TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Dusza: 1
  2. Jesień: 1
  3. Rzeka: 1
  4. Woda: 1

  Uwspółcześniono:

  leksykę (w tym ortografię): brózdę -> bruzdę;

  interpunkcję: Drążąc, — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni -> Drążąc — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni.

  Stéphane MallarméWestchnienietłum. Stefan Napierski

  1

  Dusza, JesieńDusza moja ku skroniom, siostro, gdzie obłudę

  Roi jesień, plamiona rdzą przez piętna rude,

  I ku niebu błędnemu anielskiego oka

  Wzbija się, jako knieja smętna i głęboka,

  5

  Rzeka, WodaWierny nurt siwo w lazur niebotyczny wzdycha!

  — W rzewnej[1] modrości[2] skłony, których śniadość cicha

  W basenach wielkich długie ogląda szlochanie,

  I zezwala na toni martwej, gdzie konanie

  Płowe[3] rozmiata liście, chłodną bruzdę cieni

  10

  Drążąc — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni.

  Przypisy

  [1]

  rzewny — smutny, melancholijny, pełen żalu. [przypis edytorski]

  [2]

  modrość — błękit. [przypis edytorski]

  [3]

  płowy — jasny; żółty z odcieniem szarości. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...