TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Kazimierz Przerwa-TetmajerHymn do Nirwany

   1

   Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie,

   Nirwano[1]!

   Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie[2],

   Nirwano!

   5

   Złemu mnie z szponów wyrwij, bom jest utrapion srodze,

   Nirwano!

   I niech już więcej w jarzmie[3] krwawiącym kark nie chodzę,

   Nirwano!

   Oto mi ludzka podłość kałem w źrenice bryzga,

   10

   Nirwano!

   Oto się w złości ludzkiej błocie ma stopa ślizga,

   Nirwano!

   Oto mię wstręt przepełnił, ohyda mię zadusza,

   Nirwano!

   15

   I w bólach konwulsyjnych[4] tarza się moja dusza,

   Nirwano!

   O, przyjdź i dłonie twoje połóż na me źrenice,

   Nirwano!

   Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę[5],

   20

   Nirwano!

   żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę,

   Nirwano!

   Od myśli i pamięci oderwij moją duszę,

   Nirwano!

   25

   Od oczu mych odegnaj złe i nikczemne twarze,

   Nirwano!

   Człowiecze zburz przede mną bożyszcza i ołtarze,

   Nirwano!

   Niech żywot mię silniejszych, śmierć słabszych nie uciska,

   30

   Nirwano!

   Niech błędny wzrok rozpaczy przed oczy mi nie błyska,

   Nirwano!

   Niech otchłań klęsk i cierpień w łonie się twym pogrzebie,

   Nirwano!

   35

   I przyjdź królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie,

   Nirwano!

   Przypisy

   [1]

   nirwana — w buddyzmie stan wyzwolenia się z cyklu narodzin i śmierci (reinkarnacji), wyzwalający duszę od cierpienia. [przypis edytorski]

   [2]

   Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie — nawiązanie do modlitwy Ojcze nasz. [przypis edytorski]

   [3]

   jarzmo — rodzaj prymitywnej uprzęży dla bydła roboczego, przen. niewola. [przypis edytorski]

   [4]

   konwulsyjny — od „konwulsje”: drgawki. [przypis edytorski]

   [5]

   Twym unicestwiającym oddechem pierś niech sycę — rozumienie nirwany jako nicości bądź nieistnienia to uproszczenie typowe dla europejskiego rozumienia buddyzmu; w istocie chodzi o całkowitą likwidację tzw. ”splamień” wynikających z namiętności i z niewiedzy. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...