Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

  William ShakespeareKomedia omyłektłum. Leon Ulrich

  OSOBY:

  1. SOLINUS — książę Efezu
  2. EGEON — kupiec syrakuzański
  3. ANTYFOLUS z Efezu, ANTYFOLUS z Syrakuzy — bliźniacy, synowie Egeona i Emilii, lecz wzajemnie sobie nie znani
  4. DROMIO z Efezu, DROMIO z Syrakuzy — bliźniacy w służbie dwóch Antyfolów
  5. BALTAZAR — kupiec
  6. ANGELO — złotnik
  7. PIERWSZY KUPIEC — przyjaciel Antyfolusa z Syrakuzy
  8. DRUGI KUPIEC — mający stosunki handlowe z Angelem
  9. SZCZYPAK — bakałarz i czarownik
  10. EMILIA — żona Egeona, Ksieni w Efezie
  11. ADRIANA — żona Antyfolusa z Efezu
  12. LUCJANA — jej siostra
  13. LUCJA — służąca Adriany
  14. KURTYZAZNA
  15. STRÓŻ WIĘZIENIA, słudzy sądowi, służba.

  Scena w Efezie

  AKT PIERWSZY

  SCENA PIERWSZA

  Sala w pałacu książęcym
  Wchodzą Książę, Egeon, Stróż więzienia, słudzy sądowi, służba

  EGEON

  Coś zaczął, książę, dokończ bez spóźnienia,
  Niechaj się z życiem skończą me cierpienia.

  KSIĄŻĘ

  Marne twe słowa, kupcze z Syrakuzy,
  Praw naszych gwałcić nie myślę dla ciebie.
  Krwawa niezgoda, którą między nami
  Zrodziło księcia twego okrucieństwo
  Względem niewinnych kupców, mych poddanych,
  Którzy, gdy życia okupić nie mogli,
  Surowe prawo krwią pieczętowali,
  Z mojego serca wypędziła litość.
  Od czasu, gdy się zapaliła wojna
  Między spółziomków twych tłuszczą a nami,
  Na walnych zborach zapadły ustawy,
  Tak w Syrakuzie, jak i w naszym mieście,
  Że wszelki handel ustał między nami,
  Że jeśli człowiek zrodzony w Efezie
  Będzie schwytany na waszych jarmarkach,
  Jak każdy kupiec rodem z Syrakuzy,
  Co się w Efezie odważy pokazać,
  Zapłaci gardłem i dóbr konfiskatą,
  Jeśli tysiąca grzywien nie wyliczy
  Na okup swego zuchwalstwa i życia.
  Gdy twój dobytek, najwyżej ceniony,
  Dochodzi ledwo stu grzywien wartości,
  Ustawy nasze na gardle cię karzą.

  EGEON

  To mą pociechą, że z zachodem słońca
  Cierpień mych wszystkich doczekam się końca.

  KSIĄŻĘ

  Lecz wprzódy w krótkich opowiedz mi słowach,
  Dlaczego dom twój rodzinny rzuciłeś
  I co cię mogło przygnać do Efezu.

  EGEON

  Z wszystkich boleści boleść jest największa
  Żal opowiadać niewypowiedziany.
  By jednak dowieść, że śmierć na mnie czeka,
  Nie żebym pragnął wasze prawa gwałcić,
  Lecz że poszedłem za głosem natury,
  Powiem, co smutek dozwoli powiedzieć.
  Ujrzałem światło dzienne w Syrakuzie,
  Pojąłem żonę, która, gdyby nie ja,
  Błogie by życie w swoim wiodła mieście,
  Która i ze mną byłaby szczęśliwa,
  Gdyby się losy na nas nie sprzysięgły.
  Rósł mój majątek, radość była w domu,
  Do Epidamnum każda moja podróż
  Wielkie pieniądze przynosiła w zysku;
  Wtem wieść odbieram, że agent mój umarł;
  Trwoga o towar na szwank wystawiony
  Z objęć małżonki wydarła mnie nagle.
  Po długich sześciu miesiącach rozdziału,
  Choć bolejąca pod słodkim ciężarem,
  Który kobietom przeznacza natura,
  Żona ma, wszystkie załatwiwszy sprawy,
  Gdziem czekał na nią, przybyła bezpiecznie.
  A za przybyciem została w dni kilka
  Szczęśliwą matką rozkosznych dwóch chłopców,
  A dziwnym trafem tak sobie podobnych,
  Że imię tylko obu rozróżniało.
  O jednej porze w tej samej gospodzie
  Równie podobnych do siebie dwóch synów
  Naraz uboga powiła kobieta;
  Od biednej matki kupiłem bliźniaków,
  Ażeby później dzieciom mym służyli,
  Lecz wkrótce żona, z synów swoich dumna,
  Co dzień nagliła o powrót do domu,
  I ach! zbyt prędko uległem jej woli!
  Więc w Epidamnum siedliśmy na okręt;
  Lecz już o milę od brzegu bałwany,
  Zawsze posłuszne wiatrom rozdąsanym,
  I żal, i rozpacz w duszach nam zbudziły;
  Za chwilę wszelka zagasła nadzieja.
  Słabe światełko, co spadało z nieba,
  Tylko straszniejsze dawało świadectwo,
  Że lada chwila śmierć zajrzy nam w oczy.
  Choć sam gotowy umrzeć bez szemrania,
  Żony mej słysząc szlochania i krzyki,
  Nieuniknionym losem przerażonej,
  I słysząc płacze słodkich mych niemowląt,
  Które kwiliły za przykładem matki,
  Niebezpieczeństwa jeszcze nieświadome,
  Dla mnie i dla nich szukałem ratunku,
  Jedna została nam tylko nadzieja:
  W łodzi szukali majtkowie ratunku,
  Nam został okręt na pół zatopiony.
  Żona troskliwa o młodsze niemowlę
  Wiąże je, płacząc, do drąga, co zwykle
  Służy wśród burzy na maszt zapasowy,
  A razem jedno z dwóch kupionych bliźniąt:
  Równą usługę jam dwóm drugim oddał.
  Kiedy bolesną skończyliśmy pracę,
  Z wlepionym okiem w skarby nam najdroższe
  Ja się i żona moja nieszczęśliwa
  Przywiązaliśmy do dwóch kończyn masztu.
  Świszczące wichry i prądy nas niosły,
  Jak się nam zdało, do brzegów korynckich.
  Kiedy na koniec z chmur wyjrzało słońce,
  Mgły rozpędziło wiszące nad nami,
  Siłą promieni swych ukołysało
  Ryczące fale, ujrzeliśmy razem
  Z dwóch stron płynące dwa ku nam okręty,
  Z Koryntu jeden, z Epidauru drugi.
  Lecz nim dobiegły — nie wymagaj więcej —
  Z tego, com wyrzekł, sam domyśl się reszty.

  KSIĄŻĘ

  Prowadź rzecz, starcze, bo nad twoim losem
  Możemy płakać, nie mogąc przebaczyć.

  EGEON

  Gdyby bogowie tak jak ty zdziałali,
  Skarżyć ich teraz nie miałbym powodów,
  Że bez litości ongi dla mnie byli.
  O pięć mil jeszcze statki od nas były,
  Gdy nawa nasza trąciła o skałę,
  A uderzenie było tak potężne,
  Że maszt w pośrodku strzaskał się na dwoje.
  Los, co sprowadził ten rozwód okrutny,
  Zostawił razem mnie i żonie mojej
  Słodkiej pociechy i łez gorzkich powód.
  Jej część, niestety! niosącą na sobie
  Nie mniejszą boleść, ale mniejszy ciężar,
  Z większą chyżością wiatry pogoniły
  I w naszych oczach z Koryntu rybacy,
  Jak się nam zdało, troje ocalili.
  Nas także wkrótce drugi okręt zbawił.
  Gdym dzieje nasze majtkom opowiedział,
  Dali gościnne rozbitkom przyjęcie,
  Nawet pragnęli wydrzeć łup rybakom,
  Tylko ich barki marsz nazbyt leniwy
  Zmusił ich w końcu płynąć do ojczyzny.
  Tak całe szczęście żywota straciłem.
  Na to mnie tylko zły los mój oszczędził,
  Bym nieszczęść moich smutne prawił dzieje.

  KSIĄŻĘ

  Opowiedz teraz, co się wydarzyło
  Tobie i dzieciom, za którymi płaczesz,
  Od dnia niedoli do dzisiejszej chwili.

  EGEON

  Syn młodszy, ale trosk mych przedmiot starszy,
  Zaledwo doszedł osiemnastej wiosny,
  Zaczął o losy brata się kłopotać,
  Nalegał, aby z sługą, który także
  Utracił brata jednego z nim miana,
  W świat mógł wyruszyć i szukać go wszędzie.
  Tęskny obaczyć zgubione me dziecię,
  Na szwank stawiłem to, co mi zostało.
  Gdym się po Grecji przez lat pięć wałęsał,
  Gdym wszystkie Azji splądrował wybrzeża,
  Płynąc z powrotem, wbiegłem do Efezu,
  Nie tak w nadziei, że znajdę mą stratę,
  Jak żeby miejsca jednego nie minąć,
  Na którym ludzie obrali siedlisko.
  Tu się żywota mego skończą dzieje,
  A śmierć przedwczesną bez szemrania przyjmę,
  Byłem usłyszał, że dzieci me żyją.

  KSIĄŻĘ

  Przez los skazany, biedny Egeonie,
  Na wszelką cierpień ludzkich ostateczność,
  Gdyby to prawu nie było przeciwne,
  Mojej koronie, przysięgom, godności,
  Których król zgwałcić, choćby chciał, nie może,
  Wierzaj mi, byłbym sam twoim rzecznikiem.
  Lecz chociaż wyrok zapadł już na ciebie,
  Choć go odwołać nie w mojej jest mocy
  Bez ciężkiej krzywdy dla mego honoru,
  Jaką mi wolno, okażę ci łaskę:
  Jeszcze ci jedną całą dobę daję,
  Ażebyś szukał twojego zbawienia.
  Próbuj przyjaciół, których masz w Efezie.
  Żebrz lub pożyczaj, byłeś znalazł sumę
  I żył — inaczej dług zapłacisz gardłem.
  Prowadź go, stróżu.

  STRÓŻ

  Rozkaz się twój spełni.

  EGEON

  Nie ma ratunku! Nadzieja ucieka!
  I śmierć się tylko na dobę odwleka.
  Wychodzą

  SCENA DRUGA

  Plac publiczny
  Wchodzą Antyfolus i Dromio z Syrakuzy, Pierwszy kupiec

  PIERWSZY KUPIEC

  Radzę więc, udaj, żeś jest z Epidamnum,
  Lub twym towarom konfiskata grozi.
  Toć właśnie dzisiaj kupiec z Syrakuzy
  Był w naszym mieście przyaresztowany,
  A że swej głowy nie miał czym okupić,
  Umrze, stosownie do przepisów prawa,
  Nim dojdzie słońce znużone zachodu.
  Zabierz pieniądze, któreś mi powierzył.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ponieś je, Dromio, do naszej gospody,
  Tam czekaj na mnie, dopóki nie wrócę.
  Jeszcze godzinę mamy do obiadu,
  Czas ten poświęcę, aby miasto zwiedzić,
  Gmachom się przyjrzeć, zważać obyczaje,
  A potem spać się co prędzej położę,
  Bo czuję długiej podróży fatygę.
  Ruszaj!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Niejeden wziąłby cię za słowo
  I z dobrą kieską ruszyłby daleko.
  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wierny to sługa, panie, który często,
  Gdy troska czarną myślą mnie owieje,
  Wesołym żartem pogodę mi wraca.
  Racz teraz ze mną parę ulic zwiedzić
  I obiadować ze mną w mej gospodzie.

  PIERWSZY KUPIEC

  Daruj, że przyjąć nie mogę zaprosin,
  Lecz muszę śpieszyć do pewnego kupca,
  Z którym się dobry nastręcza interes.
  Jeżeli zechcesz, o piątej godzinie
  Mogę na rynek przyjść na twe spotkanie
  I zostać, póki spać się nie położysz;
  Tylko na teraz opuścić cię muszę.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Do zobaczenia! Tymczasem, samotny,
  Na chybił trafił będę się wałęsał.

  PIERWSZY KUPIEC

  A więc cię z własnym zostawiam twym szczęściem.
  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kto z moim własnym zostawia mnie szczęściem,
  Ten mnie zostawia w smutnym towarzystwie.
  Jestem na świecie jak ta kropla wody,
  Co drugiej kropli szuka w oceanie,
  A co, nim znajdzie swoją towarzyszkę,
  Ginie samotna i niepostrzeżona.
  Tak ja, gdy gonię za matką i bratem,
  Ich nie znalazłem, a sam, biedny, ginę.
  Wchodzi Dromio z Efezu
  Lecz wraca żywy akt moich urodzin.
  Cóż to się stało, że tak prędko wracasz?

  DROMIO Z EFEZU

  Tak prędko? Raczej, że tak późno wracam.
  Kapłon się pali, prosię z rożna spada,
  Już na zegarze wybiła dwunasta,
  Pani na twarzy mej wybiła pierwszą,
  A jej gorącość stąd, że obiad stygnie,
  A obiad stygnie, bo pan nie powraca,
  A pan nie wraca, bo pan nie jest głodny,
  A pan nie głodny, bo pan post przełamał;
  Lecz my, co znamy post i dni krzyżowe,
  Pościm za grzechy nasze i panowe.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wstrzymaj kołowrót, a powiedz mi, proszę,
  Gdzie są pieniądze, którem ci powierzył?

  DROMIO Z EFEZU

  Dziesiątak, który dał mi pan we środę
  Na podogonie do siodła mej pani?
  Już dawno, jak go siodlarzowi dałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Pamiętaj tylko, że śmiać mi się nie chce;
  Daj pokój żartom, powiedz, gdzie pieniądze?
  W obcym nam mieście jak śmiesz taką sumę
  Bez żadnej straży w gospodzie zostawiać?

  DROMIO Z EFEZU

  Zachowaj, panie, żarty do obiadu.
  Od mojej pani przynoszę poselstwo
  Na twarzy mojej przypieczętowane.
  Nie wiem, dlaczego twój, panie, żołądek
  Jak mój, bez posłów, na obiad nie dzwoni.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Dromio, powtarzam, skończ żarty niewczesne,
  Na dnie weselsze zachowaj je, proszę.
  Gdzie złoto, które dałem ci przed chwilą?

