William ShakespeareKomedia omyłektłum. Leon Ulrich

  OSOBY:

  1. SOLINUS — książę Efezu
  2. EGEON — kupiec syrakuzański
  3. ANTYFOLUS z Efezu, ANTYFOLUS z Syrakuzy — bliźniacy, synowie Egeona i Emilii, lecz wzajemnie sobie nie znani
  4. DROMIO z Efezu, DROMIO z Syrakuzy — bliźniacy w służbie dwóch Antyfolów
  5. BALTAZAR — kupiec
  6. ANGELO — złotnik
  7. PIERWSZY KUPIEC — przyjaciel Antyfolusa z Syrakuzy
  8. DRUGI KUPIEC — mający stosunki handlowe z Angelem
  9. SZCZYPAK — bakałarz i czarownik
  10. EMILIA — żona Egeona, Ksieni w Efezie
  11. ADRIANA — żona Antyfolusa z Efezu
  12. LUCJANA — jej siostra
  13. LUCJA — służąca Adriany
  14. KURTYZAZNA
  15. STRÓŻ WIĘZIENIA, słudzy sądowi, służba.

  Scena w Efezie

  AKT PIERWSZY

  SCENA PIERWSZA

  Sala w pałacu książęcym
  Wchodzą Książę, Egeon, Stróż więzienia, słudzy sądowi, służba

  EGEON

  1

  Coś zaczął, książę, dokończ bez spóźnienia,

  Niechaj się z życiem skończą me cierpienia.

  KSIĄŻĘ

  Marne twe słowa, kupcze z Syrakuzy,

  Praw naszych gwałcić nie myślę dla ciebie.

  5

  Krwawa niezgoda, którą między nami

  Zrodziło księcia twego okrucieństwo

  Względem niewinnych kupców, mych poddanych,

  Którzy, gdy życia okupić nie mogli,

  Surowe prawo krwią pieczętowali,

  10

  Z mojego serca wypędziła litość.

  Od czasu, gdy się zapaliła wojna

  Między spółziomków twych tłuszczą a nami,

  Na walnych zborach zapadły ustawy,

  Tak w Syrakuzie, jak i w naszym mieście,

  15

  Że wszelki handel ustał między nami,

  Że jeśli człowiek zrodzony w Efezie

  Będzie schwytany na waszych jarmarkach,

  Jak każdy kupiec rodem z Syrakuzy,

  Co się w Efezie odważy pokazać,

  20

  Zapłaci gardłem i dóbr konfiskatą,

  Jeśli tysiąca grzywien nie wyliczy

  Na okup swego zuchwalstwa i życia.

  Gdy twój dobytek, najwyżej ceniony,

  Dochodzi ledwo stu grzywien wartości,

  25

  Ustawy nasze na gardle cię karzą.

  EGEON

  To mą pociechą, że z zachodem słońca

  Cierpień mych wszystkich doczekam się końca.

  KSIĄŻĘ

  Lecz wprzódy w krótkich opowiedz mi słowach,

  Dlaczego dom twój rodzinny rzuciłeś

  30

  I co cię mogło przygnać do Efezu.

  EGEON

  Z wszystkich boleści boleść jest największa

  Żal opowiadać niewypowiedziany.

  By jednak dowieść, że śmierć na mnie czeka,

  Nie żebym pragnął wasze prawa gwałcić,

  35

  Lecz że poszedłem za głosem natury,

  Powiem, co smutek dozwoli powiedzieć.

  Ujrzałem światło dzienne w Syrakuzie,

  Pojąłem żonę, która, gdyby nie ja,

  Błogie by życie w swoim wiodła mieście,

  40

  Która i ze mną byłaby szczęśliwa,

  Gdyby się losy na nas nie sprzysięgły.

  Rósł mój majątek, radość była w domu,

  Do Epidamnum każda moja podróż

  Wielkie pieniądze przynosiła w zysku;

  45

  Wtem wieść odbieram, że agent mój umarł;

  Trwoga o towar na szwank wystawiony

  Z objęć małżonki wydarła mnie nagle.

  Po długich sześciu miesiącach rozdziału,

  Choć bolejąca pod słodkim ciężarem,

  50

  Który kobietom przeznacza natura,

  Żona ma, wszystkie załatwiwszy sprawy,

  Gdziem czekał na nią, przybyła bezpiecznie.

  A za przybyciem została w dni kilka

  Szczęśliwą matką rozkosznych dwóch chłopców,

  55

  A dziwnym trafem tak sobie podobnych,

  Że imię tylko obu rozróżniało.

  O jednej porze w tej samej gospodzie

  Równie podobnych do siebie dwóch synów

  Naraz uboga powiła kobieta;

  60

  Od biednej matki kupiłem bliźniaków,

  Ażeby później dzieciom mym służyli,

  Lecz wkrótce żona, z synów swoich dumna,

  Co dzień nagliła o powrót do domu,

  I ach! zbyt prędko uległem jej woli!

  65

  Więc w Epidamnum siedliśmy na okręt;

  Lecz już o milę od brzegu bałwany,

  Zawsze posłuszne wiatrom rozdąsanym,

  I żal, i rozpacz w duszach nam zbudziły;

  Za chwilę wszelka zagasła nadzieja.

  70

  Słabe światełko, co spadało z nieba,

  Tylko straszniejsze dawało świadectwo,

  Że lada chwila śmierć zajrzy nam w oczy.

  Choć sam gotowy umrzeć bez szemrania,

  Żony mej słysząc szlochania i krzyki,

  75

  Nieuniknionym losem przerażonej,

  I słysząc płacze słodkich mych niemowląt,

  Które kwiliły za przykładem matki,

  Niebezpieczeństwa jeszcze nieświadome,

  Dla mnie i dla nich szukałem ratunku,

  80

  Jedna została nam tylko nadzieja:

  W łodzi szukali majtkowie ratunku,

  Nam został okręt na pół zatopiony.

  Żona troskliwa o młodsze niemowlę

  Wiąże je, płacząc, do drąga, co zwykle

  85

  Służy wśród burzy na maszt zapasowy,

  A razem jedno z dwóch kupionych bliźniąt:

  Równą usługę jam dwóm drugim oddał.

  Kiedy bolesną skończyliśmy pracę,

  Z wlepionym okiem w skarby nam najdroższe

  90

  Ja się i żona moja nieszczęśliwa

  Przywiązaliśmy do dwóch kończyn masztu.

  Świszczące wichry i prądy nas niosły,

  Jak się nam zdało, do brzegów korynckich.

  Kiedy na koniec z chmur wyjrzało słońce,

  95

  Mgły rozpędziło wiszące nad nami,

  Siłą promieni swych ukołysało

  Ryczące fale, ujrzeliśmy razem

  Z dwóch stron płynące dwa ku nam okręty,

  Z Koryntu jeden, z Epidauru drugi.

  100

  Lecz nim dobiegły — nie wymagaj więcej —

  Z tego, com wyrzekł, sam domyśl się reszty.

  KSIĄŻĘ

  Prowadź rzecz, starcze, bo nad twoim losem

  Możemy płakać, nie mogąc przebaczyć.

  EGEON

  Gdyby bogowie tak jak ty zdziałali,

  105

  Skarżyć ich teraz nie miałbym powodów,

  Że bez litości ongi dla mnie byli.

  O pięć mil jeszcze statki od nas były,

  Gdy nawa nasza trąciła o skałę,

  A uderzenie było tak potężne,

  110

  Że maszt w pośrodku strzaskał się na dwoje.

  Los, co sprowadził ten rozwód okrutny,

  Zostawił razem mnie i żonie mojej

  Słodkiej pociechy i łez gorzkich powód.

  Jej część, niestety! niosącą na sobie

  115

  Nie mniejszą boleść, ale mniejszy ciężar,

  Z większą chyżością wiatry pogoniły

  I w naszych oczach z Koryntu rybacy,

  Jak się nam zdało, troje ocalili.

  Nas także wkrótce drugi okręt zbawił.

  120

  Gdym dzieje nasze majtkom opowiedział,

  Dali gościnne rozbitkom przyjęcie,

  Nawet pragnęli wydrzeć łup rybakom,

  Tylko ich barki marsz nazbyt leniwy

  Zmusił ich w końcu płynąć do ojczyzny.

  125

  Tak całe szczęście żywota straciłem.

  Na to mnie tylko zły los mój oszczędził,

  Bym nieszczęść moich smutne prawił dzieje.

  KSIĄŻĘ

  Opowiedz teraz, co się wydarzyło

  Tobie i dzieciom, za którymi płaczesz,

  130

  Od dnia niedoli do dzisiejszej chwili.

  EGEON

  Syn młodszy, ale trosk mych przedmiot starszy,

  Zaledwo doszedł osiemnastej wiosny,

  Zaczął o losy brata się kłopotać,

  Nalegał, aby z sługą, który także

  135

  Utracił brata jednego z nim miana,

  W świat mógł wyruszyć i szukać go wszędzie.

  Tęskny obaczyć zgubione me dziecię,

  Na szwank stawiłem to, co mi zostało.

  Gdym się po Grecji przez lat pięć wałęsał,

  140

  Gdym wszystkie Azji splądrował wybrzeża,

  Płynąc z powrotem, wbiegłem do Efezu,

  Nie tak w nadziei, że znajdę mą stratę,

  Jak żeby miejsca jednego nie minąć,

  Na którym ludzie obrali siedlisko.

  145

  Tu się żywota mego skończą dzieje,

  A śmierć przedwczesną bez szemrania przyjmę,

  Byłem usłyszał, że dzieci me żyją.

  KSIĄŻĘ

  Przez los skazany, biedny Egeonie,

  Na wszelką cierpień ludzkich ostateczność,

  150

  Gdyby to prawu nie było przeciwne,

  Mojej koronie, przysięgom, godności,

  Których król zgwałcić, choćby chciał, nie może,

  Wierzaj mi, byłbym sam twoim rzecznikiem.

  Lecz chociaż wyrok zapadł już na ciebie,

  155

  Choć go odwołać nie w mojej jest mocy

  Bez ciężkiej krzywdy dla mego honoru,

  Jaką mi wolno, okażę ci łaskę:

  Jeszcze ci jedną całą dobę daję,

  Ażebyś szukał twojego zbawienia.

  160

  Próbuj przyjaciół, których masz w Efezie.

  Żebrz lub pożyczaj, byłeś znalazł sumę

  I żył — inaczej dług zapłacisz gardłem.

  Prowadź go, stróżu.

  STRÓŻ

  Rozkaz się twój spełni.

  EGEON

  165

  Nie ma ratunku! Nadzieja ucieka!

  I śmierć się tylko na dobę odwleka.

  Wychodzą

  SCENA DRUGA

  Plac publiczny
  Wchodzą Antyfolus i Dromio z Syrakuzy, Pierwszy kupiec

  PIERWSZY KUPIEC

  Radzę więc, udaj, żeś jest z Epidamnum,

  Lub twym towarom konfiskata grozi.

  Toć właśnie dzisiaj kupiec z Syrakuzy

  170

  Był w naszym mieście przyaresztowany,

  A że swej głowy nie miał czym okupić,

  Umrze, stosownie do przepisów prawa,

  Nim dojdzie słońce znużone zachodu.

  Zabierz pieniądze, któreś mi powierzył.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  175

  Ponieś je, Dromio, do naszej gospody,

  Tam czekaj na mnie, dopóki nie wrócę.

  Jeszcze godzinę mamy do obiadu,

  Czas ten poświęcę, aby miasto zwiedzić,

  Gmachom się przyjrzeć, zważać obyczaje,

  180

  A potem spać się co prędzej położę,

  Bo czuję długiej podróży fatygę.

  Ruszaj!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Niejeden wziąłby cię za słowo

  I z dobrą kieską ruszyłby daleko.

  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  185

  Wierny to sługa, panie, który często,

  Gdy troska czarną myślą mnie owieje,

  Wesołym żartem pogodę mi wraca.

  Racz teraz ze mną parę ulic zwiedzić

  I obiadować ze mną w mej gospodzie.

  PIERWSZY KUPIEC

  190

  Daruj, że przyjąć nie mogę zaprosin,

  Lecz muszę śpieszyć do pewnego kupca,

  Z którym się dobry nastręcza interes.

  Jeżeli zechcesz, o piątej godzinie

  Mogę na rynek przyjść na twe spotkanie

  195

  I zostać, póki spać się nie położysz;

  Tylko na teraz opuścić cię muszę.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Do zobaczenia! Tymczasem, samotny,

  Na chybił trafił będę się wałęsał.

  PIERWSZY KUPIEC

  A więc cię z własnym zostawiam twym szczęściem.

  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  200

  Kto z moim własnym zostawia mnie szczęściem,

  Ten mnie zostawia w smutnym towarzystwie.

  Jestem na świecie jak ta kropla wody,

  Co drugiej kropli szuka w oceanie,

  A co, nim znajdzie swoją towarzyszkę,

  205

  Ginie samotna i niepostrzeżona.

  Tak ja, gdy gonię za matką i bratem,

  Ich nie znalazłem, a sam, biedny, ginę.

  Wchodzi Dromio z Efezu

  Lecz wraca żywy akt moich urodzin.

  210

  Cóż to się stało, że tak prędko wracasz?

  DROMIO Z EFEZU

  Tak prędko? Raczej, że tak późno wracam.

  Kapłon się pali, prosię z rożna spada,

  Już na zegarze wybiła dwunasta,

  Pani na twarzy mej wybiła pierwszą,

  215

  A jej gorącość stąd, że obiad stygnie,

  A obiad stygnie, bo pan nie powraca,

  A pan nie wraca, bo pan nie jest głodny,

  A pan nie głodny, bo pan post przełamał;

  Lecz my, co znamy post i dni krzyżowe,

  220

  Pościm za grzechy nasze i panowe.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wstrzymaj kołowrót, a powiedz mi, proszę,

  Gdzie są pieniądze, którem ci powierzył?

  DROMIO Z EFEZU

  Dziesiątak, który dał mi pan we środę

  Na podogonie do siodła mej pani?

  225

  Już dawno, jak go siodlarzowi dałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Pamiętaj tylko, że śmiać mi się nie chce;

  Daj pokój żartom, powiedz, gdzie pieniądze?

  W obcym nam mieście jak śmiesz taką sumę

  Bez żadnej straży w gospodzie zostawiać?

  DROMIO Z EFEZU

  230

  Zachowaj, panie, żarty do obiadu.

  Od mojej pani przynoszę poselstwo

  Na twarzy mojej przypieczętowane.

