie, póki potwarz cała
  Nie wyjdzie na jaw, nie ulegnie karze.

  ESKALUS

  Całą tę sprawę pilnie roztrząśniemy.
  Wychodzi Książę.
  Czy nie mówiłeś, signor Lucjo, że wedle tego, co wiesz o mnichu
  Ludwiku, jest to człowiek bez czci i wiary?

  LUCJO

  370

  Cucullus non facit monachum[7]; nic na nim uczciwego prócz habitu; mówił przy tym o księciu w najnieprzyzwoitszych wyrazach.

  ESKALUS

  371

  Prosimy cię, zostań tu do jego przybycia i twoją skargę powtórz mu oko w oko, bo się pokaże, jak mi się zdaje, że mnich ten okrzyczanym jest człowiekiem.

  LUCJO

  372

  Drugiego takiego w całym Wiedniu nie znajdziesz, daję słowo.

  ESKALUS

  do sługi
  373

  Przyprowadź tu raz jeszcze Izabelę, chciałbym się z nią rozmówić. Wychodzi sługa. Do Angela. Pozwól mi, panie, żebym jej zrobił parę pytań; obaczysz, jak ją przyprę do ściany.

  LUCJO

  374

  Nie lepiej jednak od niego, wedle jej zeznania.

  ESKALUS

  375

  Co mówisz?

  LUCJO

  376

  Zdaje mi się, panie, że gdybyś ją przyparł sam na sam, wyspowiadałaby się prędzej, bo, być może, że przy świadkach wstyd jej będzie.

  Wchodzą Izabela pod strażą, Książę w habicie mnicha, Stróż więzienia.

  ESKALUS

  377

  Wezmę się z nią do rzeczy omackiem.

  LUCJO

  378

  To najlepszy sposób, najłatwiej kobietę przeniknąć o północy.

  ESKALUS

  379

  Zbliż się tu, mościa panno. Oto kobieta, która przeczy wszystkiemu, coś powiedziała.

  LUCJO

  380

  Panie, panie, widzę, zbliża się wisus, o którym mówiłem; tu, tu przychodzi ze stróżem więzienia.

  ESKALUS

  381

  W samą porę; nie odzywaj się do niego, póki cię nie zawezwę.

  LUCJO

  382

  Cyt!

  ESKALUS

  383

  Zbliż się tu, panie. Czy to ty podmówiłeś te kobiety do rzucenia potwarzy na Angela? Wyznały, że to była twoja rada.

  KSIĄŻĘ

  384

  To fałsz.

  ESKALUS

  385

  Jak to? Czy wiesz ty, przed kim stoisz?

  KSIĄŻĘ

  Poszanowanie waszej dostojności!
  Niech szanowany diabeł nawet będzie,
  Gdy na ognistym swoim siedzi tronie.
  Gdzie książę? Przed nim chcę się wytłumaczyć.

  ESKALUS

  W nas widzisz księcia, tłumacz się przed nami.
  A pomnij, żebyś mówił do nas szczerze.

  KSIĄŻĘ

  Przynajmniej śmiało. Biedne niewiniątka,
  Toż w lisiej jamie szukacie jagnięcia?
  A więc żegnajcie krzywd waszych naprawę;
  Znikł książę? Znikła i wasza wygrana.
  Źle, że sam książę słuchać was nie raczył,
  Powierzył wyrok łotra tego ustom,
  Przeciw któremu skargę zanosicie.

  LUCJO

  To jest wisielec, o którym mówiłem.

  ESKALUS

  Jak to, bezbożny i bezwstydny mnichu,
  Nie dość, żeś podszczuł biedne te niewiasty,
  By dostojnego oskarżyły męża,
  Jeszcze ci trzeba bezecnym językiem
  Łotrem go w jego obecności nazwać,
  Zuchwałą myślą wyżej jeszcze sięgnąć,
  Oskarżać księcia o niesprawiedliwość?
  Precz z nim! Natychmiast wziąć go na tortury;
  Staw ci po stawie będziemy wywijać,
  Aż na jaw cała wyjdzie tajemnica.
  Źle zrobił książę!

