TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Deszcz: 1
  2. Sielanka: 1

  pisownia łączna / rozdzielna: z pod > spod

  pisownia s/z: z pod > spod

  fleksja: polnem > polnym; któremi > którymi itp.

  interpunkcja - usunięto przecinek przed pauzą: , —; dodano przecinek: wzrost i kwiat, i plon

  Stuart MerrillDobry deszcztłum. Bronisława Ostrowska

  1

  Oto deszcz, jako słodki przebaczenia głos

  Na gościńce, co w słońcu tumanem się kurzą.

  I wśród ogrodów, co się zielenią spod ros,

  Brzęczenie jasnych kropel, od których się mrużą

  5

  Sadzawki w wielkie oka rozpłyniętych kół…

  Nad dolinkami — chmurek krasny pas się zsnuł,

  Jako warg aniołowych pąkowie wilgotne

  Wokół radosnych pólek i dalekich kniej…

  A pielgrzym śpiewa wesół z polnym ptactwem spół[1],

  10

  Że ten deszcz nie zamieni mu w pustkowie błotne

  Rozdroża, kędy będzie szukał drogi swej…

  Rolnik z błyszczącym pługiem na odłogi sunie,

  Poddając kark znużony miłościwym dżdżom,

  Pod którymi kiełkują szczeciniaste runie[2],

  15

  A chory, kołysany deszczową piosenką,

  Poprzez otwarte okno wpatrzon[3] het za dom —

  Czuje, że dusza w piersi mu wstaje — podzięką.

  DeszczSielankaOto błogosławiony, dobry, boży deszcz,

  Który odświeża czoło znużone włóczęgi.

  20

  Oto deszcz mżący z raju perlistymi wstęgi[4],

  Który pracy rolnika dawa[5] życia dreszcz —

  I ożywia uśmiechem obumarłą pierś

  I oczy tych, co wiedzą, że już patrzą — w śmierć.

  A oto wraz się jawi łuk barwistej tęczy

  25

  Nad żółtymi domostwy[6] miasteczkowych dróg —

  Gdzie idą dzieci z nasion pełnymi koszyki[7]

  Siać grządki, kędy[8] rychło rój pszczół się rozbrzęczy

  Wśród kwiecistego ziela woniejących smug.

  Idą poważne, grzeczne, małe ogrodniki[9],

  30

  A pod rozpiętym łukiem siedmiobarwnej tęczy,

  Śpiewając przyszłych siewów wzrost i kwiat, i plon,

  Bije w zmierzchu rozgłośny i radośny[10] — dzwon.

  Przypisy

  [1]

  spół — razem, wspólnie. [przypis edytorski]

  [2]

  ruń — wschodząca roślinność, młode pędy, kiełkujące z ziemi. [przypis edytorski]

  [3]

  wpatrzon (daw.) — dziś: wpatrzony. [przypis edytorski]

  [4]

  wstęgi — dziś popr. forma N. lm: wstęgami. [przypis edytorski]

  [5]

  dawa — dziś popr. forma 3 os. lp cz.ter.: daje. [przypis edytorski]

  [6]

  domostwy — dziś popr. forma N. lm: domostwami. [przypis edytorski]

  [7]

  koszyki — dziś popr. forma N. lm: koszykami. [przypis edytorski]

  [8]

  kędy (daw.) — którędy; tu: gdzie. [przypis edytorski]

  [9]

  małe ogrodniki — dziś popr. forma: mali ogrodnicy. [przypis edytorski]

  [10]

  radośny — dziś popr. forma: radosny. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...