  DROMIO Z EFEZU

  Panie, żadnego nie dałeś mi złota.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Dość tego, błaźnie, skończ twoje błazeństwa.
  Jak wykonałeś dane ci zlecenie?

  DROMIO Z EFEZU

  Moim zleceniem jest szukać cię, panie,
  Byś szedł do domu twego „Pod Feniksem”,
  Gdzie pani z siostrą na obiad cię czeka.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Raz cię ostatni pytam uroczyście,
  Gdzie przechowałeś dane ci pieniądze?
  Lub krotochwilną rozbiję ci czaszkę,
  Co stroi żarty, gdy mnie smutek gniecie,
  Coś zrobił z moim czerwieńców tysiącem?

  DROMIO Z EFEZU

  Mam, prawda, kilka czerwieńców wybitych
  Twą ręką, panie, i ręką mej pani,
  Lecz wszystkie razem nie robią tysiąca.
  Gdybym chciał teraz oddać ci je wszystkie,
  Nie wiem, jak wielką sprawiłbym ci radość.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wybitych ręką pani? Jakiej pani?

  DROMIO Z EFEZU

  Twej żony, pani mojej „Pod Feniksem”,
  Co pości, póki nie wrócisz na obiad,
  I prosi, żebyś na obiad się śpieszył.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  I ty śmiesz, łotrze, w oczy ze mnie szydzić?
  Mimo zakazu? Weźże twoją płacę.
  Uderza go

  DROMIO Z EFEZU

  Panie, co robisz? Niechże od twej ręki
  Moje mnie dobre pięty uratują.
  Wybiega

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Gotów bym przysiąc, że z głupiego łotra
  Moje pieniądze wydrwił jakiś oszust.
  Mówią, że w mieście tym oszustów nie brak;
  Jest tu dostatkiem ćwiczonych kuglarzy
  I czarowników durzących zaklęciem,
  Czarownic zdolnych z duszą ciało zabić,
  Przebranych łotrów, chełpliwych znachorów
  I wielu innych amatorów grzechu!
  Bez straty czasu musim stąd uciekać.
  Biegnę do domu, lecz z wszystkiego tuszę,
  Że z moim workiem pożegnać się muszę.
  Wychodzi

  AKT DRUGI

  SCENA PIERWSZA

  Plac publiczny
  Wchodzą Adriana i Lucjana

  ADRIANA

  Ni mąż nie wraca, ani nasz niewolnik,
  Któremu spiesznie szukać go kazałam,
  A tu od dawna druga już wybiła.

  LUCJANA

  Może znajomy kupiec go zaprosił
  I z rynku poszli prosto do gospody:
  Więc się nie gniewaj — obiadujmy same.
  Mężczyzna, choć jest wolności swej panem,
  Rządzić się musi okolicznościami,
  Jak one każą, idzie albo wraca.
  Radzę ci, siostro, uzbrój się w cierpliwość.

  ADRIANA

  Czemuż mężowie wolniejsi być mają?

  LUCJANA

  Wszystkie ich sprawy za domem trzymają.

  ADRIANA

  Niech ja się spóźnię, patrz jak zachmurzony.

  LUCJANA

  Bo męża wola wędzidłem jest żony.

  ADRIANA

  Osieł się tylko da kiełzać w pokorze.

  LUCJANA

  Zwykle łzy gorzkie idą przy uporze.
  Wszystko, co widzą słoneczne źrenice,
  W morzu, na lądzie, ma swoje granice;
  Skrzydlate ptaki, ryby i zwierzęta
  Znoszą w milczeniu ciężkie samców pęta,
  A mąż, przez Boga wyżej postawiony,
  Pan mórz i lądów nieograniczony,
  Silny rozumem, nieśmiertelną duszą,
  Gdy go stworzenia wszystkie słuchać muszą,
  Nad żoną także potęgę ma króla.

  ADRIANA

  Nie chcesz iść za mąż, losy żon cię trwożą.

  LUCJANA

  Lękam się smutków, które matkom grożą.

  ADRIANA

  A biorąc męża czy przyjmiesz obrożę?

  LUCJANA

  Nim zacznę kochać, w pokorę się włożę.

  ADRIANA

  A gdy za inną pogoni zwierzyną?

  LUCJANA

  Przy cierpliwości złe czasy przeminą.

  ADRIANA

  Łatwa cierpliwość, której nic nie drażni,
  I łatwa słodycz, gdzie nie ma bojaźni.
  Gdy biedny szlocha w rozpaczy swej szale,
  Nietrudno mówić: ukój próżne żale!
  A gdyby na nas smutki się zwaliły,
  Może gorętsze łzy by nasze były.
  I ty dziś, wolna od wszelkich trosk żony,
  Piękne morały prawisz jak z ambony,
  A zagrożona równym przeciwieństwem,
  Może cierpliwość zwałabyś szaleństwem.

  LUCJANA

  Wezmę więc męża chociażby na próbę,
  Lecz otóż Dromio, znalazł pewno zgubę.
  Wchodzi Dromio z Efezu

  ADRIANA

  Czy pan twój wraca, choć leniwą nogą?

  DROMIO Z EFEZU

  1

  Nie wiem, czy leniwą ma nogę, ale wiem, że nieleniwe ma ręce, a to moje uszy poświadczą.

  ADRIANA

  2

  Czy z nim mówiłeś? Co robił? Co myśli?

  DROMIO Z EFEZU

  3

  Wypisał na moich uszach swoje czyny i myśli. Przeklęta ręka! Aż mi się ciemno zrobiło.

  LUCJANA

  4

  Jak to? Czy się tłumaczył tak ciemno, że nie mogłeś myśli jego zrozumieć?

  DROMIO Z EFEZU

  5

  O! nie, palnął tak dobitnie, że mi świeczki w oczach stanęły, dopiero później zrobiło mi się ciemno.

  ADRIANA

  6

  Lecz powiedz, proszę, czy wraca do domu? Wielkie, jak widzę, pokazuje dla żony względy.

  DROMIO Z EFEZU

  7

  Pan mój szaleje jak diabeł rogaty.

  ADRIANA

  8

  Co mówisz, łotrze, o rogatym diable?

  DROMIO Z EFEZU

  Nie chcę powiedzieć, że pan nosi rogi,
  Lecz że szaleje jak diabeł rogaty.
  Kiedy ja mówię, by na obiad spieszył,
  On mnie o tysiąc swych pyta czerwieńców.
  „Na obiad” mówię. „Złoto me” odrzeknie,
  „Pieczeń się pali!” „Złoto me” odrzeknie,
  „Czy chce pan wrócić?” „Złoto me” odrzeknie,
  „Gdzie są czerwieńce, którem dał ci, łotrze?”,
  „Prosię spalone.” „Złoto me” odrzeknie.
  „Pani ma” mówię. „Idź z panią do diabła,
  Nie znam twej pani i drwię z twojej pani.”

  LUCJANA

  Któż to tak mówi?

  DROMIO Z EFEZU

  To pan mój tak mówi.
  „Nie znam, pan mówi, żony, domu, pani”,
  I tak poselstwo, com niósł na języku,
  Na moim grzbiecie przynoszę do domu,
  Bo na konkluzję porządnie mnie sczesał.

  ADRIANA

  Wracaj, a pana przyprowadź do domu.

  DROMIO Z EFEZU

  Tak, lub do domu nowe przynieś cięgi.
  Przez Boga, pani, innego znajdź posła.

  ADRIANA

  Wracaj, nędzniku, lub krzyże ci złamię.

  DROMIO Z EFEZU

  A pan je potem swą ręką pokropi:
  Będę miał z waszej łaski Święte Krzyże.

  ADRIANA

  Wracaj co żywo, a przyprowadź pana.

  DROMIO Z EFEZU

  Jak widzę, pani, piłką dla was będę,
  Ty mnie tam ciskasz, on odciśnie tudy:
  Przynajmniej w irchę oszyjcie mnie wprzódy.
  Wychodzi

  LUCJANA

  Jak gniew ten, siostro, lica twoje szpeci!

  ADRIANA

  Za lada dziewką uśmiech jego leci,
  A dla mnie tylko zmarszczenia zostały!
  Z biednej mej twarzy wdzięki uleciały
  To gorzki mojej samotności skutek,
  Nie mam dowcipu, bo go wygnał smutek,
  Bo jego serce, twardsze od kamienia,
  Poezji mojej zabiło natchnienia.
  Jeśli go szata wabi malowana,
  Mojaż w tym wina, żem biednie ubrana?
  Piękność ma więdnie, dowcip mój blednieje;
  Smutne to wszystkich zdradzonych żon dzieje.
  Na jedno jego spojrzenie miłosne
  Wszystko odkwitnie jak róże na wiosnę.
  Gdy on na obcym szczypie trawę błoniu,
  Schnę jak złe chwasty w domowym ustroniu.

  LUCJANA

  Sama w zazdrości szukasz swych katuszy.

  ADRIANA

  Niechaj to znosi kobieta bez duszy,
  On swoją miłość w inne poniósł strony;
  Czyżby inaczej uciekał od żony?
  Złoty łańcuszek obiecał mi w darze;
  Czyż weń i serce swoje okuć każe?
  Klejnot, choć z złota twardego ulany,
  Znika powoli długo używany,
  Tak dobre imię, które cnota darzy,
  Gaśnie powoli pod zębem potwarzy.
  Gdy piękność moja nie ma dlań uroku,
  Utopię resztę w moich łez potoku,
  Niech z łzą ostatnią wypłynie i życie.

  LUCJANA

  Szalona zazdrość w szalonej kobiecie.
  Wychodzą

  SCENA DRUGA

  Plac publiczny
  Wchodzi Antyfolus z Syrakuzy

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Złoto bezpiecznie schowane w gospodzie.
  Skrzętny niewolnik wybiegł znów na miasto,
  Ażeby za mną gonić po ulicach.
  Wnosząc z wszystkiego, co mówił gospodarz,
  Od chwili, jak go z rynku wyprawiłem,
  Nie mogłem z Dromiem rozmawiać powtórnie.
  Lecz otóż wraca.
  Wchodzi Dromio z Syrakuzy.
  A co, mości panie,
  Czy ci już z głowy figle wywietrzały?
  Chcesz nowych cięgów? Rozpocznij swe żarty,
  Nie znasz gospody? Nie dałem ci złota?
  Czy zawsze pani z obiadem mnie czeka?
  Czy teraz jeszcze „Pod Feniksem” mieszkam?
  Czy oszalałeś, żeś mi tak szaloną
  Śmiał dać odpowiedź?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Co? Jaką odpowiedź?
  Kiedyż jam panu takie prawił duby?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Tu, na tym rynku, nie ma pół godziny.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Panie, jam ciebie nie widział na oczy
  Od chwili, kiedyś z workiem mnie wyprawił.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Co? Nie mówiłeś, żem ci złota nie dał?
  Czyś o obiedzie i pani nie gadał?
  Czym ci nie dowiódł, jak mnie to bawiło?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Rad widzę, panie, żeś w dobrym humorze;
  Lecz powiedz, proszę, co znaczą te żarty?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Zaczynasz znowu? Znowu ze mnie szydzisz?
  A więc z kolei skosztuj moich żartów.
  Bije go

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Stój, panie! Widzę, żartujesz naprawdę,
  Za jaki handel litkup mi ten dajesz?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Że czasem z tobą mówię poufale,
  W wesołej chwili z twych śmieję się błazeństw,
  To już zuchwale bratać się chcesz ze mną
  I w moje troski bezczelnie się wtrącać?
  Gdy słońce świeci, niech komary brzęczą,
  Lecz kiedy chmurno, niech w szpary się kryją.
  Nim żarty zaczniesz, patrz na me oblicze,
  Słowa twe stosuj do mego humoru
  Lub kij metodę wpędzi ci do pałki.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  9

  Nazywasz to pałką, panie? Racz tylko twoją pałkę trzymać spokojnie, a metoda wejdzie sama do mojej głowy. Jeśli tak dłużej zostać mają rzeczy, wypadnie mi dla obrony nosić opałkę na głowie albo będę musiał szukać rozumu w ramionach. Proszę cię tylko, panie, powiedz mi, za co mnie bijesz?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy nie wiesz jeszcze?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  10

  Nie wiem; wiem tylko, że mnie bijesz.

  ATANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy mam ci powiedzieć za co?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  11

  Jeśli łaska; za co i dlaczego, boć, jak powiadają, każde „za co” ma swoje „dlaczego”.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Więc naprzód za to, żeś ze mnie śmiał szydzić;
  Potem dlatego, żeś żart śmiał powtórzyć.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ani pojmuję dlaczego i za co;
  Tak może modnie wierną służbę płacą.
  Z tym wszystkim dziękuję panu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  12

  Dziękujesz mi? Za co?

  DROMTO Z SYRAKUZY

  13

  Dziękuję panu za to coś, które mi za nic dałeś.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  14

  Poprawię się przy pierwszej sposobności i za coś nic ci nie dam. Ale dosyć tego na teraz; powiedz mi, czy obiad gotowy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  15

  Nie, panie, jeszcze pieczeni brak tego, na czym mnie nie zbywa.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  16

  Czego jeszcze brak pieczeni?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  17

  Dobrego skropienia.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  18

  Będzie więc twarda?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  19

  To proszę, nie jedz jej, panie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  20

  Dlaczego?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  21

  Bo jeżeli będzie twarda, to będzie niestrawna i gotowa zrobić cię cholerycznym, i znowu gotów byś mnie skropić zamiast pieczeni.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  22

  Doskonale. Naucz się żartować w właściwej porze. Jest czas na wszystko.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  23

  Śmiałbym temu przeczyć, gdyby pan mój nie tak był choleryczny.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  24

  Z jakich powodów?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  25

  Z powodów tak jasnych, jak jasna łysa czaszka samego tatusia Czasu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  26

  Słucham.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  27

  Nie ma już czasu na odzyskanie włosów dla człowieka, który naturalnie ołysiał.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  28

  A czy nie mógłby ich odzyskać przez kaucję i przysądy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  29

  I owszem, składając kaucję za perukę a przysądzając sobie stracone włosy innego.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  30

  Dlaczego Czas tak skąpy włosów, choć to wyrost tak pospolity?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  31

  Bo zostawił to błogosławieństwo nierozumnym bydlętom, a co ludziom we włosach uskąpił, to im w dowcipie przysporzył.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  32

  Niemało jest przecie ludzi mających więcej włosów niż dowcipu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  33

  Nie znajdziesz, panie, między nimi jednego, co by nie miał dosyć dowcipu na ich stracenie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  34

  Utrzymywałeś jednak przed chwilą, że człowiek włosisty to prostaczek bez dowcipu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  35

  Im większy prostak, tym prędzej gubi włosy, ale i on nie łysieje bez pociechy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  36

  A z jakiejż to przyczyny?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  37

  Z dwóch przyczyn, panie, i to zdrowych.

