Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Historia: 1
  2. Literat: 1
  3. Naród: 1
  4. Nauczyciel: 1
  5. Pamięć: 1
  6. Sarmata: 1
  7. Twórczość: 1

  Zmienione w przypisie „rozstrzelonym drukiem” na „wyróżnione”

  Uwspółcześniono:

  pisownię joty: patryarcha -> patriarcha;

  fleksję: bujnem -> bujnym; którem -> którym;

  ortografię: puharem -> pucharem; żóraw -> żuraw;

  pisownię łączną i rozdzielną: gdziebyś -> gdzie byś.

  Maria KonopnickaCzcigodnemu J. I. Kraszewskiemu

  1
  LiteratW koło serca narodu, jak struna drgająca,
  Owinięty, rozdźwiękasz głosami tysiąca
  Lir, które w piersiach naszych nieświadome drzemią,
  Niby senne skowronki nad złocistą ziemią.
  5
  I każda twego ludu krwi serdecznej fala
  W dźwięk się w tobie — i w okrzyk — i w hasło skrysztala,
  I w cichy błękit leci, jak orłowe szumy,
  Albo czarnych jaskółek uskrzydlone tłumy.
  Ja nie wiem, czy ty jesteś pieśniarzem, co trąca
  10
  W żywe serce narodu, jako błyski słońca,
  Które kiedyś budziły Memnony kamienne[1],
  Dobywając z ust bladych jakieś szepty senne,
  Jakieś szmery — i wróżby — i jęki — i płacze,
  Tak, że śpiący pod nimi zdumieni tułacze
  15
  Budzili się — i patrząc na martwe te ciosy[2],
  Mówili: «Oto żyją! Oto mają głosy!»
  Historia, Pamięć, TwórczośćCzy też sam jesteś złotą lirą, która stoi
  Jak duch jasny, u czarnych grobowca podwoi;
  I nie wiem, czy ty jesteś Nestorem[3], co zbiera
  20
  Na niwie[4] dziejów naszych rapsody[5] Homera,
  By snop swój, złotym kłosem przepełniony cały,
  Związać na bujnym polu narodowej chwały;
  Czy też sam raczej jesteś i barwą i wonią,
  Które wśród łąk skoszonych kwiaty nasze ronią —
  25
  Promieniem, który z słońca naszego wytryska,
  I szumem naszych lasów i ciepłem ogniska,
  Kształtem i formą bytu naszego w przestrzeni,
  I królewską purpurą, co świt nam rumieni,
  Światłem i cieniem naszym, wiernym, jak odbicie,
  30
  Co w łzach prawnuków — przodków odzwierciedla życie,
  Pieśnią, którą nam śpiewa wędrowna ptaszyna,
  I chlebem rozłamanym — i pucharem wina.
  W ziemi naszej, jak w bujnym, rozrytym ugorze
  Posiałeś złote ziarna, przyszłe żniwo Boże…
  35
  I nie było zagonu, ani ziemi grudki,
  Gdzie byś ty nie zostawił modrej niezabudki.
  Dotknąłeś ręką czarnej, nierozbitej bryły,
  Kędy blady kłos żyta wzrost bierze i siły —
  I wnet, jako mak polny, w błękity podany,
  40
  Zakraśniał cień Jaryny, Motruny, Ulany[6]
  Dotknąłeś smolnych lasów, okopconych, czarnych,
  Gdzie pnie sosen i serca dymią, jak ofiarnych
  Ołtarzy znicze stare — i wnet pustka dzika
  Drgnęła klątwą i jękiem siwego Budnika.
  45
  Z twardej doli, co w pocie zdobywa kęs chleba,
  I z dziecka ocząt modrych, jako skrawki nieba,
  Co nawet nad nędzarzem błyskają wesołe,
  W ciche majowe świty — stworzyłeś Jermołę.
  SarmataTwój Kordecki na wałach — i twój Stary sługa,
  50
  Jak spłowiały gobelin, z przeszłości gdzieś mruga.
  A Radziwiłł — i złote Zygmuntowskie czasy,
  Chrzęszczą jak stare kordy[7], kontusze[8] i pasy.
  Ty, kiedy dotkniesz ręką krwawej jakiej rany,
  Zapuszczasz w samą głębię swój pion ołowiany
  55
  I szukasz jadu, który aż na dnie gdzieś siedzi —
  I trzęsiesz sumieniami, jak ksiądz na spowiedzi.
  Ty stawiasz nam przed oczy rozbite zwierciadło,
  W którym widzimy butę[9] rodową upadłą
  I długi szereg cieniów, co pokutne klęczą,
  60
  Snując umarłą wielkość, jako nić pajęczą…
  I słyszymy pieśń straszną, jak żałobne chóry,
  Którą na własnych grobach pieją Morituri.
  W dniach smutku własne serce wydobyłeś dłonią
  Z rozdartych swoich piersi, co krew i łzy ronią —
  65
  I wykułeś z tej żywej i drgającej treści,
  Jako Niobe[10] kamienną — swe Hymny boleści.
  NauczycielTy przed ludem swym idziesz, jako słup przewodni,
  Co w dzień świecił mgły srebrem, w noc złotem pochodni[11],
  I jesteś jako żuraw, co w błękity, przodem,
  70
  Przed długim, jako sztandar, leci korowodem…
  I jesteś jako sternik, co patrzy z wysoka,
  Gdzie wir, gdzie zdradna rafa, gdzie sterczy opoka[12];
  I jesteś jako strzała, co w chmurę gromową
  Rzuca ognistym błyskiem Ostatnie swe słowo.
  75
  I jesteś jako stary patriarcha rodu,
  Co duchy wnuków tuli od głodu i chłodu —
  I zbiera je przy sobie w jedno spójne koło,
  I wśród nich — jak obelisk[13] biały, wznosi czoło.
  Ty jesteś wielką, srebrną ziemi naszej rzeką,
  80
  Co niesie naszych dębów korony daleko…
  I przepływa kraj pszenny, grzmiąc pieśnią flisaczą[14],
  Lub w cichych spada jękach, jak ci, którzy płaczą.
  Ty stoisz, jak wódz wielki, co siłę zbiorową
  Zamyka w błysk źrenicy — i w piorunne słowo…
  85
  I jesteś jak krew w żyłach, co tętna porusza,
  Jak oddech naszych piersi — i jak nasza dusza!
  Ten, kto w życiu sierocą okrył się żałobą,
  Śni, że znowu ma ojca, gdy stoi przed tobą;
  A kto płacze nad ducha własnego rozbiciem,
  90
  Przeżegnany twą ręką, znów godzi się z życiem.
  NaródWięc błogosław dziś, ojcze dostojny, sędziwy,
  I kwiaty nasze w pąkach — i obsiane niwy —
  Duchy słabe — i duchy wytrwałe i silne…
  I nadzieje przyszłości — i prochy mogilne —
  95
  I serca, co się karmią tłumioną boleścią…
  I czoła dzieci twoich — schylone tu z cześcią!

