Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

Spis treści

  1. Ambicja: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Los: 1
  4. Miłość silniejsza niż śmierć: 1
  5. Poeta: 1
  6. Przemijanie: 1 2
  7. Słońce: 1
  8. Wieczór: 1

  pisownia łączna rozdzielna: niema > nie ma; zdala > z dala

  pisownia s/z: blizkiej > bliskiej

  leksyka: śród > wśród

  interpunkcja - usunięto przecinek przed pauzą: , —

  Charles GuérinWpatruj się co wieczora…tłum. Bronisława Ostrowska

  Wpatruj się co wieczora we słońce zachodnie:
  Nic nie powiększa oczu i duszy — i nie ma
  Chwili — jako ta chwila potężna — i niema,
  Kiedy dzień w piersi morza gasi swą pochodnię.
  PoetaPodobny gdzieś w nadbrzeżnych skał ukrytym lochu
  Gorzkiej muszli, co wiecznie szlochem fali dyszy,
  Poeto, labiryncie ciemny, ukój w ciszy
  Serce twe krwawe, pełne słonych łez i szlochu.
  Obróć w dal widnokręgu znojną skroń i usta
  Otwarte, a źrenica twa sucha niech bieży
  Od zachodniego słońca tragicznej rubieży
  Na wschód, kędy fioletu mgieł zawisła chusta!
  Słońce, AmbicjaKondycja ludzka, Los, PrzemijanieI mierząc dal, waż w sercu te wysokie losy,
  Których jaskrawe blaski ślepiły w zenicie,
  I które wzwyż się dumnie wspinały w niebiosy,
  A pochyliły w ciemny grób — jak wszelkie życie.
  Ludzkość w próżnej goryczy starzeje bez wiary;
  Myśl o bóstwach, co wieczne być śniły nadzieją:
  Ich kadzielnice rdzawe mgłą dziś jeno wieją,
  A ołtarze haftuje srebrem pająk szary.
  Myśl o narodach podłych. Były wielkie, Twoja
  Rasa lazurem chwały swe lilie poiła,
  Lecz króle podłe dały, gdy z nich spadła zbroja,
  Że w zbrukanych sztandarach brat brata zabijał.
  Czerw z dojrzałych owoców toczy marmur łona;
  Myśl o kochankach, których sny były tak dumne:
  Kiedy na drzewie ryli wspólne swe imiona,
  Znacząc pod korą wieko na swą własną trumnę.
  Wieczór, PrzemijanieJękliwym dźwiękiem rogu pasterz z bliskiej wioski
  Zwołuje z łąk skoszonych trzodę zabłąkaną.
  Ty, wobec wielkiej słońca zachodniego troski,
  Myśl o tych słońcach, które więcej nie powstaną.
  I podczas gdy surowa noc w niebieskiej dali
  Wbija w całun przeszłego dnia swój szereg złoty
  Gwiazd, stokroć okrutniejszych od ćwieków Golgoty,
  Ty — z dala skał zgładzonych wieczną pracą fali,
  Miłość silniejsza niż śmierćZ dala swarliwych wiatrów i grzmiącego morza,
  Unieś — idący smutnie w swoich dróg zawiłość,
  Kędy[1] cel kij pielgrzymi znaczy wśród rozdroża,
  Ciszę serca, które ci nawiedziła — miłość.

  Przypisy

  [1]

  kędy (daw.) — którędy a. dokąd. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x