  Nie wiem, dlaczego twój, panie, żołądek

  Jak mój, bez posłów, na obiad nie dzwoni.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  235

  Dromio, powtarzam, skończ żarty niewczesne,

  Na dnie weselsze zachowaj je, proszę.

  Gdzie złoto, które dałem ci przed chwilą?

  DROMIO Z EFEZU

  Panie, żadnego nie dałeś mi złota.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Dość tego, błaźnie, skończ twoje błazeństwa.

  240

  Jak wykonałeś dane ci zlecenie?

  DROMIO Z EFEZU

  Moim zleceniem jest szukać cię, panie,

  Byś szedł do domu twego „Pod Feniksem”,

  Gdzie pani z siostrą na obiad cię czeka.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Raz cię ostatni pytam uroczyście,

  245

  Gdzie przechowałeś dane ci pieniądze?

  Lub krotochwilną rozbiję ci czaszkę,

  Co stroi żarty, gdy mnie smutek gniecie,

  Coś zrobił z moim czerwieńców tysiącem?

  DROMIO Z EFEZU

  Mam, prawda, kilka czerwieńców wybitych

  250

  Twą ręką, panie, i ręką mej pani,

  Lecz wszystkie razem nie robią tysiąca.

  Gdybym chciał teraz oddać ci je wszystkie,

  Nie wiem, jak wielką sprawiłbym ci radość.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wybitych ręką pani? Jakiej pani?

  DROMIO Z EFEZU

  255

  Twej żony, pani mojej „Pod Feniksem”,

  Co pości, póki nie wrócisz na obiad,

  I prosi, żebyś na obiad się śpieszył.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  I ty śmiesz, łotrze, w oczy ze mnie szydzić?

  Mimo zakazu? Weźże twoją płacę.

  Uderza go

  DROMIO Z EFEZU

  260

  Panie, co robisz? Niechże od twej ręki

  Moje mnie dobre pięty uratują.

  Wybiega

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Gotów bym przysiąc, że z głupiego łotra

  Moje pieniądze wydrwił jakiś oszust.

  Mówią, że w mieście tym oszustów nie brak;

  265

  Jest tu dostatkiem ćwiczonych kuglarzy

  I czarowników durzących zaklęciem,

  Czarownic zdolnych z duszą ciało zabić,

  Przebranych łotrów, chełpliwych znachorów

  I wielu innych amatorów grzechu!

  270

  Bez straty czasu musim stąd uciekać.

  Biegnę do domu, lecz z wszystkiego tuszę,

  Że z moim workiem pożegnać się muszę.

  Wychodzi

  AKT DRUGI

  SCENA PIERWSZA

  Plac publiczny
  Wchodzą Adriana i Lucjana

  ADRIANA

  Ni mąż nie wraca, ani nasz niewolnik,

  Któremu spiesznie szukać go kazałam,

  275

  A tu od dawna druga już wybiła.

  LUCJANA

  Może znajomy kupiec go zaprosił

  I z rynku poszli prosto do gospody:

  Więc się nie gniewaj — obiadujmy same.

  Mężczyzna, choć jest wolności swej panem,

  280

  Rządzić się musi okolicznościami,

  Jak one każą, idzie albo wraca.

  Radzę ci, siostro, uzbrój się w cierpliwość.

  ADRIANA

  Czemuż mężowie wolniejsi być mają?

  LUCJANA

  Wszystkie ich sprawy za domem trzymają.

  ADRIANA

  285

  Niech ja się spóźnię, patrz jak zachmurzony.

  LUCJANA

  Bo męża wola wędzidłem jest żony.

  ADRIANA

  Osieł się tylko da kiełzać w pokorze.

  LUCJANA

  Zwykle łzy gorzkie idą przy uporze.

  Wszystko, co widzą słoneczne źrenice,

  290

  W morzu, na lądzie, ma swoje granice;

  Skrzydlate ptaki, ryby i zwierzęta

  Znoszą w milczeniu ciężkie samców pęta,

  A mąż, przez Boga wyżej postawiony,

  Pan mórz i lądów nieograniczony,

  295

  Silny rozumem, nieśmiertelną duszą,

  Gdy go stworzenia wszystkie słuchać muszą,

  Nad żoną także potęgę ma króla.

  ADRIANA

  Nie chcesz iść za mąż, losy żon cię trwożą.

  LUCJANA

  Lękam się smutków, które matkom grożą.

  ADRIANA

  300

  A biorąc męża czy przyjmiesz obrożę?

  LUCJANA

  Nim zacznę kochać, w pokorę się włożę.

  ADRIANA

  A gdy za inną pogoni zwierzyną?

  LUCJANA

  Przy cierpliwości złe czasy przeminą.

  ADRIANA

  Łatwa cierpliwość, której nic nie drażni,

  305

  I łatwa słodycz, gdzie nie ma bojaźni.

  Gdy biedny szlocha w rozpaczy swej szale,

  Nietrudno mówić: ukój próżne żale!

  A gdyby na nas smutki się zwaliły,

  Może gorętsze łzy by nasze były.

  310

  I ty dziś, wolna od wszelkich trosk żony,

  Piękne morały prawisz jak z ambony,

  A zagrożona równym przeciwieństwem,

  Może cierpliwość zwałabyś szaleństwem.

  LUCJANA

  Wezmę więc męża chociażby na próbę,

  315

  Lecz otóż Dromio, znalazł pewno zgubę.

  Wchodzi Dromio z Efezu

  ADRIANA

  Czy pan twój wraca, choć leniwą nogą?

  DROMIO Z EFEZU

  317

  Nie wiem, czy leniwą ma nogę, ale wiem, że nieleniwe ma ręce, a to moje uszy poświadczą.

  ADRIANA

  318

  Czy z nim mówiłeś? Co robił? Co myśli?

  DROMIO Z EFEZU

  319

  Wypisał na moich uszach swoje czyny i myśli. Przeklęta ręka! Aż mi się ciemno zrobiło.

  LUCJANA

  320

  Jak to? Czy się tłumaczył tak ciemno, że nie mogłeś myśli jego zrozumieć?

  DROMIO Z EFEZU

  321

  O! nie, palnął tak dobitnie, że mi świeczki w oczach stanęły, dopiero później zrobiło mi się ciemno.

  ADRIANA

  322

  Lecz powiedz, proszę, czy wraca do domu? Wielkie, jak widzę, pokazuje dla żony względy.

  DROMIO Z EFEZU

  323

  Pan mój szaleje jak diabeł rogaty.

  ADRIANA

  324

  Co mówisz, łotrze, o rogatym diable?

  DROMIO Z EFEZU

  325

  Nie chcę powiedzieć, że pan nosi rogi,

  Lecz że szaleje jak diabeł rogaty.

  Kiedy ja mówię, by na obiad spieszył,

  On mnie o tysiąc swych pyta czerwieńców.

  „Na obiad” mówię. „Złoto me” odrzeknie,

  330

  „Pieczeń się pali!” „Złoto me” odrzeknie,

  „Czy chce pan wrócić?” „Złoto me” odrzeknie,

  „Gdzie są czerwieńce, którem dał ci, łotrze?”,

  „Prosię spalone.” „Złoto me” odrzeknie.

  „Pani ma” mówię. „Idź z panią do diabła,

  335

  Nie znam twej pani i drwię z twojej pani.”

  LUCJANA

  Któż to tak mówi?

  DROMIO Z EFEZU

  To pan mój tak mówi.

  „Nie znam, pan mówi, żony, domu, pani”,

  I tak poselstwo, com niósł na języku,

  340

  Na moim grzbiecie przynoszę do domu,

  Bo na konkluzję porządnie mnie sczesał.

  ADRIANA

  Wracaj, a pana przyprowadź do domu.

  DROMIO Z EFEZU

  Tak, lub do domu nowe przynieś cięgi.

  Przez Boga, pani, innego znajdź posła.

  ADRIANA

  345

  Wracaj, nędzniku, lub krzyże ci złamię.

  DROMIO Z EFEZU

  A pan je potem swą ręką pokropi:

  Będę miał z waszej łaski Święte Krzyże.

  ADRIANA

  Wracaj co żywo, a przyprowadź pana.

  DROMIO Z EFEZU

  Jak widzę, pani, piłką dla was będę,

  350

  Ty mnie tam ciskasz, on odciśnie tudy:

  Przynajmniej w irchę oszyjcie mnie wprzódy.

  Wychodzi

  LUCJANA

  Jak gniew ten, siostro, lica twoje szpeci!

  ADRIANA

  Za lada dziewką uśmiech jego leci,

  A dla mnie tylko zmarszczenia zostały!

  355

  Z biednej mej twarzy wdzięki uleciały

  To gorzki mojej samotności skutek,

  Nie mam dowcipu, bo go wygnał smutek,

  Bo jego serce, twardsze od kamienia,

  Poezji mojej zabiło natchnienia.

  360

  Jeśli go szata wabi malowana,

  Mojaż w tym wina, żem biednie ubrana?

  Piękność ma więdnie, dowcip mój blednieje;

  Smutne to wszystkich zdradzonych żon dzieje.

  Na jedno jego spojrzenie miłosne

  365

  Wszystko odkwitnie jak róże na wiosnę.

  Gdy on na obcym szczypie trawę błoniu,

  Schnę jak złe chwasty w domowym ustroniu.

  LUCJANA

  Sama w zazdrości szukasz swych katuszy.

  ADRIANA

  Niechaj to znosi kobieta bez duszy,

  370

  On swoją miłość w inne poniósł strony;

  Czyżby inaczej uciekał od żony?

  Złoty łańcuszek obiecał mi w darze;

  Czyż weń i serce swoje okuć każe?

  Klejnot, choć z złota twardego ulany,

  375

  Znika powoli długo używany,

  Tak dobre imię, które cnota darzy,

  Gaśnie powoli pod zębem potwarzy.

  Gdy piękność moja nie ma dlań uroku,

  Utopię resztę w moich łez potoku,

  380

  Niech z łzą ostatnią wypłynie i życie.

  LUCJANA

  Szalona zazdrość w szalonej kobiecie.

  Wychodzą

  SCENA DRUGA

  Plac publiczny
  Wchodzi Antyfolus z Syrakuzy

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Złoto bezpiecznie schowane w gospodzie.

  Skrzętny niewolnik wybiegł znów na miasto,

  Ażeby za mną gonić po ulicach.

  385

  Wnosząc z wszystkiego, co mówił gospodarz,

  Od chwili, jak go z rynku wyprawiłem,

  Nie mogłem z Dromiem rozmawiać powtórnie.

  Lecz otóż wraca.

  Wchodzi Dromio z Syrakuzy.

  A co, mości panie,

  390

  Czy ci już z głowy figle wywietrzały?

  Chcesz nowych cięgów? Rozpocznij swe żarty,

  Nie znasz gospody? Nie dałem ci złota?

  Czy zawsze pani z obiadem mnie czeka?

  Czy teraz jeszcze „Pod Feniksem” mieszkam?

  395

  Czy oszalałeś, żeś mi tak szaloną

  Śmiał dać odpowiedź?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Co? Jaką odpowiedź?

  Kiedyż jam panu takie prawił duby?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Tu, na tym rynku, nie ma pół godziny.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  400

  Panie, jam ciebie nie widział na oczy

  Od chwili, kiedyś z workiem mnie wyprawił.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Co? Nie mówiłeś, żem ci złota nie dał?

  Czyś o obiedzie i pani nie gadał?

  Czym ci nie dowiódł, jak mnie to bawiło?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  405

  Rad widzę, panie, żeś w dobrym humorze;

  Lecz powiedz, proszę, co znaczą te żarty?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Zaczynasz znowu? Znowu ze mnie szydzisz?

  A więc z kolei skosztuj moich żartów.

  Bije go

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Stój, panie! Widzę, żartujesz naprawdę,

  410

  Za jaki handel litkup mi ten dajesz?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Że czasem z tobą mówię poufale,

  W wesołej chwili z twych śmieję się błazeństw,

  To już zuchwale bratać się chcesz ze mną

  I w moje troski bezczelnie się wtrącać?

  415

  Gdy słońce świeci, niech komary brzęczą,

  Lecz kiedy chmurno, niech w szpary się kryją.

  Nim żarty zaczniesz, patrz na me oblicze,

  Słowa twe stosuj do mego humoru

  Lub kij metodę wpędzi ci do pałki.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  420

  Nazywasz to pałką, panie? Racz tylko twoją pałkę trzymać spokojnie, a metoda wejdzie sama do mojej głowy. Jeśli tak dłużej zostać mają rzeczy, wypadnie mi dla obrony nosić opałkę na głowie albo będę musiał szukać rozumu w ramionach. Proszę cię tylko, panie, powiedz mi, za co mnie bijesz?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy nie wiesz jeszcze?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  422

  Nie wiem; wiem tylko, że mnie bijesz.

  ATANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy mam ci powiedzieć za co?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  424

  Jeśli łaska; za co i dlaczego, boć, jak powiadają, każde „za co” ma swoje „dlaczego”.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  425

  Więc naprzód za to, żeś ze mnie śmiał szydzić;

  Potem dlatego, żeś żart śmiał powtórzyć.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ani pojmuję dlaczego i za co;

  Tak może modnie wierną służbę płacą.

  Z tym wszystkim dziękuję panu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  430

  Dziękujesz mi? Za co?

  DROMTO Z SYRAKUZY

  431

  Dziękuję panu za to coś, które mi za nic dałeś.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  432

  Poprawię się przy pierwszej sposobności i za coś nic ci nie dam. Ale dosyć tego na teraz; powiedz mi, czy obiad gotowy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  433

  Nie, panie, jeszcze pieczeni brak tego, na czym mnie nie zbywa.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  434

  Czego jeszcze brak pieczeni?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  435

  Dobrego skropienia.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  436

  Będzie więc twarda?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  437

  To proszę, nie jedz jej, panie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  438

  Dlaczego?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  439

  Bo jeżeli będzie twarda, to będzie niestrawna i gotowa zrobić cię cholerycznym, i znowu gotów byś mnie skropić zamiast pieczeni.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  440

  Doskonale. Naucz się żartować w właściwej porze. Jest czas na wszystko.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  441

  Śmiałbym temu przeczyć, gdyby pan mój nie tak był choleryczny.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  442

  Z jakich powodów?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  443

  Z powodów tak jasnych, jak jasna łysa czaszka samego tatusia Czasu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  444

  Słucham.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  445

  Nie ma już czasu na odzyskanie włosów dla człowieka, który naturalnie ołysiał.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  446

  A czy nie mógłby ich odzyskać przez kaucję i przysądy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  447

  I owszem, składając kaucję za perukę a przysądzając sobie stracone włosy innego.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  448

  Dlaczego Czas tak skąpy włosów, choć to wyrost tak pospolity?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  449

  Bo zostawił to błogosławieństwo nierozumnym bydlętom, a co ludziom we włosach uskąpił, to im w dowcipie przysporzył.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  450

  Niemało jest przecie ludzi mających więcej włosów niż dowcipu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  451

  Nie znajdziesz, panie, między nimi jednego, co by nie miał dosyć dowcipu na ich stracenie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  452

  Utrzymywałeś jednak przed chwilą, że człowiek włosisty to prostaczek bez dowcipu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  453

  Im większy prostak, tym prędzej gubi włosy, ale i on nie łysieje bez pociechy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  454

  A z jakiejż to przyczyny?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  455

  Z dwóch przyczyn, panie, i to zdrowych.