  KSIĄŻĘ

  Nie bądź tak gorący,
  Wiedz, że się książę nie więcej odważy
  Jeden mój palec ze stawu wywichnąć
  Niż na tortury wziąć własną osobę.
  Nie tum się rodził, nie jegom poddany;
  W sprawach Kościoła przybyłem do Wiednia;
  Widziałem zbrodnie jakby w kotle wrzące,
  Aż wykipiały; prawo na grzech każdy,
  Ale grzech każdy tak protegowany,
  Że wszystkie wasze ustawy i kary
  Są pośmiewiskiem jak w balwierza sklepie
  Porozwieszane jak trofea zęby.

  ESKALUS

  Precz do więzienia z tym rządu potwarcą!

  ANGELO

  Jakie masz przeciw niemu skargi, Lucjo?
  Czy to jest człowiek, o którym mówiłeś?

  LUCJO

  To on, dostojny panie. Zbliż się tu, uczciwcze, postrzyżona pało,
  czy znasz mnie?

  KSIĄŻĘ

  Poznaję cię po głosie; spotkałem cię w więzieniu podczas nieobecności księcia.

  LUCJO

  386

  A, spotkałeś mnie w więzieniu? A czy przypominasz sobie, co i mi tam mówiłeś o księciu?

  KSIĄŻĘ

  387

  Bardzo dobrze.

  LUCJO

  388

  A, przypominasz sobie bardzo dobrze; więc książę jest zawsze birbant, postrzeleniec i tchórz, jak mi mówiłeś podówczas.

  KSIĄŻĘ

  389

  Musimy wprzódy zamienić role, mój panie, nim to będzie moje zdanie o księciu, bo to ty tak go nazywałeś, i jeszcze coś więcej, coś gorzej.

  LUCJO

  390

  A, łotrze przeklęty! Czy ci nie dałem szczutka za twoje słowa?

  KSIĄŻĘ

  391

  Przysięgam, że kocham księcia jak samego siebie.

  ANGELO

  392

  Patrzcie, jak ten hultaj chciałby się teraz wycofać z tarapaty, w którą wpadł przez swoje zbrodnicze mowy.

  ESKALUS

  393

  Z tego rodzaju ludźmi nie ma się co rozprawiać; precz z nim do więzienia! Gdzie stróż? Precz z nim do więzienia! A zarygluj mi go, jak należy. Zamknij mu gębę. Zabierz także te dwa szurgoty i trzeciego ich powiernika.

  Stróż kładzie rękę na Księcia.

  KSIĄŻĘ

  394

  Zaczekaj, zaczekaj chwilę, przyjacielu.

  ANGELO

  395

  Co? Stawia opór? Dopomóż mu, Lucjo.

  LUCJO

  396

  W drogę, paniczu! W drogę, paniczu! W drogę, paniczu! Co, paniczu, co, postrzyżona pałko, hajdamaku i łgarzu, co, musisz być zakapturowany? Koniecznie? Pokaż nam twoje hultajskie oblicze, twoją wilczą mordkę, a potem dyndaj godzinę na szubienicy. Czy go nie odsuniesz?

  Zrywa mnichowi kaptur i odsłania Księcia.

  KSIĄŻĘ

  Tyś pierwszym łotrem, który zrobił księcia.
  do Stróża
  Za trzech tych więźniów ja daję rękojmię.
  do Lucja
  Paniczu, milczkiem nie wynoś się, proszę,
  Bo mnich ma jeszcze coś z tobą pomówić.
  Pod straż go weźcie.

  LUCJO

  To coś stryczkiem pachnie.

  KSIĄŻĘ

  Usiądź. Przebaczam wszystko, co mówiłeś.
  do Angela
  Pozwolisz teraz, że zajmę twe miejsce.
  Czy znajdziesz słowo, myśl lub jaki wykręt,
  Który by teraz mógł przyjść ci na pomoc?
  Jeśli masz, spiesz się, bo będzie za późno,
  Skoro ja całą moją powieść skończę.

  ANGELO

  Ja bym od mojej winniejszy był winy,
  Gdybym śmiał jeszcze spodziewać się, książę,
  Że tajemnicą zbrodnia ma zostanie,
  Gdy oko twoje, jak boża źrenica,
  Wszystkie praktyki moje przeniknęło.
  Nie chciej przeciągać sądu na mą hańbę;
  Wyznanie moje niech wszystko zakończy;
  A bezpośredni wyrok i śmierć moja —
  Oto jedyna łaska, której żądam.

