Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
  1. Modlitwa: 1
  2. Ofiara: 1
  3. Pokuta: 1
  4. Wiara: 1

Uwspółcześniono

- pisownię joty: Syon — Syjon; objata — obiata; miljony — miliony;

- fleksję — końcówki form przymiotnikowych w narzędniku r.n.: gwiaździstem — gwiaździstym.

Maria KonopnickaTekst do mszy śpiewanej[1]

Introit[2]

1
Do Boga mego, jak do żywej wody,
Spragniony biegnę w czas błogiej pogody,
Do Boga mego i do Zbawiciela,
Co młodość moją duchem uwesela.
5
Do Boga mego, do Jego ołtarzy,
Jak gołębica, dusza się ma waży.
Od rzesz nieświętych jedyna mi droga
Do mego Boga!

Kyrie[3]

PokutaKyrie elejson[4] — zmiłuj się, o Panie!
10
Chryste elejson — winy nasze zmaż!
Wejrzyj na ludu Twego pokajanie,
Pokaż mu dawne swoje zmiłowanie,
Ojcowską ku nam racz obrócić twarz…
Kyrie elejson — winy nasze zmaż!
15

Gloria[5]

Niech śpiewa Syjon[6]! Niech brzmi ziemia cała
Odgłosem hymnów i radosnych lir!
O, chwała, Bogu na niebiosach chwała!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!
20
O, wstań, Łazarzu, z swojego barłogu,
Wznieś w górę czoło, zrzuć śmiertelny kir!
O, chwała, chwała na niebiosach Bogu!
A zbożnym ludom pokój tu i mir!

Graduale[7]

Na padół smutków i boleści
25
Swe żywe Słowo zesłał Pan,
I zstąpił zwiastun dobrej wieści
I zakon[8] został ludom dan!
O Chryste! Niechaj zdrój żywota
30
Ze słowa Twego spłynie nam!
A kiedy burza się rozmiota,
Wśród dzieci Twoje zestąp sam!

Credo[9]

W mądrość przedwieczną, która światy tworzy,
Słońca zapala, sieje blaski zorzy,
35
Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,
W Boga i w Ojca wszechistnienia wierzę!
W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,
Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem,
W miłość, co krew swą dała nam w ofierze,
40
W zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa — wierzę!
WiaraW serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,
W światło, co wieki i ludy obdziela,
W bóstwa z człowiekiem wieczyste przymierze,
W Ducha Świętego, w Trójcę Świętą — wierzę!
45
Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje,
O, spraw to, Panie, niech przy niej dostoję,
Ukarz, gdy lud Twój zasłuży na karę!
Lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę!

Offertorium[10]

OfiaraOfiarę czystą i dar nieskalany
50
Niesiemyć[11], Panie, na zgładzenie win.
Gdy gromem błyśnie Ojciec rozgniewany,
Niech męką swoją przebłaga Go Syn.
Miłości oto najwyższej obiata[12],
Wszechmocy Bożej moc tajna i cud.
55
Zdrój żywej wody obmywa grzech świata
I chleb anielski nakarmia[13] Twój lud!
O, przyjmij, Panie, ten kielich zbawienia,
Bo nadszedł błogi litości Twej czas.
I białą hostią Twego przebaczenia
60
I wszechmiłości obdziel wszystkich nas!

Sanctus[14]

W istności swojej dla nas niepojęty,
Co słońc miliony masz u swoich nóg,
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!
65
Serafów[15] chóry, jak łan zboża zgięty,
Gwiaździstym czołem biją w niebios próg.
O, święty, trzykroć święty, święty, święty
Pan nasz i Bóg!

Benedictus[16]

O podniesiony na krzyżu, o Chryste,
70
Wyciągnij ku nam przebite ramiona!
Gdy duch w ciemnościach omdlewa i kona,
Ty nad nim rozpal swe światło wieczyste!
O podniesiony na krzyżu, o Panie!
Z otchłani wieków wołamy ku Tobie.
75
Ty zbaw swe wierne, a nawiedź je[17] w grobie
I ducha ożyw i daj zmartwychwstanie!

Agnus[18]

O Zbawicielu, o Baranku boży,
Coś wziął na siebie Ojca swego gniew,
Kiedy nas pomsta wszechmocna zatrwoży,
80
Gdy Pan prawicę ciężką swą położy,
Bądź nam miłościw, o Baranku boży,
Coś za nas oddał ciało Swe i krew!

Benedictio[19]

ModlitwaNa życie walki i na skon,
Na pracę ducha i na trud,
85
Na posiew dobra i na plon
Błogosław, Panie, wierny lud!
Bądź w sercach naszych, w myślach bądź,
Błogosław każdej chaty próg,
90
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg!…

Przypisy

[1]

Tekst do mszy śpiewanej — utwór Marii Konopnickiej jest poetycką wersją mszy świętej. Kolejne strofy odpowiadają fragmentom liturgii Kościoła katolickiego. [przypis edytorski]

[2]

introit (z łac.) — pieśń rozpoczynająca mszę. [przypis edytorski]

[3]

kyrie (z gr.) — akt pokuty. [przypis edytorski]

[4]

kyrie elejson (z gr. Κύριε, ἐλέησον) — Panie, zmiłuj się. [przypis edytorski]

[5]

gloria (łac.) — chwała; tu skrót od Gloria in excelsis Deo: chwała na wysokości Bogu. [przypis edytorski]

[6]

Syjon (z hebr.) — metaforyczne określenie narodu wybranego, Kościoła; pochodzi od geograficznej nazwy jednego ze wzgórz w Jerozolimie, miejsca, w którym przechowywana była Arka Przymierza. [przypis edytorski]

[7]

graduale (łac.) — pieśń poprzedzająca śpiew „Alleluja!”. [przypis edytorski]

[8]

zakon (tu daw.) — prawo, kanon zasad. [przypis edytorski]

[9]

credo (łac.) — wyznanie wiary. [przypis edytorski]

[10]

offertorium (łac.) — ofiarowanie. [przypis edytorski]

[11]

niesiemyć (daw.) — dziś: niesiemy Tobie. [przypis edytorski]

[12]

obiata (daw., z łac.) — ofiara. [przypis edytorski]

[13]

nakarmiać — dziś popr.: karmić. [przypis edytorski]

[14]

sanctus (łac.) — święty. [przypis edytorski]

[15]

seraf, częściej serafin — istota biblijna o trzech parach skrzydeł, najwyższa w hierarchii aniołów. [przypis edytorski]

[16]

benedictus (łac.) — błogosławiony. [przypis edytorski]

[17]

zbaw swe wierne, a nawiedź je — dziś popr. forma: zbaw swych wiernych, nawiedź ich (tu archaiczna forma, nawiązująca do języka starych przekładów Biblii, np. Jakuba Wujka). [przypis edytorski]

[18]

angus (łac.) — baranek; tu: Baranek boży. [przypis edytorski]

[19]

benedictio (łac.) — błogosławieństwo. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x