Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Gwiazda: 1
  3. Los: 1

  Uwspółcześnienia:

  pisownia joty: astrologji -> astrologii; Eugenjo -> Eugenio;

  fleksja: nieznacznemi -> nieznacznymi; ponocnem -> ponocnym; któremi -> którymi.

  Inne zmiany: pjany -> pijany.

  Max JacobJuż dość astrologiitłum. Napierski Stefan

  1

  Wojujecie, o gwiazdy, samym wzrokiem waszym!

  Gwiazdy się skotłowały, jako pszczoły w roju,

  Nie zadrzemie ni jedna w długotrwałym boju.

  Eugenio Portefoin, szef odlewa bombę,

  5

  Nie wchodź tam, Eugenio, gdzie miłość, nie praca,

  Z najmłodszych dziewcząt szef tam składa hekatombę[1],

  Nie wchodź tam, moja piękna, nie zawsze się wraca.

  GwiazdaWy wojujecie, gwiazdy, nieznacznymi ślady.

  Jedna łza opadła z gwiazdy,

  10

  W skarby wszystkie zaryłem się, z radości pijany,

  LosKomety poblask był złoto-różany.

  Tylko ja go przeczułem ponocnym czuwaniem.

  Projektory — to tworzą kraje ojczyźniane

  I ruda czerwień Marsa jest śmierci czerwienią.

  15

  Walko, o my walczymy pod swych losów cieniem.

  Rząd wyniósł i rząd przeniósł czterech dyplomatów,

  Dalila[2] za kochanka przyjęła półpanka.

  W ciągu czterech lat zmarli ludzie świętej pamięci,

  Na włościach sprzedawanych obozują rejenci[3].

  20

  BógGdy klucz mieszkania mego ma wzrok Chrysta w niebie,

  Na zawsze się wyrzekam, astrologio, ciebie!

  Was, Ryb, Panny, Wodnika, toczących gwiazd szprychy.

  Trzeba było! Zabierzcie moich kas wytrychy!

  Bo Pan i Bóg nasz klęski okropne rozważa,

  25

  Którymi druhów jego walka gwiazd przeraża.

  Przypisy

  [1]

  hekatomba — poświęcenie lub zagłada bardzo wielu ludzi. [przypis edytorski]

  [2]

  Dalila — imię kochanki biblijnego Samsona, która podstępem obcięła mu włosy, a tym samym pozbawiła siły. [przypis edytorski]

  [3]

  rejent (daw.) — notariusz. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…