  ANIYFOLUS Z SYRAKUZY

  456

  Tylko już, proszę, nie zdrowych.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  457

  Więc pewnych.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  458

  Nie bardzo chyba pewnych, bo rzecz w sobie zawodna.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  459

  No to niezawodnych.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  460

  Wymień je.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  461

  Pierwsza, że nie będzie już tracił pieniędzy na trefienie, a druga, że przy obiedzie nie będą mu w zupę wpadały.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  462

  Ale chciałeś mi dowieść, że nie ma czasu na wszystko.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  463

  I dowiodłem, dając za przykład, że nie ma czasu na odzyskanie włosów straconych przez naturalne wyłysienie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  464

  Dowód to jednak niedostateczny, że nie ma czasu ich odzyskać.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  465

  Więc na dobitkę utrzymuję, że sam Czas jest łysy, a więc do końca świata będzie miał łysych towarzyszy.

  ANTYFOIUS Z SYRAKUZY

  466

  Wiedziałem, że się na łysej skończy konkluzji. Lecz cicho! Kto tam znaki nam daje?

  Wchodzą Adriana i Lucjana

  ADRIANA

  O, tak jest! Bardzo dobrze, Antyfolu,

  Udaj zdziwienie i marszcz chmurne czoło,

  Chowaj uśmiechy dla innej kochanki,

  470

  Ja bowiem twoją nie jestem już żoną.

  Lecz były czasy, w których przysięgałeś,

  Że dla twych uszu nie było muzyki,

  Dla ócz nie było pięknego widoku,

  Dla twojej dłoni miękkiego dotknięcia,

  475

  Smacznej potrawy dla twego języka,

  Gdym nie mówiła, nie patrzała na cię,

  Nie tknęła ręki, nie podała potraw.

  O, powiedz, mężu, powiedz mi, dlaczego

  Tak się zmieniłeś dla samego siebie?

  480

  Dla siebie, mówię, gdyś się dla mnie zmienił,

  Co jestem — w ciebie na wieki wcielona,

  Jestem najlepszą ciała twego cząstką.

  Z moich się objęć nie wydzieraj, błagam,

  Bo wierzaj, drogi, łatwiej by ci było

  485

  W głębiny morskie kroplę wody spuścić,

  Potem tę samą kroplę z głębin czerpnąć,

  Nic nie ujmując i nic nie przydając,

  Niż chcieć beze mnie ze mną się rozdzielić.

  Jakby się twoje zakrwawiło serce,

  490

  Gdybyś usłyszał, żem wiarę złamała,

  Że to dla ciebie poświęcone ciało

  Splamił rozpustnik lubieżnym dotknięciem.

  Wszak plułbyś na mnie, potrąciłbyś nogą,

  Małżonka imię w twarz byś moją rzucił.

  495

  Wszeteczną skórę z czoła mego zdrapał,

  Z niewiernej ręki ślubny odciął pierścień

  I skruszył gniewnie rozwodu przekleństwem.

  Wszak tak byś zrobił? Zrób więc, bo już pora.

  Rozpusty plama ciało moje szpeci,

  500

  Zbrodnia bezwstydu we krwi mojej płynie;

  Bo gdy mąż z żoną jedno tworzy ciało,

  Z twych żył trucizna w me przecieka żyły,

  Twoja niewiara mnie robi niewierną,

  Lecz ty dochowaj przysiężonej wiary,

  505

  A wspólny honor zostanie bez skazy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Do mnie to mówisz, pani? Ja cię nie znam;

  Dwie ledwo godzin, jak jestem w Efezie,

  Tak miastu twemu, jak słowom twym obcy,

  Próżno cię słucham i drapię się w głowę,

  510

  Jestem za głupi, by twą pojąć mowę.

  LUCJANA

  Fe, bracie! Jaka zaszła w tobie zmiana?

  Gdzieś się nauczył z żoną tak obchodzić?

  Dromio, z jej woli, na obiad cię szukał.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  514

  Dromio?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  515

  Ja?

  ADRIANA

  Tak jest. Mówiłeś z powrotem,

  Że cię wychłostał, a chłostając wołał,

  Że swego domu i żony swej nie zna.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy ty masz jaką z tą szlachcianką zmowę?

  520

  Powiedz mi cele waszego układu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  521

  Ja, panie? W życiu mym jej nie widziałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kłamiesz nędzniku, przed chwilą, na rynku

  To samo słowo w słowo mi mówiłeś.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Jak żyję, panie, słów jej nie słyszałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  525

  Skądże by nasze wiedziała nazwiska?

  Chyba przez jakie cudowne natchnienie.

  ADRIANA

  I nie masz wstydu z twoim niewolnikiem

  Przeciwko własnej sprzysięgać się żonie?

  Niech i tak będzie; to los jest mój twardy:

  530

  Ale do krzywdy nie przyrzucaj wzgardy.

  Rób, co chcesz; wieczniem z tobą połączona:

  Jak na wiąz ciska winograd ramiona,

  Tak ja mą słabość twoją siłą wspieram,

  Przez ciebie żyję i z tobą umieram.

  535

  Tylko mnie z tobą występnie rozdziela

  Bluszcz przywłaszczyciel; pasożytne ziela

  Nie ocinane tulą się do ciebie.

  Piją twe soki, żyją o twym chlebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  na stronie

  Do mnie te słowa stosuje szalone!

  540

  To chyba we śnie wziąłem ją za żonę.

  Albo śpię teraz — wszystko jest marzenie,

  Oczy i uszy osiadło złudzenie.

  Póki się sprawa nie wyjaśni cała,

  Chętnie przyjmuję, co fortuna dała.

  LUCJANA

  545

  Leć, Dromio, nakaż zastawić wieczerzę.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  na stronie

  Odpuść nam Panie! Gdzie moje szkaplerze?

  To nie są ludzie; to wróżek dzielnice;

  Duchy, upiory, elfy, czarownice;

  Jeśli rozkazu nie spełnię co prędzej,

  550

  Okrutną śmiercią zginę od tej nędzy.

  LUCJANA

  Co tam pod nosem szwargoczesz, próżniaku?

  Stoisz jak głupi, przeklęty ślimaku.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  553

  Już ja nie Dromio, już nie ten, co byłem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  554

  Dusząś się zmienił, jak ja się zmieniłem.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  555

  Zmieniłem, panie i duszą, i ciałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  556

  Masz twoją postać.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  557

  Nie, małpą zostałem.

  LUCJANA

  558

  Zostałeś osłem, a nie koczkodanem.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  O, prawda, pani, i wzdycham za sianem.

  560

  Tak, jestem osłem, to rzecz dowiedziona;

  Inaczej znałbym ją, jak mnie zna ona.

  ADRIANA

  Nie chcę być dłużej świata pośmiewiskiem

  I nie chcę dłużej próżnych łez wylewać,

  Gdy pan i sługa z cierpień moich szydzą.

  565

  Idźmy wieczerzać; Dromio, pilnuj bramy.

  Pójdź ze mną, mężu, do mojej komnaty,

  Z wszystkich dziś grzechów chcę cię wyspowiadać.

  Jeśli kto przyjdzie o pana się pytać,

  Powiedz, że wyszedł; nie wpuszczaj nikogo,

  570

  Pilnuj drzwi dobrze i bij się w potrzebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy jestem w piekle, na ziemi czy w niebie?

  Czuwam czy marzę? Sam nie wiem, co robię.

  Więcej wie o mnie, niż ja sam o sobie.

  Muszę się teraz na wszystko z nią zgodzić,

  575

  Na chybił trafił w tej gęstej mgle brodzić.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  576

  Panie, naprawdę odźwiernym mam zostać?

  ADRIANA

  577

  A dobrym, jeśli cięgów nie chcesz dostać.

  LUCJANA

  578

  Czas obiadować; idźmy, Antyfolu.

  Wychodzą

  AKT TRZECI

  SCENA PIERWSZA

  Plac publiczny w Efezie
  Wchodzą Antyfolus z Efezu, Dromio z Efezu, Angelo i Baltazar

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Dobry Angelo, musisz mi przebaczyć;

  580

  Cierpką mam żonę, gdy się trochę spóźnię.

  Powiedz, żem w twoim zabawił się sklepie,

  By się przypatrzyć robocie łańcuszka,

  Który przyniesiesz jutro bez ochyby.

  Lecz patrz, ten hultaj bezczelnie powtarza,

  585

  Żem go na rynku spotkał i wyczubił,

  Żądałem zwrotu tysiąca dukatów,

  A własnej żony i domum się wyparł.

  Powiedz, pijaku, jaki miałeś zamiar?

  DROMIO Z EFEZU

  Co wiem, wiem dobrze. Gadaj, co chcesz, panie.

  590

  Znaki twej ręki mam na pokazanie;

  Pergaminową gdyby grzbiet był skórą,

  A z twoich palców zrobiło się pióro,

  Z własnego pisma mógłbyś się dowiedzieć,

  Jaki mój zamiar, co chciałem powiedzieć.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  595

  Chciałeś powiedzieć, żeś dziś osłem został.

  DROMIO Z EFEZU

  Tak wnoszę z tuzów, którem dzisiaj dostał.

  Lecz osieł wierzga pod batoga dęciem,

  Strzeż się więc, panie, przed osła wierzgnięciem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  do Baltazara

  Jakąś tęsknotę z twego widać czoła;

  600

  Może ją obiad mój rozpędzić zdoła;

  Przynajmniej dobrej woli nam nie braknie.

  BALTAZAR

  602

  Jej, nie przysmaków, dusza moja łaknie.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Lecz dobra wola dana na śniadanie

  Za kawał dobrej pieczeni nie stanie.

  BALTAZAR

  605

  Lada gbur może pieczeń nam zastawić.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  606

  A lada fircyk piękne słowa prawić.

  BALTAZAR

  Mało półmisków, a dobrych słów wiele

  To mi jest bankiet, to mi jest wesele.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Dla skromnych gości, skąpych gospodarzy.

  610

  Lecz przyjmij chętnie, co nam Pan Bóg zdarzy.

  Lepszy traktament w każdym znajdziesz domu,

  Lecz sercem nie dam ubiec się nikomu.

  Co? Drzwi zamknięte? Ruszaj do jejmości,

  Każ nam otworzyć i zapowiedz gości.

  DROMIO Z EFEZU

  615

  Hej, Małgorzato, Zosiu, Basiu, Kasiu,

  Cesiu, Ulisiu, Brygido, Joasiu!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  za sceną

  Koniu, kapłonie, dardanelski ośle,

  Głupi fircyku i baranie-pośle,

  Czy oszalałeś tyle dziewek wołać,

  620

  Gdy z jedną człeku trudno jest podołać?

  DROMIO Z EFEZU

  Cóż to za nowy hultaj drzwi tu strzeże?

  Otwórz, bo pana niecierpliwość bierze.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Tam, skąd tu przyszedł, wrócić sobie może,

  Bo zakatarzyć gotów się na dworze.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  625

  Otwórz, hultaju, jeśli nie chcesz biedy.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  626

  Powiedz dlaczego, a powiem ci kiedy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  627

  Dlaczego? Głodni my na obiad przyszli.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  628

  Przyjdź inną razą, dzisiaj ani myśli.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Co za zuchwalec śmie mi tu bez sromu

  630

  Przed własnym panem drzwi zamykać domu?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Zowię się Dromio, a dekretem nowym

  Jestem odźwiernym tutaj tymczasowym.

  DROMIO Z EFEZU

  Godność i imię skradł mi łotr wierutny:

  Imię niesławne, a urząd dość smutny,

  635

  A gdybyś tylko Dromiem był dziś z rana,

  Twoje byś imię dał za wiązkę siana.

  ŁUCJA

  za sceną
  637

  Co za pijaki sieją w mieście trwogę?

  DROMIO Z EFEZU

  638

  Pan wraca, Łucjo, otwórz.

  ŁUCJA

  Nie, nie mogę.

  640

  Zbyt już jest późno.

  DROMIO Z EFEZU

  Śmiech mnie bierze pusty.

  Na honor, to są czyste mięsopusty.

  Przecież, kto stuka, drzwi mu otwierają.

  ŁUCJA

  644

  Nieproszonego kijem wypraszają.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  645

  Łucją się zowiesz? Luciu, życzę zdrowia,

  A nie daj łotrom zbić się na przysłowia.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  647

  Słyszysz, kochańciu, duszko, otwórz wrota.

  ŁUCJA

  648

  Co wy za jedni?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  649

  Strzeż się, to gołota!

  DROMIO Z EFEZU

  650

  Nie chcesz? Bum! Bramę wysadzę ze złości.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  651

  Otwórz, hultaju!

  ŁUCJA

  652

  Dla czyjej miłości?

  DROMIO Z EFEZU

  653

  Szturmujmy, panie!

  ŁUCJA

  654

  Przyprowadźcie działa.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  655

  Niewczesnych żartów będziesz żałowała,

  Jeśli mi przyjdzie drzwi wysadzić siłą.

  ŁUCJA

  657

  Jakby w Efezie żandarmów nie było.

  ADRIANA

  za sceną
  658

  Co tam za wrzaski słyszę na ulicy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  659

  Jacyś pijani, pewno czeladnicy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  660

  Czy to ty, żono? Przecie! Bogu chwała!

  ADRIANA

  661

  Żono! Umykaj, póki skóra cała.

  DROMIO Z EFEZU

  Jeśli weźmiemy szturmem cytadelę,

  Komu się skrupi, załodze się zmiele.

  ANGELO

  Nie widzę uczty, a przyjęcia mało,

  665

  Przecie by jedno lub drugie się zdało.

  BALTAZAR

  Które z nich lepsze, spór toczył się długi;

  Lecz bez jednego wrócim i bez drugiej.