  ANIYFOLUS Z SYRAKUZY

  38

  Tylko już, proszę, nie zdrowych.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  39

  Więc pewnych.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  40

  Nie bardzo chyba pewnych, bo rzecz w sobie zawodna.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  41

  No to niezawodnych.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  42

  Wymień je.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  43

  Pierwsza, że nie będzie już tracił pieniędzy na trefienie, a druga, że przy obiedzie nie będą mu w zupę wpadały.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  44

  Ale chciałeś mi dowieść, że nie ma czasu na wszystko.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  45

  I dowiodłem, dając za przykład, że nie ma czasu na odzyskanie włosów straconych przez naturalne wyłysienie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  46

  Dowód to jednak niedostateczny, że nie ma czasu ich odzyskać.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  47

  Więc na dobitkę utrzymuję, że sam Czas jest łysy, a więc do końca świata będzie miał łysych towarzyszy.

  ANTYFOIUS Z SYRAKUZY

  48

  Wiedziałem, że się na łysej skończy konkluzji. Lecz cicho! Kto tam znaki nam daje?

  Wchodzą Adriana i Lucjana

  ADRIANA

  O, tak jest! Bardzo dobrze, Antyfolu,
  Udaj zdziwienie i marszcz chmurne czoło,
  Chowaj uśmiechy dla innej kochanki,
  Ja bowiem twoją nie jestem już żoną.
  Lecz były czasy, w których przysięgałeś,
  Że dla twych uszu nie było muzyki,
  Dla ócz nie było pięknego widoku,
  Dla twojej dłoni miękkiego dotknięcia,
  Smacznej potrawy dla twego języka,
  Gdym nie mówiła, nie patrzała na cię,
  Nie tknęła ręki, nie podała potraw.
  O, powiedz, mężu, powiedz mi, dlaczego
  Tak się zmieniłeś dla samego siebie?
  Dla siebie, mówię, gdyś się dla mnie zmienił,
  Co jestem — w ciebie na wieki wcielona,
  Jestem najlepszą ciała twego cząstką.
  Z moich się objęć nie wydzieraj, błagam,
  Bo wierzaj, drogi, łatwiej by ci było
  W głębiny morskie kroplę wody spuścić,
  Potem tę samą kroplę z głębin czerpnąć,
  Nic nie ujmując i nic nie przydając,
  Niż chcieć beze mnie ze mną się rozdzielić.
  Jakby się twoje zakrwawiło serce,
  Gdybyś usłyszał, żem wiarę złamała,
  Że to dla ciebie poświęcone ciało
  Splamił rozpustnik lubieżnym dotknięciem.
  Wszak plułbyś na mnie, potrąciłbyś nogą,
  Małżonka imię w twarz byś moją rzucił.
  Wszeteczną skórę z czoła mego zdrapał,
  Z niewiernej ręki ślubny odciął pierścień
  I skruszył gniewnie rozwodu przekleństwem.
  Wszak tak byś zrobił? Zrób więc, bo już pora.
  Rozpusty plama ciało moje szpeci,
  Zbrodnia bezwstydu we krwi mojej płynie;
  Bo gdy mąż z żoną jedno tworzy ciało,
  Z twych żył trucizna w me przecieka żyły,
  Twoja niewiara mnie robi niewierną,
  Lecz ty dochowaj przysiężonej wiary,
  A wspólny honor zostanie bez skazy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Do mnie to mówisz, pani? Ja cię nie znam;
  Dwie ledwo godzin, jak jestem w Efezie,
  Tak miastu twemu, jak słowom twym obcy,
  Próżno cię słucham i drapię się w głowę,
  Jestem za głupi, by twą pojąć mowę.

  LUCJANA

  Fe, bracie! Jaka zaszła w tobie zmiana?
  Gdzieś się nauczył z żoną tak obchodzić?
  Dromio, z jej woli, na obiad cię szukał.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  49

  Dromio?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  50

  Ja?

  ADRIANA

  Tak jest. Mówiłeś z powrotem,
  Że cię wychłostał, a chłostając wołał,
  Że swego domu i żony swej nie zna.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy ty masz jaką z tą szlachcianką zmowę?
  Powiedz mi cele waszego układu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  51

  Ja, panie? W życiu mym jej nie widziałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kłamiesz nędzniku, przed chwilą, na rynku
  To samo słowo w słowo mi mówiłeś.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Jak żyję, panie, słów jej nie słyszałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Skądże by nasze wiedziała nazwiska?
  Chyba przez jakie cudowne natchnienie.

  ADRIANA

  I nie masz wstydu z twoim niewolnikiem
  Przeciwko własnej sprzysięgać się żonie?
  Niech i tak będzie; to los jest mój twardy:
  Ale do krzywdy nie przyrzucaj wzgardy.
  Rób, co chcesz; wieczniem z tobą połączona:
  Jak na wiąz ciska winograd ramiona,
  Tak ja mą słabość twoją siłą wspieram,
  Przez ciebie żyję i z tobą umieram.
  Tylko mnie z tobą występnie rozdziela
  Bluszcz przywłaszczyciel; pasożytne ziela
  Nie ocinane tulą się do ciebie.
  Piją twe soki, żyją o twym chlebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  na stronie
  Do mnie te słowa stosuje szalone!
  To chyba we śnie wziąłem ją za żonę.
  Albo śpię teraz — wszystko jest marzenie,
  Oczy i uszy osiadło złudzenie.
  Póki się sprawa nie wyjaśni cała,
  Chętnie przyjmuję, co fortuna dała.

  LUCJANA

  52

  Leć, Dromio, nakaż zastawić wieczerzę.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  na stronie
  Odpuść nam Panie! Gdzie moje szkaplerze?
  To nie są ludzie; to wróżek dzielnice;
  Duchy, upiory, elfy, czarownice;
  Jeśli rozkazu nie spełnię co prędzej,
  Okrutną śmiercią zginę od tej nędzy.

  LUCJANA

  Co tam pod nosem szwargoczesz, próżniaku?
  Stoisz jak głupi, przeklęty ślimaku.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  53

  Już ja nie Dromio, już nie ten, co byłem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  54

  Dusząś się zmienił, jak ja się zmieniłem.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  55

  Zmieniłem, panie i duszą, i ciałem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  56

  Masz twoją postać.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  57

  Nie, małpą zostałem.

  LUCJANA

  58

  Zostałeś osłem, a nie koczkodanem.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  O, prawda, pani, i wzdycham za sianem.
  Tak, jestem osłem, to rzecz dowiedziona;
  Inaczej znałbym ją, jak mnie zna ona.

  ADRIANA

  Nie chcę być dłużej świata pośmiewiskiem
  I nie chcę dłużej próżnych łez wylewać,
  Gdy pan i sługa z cierpień moich szydzą.
  Idźmy wieczerzać; Dromio, pilnuj bramy.
  Pójdź ze mną, mężu, do mojej komnaty,
  Z wszystkich dziś grzechów chcę cię wyspowiadać.
  Jeśli kto przyjdzie o pana się pytać,
  Powiedz, że wyszedł; nie wpuszczaj nikogo,
  Pilnuj drzwi dobrze i bij się w potrzebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Czy jestem w piekle, na ziemi czy w niebie?
  Czuwam czy marzę? Sam nie wiem, co robię.
  Więcej wie o mnie, niż ja sam o sobie.
  Muszę się teraz na wszystko z nią zgodzić,
  Na chybił trafił w tej gęstej mgle brodzić.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  59

  Panie, naprawdę odźwiernym mam zostać?

  ADRIANA

  60

  A dobrym, jeśli cięgów nie chcesz dostać.

  LUCJANA

  61

  Czas obiadować; idźmy, Antyfolu.

  Wychodzą

  AKT TRZECI

  SCENA PIERWSZA

  Plac publiczny w Efezie
  Wchodzą Antyfolus z Efezu, Dromio z Efezu, Angelo i Baltazar

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Dobry Angelo, musisz mi przebaczyć;
  Cierpką mam żonę, gdy się trochę spóźnię.
  Powiedz, żem w twoim zabawił się sklepie,
  By się przypatrzyć robocie łańcuszka,
  Który przyniesiesz jutro bez ochyby.
  Lecz patrz, ten hultaj bezczelnie powtarza,
  Żem go na rynku spotkał i wyczubił,
  Żądałem zwrotu tysiąca dukatów,
  A własnej żony i domum się wyparł.
  Powiedz, pijaku, jaki miałeś zamiar?

  DROMIO Z EFEZU

  Co wiem, wiem dobrze. Gadaj, co chcesz, panie.
  Znaki twej ręki mam na pokazanie;
  Pergaminową gdyby grzbiet był skórą,
  A z twoich palców zrobiło się pióro,
  Z własnego pisma mógłbyś się dowiedzieć,
  Jaki mój zamiar, co chciałem powiedzieć.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Chciałeś powiedzieć, żeś dziś osłem został.

  DROMIO Z EFEZU

  Tak wnoszę z tuzów, którem dzisiaj dostał.
  Lecz osieł wierzga pod batoga dęciem,
  Strzeż się więc, panie, przed osła wierzgnięciem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  do Baltazara
  Jakąś tęsknotę z twego widać czoła;
  Może ją obiad mój rozpędzić zdoła;
  Przynajmniej dobrej woli nam nie braknie.

  BALTAZAR

  62

  Jej, nie przysmaków, dusza moja łaknie.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Lecz dobra wola dana na śniadanie
  Za kawał dobrej pieczeni nie stanie.

  BALTAZAR

  63

  Lada gbur może pieczeń nam zastawić.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  64

  A lada fircyk piękne słowa prawić.

  BALTAZAR

  Mało półmisków, a dobrych słów wiele
  To mi jest bankiet, to mi jest wesele.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Dla skromnych gości, skąpych gospodarzy.
  Lecz przyjmij chętnie, co nam Pan Bóg zdarzy.
  Lepszy traktament w każdym znajdziesz domu,
  Lecz sercem nie dam ubiec się nikomu.
  Co? Drzwi zamknięte? Ruszaj do jejmości,
  Każ nam otworzyć i zapowiedz gości.

  DROMIO Z EFEZU

  Hej, Małgorzato, Zosiu, Basiu, Kasiu,
  Cesiu, Ulisiu, Brygido, Joasiu!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  za sceną
  Koniu, kapłonie, dardanelski ośle,
  Głupi fircyku i baranie-pośle,
  Czy oszalałeś tyle dziewek wołać,
  Gdy z jedną człeku trudno jest podołać?

  DROMIO Z EFEZU

  Cóż to za nowy hultaj drzwi tu strzeże?
  Otwórz, bo pana niecierpliwość bierze.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Tam, skąd tu przyszedł, wrócić sobie może,
  Bo zakatarzyć gotów się na dworze.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  65

  Otwórz, hultaju, jeśli nie chcesz biedy.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  66

  Powiedz dlaczego, a powiem ci kiedy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  67

  Dlaczego? Głodni my na obiad przyszli.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  68

  Przyjdź inną razą, dzisiaj ani myśli.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Co za zuchwalec śmie mi tu bez sromu
  Przed własnym panem drzwi zamykać domu?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Zowię się Dromio, a dekretem nowym
  Jestem odźwiernym tutaj tymczasowym.

  DROMIO Z EFEZU

  Godność i imię skradł mi łotr wierutny:
  Imię niesławne, a urząd dość smutny,
  A gdybyś tylko Dromiem był dziś z rana,
  Twoje byś imię dał za wiązkę siana.

  ŁUCJA

  za sceną
  69

  Co za pijaki sieją w mieście trwogę?

  DROMIO Z EFEZU

  70

  Pan wraca, Łucjo, otwórz.

  ŁUCJA

  Nie, nie mogę.
  Zbyt już jest późno.

  DROMIO Z EFEZU

  Śmiech mnie bierze pusty.
  Na honor, to są czyste mięsopusty.
  Przecież, kto stuka, drzwi mu otwierają.

  ŁUCJA

  71

  Nieproszonego kijem wypraszają.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Łucją się zowiesz? Luciu, życzę zdrowia,
  A nie daj łotrom zbić się na przysłowia.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  72

  Słyszysz, kochańciu, duszko, otwórz wrota.

  ŁUCJA

  73

  Co wy za jedni?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  74

  Strzeż się, to gołota!

  DROMIO Z EFEZU

  75

  Nie chcesz? Bum! Bramę wysadzę ze złości.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  76

  Otwórz, hultaju!

  ŁUCJA

  77

  Dla czyjej miłości?

  DROMIO Z EFEZU

  78

  Szturmujmy, panie!

  ŁUCJA

  79

  Przyprowadźcie działa.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Niewczesnych żartów będziesz żałowała,
  Jeśli mi przyjdzie drzwi wysadzić siłą.

  ŁUCJA

  80

  Jakby w Efezie żandarmów nie było.

  ADRIANA

  za sceną
  81

  Co tam za wrzaski słyszę na ulicy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  82

  Jacyś pijani, pewno czeladnicy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  83

  Czy to ty, żono? Przecie! Bogu chwała!

  ADRIANA

  84

  Żono! Umykaj, póki skóra cała.

  DROMIO Z EFEZU

  Jeśli weźmiemy szturmem cytadelę,
  Komu się skrupi, załodze się zmiele.

  ANGELO

  Nie widzę uczty, a przyjęcia mało,
  Przecie by jedno lub drugie się zdało.

  BALTAZAR

  Które z nich lepsze, spór toczył się długi;
  Lecz bez jednego wrócim i bez drugiej.

