Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni.
Kliknij, by przejść do strony płatności. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

x

Spis treści

   Kazimierz Przerwa-TetmajerHymn do Nirwany

   Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie,
   Nirwano[1]!
   Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie[2],
   Nirwano!
   Złemu mnie z szponów wyrwij, bom jest utrapion srodze,
   Nirwano!
   I niech już więcej w jarzmie[3] krwawiącym kark nie chodzę,
   Nirwano!
   Oto mi ludzka podłość kałem w źrenice bryzga,
   Nirwano!
   Oto się w złości ludzkiej błocie ma stopa ślizga,
   Nirwano!
   Oto mię wstręt przepełnił, ohyda mię zadusza,
   Nirwano!
   I w bólach konwulsyjnych[4] tarza się moja dusza,
   Nirwano!
   O, przyjdź i dłonie twoje połóż na me źrenice,
   Nirwano!
   Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę[5],
   Nirwano!
   żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę,
   Nirwano!
   Od myśli i pamięci oderwij moją duszę,
   Nirwano!
   Od oczu mych odegnaj złe i nikczemne twarze,
   Nirwano!
   Człowiecze zburz przede mną bożyszcza i ołtarze,
   Nirwano!
   Niech żywot mię silniejszych, śmierć słabszych nie uciska,
   Nirwano!
   Niech błędny wzrok rozpaczy przed oczy mi nie błyska,
   Nirwano!
   Niech otchłań klęsk i cierpień w łonie się twym pogrzebie,
   Nirwano!
   I przyjdź królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie,
   Nirwano!

   Przypisy

   [1]

   nirwana — w buddyzmie stan wyzwolenia się z cyklu narodzin i śmierci (reinkarnacji), wyzwalający duszę od cierpienia. [przypis edytorski]

   [2]

   Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie — nawiązanie do modlitwy Ojcze nasz. [przypis edytorski]

   [3]

   jarzmo — rodzaj prymitywnej uprzęży dla bydła roboczego, przen. niewola. [przypis edytorski]

   [4]

   konwulsyjny — od „konwulsje”: drgawki. [przypis edytorski]

   [5]

   Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę — rozumienie nirwany jako nicości bądź nieistnienia to uproszczenie typowe dla europejskiego rozumienia buddyzmu; w istocie chodzi o całkowitą likwidację tzw. ”splamień” wynikających z namiętności i z niewiedzy. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...