  Przypisy

  [1]

  Memnony kamienne — Memnon: w mit. gr. syn Eos (Jutrzenki), król Etiopów, uczestnik wojny trojańskiej; zginął z ręki Achillesa. Kolosy Memnona: posągi Amenhotepa III w Tebach Zachodnich, nazywane tak, ponieważ od czasu, gdy jeden z nich został uszkodzony przez trzęsienie ziemi w 27 r. p.n.e., rankiem wydobywał się z niego dźwięk, interpretowany przez Greków i Rzymian jako wołanie Memnona do matki. Zjawisko to wywołane było ulatywaniem ogrzewającego się powietrza przez szczelinę w posągu i ustało po jego naprawie. [przypis edytorski]

  [2]

  cios — ociosany blok kamienny. [przypis edytorski]

  [3]

  Nestor (mit. gr.) — król Pylos; najstarszy z wodzów greckich uczestniczących w wojnie trojańskiej. [przypis edytorski]

  [4]

  niwa (daw.) — pole. [przypis edytorski]

  [5]

  rapsod — poetycki utwór epicki opiewający dzieje bohatera lub doniosłe wydarzenia historyczne; fragment epopei. [przypis edytorski]

  [6]

  Jaryny, Motruny, Ulany — wyrazy wyróżnione oznaczają albo tytuł albo główne postacie utworów Kraszewskiego. [przypis redakcyjny]

  [7]

  kord — wszelka broń biała sieczna lub rodzaj krótkiego miecza. [przypis edytorski]

  [8]

  kontusze — starop. męski strój wierzchni, tradycyjny ubiór szlachty polskiej tamtego okresu; długa, zapinana z przodu suknia z rozcinanymi rękawami. [przypis edytorski]

  [9]

  buta — zbytnia duma, pewność siebie. [przypis edytorski]

  [10]

  Niobe (mit. gr.) — królowa Teb, matka licznego potomstwa. Apollin i Artemida, w zemście za znieważenie Latony, swojej matki, zabili dzieci Niobe; ta z rozpaczy zmieniła się w skałę. [przypis edytorski]

  [11]

  Ty przed ludem swym idziesz, jako słup przewodni… — w biblijnej Ks. Wyjścia Bóg prowadził Izraelitów idąc przed nimi w dzień jako obłok dymu, a w nocy jako słup ognia. Por.: Wj 13:17–22. [przypis edytorski]

  [12]

  opoka — skała, kamień. [przypis edytorski]

  [13]

  obelisk — pomnik w kształcie wysokiego, zwężającego się ku górze ostrosłupa. [przypis edytorski]

  [14]

  pieśń flisacza — pieśń śpiewana przez flisaków: ludzi zajmujących się spławianiem drewna po rzece. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x