  DROMIO Z EFEZU

  668

  Czas prosić, panie, bo gościom już nudno.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  669

  Wiatr dmie od lądu i wpłynąć nam trudno.

  DROMIO Z EFEZU

  670

  Podziękuj Bogu, żeś w ciepłej kapocie,

  Bo w zęby dzwonić i dreptać po błocie,

  Kiedy na stole ciepła zupa czeka,

  To o szaleństwo przyprawi człowieka.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  674

  Przynieś mi lewar; strzaskam drzwi ze złości.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  675

  Nim ty drzwi strzaskasz, ja strzaskam ci kości.

  DROMIO Z EFEZU

  Tu by cierpliwość utracił i święty,

  Otwórz natychmiast, hultaju przeklęty!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Wprzód mi pokazać będziecie musieli,

  Ptaka bez pierza i rybę bez skrzeli.

  DROMIO Z EFEZU

  680

  Za rybę bez skrzel, za ptaka bez pierzy

  Baran bez wełny wkrótce was uderzy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  682

  Ruszaj po lewar; dość już słów bez celu.

  BALTAZAR

  Cierpliwość! Nie rób tego, przyjacielu,

  Bo sam na własny nastawałbyś honor

  685

  I sam na czyste żony twojej imię

  Rzuciłbyś szpetną plamę podejrzenia.

  Pomnij, od dawna znasz twej żony mądrość,

  Jej cnoty, lata, skromność doświadczoną,

  Policz więc wszystko na karb tajnych przyczyn;

  690

  Nie wątpię, że ci wkrótce wytłumaczy,

  Dlaczego dom twój przed tobą zamknięty.

  Słuchaj mej rady, oddal się cierpliwie,

  Chodź „Pod Tygrysa” ze mną obiadować.

  Sam tu powrócisz o późnym wieczorze,

  695

  Spytasz o powód dziwnej awantury.

  Gdybyś chciał we dnie pod okiem gawiedzi

  Drzwi wyłamywać, pomyśl, jak zjadliwe

  Krok twój u ludzi komentarze znajdzie;

  Sam mimowolnie rzucisz podejrzenie

  700

  Na twego domu honor, dotąd czysty,

  A czarna potwarz, raz puszczona w obieg,

  Po twojej śmierci na grób twój upadnie:

  Potwarz dziedzictwem zlewa się na dzieci,

  Nie puszcza domu, który raz oszpeci.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  705

  Wygrałeś sprawę; odchodzę spokojnie.

  Choć niewesoły, bawić się zamierzam.

  Znam ja tu w mieście świegotliwą dziewkę,

  Piękną, dowcipną, wesołą a wdzięczną.

  Do niej na obiad prowadzić was myślę.

  710

  Nieraz mi żona bez żadnych powodów

  Za tę znajomość sceny wyprawiała.

  Do niej was proszę. Idź wprzódy do domu,

  Zabierz łańcuszek, już pewno skończony,

  I „Pod Jeżowca” bez zwłoki go przynieś,

  715

  Tam jej mieszkanie; naszej gospodyni

  Na złość mej żonie prezent ten przeznaczam.

  Z własnego domu jak złodziej wygnany

  Może skuteczniej zastukam gdzie indziej.

  ANGELO

  719

  Wrócę za jaką godzinę z robotą.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  720

  Żart to kosztowny, ale mniejsza o to.

  Wychodzą

  SCENA DRUGA

  Publiczny plac w Efezie
  Wchodzą Lucjana i Antyfolus z Syrakuzy

  LUCJANA

  Mógłżeś tak zabyć męża powinności?

  O Antyfolu, chcesz-że, nierozumny,

  W miłości wiośnie warzyć kwiat miłości,

  W pół zbudowane burzyć jej kolumny?

  725

  Jeśli pojąłeś dla pieniędzy żonę,

  Za jej pieniądze daj uczuć pozory;

  Jeśli twe serce w inną leci stronę,

  Choć tajemnicą osłoń twe amory.

  Niechaj twój język zdrad twych nie powiada,

  730

  Niechaj ich twoje nie głoszą spojrzenia,

  Niechaj choć cnoty szatę nosi zdrada,

  Cukrowe słowa i tkliwe westchnienia.

  Miej twarz uczciwą przy występnej duszy,

  Świętości płaszczem szpetność grzechu odziej,

  735

  Nieużytecznych oszczędź jej katuszy:

  Kiedyż się chełpił z swej kradzieży złodziej?

  Dwa razy grzeszy mąż, co wiarę łamie,

  A grzech objawia przez oko i słowo;

  Obłuda niechaj choć uczciwość kłamie,

  740

  A złą złych czynów nie podwaja mową.

  Z łatwowierności ulepiona cała,

  Cieszy się żona miłości pozorem;

  Daj rękę innej, byle rękaw miała,

  Biegnie posłuszna wskazanym jej torem.

  745

  Dobry mój bracie, postępuj inaczej,

  Twe kłamstwo czułe ócz jej nie osuszy,

  A kłamstwu temu łatwo Bóg przebaczy,

  Co jest pociechą bolejącej duszy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Nie wiem, kto jesteś, aniele uroczy,

  750

  Chociaż ty cudem moje wiesz nazwisko,

  Lecz takim ogniem twe goreją oczy,

  Że widzę w tobie nadziemskie zjawisko.

  Powiedz, co mówić, co myśleć mi trzeba,

  Duszy owitej w czarne ziemi cienie,

  755

  Piękny aniele, przysłany mi z nieba,

  Wytłumacz tajne słów twoich znaczenie.

  Czemu chcesz myśli mych szczerość zacienić?

  Czemu na kłamstwa popchnąć mnie bezdroże?

  Jesteś boginią? Pragniesz mnie przemienić?

  760

  Powiedz, twej woli ulegnę w pokorze.

  Lecz póki sobą czuję się sam w sobie,

  Wiecznie i wiecznie powtarzać ci muszę:

  Że niczym dla mnie twa siostra w żałobie,

  Że wszystko ciągnie do ciebie mą duszę.

  765

  Czemu, syreno, w łez siostry twej tonie

  Chcą mnie zanurzyć twych pieśni pieszczoty?

  Śpiewaj dla siebie; za tobą pogonię;

  Na srebrnych falach złote rozwiń sploty.

  Z radością pójdę w takim szukać morzu

  770

  Szczęśliwej śmierci na czystym twym łonie,

  Bo wiecznym życiem śmierć na takim łożu:

  Miłość ma, jeśli lekka, niech utonie.

  LUCJANA

  773

  Czy oszalałeś? Co to wszystko znaczy?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  774

  Szalona miłość głowę mi majaczy.

  LUCJANA

  775

  Ócz twych szaleństwo rozum ci zmąciło.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  776

  Słońce twych spojrzeń oczy mi olśniło.

  LUCJANA

  777

  Patrz, gdzieś powinien, a przejrzysz znów jaśnie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  778

  Na noc mam patrzeć? Wprzód niech słońce zgaśnie.

  LUCJANA

  779

  Nie ja, lecz siostra moja twą kochanką.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  780

  Siostra twej siostry?

  LUCJANA

  Siostra.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ty, niebianko,

  W tobie jedynie istność moja żyje,

  Me oko widzi i serce me bije,

  785

  W tobie me szczęście, a na twoim łonie,

  Raj mój za życia i raj mój po zgonie.

  LUCJANA

  787

  Praw te androny twojej Adrianie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ty, Adrianą, ty, moje kochanie.

  Ty męża nie masz, a ja nie mam żony,

  790

  Daj mi twą rękę.

  LUCJANA

  O, nie, stój, szalony!

  Musim się wprzódy siostry mej poradzić.

  Gdy Lucjana wchodzi do domu Anlyfolusa z Efezu, wybiega z niego Dromio z Syrakuzy

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  793

  Co tam nowego, Dromio? Co ci tak spieszno?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  794

  Czy znasz mnie, panie? Czy ja Dromio? Czy ja twój sługa? Czy ja to ja naprawdę?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  795

  Ty jesteś Dromio; ty jesteś moim sługą; ty jesteś ty.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  796

  Ja jestem osłem, panie, ja jestem sługą kobiety, ja nie należę już do siebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  797

  Jakiej kobiety sługą? Dlaczego nie należysz już do siebie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  798

  Nie należę do siebie, bo należę do kobiety, która rości do mnie jakieś pretensje, jak cień za mną chodzi, chce gwałtem mnie zabrać.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  799

  Jakie rości do ciebie pretensje?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  800

  Takie pretensje, jakie byś ty rościł, panie, do własnego konia. Chce gwałtem mnie zabrać jak własne bydlę, nie żeby mnie chciała dlatego, że jestem bydlę, ale dlatego że, sama bydlę, rości sobie do mnie pretensje.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  801

  Cóż to za kobieta?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  802

  Bardzo uczciwa osoba, bo mówić o niej trudno nie powtarzając za każdym słowem: uczciwszy uszy. Chuda moja dola w małżeństwie, choć nie mogę zaprzeczyć, że to okrutnie tłuste małżeństwo.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  803

  Co rozumiesz przez tłuste małżeństwo?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  804

  Rozumiem, że to kucharka z samej tłustości ulana. Nie wiem, na co ją użyć; chyba zapalić ją jak lampę i zemknąć od niej przy własnym jej świetle. Przysięgam, że jej łachmany i łój z nich wyciśnięty wystarczyłyby na polską zimę; jeśli do sądnego dnia dożyje, palić się będzie dłużej niż świat cały.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  805

  Jaka jej cera?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  806

  Czarna jak moje buty, tylko nie tak czysto utrzymana, bo tak się poci, panie, że można by brodzić po kostki.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  807

  Woda temu zaradzi.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  808

  Nie, panie, bo to w jej rdzeniu, temu by nawet potop Noego nie zaradził.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  809

  Jak się nazywa?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  810

  Nazywa się Kamila, zapewne dlatego, że mila drogi od jednego do drugiego jej biodra.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  811

  To jakaś ogromna gidia.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  812

  Uchowaj Boże! Nie dalej od stóp do głowy jak od biodra do biodra; okrąglutka jak globus; mógłbym pokazywać na niej różne kraje.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  813

  A gdzież tam leży Irlandia?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  814

  Na lędźwiach; poznałem ją po bagnach.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  815

  A Szkocja?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  816

  Odkryłem ją po jałowości skalistego gruntu na dłoni.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  817

  Gdzie Francja?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  818

  Na czole; zbrojna i zbuntowana, w otwartej wojnie z głową.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  819

  Gdzie leży Anglia?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  820

  Szukałem skał wapiennych, lecz nie mogłem odkryć nic białego, przypuszczam tylko, że leży na jej podbródku, a wnoszę to ze słonej wody przedzielającej ją od Francji.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  821

  A Hiszpania?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  822

  Nie widziałem Hiszpanii, ale ją czułem po gorącym oddechu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  823

  Gdzie Ameryka? Gdzie Indie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  824

  O panie, na jej nosie błyszczącym od rubinów, karbunkułów, szafirów, a chylącym wszystkie swoje skarby ku gorącym oddechom Hiszpanii, która tam całe floty galionów po ładunek wyprawia.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  825

  Gdzie Belgia i Niderlandy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  826

  Nie posunąłem, panie, moich poszukiwań tak daleko. Słowem, ta klępa, a raczej ta czarownica założyła do mnie pretensje, nazywała mnie Dromiem, przysięgała, że byłem jej narzeczonym, wyliczyła mi moje wszystkie znaki szczególne, jak na przykład znamię na łopatce, plamkę na szyi, wielką brodawkę na lewym ramieniu, tak że przestraszony uciekłem od niej jak od czarownicy, i zdaje mi się, że gdyby moja pierś nie była lepiona z wiary, a serce kute ze stali, byłaby mnie w kurtę przemieniła i kazała rożen z pieczenią obracać.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Teraz co żywo ruszaj mi do portu,

  W którą bądź stronę od lądu wiatr dmucha,

  Pytaj, gdzie okręt wypłynąć gotowy;

  830

  Nie chcę w Efezie nocy tej przepędzić.

  Wracaj na rynek, tam na ciebie czekam.

  Kto wszystkim znany, sam nie zna nikogo;

  Niech z bagażami pierwszą zmyka drogą.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Jak od niedźwiedzia strzelec przestraszony

  835

  Od czarownicy uciekam tak żony.

  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kraj ten widocznie gniazdem jest czarownic;

  Czas mi uciekać, pókim jeszcze cały.

  Kobieta, co się żoną moją mieni,

  W duszy mi budzi wstręt niezwyciężony,

  840

  Ale jej piękna siostra, pełna wdzięków,

  Słodyczą głosu, a słodszym spojrzeniem

  Prawie już własnym zrobiła mnie zdrajcą.

  By mi grożących uniknąć katuszy,

  Na śpiew syreny zatkam moje uszy.

  Wchodzi Angelo

  ANGELO

  845

  Jestem na koniec, panie Antyfolu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  846

  To moje imię.

  ANGELO

  Znam je, dzięki Bogu.

  Obacz łańcuszek. Mimo dobrej chęci

  Zdążyć na obiad z wami „Pod Jeżowca”,

  850

  Musiałem czekać, aż czeladnik skończy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  851

  Co chcesz, ażebym z tym łańcuszkiem zrobił?

  ANGELO

  852

  Zrobisz, co zechcesz; zrobiony dla ciebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  853

  Nigdy nie dałem tego obstalunku.

  ANGELO

  Nie raz i nie dwa razy, lecz dwadzieścia,

  855

  Weź go do domu, ofiaruj go żonie,

  A ja was podczas wieczerzy nawiedzę

  I za mój towar pieniądze odbiorę.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wolałbym, żebyś odebrał natychmiast

  Lub się pożegnaj z płacą i łańcuszkiem.

  ANGELO

  860

  Jak widzę, panie, lubisz krotofile.

  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Niech zginę, jeśli rozumiem choć tyle.

  Na moim miejscu nikt by nie miał wstrętu

  Przyjąć tak grzecznie danego prezentu.

  Łatwe tam życie, gdzie ludziom złotnicy

  865

  Złote łańcuszki dają na ulicy.

  Czas iść na rynek i na Dromia czekać,

  Z pierwszym okrętem co prędzej uciekać.

  Wychodzi

  AKT CZWARTY

  SCENA PIERWSZA

  Publiczny plac w Efezie
  Wchodzą Drugi Kupiec, Angelo, Komisarz

  DRUGI KUPIEC

  Termin upłynął od Zielonych Świątek;

  Nie nalegałem odtąd na wypłatę,

  870

  I dziś bym nawet jeszcze nie nalegał,

  Gdybym nie musiał zbierać gotowizny

  Na podróż, którą do Persji zamierzam.

