Motyw: Pożądanie w utworze Druga ojczyzna (tomik)

Motyw: Pożądanie

Rozumiane tu przede wszystkim jako pragnienie erotyczne, pożądanie wiąże się z miłością, ale też z pokusą i ciałem.