  DROMIO Z EFEZU

  85

  Czas prosić, panie, bo gościom już nudno.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  86

  Wiatr dmie od lądu i wpłynąć nam trudno.

  DROMIO Z EFEZU

  Podziękuj Bogu, żeś w ciepłej kapocie,
  Bo w zęby dzwonić i dreptać po błocie,
  Kiedy na stole ciepła zupa czeka,
  To o szaleństwo przyprawi człowieka.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  87

  Przynieś mi lewar; strzaskam drzwi ze złości.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  88

  Nim ty drzwi strzaskasz, ja strzaskam ci kości.

  DROMIO Z EFEZU

  Tu by cierpliwość utracił i święty,
  Otwórz natychmiast, hultaju przeklęty!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Wprzód mi pokazać będziecie musieli,
  Ptaka bez pierza i rybę bez skrzeli.

  DROMIO Z EFEZU

  Za rybę bez skrzel, za ptaka bez pierzy
  Baran bez wełny wkrótce was uderzy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  89

  Ruszaj po lewar; dość już słów bez celu.

  BALTAZAR

  Cierpliwość! Nie rób tego, przyjacielu,
  Bo sam na własny nastawałbyś honor
  I sam na czyste żony twojej imię
  Rzuciłbyś szpetną plamę podejrzenia.
  Pomnij, od dawna znasz twej żony mądrość,
  Jej cnoty, lata, skromność doświadczoną,
  Policz więc wszystko na karb tajnych przyczyn;
  Nie wątpię, że ci wkrótce wytłumaczy,
  Dlaczego dom twój przed tobą zamknięty.
  Słuchaj mej rady, oddal się cierpliwie,
  Chodź „Pod Tygrysa” ze mną obiadować.
  Sam tu powrócisz o późnym wieczorze,
  Spytasz o powód dziwnej awantury.
  Gdybyś chciał we dnie pod okiem gawiedzi
  Drzwi wyłamywać, pomyśl, jak zjadliwe
  Krok twój u ludzi komentarze znajdzie;
  Sam mimowolnie rzucisz podejrzenie
  Na twego domu honor, dotąd czysty,
  A czarna potwarz, raz puszczona w obieg,
  Po twojej śmierci na grób twój upadnie:
  Potwarz dziedzictwem zlewa się na dzieci,
  Nie puszcza domu, który raz oszpeci.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Wygrałeś sprawę; odchodzę spokojnie.
  Choć niewesoły, bawić się zamierzam.
  Znam ja tu w mieście świegotliwą dziewkę,
  Piękną, dowcipną, wesołą a wdzięczną.
  Do niej na obiad prowadzić was myślę.
  Nieraz mi żona bez żadnych powodów
  Za tę znajomość sceny wyprawiała.
  Do niej was proszę. Idź wprzódy do domu,
  Zabierz łańcuszek, już pewno skończony,
  I „Pod Jeżowca” bez zwłoki go przynieś,
  Tam jej mieszkanie; naszej gospodyni
  Na złość mej żonie prezent ten przeznaczam.
  Z własnego domu jak złodziej wygnany
  Może skuteczniej zastukam gdzie indziej.

  ANGELO

  90

  Wrócę za jaką godzinę z robotą.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  91

  Żart to kosztowny, ale mniejsza o to.

  Wychodzą

  SCENA DRUGA

  Publiczny plac w Efezie
  Wchodzą Lucjana i Antyfolus z Syrakuzy

  LUCJANA

  Mógłżeś tak zabyć męża powinności?
  O Antyfolu, chcesz-że, nierozumny,
  W miłości wiośnie warzyć kwiat miłości,
  W pół zbudowane burzyć jej kolumny?
  Jeśli pojąłeś dla pieniędzy żonę,
  Za jej pieniądze daj uczuć pozory;
  Jeśli twe serce w inną leci stronę,
  Choć tajemnicą osłoń twe amory.
  Niechaj twój język zdrad twych nie powiada,
  Niechaj ich twoje nie głoszą spojrzenia,
  Niechaj choć cnoty szatę nosi zdrada,
  Cukrowe słowa i tkliwe westchnienia.
  Miej twarz uczciwą przy występnej duszy,
  Świętości płaszczem szpetność grzechu odziej,
  Nieużytecznych oszczędź jej katuszy:
  Kiedyż się chełpił z swej kradzieży złodziej?
  Dwa razy grzeszy mąż, co wiarę łamie,
  A grzech objawia przez oko i słowo;
  Obłuda niechaj choć uczciwość kłamie,
  A złą złych czynów nie podwaja mową.
  Z łatwowierności ulepiona cała,
  Cieszy się żona miłości pozorem;
  Daj rękę innej, byle rękaw miała,
  Biegnie posłuszna wskazanym jej torem.
  Dobry mój bracie, postępuj inaczej,
  Twe kłamstwo czułe ócz jej nie osuszy,
  A kłamstwu temu łatwo Bóg przebaczy,
  Co jest pociechą bolejącej duszy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Nie wiem, kto jesteś, aniele uroczy,
  Chociaż ty cudem moje wiesz nazwisko,
  Lecz takim ogniem twe goreją oczy,
  Że widzę w tobie nadziemskie zjawisko.
  Powiedz, co mówić, co myśleć mi trzeba,
  Duszy owitej w czarne ziemi cienie,
  Piękny aniele, przysłany mi z nieba,
  Wytłumacz tajne słów twoich znaczenie.
  Czemu chcesz myśli mych szczerość zacienić?
  Czemu na kłamstwa popchnąć mnie bezdroże?
  Jesteś boginią? Pragniesz mnie przemienić?
  Powiedz, twej woli ulegnę w pokorze.
  Lecz póki sobą czuję się sam w sobie,
  Wiecznie i wiecznie powtarzać ci muszę:
  Że niczym dla mnie twa siostra w żałobie,
  Że wszystko ciągnie do ciebie mą duszę.
  Czemu, syreno, w łez siostry twej tonie
  Chcą mnie zanurzyć twych pieśni pieszczoty?
  Śpiewaj dla siebie; za tobą pogonię;
  Na srebrnych falach złote rozwiń sploty.
  Z radością pójdę w takim szukać morzu
  Szczęśliwej śmierci na czystym twym łonie,
  Bo wiecznym życiem śmierć na takim łożu:
  Miłość ma, jeśli lekka, niech utonie.

  LUCJANA

  92

  Czy oszalałeś? Co to wszystko znaczy?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  93

  Szalona miłość głowę mi majaczy.

  LUCJANA

  94

  Ócz twych szaleństwo rozum ci zmąciło.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  95

  Słońce twych spojrzeń oczy mi olśniło.

  LUCJANA

  96

  Patrz, gdzieś powinien, a przejrzysz znów jaśnie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  97

  Na noc mam patrzeć? Wprzód niech słońce zgaśnie.

  LUCJANA

  98

  Nie ja, lecz siostra moja twą kochanką.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  99

  Siostra twej siostry?

  LUCJANA

  Siostra.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ty, niebianko,
  W tobie jedynie istność moja żyje,
  Me oko widzi i serce me bije,
  W tobie me szczęście, a na twoim łonie,
  Raj mój za życia i raj mój po zgonie.

  LUCJANA

  100

  Praw te androny twojej Adrianie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ty, Adrianą, ty, moje kochanie.
  Ty męża nie masz, a ja nie mam żony,
  Daj mi twą rękę.

  LUCJANA

  O, nie, stój, szalony!
  Musim się wprzódy siostry mej poradzić.
  Gdy Lucjana wchodzi do domu Anlyfolusa z Efezu, wybiega z niego Dromio z Syrakuzy

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  101

  Co tam nowego, Dromio? Co ci tak spieszno?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  102

  Czy znasz mnie, panie? Czy ja Dromio? Czy ja twój sługa? Czy ja to ja naprawdę?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  103

  Ty jesteś Dromio; ty jesteś moim sługą; ty jesteś ty.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  104

  Ja jestem osłem, panie, ja jestem sługą kobiety, ja nie należę już do siebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  105

  Jakiej kobiety sługą? Dlaczego nie należysz już do siebie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  106

  Nie należę do siebie, bo należę do kobiety, która rości do mnie jakieś pretensje, jak cień za mną chodzi, chce gwałtem mnie zabrać.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  107

  Jakie rości do ciebie pretensje?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  108

  Takie pretensje, jakie byś ty rościł, panie, do własnego konia. Chce gwałtem mnie zabrać jak własne bydlę, nie żeby mnie chciała dlatego, że jestem bydlę, ale dlatego że, sama bydlę, rości sobie do mnie pretensje.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  109

  Cóż to za kobieta?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  110

  Bardzo uczciwa osoba, bo mówić o niej trudno nie powtarzając za każdym słowem: uczciwszy uszy. Chuda moja dola w małżeństwie, choć nie mogę zaprzeczyć, że to okrutnie tłuste małżeństwo.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  111

  Co rozumiesz przez tłuste małżeństwo?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  112

  Rozumiem, że to kucharka z samej tłustości ulana. Nie wiem, na co ją użyć; chyba zapalić ją jak lampę i zemknąć od niej przy własnym jej świetle. Przysięgam, że jej łachmany i łój z nich wyciśnięty wystarczyłyby na polską zimę; jeśli do sądnego dnia dożyje, palić się będzie dłużej niż świat cały.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  113

  Jaka jej cera?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  114

  Czarna jak moje buty, tylko nie tak czysto utrzymana, bo tak się poci, panie, że można by brodzić po kostki.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  115

  Woda temu zaradzi.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  116

  Nie, panie, bo to w jej rdzeniu, temu by nawet potop Noego nie zaradził.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  117

  Jak się nazywa?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  118

  Nazywa się Kamila, zapewne dlatego, że mila drogi od jednego do drugiego jej biodra.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  119

  To jakaś ogromna gidia.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  120

  Uchowaj Boże! Nie dalej od stóp do głowy jak od biodra do biodra; okrąglutka jak globus; mógłbym pokazywać na niej różne kraje.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  121

  A gdzież tam leży Irlandia?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  122

  Na lędźwiach; poznałem ją po bagnach.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  123

  A Szkocja?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  124

  Odkryłem ją po jałowości skalistego gruntu na dłoni.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  125

  Gdzie Francja?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  126

  Na czole; zbrojna i zbuntowana, w otwartej wojnie z głową.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  127

  Gdzie leży Anglia?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  128

  Szukałem skał wapiennych, lecz nie mogłem odkryć nic białego, przypuszczam tylko, że leży na jej podbródku, a wnoszę to ze słonej wody przedzielającej ją od Francji.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  129

  A Hiszpania?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  130

  Nie widziałem Hiszpanii, ale ją czułem po gorącym oddechu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  131

  Gdzie Ameryka? Gdzie Indie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  132

  O panie, na jej nosie błyszczącym od rubinów, karbunkułów, szafirów, a chylącym wszystkie swoje skarby ku gorącym oddechom Hiszpanii, która tam całe floty galionów po ładunek wyprawia.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  133

  Gdzie Belgia i Niderlandy?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  134

  Nie posunąłem, panie, moich poszukiwań tak daleko. Słowem, ta klępa, a raczej ta czarownica założyła do mnie pretensje, nazywała mnie Dromiem, przysięgała, że byłem jej narzeczonym, wyliczyła mi moje wszystkie znaki szczególne, jak na przykład znamię na łopatce, plamkę na szyi, wielką brodawkę na lewym ramieniu, tak że przestraszony uciekłem od niej jak od czarownicy, i zdaje mi się, że gdyby moja pierś nie była lepiona z wiary, a serce kute ze stali, byłaby mnie w kurtę przemieniła i kazała rożen z pieczenią obracać.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Teraz co żywo ruszaj mi do portu,
  W którą bądź stronę od lądu wiatr dmucha,
  Pytaj, gdzie okręt wypłynąć gotowy;
  Nie chcę w Efezie nocy tej przepędzić.
  Wracaj na rynek, tam na ciebie czekam.
  Kto wszystkim znany, sam nie zna nikogo;
  Niech z bagażami pierwszą zmyka drogą.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Jak od niedźwiedzia strzelec przestraszony
  Od czarownicy uciekam tak żony.
  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kraj ten widocznie gniazdem jest czarownic;
  Czas mi uciekać, pókim jeszcze cały.
  Kobieta, co się żoną moją mieni,
  W duszy mi budzi wstręt niezwyciężony,
  Ale jej piękna siostra, pełna wdzięków,
  Słodyczą głosu, a słodszym spojrzeniem
  Prawie już własnym zrobiła mnie zdrajcą.
  By mi grożących uniknąć katuszy,
  Na śpiew syreny zatkam moje uszy.
  Wchodzi Angelo

  ANGELO

  135

  Jestem na koniec, panie Antyfolu.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  136

  To moje imię.

  ANGELO

  Znam je, dzięki Bogu.
  Obacz łańcuszek. Mimo dobrej chęci
  Zdążyć na obiad z wami „Pod Jeżowca”,
  Musiałem czekać, aż czeladnik skończy.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  137

  Co chcesz, ażebym z tym łańcuszkiem zrobił?

  ANGELO

  138

  Zrobisz, co zechcesz; zrobiony dla ciebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  139

  Nigdy nie dałem tego obstalunku.

  ANGELO

  Nie raz i nie dwa razy, lecz dwadzieścia,
  Weź go do domu, ofiaruj go żonie,
  A ja was podczas wieczerzy nawiedzę
  I za mój towar pieniądze odbiorę.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Wolałbym, żebyś odebrał natychmiast
  Lub się pożegnaj z płacą i łańcuszkiem.

  ANGELO

  140

  Jak widzę, panie, lubisz krotofile.

  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Niech zginę, jeśli rozumiem choć tyle.
  Na moim miejscu nikt by nie miał wstrętu
  Przyjąć tak grzecznie danego prezentu.
  Łatwe tam życie, gdzie ludziom złotnicy
  Złote łańcuszki dają na ulicy.
  Czas iść na rynek i na Dromia czekać,
  Z pierwszym okrętem co prędzej uciekać.
  Wychodzi

  AKT CZWARTY

  SCENA PIERWSZA

  Publiczny plac w Efezie
  Wchodzą Drugi Kupiec, Angelo, Komisarz

  DRUGI KUPIEC

  Termin upłynął od Zielonych Świątek;
  Nie nalegałem odtąd na wypłatę,
  I dziś bym nawet jeszcze nie nalegał,
  Gdybym nie musiał zbierać gotowizny
  Na podróż, którą do Persji zamierzam.
  Racz się uiścić lub będę zmuszony
  Oddać cię w ręce pana komisarza.