  Racz się uiścić lub będę zmuszony

  Oddać cię w ręce pana komisarza.

  ANGELO

  875

  Właśnie że sumę, którąm ci jest dłużny,

  Mam dziś odebrać od Antyfolusa.

  Przed chwilą złoty dałem mu łańcuszek,

  O piątej ma mi wypłacić należność;

  Chodź, proszę, ze mną do jego mieszkania,

  880

  A tam z wdzięcznością wręczę ci pieniądze.

  Z domu Kurtyzany wychodzą Antyfolus z Efezu i Dromio z Efezu

  KOMISARZ

  881

  On sam nadchodzi, skończcie tu interes.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Ja do złotnika idę, ty tymczasem

  Śpiesz kupić batóg, którym poczęstuję

  Moją małżonkę i jej sprzymierzeńców,

  885

  Że śmieli drzwi me zamknąć mi przed nosem.

  Lecz otóż złotnik; ty idź, gdzie mówiłem,

  I wracaj spiesznie z batogiem do domu.

  DROMIO Z EFEZU

  Nim batóg kupię, wprzódy sobie kupię

  Jaki tysiączek talarów intraty.

  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  890

  Pięknie wychodzi, kto na ciebie liczy.

  Przyrzekłeś łańcuch i twoją wizytę:

  Złotnik i łańcuch znikli jak kamfora.

  Pewno myślałeś, że przyjaźń by nasza

  Zbyt długo trwała łańcuchem związana,

  895

  Dlatego w sklepie wolałeś pozostać.

  ANGELO

  Wolne są żarty. Lecz chciej notę przejrzeć;

  Znajdziesz tam wagę złota do karatu,

  Próbę metalu i koszta roboty;

  Wszystko wynosi trzy dukaty więcej

  900

  Niż dług mój temu należny kupcowi.

  Jeżeli łaska, zapłać mu natychmiast,

  Bo czas mu drogi, okręt już pod żaglem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Nie mam przy sobie tyle gotowizny,

  A że mam ważny załatwić interes,

  905

  Do mego z nim się pofatyguj domu,

  Zabierz łańcuszek, oddaj go mej żonie

  I powiedz, żeby należność spłaciła,

  Może z powrotem zastanę was jeszcze.

  ANGELO

  909

  A więc sam pragniesz swój prezent jej wręczyć?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  910

  Nie, ty go ponieś, bo mogę się spóźnić.

  ANGELO

  911

  Chętnie, daj tylko; czy masz go przy sobie?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Jeśli ty nie masz, ja go także nie mam;

  Możesz do domu bez pieniędzy wrócić.

  ANGELO

  Proszę, skończ żarty, powierz mi łańcuszek,

  915

  Bo wiatr i przypływ wołają na kupca,

  A moja wina, że jeszcze na lądzie.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Widzę, że chcesz się tym żartem wywinąć

  Z niedotrzymania danego nam słowa;

  I żebym pierwszy nie zaczął wymówek,

  920

  Jak swarna żona pierwszyś kłótnię zaczął.

  DRUGI KUPIEC

  921

  Czas nagli! Proszę, zakończmy interes.

  ANGELO

  922

  Słyszysz, co mówi? Powtarzam, łańcuszek.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  923

  Daj go mej żonie, dostaniesz pieniądze.

  ANGELO

  Wiesz, że przed chwilą sam ci go wręczyłem;

  925

  Więc lub łańcuszek, lub daj mi znak inny.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Żarty posuwasz trochę za daleko.

  Gdzie jest łańcuszek? Pokaż mi go, proszę.

  DRUGI KUPIEC

  Czas mój zbyt drogi, abym czekał dłużej;

  Daj mi natychmiast stanowczą odpowiedź,

  930

  Albo go oddam w ręce komisarza.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  931

  Daj mi odpowiedź! Cóż ci mam powiedzieć?

  ANGELO

  932

  Czy chcesz zapłacić to, co mi winieneś?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  933

  Nic nie winienem, bo nie mam towaru.

  ANGELO

  934

  Dałem ci towar pół godziny temu.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  935

  Nic mi nie dałeś, a krzywdzisz mnie srogo.

  ANGELO

  Nie ja, lecz ty mnie wyrządzasz tu krzywdę

  I szkodzisz memu w mieście kredytowi.

  DRUGI KUPIEC

  do Komisarza
  938

  Więc go aresztuj na moje żądanie.

  KOMISARZ

  939

  W imieniu księcia, więźniem moim jesteś.

  ANGELO

  940

  To plamę rzuca na me dobre imię,

  Więc lub bez zwłoki dług ten wypłać za mnie

  Lub cię natychmiast każę aresztować.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Zapłacić sumę, której nie winienem?

  Więc mnie aresztuj, jeśli śmiesz, wariacie.

  ANGELO

  945

  Oto są koszta; pod straż weź go swoją.

  W podobnym razie na taką bezczelność

  Dla mego brata nie miałbym litości.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Jestem posłuszny, póki nie dam kaucji,

  Lecz na zapłatę twojego żarciku

  950

  Nie znajdziesz dosyć złota w twoim sklepie.

  ANGELO

  A ja ci jeszcze na twój wstyd dowiodę,

  Że są w Efezie sądy i sędziowie.

  Wchodzi Dromio z Syrakuzy

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Jest, panie, w porcie okręt z Epidamnum,

  Co tylko czeka swego kapitana,

  955

  A zaraz potem kotwicę podnosi.

  Nasze bagaże są już na pokładzie;

  Kupiłem balsam, wódkę i oliwę;

  Żagle napięte, wiatr dmucha od lądu.

  I tylko braknie nas i kapitana.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  960

  Głupi baranie i pałko szalona,

  Jaki mnie okręt z Epidamnum czeka?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  962

  Okręt, którego szukać mi kazałeś.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Jam ci, pijaku, batóg kazał kupić

  I powiedziałem na co i dlaczego.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  965

  Bodajem pierwszy batogiem tym dostał,

  Jeśliś nie kazał mi okrętu szukać.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  W stosownej chwili nauczę cię, błaźnie,

  Jak się rozkazów pana swego słucha.

  Teraz do domu leć i Adrianie

  970

  Oddaj ten kluczyk, powiedz jej, że w biurku

  Okrytym moim tureckim dywanem

  Jest rulon złota, niechaj ci go wręczy.

  Aresztowany byłem na ulicy,

  Sumę tę złożyć muszę na rękojmię.

  975

  Ruszaj, a spiesz się! Teraz, komisarzu,

  Więźniem twym jestem do jego powrotu.

  Wychodzą Kupiec, Angelo, Komisarz i Antyfolus z Efezu

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Do Adriany! Tam, gdziem obiadował!

  Gdzie mnie Kamila mężem mianowała!

  Lecz na jej stanik ręce me za krótkie.

  980

  Spieszę jednakże, bo taka sług dola,

  Że prawem dla nich każda pańska wola.

  Wychodzi

  SCENA DRUGA

  Pokój w domu Antyfolusa z Efezu
  Wchodzą Adriana, Lucjana

  ADRIANA

  I on tak kusić śmiał cię, Lucjano!

  Czy nie mówiła ci jego źrenica,

  Że miłość była miłością udaną?

  985

  Czy był posępny? Czy blade miał lica?

  Czy jakim znakiem oko nie zdradzało,

  Co się w głębinach serca jego działo?

  LUCJANA

  988

  Mówił, że nie masz żadnego doń prawa.

  ADRIANA

  989

  Bo on ze wszystkich praw się naigrawa.

  LUCJANA

  990

  Przysiągł, że wszystko obce mu w tym mieście.

  ADRIANA

  991

  Krzywoprzysięzca! Raz nie skłamał wreszcie.

  LUCJANA

  992

  Długie prawiłam za tobą kazanie.

  ADRIANA

  993

  A on co na to?

  LUCJANA

  Że o przywiązanie,

  995

  Które w nim chciałam obudzić dla ciebie,

  On błaga u mnie dla samego siebie.

  ADRIANA

  997

  Jakże cię kusił na moją niesławę?

  LUCJANA

  Słowem uczciwszą zdolnym wygrać sprawę,

  Podziwiał dowcip, blask mojej urody.

  ADRIANA

  1000

  Czy mu w nadziejach nie dałaś nagrody?

  LUCJANA

  1001

  O siostro, przywdziej cierpliwości zbroję.

  ADRIANA

  Nie może serce, niech język ma swoje.

  To starzec zwiędły, łys, zyz, kuternoga,

  Upośledzony od ludzi i Boga,

  1005

  Gbur, zły, uparty, a zakuta głowa,

  Szpetniejszą duszę w szpetnym ciele chowa.

  LUCJANA

  Toś nie zazdrościć, lecz cieszyć się winna,

  Że lichy towar zabrała ci inna.

  ADRIANA

  Nie wierzy serce, co mój język prawi,

  1010

  Choć w innych pragnę wiarę tę obudzić;

  Czajka kihicze, aby strzelca złudzić;

  Choć klnie go język, serce błogosławi.

  Wchodzi Dromio z Syrakuzy

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1013

  Śpiesz się! To kluczyk, biurko i dukaty!

  LUCJANA

  1014

  Coś tak zdyszany?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1015

  Lecę jak z armaty.

  ADRIANA

  1016

  Gdzie pan? Czy wraca?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Pan mój teraz, pani,

  Smaży się w piekle, w Tartaru otchłani,

  Diabeł go strzeże wśród wiecznych płomieni,

  1020

  Którego serce ukute z kamieni,

  Diabeł okrutny, zażarty, surowy,

  Wilk — gorzej — hultaj w skórze bawołowej,

  Zdrajca, co milczkiem na biednego człeka

  Na skrętach ulic i zaułkach czeka,

  1025

  Ogar, co nigdy tropu nie zaciera,

  Przed sądem duszę do piekła zabiera.

  ADRIANA

  1027

  Tłumacz się jaśniej; co to jest za sprawa?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1028

  Nie wiem, co za sprawa, ale wiem, że dla tej sprawy siedzi w kozie.

  ADRIANA

  1029

  Co? Siedzi w kozie? A na czyją skargę?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1030

  Ja nie wiem, jaka procesu natura,

  Lecz wiem, że strzeże go bawola skóra.

  Czy mu nie poślesz na wykup dukatów?

  ADRIANA

  1033

  Przynieś je, siostro.

  Wychodzi Lucjana

  Ani pojąć mogę,

  1035

  Co dług ten znaczy; wiem, że długów nie miał.

  Czy jaki bilet na siebie wystawił?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Za rzecz on większą w komisarza ręku.

  Łańcuch, łańcuszek — czy nie słyszysz dźwięku?

  ADRIANA

  1039

  Dźwięku łańcuszka?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1040

  Nie, pani, zegara

  Wybiła druga, kiedy mnie wyprawił,

  Bije już pierwsza, a jam się nie stawił!

  ADRIANA

  1043

  Zegar w tył idzie? Co pleciesz, szalony!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1044

  Pewno się zegar cofa przestraszony.

  ADRIANA

  1045

  Czy czas ma długi? Co za sąd dziecinny!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Czas, stary bankrut, fortunie jest winny

  Więcej niż sam wart; przy tym ludzie wiedzą,

  Czas jest złodziejem; wszyscy ci powiedzą,

  Że czas się skrada jak w nocy, tak we dnie;

  1050

  Powiedz mi teraz, jakie mówią brednie,

  Mówiąc, że złodziej, stary bankrut w biedzie

  Na głos sierżanta ze strachu w tył idzie?

  Wchodzi Lucjana

  ADRIANA

  Dromio, weź złoto, spiesz do twego pana,

  Wróć z nim do domu. O siostro kochana,

  1055

  Nie wiem, co myśleć — widzę w wyobraźni

  To dzień nadziei, to znów noc bojaźni.

  Wychodzą

  SCENA TRZECIA

  Plac publiczny w Efezie
  Wchodzi Antyfolus z Syrakuzy

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kogo napotkam, grzecznie mnie pozdrawia,

  Jakby dawnego swego przyjaciela,

  I po imieniu każdy mnie nazywa.

  1060

  Ten mnie zaprasza, ten daje pieniądze,

  Inny dziękuje za jakieś usługi,

  Inny znów robi kupna propozycje.

  Przed chwilą krawiec do sklepu mnie wciągnął,

  Jedwab kupiony dla mnie pokazywał

  1065

  I na ubranie miarę wziął mi gwałtem.

  Wszystko to jakieś figle czarnoksięskie:

  To jest lapońskich czarownic ojczyzna.

  Wchodzi Dromio z Syrakuzy

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1068

  Przynoszę ci, panie, złoto, po które mnie posłałeś. Ale jakże udało ci się pozbyć portretu starego Adama w nowej kurtce?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1069

  Co się znaczy to złoto? O jakim mówisz Adamie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1070

  Nie o tym Adamie, który raju pilnował, ale o Adamie, który pilnuje więzienia, który chodzi w skórze cielęcia zabitego na powrót rozrzutnika, który szedł za tobą jak zły twój anioł i pozbawił cię wolności.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1071

  Nie rozumiem cię wcale.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1072

  Nie rozumiesz mnie, panie? Rzecz to jednak jasna. Mówię o Adamie, który jak skrzypce chodzi w skórzanym pudełku; o człowieku, panie, który znużonych szlachciców klepie po ramieniu i na spoczynek prowadzi; o tym, panie, który lituje się nad zrujnowanymi i pakuje ich do kozy, o człowieku, który swoją pałeczką więcej zabrał jeńców do niewoli niż największy bohater swoim buzdyganem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1073

  Czy mówisz o sierżancie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1074

  Tak jest, panie, o sierżancie, który trzyma ludzi nie dotrzymujących zobowiązań, któremu się zdaje, że wszyscy ludzie spać się kładą, bo mówi każdemu: daj ci Boże dobry spoczynek!

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1075

  Wszystko to dobrze, skończmy jednak błazeństwa. Powiedz mi, czy znalazłeś okręt gotowy tej nocy do żeglugi? Czy możemy odpłynąć?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1076

  Toć powiedziałem ci, panie, przed godziną, że statek „Pośpiech” odbija tej nocy, ale właśnie podówczas przeszkodził ci sierżant i poprowadził na okręt „Odwłoka”. Przynoszę teraz aniołów, po których mnie posłałeś, żeby cię wyzwolili.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ten człowiek, widzę, jak ja, głowę stracił;

  W krainie złudzeń błąkamy się oba;

  Niech nas z niej jaki anioł wyprowadzi!

