Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Dusza: 1
  2. Jesień: 1
  3. Rzeka: 1
  4. Woda: 1

  Uwspółcześniono:

  leksykę (w tym ortografię): brózdę -> bruzdę;

  interpunkcję: Drążąc, — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni -> Drążąc — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni.

  Stéphane MallarméWestchnienietłum. Stefan Napierski

  1
  Dusza, JesieńDusza moja ku skroniom, siostro, gdzie obłudę
  Roi jesień, plamiona rdzą przez piętna rude,
  I ku niebu błędnemu anielskiego oka
  Wzbija się, jako knieja smętna i głęboka,
  5
  Rzeka, WodaWierny nurt siwo w lazur niebotyczny wzdycha!
  — W rzewnej[1] modrości[2] skłony, których śniadość cicha
  W basenach wielkich długie ogląda szlochanie,
  I zezwala na toni martwej, gdzie konanie
  Płowe[3] rozmiata liście, chłodną bruzdę cieni
  10
  Drążąc — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni.

  Przypisy

  [1]

  rzewny — smutny, melancholijny, pełen żalu. [przypis edytorski]

  [2]

  modrość — błękit. [przypis edytorski]

  [3]

  płowy — jasny; żółty z odcieniem szarości. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x