  KSIĄŻĘ

  Odpowiedz wprzódy — zbliż się, Mariano —
  Czy z tą kobietą byłeś zaręczony?

  ANGELO

  Byłem, mój książę.

  KSIĄŻĘ

  A więc ją natychmiast,
  Bez żadnej zwłoki, pojmij za swą żonę.
  Połącz ich, mnichu, a po ceremonii
  Powróć tu z nimi. Dopilnuj ich, stróżu.
  Wychodzą Angelo, Mariana, Mnich Piotr i Stróż więzienia.

  ESKALUS

  Bardziej mnie jego zadziwia niesława
  Niżeli dziwny odkrycia jej sposób.

  KSIĄŻĘ

  Przybliż się teraz, piękna Izabelo,
  Twój mnich przed chwilą księciem jest twym teraz;
  Ale jak wprzódy twym byłem obrońcą,
  Tak dziś z odzieżą nie zmieniłem serca
  I zawsze jestem sprawie twojej wierny.

  IZABELA

  Przebacz mi, panie, że, twoja poddanka,
  Śmiałam twą godność ukrytą kłopotać.

  KSIĄŻĘ

  Wszystko przebaczam, i ty, drogie dziewczę,
  Z twojej mi strony równą pokaż względność.
  Wiem, że śmierć brata ciąży ci na sercu.
  Może się dziwisz, dlaczego się kryłem,
  Czemu, chcąc życie jego uratować,
  Wolałem skryty na śmierć jego patrzeć
  Niż jawnie z moją wystąpić potęgą.
  Szlachetne dziewczę, wszystkie moje plany
  Zmąciła zbytnia śmierci jego nagłość,
  Której leniwszą przypuszczałem stopę.
  Pokój mu teraz! Bo lepsze to życie,
  W którym już śmierci lękać się nie trzeba,
  Niż życie pełne utrapień i trwogi.
  Niech cię pocieszy myśl ta, Izabelo,
  Że brat twój teraz szczęśliwy.

  IZABELA

  Daj Boże!
  Wchodzą Mariana, Angelo, Mnich Piotr, Stróż więzienia.

  KSIĄŻĘ

  Teraz przez miłość Mariany przebacz
  Nowożeńcowi, który się przybliża,
  Który w rozpustnej myśli śmiał pokrzywdzić
  Twój czysty honor, tak dobrze broniony.
  Lecz jak on na śmierć twego skazał brata,
  Dwa razy zbrodniarz, bo zgwałcił dwa razy
  I świętą czystość, i świętą przysięgę,
  Że uratuje Klaudia twego życie,
  Tak przeciw niemu woła teraz prawo
  Przez jego usta: Angelo za Klaudia!
  Pośpiech za pośpiech i za karę kara,
  Głowa za głowę i za miarę miara.
  Tak jest, Angelo, twoja zbrodnia jawna,
  Choćbyś śmiał przeczyć, na nic się to nie zda.
  Na pniu tym samym głowę twą położysz,
  Na którym Klaudio, a z równym pośpiechem.
  Precz z nim!

  MARIANA

  O książę, łaskawy mój książę,
  Chceszli więc zmienić ślub mój na szyderstwo?

  KSIĄŻĘ

  Jego, nie moją sprawą to szyderstwo,
  Ślub mi się zdawał konieczną potrzebą,
  Aby twój czysty honor uratować,
  Bo zarzut, że cię niezamężną poznał,
  Mógłby w przyszłości zatruć twoje szczęście.
  Majątek jego, chociaż spada na mnie
  Przez konfiskatę, daję ci na wiano,
  Żebyś lepszego kupić mogła męża.

  MARIANA

  Nie, książę, nie chcę, nie pragnę lepszego.

  KSIĄŻĘ

  Nie błagaj darmo, wyrok mój niezmienny.

  MARIANA

  klęka
  Łaskawy panie…

  KSIĄŻĘ

  Czas tracisz na próżno.
  Precz z nim i na śmierć!
  do Lucja
  Teraz twoja kolej.