  Wchodzi Kurtyzana

  KURTYZANA

  1080

  Dobre spotkanie, mości Antyfolu!

  Widzę, że przecie znalazłeś złotnika;

  Czy to łańcuszek, któryś mi obiecał?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1083

  Precz stąd, szatanie! Nie kuś mnie, zaklinam!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1084

  Panie, panie, czy to pani szatanowa?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1085

  Ta sam diabeł.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1086

  Nie, panie, to coś gorszego, to diablica, a przychodzi odziana suknią panny Letkiewiczówny. Stąd to pochodzi, że kiedy dziewka mówi: „Potęp mnie Boże!”, to się znaczy: „Zrób mnie Letkiewiczówną!” Napisano jest: pokazują się ludziom niby aniołowie światłości, a światło jest skutkiem ognia, a ogień pali, a więc te mniemane anioły światłości będą gorzały. Nie zbliżaj się do niej!

  KURTYZANA

  Widzę, że sługa jak pan krotofilny.

  Chcesz, to chodź ze mną, dam ci coś dobrego.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1089

  Jeśli przyjmiesz zaproszenie, weź przynajmniej, panie, długą łyżkę.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1090

  Dlaczego?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1091

  Bo powiadają, że musi długą mieć łyżkę, kto musi z diabłem obiadować.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Co mi, szatanie, prawisz o przysmakach?

  Jesteś, jak wszystkie tutaj, czarownicą,

  Więc cię zaklinam, precz stąd, precz, szatanie!

  KURTYZANA

  1095

  Oddaj pierścionek, który mi ściągnąłeś,

  Lub za mój diament daj mi twój łańcuszek;

  Chętnie odejdę, przestanę cię nudzić.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Są diabły, które nie proszą o więcej

  Niż o krwi kroplę, o szpilkę, o słomkę,

  1100

  O włos, o orzech, obrzezek paznokcia,

  O pestkę wiśni; lecz ta ambitniejsza,

  Zachciało się jej złotego łańcuszka.

  Panie, roztropność! Gdy dasz, czego żąda,

  Diabeł łańcuchów swych brzękiem nas strwoży.

  KURTYZANA

  1105

  Daj mi łańcuszek lub oddaj pierścionek;

  Nie sądzę, abyś chciał mnie oszołomić.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1107

  Odejdźmy, Dromio. Precz stąd, czarownico!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Uciekaj, pycho! Jak to paw powiada,

  Słuchaj tej rady, bo dobra to rada.

  Wychodzą Antyfolus z Syrakuzy i Dromio z Syrakuzy

  KURTYZANA

  1110

  Człek ten oszalał, nie ma wątpliwości,

  Nigdy inaczej tak by nie postąpił.

  Pierścień mój wart był czterdzieści dukatów,

  W zamianę on mi łańcuszek obiecał;

  Teraz zatrzymać chce jeden i drugi;

  1115

  Stąd wnosić muszę, że całkiem oszalał.

  Zresztą mam na to drugi jeszcze dowód,

  Szaloną jego powieść przy obiedzie,

  Że mu przed nosem własne drzwi zamknięto.

  Zapewne żona, widząc paroksyzmy,

  1120

  Z trwogi nie chciała wpuścić go do domu.

  Bez straty czasu biegnę teraz do niej,

  Powiem, jak w nowym szaleństwa obłędzie

  Na dom mój napadł i pierścień mój zabrał,

  Bo nie mam chęci dla żadnych wariatów

  1125

  Tracić od razu czterdzieści dukatów.

  Wychodzi

  SCENA CZWARTA

  Publiczny plac w Efezie
  Wchodzą Antyfolus z Efezu, Komisarz

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Nie bój się, człeku, nie myślę uciekać.

  Nim cię opuszczę, złożę w twoje ręce

  Sumę, za którą jestem uwięziony.

  Żona dziś moja w dziwnym jest humorze

  1130

  I nie uwierzy łatwo posłańcowi,

  Bo bez wątpienia dziwno się jej wyda,

  Że mnie za długi pojmano w Efezie. Wchodzi Dromio z Efezu z batogiem Otóż mój sługa! Myślę, że z pieniędzmi.

  Czy mi przynosisz, po co cię posłałem?

  DROMIO Z EFEZU

  1134

  Przynoszę, panie, co wszystkim wystarczy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1135

  Lecz gdzie pieniądze?

  DROMIO Z EFEZU

  1136

  Dałem je za batóg.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1137

  Co, łotrze, pięćset dukatów za batóg?

  DROMIO Z EFEZU

  1138

  Za taką sumę pięćset ci przyniosę.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1139

  Po co do domu bieżyć ci kazałem?

  DROMIO Z EFEZU

  1140

  Po batóg, panie; batóg ci przynoszę.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1141

  Skosztuj więc bata, skoro go przyniosłeś.

  Bije go

  KOMISARZ

  1142

  Miarkuj się, dobry panie, cierpliwości!

  DROMIO Z EFEZU

  1143

  To mnie cierpliwości potrzeba, bo ja popadłem w nieszczęście.

  KOMISARZ

  1144

  A ty znowu trzymaj język za zębami.

  DROMIO Z EFEZU

  1145

  Radź raczej mojemu panu, żeby trzymał ręce przy sobie.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1146

  Czyś ty zmysły utracił, bękarcie?

  DROMIO Z EFEZU

  1147

  Bodajem je był stracił! Nie czułbym teraz twoich cięgów.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1148

  Nie masz czucia tylko na cięgi; prawdziwy z ciebie osieł.

  DROMIO Z EFEZU

  1149

  Nie przeczę, że osieł ze mnie; mógłbyś tego dowieść przez moje długie uszy. Służyłem mu od chwili urodzenia do dzisiaj, a za moją długą służbę nigdy nic nie dostałem od niego prócz cięgów. Gdy mi zimno, grzeje mnie kijem; gdy mi gorąco, chłodzi mnie kijem; kijem ze snu mnie budzi, kiedy śpię, kijem z krzesła podnosi, kiedy siedzę; gdy odchodzę, żegna mnie kijem, wita kijem, gdy powracam; noszę kij na grzbiecie jak żebraczka swego bachora i nie wątpię, że gdy mnie okulawi, o tym kiju od drzwi do drzwi chleba pójdę szukać.

  Wchodzą Adriana, Lucjana, Kurtyzana, Szczypak i inni

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1150

  Patrz, patrz, co za szczęście! Żona moja się zbliża!

  DROMIO Z EFEZU

  1151

  Pani, respice finem albo raczej, żeby prorokować jak papuga, strzeż się końca postronka.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1152

  Czy jeszcze chcesz paplać?

  Bije go

  KURTYZANA

  1153

  Czy jeszcze powiesz, że mąż twój nie wariat?

  ADRIANA

  Gwałtowność jego zdaje się to stwierdzać.

  1155

  Czarownik z ciebie, doktorze Szczypaku,

  Dobry doktorze, wróć mu dawny rozum,

  A dam ci, jakiej zażądasz, nagrodę.

  LUCJANA

  1158

  Jak od wściekłości iskrzą mu się oczy!

  KURTYZANA

  1159

  Patrz, w paroksyzmie jak się trzęsie cały!

  SZCZYPAK

  1160

  Daj, proszę, rękę, niech twój puls pomacam.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1161

  To ja ci wprzódy pomacam twe uszy.

  SZCZYPAK

  Duchu piekielny, co go opętałeś,

  Świętej modlitwy usłuchaj rozkazu,

  Wracaj natychmiast do twoich ciemności!

  1165

  Na wszystkich świętych nieba cię zaklinam.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1166

  Milcz, głupi starcze, nie jestem szalony.

  ADRIANA

  1167

  Daj Boże, abyś nie był nim naprawdę!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Ha mościa pani, to twoi bywalcy?

  Ten żółtogęby towarzysz twój, który

  1170

  Ucztował dzisiaj z tobą w moim domu,

  I drzwi bezczelnie zamknął mi przed nosem,

  Gdy do mej własnej wejść chciałem komnaty?

  ADRIANA

  Bóg świadkiem, mężu, żeś w domu jadł obiad.

  Czemuż tam dotąd nie zostałeś ze mną

  1175

  Z dala od wstydu i tego zgorszenia!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1176

  W domum jadł obiad! Łotrze, co ty na to?

  DROMIO Z EFEZU

  1177

  Wyznaję, w domu nie obiadowałeś.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1178

  Czy domu mego drzwi mi nie zamknięto?

  DROMIO Z EFEZU

  1179

  Zamknięto, panie, nie ma wątpliwości.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1180

  Czy nie złajała mnie od słów ostatnich?

  DROMIO Z EFEZU

  1181

  Złajała, panie, od słów cię ostatnich.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1182

  Czy jej kucharka nie szydziła ze mnie?

  DROMIO Z EFEZU

  1183

  Szydziła, panie, kucharka westalka.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1184

  I czy z wściekłością odejść nie musiałem?

  DROMIO Z EFEZU

  1185

  Tej prawdy, panie, kości me świadkami;

  Jeszcze potęgę wściekłości twej czują.

  ADRIANA

  1187

  Czy się też godzi szaleństwu tak schlebiać?

  SZCZYPAK

  Łotr ten zna jego szaleństwa naturę

  I przywidzeniom jego potakuje.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1190

  Płatny przez ciebie złotnik mnie uwięził.

  ADRIANA

  Mężu, jam złoto na wykup twój dala,

  Którego Dromio w imieniu twym żądał.

  DROMIO Z EFEZU

  Może mi dała serce i życzenia

  Co do pieniędzy, przysięgam, ni grosza.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1195

  Czym cię nie posłał po rulon dukatów?

  ADRIANA

  1196

  Przybiegł po złoto i złoto mu dałam.

  LUCJANA

  1197

  A tego, bracie, i ja byłam świadkiem.

  DROMIO Z EFEZU

  Bóg i powroźnik będą mi świadkami,

  Że byłem tylko po batóg wysłany.

  SZCZYPAK

  1200

  Sługa jest, widzę, jak pan opętany,

  Jak można wnosić z bladych obu twarzy.

  Trzeba ich związać i zamknąć w ciemnicy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  do żony

  Czemu przede mną drzwi dzisiaj zamknęłaś?

  do Dromia

  1205

  Czemu ty przeczysz, żeś odebrał złoto?

  ADRIANA

  1206

  Dobry mój mężu, jam drzwi nie zamknęła.

  DROMIO Z EFEZU

  Dobry mój panie, ja złota nie wziąłem,

  Chociaż przyznaję, że nam drzwi zamknięto.

  ADRIANA

  1209

  Kłamliwy łotrze, skłamałeś dwa razy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1210

  I ty skłamałaś, bezwstydna niewiasto

  Z występną bandą łotrów tych spikniona,

  Chcesz mnie wystawić na ludzkie szyderstwo,

  Lecz nim twe oczy triumf ten obaczą,

  Wyrwę je wprzódy tymi paznokciami.

  ADRIANA

  krzyczy
  1215

  Zwiążcie go! Niech się do mnie nie przybliża!

  SZCZYPAK

  1216

  Wołaj pomocy, bo silny w nim diabeł.

  Szczypek i jego pomocnicy wiążą Antyfolusa z Efezu

  LUCJANA

  1217

  O nieszczęśliwy! Jak zbladł, jak zzieleniał!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Zabić mnie chcecie? Sierżancie, pamiętaj,

  Żem jest twym więźniem, czy pozwolisz na to,

  1220

  Aby w ten sposób z twych rąk mnie wydarli?

  KOMISARZ

  Puśćcie go, proszę, nie mogę pozwolić,

  Byście mojego zabrali mi więźnia.

  SZCZYPAK

  1223

  Zwiążcie i tego, bo także szaleje.

  Wiążą Dromia z Efezu

  ADRIANA

  Głupi sierżancie, jakie masz zamiary?

  1225

  Czy to dla ciebie miłe widowisko,

  Gdy nieszczęśliwy sam swej hańby szuka?

  KOMISARZ

  To jest mój więzień, a jeśli go puszczę,

  Będę sam musiał jego dług zapłacić.

  ADRIANA

  Nim się oddalę, wszystko zaspokoję.

  1230

  Bez zwłoki prowadź mnie do wierzyciela,

  Niech wiem, skąd dług ten, a wszystko zapłacę.

  Ty zaś, doktorze, poleć twoim ludziom

  Do mego domu męża odprowadzić.

  O dniu nieszczęsny!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1235

  Nieszczęsna zwodnico!

  DROMIO Z EFEZU

  1236

  Za ciebie, panie, i mnie też związano.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1237

  A, łotrze przeklęty, czy i ty chcesz także do szaleństwa mnie przyprowadzić?

  DROMIO Z EFEZU

  1238

  A ty, dobry panie, czy chcesz, aby cię za nic wiązano? Wrzeszcz jak opętany, wołaj diabłów na pomoc.

  LUCJANA

  1239

  Jak każde słowo zdradza ich szaleństwo!

  ADRIANA

  1240

  Nieś go do domu. Ty, siostro, chodź ze mną.

  Szczypek z pomocnikami wynoszą Antyfolusa z Efezu i Dromia z Efezu
  1241

  Powiedz mi teraz, kto go aresztował?

  KOMISARZ

  1242

  Złotnik Angelo. Czyli znasz go, pani?

  ADRIANA

  1243

  Znam, a za jaką aresztował sumę?

  KOMISARZ

  1244

  Dwieście dukatów.

  ADRIANA

  1245

  Skąd dług ten pochodzi?

  KOMISARZ

  1246

  Wartość łańcuszka, który mąż twój kupił.

  ADRIANA

  Wiem, że łańcuszek obstalował dla mnie,

  Ale wiem także, że go nie odebrał.

  KURTYZANA

  Gdy mąż twój wściekły na dom mój dziś napadł

  1250

  I pierścień zabrał, który jeszcze teraz

  Na jego palcu widziałam dokładnie,

  Z złotym łańcuszkiem spotkałam go później.

  ADRIANA

  Być może, lecz go nigdy nie widziałam.

  Teraz, sierżancie, idźmy do złotnika,

  1255

  Bo chcę na koniec prawdy się dowiedzieć.

  Wbiega Antyfolus z Syrakuzy z dobytą szablą, za nim Dromio z Syrakuzy

  LUCJANA

  1256

  Wszechmocny Boże! Wymknęli się oba!

  ADRIANA

  Miecz mają w ręku! Szukajmy pomocy,

  By ich znów związać.

  KOMISARZ

  Zabić nas gotowi.

  1260

  Zmiatajmy!

