Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Szacowany czas do końca: -
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Hymn do Nirwany

Spis treści

   Kazimierz Przerwa-TetmajerHymn do Nirwany

   1
   Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie,
   Nirwano[1]!
   Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie[2],
   Nirwano!
   5
   Złemu mnie z szponów wyrwij, bom jest utrapion srodze,
   Nirwano!
   I niech już więcej w jarzmie[3] krwawiącym kark nie chodzę,
   Nirwano!
   Oto mi ludzka podłość kałem w źrenice bryzga,
   10
   Nirwano!
   Oto się w złości ludzkiej błocie ma stopa ślizga,
   Nirwano!
   Oto mię wstręt przepełnił, ohyda mię zadusza,
   Nirwano!
   15
   I w bólach konwulsyjnych[4] tarza się moja dusza,
   Nirwano!
   O, przyjdź i dłonie twoje połóż na me źrenice,
   Nirwano!
   Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę[5],
   20
   Nirwano!
   żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę,
   Nirwano!
   Od myśli i pamięci oderwij moją duszę,
   Nirwano!
   25
   Od oczu mych odegnaj złe i nikczemne twarze,
   Nirwano!
   Człowiecze zburz przede mną bożyszcza i ołtarze,
   Nirwano!
   Niech żywot mię silniejszych, śmierć słabszych nie uciska,
   30
   Nirwano!
   Niech błędny wzrok rozpaczy przed oczy mi nie błyska,
   Nirwano!
   Niech otchłań klęsk i cierpień w łonie się twym pogrzebie,
   Nirwano!
   35
   I przyjdź królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie,
   Nirwano!

   Przypisy

   [1]

   nirwana — w buddyzmie stan wyzwolenia się z cyklu narodzin i śmierci (reinkarnacji), wyzwalający duszę od cierpienia. [przypis edytorski]

   [2]

   Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie — nawiązanie do modlitwy Ojcze nasz. [przypis edytorski]

   [3]

   jarzmo — rodzaj prymitywnej uprzęży dla bydła roboczego, przen. niewola. [przypis edytorski]

   [4]

   konwulsyjny — od „konwulsje”: drgawki. [przypis edytorski]

   [5]

   Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę — rozumienie nirwany jako nicości bądź nieistnienia to uproszczenie typowe dla europejskiego rozumienia buddyzmu; w istocie chodzi o całkowitą likwidację tzw. ”splamień” wynikających z namiętności i z niewiedzy. [przypis edytorski]

   x