  ANGELO

  Właśnie że sumę, którąm ci jest dłużny,
  Mam dziś odebrać od Antyfolusa.
  Przed chwilą złoty dałem mu łańcuszek,
  O piątej ma mi wypłacić należność;
  Chodź, proszę, ze mną do jego mieszkania,
  A tam z wdzięcznością wręczę ci pieniądze.
  Z domu Kurtyzany wychodzą Antyfolus z Efezu i Dromio z Efezu

  KOMISARZ

  141

  On sam nadchodzi, skończcie tu interes.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Ja do złotnika idę, ty tymczasem
  Śpiesz kupić batóg, którym poczęstuję
  Moją małżonkę i jej sprzymierzeńców,
  Że śmieli drzwi me zamknąć mi przed nosem.
  Lecz otóż złotnik; ty idź, gdzie mówiłem,
  I wracaj spiesznie z batogiem do domu.

  DROMIO Z EFEZU

  Nim batóg kupię, wprzódy sobie kupię
  Jaki tysiączek talarów intraty.
  Wychodzi

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Pięknie wychodzi, kto na ciebie liczy.
  Przyrzekłeś łańcuch i twoją wizytę:
  Złotnik i łańcuch znikli jak kamfora.
  Pewno myślałeś, że przyjaźń by nasza
  Zbyt długo trwała łańcuchem związana,
  Dlatego w sklepie wolałeś pozostać.

  ANGELO

  Wolne są żarty. Lecz chciej notę przejrzeć;
  Znajdziesz tam wagę złota do karatu,
  Próbę metalu i koszta roboty;
  Wszystko wynosi trzy dukaty więcej
  Niż dług mój temu należny kupcowi.
  Jeżeli łaska, zapłać mu natychmiast,
  Bo czas mu drogi, okręt już pod żaglem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Nie mam przy sobie tyle gotowizny,
  A że mam ważny załatwić interes,
  Do mego z nim się pofatyguj domu,
  Zabierz łańcuszek, oddaj go mej żonie
  I powiedz, żeby należność spłaciła,
  Może z powrotem zastanę was jeszcze.

  ANGELO

  142

  A więc sam pragniesz swój prezent jej wręczyć?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  143

  Nie, ty go ponieś, bo mogę się spóźnić.

  ANGELO

  144

  Chętnie, daj tylko; czy masz go przy sobie?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Jeśli ty nie masz, ja go także nie mam;
  Możesz do domu bez pieniędzy wrócić.

  ANGELO

  Proszę, skończ żarty, powierz mi łańcuszek,
  Bo wiatr i przypływ wołają na kupca,
  A moja wina, że jeszcze na lądzie.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Widzę, że chcesz się tym żartem wywinąć
  Z niedotrzymania danego nam słowa;
  I żebym pierwszy nie zaczął wymówek,
  Jak swarna żona pierwszyś kłótnię zaczął.

  DRUGI KUPIEC

  145

  Czas nagli! Proszę, zakończmy interes.

  ANGELO

  146

  Słyszysz, co mówi? Powtarzam, łańcuszek.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  147

  Daj go mej żonie, dostaniesz pieniądze.

  ANGELO

  Wiesz, że przed chwilą sam ci go wręczyłem;
  Więc lub łańcuszek, lub daj mi znak inny.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Żarty posuwasz trochę za daleko.
  Gdzie jest łańcuszek? Pokaż mi go, proszę.

  DRUGI KUPIEC

  Czas mój zbyt drogi, abym czekał dłużej;
  Daj mi natychmiast stanowczą odpowiedź,
  Albo go oddam w ręce komisarza.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  148

  Daj mi odpowiedź! Cóż ci mam powiedzieć?

  ANGELO

  149

  Czy chcesz zapłacić to, co mi winieneś?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  150

  Nic nie winienem, bo nie mam towaru.

  ANGELO

  151

  Dałem ci towar pół godziny temu.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  152

  Nic mi nie dałeś, a krzywdzisz mnie srogo.

  ANGELO

  Nie ja, lecz ty mnie wyrządzasz tu krzywdę
  I szkodzisz memu w mieście kredytowi.

  DRUGI KUPIEC

  do Komisarza
  153

  Więc go aresztuj na moje żądanie.

  KOMISARZ

  154

  W imieniu księcia, więźniem moim jesteś.

  ANGELO

  To plamę rzuca na me dobre imię,
  Więc lub bez zwłoki dług ten wypłać za mnie
  Lub cię natychmiast każę aresztować.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Zapłacić sumę, której nie winienem?
  Więc mnie aresztuj, jeśli śmiesz, wariacie.

  ANGELO

  Oto są koszta; pod straż weź go swoją.
  W podobnym razie na taką bezczelność
  Dla mego brata nie miałbym litości.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Jestem posłuszny, póki nie dam kaucji,
  Lecz na zapłatę twojego żarciku
  Nie znajdziesz dosyć złota w twoim sklepie.

  ANGELO

  A ja ci jeszcze na twój wstyd dowiodę,
  Że są w Efezie sądy i sędziowie.
  Wchodzi Dromio z Syrakuzy

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Jest, panie, w porcie okręt z Epidamnum,
  Co tylko czeka swego kapitana,
  A zaraz potem kotwicę podnosi.
  Nasze bagaże są już na pokładzie;
  Kupiłem balsam, wódkę i oliwę;
  Żagle napięte, wiatr dmucha od lądu.
  I tylko braknie nas i kapitana.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Głupi baranie i pałko szalona,
  Jaki mnie okręt z Epidamnum czeka?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  155

  Okręt, którego szukać mi kazałeś.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Jam ci, pijaku, batóg kazał kupić
  I powiedziałem na co i dlaczego.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Bodajem pierwszy batogiem tym dostał,
  Jeśliś nie kazał mi okrętu szukać.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  W stosownej chwili nauczę cię, błaźnie,
  Jak się rozkazów pana swego słucha.
  Teraz do domu leć i Adrianie
  Oddaj ten kluczyk, powiedz jej, że w biurku
  Okrytym moim tureckim dywanem
  Jest rulon złota, niechaj ci go wręczy.
  Aresztowany byłem na ulicy,
  Sumę tę złożyć muszę na rękojmię.
  Ruszaj, a spiesz się! Teraz, komisarzu,
  Więźniem twym jestem do jego powrotu.
  Wychodzą Kupiec, Angelo, Komisarz i Antyfolus z Efezu

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Do Adriany! Tam, gdziem obiadował!
  Gdzie mnie Kamila mężem mianowała!
  Lecz na jej stanik ręce me za krótkie.
  Spieszę jednakże, bo taka sług dola,
  Że prawem dla nich każda pańska wola.
  Wychodzi

  SCENA DRUGA

  Pokój w domu Antyfolusa z Efezu
  Wchodzą Adriana, Lucjana

  ADRIANA

  I on tak kusić śmiał cię, Lucjano!
  Czy nie mówiła ci jego źrenica,
  Że miłość była miłością udaną?
  Czy był posępny? Czy blade miał lica?
  Czy jakim znakiem oko nie zdradzało,
  Co się w głębinach serca jego działo?

  LUCJANA

  156

  Mówił, że nie masz żadnego doń prawa.

  ADRIANA

  157

  Bo on ze wszystkich praw się naigrawa.

  LUCJANA

  158

  Przysiągł, że wszystko obce mu w tym mieście.

  ADRIANA

  159

  Krzywoprzysięzca! Raz nie skłamał wreszcie.

  LUCJANA

  160

  Długie prawiłam za tobą kazanie.

  ADRIANA

  161

  A on co na to?

  LUCJANA

  Że o przywiązanie,
  Które w nim chciałam obudzić dla ciebie,
  On błaga u mnie dla samego siebie.

  ADRIANA

  162

  Jakże cię kusił na moją niesławę?

  LUCJANA

  Słowem uczciwszą zdolnym wygrać sprawę,
  Podziwiał dowcip, blask mojej urody.

  ADRIANA

  163

  Czy mu w nadziejach nie dałaś nagrody?

  LUCJANA

  164

  O siostro, przywdziej cierpliwości zbroję.

  ADRIANA

  Nie może serce, niech język ma swoje.
  To starzec zwiędły, łys, zyz, kuternoga,
  Upośledzony od ludzi i Boga,
  Gbur, zły, uparty, a zakuta głowa,
  Szpetniejszą duszę w szpetnym ciele chowa.

  LUCJANA

  Toś nie zazdrościć, lecz cieszyć się winna,
  Że lichy towar zabrała ci inna.

  ADRIANA

  Nie wierzy serce, co mój język prawi,
  Choć w innych pragnę wiarę tę obudzić;
  Czajka kihicze, aby strzelca złudzić;
  Choć klnie go język, serce błogosławi.
  Wchodzi Dromio z Syrakuzy

  DROMIO Z SYRAKUZY

  165

  Śpiesz się! To kluczyk, biurko i dukaty!

  LUCJANA

  166

  Coś tak zdyszany?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  167

  Lecę jak z armaty.

  ADRIANA

  168

  Gdzie pan? Czy wraca?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Pan mój teraz, pani,
  Smaży się w piekle, w Tartaru otchłani,
  Diabeł go strzeże wśród wiecznych płomieni,
  Którego serce ukute z kamieni,
  Diabeł okrutny, zażarty, surowy,
  Wilk — gorzej — hultaj w skórze bawołowej,
  Zdrajca, co milczkiem na biednego człeka
  Na skrętach ulic i zaułkach czeka,
  Ogar, co nigdy tropu nie zaciera,
  Przed sądem duszę do piekła zabiera.

  ADRIANA

  169

  Tłumacz się jaśniej; co to jest za sprawa?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  170

  Nie wiem, co za sprawa, ale wiem, że dla tej sprawy siedzi w kozie.

  ADRIANA

  171

  Co? Siedzi w kozie? A na czyją skargę?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ja nie wiem, jaka procesu natura,
  Lecz wiem, że strzeże go bawola skóra.
  Czy mu nie poślesz na wykup dukatów?

  ADRIANA

  172

  Przynieś je, siostro.

  Wychodzi Lucjana
  Ani pojąć mogę,
  Co dług ten znaczy; wiem, że długów nie miał.
  Czy jaki bilet na siebie wystawił?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Za rzecz on większą w komisarza ręku.
  Łańcuch, łańcuszek — czy nie słyszysz dźwięku?

  ADRIANA

  173

  Dźwięku łańcuszka?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Nie, pani, zegara
  Wybiła druga, kiedy mnie wyprawił,
  Bije już pierwsza, a jam się nie stawił!

  ADRIANA

  174

  Zegar w tył idzie? Co pleciesz, szalony!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  175

  Pewno się zegar cofa przestraszony.

  ADRIANA

  176

  Czy czas ma długi? Co za sąd dziecinny!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Czas, stary bankrut, fortunie jest winny
  Więcej niż sam wart; przy tym ludzie wiedzą,
  Czas jest złodziejem; wszyscy ci powiedzą,
  Że czas się skrada jak w nocy, tak we dnie;
  Powiedz mi teraz, jakie mówią brednie,
  Mówiąc, że złodziej, stary bankrut w biedzie
  Na głos sierżanta ze strachu w tył idzie?
  Wchodzi Lucjana

  ADRIANA

  Dromio, weź złoto, spiesz do twego pana,
  Wróć z nim do domu. O siostro kochana,
  Nie wiem, co myśleć — widzę w wyobraźni
  To dzień nadziei, to znów noc bojaźni.
  Wychodzą

  SCENA TRZECIA

  Plac publiczny w Efezie
  Wchodzi Antyfolus z Syrakuzy

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Kogo napotkam, grzecznie mnie pozdrawia,
  Jakby dawnego swego przyjaciela,
  I po imieniu każdy mnie nazywa.
  Ten mnie zaprasza, ten daje pieniądze,
  Inny dziękuje za jakieś usługi,
  Inny znów robi kupna propozycje.
  Przed chwilą krawiec do sklepu mnie wciągnął,
  Jedwab kupiony dla mnie pokazywał
  I na ubranie miarę wziął mi gwałtem.
  Wszystko to jakieś figle czarnoksięskie:
  To jest lapońskich czarownic ojczyzna.
  Wchodzi Dromio z Syrakuzy

  DROMIO Z SYRAKUZY

  177

  Przynoszę ci, panie, złoto, po które mnie posłałeś. Ale jakże udało ci się pozbyć portretu starego Adama w nowej kurtce?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  178

  Co się znaczy to złoto? O jakim mówisz Adamie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  179

  Nie o tym Adamie, który raju pilnował, ale o Adamie, który pilnuje więzienia, który chodzi w skórze cielęcia zabitego na powrót rozrzutnika, który szedł za tobą jak zły twój anioł i pozbawił cię wolności.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  180

  Nie rozumiem cię wcale.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  181

  Nie rozumiesz mnie, panie? Rzecz to jednak jasna. Mówię o Adamie, który jak skrzypce chodzi w skórzanym pudełku; o człowieku, panie, który znużonych szlachciców klepie po ramieniu i na spoczynek prowadzi; o tym, panie, który lituje się nad zrujnowanymi i pakuje ich do kozy, o człowieku, który swoją pałeczką więcej zabrał jeńców do niewoli niż największy bohater swoim buzdyganem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  182

  Czy mówisz o sierżancie?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  183

  Tak jest, panie, o sierżancie, który trzyma ludzi nie dotrzymujących zobowiązań, któremu się zdaje, że wszyscy ludzie spać się kładą, bo mówi każdemu: daj ci Boże dobry spoczynek!