  Uciekają Komisarz, Adriana, Lucjana

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1261

  Widzę, że oręż płoszy czarownice.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ta, co przed chwilą chciała być twą żoną,

  Ucieka teraz od ciebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Co prędzej

  1265

  Śpiesz do gospody, pozbieraj bagaże;

  Chciałbym już obu widzieć na pokładzie.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1267

  Nie, panie, noc tę jeszcze zostańmy na lądzie, bo jestem pewny, że nic złego nam nie zrobią. Słyszałeś, panie, jak mówią do nas uprzejmie, sypią nam złoto; to naród tak uprzejmy, moim zdaniem, że gdyby nie góra szalonego mięsa, które gwałtem chce mnie do małżeństwa przymusić, miałbym chętkę osiąść tu na zawsze i zostać czarownicą.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Za całe miasto nie chcę tu nocować.

  Bież i na okręt żwawo nieś bagaże.

  Wychodzą

  AKT PIĄTY

  SCENA PIERWSZA

  Publiczny plac w Efezie przed opactwem
  Wchodzą Drugi kupiec i Angelo

  ANGELO

  1270

  Żałuję, panie, żem spóźnił twój odjazd;

  Ale przysięgam, dałem mu łańcuszek,

  Choć nieuczciwie wszystkiemu zaprzecza.

  DRUGI KUPIEC

  1273

  Jaka jest jego opinia w tym mieście?

  ANGELO

  W wielkim był dotąd u nas poważaniu,

  1275

  Nie ustępował żadnemu kupcowi,

  W ludzkiej przyjaźni, w kredycie bez granic;

  Na jego słowo dałbym mój majątek.

  DRUGI KUPIEC

  1278

  Cicho! Bo widzę, że się do nas zbliża.

  Wchodzą Antyfolus i Dromio z Syrakuzy

  ANGELO

  Widzę, że włożył na szyję łańcuszek,

  1280

  Choć przysiągł, że go na oczy nie widział.

  Bądź moim świadkiem, bo chcę z nim pogadać.

  Dziwię się bardzo, mości Antyfolu,

  Żeś mi ten kłopot, wstyd ten chciał wyrządzić,

  A nie bez krzywdy dla samego siebie

  1285

  Przysięgąś stwierdził, żem ci nigdy nie dał

  Łańcuszka, który widzę na twej szyi.

  Prócz wstydu dla mnie, skargi i więzienia

  Skrzywdziłeś także mego przyjaciela,

  Który z Efezu nie mógł dziś wypłynąć,

  1290

  Bo go nasz proces zostać tu przymusił.

  Czy jeszcze przeczysz, że wziąłeś łańcuszek?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1292

  Wziąłem, i nigdy przeczyć nie myślałem.

  DRUGI KUPIEC

  1293

  Nie tylkoś przeczył, lecz krzywoprzysiągłeś.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1294

  Kto i gdzie słyszał me krzywoprzysięstwo?

  DRUGI KUPIEC

  1295

  Ja na me własne słyszałem je uszy.

  Wstydź się, nędzniku! Nie wiem, jak masz czoło

  W kole uczciwych ludzi się pokazać.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Podlec, kto taki zarzut śmie mi robić.

  Szablą ci mego honoru dowiodę,

  1300

  Jeśli natychmiast słów tych nie odwołasz.

  DRUGI KUPIEC

  1301

  A ja krwią twoją twoją podłość stwierdzę.

  Dobywają szabli. Wchodzą Adriana, Lucjana, Kurtyzana i inni

  ADRIANA

  Stój! Stój! Co robisz? Chcesz bić się z wariatem?

  Przez litość, błagam, odbierzcie mu szablę,

  Zwiążcie go z sługą tak jak on szalonym

  1305

  I do mojego poprowadźcie domu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Przez Boga, panie, uciekaj co prędzej

  W mury opactwa tego lub zginiemy.

  Antyfolus z Syrakuzy i Dromio z Syrakuzy chronią się w mury opactwa. Wchodzi Ksieni

  KSIENI

  1308

  Cicho! Co znaczą tłumy te przed bramą?

  ADRIANA

  Obłąkanego domagam się męża;

  1310

  Wpuść mnie i pozwól, byśmy go związali

  I na kurację ponieśli do domu.

  ANGELO

  1312

  Ani wątpiłem, że on rozum stracił.

  DRUGI KUPIEC

  1313

  Żałuję teraz, że się bić z nim chciałem.

  KSIENI

  1314

  Od jakże dawna obłąkania dostał?

  ADRIANA

  1315

  Już od tygodnia skwaśniał i ociężał,

  W całkiem innego zmienił się człowieka,

  Lecz po południu dzisiaj po raz pierwszy

  Wyraźne skutki szaleństwa objawił.

  KSIENI

  Czy jakie ciężkie spotkały go straty?

  1320

  Czy przyjaciela drogiego pochował?

  Lub serce w miłość uwikłał występną?

  Grzech, na nieszczęście, nierzadki w młodzieży

  Dającej zbytnią oczom swoim wolność.

  Jaka z tych przyczyn rozum mu odjęła?

  ADRIANA

  1325

  Żadna z tych przyczyn, jeśli nie ostatnia,

  Jeśli go miłość nie wygnała z domu.

  KSIENI

  1327

  Nie należało wyrzutów mu szczędzić.

  ADRIANA

  1328

  Miał ich dostatkiem.

  KSIENI

  1329

  Lecz nie dość surowych.

  ADRIANA

  1330

  O ile skromność moja pozwalała.

  KSIENI

  1331

  Może sam na sam?

  ADRIANA

  1332

  W domu i publicznie.

  KSIENI

  1333

  Lecz nie dość często?

  ADRIANA

  Nie, matko, wyrzuty

  1335

  Były jedyną rozmów naszych treścią.

  W łóżku wyrzuty sen mu odbierały,

  Przy stole jeść mu nie dały wyrzuty;

  Sam na sam o tym jedynie mówiłam,

  A między ludźmi przymówek nie brakło,

  1340

  Że złym był dla mnie i występnym mężem.

  KSIENI

  I to mu właśnie odebrało rozum.

  Zjadliwe krzyki zazdrosnej kobiety

  Gorszą trucizną niż psów wściekłych zęby.

  Co w tym dziwnego, że długa bezsenność

  1345

  Na koniec rozum w głowie mu zmąciła?

  Zaprawą potraw były twe łajania;

  Niestrawność rodzi uczta niespokojna,

  Gorączka idzie w parze z niestrawnością,

  A paroksyzmem gorączki jest wściekłość.

  1350

  Krzykami wszelką trułaś mu rozrywkę;

  Cóż w tym dziwnego, że przez brak rozrywki

  Duszę osiadła czarna melancholia,

  Rodzona siostra ponurej rozpaczy,

  A za jej śladem bladych chorób banda,

  1355

  Wiecznych ludzkiego życia nieprzyjaciół?

  Niepokojeni w śnie, uczcie, zabawie,

  Szaleją ludzie, szaleją zwierzęta;

  Twoja więc zazdrość i twoje gderanie

  Zrodziły jego zmysłów pomieszanie.

  LUCJANA

  1360

  Jego wściekłości szalone wybuchy

  Tylko łagodnym odpierała słowem.

  Czemu w milczeniu wyrzuty jej znosisz?

  ADRIANA

  Zbudziła we mnie robaka zgryzoty.

  O dobrzy ludzie, oddajcie mi męża!

  KSIENI

  1365

  Nikt nie ma prawa progów mych przestąpić.

  ADRIANA

  1366

  Każ go więc twoim sługom przyprowadzić.

  KSIENI

  Nie, w świętych murach tych schronienia szukał,

  Te święte mury opieką mu będą,

  Aż mu starania moje rozum wrócą

  1370

  Lub uznam marność wszystkich mych zachodów.

  ADRIANA

  Pomnij, że dobrej żony powinnością

  Czuwać przy łożu cierpiącego męża.

  Nie chcę zastępców w świętej powinności;

  Pozwól więc, niech go do domu zabiorę.

  KSIENI

  1375

  Próżne błagania; bram tych nie opuści,

  Aż doświadczonych środków mych użyję —

  Zbawiennych lekarstw, syropów i modlitw —

  Aby go znowu na człowieka zmienić.

  Do tego moja wiąże mnie przysięga,

  1380

  Wiążą ustawy mojego zakonu.

  Odejdź więc z Bogiem, a zostaw go ze mną.

  ADRIANA

  Nie, nie, od twoich nie odstąpię progów,

  Boć się to z twoją nie zgadza świętością

  Chcieć gwałtem żonę i męża rozdzielić.

  KSIENI

  1385

  Odejdź w pokoju; twój mąż tu zostanie.

  Wychodzi

  LUCJANA

  1386

  Zanieś do księcia skargę na te gwałty.

  ADRIANA

  Tak jest, pobiegnę do nóg mu się rzucić,

  Nie wstanę, póki łzy moje i prośby

  Nie otrzymają, aby sam tu przybył,

  1390

  I męża mego z rąk tej ksieni wydarł.

  DRUGI KUPIEC

  Kompas, jak myślę, już wskazuje piątą

  Właśnie godzinę, o której sam książę,

  Aby się udać na dolinę smutku,

  Musi przechodzić koło bram opactwa,

  1395

  Bo groźne miejsce krwawych egzekucji

  Leży za rowem klasztornego muru.

  ANGELO

  1397

  Co go prowadzi w to siedlisko płaczu?

  DRUGI KUPIEC

  Sam chce być świadkiem publicznego ścięcia

  Biednego kupca syrakuzańskiego,

  1400

  Do tej przystani wpędzonego burzą,

  A skazanego na śmierć naszym prawem.

  ANGELO

  1402

  Już idą. My też będziemy świadkami.

  LUCJANA

  1403

  Klęknij, nim książę wyminie opactwo.

  Wchodzą Książę z orszakiem, Egeon z odkrytą głową, kat, straż

  KSIĄŻĘ

  Raz jeszcze jeden ogłoś uroczyście,

  1405

  Że go od wszelkiej uwalniamy kary,

  Byle kto sumę za niego zapłacił.

  ADRIANA

  1407

  Sprawiedliwości, książę, przeciw ksieni!

  KSIĄŻĘ

  Jest to cnotliwa, dostojna matrona,

  Niezdolna żadnej krzywdy ci wyrządzić.

  ADRIANA

  1410

  Książę i panie, mąż mój, Antyfolus,

  Któremu siebie i mienie me całe

  Oddałam, twoim powolna rozkazom,

  W tym dniu nieszczęścia rozum nagle stracił,

  Jak opętany wypadł na ulicę,

  1415

  A z nim niewolnik, tak jak on szalony,

  Napadał domy spokojnych mieszkańców,

  Zabierał perły, pierścienie, klejnoty

  I wszystko, co mu podobać się mogło,

  Aż mi się przecie udało go związać,

  1420

  Do mego domu pod strażą wyprawić.

  Ale gdym poszła zaspokoić ludzi,

  Których pokrzywdził w dzikim paroksyzmie,

  Nie wiem, jak umknął z rąk swoich strażników

  I w towarzystwie szalonego sługi

  1425

  Wpadł na nas z mieczem, ścigał bez litości,

  Aż przerażony tłumem dobrych ludzi,

  Chętnych nam pomóc, związać go na nowo,

  Schronił się nagle w te klasztorne mury.

  Na rozkaz ksieni zamknięto nam bramy

  1430

  I ani sama oddać mi go nie chce,

  Ni chce mnie wpuścić, abym go zabrała.

  Rozkaż jej, książę, niech mi wróci męża,

  Bym mu potrzebne mogła dać staranie.

  KSIĄŻĘ

  Mąż twój w mych wojnach uczciwie mi służył,

  1435

  Gdyś go zrobiła panem twego łoża,

  Jam ci zaręczył mym książęcym słowem,

  Że nigdy z łaski mej go nie wypuszczę.

  Niech więc kto w bramę klasztoru zapuka,

  Przywoła ksienię, bo, nim się oddalę,

  1440

  Chcę osobiście sprawę tę załatwić.

  Wbiega Sługa

  SŁUGA

  O pani, pani, uciekaj co prędzej!

  Pan mój z swym sługą poszarpali więzy,

  Wszystkie kolejno dziewki wychłostali,

  W własne postronki związali doktora,

  1445

  Pod jego brodę ogień podłożyli,

  A ile razy buchnęła płomieniem,

  Lali na niego cebry mętnej wody;

  Tymczasem pan nasz cierpliwość mu radzi,

  I jeśli spiesznie pomoc nie przybędzie,

  1450

  We dwóch gotowi zabić czarownika.

  ADRIANA

  Twój pan z swym sługą skrył się w tym klasztorze,

  A twoja powieść wierutnym jest kłamstwem.

  SŁUGA

  Na moje życie, czystą prawdę mówię;

  Przed chwilą świadkiem sam wszystkiego byłem,

  1455

  Pyta, gdzie jesteś, i, wściekły, przysięga,

  Że ogniem piękną twarz twoją oszpeci.

  Słychać krzyki za sceną

  Ha, już go słyszę, o pani, uciekaj!

  KSIĄŻĘ

  Nie, nie, stań przy mnie; niczego się nie bój.

  1460

  Za broń, żołnierze!

  ADRIANA

  To mąż mój! O Boże!

  Rodząc się przyniósł dar niewidzialności,

  Bo do klasztoru pod moim wbiegł okiem,

  A tam jest teraz. Cuda niepojęte!

  Wbiegają Antyfolus i Dromio z Efezu

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1465

  Wymierz mi, książę, wymierz sprawiedliwość,

  Na moją długą racz pamiętać służbę,

  Na ciężkie rany, którem w boju odniósł,

  Piersią mą twoje ciało zasłaniając;

  Za krew wylaną z tobą i za ciebie

  1470

  Wymierz mi teraz, wymierz sprawiedliwość!

  EGEON

  Lub to jest syn mój i jego niewolnik,

  Lub śmierci bojaźń odjęła mi rozum.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Bądź sędzią moim przeciw tej kobiecie,

  Którą z twej ręki dostałem za żonę,

  1475

  A która honor mój dziś pokrzywdziła

  Prawie nad ludzką możność i nad wiarę,

  Bo wyobraźnię krzywda ta przechodzi,

  Którą bezwstydnie mi dziś wyrządziła.

  KSIĄŻĘ

  1479

  Opowiedz skargę, licz na sprawiedliwość.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1480

  Dziś mi własnego domu drzwi zamknęła,

  Z rozpustnikami ucztując bezwstydnie.

  KSIĄŻĘ

  1482

  Ciężki występek! Kobieto, wyznajesz?

  ADRIANA

  Nie, dobry książę, ze mną i mą siostrą

  Dziś obiadował, a jeżeli kłamię,

  1485

  Niech dla mej duszy Bóg nie ma litości!