  MARIANA

  O książę! Wstaw się za mną, Izabelo!
  Pożycz mi kolan teraz, a na wieki
  Siebie, me wszystko służbie twej poświęcę!

  KSIĄŻĘ

  Czemu szalonym dręczysz ją błaganiem?
  Gdyby uklękła przez litość dla ciebie,
  Duch by jej brata z kamiennego łoża
  Powstał i gniewny od stóp ją mych porwał.

  MARIANA

  Klęknij, o klęknij przy mnie, Izabelo!
  Milcząc dłoń podnieś, a ja mówić będę.
  Mówią, że nawet najcnotliwsi ludzie
  Z wad są zlepieni i dla wad swych właśnie
  Zdają się lepsi; i tak jest z mym mężem.
  O, czy mi twoich nie pożyczysz kolan?

  KSIĄŻĘ

  On Klaudia głowę swoją płaci głową.

  IZABELA

  klęka
  Racz, panie, sądzić tego winowajcę,
  Jak gdyby jeszcze brat mój był przy życiu;
  Ja prawie wierzę w czynów jego szczerość
  Do chwili, w której oko na mnie rzucił;
  A jeśli tak jest, daruj mu, o panie!
  Sąd sprawiedliwy na mego padł brata,
  Bo czyn popełnił, który życiem spłacił:
  Lecz złej Angelo nie dokonał myśli;
  Racz w zapomnieniu pogrzebać zamiary,
  Które przepadły, nim dobiegły mety;
  Ale myśl ludzka nie jest jeszcze czynem,
  A zamiar jego był myślą.

  MARIANA

  Nic więcej.

  KSIĄŻĘ

  Próżne twe prośby; wstań, powtarzam jeszcze.
  Nowy występek na myśl mi przychodzi:
  Powiedz mi, stróżu, co było powodem,
  Że głowa Klaudia o niezwykłym czasie
  Pod mieczem spadła?

  STRÓŻ

  Odebrałem rozkaz.

  KSIĄŻĘ

  Czyś miał z urzędu zlecenie szczególne?

  STRÓŻ

  Nie, książę, tajny rozkaz odebrałem.

  KSIĄŻĘ

  Więc za to służbę twoją dzisiaj tracisz;
  Oddaj mi klucze.

  STRÓŻ

  Przebacz mi, mój panie!
  I mnie się rozkaz nieprawny wydawał,
  Wątpiłem jednak; w mojej niepewności
  Żal mnie ogarnął, a jak dowód żalu
  Żyje w więzieniu człowiek, który także
  Umrzeć miał wskutek ustnego rozkazu.

  KSIĄŻĘ

  Jego nazwisko?

  STRÓŻ

  Zowie się Barnardyn.

  KSIĄŻĘ

  Czemuś podobnie z Klaudiem nie postąpił?
  Przywiedź go tutaj, niechaj go obaczę.
  Wychodzi Stróż.

  ESKALUS

  Jakże mi smutno, że człowiek tak mądry
  I tak uczony jak ty, o Angelo,
  Tak mógł pobłądzić w swej krwi gorącości,
  Potem tak mało miarkować się w sądzie!

  ANGELO

  Mnie równie smutno, żem ten sprawił smutek,
  A w sercu moim tkwi żał tak głęboki,
  Że nie o łaskę, ale o śmierć błagam,
  Bo tysiąc razy na śmierć zasłużyłem.

  KSIĄŻĘ

  Gdzie jest Barnardyn?

  STRÓŻ

  To on jest, mój książę.

  KSIĄŻĘ

  O tym człowieku mówił mi braciszek.
  Harda, jak słyszę, w ciele twoim dusza,
  Niczego za tym światem się nie lęka;
  I wedle twojej żyłeś dotąd wiary.
  Wyrok twój zapadł, ale ci przebaczam
  Ziemskie twe grzechy i tylko wymagam,
  Żebyś korzystał z mego miłosierdzia
  I lepsze sobie przygotował czasy.
  Ty, mnichu, przyjdź mu twą radą na pomoc;
  Tobie go zwierzam. A to co za człowiek
  Zakapturzony?

  STRÓŻ

  To inny jest więzień,
  Któregom także w dniu tym uratował,
  W którym miał umrzeć Klaudio, a do Klaudia
  Tak jest podobny jak do kropli kropla.
  Odsłania Klaudia.