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  184

  Wszystko to dobrze, skończmy jednak błazeństwa. Powiedz mi, czy znalazłeś okręt gotowy tej nocy do żeglugi? Czy możemy odpłynąć?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  185

  Toć powiedziałem ci, panie, przed godziną, że statek „Pośpiech” odbija tej nocy, ale właśnie podówczas przeszkodził ci sierżant i poprowadził na okręt „Odwłoka”. Przynoszę teraz aniołów, po których mnie posłałeś, żeby cię wyzwolili.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ten człowiek, widzę, jak ja, głowę stracił;
  W krainie złudzeń błąkamy się oba;
  Niech nas z niej jaki anioł wyprowadzi!
  Wchodzi Kurtyzana

  KURTYZANA

  Dobre spotkanie, mości Antyfolu!
  Widzę, że przecie znalazłeś złotnika;
  Czy to łańcuszek, któryś mi obiecał?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  186

  Precz stąd, szatanie! Nie kuś mnie, zaklinam!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  187

  Panie, panie, czy to pani szatanowa?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  188

  Ta sam diabeł.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  189

  Nie, panie, to coś gorszego, to diablica, a przychodzi odziana suknią panny Letkiewiczówny. Stąd to pochodzi, że kiedy dziewka mówi: „Potęp mnie Boże!”, to się znaczy: „Zrób mnie Letkiewiczówną!” Napisano jest: pokazują się ludziom niby aniołowie światłości, a światło jest skutkiem ognia, a ogień pali, a więc te mniemane anioły światłości będą gorzały. Nie zbliżaj się do niej!

  KURTYZANA

  Widzę, że sługa jak pan krotofilny.
  Chcesz, to chodź ze mną, dam ci coś dobrego.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  190

  Jeśli przyjmiesz zaproszenie, weź przynajmniej, panie, długą łyżkę.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  191

  Dlaczego?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  192

  Bo powiadają, że musi długą mieć łyżkę, kto musi z diabłem obiadować.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Co mi, szatanie, prawisz o przysmakach?
  Jesteś, jak wszystkie tutaj, czarownicą,
  Więc cię zaklinam, precz stąd, precz, szatanie!

  KURTYZANA

  Oddaj pierścionek, który mi ściągnąłeś,
  Lub za mój diament daj mi twój łańcuszek;
  Chętnie odejdę, przestanę cię nudzić.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Są diabły, które nie proszą o więcej
  Niż o krwi kroplę, o szpilkę, o słomkę,
  O włos, o orzech, obrzezek paznokcia,
  O pestkę wiśni; lecz ta ambitniejsza,
  Zachciało się jej złotego łańcuszka.
  Panie, roztropność! Gdy dasz, czego żąda,
  Diabeł łańcuchów swych brzękiem nas strwoży.

  KURTYZANA

  Daj mi łańcuszek lub oddaj pierścionek;
  Nie sądzę, abyś chciał mnie oszołomić.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  193

  Odejdźmy, Dromio. Precz stąd, czarownico!

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Uciekaj, pycho! Jak to paw powiada,
  Słuchaj tej rady, bo dobra to rada.
  Wychodzą Antyfolus z Syrakuzy i Dromio z Syrakuzy

  KURTYZANA

  Człek ten oszalał, nie ma wątpliwości,
  Nigdy inaczej tak by nie postąpił.
  Pierścień mój wart był czterdzieści dukatów,
  W zamianę on mi łańcuszek obiecał;
  Teraz zatrzymać chce jeden i drugi;
  Stąd wnosić muszę, że całkiem oszalał.
  Zresztą mam na to drugi jeszcze dowód,
  Szaloną jego powieść przy obiedzie,
  Że mu przed nosem własne drzwi zamknięto.
  Zapewne żona, widząc paroksyzmy,
  Z trwogi nie chciała wpuścić go do domu.
  Bez straty czasu biegnę teraz do niej,
  Powiem, jak w nowym szaleństwa obłędzie
  Na dom mój napadł i pierścień mój zabrał,
  Bo nie mam chęci dla żadnych wariatów
  Tracić od razu czterdzieści dukatów.
  Wychodzi

  SCENA CZWARTA

  Publiczny plac w Efezie
  Wchodzą Antyfolus z Efezu, Komisarz

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Nie bój się, człeku, nie myślę uciekać.
  Nim cię opuszczę, złożę w twoje ręce
  Sumę, za którą jestem uwięziony.
  Żona dziś moja w dziwnym jest humorze
  I nie uwierzy łatwo posłańcowi,
  Bo bez wątpienia dziwno się jej wyda,
  Że mnie za długi pojmano w Efezie. Wchodzi Dromio z Efezu z batogiem Otóż mój sługa! Myślę, że z pieniędzmi.
  Czy mi przynosisz, po co cię posłałem?

  DROMIO Z EFEZU

  194

  Przynoszę, panie, co wszystkim wystarczy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  195

  Lecz gdzie pieniądze?

  DROMIO Z EFEZU

  196

  Dałem je za batóg.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  197

  Co, łotrze, pięćset dukatów za batóg?

  DROMIO Z EFEZU

  198

  Za taką sumę pięćset ci przyniosę.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  199

  Po co do domu bieżyć ci kazałem?

  DROMIO Z EFEZU

  200

  Po batóg, panie; batóg ci przynoszę.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  201

  Skosztuj więc bata, skoro go przyniosłeś.

  Bije go

  KOMISARZ

  202

  Miarkuj się, dobry panie, cierpliwości!

  DROMIO Z EFEZU

  203

  To mnie cierpliwości potrzeba, bo ja popadłem w nieszczęście.

  KOMISARZ

  204

  A ty znowu trzymaj język za zębami.

  DROMIO Z EFEZU

  205

  Radź raczej mojemu panu, żeby trzymał ręce przy sobie.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  206

  Czyś ty zmysły utracił, bękarcie?

  DROMIO Z EFEZU

  207

  Bodajem je był stracił! Nie czułbym teraz twoich cięgów.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  208

  Nie masz czucia tylko na cięgi; prawdziwy z ciebie osieł.

  DROMIO Z EFEZU

  209

  Nie przeczę, że osieł ze mnie; mógłbyś tego dowieść przez moje długie uszy. Służyłem mu od chwili urodzenia do dzisiaj, a za moją długą służbę nigdy nic nie dostałem od niego prócz cięgów. Gdy mi zimno, grzeje mnie kijem; gdy mi gorąco, chłodzi mnie kijem; kijem ze snu mnie budzi, kiedy śpię, kijem z krzesła podnosi, kiedy siedzę; gdy odchodzę, żegna mnie kijem, wita kijem, gdy powracam; noszę kij na grzbiecie jak żebraczka swego bachora i nie wątpię, że gdy mnie okulawi, o tym kiju od drzwi do drzwi chleba pójdę szukać.

  Wchodzą Adriana, Lucjana, Kurtyzana, Szczypak i inni

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  210

  Patrz, patrz, co za szczęście! Żona moja się zbliża!

  DROMIO Z EFEZU

  211

  Pani, respice finem albo raczej, żeby prorokować jak papuga, strzeż się końca postronka.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  212

  Czy jeszcze chcesz paplać?

  Bije go

  KURTYZANA

  213

  Czy jeszcze powiesz, że mąż twój nie wariat?

  ADRIANA

  Gwałtowność jego zdaje się to stwierdzać.
  Czarownik z ciebie, doktorze Szczypaku,
  Dobry doktorze, wróć mu dawny rozum,
  A dam ci, jakiej zażądasz, nagrodę.

  LUCJANA

  214

  Jak od wściekłości iskrzą mu się oczy!

  KURTYZANA

  215

  Patrz, w paroksyzmie jak się trzęsie cały!

  SZCZYPAK

  216

  Daj, proszę, rękę, niech twój puls pomacam.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  217

  To ja ci wprzódy pomacam twe uszy.

  SZCZYPAK

  Duchu piekielny, co go opętałeś,
  Świętej modlitwy usłuchaj rozkazu,
  Wracaj natychmiast do twoich ciemności!
  Na wszystkich świętych nieba cię zaklinam.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  218

  Milcz, głupi starcze, nie jestem szalony.

  ADRIANA

  219

  Daj Boże, abyś nie był nim naprawdę!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Ha mościa pani, to twoi bywalcy?
  Ten żółtogęby towarzysz twój, który
  Ucztował dzisiaj z tobą w moim domu,
  I drzwi bezczelnie zamknął mi przed nosem,
  Gdy do mej własnej wejść chciałem komnaty?

  ADRIANA

  Bóg świadkiem, mężu, żeś w domu jadł obiad.
  Czemuż tam dotąd nie zostałeś ze mną
  Z dala od wstydu i tego zgorszenia!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  220

  W domum jadł obiad! Łotrze, co ty na to?

  DROMIO Z EFEZU

  221

  Wyznaję, w domu nie obiadowałeś.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  222

  Czy domu mego drzwi mi nie zamknięto?

  DROMIO Z EFEZU

  223

  Zamknięto, panie, nie ma wątpliwości.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  224

  Czy nie złajała mnie od słów ostatnich?

  DROMIO Z EFEZU

  225

  Złajała, panie, od słów cię ostatnich.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  226

  Czy jej kucharka nie szydziła ze mnie?

  DROMIO Z EFEZU

  227

  Szydziła, panie, kucharka westalka.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  228

  I czy z wściekłością odejść nie musiałem?

  DROMIO Z EFEZU

  Tej prawdy, panie, kości me świadkami;
  Jeszcze potęgę wściekłości twej czują.

  ADRIANA

  229

  Czy się też godzi szaleństwu tak schlebiać?

  SZCZYPAK

  Łotr ten zna jego szaleństwa naturę
  I przywidzeniom jego potakuje.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  230

  Płatny przez ciebie złotnik mnie uwięził.

  ADRIANA

  Mężu, jam złoto na wykup twój dala,
  Którego Dromio w imieniu twym żądał.

  DROMIO Z EFEZU

  Może mi dała serce i życzenia
  Co do pieniędzy, przysięgam, ni grosza.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  231

  Czym cię nie posłał po rulon dukatów?

  ADRIANA

  232

  Przybiegł po złoto i złoto mu dałam.

  LUCJANA

  233

  A tego, bracie, i ja byłam świadkiem.

  DROMIO Z EFEZU

  Bóg i powroźnik będą mi świadkami,
  Że byłem tylko po batóg wysłany.

  SZCZYPAK

  Sługa jest, widzę, jak pan opętany,
  Jak można wnosić z bladych obu twarzy.
  Trzeba ich związać i zamknąć w ciemnicy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  do żony
  Czemu przede mną drzwi dzisiaj zamknęłaś?
  do Dromia
  Czemu ty przeczysz, żeś odebrał złoto?

  ADRIANA

  234

  Dobry mój mężu, jam drzwi nie zamknęła.

  DROMIO Z EFEZU

  Dobry mój panie, ja złota nie wziąłem,
  Chociaż przyznaję, że nam drzwi zamknięto.

  ADRIANA

  235

  Kłamliwy łotrze, skłamałeś dwa razy.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  I ty skłamałaś, bezwstydna niewiasto
  Z występną bandą łotrów tych spikniona,
  Chcesz mnie wystawić na ludzkie szyderstwo,
  Lecz nim twe oczy triumf ten obaczą,
  Wyrwę je wprzódy tymi paznokciami.

  ADRIANA

  krzyczy
  236

  Zwiążcie go! Niech się do mnie nie przybliża!

  SZCZYPAK

  237

  Wołaj pomocy, bo silny w nim diabeł.

  Szczypek i jego pomocnicy wiążą Antyfolusa z Efezu

  LUCJANA

  238

  O nieszczęśliwy! Jak zbladł, jak zzieleniał!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Zabić mnie chcecie? Sierżancie, pamiętaj,
  Żem jest twym więźniem, czy pozwolisz na to,
  Aby w ten sposób z twych rąk mnie wydarli?

  KOMISARZ

  Puśćcie go, proszę, nie mogę pozwolić,
  Byście mojego zabrali mi więźnia.

  SZCZYPAK

  239

  Zwiążcie i tego, bo także szaleje.

  Wiążą Dromia z Efezu

  ADRIANA

  Głupi sierżancie, jakie masz zamiary?
  Czy to dla ciebie miłe widowisko,
  Gdy nieszczęśliwy sam swej hańby szuka?

  KOMISARZ

  To jest mój więzień, a jeśli go puszczę,
  Będę sam musiał jego dług zapłacić.

  ADRIANA

  Nim się oddalę, wszystko zaspokoję.
  Bez zwłoki prowadź mnie do wierzyciela,
  Niech wiem, skąd dług ten, a wszystko zapłacę.
  Ty zaś, doktorze, poleć twoim ludziom
  Do mego domu męża odprowadzić.
  O dniu nieszczęsny!

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Nieszczęsna zwodnico!

  DROMIO Z EFEZU

  240

  Za ciebie, panie, i mnie też związano.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  241

  A, łotrze przeklęty, czy i ty chcesz także do szaleństwa mnie przyprowadzić?

  DROMIO Z EFEZU

  242

  A ty, dobry panie, czy chcesz, aby cię za nic wiązano? Wrzeszcz jak opętany, wołaj diabłów na pomoc.

  LUCJANA

  243

  Jak każde słowo zdradza ich szaleństwo!

  ADRIANA

  244

  Nieś go do domu. Ty, siostro, chodź ze mną.

  Szczypek z pomocnikami wynoszą Antyfolusa z Efezu i Dromia z Efezu
  245

  Powiedz mi teraz, kto go aresztował?

  KOMISARZ

  246

  Złotnik Angelo. Czyli znasz go, pani?

  ADRIANA

  247

  Znam, a za jaką aresztował sumę?

  KOMISARZ

  248

  Dwieście dukatów.

  ADRIANA

  249

  Skąd dług ten pochodzi?

  KOMISARZ

  250

  Wartość łańcuszka, który mąż twój kupił.

  ADRIANA

  Wiem, że łańcuszek obstalował dla mnie,
  Ale wiem także, że go nie odebrał.

  KURTYZANA

  Gdy mąż twój wściekły na dom mój dziś napadł
  I pierścień zabrał, który jeszcze teraz
  Na jego palcu widziałam dokładnie,
  Z złotym łańcuszkiem spotkałam go później.

  ADRIANA

  Być może, lecz go nigdy nie widziałam.
  Teraz, sierżancie, idźmy do złotnika,
  Bo chcę na koniec prawdy się dowiedzieć.
  Wbiega Antyfolus z Syrakuzy z dobytą szablą, za nim Dromio z Syrakuzy

  LUCJANA

  251

  Wszechmocny Boże! Wymknęli się oba!

  ADRIANA

  Miecz mają w ręku! Szukajmy pomocy,
  By ich znów związać.