  LUCJANA

  Niech w nocy nie śpię, niech nie widzę we dnie

  Jeśli jej słowa czystą nie są prawdą.

  ANGELO

  Obie niewiasty krzywoprzysięgają,

  Obłąkanego skargę ja poświadczam.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1490

  Co mówię, książę, to mówię z rozwagą;

  Ni zbytek wina myśli mi odurzył,

  Ni gniew pomącił, chociaż ich bezczelność

  Mogłaby mędrszym niż ja odjąć rozum.

  Drzwi mi zamknięto w godzinę obiadu,

  1495

  Złotnik ten, gdyby nie był z nią w przymierzu,

  Mógłby to stwierdzić, bo był razem ze mną.

  Gdy nas opuścił, poszedł po łańcuszek,

  Który miał z sobą przynieść „Pod Jeżowca”,

  Gdziem z Baltazarem wspólnie obiadował;

  1500

  Lecz nie dotrzymał słowa. Po obiedzie,

  Idąc ulicą, spotkałem go trafem,

  Jak w towarzystwie szedł tego szlachcica.

  Tam złotnik stwierdził fałszywą przysięgą,

  Żem dziś od niego łańcuszek odebrał,

  1505

  Choć, Bóg mi świadkiem, nigdym go nie widział;

  Za dług zmyślony uwięzić mnie kazał;

  Byłem posłuszny, ale zaraz sługę

  Po rulon złota wysłałem do domu;

  Gdy go nie przyniósł, prosiłem sierżanta,

  1510

  By ze mną poszedł do mego mieszkania.

  W drodze spotkałem żonę mą i siostrę

  W krzykliwym tłumie ulicznej gawiedzi,

  Z nią doktor Szczypak, łotr z wywiędłą twarzą,

  Prawdziwy szkielet, kuglarz obszarpany,

  1515

  Zgłodniały prorok, czysty trup chodzący.

  Łotr się ten podjął roli czarownika,

  Patrzał mi w oczy i pulsy mi macał,

  I śmiał bezczelnie żonie mej powiedzieć,

  Że niewątpliwie diabeł mnie opętał.

  1520

  Więc zaraz gawiedź rzuciła się na mnie

  I związanego niosła jak barana,

  W wilgotnym lochu z sługą mnie zamknęła.

  W końcu zębami więzy me rozgryzłem,

  I wolny, książę, do nóg twych się rzucam,

  1525

  A sprawiedliwej domagam się kary

  Za ciężkie krzywdy i gwałt niesłychany.

  ANGELO

  O tyle mogę zaświadczyć, że w domu

  Nie obiadował, że mu drzwi zamknięto.

  KSIĄŻĘ

  1529

  A czy łańcuszek z twoich rąk odebrał?

  ANGELO

  1530

  Odebrał, książę. Nim wpadł do klasztoru,

  Wszyscy na jego widzieli go szyi.

  DRUGI KUPIEC

  I ja przysięgam, żem na własne uszy

  Słyszał, jak sam się do tego przyznałeś,

  Czego się wprzódy wyparłeś na rynku.

  1535

  Słowo za słowo, dobyliśmy szabel;

  Po pierwszym starciu wbiegłeś do klasztoru.

  Skąd, jak przypuszczam, cudem się wyrwałeś.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  W tych murach moja nie stanęła noga,

  Nigdy się z tobą na szable nie ściąłem

  1540

  I nie widziałem łańcuszka, jak żyję.

  A skargi wasze to kłamstwo i potwarz.

  KSIĄŻĘ

  Jak dziwny proces i jak zawikłany!

  Wszyscyście, widzę, z kubka Cyrce pili.

  Byłby tam jeszcze, gdyby się tam schronił,

  1545

  A z krwią tak zimną nie mówiłby do mnie,

  Gdyby był wariat.

  do Adriany

  Ty mówisz, że z tobą

  Dziś obiadował, złotnik temu przeczy.

  do Dromia

  A ty, co mówisz?

  DROMIO Z EFEZU

  1550

  Pan mój obiadował

  Z tą jejmościanką w domu „Pod Jeżowcem”.

  KURTYZANA

  1552

  To prawda, książę, pierścień mi ten zabrał.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1553

  Nie przeczę; pierścień ten z palca jej zdjąłem.

  KSIĄŻĘ

  1554

  Czy go widziałaś, jak wbiegł do opactwa?

  KURTYZANA

  1555

  Widziałam, książę, tak jak ciebie widzę.

  KSIĄŻĘ

  Rzecz niepojęta! Przywołajcie ksienię.

  Wszyscy wariaci lub zaczarowani.

  Wychodzi Sługa

  EGEON

  Pozwól mi, książę, kilka słów powiedzieć,

  Może na szczęście widzę przyjaciela,

  1560

  Który od śmierci głowę mą wykupi.

  KSIĄŻĘ

  1561

  Mów, co chcesz, śmiało, syrakuzańczyku.

  EGEON

  Czy imię twoje nie jest Antyfolus?

  A niewolnika, sługi twego, Dromio?

  DROMIO Z EFEZU

  Godzina temu byłem niewolnikiem,

  1565

  Lecz Bóg mu zapłać! Rozgryzł moje pęta

  I jestem teraz Dromio wyzwolony.

  EGEON

  1567

  Czyli mnie sobie nie przypominacie?

  DROMIO Z EFEZU

  Wyznaję, panie, że patrząc na ciebie,

  Przypominamy sobie samych siebie:

  1570

  Bo jak ty teraz byliśmy związani.

  Czy i ty jesteś Szczypaka pacjentem?

  EGEON

  Czemuż tak na mnie wytrzeszczasz źrenice?

  Wszak znasz mnie dobrze.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1574

  Nigdym cię nie widział.

  EGEON

  1575

  O, ciężko, ciężko, zmieniły mnie smutki!

  Okrutna czasu ręka na mej twarzy

  Wszystkie przeszłości zamazała rysy!

  Czyli choć głosu mego nie poznajesz?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1579

  Nie.

  EGEON

  1580

  Ni ty, Dromio?

  DROMIO Z EFEZU

  1581

  Ani ja, na honor.

  EGEON

  1582

  To być nie może.

  DROMIO Z EFEZU

  1583

  To być nie może, panie? A ja jestem pewny, że to jest, a skoro kto przeczy, ty, jako związany, jesteś obowiązany mu wierzyć.

  EGEON

  Mój głos mu obcy! O czasie okrutny,

  1585

  Czyliż w niedługim siedmiu lat przeciągu

  Tak dźwięki mego stłumiłeś języka,

  Że syn mój własny nie może rozpoznać

  Cichego tonu mej ciężkiej boleści?

  Choć zima wszystkie soki ścinająca

  1590

  Twarzy mej zmarszczki śniegiem przyprószyła,

  Choć krew gorąca w mych żyłach ostygła,

  W żywota nocy została mi pamięć,

  Gasnącej lampie płomyk jeszcze został,

  Ucho, choć twarde, chwyta jeszcze dźwięki;

  1595

  Wszystkie te stare dowodzą mi świadki,

  Że jesteś moim synem, Antyfolem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1597

  Ja ojca mego w życiu nie widziałem.

  EGEON

  Czy zapomniałeś, że mnie siedem lat temu

  W syrakuzańskim porcie pożegnałeś?

  1600

  Może się wstydzisz ojca poznać w nędzy?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Książę i moi wszyscy tu znajomi

  Mogą zaświadczyć, że nigdy ma noga

  W syrakuzańskich nie postała murach.

  KSIĄŻĘ

  I ja poświadczam, że od lat dwudziestu,

  1605

  Jak Antyfolus mym wiernym jest sługą,

  Ni razu twego nie odwiedził miasta.

  Wiek i cierpienia rozum ci zmąciły.

  Wchodzą Ksieni, Antyfolus z Syrakuzy, Dromio z Syrakuzy

  KSIENI

  1608

  Człowiek ten, książę, ciężkiej doznał krzywdy.

  Wszyscy otaczają go, aby mu się przyjrzeć

  ADRIANA

  1609

  Dwóch mężów widzę lub mnie oczy mylą.

  KSIĄŻĘ

  1610

  Jeden być musi drugiego geniuszem;

  I ci podobnie. Kto zgadnąć potrafi,

  Który z nich duchem, który jest człowiekiem

  Ze krwi i ciała?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ja prawdziwy Dromio,

  1615

  To oszukaniec; wypędź go stąd, panie.

  DROMIO Z EFEZU

  1616

  Zostaw mnie, panie; ja prawdziwy Dromio.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1617

  Czy to Egeon, czy tylko duch jego?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1618

  O stary panie, kto ci więzy włożył?

  KSIENI

  Kto bądź je włożył, ja mu je rozwiążę,

  1620

  A męża znajdę w moim wyzwoleńcu.

  Powiedz mi tylko, stary Egeonie,

  Czy żona twoja, nazwiskiem Emilia,

  Dwóch pięknych synów zrobiła cię ojcem?

  O, powiedz! Jeśliś jest tym Egeonem,

  1625

  Ja ci odpowiem, żem jest tą Emilią.

  EGEON

  Jeśli nie marzę, to moja Emilia!

  Jeśli nią jesteś, powiedz, gdzie jest dziecię

  W tym dniu fatalnym z tobą uniesione?

  KSIENI

  Mnie, syna, Dromia ludzie z Epidamnum

  1630

  Uratowali w strasznym dniu rozbicia,

  Niedługo potem rybacy z Koryntu

  Syna i Dromia wydarli im gwałtem,

  Ja w Epidamnum zostałam samotna.

  Odtąd do dzisiaj nie słyszałam o nich;

  1635

  Mnie zaś, jak widzisz, tu przygnały losy.

  KSIĄŻĘ

  To jego ranną wyświeca mi powieść —

  Dwóch Antyfolów tak sobie podobnych —

  Dwóch Dromiów jakby dwie wody kropelki —

  Burza — rozbicie — ratunek na morzu —

  1640

  Tak jest, to synów tych dwóch są rodzice;

  Przypadek tu ich połączył na koniec.

  Wszak do Efezu przybyłeś z Koryntu?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1643

  Nie, książę, jam tu przybył z Syrakuzy.

  KSIĄŻĘ

  1644

  Stań tam, bo nie wiem, który z was jest który.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1645

  To ja z Koryntu przybyłem tu, książę.

  DROMIO Z EFEZU

  1646

  A ja z mym panem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Przed twoje oblicze

  Książę Menafon, wsławiony wojownik,

  A stryj twój, panie, wprowadzić mnie raczył.

  ADRIANA

  1650

  A ze mną któryż z was dziś obiadował?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1651

  Ja, pani.

  ADRIANA

  1652

  Jak to, czyś nie jest mym mężem?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1653

  Nie jest, przysięgam.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ja stwierdzam przysięgę

  1655

  Choć mi ten dałaś tytuł, choć twa siostra,

  Ta piękna pani, bratem mnie nazwała.

  Com ci się wtedy powiedzieć odważył,

  Dotrzymam święcie, jeśli Bóg pozwoli,

  Jeśli snem nie jest, co słyszę i widzę.

  ANGELO

  1660

  To jest łańcuszek, który ci wręczyłem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  1661

  I ja tak myślę, i wcale nie przeczę.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1662

  A za łańcuszek ten mnie uwięziłeś.

  ANGELO

  1663

  Tak mi się zdaje i trudno zaprzeczyć.

  ADRIANA

  Ja na twój wykup posłałam pieniądze,

  1665

  Których ten hultaj Dromio ci nie oddał.

  DROMIO Z EFEZU

  1666

  Przeze mnie, pani, grosza nie posłałaś.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  To ja dukatów rulon odebrałem,

  Sługa mój, Dromio, przyniósł je od ciebie.

  Każdy z nas sługę drugiego spotykał,

  1670

  Ciągle uchodził jeden za drugiego,

  To było wszystkich omyłek przyczyną.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1672

  Na wykup ojca składam te dukaty.

  KSIĄŻĘ

  1673

  Nie trzeba tego — ojciec twój jest wolny.

  KURTYZANA

  1674

  Ale diament mój oddać mi musisz.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1675

  Weź i me dzięki za wyborny obiad.

  KSIENI

  Racz do mej prośby przychylić się, książę,

  W moim klasztorze zatrzymać się chwilę

  I losów naszych wysłuchać powieści.

  A wy, przed bramą opactwa zebrani,

  1680

  Jeśli z was który krzywdy jakiej doznał

  Przez zawikłane dnia tego omyłki,

  Niech razem z nami progi te przestąpi,

  A sprawiedliwą znajdzie tam nagrodę.

  Po lat dwudziestu i pięciu boleściach

  1685

  Dziś was dopiero rodzę, drogie dzieci.

  Książę, mój mężu, wy, moi synowie,

  Wy, ich urodzin pewne kalendarze,

  Chodźcie na ucztę chrzestnych razem ze mną,

  Po długich smutkach taki dzień szczęśliwy!

  KSIĄŻĘ

  1690

  Przyjmuję chętnie twoje zaprosiny.

  Wychodzą Książę, Ksieni, Egeon, Kurtyzana, Drugi Kupiec, Angelo i służba

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1691

  Czy mam z okrętu odebrać bagaże?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  1692

  Jakie bagaże poniosłeś na okręt?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1693

  Twoje bagaże, panie, spod „Centaura”.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Do mnie on mówi; ja panem twym, Dromio.

  1695

  Chodź ze mną, później zajmiem się tą sprawą.

  Uściskaj brata, ciesz się, żeś go znalazł.

  Wychodzą Antyfolus z Syrakuzy, Antyfolus z Efezu, Adriana, Lucjana

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Tłusty przyjaciel w domu twego pana

  Dziś mnie za ciebie wspaniale traktował;

  Odtąd to siostra moja, a nie żona.

  DROMIO Z EFEZU

  1700

  Zdasz mi się moim zwierciadłem, nie bratem,

  I z ciebie wnoszę, że piękny mam buziak.

  Czy chcesz zobaczyć, jak tam stoi uczta?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1703

  Zrobię, co każesz, boś starszym jest bratem.

  DROMIO Z EFEZU

  1704

  Jest to pytanie; jakże je rozwiązać?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  1705

  Pociągnijmy na węzełki o starszeństwo; tymczasem bądź moim przewodnikiem i prowadź mnie na ucztę.

  DROMIO Z EFEZU

  Wyszliśmy razem na świat jak bliźnięta,

  Idźmyż jak bracia, a nie jak gąsięta.

  Wychodzą
  Zamknij
  Proszę czekać…