  KSIĄŻĘ

  do Izabeli
  Jeśli do brata twojego podobny,
  Przez pamięć brata i jemu przebaczam.
  Daj mi twą rękę, powiedz, żeś jest moją
  Jak on mym bratem. Ale o tym później.
  Angelo czuje, że jest ocalony,
  Płomyk radości widzę w jego oczach.
  Zły czyn, Angelo, na dobre ci wyszedł;
  Kochaj twą żonę, bo lepsza od ciebie.
  Serce mi w piersiach radzi miłosierdzie,
  Jednemu tylko nie mogę przebaczyć.
  do Lucja
  Ty, ty, mopanku, coś tak dobrze wiedział,
  Że jestem tchórzem, osłem i szaleńcem,
  Że jestem cały z rozpusty zlepionym,
  Czymże na tyle pochwał zasłużyłem?

  LUCJO

  397

  Na uczciwość, mój książę, wszystko na żart tylko mówiłem. Jeśli chcesz mnie za to powiesić, nic łatwiejszego, ale co do mnie, jeśli to być może, wolałbym zamienić szubienicę na chłostę.

  KSIĄŻĘ

  Nie, najprzód chłosta, potem szubienica.
  Poprzednio, stróżu, ogłoś po ulicach,
  Że jeśli jaką łotr ten skrzywdził dziewkę
  (A sam niedawno wyznał pod przysięgą,
  Że jego sprawą jedna była matką),
  Niech się tu stawi, a my zaręczamy,
  Że ją natychmiast wziąć musi za żonę,
  Następnie chłosta, w końcu szubienica.

  LUCJO

  398

  Błagam cię, książę, nie żeń mnie z wytłukiem. Wszak sam powiedziałeś przed chwilą, że cię zrobiłem księciem, dobry panie, nie chciej w nagrodę robić mnie rogalem.

  KSIĄŻĘ

  Na honor, musisz pojąć ją za żonę.
  Na ten raz twoim przebaczam potwarzom
  I resztę kary odpuszczam łaskawie.
  Zamknij go teraz i zrób, co kazałem.

  LUCJO

  399

  Zmuszać człowieka do pojęcia za żonę wytłuka jest to skazać go na śmierć, chłostę i postronek.

  KSIĄŻĘ

  Potwarz na księcia zasługuje na to.
  Pamiętaj, Klaudio, że musisz naprawić
  Krzywdę niewinnej dziewce wyrządzoną.
  Niech ci Bóg szczęści, dobra Mariano!
  Bądź wdzięczny, kochaj swą żonę, Angelo,
  Jak jej spowiednik znam wszystkie jej cnoty.
  Za twoją dobroć dzięki ci, Eskalu.
  W przyszłości lepsza czeka cię nagroda,
  I tobie, stróżu, dzięki za gorliwość!
  Godniejsze ciebie znajdziemy ci miejsce.
  Przebacz, Angelo, że zwiódł cię i posłał
  Za Klaudia głowę, głowę Rakocego;
  Błąd się ten zresztą sam usprawiedliwia.
  A teraz tobie, droga Izabelo,
  Mam zrobić wniosek dla ciebie korzystny:
  Jeśli przychylne znajdę posłuchanie,
  Twoje i moje naszym pozostanie.
  Do zamku teraz, by wam opowiedzieć,
  Co jeszcze ciemne, co wam trzeba wiedzieć.
  Wychodzą.

  Przypisy

  [1]

  strzyżony na francuski aksamit — tu: z włosami wypadającymi wskutek choroby wenerycznej. [przypis edytorski]

  [2]

  potnica — tu: kąpiel parowa (uznawana za metodę leczenia syfilisu). [przypis edytorski]

  [3]

  domy — tu: domy schadzek. [przypis edytorski]

  [4]

  Hannibalu — właśc.: kanibalu. [przypis edytorski]

  [5]

  pić białego i czerwonego bękarta — istniało wino hiszp. o nazwie „Bastard”. [przypis edytorski]

  [6]

  siedzi teraz w solówce — słone kąpiele uważano za metodę leczenia chorób wenerycznych. [przypis edytorski]

  [7]

  Cucullus non facit monachum (łac.) — kaptur nie czyni mnichem. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x