  KOMISARZ

  Zabić nas gotowi.
  Zmiatajmy!
  Uciekają Komisarz, Adriana, Lucjana

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  252

  Widzę, że oręż płoszy czarownice.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ta, co przed chwilą chciała być twą żoną,
  Ucieka teraz od ciebie.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Co prędzej
  Śpiesz do gospody, pozbieraj bagaże;
  Chciałbym już obu widzieć na pokładzie.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  253

  Nie, panie, noc tę jeszcze zostańmy na lądzie, bo jestem pewny, że nic złego nam nie zrobią. Słyszałeś, panie, jak mówią do nas uprzejmie, sypią nam złoto; to naród tak uprzejmy, moim zdaniem, że gdyby nie góra szalonego mięsa, które gwałtem chce mnie do małżeństwa przymusić, miałbym chętkę osiąść tu na zawsze i zostać czarownicą.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Za całe miasto nie chcę tu nocować.
  Bież i na okręt żwawo nieś bagaże.
  Wychodzą

  AKT PIĄTY

  SCENA PIERWSZA

  Publiczny plac w Efezie przed opactwem
  Wchodzą Drugi kupiec i Angelo

  ANGELO

  Żałuję, panie, żem spóźnił twój odjazd;
  Ale przysięgam, dałem mu łańcuszek,
  Choć nieuczciwie wszystkiemu zaprzecza.

  DRUGI KUPIEC

  254

  Jaka jest jego opinia w tym mieście?

  ANGELO

  W wielkim był dotąd u nas poważaniu,
  Nie ustępował żadnemu kupcowi,
  W ludzkiej przyjaźni, w kredycie bez granic;
  Na jego słowo dałbym mój majątek.

  DRUGI KUPIEC

  255

  Cicho! Bo widzę, że się do nas zbliża.

  Wchodzą Antyfolus i Dromio z Syrakuzy

  ANGELO

  Widzę, że włożył na szyję łańcuszek,
  Choć przysiągł, że go na oczy nie widział.
  Bądź moim świadkiem, bo chcę z nim pogadać.
  Dziwię się bardzo, mości Antyfolu,
  Żeś mi ten kłopot, wstyd ten chciał wyrządzić,
  A nie bez krzywdy dla samego siebie
  Przysięgąś stwierdził, żem ci nigdy nie dał
  Łańcuszka, który widzę na twej szyi.
  Prócz wstydu dla mnie, skargi i więzienia
  Skrzywdziłeś także mego przyjaciela,
  Który z Efezu nie mógł dziś wypłynąć,
  Bo go nasz proces zostać tu przymusił.
  Czy jeszcze przeczysz, że wziąłeś łańcuszek?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  256

  Wziąłem, i nigdy przeczyć nie myślałem.

  DRUGI KUPIEC

  257

  Nie tylkoś przeczył, lecz krzywoprzysiągłeś.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  258

  Kto i gdzie słyszał me krzywoprzysięstwo?

  DRUGI KUPIEC

  Ja na me własne słyszałem je uszy.
  Wstydź się, nędzniku! Nie wiem, jak masz czoło
  W kole uczciwych ludzi się pokazać.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Podlec, kto taki zarzut śmie mi robić.
  Szablą ci mego honoru dowiodę,
  Jeśli natychmiast słów tych nie odwołasz.

  DRUGI KUPIEC

  259

  A ja krwią twoją twoją podłość stwierdzę.

  Dobywają szabli. Wchodzą Adriana, Lucjana, Kurtyzana i inni

  ADRIANA

  Stój! Stój! Co robisz? Chcesz bić się z wariatem?
  Przez litość, błagam, odbierzcie mu szablę,
  Zwiążcie go z sługą tak jak on szalonym
  I do mojego poprowadźcie domu.

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Przez Boga, panie, uciekaj co prędzej
  W mury opactwa tego lub zginiemy.
  Antyfolus z Syrakuzy i Dromio z Syrakuzy chronią się w mury opactwa. Wchodzi Ksieni

  KSIENI

  260

  Cicho! Co znaczą tłumy te przed bramą?

  ADRIANA

  Obłąkanego domagam się męża;
  Wpuść mnie i pozwól, byśmy go związali
  I na kurację ponieśli do domu.

  ANGELO

  261

  Ani wątpiłem, że on rozum stracił.

  DRUGI KUPIEC

  262

  Żałuję teraz, że się bić z nim chciałem.

  KSIENI

  263

  Od jakże dawna obłąkania dostał?

  ADRIANA

  Już od tygodnia skwaśniał i ociężał,
  W całkiem innego zmienił się człowieka,
  Lecz po południu dzisiaj po raz pierwszy
  Wyraźne skutki szaleństwa objawił.

  KSIENI

  Czy jakie ciężkie spotkały go straty?
  Czy przyjaciela drogiego pochował?
  Lub serce w miłość uwikłał występną?
  Grzech, na nieszczęście, nierzadki w młodzieży
  Dającej zbytnią oczom swoim wolność.
  Jaka z tych przyczyn rozum mu odjęła?

  ADRIANA

  Żadna z tych przyczyn, jeśli nie ostatnia,
  Jeśli go miłość nie wygnała z domu.

  KSIENI

  264

  Nie należało wyrzutów mu szczędzić.

  ADRIANA

  265

  Miał ich dostatkiem.

  KSIENI

  266

  Lecz nie dość surowych.

  ADRIANA

  267

  O ile skromność moja pozwalała.

  KSIENI

  268

  Może sam na sam?

  ADRIANA

  269

  W domu i publicznie.

  KSIENI

  270

  Lecz nie dość często?

  ADRIANA

  Nie, matko, wyrzuty
  Były jedyną rozmów naszych treścią.
  W łóżku wyrzuty sen mu odbierały,
  Przy stole jeść mu nie dały wyrzuty;
  Sam na sam o tym jedynie mówiłam,
  A między ludźmi przymówek nie brakło,
  Że złym był dla mnie i występnym mężem.

  KSIENI

  I to mu właśnie odebrało rozum.
  Zjadliwe krzyki zazdrosnej kobiety
  Gorszą trucizną niż psów wściekłych zęby.
  Co w tym dziwnego, że długa bezsenność
  Na koniec rozum w głowie mu zmąciła?
  Zaprawą potraw były twe łajania;
  Niestrawność rodzi uczta niespokojna,
  Gorączka idzie w parze z niestrawnością,
  A paroksyzmem gorączki jest wściekłość.
  Krzykami wszelką trułaś mu rozrywkę;
  Cóż w tym dziwnego, że przez brak rozrywki
  Duszę osiadła czarna melancholia,
  Rodzona siostra ponurej rozpaczy,
  A za jej śladem bladych chorób banda,
  Wiecznych ludzkiego życia nieprzyjaciół?
  Niepokojeni w śnie, uczcie, zabawie,
  Szaleją ludzie, szaleją zwierzęta;
  Twoja więc zazdrość i twoje gderanie
  Zrodziły jego zmysłów pomieszanie.

  LUCJANA

  Jego wściekłości szalone wybuchy
  Tylko łagodnym odpierała słowem.
  Czemu w milczeniu wyrzuty jej znosisz?

  ADRIANA

  Zbudziła we mnie robaka zgryzoty.
  O dobrzy ludzie, oddajcie mi męża!

  KSIENI

  271

  Nikt nie ma prawa progów mych przestąpić.

  ADRIANA

  272

  Każ go więc twoim sługom przyprowadzić.

  KSIENI

  Nie, w świętych murach tych schronienia szukał,
  Te święte mury opieką mu będą,
  Aż mu starania moje rozum wrócą
  Lub uznam marność wszystkich mych zachodów.

  ADRIANA

  Pomnij, że dobrej żony powinnością
  Czuwać przy łożu cierpiącego męża.
  Nie chcę zastępców w świętej powinności;
  Pozwól więc, niech go do domu zabiorę.

  KSIENI

  Próżne błagania; bram tych nie opuści,
  Aż doświadczonych środków mych użyję —
  Zbawiennych lekarstw, syropów i modlitw —
  Aby go znowu na człowieka zmienić.
  Do tego moja wiąże mnie przysięga,
  Wiążą ustawy mojego zakonu.
  Odejdź więc z Bogiem, a zostaw go ze mną.

  ADRIANA

  Nie, nie, od twoich nie odstąpię progów,
  Boć się to z twoją nie zgadza świętością
  Chcieć gwałtem żonę i męża rozdzielić.

  KSIENI

  273

  Odejdź w pokoju; twój mąż tu zostanie.

  Wychodzi

  LUCJANA

  274

  Zanieś do księcia skargę na te gwałty.

  ADRIANA

  Tak jest, pobiegnę do nóg mu się rzucić,
  Nie wstanę, póki łzy moje i prośby
  Nie otrzymają, aby sam tu przybył,
  I męża mego z rąk tej ksieni wydarł.

  DRUGI KUPIEC

  Kompas, jak myślę, już wskazuje piątą
  Właśnie godzinę, o której sam książę,
  Aby się udać na dolinę smutku,
  Musi przechodzić koło bram opactwa,
  Bo groźne miejsce krwawych egzekucji
  Leży za rowem klasztornego muru.

  ANGELO

  275

  Co go prowadzi w to siedlisko płaczu?

  DRUGI KUPIEC

  Sam chce być świadkiem publicznego ścięcia
  Biednego kupca syrakuzańskiego,
  Do tej przystani wpędzonego burzą,
  A skazanego na śmierć naszym prawem.

  ANGELO

  276

  Już idą. My też będziemy świadkami.

  LUCJANA

  277

  Klęknij, nim książę wyminie opactwo.

  Wchodzą Książę z orszakiem, Egeon z odkrytą głową, kat, straż

  KSIĄŻĘ

  Raz jeszcze jeden ogłoś uroczyście,
  Że go od wszelkiej uwalniamy kary,
  Byle kto sumę za niego zapłacił.

  ADRIANA

  278

  Sprawiedliwości, książę, przeciw ksieni!

  KSIĄŻĘ

  Jest to cnotliwa, dostojna matrona,
  Niezdolna żadnej krzywdy ci wyrządzić.

  ADRIANA

  Książę i panie, mąż mój, Antyfolus,
  Któremu siebie i mienie me całe
  Oddałam, twoim powolna rozkazom,
  W tym dniu nieszczęścia rozum nagle stracił,
  Jak opętany wypadł na ulicę,
  A z nim niewolnik, tak jak on szalony,
  Napadał domy spokojnych mieszkańców,
  Zabierał perły, pierścienie, klejnoty
  I wszystko, co mu podobać się mogło,
  Aż mi się przecie udało go związać,
  Do mego domu pod strażą wyprawić.
  Ale gdym poszła zaspokoić ludzi,
  Których pokrzywdził w dzikim paroksyzmie,
  Nie wiem, jak umknął z rąk swoich strażników
  I w towarzystwie szalonego sługi
  Wpadł na nas z mieczem, ścigał bez litości,
  Aż przerażony tłumem dobrych ludzi,
  Chętnych nam pomóc, związać go na nowo,
  Schronił się nagle w te klasztorne mury.
  Na rozkaz ksieni zamknięto nam bramy
  I ani sama oddać mi go nie chce,
  Ni chce mnie wpuścić, abym go zabrała.
  Rozkaż jej, książę, niech mi wróci męża,
  Bym mu potrzebne mogła dać staranie.

  KSIĄŻĘ

  Mąż twój w mych wojnach uczciwie mi służył,
  Gdyś go zrobiła panem twego łoża,
  Jam ci zaręczył mym książęcym słowem,
  Że nigdy z łaski mej go nie wypuszczę.
  Niech więc kto w bramę klasztoru zapuka,
  Przywoła ksienię, bo, nim się oddalę,
  Chcę osobiście sprawę tę załatwić.
  Wbiega Sługa

  SŁUGA

  O pani, pani, uciekaj co prędzej!
  Pan mój z swym sługą poszarpali więzy,
  Wszystkie kolejno dziewki wychłostali,
  W własne postronki związali doktora,
  Pod jego brodę ogień podłożyli,
  A ile razy buchnęła płomieniem,
  Lali na niego cebry mętnej wody;
  Tymczasem pan nasz cierpliwość mu radzi,
  I jeśli spiesznie pomoc nie przybędzie,
  We dwóch gotowi zabić czarownika.

  ADRIANA

  Twój pan z swym sługą skrył się w tym klasztorze,
  A twoja powieść wierutnym jest kłamstwem.

  SŁUGA

  Na moje życie, czystą prawdę mówię;
  Przed chwilą świadkiem sam wszystkiego byłem,
  Pyta, gdzie jesteś, i, wściekły, przysięga,
  Że ogniem piękną twarz twoją oszpeci.
  Słychać krzyki za sceną
  Ha, już go słyszę, o pani, uciekaj!

  KSIĄŻĘ

  Nie, nie, stań przy mnie; niczego się nie bój.
  Za broń, żołnierze!

  ADRIANA

  To mąż mój! O Boże!
  Rodząc się przyniósł dar niewidzialności,
  Bo do klasztoru pod moim wbiegł okiem,
  A tam jest teraz. Cuda niepojęte!
  Wbiegają Antyfolus i Dromio z Efezu

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Wymierz mi, książę, wymierz sprawiedliwość,
  Na moją długą racz pamiętać służbę,
  Na ciężkie rany, którem w boju odniósł,
  Piersią mą twoje ciało zasłaniając;
  Za krew wylaną z tobą i za ciebie
  Wymierz mi teraz, wymierz sprawiedliwość!

  EGEON

  Lub to jest syn mój i jego niewolnik,
  Lub śmierci bojaźń odjęła mi rozum.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Bądź sędzią moim przeciw tej kobiecie,
  Którą z twej ręki dostałem za żonę,
  A która honor mój dziś pokrzywdziła
  Prawie nad ludzką możność i nad wiarę,
  Bo wyobraźnię krzywda ta przechodzi,
  Którą bezwstydnie mi dziś wyrządziła.

  KSIĄŻĘ

  279

  Opowiedz skargę, licz na sprawiedliwość.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Dziś mi własnego domu drzwi zamknęła,
  Z rozpustnikami ucztując bezwstydnie.

  KSIĄŻĘ

  280

  Ciężki występek! Kobieto, wyznajesz?

  ADRIANA

  Nie, dobry książę, ze mną i mą siostrą
  Dziś obiadował, a jeżeli kłamię,
  Niech dla mej duszy Bóg nie ma litości!

