TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Księżyc: 1
  3. Piękno: 1

  Jan LemańskiNokturn

  1

  Pudel, w psim świecie mędrca cieszący się sławą,

  Że tłuste z alfabetu wywęsza litery;

  Kundel, co zwykł urągać niepojętym zjawom —

  Więc krytyk, dalej Buldog z wejrzeniem megiery[1],

  5

  Obraz cnoty i statku — i Jamnik, co szparko

  Dołki kopie, jako też drobniejszy psi ludek,

  Powstawszy z materaców lub wylazłszy z budek,

  W noc, zwolnione z oków,

  Jęły szczekać na księżyc.

  10

  — Sam!

  — Taki odludek!

  — Tylko w gwiazdach, śród obłoków!

  — Toteż nie ma zdrowej cery!

  — W rzeczy samej!

  15

  — Jak cytryna wygląda!

  — Która ma plamy!

  — A jak niegrzecznie

  Ku nam wypina okrągłość ronda

  W tak zwanej pełni!

  20

  — Taki zarozumialec!

  — Nie zna, co bud kadry!

  — Objętość zmienia!

  — Ma jakieś kwadry[2]!

  — Młodzież uczy rozmarzenia!

  25

  — Nic wart społecznie!

  — Najzupełniej!

  — Lada świeca ma więcej uspołecznienia!

  — A już porównać nie da się z latarką!

  — Podczas zaćmienia tli się,

  30

  Że wstyd by było ogarkom!

  — Albo znów, gdy nów,

  Tak źle przyświeca,

  Że choć wal w gębę!

  — Rzekłbyś, iż chlubi się,

  35

  Że oświatę śćmił nocnym Markom[3].

  — Dojąłbym ci go zębem,

  Ażby mi posoką z nieba lunął…

  — Cóż, kiedy wysoko!

  — Kto z nim tam wskóra!

  40

  Tak co noc wybucha, to cieniej, to grubiej,

  Z ziemi do księżyca

  Kondycja ludzkaNiechętny zgiełk wrzawy

  Psich synów,

  Z których tresura

  45

  Wytrzebiła ducha.

  Ten go oto pies gubi pod kijem

  W czas prędki,

  Ów go dla kęsa strawy

  Powolniej zatraca,

  50

  W miarę gdy tyje,

  A inny — dla obroży malowanej w cętki,

  Lub dla materaca,

  Ten wreszcie żywić ducha wcale nie ma chętki.

  Świeć im kat!

  55

  Stryk nie minie psiej kamaryli[4].

  Jej mniemania szczekliwe

  Gasną tam, w wyżynie,

  Skąd księżyc jasne lice chyli,

  Niemy,

  60

  Jako świetlana myśl i cicha

  Nad padołem,

  Nad ziemią, która pono jak wszystko

  Co ziemskie, czyli kobiece,

  Przyciąga społem i odpycha;

  65

  Mórz mu łono odsłania

  W pierś wydęte

  I psów mu szle ujadania —

  Tu westchniemy…

  KsiężycZ astronomów to wiemy, że przed iluś laty

  70

  Księżyc z ziemią był żonaty,

  I wspólnie upędzali się wokoło słońca.

  Niech kryje milczenie,

  Żali miły był związek ten,

  Czy wiercenie się to wspólne,

  75

  Czy ta jednia —

  Dość, że siła odśrednia,

  Alias[5] dusza bryły,

  Wyrwawszy go z ziemskości, rzuciła w przestrzenie.

  Tam, choć łatwiej mu bytu

  80

  Przenikać istotę,

  Choć bliższym jest końca

  Czy może rozkwitu nowego,

  A przecież nieraz czytasz z bladych lic księżyca

  Tęsknotę,

  85

  I że go mami wiecznie

  Ta ziemia ziemska, z mierzwą[6],

  Marglem[7], błotem,

  Nawet z jej psami.

  PięknoA kiedy nocna cisza w nim żałość podsyca,

  90

  Wtedy ziemską szatę

  Jej olśniewa,

  W srebrne jej opony

  Marzenia stroi,

  Aż mu zalśni majestatem.

  95

  Oto dom, z gliny lepiony,

  Stoi ziemski,

  Jak proch widny mu z bezbrzeży;

  Oto ze ścian, ścieka lama[8],

  Mieniąca się od pozłoty;

  100

  Oto dach tam leży, jak głowa

  W koronie, w której lśnień tkwią groty

  Strzeliste, i płonie

  Licha nad nią gałązka drzewiny

  I zda się berłem.

  105

  Tak muszla perłowa

  Proch obleka w perłę.

  Przypisy

  [1]

  megiera — mit. gr. jedna z trzech furii piekielnych; ogólnie: jędza. [przypis redakcyjny]

  [2]

  kwadra — faza Księżyca, podczas której widoczna jest połowa półkuli. [przypis edytorski]

  [3]

  nocny Marek — aluzja do przysłowia: „tłucze się jak Marek po piekle”. [przypis redakcyjny]

  [4]

  kamaryla (z hiszp.) — tu: „godna kompania”, klika. [przypis redakcyjny]

  [5]

  alias (łac.) — czyli, innymi słowy. [przypis redakcyjny]

  [6]

  mierzwa (gw.) — zgnieciona słoma, używana najczęściej na ściółkę lub naturalny, organiczny nawóz, gnój. [przypis edytorski]

  [7]

  margiel — rodzaj gliny. [przypis redakcyjny]

  [8]

  lama — tkanina o osnowie jedwabnej, używana dawniej do ozdoby bogatych strojów, szat liturgicznych i do dekoracji wnętrz; złotogłów. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...