Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 460 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
  1. Modlitwa: 1
  2. Ofiara: 1
  3. Pokuta: 1
  4. Wiara: 1

Uwspółcześniono

- pisownię joty: Syon — Syjon; objata — obiata; miljony — miliony;

- fleksję — końcówki form przymiotnikowych w narzędniku r.n.: gwiaździstem — gwiaździstym.

Maria KonopnickaTekst do mszy śpiewanej[1]

Introit[2]

1
Do Boga mego, jak do żywej wody,
Spragniony biegnę w czas błogiej pogody,
Do Boga mego i do Zbawiciela,
Co młodość moją duchem uwesela.
5
Do Boga mego, do Jego ołtarzy,
Jak gołębica, dusza się ma waży.
Od rzesz nieświętych jedyna mi droga
Do mego Boga!

Kyrie[3]

PokutaKyrie elejson[4] — zmiłuj się, o Panie!
10
Chryste elejson — winy nasze zmaż!
Wejrzyj na ludu Twego pokajanie,
Pokaż mu dawne swoje zmiłowanie,
Ojcowską ku nam racz obrócić twarz…
Kyrie elejson — winy nasze zmaż!
15

Gloria[5]

Niech śpiewa Syjon[6]! Niech brzmi ziemia cała
Odgłosem hymnów i radosnych lir!
O, chwała, Bogu na niebiosach chwała!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!
20
O, wstań, Łazarzu, z swojego barłogu,
Wznieś w górę czoło, zrzuć śmiertelny kir!
O, chwała, chwała na niebiosach Bogu!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!

Graduale[7]

Na padół smutków i boleści
25
Swe żywe Słowo zesłał Pan,
I zstąpił zwiastun dobrej wieści
I zakon[8] został ludom dan!
O Chryste! Niechaj zdrój żywota
30
Ze słowa Twego spłynie nam!
A kiedy burza się rozmiota,
Wśród dzieci Twoje zestąp sam!

Credo[9]

W mądrość przedwieczną, która światy tworzy,
Słońca zapala, sieje blaski zorzy,
35
Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,
W Boga i w Ojca wszechistnienia wierzę!
W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,
Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem,
W miłość, co krew swą dała nam w ofierze,
40
W zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa — wierzę!
WiaraW serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,
W światło, co wieki i ludy obdziela,
W bóstwa z człowiekiem wieczyste przymierze,
W Ducha Świętego, w Trójcę Świętą — wierzę!
45
Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje,
O, spraw to, Panie, niech przy niej dostoję,
Ukarz, gdy lud Twój zasłuży na karę!
Lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę!

Offertorium[10]

OfiaraOfiarę czystą i dar nieskalany
50
Niesiemyć[11], Panie, na zgładzenie win.
Gdy gromem błyśnie Ojciec rozgniewany,
Niech męką swoją przebłaga Go Syn.
Miłości oto najwyższej obiata[12],
Wszechmocy Bożej moc tajna i cud.
55
Zdrój żywej wody obmywa grzech świata
I chleb anielski nakarmia[13] Twój lud!
O, przyjmij, Panie, ten kielich zbawienia,
Bo nadszedł błogi litości Twej czas.
I białą hostią Twego przebaczenia
60
I wszechmiłości obdziel wszystkich nas!

Sanctus[14]

W istności swojej dla nas niepojęty,
Co słońc miliony masz u swoich nóg,
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!
65
Serafów[15] chóry, jak łan zboża zgięty,
Gwiaździstym czołem biją w niebios próg.
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!

Benedictus[16]

O podniesiony na krzyżu, o Chryste,
70
Wyciągnij ku nam przebite ramiona!
Gdy duch w ciemnościach omdlewa i kona,
Ty nad nim rozpal swe światło wieczyste!
O podniesiony na krzyżu, o Panie!
Z otchłani wieków wołamy ku Tobie.
75
Ty zbaw swe wierne, a nawiedź je[17] w grobie
I ducha ożyw i daj zmartwychwstanie!

Agnus[18]

O Zbawicielu, o Baranku boży,
Coś wziął na siebie Ojca swego gniew,
Kiedy nas pomsta wszechmocna zatrwoży,
80
Gdy Pan prawicę ciężką swą położy,
Bądź nam miłościw, o Baranku boży,
Coś za nas oddał ciało Swe i krew!

Benedictio[19]

ModlitwaNa życie walki i na skon,
Na pracę ducha i na trud,
85
Na posiew dobra i na plon
Błogosław, Panie, wierny lud!
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź,
Błogosław każdej chaty próg,
90
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg!…

Przypisy

[1]

Tekst do mszy śpiewanej — utwór Marii Konopnickiej jest poetycką wersją mszy świętej. Kolejne strofy odpowiadają fragmentom liturgii Kościoła katolickiego. [przypis edytorski]

[2]

introit (z łac.) — pieśń rozpoczynająca mszę. [przypis edytorski]

[3]

kyrie (z gr.) — akt pokuty. [przypis edytorski]

[4]

kyrie elejson (z gr. Κύριε, ἐλέησον) — Panie, zmiłuj się. [przypis edytorski]

[5]

gloria (łac.) — chwała; tu skrót od Gloria in excelsis Deo: chwała na wysokości Bogu. [przypis edytorski]

[6]

Syjon (z hebr.) — metaforyczne określenie narodu wybranego, Kościoła; pochodzi od geograficznej nazwy jednego ze wzgórz w Jerozolimie, miejsca, w którym przechowywana była Arka Przymierza. [przypis edytorski]

[7]

graduale (łac.) — pieśń poprzedzająca śpiew „Alleluja!”. [przypis edytorski]

[8]

zakon (tu daw.) — prawo, kanon zasad. [przypis edytorski]

[9]

credo (łac.) — wyznanie wiary. [przypis edytorski]

[10]

offertorium (łac.) — ofiarowanie. [przypis edytorski]

[11]

niesiemyć (daw.) — dziś: niesiemy Tobie. [przypis edytorski]

[12]

obiata (daw., z łac.) — ofiara. [przypis edytorski]

[13]

nakarmiać — dziś popr.: karmić. [przypis edytorski]

[14]

sanctus (łac.) — święty. [przypis edytorski]

[15]

seraf, częściej serafin — istota biblijna o trzech parach skrzydeł, najwyższa w hierarchii aniołów. [przypis edytorski]

[16]

benedictus (łac.) — błogosławiony. [przypis edytorski]

[17]

zbaw swe wierne, a nawiedź je — dziś popr. forma: zbaw swych wiernych, nawiedź ich (tu archaiczna forma, nawiązująca do języka starych przekładów Biblii, np. Jakuba Wujka). [przypis edytorski]

[18]

angus (łac.) — baranek; tu: Baranek boży. [przypis edytorski]

[19]

benedictio (łac.) — błogosławieństwo. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać...
x