  LUCJANA

  Niech w nocy nie śpię, niech nie widzę we dnie
  Jeśli jej słowa czystą nie są prawdą.

  ANGELO

  Obie niewiasty krzywoprzysięgają,
  Obłąkanego skargę ja poświadczam.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Co mówię, książę, to mówię z rozwagą;
  Ni zbytek wina myśli mi odurzył,
  Ni gniew pomącił, chociaż ich bezczelność
  Mogłaby mędrszym niż ja odjąć rozum.
  Drzwi mi zamknięto w godzinę obiadu,
  Złotnik ten, gdyby nie był z nią w przymierzu,
  Mógłby to stwierdzić, bo był razem ze mną.
  Gdy nas opuścił, poszedł po łańcuszek,
  Który miał z sobą przynieść „Pod Jeżowca”,
  Gdziem z Baltazarem wspólnie obiadował;
  Lecz nie dotrzymał słowa. Po obiedzie,
  Idąc ulicą, spotkałem go trafem,
  Jak w towarzystwie szedł tego szlachcica.
  Tam złotnik stwierdził fałszywą przysięgą,
  Żem dziś od niego łańcuszek odebrał,
  Choć, Bóg mi świadkiem, nigdym go nie widział;
  Za dług zmyślony uwięzić mnie kazał;
  Byłem posłuszny, ale zaraz sługę
  Po rulon złota wysłałem do domu;
  Gdy go nie przyniósł, prosiłem sierżanta,
  By ze mną poszedł do mego mieszkania.
  W drodze spotkałem żonę mą i siostrę
  W krzykliwym tłumie ulicznej gawiedzi,
  Z nią doktor Szczypak, łotr z wywiędłą twarzą,
  Prawdziwy szkielet, kuglarz obszarpany,
  Zgłodniały prorok, czysty trup chodzący.
  Łotr się ten podjął roli czarownika,
  Patrzał mi w oczy i pulsy mi macał,
  I śmiał bezczelnie żonie mej powiedzieć,
  Że niewątpliwie diabeł mnie opętał.
  Więc zaraz gawiedź rzuciła się na mnie
  I związanego niosła jak barana,
  W wilgotnym lochu z sługą mnie zamknęła.
  W końcu zębami więzy me rozgryzłem,
  I wolny, książę, do nóg twych się rzucam,
  A sprawiedliwej domagam się kary
  Za ciężkie krzywdy i gwałt niesłychany.

  ANGELO

  O tyle mogę zaświadczyć, że w domu
  Nie obiadował, że mu drzwi zamknięto.

  KSIĄŻĘ

  281

  A czy łańcuszek z twoich rąk odebrał?

  ANGELO

  Odebrał, książę. Nim wpadł do klasztoru,
  Wszyscy na jego widzieli go szyi.

  DRUGI KUPIEC

  I ja przysięgam, żem na własne uszy
  Słyszał, jak sam się do tego przyznałeś,
  Czego się wprzódy wyparłeś na rynku.
  Słowo za słowo, dobyliśmy szabel;
  Po pierwszym starciu wbiegłeś do klasztoru.
  Skąd, jak przypuszczam, cudem się wyrwałeś.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  W tych murach moja nie stanęła noga,
  Nigdy się z tobą na szable nie ściąłem
  I nie widziałem łańcuszka, jak żyję.
  A skargi wasze to kłamstwo i potwarz.

  KSIĄŻĘ

  Jak dziwny proces i jak zawikłany!
  Wszyscyście, widzę, z kubka Cyrce pili.
  Byłby tam jeszcze, gdyby się tam schronił,
  A z krwią tak zimną nie mówiłby do mnie,
  Gdyby był wariat.
  do Adriany
  Ty mówisz, że z tobą
  Dziś obiadował, złotnik temu przeczy.
  do Dromia
  A ty, co mówisz?

  DROMIO Z EFEZU

  Pan mój obiadował
  Z tą jejmościanką w domu „Pod Jeżowcem”.

  KURTYZANA

  282

  To prawda, książę, pierścień mi ten zabrał.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  283

  Nie przeczę; pierścień ten z palca jej zdjąłem.

  KSIĄŻĘ

  284

  Czy go widziałaś, jak wbiegł do opactwa?

  KURTYZANA

  285

  Widziałam, książę, tak jak ciebie widzę.

  KSIĄŻĘ

  Rzecz niepojęta! Przywołajcie ksienię.
  Wszyscy wariaci lub zaczarowani.
  Wychodzi Sługa

  EGEON

  Pozwól mi, książę, kilka słów powiedzieć,
  Może na szczęście widzę przyjaciela,
  Który od śmierci głowę mą wykupi.

  KSIĄŻĘ

  286

  Mów, co chcesz, śmiało, syrakuzańczyku.

  EGEON

  Czy imię twoje nie jest Antyfolus?
  A niewolnika, sługi twego, Dromio?

  DROMIO Z EFEZU

  Godzina temu byłem niewolnikiem,
  Lecz Bóg mu zapłać! Rozgryzł moje pęta
  I jestem teraz Dromio wyzwolony.

  EGEON

  287

  Czyli mnie sobie nie przypominacie?

  DROMIO Z EFEZU

  Wyznaję, panie, że patrząc na ciebie,
  Przypominamy sobie samych siebie:
  Bo jak ty teraz byliśmy związani.
  Czy i ty jesteś Szczypaka pacjentem?

  EGEON

  Czemuż tak na mnie wytrzeszczasz źrenice?
  Wszak znasz mnie dobrze.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  288

  Nigdym cię nie widział.

  EGEON

  O, ciężko, ciężko, zmieniły mnie smutki!
  Okrutna czasu ręka na mej twarzy
  Wszystkie przeszłości zamazała rysy!
  Czyli choć głosu mego nie poznajesz?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  289

  Nie.

  EGEON

  290

  Ni ty, Dromio?

  DROMIO Z EFEZU

  291

  Ani ja, na honor.

  EGEON

  292

  To być nie może.

  DROMIO Z EFEZU

  293

  To być nie może, panie? A ja jestem pewny, że to jest, a skoro kto przeczy, ty, jako związany, jesteś obowiązany mu wierzyć.

  EGEON

  Mój głos mu obcy! O czasie okrutny,
  Czyliż w niedługim siedmiu lat przeciągu
  Tak dźwięki mego stłumiłeś języka,
  Że syn mój własny nie może rozpoznać
  Cichego tonu mej ciężkiej boleści?
  Choć zima wszystkie soki ścinająca
  Twarzy mej zmarszczki śniegiem przyprószyła,
  Choć krew gorąca w mych żyłach ostygła,
  W żywota nocy została mi pamięć,
  Gasnącej lampie płomyk jeszcze został,
  Ucho, choć twarde, chwyta jeszcze dźwięki;
  Wszystkie te stare dowodzą mi świadki,
  Że jesteś moim synem, Antyfolem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  294

  Ja ojca mego w życiu nie widziałem.

  EGEON

  Czy zapomniałeś, że mnie siedem lat temu
  W syrakuzańskim porcie pożegnałeś?
  Może się wstydzisz ojca poznać w nędzy?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Książę i moi wszyscy tu znajomi
  Mogą zaświadczyć, że nigdy ma noga
  W syrakuzańskich nie postała murach.

  KSIĄŻĘ

  I ja poświadczam, że od lat dwudziestu,
  Jak Antyfolus mym wiernym jest sługą,
  Ni razu twego nie odwiedził miasta.
  Wiek i cierpienia rozum ci zmąciły.
  Wchodzą Ksieni, Antyfolus z Syrakuzy, Dromio z Syrakuzy

  KSIENI

  295

  Człowiek ten, książę, ciężkiej doznał krzywdy.

  Wszyscy otaczają go, aby mu się przyjrzeć

  ADRIANA

  296

  Dwóch mężów widzę lub mnie oczy mylą.

  KSIĄŻĘ

  Jeden być musi drugiego geniuszem;
  I ci podobnie. Kto zgadnąć potrafi,
  Który z nich duchem, który jest człowiekiem
  Ze krwi i ciała?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Ja prawdziwy Dromio,
  To oszukaniec; wypędź go stąd, panie.

  DROMIO Z EFEZU

  297

  Zostaw mnie, panie; ja prawdziwy Dromio.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  298

  Czy to Egeon, czy tylko duch jego?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  299

  O stary panie, kto ci więzy włożył?

  KSIENI

  Kto bądź je włożył, ja mu je rozwiążę,
  A męża znajdę w moim wyzwoleńcu.
  Powiedz mi tylko, stary Egeonie,
  Czy żona twoja, nazwiskiem Emilia,
  Dwóch pięknych synów zrobiła cię ojcem?
  O, powiedz! Jeśliś jest tym Egeonem,
  Ja ci odpowiem, żem jest tą Emilią.

  EGEON

  Jeśli nie marzę, to moja Emilia!
  Jeśli nią jesteś, powiedz, gdzie jest dziecię
  W tym dniu fatalnym z tobą uniesione?

  KSIENI

  Mnie, syna, Dromia ludzie z Epidamnum
  Uratowali w strasznym dniu rozbicia,
  Niedługo potem rybacy z Koryntu
  Syna i Dromia wydarli im gwałtem,
  Ja w Epidamnum zostałam samotna.
  Odtąd do dzisiaj nie słyszałam o nich;
  Mnie zaś, jak widzisz, tu przygnały losy.

  KSIĄŻĘ

  To jego ranną wyświeca mi powieść —
  Dwóch Antyfolów tak sobie podobnych —
  Dwóch Dromiów jakby dwie wody kropelki —
  Burza — rozbicie — ratunek na morzu —
  Tak jest, to synów tych dwóch są rodzice;
  Przypadek tu ich połączył na koniec.
  Wszak do Efezu przybyłeś z Koryntu?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  300

  Nie, książę, jam tu przybył z Syrakuzy.

  KSIĄŻĘ

  301

  Stań tam, bo nie wiem, który z was jest który.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  302

  To ja z Koryntu przybyłem tu, książę.

  DROMIO Z EFEZU

  303

  A ja z mym panem.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  Przed twoje oblicze
  Książę Menafon, wsławiony wojownik,
  A stryj twój, panie, wprowadzić mnie raczył.

  ADRIANA

  304

  A ze mną któryż z was dziś obiadował?

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  305

  Ja, pani.

  ADRIANA

  306

  Jak to, czyś nie jest mym mężem?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  307

  Nie jest, przysięgam.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Ja stwierdzam przysięgę
  Choć mi ten dałaś tytuł, choć twa siostra,
  Ta piękna pani, bratem mnie nazwała.
  Com ci się wtedy powiedzieć odważył,
  Dotrzymam święcie, jeśli Bóg pozwoli,
  Jeśli snem nie jest, co słyszę i widzę.

  ANGELO

  308

  To jest łańcuszek, który ci wręczyłem.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  309

  I ja tak myślę, i wcale nie przeczę.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  310

  A za łańcuszek ten mnie uwięziłeś.

  ANGELO

  311

  Tak mi się zdaje i trudno zaprzeczyć.

  ADRIANA

  Ja na twój wykup posłałam pieniądze,
  Których ten hultaj Dromio ci nie oddał.

  DROMIO Z EFEZU

  312

  Przeze mnie, pani, grosza nie posłałaś.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  To ja dukatów rulon odebrałem,
  Sługa mój, Dromio, przyniósł je od ciebie.
  Każdy z nas sługę drugiego spotykał,
  Ciągle uchodził jeden za drugiego,
  To było wszystkich omyłek przyczyną.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  313

  Na wykup ojca składam te dukaty.

  KSIĄŻĘ

  314

  Nie trzeba tego — ojciec twój jest wolny.

  KURTYZANA

  315

  Ale diament mój oddać mi musisz.

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  316

  Weź i me dzięki za wyborny obiad.

  KSIENI

  Racz do mej prośby przychylić się, książę,
  W moim klasztorze zatrzymać się chwilę
  I losów naszych wysłuchać powieści.
  A wy, przed bramą opactwa zebrani,
  Jeśli z was który krzywdy jakiej doznał
  Przez zawikłane dnia tego omyłki,
  Niech razem z nami progi te przestąpi,
  A sprawiedliwą znajdzie tam nagrodę.
  Po lat dwudziestu i pięciu boleściach
  Dziś was dopiero rodzę, drogie dzieci.
  Książę, mój mężu, wy, moi synowie,
  Wy, ich urodzin pewne kalendarze,
  Chodźcie na ucztę chrzestnych razem ze mną,
  Po długich smutkach taki dzień szczęśliwy!

  KSIĄŻĘ

  317

  Przyjmuję chętnie twoje zaprosiny.

  Wychodzą Książę, Ksieni, Egeon, Kurtyzana, Drugi Kupiec, Angelo i służba

  DROMIO Z SYRAKUZY

  318

  Czy mam z okrętu odebrać bagaże?

  ANTYFOLUS Z EFEZU

  319

  Jakie bagaże poniosłeś na okręt?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  320

  Twoje bagaże, panie, spod „Centaura”.

  ANTYFOLUS Z SYRAKUZY

  Do mnie on mówi; ja panem twym, Dromio.
  Chodź ze mną, później zajmiem się tą sprawą.
  Uściskaj brata, ciesz się, żeś go znalazł.
  Wychodzą Antyfolus z Syrakuzy, Antyfolus z Efezu, Adriana, Lucjana

  DROMIO Z SYRAKUZY

  Tłusty przyjaciel w domu twego pana
  Dziś mnie za ciebie wspaniale traktował;
  Odtąd to siostra moja, a nie żona.

  DROMIO Z EFEZU

  Zdasz mi się moim zwierciadłem, nie bratem,
  I z ciebie wnoszę, że piękny mam buziak.
  Czy chcesz zobaczyć, jak tam stoi uczta?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  321

  Zrobię, co każesz, boś starszym jest bratem.

  DROMIO Z EFEZU

  322

  Jest to pytanie; jakże je rozwiązać?

  DROMIO Z SYRAKUZY

  323

  Pociągnijmy na węzełki o starszeństwo; tymczasem bądź moim przewodnikiem i prowadź mnie na ucztę.

  DROMIO Z EFEZU

  Wyszliśmy razem na świat jak bliźnięta,
  Idźmyż jak bracia, a nie jak gąsięta.
  Wychodzą
  Close
  Please wait...
  x